Δημόσιες Σχέσεις και Πρόγραμμα Lobbying . Η απεργία δεν έχει την παλαιά της δύναμη .

www.mymev.net

 

Η Απεργία ήταν μία διαμαρτυρία και παράλληλα άσκηση πίεσης πρός αποτροπή κυρίως νομοθετημάτων . Η αποτελεσματικότητα της αναμφισβήτητα ισχυρή .

Στην εποχή μας , δεν διαθέτει την παλαιά της δύναμη .
Αντιθέτως φαντάζει απο μία άλλη εποχή , χωρίς δυναμική και σε αρκετούς τομείς επώδυνη όπως κυρίως στους τομείς των μεταφορών όπου η ταλαιπωρία του πολίτη και ενδεχομένως η ακύρωση ή αναβολή σημαντικών εργασιών δημιουργεί αίσθημα δυσφορίας .
Το πρόγραμμα Lobbying δηλαδή η άσκηση πίεσης πρός το νομοθέτη είναι το ισχυρότερο όπλο διεκδίκησης , ανάπτυξης σχέσεων και αποτελεσματικών προτάσεων .
Το πρόγραμμα Lobbying είναι πρόγραμμα των Δημοσίων Σχέσεων και για του λόγου το αληθές , το 2007 η IPRA ( Internationsl Public Relations Association ) εξέδωσε τον Κώδικα των Βρυξελλών , κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας για τους Συμβούλους Δημοσίων Σχέσεων οι οποίοι δρστηριοποιούνται στο πρόγραμμα Lobbying
Ο όρος προέρχετα απο τη Βρεττανία του 19ου αιώνα όταν οι Βρεττανοί αγρότες όταν δεν μπορούσαν να συναντήσουν τους πολιτευτές στο κονοβούλιο τους περίμεναν στο Lobby του ξενοδοχείου τους ώστε να τους εκθέσουν προβλήματα και λύσεις .
Το Lobbying στη χώρα μας είναι σχε΄δον άγνωστο . Στις ΗΠΑ υπάρχει εδώ και δεκαετίες νομοθεσία .
Στην Ευρώπη πορετοιμάζεεται η θεσμοθέτηση του κυρίως στα Ευρωπαικά όργανα των Βρυξελλών όπου δαστηριοποιούνται και οι περισσότερες εταιρείες και επαγγελματίες του Lobbying .
Είναι μία σύγχρονη μέθοδος διαπραγμάτευσης και αποτελεσματικής άσκησης πίεσης και πειθούς με συγκεκριμένες , ρεαλιστικές , εφικτές προτάσεις .
Παράλληλα ωθεί στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοοσύνης και συνεργασίας και όχι σύγκρουσης , η οποία δίνει τη θέση της στην πληρέστατη αναποτελεσματικότητα .
Οι σύγχρονες κοινωνίες βασίζονται στην αλληλοκατανόηση , τη διπλωματία , την ανάπτυξη σχέσεων .
Μέσω του διαλόγου και της κατάθεσης προτάσεων επέρχονται λύσεις επωφελείς για όλα τα μέρη , αφού αυτές θα είναι αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου , με στρατηγική , σαφήνεια , οργάνωση και ρεαλιστικούς – αριθμητικούς – εφικτούς στόχους .
Στη Ελλάδα , υπάρχει πλέον social media στο οποίο ειδική εφαρμογή Lobbying δίνει τα εργαλεία για άσκηση πίεσης απο τους πολίτες ενός δήμου πρός τη δημοτική τους αρχή . Το Social Network είναι το http://www.mymev.net  
Φιλοδοξία των δημιουργών του να ανοίξει νέους δρόμους στις διαπραγματεύσεις , μέσω της δικτύωσης των ανθρώπων , ώστε ακόμα και απο τον υπολογιστή τους ή το κινητό τους να ασκούν πίεση με χρονοδιαγράμματα και πραγματικά αποτελέσματα .
Το www.mymev.net ξεκινά το “ταξίδι” του απο το δήμο Ηλιούπολης αλλά ως εφαρμογή μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε επιχείρηση – οργανισμό – θεσμό με αποκλειστική στρατηγική διαδρομή την άσκηση πίεσης .
Η εφαρμογή και το MEV ανήκουν στην εταιρεία Minobi B.L.I.R www.minobi.gr υλοποιήθηκε απο την εταιρεία Ethos www.worldofethos.com και προωθείται στατηγικά απο τη Rockmedia www.rockmedia.gr
Σχεδιαστής της εφαρμογής Lobbying αλλά και όλου του MEV είναι ο επικοινωνιολόγος Γιώργος Παπατριανταφύλλου , www.georgepapatriantafillou.com
Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011.

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων .

Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

———————————————————————————————————————————————

Strike without its former strength.
The strike was one protest while lobbying to prevent mainly legislation. The effectiveness of the undeniably strong.
Nowadays, it lacks its former strength.
Instead it seems from another era, without momentum in several areas such as painful especially in transport where the suffering of citizens and possibly the cancellation or postponement of major projects creates discomfort.
The program that Lobbying lobbying for the Legislative is the strongest assertion weapon, develop relationships and effective proposals.
The Lobbying program is a program of public relations for the truth, in 2007 the IPRA (Internationsl Public Relations Association) adopted the Code of Brussels, Ethics Code for the Public Relations Consultants who drstiriopoiountai in Lobbying program
The term proercheta Britain from the 19th century when the British farmers when they could not meet the politician in their konovoulio waited in the Lobby of the hotel in order to expose their problems and solutions.
The Lobbying in our country is almost unknown. In the US there is legislation in decades.
In Europe poretoimazeetai institutionalization mainly in the European institutions in Brussels where dastiriopoiountai and more companies and professionals of Lobbying.
It is a modern method of trading and effective lobbying and persuasion with specific, realistic, feasible proposals.
At the same time pushing the development empistoosynis and cooperation, not conflict, which gives way to its fullest inefficiency.
Modern societies are based on mutual understanding, diplomacy, develop relations.
Through dialogue and tabling motions occurring beneficial solutions for all parties, as these will result fruitful dialogue, strategically, clarity, organization and realistic – arithmetic – achievable goals.
In Greece, there is now social media in which specific application Lobbying gives you the tools to apply pressure from the citizens of a municipality to the municipal authority. The Social Network is the http://www.mymev.net
The ambition of the creators to break new ground in the negotiations by networking people, that even from their computer or their mobile to exert pressure with schedules and actual results.
The http://www.mymev.net begins the «journey» of Heliopolis from the municipality but as an application can be applied to any business – organization – institution with exclusive strategic route lobbying.
The application and the MEV belong to Minobi B.L.I.R www.minobi.gr  company implemented by the company Ethos www.worldofethos.com  and promoted by the statigika Rockmedia www.rockmedia.gr
Designer Lobbying application and all MEV is the communicator George Papatriantafyllou, www.georgepapatriantafillou.com
George Papatriantafyllou
George Papatriantafyllou is the Author of the book Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile Edition. Stamoulis 2011.
George Papatriantafyllou is a member of the d / p of EEDSA (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs.
He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company CareerBuilder http://www.kariera.gr member of the International Career Builder http://www.careerbuilder.com network that provides high-level training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is affecting Kariera Business Seminarshttp: //bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events), since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s