Εγκέφαλος , το κέντρο των επικοινωνιακών δομών των πάντων.

Ποιό είναι το μοναδικό κομμάτι του ανθρώπινου σώματος το οποίο εάν είναι ακέραιο μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς κανένα άλλο μέλος ; Το κεφάλι . Γιατί εντός αυτού υπάρχει ο εγκέφαλος , ο νούς του ανθρώπου και μόνο εάν υπάρχει ακέραιο μπορεί όλα τα υπόλοιπα μέλη να προστεθούν ή να αντικατασταθούν.

Στο μέλλον εάν το ανθρώπινο είδος προχωρήσει τόσο πολύ ( και δεν καταστραφεί νωρίτερα ) εάν γεννιέται ο άνθρωπος έστω και με το κεφάλι μόνο θα μπορεί μετά να επιλεγεί το υπόλοιπο ιδανικό σώμα.

‘Ολες οι διεργασίες των αποφάσεων και της επικοινωνίας κάθε ανθρώπινης οντότητας εδράζουν στον εγκέφαλο.’Οταν αυτό το όργανο παύσει , σταματούν τα πάντα.

Κίνηση , σκέψη , αισθήσεις, επικοινωνία , αναπνοή , ζωή , όλα έχουν την έδρα τους στον εγκέφαλο.

Νευροδιαβιβαστές , χημικές ουσίες , ηλεκτρομαγνητικά κύμματα οδηγούν το ανθρώπινο σώμα και την ίδια τη ζωή.

Δισεκατομμύρια νευρώνων δημιουργούν νευρωνικές διαδρομές οι οποίες ειναι οι σκέψεις μας και στη συνέχεια οι πράξεις μας .

Πως οδηγούμαστε τις σκέψεις μας ;αυτό είναι ένα μυστήριο για την ώρα , λόγω του ότι αντανακλάσεις τροφοδοτούνται απο μία μη εντοπισμένη πλατφόρμα δεδομένων στερεοτύπων .

Αν όμως παρακάμψουμε την αδιευκρίνιστη αυτή διεργασία , τότε μπορούμε να ερμηνεύσουμε το σύμπαν του εγκεφάλου.

Γονίδια ( εγωιστικά και μή κατά Ρίτσαρντ Ντόκινς ) , DNA , αγωγή και ένταξη , τόπος γέννησης και αρκετές ακόμα μεταβλητές δημιουργούν νευρωνικές διαδρομές ήδη έτοιμες να δεχθούν ερεθίσματα απο τον πραγματικό κόσμο.

Εκ δημιουργίας του ανθρωπίνου οργανισμού υπάρχουν δομές οι οποίες μεταβάλλονται με την εξέλιξη.

Παράλληλα με τις δομές αυτές ενεργούν και οι μεταβλητές των ιδιαίτερων μεγεθών της κοινωνικοποίησης , του DNA κτλπ

Τα εξωτερικά ερεθίσματα γίνονται αντιληπτά ή μη , ανάλογα με την ταύτιση τους με τις υπάρχουσες δομές και τα ιδιαίτερα μεγέθη. Η διάνοιξη νέων νευρωνικών διαδρομών σημαίνει ταύτιση με νέα ερεθίσματα.

Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης στην επικοινωνία μεταφράζεται στο να δημιουργούμε κατανοητά μηνύματα προσαρμοσμένα στις δομές των ανθρώπων που επικοινωνούμε.

Εάν είμαστε αρκετά εκπαιδευμένοι στην επιστήμη της επικοινωνίας είναι πιθανό να μπορούμε να εντοπίζουμε νευρωνικές διαδρομές με πιό εύκολο τρόπο.

Εδώ είναι η λεπτή κόκκινη γραμμή της επικοινωνίας με την προπαγάνδα. Εάν ένας επαγγελματίας μπορεί να διακρίνει νευρωνικές διαδρομές μπορεί να χειραγωγεί εάν αυτή είναι η πρόθεση του .

Για την προπαγάνδα δείτε εδώ σημαντικές πληροφορίες .

Θα ακολουθήσουν και άλλα άρθρα για την εγκεφαλική λειτουργία της επικοινωνίας.

Παπατριανταφύλλου Γιώργος

Επικοινωνιολόγος

 


Brain, the center of communication structures of all.

What is the only part of the human body that, if intact, can live without any other member? The head . Because inside it there is the brain, the human mind and only if there is an integer can all the other members be added or replaced.

In the future if the human species goes so far (and does not get destroyed sooner) if human beings are born even with the head alone then the rest of the ideal body can be selected.

«All the processes of decision making and communication of every human entity are based on the brain.» When this organ is shut down, everything stops.

Movement, thought, senses, communication, breathing, life, all have their headquarters in the brain.

Neurotransmitters, chemicals, electromagnetic waves drive the human body and life itself.

Billions of neurons create neuronal pathways that are our thoughts and then our actions.

How are we guiding our thoughts? This is a mystery for the time being because the reflections are powered by an unconventional stereotype data platform.

But if we bypass this indeterminate process, then we can interpret the brain universe.

Genes (egotistical and non-Richard Dawkins), DNA, treatment and integration, place of birth and several other variables create neuronal pathways already ready to receive stimuli from the real world.

Since the creation of the human body, there are structures that change with evolution.

Alongside these structures are the variables of particular sizes of socialization, DNA, etc.

External stimuli are perceived or not, depending on their identification with existing structures and particular sizes. Opening new neural pathways means identifying with new stimuli.

Applying this approach to communication translates into creating meaningful messages tailored to the structures of the people we communicate with.

If we are well versed in the science of communication it is likely that we will be able to identify neural pathways in an easier way.

Here is the thin red line of communication with propaganda. If a practitioner can distinguish between neural pathways he can manipulate if that is his intention.

See important information here for propaganda.

Further articles on brain function of communication will follow.

Papatrandafyllou George

Communicator

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s