Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση της Εταιρικής Φήµης .

Άρθρο του καθηγητή Παπατριανταφύλλου Γεώργιου – απόσπασμα απο το βιβλίο του ιδίου Εταρική Εικόνα , εκδόσεις Σταμούλης 2011 .

 

Διαχείριση της
Εταιρικής Φήµης

Η εταιρική φήμη είναι στοιχείο επιρροής και καθορισμού της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Δεκάδες εταιρείες, αφού πέρασαν από κάποια κρίση, είτε ανέστειλαν τις εργασίες τους ή δέχθηκαν πλήγματα τα οποία περιόρισαν την ανάπτυξή τους και τον κύκλο εργασιών τους. Πολλές ακόμα περιπτώσεις δείχνουν κακές επιδόσεις των εταιρειών σε όλους τους τομείς όταν χάθηκε η εταιρική φήμη από αστοχία προϊόντων τους ή από εμπλοκή των στελεχών τη εταιρείας σε σκάνδαλα.

Πολλοί μάνατζερ δεν έχουν συνείδηση της επιτυχίας που φέρνει η εταιρική φήμη. Επίσης, δεν ενδιαφέρονται για το τι λένε οι άνθρωποι για την εταιρεία τους και τους ανθρώπους της. Αντιμετωπίζουν το κοινό με το οποίο η εταιρεία τους επικοινωνεί, χωρίς να σκέφτονται όπως οι άνθρωποι που αποτελούν το κοινό-στόχο.

Όταν δεν υπάρχουν «εργαλεία» μέτρησης της φήμης της εταιρείας και της διάβρωσης που αυτή μπορεί να υποστεί, δεν μπορεί και να διαχειριστεί επαρκώς η εταιρική φήμη.

 

Όταν γίνεται καλή διαχείριση της εταιρικής φήμης, τότε τα εταιρικά οφέλη είναι πολλά.

Υπάρχει ψυχολογικό πλεονέκτημα που επιδρά στην επιλογή των προϊόντων της εταιρείας με εταιρική φήμη.

Η προϊοντική διαφήμιση περνά πιο εύκολα.

Τα στελέχη αισθάνονται ικανοποιημένα.

Τα στελέχη επικοινωνούν καλύτερα με τις ομάδες κοινού της εταιρείας.

Οι πελάτες δείχνουν αντοχή σε πιθανά λάθη της εταιρείας και συγχωρούν πιο εύκολα.

Υπάρχει θετικό σήμα κατατεθέν στην αγορά για την εταιρεία.

Δίνεται η αίσθηση της ειδίκευσης.

Η εταιρεία αντέχει σε περιόδους παρατεταμένης κρίσης.

Η εταιρεία μπαίνει πιο εύκολα σε πιο πολλά δίκτυα και σε διαφορετικές αγορές.

Κουτσομπολιό και Εταιρική Φήμη

Το κουτσομπολιό είναι κυρίως μια μορφή συζήτησης ανάμεσα σε φίλους ή γνωστούς. Συχνά έχει τη μορφή ασήμαντων και επιπόλαιων σχολίων για άλλους ανθρώπους που δεν συμμετέχουν στη συζήτηση.

Η αγγλική λέξη gossip(κουτσομπολιό) προέρχεται από τη λέξη godsibbπου σήμαινε τον ανάδοχο ο οποίος βάφτιζε κάποιον άνθρωπο. Αργότερα, στα τέλη του 16ου αιώνα, η λέξη υποδήλωνε το άτομο που συμμετείχε σε μια χαλαρή, επιπόλαιη συζήτηση.

Τoκουτσομπολιό φανερώνει πολλά ιδιαίτερα στοιχεία της κοινωνίας που το δημιουργεί και το υποθάλπει, καθώς στην ουσία πρόκειται για μια αδιαμόρφωτη-αστόχευτη επικοινωνία με μεγάλη όμως επιρροή. Εκφράζει κοινωνικές και πολιτιστικές δομές. Φανερώνει τη θεώρηση που έχει μια κοινωνία, τις αξίες που την χαρακτηρίζουν, τα ιδανικά της και την ταυτότητά της. Για να υπάρχει κουτσομπολιό προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός κοινωνικού συνόλου καθώς η συνέχιση του κουτσομπολιού δημιουργεί τη φήμη.

Η συμμετοχή στο κουτσομπολιό συνεπάγεται κάποιο βαθμό οικειότητας ανάμεσα στους συνομιλητές γιατί είναι μια μορφή επικοινωνίας που συμβολίζει την οικειότητα. Ο άνθρωπος δεν κουτσομπολεύει με κάποιον που δεν αισθάνεται οικεία μαζί του ή τον θεωρεί εχθρό του. Το κουτσομπολιό προϋποθέτει ότι οι συνομιλητές έχουν κοινή γνώμη για το αντικείμενο της συζήτησης, αλλά και ότι υπάρχει μεταξύ τους αμοιβαίος βαθμός εμπιστοσύνης. Το να κουτσομπολεύεις σημαίνει να εκμυστηρεύεσαι στον άλλο. Το κουτσομπολιό σχετίζεται συχνά με την αφήγηση ιστοριών οι οποίες έχουν ένα ηθικό δίδαγμα. Επισημαίνουν τα λάθη των άλλων και επαναβεβαιώνουν τους καθημερινούς ηθικούς κανόνες που οι άλλοι δεν τήρησαν.

Το κουτσομπολιό ασκεί ένα είδος κοινωνικού ελέγχου, καθώς συνδέεται με κρίσεις στους τομείς της ηθικής και των αξιών. Αποδομεί υπολήψεις και προσωπικότητες. Ελέγχει τη φήμη. Αναφέρει αλήθειες και ψέματα. Εκφράζει ασυνείδητους σκοπούς αυτού που κουτσομπολεύει. Οι άνθρωποι δημιουργούν πλαίσιο κουτσομπολιού σε διάφορες συναντήσεις. Η αφορμή δίνεται κυρίως από ελλείμματα σε αξίες που διέπουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων, όπως ειλικρίνεια, ταπεινότητα, έλλειψη πραγματικού ενδιαφέροντος για τον άνθρωπο.

Φήμες και Εταιρική Φήμη

Οι φήμες εκθέτουν ένα άτομο ή μια ομάδα με πρόθεση την κοινωνική μείωση αυτών που δεν ακολουθούν τους κοινωνικούς κανόνες. Η φήμη είναι τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν σε έναν άνθρωπο οι άλλοι άνθρωποι της ίδιας κοινωνίας. Η καλή φήμη οδηγεί τους ανθρώπους να εμπιστεύονται αυτούς που την έχουν. Είναι το κλειδί για τη δημιουργία ταυτότητας στο ευρύ κοινωνικό σύνολο. Σε πολλές περιπτώσεις το κουτσομπολιό διά των φημών δημιουργεί αίσθηση εξουσίας που προκαλεί άμεσα ικανοποίηση, αλλά αυτοί που μιλούν δεν παραδέχονται καμιά τέτοια πρόθεση.

Η λέξη φήμη προέρχεται από τα αρχαία γαλλικά. Η λέξη rumour χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα, τον 14ο αιώνα, για να περιγράψει μια ευρέως διαδεδομένη ευνοϊκή άποψη για κάποιον άνθρωπο. Στη συνέχεια, η λέξη χρησιμοποιήθηκε για να υποδηλώσει διάδοση που δεν βασιζόταν σε κατηγορηματική γνώση (rumourhasit).

Οι φήμες αφορούν ευρεία γκάμα θεμάτων που είναι εξαιρετικά σοβαρά και έχουν ευρύτατες συνέπειες. Διαδίδονται είτε μέσω διαπροσωπικής αλληλόδρασης ή μέσω διαμεσολαβημένης επικοινωνίας. Η φημολογία μπορεί να τροφοδοτήσει ένα σκάνδαλο μέσω της διάδοσης πληροφοριών. Συχνά οι φήμες προηγούνται των σκανδάλων. Εάν τα ΜΜΕ μεταδώσουν τις φήμες, είτε με τη μορφή ανεπιβεβαίωτων ειδήσεων ή με τη μορφή υπαινιγμών, τότε είναι δύσκολο ή και αδύνατον να αποτραπεί το ξέσπασμα ενός σκανδάλου.

Η φήμη είναι αποτέλεσμα πράξεων, λόγων και της οπτικής παραστατικής εικόνας. Πάνω στις φήμες προστίθενται διάφορες πληροφορίες μη αληθείς, με τάση διόγκωσης. Η φήμη χάνεται πολύ εύκολα. Η κοινή γνώμη δίνει πολύ μεγάλη σημασία στη φήμη των ανθρώπων γι’ αυτό και οι άνθρωποι αγωνίζονται σκληρά για να χτίσουν καλή φήμη. Η δημιουργία φήμης ενυπάρχει στην ανθρώπινη ανάγκη για αξιοπρέπεια. Καλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν κακή φήμη και κακοί άνθρωποι μπορεί να έχουν καλή φήμη. Η ερώτηση-κλειδί στην οποία πρέπει να απαντήσουμε σχετικά με τη φήμη είναι: Ποιες πληροφορίες έχουν κυκλοφορήσει για την προσωπικότητα και τη φήμη ενός ανθρώπου; Και κατά πόσον είναι ελεγχόμενες;

Υπάρχουν δύο ειδών φήμες:

H φήμη που βασίζεται σε μια ειδική ικανότητα, την οποία έχει αποκτήσει κάποιος λόγω συγκεκριμένης δεξιότητας.

Η φήμη που βασίζεται στον χαρακτήρα και είναι το είδος της φήμης που αποκτά κάποιος επειδή είναι αξιόπιστος, φερέγγυος, έντιμος και ακέραιος.

 

Οι φήμες διαπερνούν κυρίως δύο μη ορατά δίκτυα.

Το ευρύ κοινωνικό ή συνολικό.

Τοπικό σύνολο (εργασιακός χώρος, γειτονιά).

Στο τοπικό σύνολο υπάρχει η επικοινωνία της προσωπικής γνωριμίας, ενώ στο συνολικό δίκτυο όχι.

 

Οι αρνητικές φήμες επιδρούν σταδιακά σε μια αρνητική παγίωση της άποψης της γνώμης και της εικόνας προσώπων και εταιρειών. Στο στάδιο που εντοπιστεί η φημολογία, πρέπει να αντιμετωπιστεί με επίδειξη της επιβεβαίωσης ή μη της αλήθειας. Όταν οι φήμες εισπράττονται από τον άνθρωπο, είναι συνήθως διαμορφωμένες με τρόπο τέτοιον ώστε να αρέσουν στον παραλήπτη. Έτσι δεν απορρίπτονται, στο αρχικό τους στάδιο. Στο επόμενο στάδιο αναλύονται με θετικό πρόσημο προς την πλευρά της επιθυμητής αλήθειας. Στο τρίτο στάδιο διαμορφώνεται και προσαρμόζονται και διαχέονται με διαφοροποίηση.

 

Οι φήμες αναχαιτίζονται με:

Άμεση πληροφόρηση

Ανθρωπιστική συμπεριφορά

Συναισθηματική επιρροή

Κοινωνική δράση

Ειλικρινές ενδιαφέρον.

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi B.L.I.R ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς .

 


English Edition

Article by Professor Papatiriantafillou George – an excerpt from his own book » Company & Imaging «, Stamoulis Publishing 2011.

Managing it
Corporate Reputation

Corporate reputation is an element of influence and determination of people’s behavior. Dozens of companies, after passing through a crisis, either suspended their jobs or suffered shocks that limited their growth and turnover. Many more cases show poor performance in all sectors when corporate reputation has been lost due to product failure or involvement of company executives in scandals.

Many managers are not aware of the success of corporate reputation. They are also not interested in what people say about their company and its people. They treat the audience with whom the company communicates to them, without thinking like the target audiences.

When there are no «tools» measuring the company’s reputation and the corrosion that it can suffer, it can not manage its corporate reputation well enough.

When managing corporate reputation well, corporate benefits are a lot.

There is a psychological advantage that affects the choice of products of the company with corporate reputation.

Product advertising passes more easily.

Executives feel satisfied.

Executives communicate better with company audiences.

Customers show resistance to possible company mistakes and forgive more easily.

There is a positive trademark on the market for the company.

A sense of specialization is given.

The company stands in periods of prolonged crisis.

The company enters more easily across multiple networks and markets.

6.1 Gossip and Corporate Reputation

Gossip is mainly a form of conversation between friends or acquaintances. It often takes the form of insignificant and frivolous comments about other people who are not involved in the debate.

The English word gossip (gossip)  meaning the contractor who baptized a man. Later, at the end of the 16th century, the word implied the person who participated in a loose, frivolous conversation.

Many particular elements of the society that creates and suits it, as it is in fact an undifferentiated-impossible communication with great influence. Expresses social and cultural structures. It reveals the vision of a society, the values ​​that characterize it, its ideals and identity. Gossip is a prerequisite for the existence of a community as the continuation of gossip creates reputation.

Participating in gossip involves some degree of intimacy among the interlocutors because it is a form of communication that symbolizes intimacy. Man does not gossip with someone who does not feel familiar with him or considers him an enemy. Gossip requires that the interlocutors have a public opinion on the subject of the debate, but also that they have mutual trust. Gossiping means getting to the other. Gossip is often associated with telling stories that have a moral lesson. They point out the mistakes of others and reaffirm the everyday moral rules that others have not followed.

Gossip has a kind of social control, as it is linked to crises in ethics and values. Eats reputation and personalities. Controls reputation. It reports truths and lies. It expresses the unconscious purposes of what is gossiping. People create a gossip context in various meetings. The cause is mainly due to deficits in values ​​that govern the lives of these people, such as sincerity, humility, lack of real interest in man.

Rumors and Corporate Reputation

Rumors expose a person or group with the intention of socially reducing those who do not follow social rules. Fame is the attributes that other people of the same society impart to one person. Good reputation leads people to trust those who have it. It is the key to creating identity in the broad community. In many cases, gossip by rumors creates a sense of power that is directly satisfying, but those who speak do not admit any such intention.

The word fame comes from ancient French. The word rumour was originally used in English in the 14th century to describe a widespread favorable view of a person. Then, the word was used to denote rumourhasit-based dissemination.

Rumors concern a wide range of issues that are extremely serious and have far-reaching consequences. They are disseminated either through interpersonal interaction or through mediated communication. Rumor can fuel a scandal through itdissemination of information. Often rumors precede the scandals. If the media convey the rumors, either in the form of unverified news or in the form of hints, it is difficult or even impossible to prevent the outbreak of a scandal.

Reputation is the result of acts, words and visual imagery. Rumors contain a variety of information that is not true, with a swelling tendency. Fame is lost very easily. Public opinion attaches great importance to the reputation of people so people struggle hard to build a good reputation. The creation of reputation is inherent in the human need for dignity. Good people can have bad reputation and bad people can have a good reputation. The key question we need to answer on the reputation is: What information has been released about a person’s personality and reputation? And whether they are controlled?

There are two kinds of rumors:

The reputation based on a specific skill that someone has acquired due to a particular skill.

The character-based reputation is the kind of reputation that one acquires because it is trustworthy, trustworthy, honest and intact.

Rumors mainly penetrate two non-visible networks.

The broad social or global.

Local Set (Workspace, Neighborhood).

In the local community there is the communication of personal acquaintance, whereas in the overall network there is no.

Negative rumors have a gradual effect on a negative consolidation of opinion and image of individuals and companies. At the stage where rummy is found, it must be dealt with by demonstrating the confirmation or not of truth. When rumors are received by man, they are usually shaped so that they can be liked by the recipient. So they are not discarded at their initial stage. In the next stage they are analyzed with a positive sign to the side of the desired truth. In the third stage they are shaped and adapted and diffused by differentiation.

Rumors are intercepted by:

Instant information

Humanistic behavior

Emotional influence

Social action

Honest interest.

George Papadriadafillou

Author of books Public Relations Programs (Stamoulis 2008) and Corporate Image (Stamoulis Publishing House 2011)

He teaches Business Administration and Public Relations as a partner in Higher Education, while at the same time developing the professional and personal lives of people through the Minobi B.L.I.R., a communications strategy company, which has a series of educational and communication programs and sessions for businesses and organizations.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s