Δελτίο Τύπου , στρατηγική και σπουδαιότητα .

Δελτίο Τύπου papatriantafillou

 

Το Δελτίο Τύπου συχνά χρησιμοποιείται με λάθος τρόπο και ανύπαρκτη στρατηγική .

 

Κάθε επικοινωνιακή καμπάνια εφαρμόζεται σε δύο βασικούς άξονες : Δημοσιότητα και εμπορική επικοινωνία .

 

Το Δελτίο Τύπου εντάσσεται στις ενέργειες δημοσιότητας και δεν απαιτεί αγορά χώρου και χρόνου στα μέσα ενημέρωσης

 

Το Δελτίο Τύπου , διοχετεύει είδηση .

 

Το Δελτίο Τύπου δεν είναι πρόσκληση και βέβαια δεν είναι δωρεάν διαφήμιση .

 

Το Δελτίο τύπου απαντά στα ερωτήματα : Ποιός ; τι ; Που ; Πως ; Πότε ; Γιατί ; όχι απαραίτητα με τη σειρά αυτή αλλά να υπάρχει συνέχεια , σωστή γραμματική και συντακτική απόδοση και να προκύπτει σαφές νόημα .

 

Το Δελτίο Τύπου ενημερώνει για ένα γεγονός το οποίο είναι άκρως ενδιαφέρον στα Μέσα ενημέρωσης στα οποία αποστέλλεται .

 

 

Επιλογή Μέσων Ενημέρωσης :

 

  • Κάθε τμήμα Δημοσίων Σχέσεων , θα πρέπει να διαθέτει λίστες Μέσων Ενημέρωσης και αναλυτικά στοιχεία δημοσιογράφων ανά τομέα ρεπορτάζ .
  • Το Δελτίο Τύπου ανάλογα με τη στρατηγική του στόχευση θα πρέπει να αποστέλλεται στην κατάλληλη ομάδα δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης και θα πρέπει να αποφεύγεται η μαζική αποστολή σε λίστες μέσων και δημοσιογράφων όπου δεν έχουν ως αντικείμενο τους τη θεματολογία του δελτίου τύπου .
  • Ως πρός τα στοιχεία των δημοσιογράφων θα πρέπει να υπάρχουν τηλεφωνικός αριθμός κινητού τηλεφώνου ώστε να αποτέλεται ακόμα και σε περιπτώσεις κρίσεων άμεσα ενημέρωση , σε κύματα ενημέρωσης , αλλά και να αποστέλλεται ο τίτλος του δελτίου τύπου σε κάθε περίπτωση , email για άμεση αποστολή , μέσο ενημέρωσης για κατηγοριοποιήση και κατηγορία ρεπορτάζ για απόλυτη τμηματοποίηση .

 

Στρατηγική του Δελτίου Τύπου :

 

  • Πρέπει σε κάθε συγγραφή και σχεδιασμό αποστολής του Δελτίου Τύπου να υπάρχει σαφής στρατηγική του σκοπού και του στόχου του συνοπτικά δηλαδή να απαντάται πλήρως το ερώτημα ΓΙΑΤΙ ; αποστέλεται και ποιός είναι ο στρατηγικός του στόχος ;
  • Με ποιοτική αξιολόγηση του Δελτίου Τύπου εντοπίζεται η επιρροή και ο βαθμός μεταβολής τον οποίο πετυχαίνει το Δελτίο Τύπου μετά τη δημοσίευση του στα μέσα ενημέρωσης  .

 

Τα Οφέλη του Δελτίου Τύπου :

 

  • Διοχέτευση είδησης .
  • Αυθεντική ενημέρωση .
  • Δημιουργία θετικής εικόνας .
  • Ανάπτυξη σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης .
  • Οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τις ομάδες κοινού κάθε οργανισμού .

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011.

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων .

Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

——————————————————————————-

 

Press Release strategy and importance

 

 

 

The Press Release is often used incorrectly and lacking strategy.

 

Every communication campaign implemented in two main axes: Publicity and Marketing Communication.

 

The press release is part of the publicity and does not require purchase of space and time in the media

 

The press release, news channel.

 

The press release is not an invitation and certainly not free advertising.

 

The press release answers the questions: Who? what Where ; How? When? Why ; not necessarily in that order but continuity, correct grammar and syntactic performance and showing a clear meaning.

 

The press release informs about an event that is extremely interesting in Media that is sent.

 

 

Select Media:

 

Each PR department should have lists Media and analytical journalists segmental reporting.

The press release according to the strategy of targeting should be sent to the appropriate group of journalists and media and should avoid mass mailing to media and journalists lists where they have as their object the theme of the press release.

As to the details of journalists there should be phone mobile phone number that is still in cases directly informing crisis in media waves, but also sent the title of the press release in any case, email for immediate shipment, media for categorization and reportage category for ultimate segmentation.

 

Strategy Press Release:

 

Must in any specification and design mission press release be a clear strategic purpose and objective of the summary that fully answered the question WHY? ships and what is the strategic goal?

In a qualitative assessment of press release identified the influence and the degree of change which gave the press release after the publication in the media.

 

The Benefits of Press Release:

 

Channeling news.

Authentic information.

positive image creation.

Developing relationships with the media.

Building trusting relationships with the audiences of each organization.

 

George Papatriantafyllou.

 

George Papatriantafyllou is the Author of the book Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile Edition. Stamoulis 2011.

 

George Papatriantafyllou is a member of the d / p of EEDSA (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs.

 

He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com

 

Teaches the company CareerBuilder http://www.kariera.gr member of the International Career Builder http://www.careerbuilder.com network that provides high-level training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is affecting Kariera Business Seminarshttp: //bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events), since 1999.

 

Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s