Η Φιλοσοφία του Δελτίου Τύπου

book1

Τα πάντα για το Δελτίο Τύπου στο βιβλίο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( φωτογραφία )  

Το Δελτίο Τύπου δεν είναι διαφήμιση , δεν είναι πρόσκληση , δεν είναι ανακοίνωση .

 

Το Δελτίο Τύπου είναι ένα απο τα βασικά «εργαλεία» δημοσιότητας , στο μίγμα επικοινωνίας ενός πλάνου Δημοσίων Σχέσεων .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστημονική ανάπτυξη σχέσεων μίας επιχείρησης ή ενός φυσικού προσώπου με όλα τα κοινά με τα οποία επικοινωνούν .

 

Το Δελτίο Τύπου συντάσεται απο τον σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων όταν διοχετεύεται είδηση . Χωρίς είδηση , δεν υπάρχει δελτίο τύπου .

 

Δεν είναι διαφήμιση , και βέβαια δεν αγοράζεται χώρος και χρόνος στα Μέσα Ενημέρωσης για να δημοσιευθεί .

 

Το Δελτίο Τύπου αποστέλεται στοχευμένα και στρατηγικά προσωπικά στους δημοσιογράφους – blogger – συντάκτες – αρθρογράφους οι οποίοι μέσω των μέσων που διαθέτουν ( εφημερίδες – blogg – περιοδικά – site – tv – radio ) θα «φτάσει» η είδηση στους ανθρώπους αυτούς που ενδιαφέρονται για την είδηση του  .Τόσο οι τελικοί παραλήπτες ( οι πολίτες ) όσο και οι πρώτοι παραλήπτες ( δημοσιογράφοι – blogger – αρθρογράφοι – συντάκτες ) πρέπει να έχουν ενδιαφέρον για την είδηση η οποία διοχετεύεται μέσω του δελτίου τύπου , συνεπώς θα έχει προηγηθεί αρκετά λεπτομερής εργασία ως πρός τη στόχευση των παραληπτών .

 

Μετά απο μία εκδήλωση , δεν αποστέλεται Δελτίο Τύπου διότι δεν υπάρχει είδηση .

 

Όταν πλησιάζει εκδήλωση και πάλι δεν αποστέλεται δελτίο τύπου για να προσκληθούν οι άνθρωποι γιατί η αποστολή του δεν είναι η πρόσκληση αλλά η διοχέτευση είδησης . Συνεπώς στο ενδεχόμενο μίας εκδήλωσης η στρατηγική στόχευση του δελτίου τύπου δεν είναι να προσκληθούν οι ενδιαφερόμενοι αλλά να διοχετευτεί η είδηση για την οποία ενδεχομένως πραγματοποιείται η εκδήλωση π.χ σε μία συνέντευξη τύπου μίας φαρμακευτικής εταιρείας δεν αποστέλεται δελτίο τύπου για να προσκληθούν οι δημοσιογράφοι ή τα ενδιαφερόμενα μέρη , αλλά αποστέλεται δελτίο τύπου σε δημοσιογράφους – blogger – αρθρογράφους – συντάκτες , για την σπουδαιότητα στην ιατρική ενός νέου σκευάσματος για μια πάθηση και πως αυτό βοηθά τους ανθρώπους και ……

 

Το Δελτίο Τύπου στην πρώτη παράγραφο του απαντά στα ερωτήματα :

  • ποιός ;
  • τι ;
  • που;
  • πως ;
  • γιατί ;

Ο τίτλος του δελτίου τύπου δεν πρέπει να ξεπερνα τις 5 λέξεις .

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου 

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς  www.minobi.gr


Press Release , philosophy

The press release is not advertising, it is not a call, not communication.

The press release is one of the basic «tools» publicity in the communication mix of a PR plan.

The PR is the scientific development of relations of a company or an individual with all common with communicating.

The press release shall draw up by the Public Relations Adviser when channeled news. No news, no press release.

Not advertising, and certainly not bought time and space in the media for publication.

Press Release ships targeted and strategic personally reporters – blogger – authors – contributors who through the means available (newspapers – blogg – magazines – site – tv – radio) will «reach» the news of these people who are interested in the news .Toso the final recipients (citizens) as the first recipients (journalists – blogger – authors – authors) should be of interest to the news which is channeled through the press release, thus preceded fairly detailed work in targeting consignees.

After an event, not ships Press Release as there is no news.

When approaching event again not forwarded a press release to invite people because the mission is not an invitation, but the news channel. Therefore the possibility of an event strategy targeting of the press release is not invited interested but channeled the news for possibly the event takes place for example in a press conference a pharmaceutical company not forwarded a press release to invite journalists or stakeholders, but forwarded a press release to journalists – blogger – columnists – authors on the importance in medicine of a new formulation for a condition and how it helps people and ……

The press release in the first paragraph of the answer to the questions:
• Who?
• What?
• where;
• how?
• why ;
The title of the press release should not exceed 5 words.
George Papatriantafyllou
Author of Public Relations Programs (ed. Stamoulis 2008) and Corporate Image (ed. Stamoulis 2011)
He teaches Business and Public Relations as an affiliate rapporteur Management in Higher Education, as well as developing the professional and personal lives through Minobi communication strategy company, which has a series of educational and communications programs and sessions for businesses

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s