Η πολιτική όπως θα έπρεπε να είναι .

Άρθρο του επικοινωνιολόγου Γιώργου Παπατριανταφύλλου .
Ως επικοινωνιολόγος σχεδιάζω τη στρατηγική φυσικών προσώπων και οργανισμών .
Η έρευνα είναι το δομικό στοιχείο κάθε στρατηγικού σχεδίου .
 
Παρατηρώ τις πολιτικές εξαγγελίες αλλά δεν διακρίνω κανενός είδους ερευνητική διαδικασία και γιαυτό εκτιμώ πως δεν είναι εφικτές από όπου και αν προέρχονται .
 
Σας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στρατηγικής στο καυτό θέμα της ανάπτυξης .
 
Τι σημαίνει ανάπτυξη ; επένδυση κεφαλαίων – γνώσης – εμπιστοσύνης πρός οικοδόμηση υγιών δομών του κοινωνικού ιστού .
 
Τα κόμματα αναφέρονται στην ανάπτυξη γενικά και αόριστα και με  συγκγεκριμένα εισερχόμενα κεφάλαια , τα οποία προφανώς είναι προιόν φαντασίας .
 
Ένας σύγχρονος πολιτικός μηχανισμός ( κόμμα ) θα έπρεπε στον τομέα της ανάπτυξης :
 
  • να δημιουργήσει ένα cluster (ομάδα ειδικών διαφόρων ειδικοτήτων ) απο τους χώρους της επικοινωνίας – της οικονομίας – της ψυχολογίας – της τεχνολογίας . Η ομάδα αυτή θα είναι κάτω απο συγκεκριμένη ηγεσία με σαφή στόχο τη διερεύνηση της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας . Τα στοιχεία τα οποία θα συλλέγονται απο την κάθε ειδικότητα θα αναλύονται τμηματικά και θα συνθέτουν ένα και μοναδικό σαφές πόρισμα .
 
  • Με απόλυτη μικροστόχευση οι ειδικοί της ομάδας αυτής θα προσέγγιζαν διεθνή κοινά με επενδυτικές διαθέσεις .
 
  • Με ερευνητική θεματολογία θέτοντας τους βασικούς άξονες της αναπτυξιακής πολιτικής του πολιτικού οργανισμού , θα διερευνούσαν διαρκώς τις προθέσεις : σε κατηγορίες επενδυτών – ποσά επενδύσεων – χρονική διάρκεια – θέσεις εργασίας …και οποιαδήποτε πτυχή και παράμετρο έχει ρόλο στο αναπτυξιακό πρόγραμμα . Δηλαδή «……. η διακυβέρνηση μας έχει το ακόλουθο πρόγραμμα . Πόσο πιθανό είναι να επενδύσετε βάσει αυτού του προγράμματος ; τι ποσά ; ποιο θα ήταν το business plan και ποιο το business model το οποίο θα ακολουθήσετε ; ………» Παράλληλα θα προσπαθούσε να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας – αξιοπιστίας – ειλικρίνειας – συνέπειας .
 
  • Τα αποτελέσματα θα ήταν θεαματικά και σίγουρα Ρεαλιστικά .
 
  • Η έρευνα αυτού του επιπέδου θα έδινε στο κόμμα 2 βασικές δυνατότητες :
  1. Να καταθέσει ένα Πραγματικό πρόγραμμα και όχι Φαντασιακό 
  2. Να βελτιώσει τις δομές του προγράμματος της ώστε να είναι ακόμα πιό ελκυστικό αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της πολτικής της
Σκεφτείτε τώρα τον Ηγέτη αυτού του κόμματος ο οποίος στην παρουσίαση των προτάσεων του και του προγράμματος του θα έδινε πραγματικά στοιχεία απολύτως αριθμητικά , απο τον πραγματικό κόσμο και όχι από τον κόσμο του μύθου και της φαντασίας με τις γνωστές – ανυπόστατες υπερβολές που συνήθως ακούμε .
 
Για παράδειγμα :» Σύμφωνα με το πρόγραμμα μας και κατόπιν της προσεκτικής ανάλυσης των δεδομένων που επεξεργαστήκαμε , ερευνήσαμε 2,000 επενδυτικούς οργανισμούς , εκ των οποίων οι 1,300 θα επενδύσουν στη χώρα μας σύμφωνα με το πρόγραμμα μας . Τα ποσά τα οποία θα επενδυθούν θα είναι ……. στα επόμενα …..χρόνια και θα δημιουργηθούν …..θέσεις εργασίας ….».
 
Το σύγχρονο κόμμα ή ο σύγχρονος πολιτικός οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί με την ίδια στρατηγική λογική σε όλους τους τομείς στους οποίους θα παρουσίασει προτάσεις . Υγεία – παιδεία – κοινωνία – εργασία – καθημερινότητα …….
 
Εσείς ποιά διαδρομή επιλέγετε ; Αυτήν που βλέπουμε και ακούμε σήμερα απο όλα τα κόμματα ή αυτό που μόλις διαβάσατε ; 
 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi B.L.I.R ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς .

Για άμεση επικοινωνία μαζί του τηλεφωνήστε στο 6974313052

             ——————————————————————————————————————–

Just as it should be politics.

As a communications consultant I design the strategy of individuals and organizations.
Research is the building block of any strategic plan.

I notice the political announcements but I do not see any kind of research process, so I appreciate that no announcements are possible from wherever they come from.

I give you a typical example of strategy on the hot topic of development.

What does development mean? investing capital – knowledge – trust in building healthy structures of the social fabric.

The parties refer to growth in general and vaguely mention even converged incoming chapters, which are obviously a product of fantasy.

A modern political mechanism (party) should be in the field of development:

to create a cluster (team of specialty specialists) from the areas of communication – economy – psychology – technology. This group will be one and under a particular leadership with a clear objective to explore the global investment community

With absolute targeting, the experts of this group would approach international audiences with investment moods

With research topics setting the main strands of the political agency’s development policy, they would continually investigate intentions in categories of investors – investment amounts – time duration – jobs … and any aspect and parameter has a role in the development program. That is … … … our governance has the following program: how likely is it to invest on that basis what amounts, what would be the business plan and what business model would you follow? …….. «At the same time, he would try to develop cooperative relationships – credibility – sincerity – consistency.

The results would be spectacular but definitely realistic

Research at this level would give the party 2 key options:
To submit a Real Program and not a Imaginary
To improve its program structures to make it even more attractive by increasing the effectiveness of its policy
Now think of the leader of this party, that in presenting his proposals and his program he would give real figures absolutely numerically from the real world and not from the myth and the imagination we usually hear.

For example: «According to our program and following the careful analysis of the data we processed, we investigated 2,000 investment organizations, of which 1,300 will invest in our country according to the program we are announcing. ……. in the next ….. years and will be created ….. jobs …. «.

The modern party or the modern political organization should operate with the same strategic logic in all areas in which it will present proposals. Health – Education – Society – Work – Everyday Life …….

Which route do you choose? Who we see and hear today from all the parties or what you have just read?

George Papadriadafillou

Author of books Public Relations Programs (Stamoulis 2008) and Corporate Image (Stamoulis Publishing House 2011)

He teaches Business Administration and Public Relations as a partner in Higher Education, while at the same time developing the professional and personal lives of people through the Minobi B.L.I.R., a communications strategy company, which has a series of educational and communication programs and sessions for businesses and organizations.

For direct contact with him, call 6974313052

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s