Σχέσεις . Η Βιολογία των Σκέψεων .

IMG_6855

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

Εάν δεν υπάρχει καλή επικοινωνία , δεν υπάρχουν Σχέσεις . Εάν δεν υπάρχουν σχέσεις , οι άνθρωποι δεν μας εμπιστεύονται .

 

Οι σχέσεις είναι η συνδεσιμότητα των ανθρώπων μέσω αρκετά περίπλοκων εγκεφαλικών , συναισθηματικών και επικοινωνιακών δομών .

 

Dna , κοινωνικό περιβάλλον , εγκεφαλικές συνάψεις , ασυνείδητο συνεργάζονται ώστε να χαράξουν τη στρατηγική Δημιουργίας Σχέσεων .

 

Εκατομμύρια πληροφοριών εντός του ανθρώπινου εγκεφάλου ανακαλούνται κάθε δεδομένη στιγμή ώστε να παραχθούν συνδέσεις οι οποίες αποκτούν συγκεκριμένη εικόνα μέσω της επικοινωνίας κάθε ανθρώπου και ως τελικό αποτέλεσμα έχουμε τη δημιουργία των σχέσεων οι οποίες όμως δεν είναι τελικές ως πρός την ποιότητα τους καθώς απο την έναρξη τους ακολουθούν κώδικες και διαδρομές οι οποίοι και οι οποίες αναδιαμορφώνονται ανάλογα με τα συναισθήματα τα οποία παράγονται κάθε nanosecond .

 

Η εικόνα , η φήμη μας και η γνώμη την οποία οι άνθρωποι δημιουργούν για εμάς δεν είναι προιόν μόνο των δικών μας επικοινωνιακών συμπεριφορών αλλά εξαρτώνται άμεσα απο το περιβάλλον και τα δίκτυα στα οποία απευθυνόμαστε και είμαστε ενταγμένοι . Στην ουσία είμαστε αυτό το οποίο οι άλλοι αναφέρουν για εμάς .

 

Όταν αναπτύσσουμε σχέσεις αισθηματικές , προσωπικές , επαγγελματικές κατ’ουσία πρόκειται για διείσδυση και ταύτιση των δικών μας νευρωνικών κωδίκων με τους κώδικες των ανθρώπων με τους οποίους επικοινωνούμε δηλαδή ανταλλάσουμε κώδικες ( ενδεχομένως αλγοριθμικούς ) και συνάπτουμε σχέσεις .

 

Η πιό προφανής ερμηνεία για το τι είναι το ασυνείδητο είναι πως πρόκειται για τον τελειότερο προσωπικό υπολογιστή που ο κάθε ένας μας διατηρεί εντός των εγκεφαλικών μας δικτύων .

 

Μπορούμε να ορίσουμε αυτή την ανταλλαγή κωδίκων και συνεπώς τις σχέσεις μας ;

 

Απόλυτα .

 

Ο τρόπος σκέψης μας πυροδοτεί μία σειρά χημικών εκλύσεων δίνοντας μορφή και σχήμα στα νευρωνικά μας δίκτυα ώστε παράγονται ανάλογα μηνύματα των σκέψεων που έχουν προηγηθεί .

 

Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να μπορούμε εφόσον το επιθυμήσουμε να είμαστε οι ρυθμιστές κάθε σχέσης .

 

Πολλές φορές αναφέρουμε πως οι άνθρωποι δεν μας καταλαβαίνουν ή υπάρχει κακή επικοινωνία ή διενέξεις κ.τ.λ.π

 

Στην πραγματικότητα όμως εάν εμείς δημιουργήσουμε το πλαίσιο των σκέψεων και συνεπώς της συμπεριφοράς και της επικοινωνίας μας τότε δημιουργούμε αυτομάτως το πλαίσιο και την εικόνα της επικοινωνίας και της σχέσης στο σύνολο της .

 

 

Σχετικά με την Ηθική των Σχέσεων .

 

 

Όσο και αν επιμένουν κάποιες «σχολές» του παρελθόντος να περιστρέφονται γύρω απο έναν ατέρμονο κούφιο υλισμό τον οποίο ταυτίζουν δήθεν με τη νέα γενιά , αυτή η εποχή χαρακτηρίζεται απο μία επιθυμία για αληθινές αξίες .

 

Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για σχέσεις ειλικρινείς , αξιόπιστες , επιστοσύνης , συνέπειας , ηθικής .

 

Αναζητούν σχέσεις μέσα στις οποίες να κυριαρχεί ο σεβασμός , η αληθινή αγάπη για τον άνθρωπο , το αγνό ενδιαφέρον για την καθημερινότητα του , να πρυτανεύει η λογική ,να δημιουργείται πλαίσιο ευημερίας – προόδου – γαλήνης – ευτυχίας .

 

Οι προσωπικότητες οι οποίες επιτυγχάνουν , ενδιαφέρονται για τους Ανθρώπους , αναδεικνύουν την προσωπικότητα τους και κάνουν τα πάντα για να προσφέρουν ευτυχία μέσω των σχέσεων , της εργασίας και της καθημερινής προσφοράς τους .

 

Οι Σχέσεις ευημερίας και προόδου , διακρίνονται για την ελευθερία στην ατομικότητα , το σεβασμό στην προσωπικότητα , τη γνώση , την ποιότητα των πληροφοριών την ηρεμία στη λήψη αποφάσεων και τη δημοκρατικότητα τους στη δομή , δηλαδή στο κατά πόσο εντός μίας σχέσης οι συμμετέχοντες σε αυτήν απολαμβάνουν τα προνόμοια της αυθεντικότητας των κινήσεων και των πράξεων τους .

 

Η προσφορά είναι η ανάγκη του Ανθρώπου για αυτοοργάνωση του ανθρώπινου γένους , το πνεύμα είναι η δομική υπόσταση της προόδου γιατί η ανθρωπότητα γνωρίζει πιό καλά απο ποτέ πως η σκέψη είναι η απαρχή για έναν κόσμο αληθινό , σχέσεων , αξιών , έναν κόσμο ισότητας απέναντι σε κάθε άνθρωπο , απο όπου και αν κατάγεται , όπου και αν γενήθηκε , όποιου κοινωνικού επιπέδου και όποιου επιπέδου πλούτου γιατί ο πλούτος είναι ακριβώς εκεί , στις σκέψεις μας τη μοναδική έννοια την οποία δεν μπορεί κανένας να μας αφαιρέσει .

 

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  )  Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ειδικός Επικοινωνιολόγος – Coach – Trainer

Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων κ’

Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Μέλος του Δ/Σ της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων

Συγγραφέας των Βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων / Εταιρική Εικόνα

 

E-mail :gpappr@gmail.com

E-mail :gpappr@icloud.com

Ε- mail info@minobi.gr

———————————————————————————-

 

Relationships. The Biology of Thoughts.

 

If there is good communication, there are no relations. If there are no relations, people do not trust us.

 

Relationships are the connectivity of people through fairly complex brain, emotional and communicative structures.

 

Dna, social environment, brain synapses, unconscious cooperate to develop their creation strategy Relations.

 

Millions of information within the brain revoked at any given time to produce connections which acquire particular image through communication each individual and as a final result is the creation of relations but which is not final as to quality themselves by starting their follow codes and tracks who and which are reshaped according to the feelings which are produced every nanosecond.

 

The image, our reputation and the opinion which people create for us not only product of our own communication behaviors but directly depend on the environment and the networks are addressed and are integrated. In essence we are that which others say about us.

 

When developing emotional relationships, personal, professional essentially comes to penetration and identification of our neural codes with the codes of the people with whom we communicate that we exchange codes (possibly algorithmic) and concluding relations.

 

The most obvious interpretation of what the unconscious is that it is the perfect personal computer that each keeps us within our brain networks.

 

We can define this exchange of codes and therefore our relationships?

 

Absolutely.

 

The thinking our triggers a series of chemical releases giving form and shape our neural networks produced according to messages of thoughts which have preceded.

 

This has the immediate effect if we wish to be regulators of any relationship.

 

Often we mention that people do not understand us, or there is poor communication or conflicts k.t.l.p

 

In reality, if we create a framework of thoughts and therefore behavior and contact us then automatically creating the framework and image communication and the relationship as a whole.

 

 

About Ethics Relations.

 

 

As much as they insist some «schools» of the past to revolve around an endless hollow materialism which supposedly identify with the new generation, this time characterized by a desire for true values.

 

People interested in relationships sincere, reliable, confidence, consistency, ethics.

 

They seek relationships in which to dominate respect and true love for man, the pure interest in the everyday, prevail logic, creating a framework of prosperity – Progress – peace – happiness.

 

The personalities that achieve, interested in people, highlighting their personality and do everything to provide happiness through relationships, work and their daily supply.

 

The prosperity and progress relations, distinguished by freedom of individuality, respect the personality, knowledge, quality of information, the calm in decision making and the democratic nature of their structure, namely whether in a relationship its participants enjoy privileges the authenticity of movements and their acts.

 

The offer is the human need for self-organization of the human race, the spirit is the structural status of progress because humanity knows more thoroughly than ever that thought is the beginning of a world true, relationships, values, an equal world against all man, from wherever they originate, wherever it was born, whoever social level and any level of wealth because wealth is right there in our thoughts unique concept which can neither remove us.

 

 

George I. Papatriantafyllou

 

George Papatriantafyllou is the Author of books, Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile ed. Stamoulis 2011 board member EEDSA (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) teaches Public Relations and Business Administration executives businesses and gpappr@gmail.com students

 

George Papatriantafyllou,

 

He teaches Public Relations and Business Administration in Kariera company www.kariera.gr member of the international network Career Builder www.careerbuilder.com which provides high-level training to business executives worldwide, and more broadly helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 our .Seminaria http://goo.gl/b4SIA

 

 

 

George I. Papatriantafyllou

 

Special communicators – Coach – Trainer

 

Professor of Business Administration Mr. ‘

 

Human Resource Development

 

Member of D / S of Greek Company Public Relations

 

Author Books Public Relations Programs / Corporate Image

 

 

 

E-mail: gpappr@gmail.com

 

E-mail: gpappr@icloud.com

 

E- mail: info@minobi.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s