Η παρερμηνεία των Δημοσίων Σχέσεων.

 

Καθημερινά , ακούω αλλά και όλοι οι επαγγελματίες της επικοινωνίας έχει τύχει να ακούσουμε από τα χείλη πολλών πως ασχολούνται ή ακόμα χειρότερα πως «κάνουν» Δημόσιες Σχέσεις .

Ως μέλος του προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων , το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα , ενημερώνω επισήμως το επιστημονικό προσωπικό της επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων αλλά και κάθε οργανισμό και επιχείρηση με κύρος , αξιοπιστία , ήθος για τα ακόλουθα :

Δεν ανήκουν στο επιστημονικό και επαγγελματικό φάσμα των Δημοσίων Σχέσεων:

 • εργαζόμενοι στην υποδοχή νυκτερινών κέντρων ( ο τομέας τους είναι αξιοπρεπής και επίπονος αλλά η υποδοχή δεν αποτελεί κλάδο ή συστατικό της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων ) 
 • Managers ή Ατζέντηδες ή εκπρόσωποι καλλιτεχνών
 • μέτρ σε κέντρα διασκέδασης
 • ταξιθέτριες -τες 
 • οποιοσδήποτε εργαζόμενος ισχυρίζεται πως γνωρίζει πολύ κόσμο
 • celebrities ή επώνυμοι ( καλλιτεχνικών χώρων ) οι οποίοι αναφέρουν πως μέσω των γνωριμιών τους φέρνουν σε επαφή κόσμο απο διάφορους επαγγελματικούς χώρους

Οι λόγοι για τους οποίους δεν ανήκουν στο επιστημονικό και επαγγελματικό φάσμα των Δημοσίων Σχέσεων:

 • δεν έχουν πιστοποιηθεί από επαγγελματικό ή επιστημονικό φορέα
 • οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι γνωριμίες και ούτε είναι επαγγελματική ή επιστημονική προυπόθεση ο επαγγελματίας να «γνωρίζει» κόσμο 
 • ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων ( όπως είναι η επίσημη – απο τα επαγγελματικά και επιστημονικά σωματεία παγκοσμίως και την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων – επαγγελματική και επιστημονική ταυτότητα του πιστοποιημένου συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων ) βάσει της κατάρτισης, των γνώσεων , της έρευνας και της υψηλής του εξειδίκευσης δημιουργεί πλαίσιο Ανάπτυξης Σχέσεων επωφελείς για όλα τα μέρη βασιζόμενες στις αξίες του ήθους , της αξιοπιστίας , της συνέπειας , της διαφάνειας και της ειλικρίνειας
 • οι καλοί τρόποι , το χαμόγελο αδιακρίτως , οι κοινωνικές συναναστροφές , οι γνωριμίες με πολύ κόσμο από διάφορα επαγγελματικά πεδία , η ευχάριστη διάθεση και η φλυαρία δεν συνιστούν την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων και ούτε είναι γνωρίσματα αυτής , ούτε καν δεξιότητες 
 • Η πιστή μετάφραση της ορολογίας Public Relations ως Δημόσιες Σχέσεις δεν σημαίνει πως οι συζητήσεις – γνωριμίες – συναναστροφές σε δημόσιους χώρους ή δημόσια ή σε ανοικτούς χώρους καλύπτει την ορολογία δηλαδή – παράδειγμα : » …..μιλώ σε κόσμο ενώ είμαστε σε έναν δημόσιο χώρο , άρα σχέσεις σε δημόσιο χώρο συνεπώς είναι Δημόσιες Σχέσεις…..» είναι μία φρικτή – αποπροσανατολιστική – αφελής και επαγγελματικά , επιστημονικά χυδαία παρερμηνεία καθώς η λέξη Δημόσιες δεν χρησιμοποιείται χωροταξικά αλλά με την έννοια της ανοιχτότητας και ανταλλαγής αξιών – απόψεων και επικοινωνιακών δομών με σκοπό τη διεύρυνση και ανάπτυξη των σχέσεων αμοιβαίου οφέλους , εννοιολογίες οι οποίες αποτελούν και τον πυρήνα της Κοινωνικής Ευθύνης η οποία πράττεται από καθήκον και όχι από ιδιοτέλεια .

Για την περαιτέρω μελέτη σας στην παρερμηνεία των Δημοσίων Σχέσεων, παραθέτω άρθρα μου με τους ορισμούς των Δημοσίων Σχέσεων από όλα τα επαγγελματικά και επιστημονικά σωματεία των Δημοσίων Σχέσεων παγκοσμίως και ποιά είναι τα καθήκοντα του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων :

Ορισμοί – διεθνή σωματεία 

Δημόσιες Σχέσεις , ορισμοί απο τα διεθνή επιστημονικά σωματεία

Τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις , ορισμοί , προυποθέσεις , όλα τα επιστημονικά σωματεία

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις , αρμοδιότητες – καθήκοντα – Job Description Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων 

Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων

 Δημόσιες Σχέσεις . Με ποιούς τρόπους ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων προσφέρει τις υπηρεσίες του

Παπατριανταφύλλου Γιώργος 

Επικοινωνιολόγος – Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων 

Καθηγητής επικοινωνίας 

μέλος του προεδρείου του ΔΣ της ΕΕΔΣ 

συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδ. Σταμούλης  2008  – Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 

——————————————————————————

Misinterpretation of Public Relations

Every day, I hear, and all communication professionals have heard from the lips of many, how they deal with, or worse yet, «do» Public Relations.

As a member of the Board of Directors of the Board of Directors of the Hellenic Public Relations Society, the scientific association of Public Relations in Greece, I officially inform the communication and public relations scientific staff as well as any organization and business with prestige, credibility, ethics:

They do not belong to the scientific and professional spectrum of Public Relations:
nightclub workers (their field is decent and painful but reception is not a branch or component of public relations science)
Managers or artists’ representatives or agents
meters in entertainment centers
taxi drivers
any employee claims to know a lot of people
celebrities who report how they get to know people from different professional backgrounds

The reasons why they do not belong to the scientific and professional spectrum of Public Relations:
not certified by a professional or scientific body
public relations are not dating and neither is it a professional or scientific requirement for a professional to «know» the world
the Public Relations Advisor (such as the official – from professional and scientific associations worldwide and the Hellenic Public Relations Society – the professional and scientific identity of a Certified Public Relations Consultant) based on training, knowledge, research and high expertise Developing Relationships Beneficial to All Parties Based on Values ​​of Ethics, Reliability, Consistency, Transparency and Sincerity
the good manners, the indiscriminate smile, the social gatherings, the many acquaintances from various professional fields, the pleasant mood and the talk are neither public relations science nor traits, nor even skills.
The faithful translation of the term Public Relations as Public Relations does not mean that conversations – acquaintances – meetings in public or public or open spaces cover the terminology ie – example: «….. I talk to people while we are in a public place So public relations is therefore Public Relations ….. «is a horrible – disorienting – naive and professionally, scientifically vulgar misconception as the word Public is not used spatially but in the sense of openness and exchange of values ​​- by s and communication structures to broaden and develop mutually beneficial relations, conceptuality which form the core of social responsibility which is currently the case of duty rather than selfishness.
To further your study of the misunderstanding of Public Relations, I quote my articles on Public Relations Definitions from all professional and scientific public relations associations worldwide and what are the duties of a Public Relations Consultant:

Definitions – international associations
Public relations, definitions by international scientific associations 
Δημόσιες Σχέσεις , ορισμοί απο τα διεθνή επιστημονικά σωματεία
What are Public Relations, definitions, prerequisites, all scientific associations  
Τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις , ορισμοί , προυποθέσεις , όλα τα επιστημονικά σωματεία

Public Relations Advisor
Public Relations, Responsibilities – Tasks – Job Description Public Relations Advisor  
Τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις , αρμοδιότητες – καθήκοντα – Job Description Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων 
Director of Public Relations 
Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων
Public relations . In what ways does the PR consultant offer his services?  
Δημόσιες Σχέσεις . Με ποιούς τρόπους ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων προσφέρει τις υπηρεσίες του

Papatrandafillou George
Communicator – Public Relations Consultant
Professor of Communication
member of the Board of Directors of the EEDS
author of books Public Relations Programs ed. Stamoulis 2008 – Corporate Image ed. Stamoulis 2011

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s