Η θεωρία μου των καλών προθέσεων και η υπέροχη αίσθηση της τέλειας επικοινωνίας .

IMG_6855

 

Μία βασική θεωρία μου την ονομάζω » Αρχή της Προσωπικής και Καλής Πρόθεσης » και αναφέρω σε αυτήν πως οι άνθρωποι διατηρούν τις προσωπικές τους προθέσεις οι οποίες παρατηρούμενες μέσα απο το προσωπικό τους πρίσμα είναι ορθές και καλές , ασχέτως με το εάν συμφωνούμε ή όχι με τις απόψεις οι οποίες οδήγησαν στις προθέσεις αυτές . Η διαφωνία ή η διάσταση απόψεων δεν αποτελούν κριτήριο κακής πρόθεσης .

 

Εκατοντάδες μεταβλητές απο κάθε άνθρωπο συντελούν και οδηγούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές .

 

  • Εκλάβετε κάθε πράξη , κάθε ανθρώπου , συνεργάτη σας – προσωπική σχέση – αισθηματική σχέση – πελάτη ώς πράξη με καλή πρόθεση . Αναγνωρίστε μέσα σε κάθε πράξη το κίνητρο . Η Ενσυναίσθηση δηλαδή το να κατανοούμε πως αισθάνονται οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούμε είναι μία βαθειά ψυχολογική διεργασία η οποία μας οδηγεί με πραότητα σε πλήρη κατανόηση των κινήτρων και των αναγκών των ανθρώπων .
  • Εκατοντάδες παράγοντες επηρρεάζουν κάθε στιγμή τις αποφάσεις μας , παράγοντες οι οποίοι δρούν ασυνείδητα χωρίς αυτό βεβαίως να θεωρείται ως μη έγκριση αυτών απο τον ανθρώπινο εγκέφαλο . Αντιθέτως . Ισχυροί επιλογείς κάθε ανθρώπινου εγκεφάλου παράγουν συμπεράσματα βασιζόμενοι σε εμπειρίες – και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία αποκτήθηκαν και αποκτώνται διαρκώς μέσω παρατηρήσεων και αναλύονται βάσει αλγοριθμικών συνιστωσών της κάθε ανθρώπινης προσωπικότητας .
  • Το συναίσθημα το οποίο μεταφέρουμε είναι αυτό με το οποίο μας ταυτίζουν οι άνθρωποι
  • Η καλή διάθεση μας είναι αυτή η οποία δημιουργεί καλό και θετικό πλαίσιο επικοινωνίας . Οι συνδέσεις των ανθρώπων σε όποιο επίπεδο και αν αυτές πραγματοποιούνται είναι μη ορατές αλλά υπαρκτές . Συνδέσεις μέσω εγκεφαλικών συνάψεων και φορτίων τα οποία μεταφέρουν τους εγκεφαλικούς ανθρώπινους κώδικες ή ενδεχομένως και ακόμα πιό πρακτικών πράξεων και δράσεων του εγκεφάλου η αποκωδικοποίηση των οποίων θα πάρει ακόμα αρκετές δεκαετίες .
  • Όταν συνυπάρχουν καλή διάθεση , ευχάριστη ψυχολογία , αίσθημα αισιοδοξίας , κατάρριψη του εγωιστικού γονιδίου , τότε η επικοινωνία μετατρέπεται σε αποτελεσματική και επιτυχημένη . Οι άνθρωποι επικοινωνούν δυναμικά , με κατανόηση και η επίτευξη των στόχων κάθε επαφής είναι δεδομένη .

Κάθε επαφή – επικοινωνία , είναι δυναμική – μοναδική εμπειρία όταν ο εγκέφαλος προγραμματιστεί μέσω των ανάλογων σκέψεων να δεχθεί με κατανόηση κάθε μήνυμα του άλλου ανθρώπου , είναι δεκτικός χωρίς ισχυρές – άκαμπτες απόψεις , όταν εμποτιστεί με σκέψεις καλές , θετικές , ηρεμίας , γαλήνης , όταν στις νευρωνικές συνάψεις επικρατήσουν κινήσεις χαμόγελου – ευχαρίστησης και τεθεί σε εφαρμογή ο προγραμματισμός της θεωρίας των καλών προθέσεων του άλλου .

 

Ο Ανθρώπινος εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος να οδηγεί στην επίτευξη υψηλών στόχων για τον κάθε άνθρωπο . Δηλαδή η κατασκευή των συνάψεων είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η ακρίβεια ενός τέλειου και γαλήνιου τρόπου ζωής .Η ορθή λειτουργία όμως του εγκεφάλου και του σώματος στην ολότητα του είναι  προιόν ειδικών επιλογών οι οποίες ενσωματώνονται μέσω των εμπειριών .

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

 

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς  www.minobi.gr

Διαμορφώνει την εικόνα ανθρώπων και επιχειρήσεων .


My theory of good intentions and the wonderful feeling of perfect communication

A key my theory I call «Principle of Personal and Good Intent» and mention in it that people keep their personal intentions that are observed through their personal point of view is right and good, regardless of whether we agree or not with the views which led to these intentions. The dispute or difference of opinion does not constitute a criterion evil intent.

Hundreds of variables from each person contribute and lead to specific behaviors.

Think of them every practice, every man, your partner – personal relationship – emotional – client relationship as act in good faith. Identify within each practice motivation. The words the Empathy to understand how they feel people with whom we communicate is a deep psychological process which leads us to meekness in full understanding of the motivations and needs of the people.
Hundreds of factors affect each moment our decisions, factors that unconsciously act without of course being regarded as approval thereof by the human brain. Contrast. Strong selectors each human brain produce conclusions based on experiences – and other features of acquired and permanently acquired through observations and analyzed based algorithmic components of every human person.
The feeling which transfer is one with which people identify us
Our good humor is that which creates good and positive communication framework. The human connections at any level and if they are made invisible but existent. Connections brain synapses and cargo transported by the human brain codes or possibly even more practical instruments and actions brain decoding of which will still take several decades.
In simultaneous good mood, pleasant sentiment, a feeling of optimism, breaking the selfish gene, then the communication is converted to an effective and successful. People communicate dynamically with understanding and achieve the objectives of each contact is given.
Each contact – communication is dynamic – unique experience when the brain is programmed through similar considerations to accept with understanding each message the other person is receptive without strong – rigid ideas, when impregnated with thinking good, positive, calm, tranquility, when the neuronal prevail smile moves – pleasure and implemented planning theory of the good intentions of the other.

The Human brain is programmed to drive to achieve high goals for each person. Namely the construction of synapses is such as to achieve the precision of a perfect and peaceful lifestyle .The correct but the function of the brain and the body in its entirety is product specific options which are integrated through the experiences.

George Papatriantafyllou

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s