Η θέση του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων στο εταιρικό οργανόγραμμα.

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων ανήκει σε ένα αυτόνομο τμήμα, τη διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων.

Σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του επιστημονικού σωματείου της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων (ΕΕΔΣ) αλλά και των επιστημονικών σωματείων όλων των κλάδων της επικοινωνίας, Οι Δημόσιες Σχέσεις σε κάθε εταιρεία -οργανισμό αποτελούν μία αυτόνομη διεύθυνση.

Στη διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων υπάγονται :

 • Το γραφείο Τύπου
 • Το τμήμα Εθιμοτυπίας
 • Η διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων
 • Το τμήμα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων
 • Το τμήμα Διαχείρισης και Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων
 • Διεύθυνση ή τομέας επικοινωνίας κ’ εσωτερικής επικοινωνίας

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων έχει διευθυντική θέση :

 • σχεδιάζει την επικοινωνιακή στρατηγική
 • εφαρμόζει τα προγράμματα δημοσίων σχέσεων
 • συνδέεται με όλα τα διοικητικά τμήματα
 • σχεδιάζει την κουλτούρα και το σύστημα αξιών

Αναλυτικά :

Public Relations Manager :

 • Ο Διευθυντής  Δημοσίων Σχέσεων διαχειρίζεται και διαμορφώνει την εικόνα και την φήμη του οργανισμού με όλες τις ομάδες κοινού που αυτός επικοινωνεί και δημιουργεί σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος με αυτές.
 • Επικοινωνεί με όλες τις ομάδες επικοινωνίας της επιχείρησης .
 • Επιτυγχάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα για την επιχείρηση και ελέγχει το σύνολο της δημοσιότητας.
 • Συντάσσει και αποστέλλει δελτία τύπου για τις δραστηριότητες της εταιρείας αλλά και εκπονεί το στρατηγικό επικοινωνιακό πλάνο του οργανισμού, μελετώντας και ερευνώντας τις ομάδες κοινού και σχεδιάζει  το κατάλληλο κάθε φορά πρόγραμμα επικοινωνίας.
 • Επίσης εκπαιδεύει τις ομάδες των στελεχών πρoς υλοποίηση των στόχων. Διατηρεί και ενημερώνει το βιβλίο συμβάντων – Fact Book, στο οποίο καταγράφονται στοιχεία που έχουν σχέση με την άποψη των ομάδων, στοιχεία έρευνας αγοράς, πορεία της εταιρείας διαχρονικά.
 • Πραγματοποιεί την κοινωνική έρευνα για επιχειρησιακούς λόγους, κυρίως ποιοτική έρευνα.
 • Μελετά τις τάσεις και τις στάσεις των ομάδων κοινού.
 • Εισηγείται τον στρατηγικό σχεδιασμό πρoς τις ομάδες κοινού.
 • Είναι αρμόδιος για την εικόνα και την φήμη της εταιρείας.
 • Εφαρμόζει όλα τα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων.
 • Σχεδιάζει σενάρια κρίσεων πρoς αποφυγή κρίσεων.
 • Οργανώνει τουλάχιστον μία συνέντευξη τύπου ανά έτος.
 • Οργανώνει συναντήσεις τύπου.
 • Σχεδιάζει στρατηγικά όλες τις εκδηλώσεις, αφού διαπιστώνει το γιατί πρέπει αυτές να γίνουν.

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το έργο του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων συνίσταται:

Α/ Στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής ανάπτυξης σχέσεων και επικοινωνίας για τις οργανώσεις (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) με τις ομάδες του κοινού που βρίσκονται εκτός αυτών (εξωτερικές Δημόσιες Σχέσεις) και με τις ομάδες του κοινού που βρίσκονται εντός αυτών (εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις).

Β/ Στην εισήγηση, προγραμματισμό και εφαρμογή πρωτοβουλιών κοινωνικής ωφελιμότητας, οι οποίες καταξιώνουν τον κοινωνικό ρόλο των οργανώσεων που προαναφέρθηκαν και συμβάλλουν στην παρουσίαση και προβολή του συνόλου του έργου τους.

Γ/ Στην άμεση αντιμετώπιση και άρση των εμποδίων επικοινωνίας, προς διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής πληροφοριών ανάμεσα στις οργανώσεις που προαναφέρθηκαν και στις εντός και εκτός αυτών ομάδων του κοινού.

Δ/ Στην ανάπτυξη και εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος, με αντικειμενική πληροφόρηση και ελεύθερο διάλογο.

Καταστατικός Χάρτης Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

Ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων νοείται ο ιδιοκτήτης διευθυντής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων προς τρίτους ή ο ελεύθερος επαγγελματίας Δημοσίων Σχέσεων ή ο επαγγελματίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ο οποίος έχει ως κύρια επαγγελματική απασχόληση την εκπόνηση, εισήγηση ή και εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικών και εξωτερικών Δημοσίων Σχέσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

Νοείται ο ιδιοκτήτης ή ο μέτοχος Εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης που διατηρεί και διευθύνει ή συνδιευθύνει ανεξάρτητη και αμιγή επιχείρηση παροχής προς τρίτους και με αμοιβή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων σε ανεξάρτητη – από την κατοικία του ή επιχείρηση τρίτων- επαγγελματική στέγη.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ.

Νοείται ο ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος μόνος ή συμμετέχων σε κοινοπραξία συμβούλων και έχει ως κύρια απασχόληση του την προς τρίτους και με αμοιβή Δημοσίων Σχέσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (εξαρτημένης σχέσεως εργασίας), νοείται εκείνος που με υπαλληλική σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη διοίκηση δημόσιας υπηρεσίας ή επιχείρησης σε θέματα ή προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων, εσωτερικών και εξωτερικών καθώς και ο προϊστάμενος υπηρεσιακής μονάδας Δημίων Σχέσεων, δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού, επιχείρησης κλπ. κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων εσωτερικών και εξωτερικών.

Όσοι απλά εργάζονται σε  Γραφεία και υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων γραφεία Τύπου και απασχολούνται σε θέματα των επιμέρους λειτουργιών Δημοσίων Σχέσεων και επομένως δεν κατέχουν θέση στελέχους και δεν έχουν γενική θεώρηση και ευθύνη του έργου των Δημοσίων Σχέσεων Δεν πληρούν την ιδιότητα του Συμβούλου των Δημοσίων Σχέσεων.

Καταστατικός Χάρτης της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων. Άρθρο 3.

 

Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων  www.minobi.gr

Παπατριανταφύλλου Γιώργος 

www.minobi.gr 

Επικοινωνιολόγος – Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Καθηγητής επικοινωνίας

μέλος του προεδρείου του ΔΣ της ΕΕΔΣ

συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδ. Σταμούλης  2008

Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s