Η στρατηγική του Δελτίου Τύπου

Businessman using touch screen device

άρθρο του Γιώργου ΠαπατριανταφύλλουΣύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων 

Το Δελτίο Τύπου είναι ένα απο τα πολλά εργαλεία δημοσιότητας των Δημοσίων Σχέσεων.

 

Δεν είναι διαφημιστικό μήνυμα , ούτε και δωρεάν διαφήμιση .

 

Επιτελεί έναν στρατηγικό σκοπό και διοχετεύει είδηση .

 

Απαντά στα ερωτήματα : Ποιός ; Τι ; Που ; Πώς ; Πότε ; Γιατί ; όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά αλλά με λογική συνέχεια .

 

 

 

Η είδηση .

 

Το Δελτίο Τύπου αναγγέλει ένα γεγονός το οποίο δεν είναι γνωστό .

 

Το Δελτίο Τύπου δεν είναι πρόσκληση ούτε και γενική ανακοίνωση .

 

Καταλαμβάνει στο μέγιστο μια Α4 σελίδα .

 

Κυρίως σώμα του Δελτίου Τύπου ονομάζεται αυτό το οποίο περιλαμβάνει τις απαντήσεις των 6 ερωτημάτων ( Ποιός ; Τι ; Που ; Πώς ; Πότε ; Γιατί ; )

 

 

Σε ποιές περιπτώσεις ;

 

Δελτίο Τύπου συντάσσεται σε περιπτώσεις γνωστοποίησης γεγονότων πρός τα Μέσα Ενημέρωσης με σκοπό τη δημοσίευση της είδησης την οποία περιλαμβάνει πρός ενημέρωση τα κοινά του εκάστοτε Μέσου Ενημέρωσης .

 

Το Δελτίο Τύπου στις περιπτώσεις Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων έχει έναν κομβικό ρόλο καθώς ενημερώνει διαρκώς για κάθε εξέλιξη .

 

Τα Μέσα Ενημέρωσης τα οποία επιλέγονται θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τη θεματολογία του Δελτίου Τύπου , να έχει σαφή στρατηγική επιρροής και σαφές μήνυμα .

 

Το γραφείο τύπου στο οποίο συντάσεται το δελτίο τύπου θα πρέπει να διαθέτει επικαιροποιημένες λίστες παραληπτών με email – μέσο ενημέρωσης και αριθμό κινητού τηλεφώνου .

 

 

Το κείμενο του Δελτίου Τύπου :

 

Χρησιμοποιήστε ανάλογα με τη στρατηγική σας , key words τα οποία στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις θα έχουν ρόλο Search Enginee Optimization .

 

Να εκφράζετε ένα σαφέστατο μήνυμα το οποίο δεν δημιουργεί ερωτήματα .

 

Γράφετε με παραγράφους .

 

Προσοχή στα ορθογραφικά λάθη και στα σημεία στίξης .

 

Υπογραμμίζετε τα κομμάτια αυτά τα οποία επιθυμείτε να μην αλλαχθούν κατά τη δημοσίευση .

 

Ο τίτλος δεν πρέπει να ξεπερνά τις πέντε λέξεις και να είναι ιδιαιτέρως ελκυστικός .

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

 

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  )  Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

 

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ειδικός Επικοινωνιολόγος – Coach – Trainer

Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων κ’

Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Μέλος του Δ/Σ της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων

Συγγραφέας των Βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων / Εταιρική Εικόνα

 

E-mail :gpappr@gmail.com

E-mail :gpappr@icloud.com

Ε- mail info@minobi.gr

 

———————————————————————————————–

Article by George Papatriantafyllou – Director of Public Relations

 

The press release is one of the many tools of PR publicity.

 

 

 

There is an advertisement, nor free advertising.

 

 

 

It performs a strategic purpose and news channels.

 

 

 

He answers the questions: Who? what Where? How? When? Why ; not necessarily in that order but with reasonable continuity.

 

 

 

 

 

 

 

The news .

 

 

 

The press release announces a fact which is not known.

 

 

 

The press release is not an invitation nor general communication.

 

 

 

It occupies the maximum one A4 page.

 

 

 

Main body of the press release called it, which includes the responses of the six questions (Who? What? Where? How? When? Why?)

 

 

 

 

 

In which cases?

 

 

 

Press Release drafted in cases events notification to the media for publication of news which includes for information common to each medium.

 

 

 

The press release where Communicative Crisis Management has a central role as keep informed of all developments.

 

 

 

The media selected should be fully compatible with the theme of the press release, has a clear influence strategy and clear message.

 

 

 

The press office which shall draw up a press release should have updated mailing lists by email – media and mobile phone number.

 

 

 

 

 

The text of the press release:

 

 

 

Use according to your strategy, key words that electronic publications will have a role Search Enginee Optimization.

 

 

 

To express a clear message which does not cause questions.

 

 

 

Write in paragraphs.

 

 

 

Beware of spelling mistakes and punctuation.

 

 

 

Emphasize those parts that wish not changed upon publication.

 

 

 

The title should not exceed five words and be particularly attractive.

 

George I. Papatriantafyllou

 

 

 

George Papatriantafyllou is the Author of the book Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile Edition. Stamoulis 2011 member of the board of EEDSA (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) teaches Public Relations and Business Administration executives business and gpappr@gmail.com students

 

 

 

George Papatriantafyllou,

 

teaches Public Relations and Business Administration at CareerBuilder http://www.kariera.gr member company of the International Career Builder http://www.careerbuilder.com network that provides high-level training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars sector, since 1999 our .Seminaria http://goo.gl/b4SIA

 

 

 

George I. Papatriantafyllou

 

Special communicators – Coach – Trainer

 

Business Administration Professor ‘

 

Human Resource Development

 

Member of D / S of Greek Public Relations Company

 

Author Books Programs Public Relations / Corporate Image

 

 

 

E-mail: gpappr@gmail.com

 

E-mail: gpappr@icloud.com

 

E- mail: info@minobi.gr

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s