Οι Δημόσιες Σχέσεις , απλά .

iamagemaking12

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν ταυτίζονται και δεν είναι Marketing , ούτε Διαφήμιση , ούτε πωλήσεις .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων .Εμφανίζονται στις αρχές του 1900 .

 

Πρώτη πανεπιστημακή έδρα αποκτούν οι Δημόσιες Σχέσεις το 1922 στο New York University .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις πείθουν την επιχείρηση να πράττει ηθικά , απο καθήκον .

 

Χρησιμοποιούν τη δημοσιότητα και η επιτυχία ενός προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων είναι η καλή εικόνα η οποία μεταφέρεται όχι γιατί είναι στόχευση αλλά γιατί αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις διεσδύουν στο συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων .

 

Ο Κώδικας των Αθηνών είναι ο κώδικας δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων , υπογράφηκε στην Αθήνα το 1965 και εφαρμόζεται απο όλα τα στελέχη και τα επιστημονικά σωματεία παγκοσμίως έως και σήμερα .

 

Τα εργαλεία των Δημοσίων Σχέσεων είναι το Δελτίο Τύπου ,η Ανακοίνωση Τύπου οι Συνεντεύξεις Τύπου , το Άρθρο , οι Συναντήσεις Τύπου , η Χορηγία .

 

Στον πυρήνα των Δημοσίων Σχέσεων είναι ο Άνθρωπος .

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

 

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  )  Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

 

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ειδικός Επικοινωνιολόγος – Coach – Trainer

Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων κ’

Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Μέλος του Δ/Σ της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων

Συγγραφέας των Βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων / Εταιρική Εικόνα

 

E-mail :gpappr@gmail.com

E-mail :gpappr@icloud.com

Ε- mail info@minobi.gr

 

—————————————————————————–

The Public Relations, simply.

 

 

The PR is applied science of sociology and psychology.

 

The Public Relations are not identical and not Marketing, or Advertising or sales.

 

The Public Relations develop relations between people .Emfanizontai in early 1900.

 

First panepistimaki seat acquire Public Relations in 1922 at New York University.

 

The Public Relations convince the company to do morally, by duty.

 

They use publicity and the success of a PR program is the good image that is not transferred because they are targeting but why trust developed.

 

The Public Relations penetrate into the emotional world of people.

 

The Code of Athens is the Code of Conduct for Public Relations, signed in Athens in 1965 and applied by all strains and scientific associations worldwide to date.

 

The tools of PR is the press release, the Press Release the Press Conferences, Article, the Meetings press, Sponsorship.

 

At the core of public relations is the Man.

 

George I. Papatriantafyllou

 

George Papatriantafyllou is the Author of books, Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile ed. Stamoulis 2011 board member EEDSA (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) teaches Public Relations and Business Administration executives businesses and gpappr@gmail.com students

 

George Papatriantafyllou,

He teaches Public Relations and Business Administration in Kariera company http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high-level training to business executives worldwide, and more broadly helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 our .Seminaria http://goo.gl/b4SIA

 

George I. Papatriantafyllou

Special communicators – Coach – Trainer

Professor of Business Administration Mr. ‘

Human Resource Development

Member of D / S of Greek Company Public Relations

Author Books Public Relations Programs / Corporate Image

 

E-mail: gpappr@gmail.com

E-mail: gpappr@icloud.com

E- mail: info@minobi.gr

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s