Η σπουδαιότητα των Δημοσίων Σχέσεων στις μικρομεσσαίες επιχειρήσεις .

body-language-signals

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν μία κακή εικόνα στη χώρα μας η οποία δεν είναι η πραγματική .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η παλαιότερη επιστήμη απο όλες στην εφαρμογή των προγραμμάτων επικοινωνίας .Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας , και η ιστορία της επαγγελματικής τους εφαρμογής ανάγεται στις αρχές του 1900 .

 

Στην Ελλάδα το επσιτημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων η Ελληνκή Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων ( Ε.Ε.Δ.Σ ) ιδρύθηκε το 1960 και το παγκόσμιο συνέδριο της I.P.R.A ( International Public Relations Association )  http://www.ipra.org  πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 1965 όπου και υπογράφηκε από όλα τα επιστημονικά σωματεία των Δημοσίων Σχέσεων παγκοσμίως , ο κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων ο οποίος εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα , γνωστός διεθνώς ως Κώδικας των Αθηνών https://georgepapatriantafillou.com/κωδικασ/ 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις στις μικρομεσσαίες επιχειρήσεις .

 

 • Δημιουργούν εσωτερικά κλίμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης
 • Οδηγούν στη δημιουργία στρατηγικού επικοινωνιακού πλάνου
 • Αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστσύνης με όλα τα μέρη με τα οποία η επιχείρηση συνεργάζεται
 • Δημιουργούν μία άριστη αλλά πραγματική εικόνα της επιχείρησης
 • Αυξάνουν την αναγνωρισιμότητα της
 • Ωθούν τους ανθρώπους να συζητούν και να θαυμάζουν τις υπηρεσίες της
 • Συντάσουν τα κείμενα επικοινωνίας στα social media , πρός τα μέσα ενημέρωσης , το site και σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας
 • Σχεδιάζουν στρατηγικά με αριθμητικούς στόχους κάθε εκδήλωση
 • Διαχειρίζονται την επικοινωνία μετά και κατά τη διάρκεια κάθε κρίσης ( Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων -Crisis Communication Management )
 • Πραγματοποιούν συνεχείς ερευνητικές διαδικασίες με ασταμάτητες ποιοτικές ( κοινωνικές ) μετρήσεις τάσεων και στάσεων ( με in-depth interviews )
 • Εκπαιδεύουν το Ανθρώπινο Δυναμικό σε θέματα επικοινωνιακών δεξιοτήτων ( πρόσε΄γγιση – πρώτη εντύπωση – δεινότητα πωλήσεων )
 • Διαμορφώνουν την εικόνα και το κοινωνικό status των ανθρώπων της επιχείρησης
 • Σχεδιάζουν στρατηγικά την εικόνα και την ατμόσφαιρα της επιχείρησης
 • Εφαρμόζουν στην πράξη την Κοινωνική Ευθύνη

Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν την εμπειρία των πελατών και την άρτια εξυπηρέτηση αυτών

 

Γεώργιος Παπατριανταφύλλου .

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς  www.minobi.gr

Διαμορφώνει την εικόνα ανθρώπων και επιχειρήσεων .

 

English Version of the Article

 

The importance of public relations in the sector operators.

 

The PR having a bad image in our country that is not true.

 

The Public Relations is the oldest science of all in the implementation of communication programs .it applied science of sociology and psychology, and the history of their profession application dates back to the early 1900s.

 

In Greece the epsitimoniko club PR Ellinki the Company Public Relations (E.E.D.S) was established in 1960 and the World Congress of IPRA (International Public Relations Association) http://www.ipra.org held in Greece in 1965 where he signed all the scientific associations of public relations worldwide, the code of Ethics and Conduct of Public Relations which applied until today, known internationally as the code of Athens.

 

The Public Relations in the sector operators.

 

 • They create internal atmosphere of cooperation and mutual understanding
 • lead to the creation of a strategic communication plan
 • Develop relationships empistsynis with all parties with whom the company works
 • They create an excellent but real business image
 • Increase awareness of
 • They push people to discuss and admire its services
 • draw up the communication texts in social media, for the media, the site and all communication channels
 • They plan strategically with numerical targets each event
 • Manage the communication after and during every crisis (Crisis Management Communication -Crisis Communication Management)
 • Carry out continuous research procedures unstoppable qualitative (social) trends and attitudes measurements (with in-depth interviews)
 • educate human resources on communication skills training (approach – first impression – sales prowess)
 • They form the image and social status of the people of enterprise
 • They plan strategically image and atmosphere of enterprise
 • Implement in practice Social Responsibility

Design and implement the customer experience and the excellent service of these

 

 

 

 

 

George Papatriantafyllou.

 

Author of Public Relations Programs (ed. Stamoulis 2008) and Corporate Image (ed. Stamoulis 2011)

He teaches Business Management and Public Relations as rapporteur partner in higher education, while also develops their professional and personal lives through Minobi communication strategy company, which has a series of educational and communications programs and sessions for companies and organizations http://www.minobi.gr

It shapes the image of people and businesses.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s