Δημόσιες Σχέσεις , τι συμβαίνει στην Ελλάδα .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Μέσα απο τη θητεία μου στο διοικητικό συμβούλιο του επιστημονικού σωματείου των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα , της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων , έχω καταλήξει σε συμπεράσματα για την κακή εικόνα της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων στη χώρα μας τα οποία σας παραθέτω .

 

Σε γενικές συνελεύσεις και διοικητικά συμβούλια είχε τεθεί πολλές φορές το θέμα της παρεξήγησης της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων και η ταύτιση της με κακές πρακτικές πρακτικές οι οποίες είναι έτη φωτός μακριά απο τη θεωρητική – ακαδημαική και πρακτική δομή των Δημοσίων Σχέσεων όπως πραγματικά είναι απο τις αρχές του προηγούμενου αιώνα .

 

Αίτια κακής εικόνας της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα :

 

 • Η πιστή μετάφραση της επαγγελματικής ορολογίας Public Relations ως Δημόσιες Σχέσεις , μετάφραση η οποία αφήνει περιθώρια πολλών ερμηνειών όπως για παράδειγμα το να συζητούν άνθρωποι σε δημόσιο χώρο ειδικά για επαγγελματικούς λόγους αυτό λανθασμένα θεωρείται δημόσιες ( λόγω του χωροταξικού εύρους ) και σχέσεις ( λόγω του ότι γίνεται προσπάθεια πειθούς συνεπώς υπάρχει η προσδοκία της δημιουργίας σχέσεων ) και καταλήγουν εξαιρετικά απλοποιημένα στο να ονομάζουν αυτές τις δραστηριότητες ως δημόσιες σχέσεις . Διαπρεπείς επιστήμονες της ΕΕΔΣ και της επικοινωνίας εξέφρασαν την άποψη πως θα έπρεπε η μετάφραση του Public Relations να γίνει ως : Ανάπτυξη Σχέσεων .
 • Η μη θεσμοθέτηση της επαγγελματικής ταυτότητας και ιδιότητας του επαγγελματία και συμβούλου των Δημοσίων Σχέσεων , παρά το γεγονός πως οι δραστηριότητες αυτών ρητώς υπαγορεύονται στον καταστατικό χάρτη της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων και με σαφήνεια http://goo.gl/Uy2qCs
 • Η αλόγιστη και άνευ ελέγχου χρήση του επαγγελματικού όρου απο επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίες δεν έχουν απολύτως καμμία σχέση πόσο δε μάλλον ουδεμία ταύτιση με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων όπως για παράδειγμα, στελέχη υποδοχής σε κέντρα διασκέδασης , μάνατζερ , μέτρ …….
 • Η τοποθέτηση ,  στο κομβικής και εξαιρετικά σημαντικής στην ανάπτυξη κάθε οργανισμού , στη θέση του συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων  επαγγελματιών που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων αλλά σαν κύριο έργο τους προβάλουν τις λίστες επωνύμων τις; οποίες διαθέτουν ή τις πολλαπλές γνωριμίες τους σε διαφόρων ειδών τομείς ενώ αντιθέτως θα έπρεπε να μπορούν να αποδείξουν πως είναι σε θέση να σχεδιάσουν στρατηγικά ένα πλήρες πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Η ταύτιση των Δημοσίων Σχέσεων με τους υπόλοιπους τομείς της επικοινωνίας : Marketing – Διαφήμιση – Πωλήσεις – Προώθηση …… οι οποίοι όλοι είναι αξιόλογοι και απαραίτητοι τομείς στο επικοινωνιακό μείγμα κάθε επιχείρησης και οργανισμού αλλά όλοι μεταξύ τους είναι αυτόνομοι όπως και ορίζουν τα επιστημονικά σωματεία των τομέων αυτών παγκοσμίως , δηλαδή οι Δημόσιες Σχέσεις είναι αυτόνομη ειδικότητα στο οργανόγραμμα κάθε επιχείρησης , συνεργάζεται με όλους τους τομείς της επικοινωνίας αλλά δεν ταυτίζεται όπως δεν ταυτίζονται και οι υπόλοιποι τομείς με αυτόν των Δημοσίων Σχέσεων για τον απλούστατο λόγο πως κάθε επικοινωνιακός τομέας έχει αυτόνομη δράση , υποχρεώσεις , στρατηγική και τεχνική ανάπτυξη για το καλό και την επιτυχία της κεντρικής στρατηγικής κάθε επιχείρησης .

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις τι είναι πραγματικά :

 

 • Η IPRA το παγκόσμιο επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων http://www.ipra.org αναφέρεται απο το 1959 στις Δημόσιες Σχέσεις ως : ”Δημόσιες Σχέσεις αποκαλούνται οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από μια ομάδα με σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση καλών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας και ανάμεσα στις ομάδες και τους διάφορους τομείς της δημοσίας κοινής γνώμης μια λειτουργία κατευθύνσεως με χαρακτήρα σταθερό και οργανωμένο που με αυτή μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός προσπαθεί να επιτύχει και να διατηρήσει την κατανόηση, τη συμπάθεια και τη συνδρομή όλων εκείνων με τους οποίους σχετίζεται ή πρόκειται να σχετιστεί.”
 • Στο παγκόσμιο συνέδριο των επιστημονικών σωματείων των Δημοσίων Σχέσεων στο Μεξικό το 1978 γνωστό ως Mexican Statement http://www.prsk.co.ke όλα τα επιστημονικά σωματεία απο όλο τον κόσμο κατέληξαν και υπέγραψαν τον ακόλουθο ορισμό στον οποίο  οι Δημόσιες Σχέσεις προσδιορίζονται ως : «Δημόσιες Σχέσεις είναι η τέχνη και η κοινωνική επιστήμη της ανάλυσης των τάσεων, της πρόληψης των συνεπειών τους, της προσφοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους υπεύθυνους οργανισμών και της υλοποίησης προγραμμάτων δράσης που θα εξυπηρετούν τόσο το συμφέρον του οργανισμού όσο και του κοινού» .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι γνωριμίες και δεν απαιτούνται γνωριμίες για την εφαρμογή αυτής της επιστήμης .Είναι ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων . Σχέσεις αμοιβαίου σμφέροντος οι οποίες βασίζονται στις αξίες του Ήθους , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας , της Συνέπειας και της Διαφάνειας .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι υποδοχή .Οι άνθρωποι οι οποίοι αναπτύσσουν συζητήσεις ή και γνωριμίες σε δημόσιους χώρους απλοποιημένα απο μη μυημένους στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων μεταφέρεται ως δημόσιες σχέσεις .Ουδεμία σχέση έχει η υποδοχή σε κέντρα με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .Στη διαβούλευση για την παρεξήγηση των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα , είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα πως ενδεχομένως η πιό ορθή προσέγγιση – μετάφραση του Public Relations θα ήταν Ανάπτυξη Σχέσεων ( αντί του Δημόσιες Σχέσεις ) .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι ταξιθέτηση . Πολλοί  επαγγελματίες με καθήκοντα στη συνοδεία των επισκεπτών σε παραστάσεις ή εκδηλώσεις  , όταν τοποθετούν προσκεκλημένους στις θέσεις τους λόγω του ότι λανθασμένα έχουν συνδέσει τις δημόσιες σχέσεις με την κοινωνικότητα και τις δημόσιες συνομιλίες αναφέρουν ως επαγγελματικό τίτλο ή τους αποδίδεται ο επαγγελματικός τίτλος των δημοσίων σχέσεων . Και σε αυτή την περίπτωση σαφώς και δεν υπάρχει σύνδεση της ειδικότητας αυτής με την επαγγελματική ταυτότητα του επαγγελματία των δημοσίων σχέσεων . Και  αυτή η κατηγορία των επαγγελματιών της ταξιθέτησης όπως και της υποδοχής ναι μεν οι επαγγελματίες αυτοί εκπροσωπούν έναν κρίσιμο τομέα σε κάθε επιχείρηση καθώς απο τους ίδιους κρίνεται η εικόνα μίας επιχείρησης σε μεγάλο βαθμό ως πρώτη εντύπωση και όχι μόνο , αλλά ο τομέας αυτός δεν είναι οι Δημόσιες Σχέσεις .

 

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ :

 1. Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη των κλάδων της ψυχολογίας , της κοινωνιολογίας και των ανθρωπιστικών επιστημών .
 2. Για το ποιός είναι επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων και πως ορίζεται με ακρίβεια η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων ορίζεται με σαφήνεια από όλα τα επαγγελματικά και επιστημονικά σωματεία παγκοσμίως και από το επιβλέπων αυτά IPRA – http://www.ipra.org
 3. Επιβάλλεται και εκτιμώ πως σύντομα θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας η θεσμοθέτηση του επαγγέλματος ώστε την επαγγελματική ταυτότητα του συμβούλου των Δημοσίων Σχέσεων να κατέχουν μόνο πιστοποιημένοι επαγγελματίες
 4. Δράση Δημοσίων Σχέσεων είναι μόνο και μόνο αυτή που έχει σχεδιαστεί στρατηγικά , δηλαδή ΕΡΕΥΝΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΔΡΑΣΗ
 5. Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων καθιερώνει την αξιακή βάση σε κάθε επιχείρηση , δηλαδή των κώδικα των ανθρωποκεντρικών αξιών που κάθε οργανισμός οφείλει να εντάσσει στη δομή του και να υπηρετεί με συνέπεια .

Οι Δημόσιες Σχέσεις :

ΔΕΝ είναι Γνωριμίες – χαμόγελα – υποδοχή .

ΔΕΝ είναι δωρεάν διαφήμιση .

ΔΕΝ είναι MARKETING .

ΔΕΝ είναι πάρτι και νυχτερινά κέντρα .

ΔΕΝ είναι συναναστροφή και συζητήσεις με κόσμο .

ΔΕΝ είναι Εθιμοτυπία – δώρα και κλείσιμο ραντεβού .

ΔΕΝ είναι Προώθηση – Πώληση .

ΔΕΝ ανήκουν στο τμήμα MARKETING .

ΔΕΝ είναι μόνο το Δελτίο Τύπου . ΔΕΝ είναι το Γραφείο Τύπου .

ΔΕΝ είναι ΨΕΥΔΗ .

ΔΕΝ χρησιμοποιούν την κοινωνικότητα ως πρόσθετο πρόγραμμα πρός εντυπωσιασμό .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις ΕΙΝΑΙ :

ΕΙΝΑΙ : Eφαρμοσμένη επιστήμη της Κοινωνικής Ψυχολογίας .

ΕΙΝΑΙ : Ανάπτυξη Σχέσεων με επιστημονικό τρόπο .

ΕΙΝΑΙ : Η παλαιότερη επιστήμη της επικοινωνίας στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων .

ΕΙΝΑΙ : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .

ΕΙΝΑΙ : Στρατηγικός σχεδιασμός σε κάθε πρόγραμμα , με έρευνα – στρατηγική – στόχο – τακτικές .

ΕΙΝΑΙ : Η επιστήμη η οποία σχεδιάζει τη βάση πάνω στην οποία “χτίζεται” κάθε επιχείρηση και επιχειρηματική δραστηριότητα .

ΕΙΝΑΙ : Οι εξαιρετικές σχέσεις με τις ομάδες επικοινωνίας κάθε επιχείρησης . ΕΙΝΑΙ : Οι Σχέσεις εμπιστοσύνης .

ΕΙΝΑΙ : Επιστήμη που σε κάθε οργανόγραμμα αποτελεί ανεξάρτητη διεύθυνση και δεν υπάγεται στο τμήμα Marketing . Όποιος υποστηρίζει το αντίθετο δεν έχει καμμία σχέση με την επιστήμη της επικοινωνίας ( δείτε γιατί , εδώ http://bit.ly/Kq8OEO )

ΕΙΝΑΙ : Η εικόνα , η φήμη και οι αξίες που αποδίδουν οι άνθρωποι στους ανθρώπους των επιχειρήσεων .

ΕΙΝΑΙ : Η επιστήμη η οποία κάνει τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους να ξεχωρίζουν για τις αξίες που αντιπροσωπεύουν .

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  )  Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ειδικός Επικοινωνιολόγος – Coach – Trainer

Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων κ’

Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Μέλος του Δ/Σ της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων

Συγγραφέας των Βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων / Εταιρική Εικόνα

 

E-mail :gpappr@gmail.com

E-mail :gpappr@icloud.com

Ε- mail info@minobi.gr

Public Relations, what is happening in Greece.
Through my term on the board of the scientific association of Public Relations in Greece, the Greek Association of Public Relations, I have come to conclusions about the poor image of science PR in our country which you quote.
In general assemblies and boards had been often the subject of misunderstanding the science of Public Relations and identification with bad practices practices that are light years away from the theoretical – academic and practical structure of public relations as they really are from the beginning the last century.
Causes of poor image of science of Public Relations in Greece:

The exact translation of professional terminology Public Relations as Public Relations, translation which leaves room for many interpretations such as the debating people in a public place especially for business it wrongly considered public (due to the spatial range) and relationships (because it is attempt persuasion therefore there is an expectation of establishing relations) and end extremely simplified to call these activities as public relations. Eminent scientists EEDSA and communication expressed the view that should the translation of Public Relations become as: Developing Relations.

 

Placing in pivotal and highly significant in the development of every organism on the position of director of Public Relations professionals have absolutely nothing to do with the science of public relations but as their main task view the lists of the surnames? possessing or multiple acquaintances in various kinds of fields and instead should be able to demonstrate that they are able to plan strategically a full shot of Public Relations.

The identification of Public Relations with the other sectors of communication: Marketing – Advertising – Sales – Promotion …… all of which are valuable and necessary areas in the communication mix of every business and organization but all together are autonomous as define scientific unions in these sectors worldwide,

ie Public Relations are independent specialty in the organization chart of each company, working with all sectors of communication, but not the same as not identical and the other sectors with that of Public Relations for the simple reason that every communicative sector has autonomous action, liabilities, strategy and technical development to the good and the success of the central strategy of each company.

PUBLIC RELATIONS:
1. It applied science disciplines of psychology, sociology and the humanities. 2. For what is a professional public relations and how precisely defined the science of public relations is clearly defined by all the professional and scientific associations worldwide, and the supervisor these IPRA – http://www.ipra.org

3. I am appreciating that soon will be implemented in our country the institutionalization of the profession to the professional identity of the consultant Public Relations to hold only certified professionals. 4. Action PR is just one that is designed strategically, ie RESEARCH – ANALYSIS – DESIGN – ACTION. 5. The science of Public Relations establishes the value based on each company, ie the source of human-centered values ​​that each organization must integrate in its structure and serve consistently.

 

NOT Dating – smiles – slot. NOT free advertising. NOT MARKETING. NOT parties and nightclubs. NOT fellowship and conversations with people. NOT Etiquette – gifts and appointments. NOT Promotions – Sale. NOT belong to Section MARKETING. NOT only the press release. NOT the Press Office. Not false.

DO NOT use the sociability as additional programs for sensationalism. The Public Relations ARE: IS: Applied Science of Social Psychology. IS: Relations Developing a scientific way. IS: The oldest science of communication in Business Administration. IS: Ethos – Reliability – Honesty – Consistency – Transparency. IS: Strategic planning in each program, with research – strategy – goal – tactics. IS: The science which plans the basis on which «built» every company and business. IS: The excellent relations with the communications teams of each company.IS: Science that in each chart an independent direction and is outside the section Marketing. Anyone who claims otherwise has no relation to science communication (see why, here http://bit.ly/Kq8OEO) IS: The image, reputation and values they attach people to business people. IS: the science that makes businesses and people to stand for the values they represent.

George I. Papatriantafyllou

 

George Papatriantafyllou is the Author of books, Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile ed. Stamoulis 2011 board member EEDSA (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) teaches Public Relations and Business Administration executives businesses and gpappr@gmail.com students

 

George Papatriantafyllou,

 

He teaches Public Relations and Business Administration in Kariera company http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high-level training to business executives worldwide, and more broadly helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 our .Seminaria http://goo.gl/b4SIA

 

 

 

George I. Papatriantafyllou

 

Special communicators – Coach – Trainer

 

Professor of Business Administration Mr. ‘

 

Human Resource Development

 

Member of D / S of Greek Company Public Relations

 

Author Books Public Relations Programs / Corporate Image

 

 

 

E-mail: gpappr@gmail.com

 

E-mail: gpappr@icloud.com

 

E- mail: info@minobi.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s