Τα 10 σημεία μίας επιτυχημένης πολιτικής καμπάνιας .

 

 

  1. Σαφής στρατηγική. Γιατί ζητάμε την ψήφο . Ποιά είναι η μία και μοναδική , σαφής απάντηση του ερωτήματος .
  2. Ρεαλισμός και εφικτότητα στη στρατηγική . Κανένα σχέδιο δεν είναι αληθινό αν δεν είναι ρεαλιστκό , δηλαδή να έχουν προυπάρξει δεδομένα που να «οδηγούν» τη στρατηγική .
  3. Έρευνα , με ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές διαδικασίες . Τόσο τα ποσοστά όσο και οι ακριβείς δομικές αποφάσεις της συμπεριφοράς πρέπει να οδηγούν την πολιτική καμπάνια .
  4. Σαφείς και διακριτοί ρόλοι των ομάδων εμπλοκής στη καμπάνια . Ομάδες έρευνας – κειμένων – social media ………….. 7 είναι οι βασικές ομάδες εργασίας σε κάθε καμπάνια .
  5. Event plan , συγκεκριμένες ενέργειες με σαφή αποτελέσματα .
  6. Ανάπτυξη όλων των εργαλείων στον ηλεκτρονικό κόσμο . Σωστή διαχείριση – κείμενα – δικτύωση – ads .
  7. Συμβατή εικόνα , απολύτως συνδεδεμένη με τη στρατηγική .
  8. Site με SEO και διάχυση όλων των πληροφοριών .
  9. Αναλύσεις δεδομένων και πληροφοριών για το κοινό και τους αντιπάλους .
  10. Διαχείριση κρίσεων – ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων – σαφές πρόγραμμα – προτάσεις – όραμα – μέλλον .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi B.L.I.R ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς .

Για άμεση επικοινωνία μαζί του τηλεφωνήστε στο 6974313052

 


The 10 points of a successful campaign campaign.

Clear strategy.

Why we ask for the vote. What is the one and only, clear answer to the question.
Realism and feasibility in strategy. No plan is true unless it is realistic, that is, data has been generated to «guide» the strategy.
Research, with quantitative and qualitative research processes. Both the percentages and the precise structural behavioral decisions must lead the political campaign.
Clear and distinct engagement role groups in the campaign. Research groups – social media … 7 are the main working groups in each campaign.
Event plan, concrete actions with clear results.
Develop all tools in the online world. Proper management – texts – networking – ads.
Compatible image, absolutely linked to the strategy.
Site with SEO and Dissemination of All Information.
Analyzes of data and information for the public and opponents.
Crisis management – development of communication skills – clear program – proposals – vision – future.
George Papadriadafillou

Author of books Public Relations Programs (Stamoulis 2008) and Corporate Image (Stamoulis Publishing House 2011)

He teaches Business Administration and Public Relations as a partner in Higher Education, while at the same time developing the professional and personal lives of people through the Minobi B.L.I.R., a communications strategy company, which has a series of educational and communication programs and sessions for businesses and organizations.

For direct contact with him, call 6974313052

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s