ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

απόσπασμα απο το βιβλίο του καθηγητή Παπατριανταφύλλου Γιώργου «Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων»

Εισαγωγή

Μια δημοφιλής κυβέρνηση, χωρίς θετική δημοσιότητα ή χωρίς τα μέσα για να την αποκτήσει, δεν είναι τίποτα περισσότερο από τον πρόλογο μιας φάρσας ή μιας τραγωδίας ή ίσως και των δύο.

  [James Madison]

Ένας Πρόεδρος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας δοξασμένος άντρας Δημοσίων Σχέσεων.

[Harry Truman, 1947]

Οι κυβερνήσεις έχουν ανάγκη από προγράμματα
Δημοσίων Σχέσεων

Οι κυβερνήσεις έχουν απόλυτη ανάγκη από την ανάπτυξη προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων. Πρέπει να ενημερώνουν την κοινή γνώμη και να διοχετεύουν πληροφορίες προς αυτή σχετικά με το κυβερνητικό έργο.

Τα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων παράλληλα εισπράττουν πληροφορίες από την κοινή γνώμη, ώστε να ενημερώνουν τους πολιτικούς για το ποια είναι η πορεία του έργου τους, πόσο θετικά ή αρνητικά το αξιολογούν οι πολίτες αλλά και τι πρέπει να κάνουν ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Οι κυβερνήσεις χρειάζονται ειδικά μέσα για τη διάχυση της πληροφορίας.

Οι Δημόσιες Σχέσεις και τα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτουν, διοχετεύουν εύκολα και σε υψηλότατο συναισθηματικό επίπεδο τις πληροφορίες προς την κοινή γνώμη, η οποία πρέπει να είναι διαρκώς και για τα πάντα ενημερωμένη.

Η σωστή, αξιοπρεπής και πλήρης ενημέρωση των πολιτών είναι ιερό καθήκον των κυβερνητικών μηχανισμών, με πρωταγωνιστή τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και μέσα διάδοσης τα κανάλια επικοινωνίας. (Ειδική παρουσίαση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, όλων των τεχνικών που πρέπει να χρησιμοποιεί αυτός αλλά και όλο το πλαίσιο στο οποίο αυτός δρα, ακολουθούν στο κεφάλαιο της Επικοινωνιακής Διαχείρισης των Κρίσεων).

8.2
Ο Ρόλος των Επαγγελματιών των Δημοσίων Σχέσεων στις Κυβερνήσεις

Οι επαγγελματίες στα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων των κυβερνήσεων στη διεθνή ορολογία αναφέρονται ως Public Information Officers.

Η Κυβερνητική μηχανή της πληροφόρησης έχει ως σκοπό την προαγωγή της πολιτικής της κυβέρνησης.

Οι επιτυχημένες και σταθερές κυβερνήσεις έχουν την ανάγκη της αποδοχής της κοινής γνώμης, ώστε να συνεχίζουν και να προωθούν το έργο τους σε συνεργασία και διάλογο με τους πολίτες. Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων στην κυβέρνηση διερευνούν την κοινή γνώμη και προσαρμόζουν το κυβερνητικό έργο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της.

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων σαφώς και επηρεάζουν την κοινή γνώμη.

Οι Public Information Officers ερευνούν εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία των κυβερνήσεων.

Αυτό σημαίνει πως διερευνούν και μελετούν την κοινή γνώμη αλλά στρέφουν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ώστε να έχουν μια σαφή εικόνα για το βαθμό επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών. Εκπονούν προγράμματα για να πετύχουν την επικοινωνία μεταξύ κυβερνήσεων και κοινής γνώμης.

Σκοπός αυτών των ενεργειών είναι να συνεργαστούν η κοινωνία και η κυβερνητική ομάδα, δηλαδή οικοδομούν σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος μεταξύ κυβέρνησης και κοινής γνώμης.

Tα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων στις κυβερνήσεις αλλά και στους κυβερνητικούς μηχανισμούς είναι απολύτως απαραίτητα, καθώς μέσω αυτών των προγραμμάτων θα παρουσιαστούν τα επιτεύγματα, οι προσπάθειες, η πολιτική και όλο το έργο της κυβέρνησης, η εικόνα της, καθώς και η εικόνα όλων των στελεχών της.

Βασική προϋπόθεση των οργανωμένων κυβερνητικών μηχανισμών είναι η σωστή πληροφόρηση γύρω από όλες τις ενέργειες, τις σκέψεις, τα εσωτερικά προβλήματα και την εσωτερική κατάσταση, και βέβαια την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σε περιπτώσεις κρίσεων.

Οι πληροφορίες από τους κυβερνητικούς κόλπους πρέπει να είναι συνεχείς και να βασίζονται σε ένα πολύ καλά οργανωμένο και μελετημένο μοντέλο διάχυσης πληροφοριών. Αυτή η ανάγκη της κοινής γνώμης για πληροφόρηση και ενημέρωση έχει σαν βάση της την επιθυμία για έλεγχο και διείσδυση στο κυβερνητικό έργο, αφού η υλοποίηση αυτού δόθηκε μέσω της εκλογικής διαδικασίας στη συγκεκριμένη κυβέρνηση.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον και για ιδιαίτερη προσοχή και μελέτη κομμάτι είναι αυτό της συνεργασίας με τα ΜΜΕ, αφού τα Μέσα έχουν ως πρωταρχικό σκοπό να υπερασπίσουν το δικαίωμα των πολιτών για ενημέρωση. Το χαρακτηριστικό αυτό τυγχάνει υψηλότατης ανάλυσης, καθώς επιβάλλεται ο πλήρης εναρμονισμός του επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων στον άξονα αυτόν.

Το πολύπλευρο πεδίο δράσης των επαγγελματιών των Δημοσίων Σχέσεων στους κυβερνητικούς μηχανισμούς επιβάλλει τόσο την πληροφόρηση της κοινής γνώμης, όσο και την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή την ενημέρωση της κυβέρνησης για την εικόνα που έχει αυτή στην κοινή γνώμη και το βαθμό διείσδυσης των μηνυμάτων της κυβέρνησης στην κοινή γνώμη.

Oι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων στις κυβερνήσεις αποσκοπούν στην κατανόηση των μηνυμάτων της κυβέρνησης από την κοινή γνώμη, αλλά και να εντοπίσουν τις προσδοκίες της κοινής γνώμης, και προσπαθούν με την άσκηση της πειθούς να πείσουν την κυβέρνηση να ανταποκριθεί.

Ουσιαστικά οι Δημόσιες Σχέσεις της κυβέρνησης πραγματοποιούν το διάλογο μεταξύ των πολιτών και αυτής.

Οι Δημόσιες Σχέσεις στις κυβερνήσεις αφουγκράζονται και αναλύουν τις τάσεις και τις στάσεις της κοινής γνώμης και σχεδιάζουν την κατάλληλη στρατηγική, ώστε η κυβέρνηση να ακούσει και να επιτελέσει τις επιθυμίες του εκλογικού σώματος.

Μια κυβέρνηση χρησιμοποιεί προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων για να:

διαμορφώσει την εικόνα της,

 πείσει για το έργο της,

διατηρεί την ομοιογένειά της,

παρουσιάζει πάντα το ευαίσθητο και κοινωνικό της πρόσωπο,

ελαχιστοποιεί τις ζημίες από τους λανθασμένους χειρισμούς,

διατηρεί πάντα με ρεαλισμό το όραμά της,

ενημερώνει επί παντός θέματος την κοινή γνώμη,

εκπαιδεύει τα στελέχη της,

κρατά τις ισορροπίες στους κυβερνητικούς κόλπους,

υπάρχει ενημέρωση και εσωτερική ηρεμία,

ετοιμάζει το έδαφος για τις νέες νομικές διατάξεις,

έχει πάντα ενήμερους τους πολίτες για όλα τα δημόσια αγαθά και για όλες τις υπηρεσίες, αλλά και να τους βοηθά να τις χρησιμοποιούν,

μελετά, να ενημερώνει και να προβλέπει πιθανές αντιδράσεις σε κυβερνητικούς χειρισμούς.

8.3 Ανάπτυξη του Προγράμματος

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων στις κυβερνήσεις:

Μελετούν και γνωρίζουν λεπτομέρειες για την κυβέρνηση και τις επιμέρους υπηρεσίες της.

Είναι καλά πληροφορημένοι για τις λειτουργίες και τους μηχανισμούς των κυβερνήσεων.

Δημιουργούν τους διαύλους μέσω των οποίων θα περνούν οι πληροφορίες τους.

Εκπαιδεύουν διαρκώς όλα τα εμπλεκόμενα μέλη και όλες τις ομάδες που θα εμπλέκονται στις ενέργειες που θα αποτελούν το πρόγραμμα των Δημοσίων Σχέσεων.

Είναι ειλικρινείς και αναφέρουν πάντα την αλήθεια.

Αναπτύσσουν στρατηγικό πλάνο των πολιτικών εκστρατειών όχι ως εκπρόσωποι τύπου, αλλά ως δημιουργοί του πλάνου αυτού.

Επαφή με τα ΜΜΕ. Πρόγραμμα μέσα στο Πρόγραμμα (Programm In Programm) για την ενίσχυση των σχέσεων με τα ΜΜΕ.

Διοργάνωση συναντήσεων απευθείας επικοινωνίας με το κοινό. Διατήρηση του προφίλ σε επίπεδα υψηλής αποδοχής.

 Σκληρή εργασία και εκπαίδευση για την προσφορά σωστής, σε όλα τα επίπεδα, εικόνας.

Δραστηριότητα των Δημοσίων Σχέσεων για την προβολή του έργου, των προσώπων, των υπηρεσιών.

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων εκπαιδεύουν τα στελέχη στην απόδοση του λόγου, αφού σε ένα μεγάλο βαθμό η πειθώ επιτυγχάνεται από την αποτελεσματικότητα του λόγου.

Είναι πολύ σημαντικό στη συνολική εικόνα μιας κυβέρνησης να μπορούν τα στελέχη της να αποδίδουν με πειστικότητα το λόγο τους, αφού θα έχουν εκπαιδευτεί στη σωστή απόδοση του λόγου.

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων πραγματοποιούν διαρκείς ερευνητικές διαδικασίες ποιοτικών χαρακτηριστικών, για να διαπιστώσουν την πορεία της κυβέρνησης, τις προσδοκίες των πολιτών αλλά και να έχουν μια σαφή εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεταβάλλεται η κοινή γνώμη και αλλάζουν τις αποφάσεις τους οι πολίτες, θετικά ή αρνητικά, προς την κυβέρνηση.

Με ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων στην κυβέρνηση προετοιμάζουν τα στελέχη της για τις εμφανίσεις τους στα ΜΜΕ, ενώ ειδικό πρόγραμμα αφορά μόνο την επικοινωνία του εκπροσώπου τύπου, και όλο το πεδίο επαφών του.

Επίσης συμβουλεύουν τα στελέχη της κυβέρνησης να επιμείνουν σε πολύ λεπτά σημεία που θα βοηθήσουν την εικόνα της, όπως για παράδειγμα το κοινωνικό πεδίο.

Οι Δημόσιες Σχέσεις στις Δημόσιες Υπηρεσίες

Το κράτος έχει ανάγκη από την ευνοϊκή κοινή γνώμη, καθώς πρέπει να έχει καλές και αρμονικές σχέσεις με τους πολίτες του.

Στην πραγματικότητα η σχέση είναι διπλή. Ο πολίτης ζητά από το κράτος και το κράτος ζητά τη συνεργασία του πολίτη.

 Τα βασικά προβλήματα της κρατικής μηχανής είναι:

Γραφειοκρατία

Ευθυνοφοβία

Νοοτροπία τυπολατρίας

Αναποτελεσματικότητα

Εσωστρέφεια

Το ότι ποτέ κανείς δεν έχει δει το κράτος, δε σημαίνει πως αυτό δεν υπάρχει.

Το κράτος είχε πάντα μια δυσκολία στην επικοινωνία του με τον πολίτη.

Πρέπει να πείσει με διάλογο τον πολίτη να συνεργαστεί. Αυτή η συνεργασία κράτους-πολίτη έχει μακροπρόθεσμα οφέλη και για τις δύο πλευρές.

Το κράτος πρέπει να πείσει πως δουλεύει για τον πολίτη και να αποδείξει τον κοινωνικό του χαρακτήρα.

Τα βασικά προβλήματα για την άσκηση των Δημοσίων Σχέσεων στο Δημόσιο τομέα είναι:

Γραφειοκρατία

Πιέσεις από κρατικούς λειτουργούς στις Δημόσιες Υπηρεσίες

Έλλειψη προγραμματισμού

Απουσία εκπαίδευσης στην επικοινωνία

Δημόσια Διοίκηση

Ένας σύγχρονος μεγάλος Ευρωπαίος συγγραφέας, ο Franz Kafka, είπε πως το κράτος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας πύργος σκοτεινός και η γραφειοκρατία ένας λαβύρινθος, όπου ο άνθρωπος δε βρίσκει το δρόμο του ούτε το δίκιο του αλλά μάλλον την καταδίκη του.

Ο Max Weber στο δοκίμιό του για την πολιτική και την επιστήμη αναφέρει πως τις πράξεις των ανθρώπων που καταλαμβάνουν δημόσια αξιώματα πρέπει να διέπει η «ηθική της υπευθυνότητας».

Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι σύγχρονοι φύλακες της πολιτείας και λειτουργοί.

Τα έθνη και οι κοινωνίες χρειάζονται και απαιτούν την ύπαρξη του κράτους, έστω και αν δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένοι από αυτό.

Η αποτελεσματική διακυβέρνηση απαιτεί δημόσιο διάλογο και συστηματική επικοινωνία στον δημόσιο τομέα.

Αποφάσεις και προγράμματα που δεν είναι αποτέλεσμα συζητήσεων και συνεργασίας, δύσκολα εφαρμόζονται.

Πριν ξεκινήσουν πρωτοβουλίες για αλλαγές, θα πρέπει να αρχίζουν δημόσιες συζητήσεις και διαβουλεύσεις. Έτσι πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες αποδοχής και μειώνονται οι πιθανότητες λαθών.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες πρέπει να παρέχουν ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, στους χώρους της παιδείας, του πολιτισμού, των επικοινωνιών, των μεταφορών, της υγείας και όλων των επιπέδων εξυπηρέτησης.

Κράτος και Πολίτες

Το κράτος πρέπει να σέβεται το άτομο και τις ελευθερίες του. Να προάγει την οικονομική ανάπτυξη και την καλή λειτουργία της αγοράς, και να καταπολεμά τη φτώχεια.

Στρατηγικός Σχεδιασμός των Δημοσίων Σχέσεων
στο Δημόσιο Τομέα

Τα τμήματα των Δημοσίων Σχέσεων στις Δημόσιες Υπηρεσίες θα πρέπει να εργαστούν, ώστε:

Να μειωθεί η γραφειοκρατία με μεγαλύτερη χρήση νέων τεχνολογιών. Nα προσπαθούν, ώστε να εγκατασταθεί συμμετοχικό management.

Σταδιακά να καταργηθούν οι καθυστερήσεις στα αναγκαία προϊόντα: διαβατήρια, αστ. ταυτότητες, πιστοποιητικά.

Να δοθεί μεγάλη βαρύτητα, με εξειδικευμένα στελέχη, στους τομείς της υγείας και της παιδείας. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από μικρά σχήματα.

Οι υπηρεσίες να ανταποκρίνονται άμεσα, όχι με καθυστέρηση ετών, και ταυτόχρονα να ενδυναμώνουν τον πολίτη.

Να συνεργαστούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες στην ουσία αποτελούν προέκταση του κράτους από τους ίδιους τους πολίτες, σε ευαίσθητα θέματα, όπως αυτό του περιβάλλοντος.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες πρέπει να είναι ευέλικτες, ευπροσάρμοστες και να εξυπηρετούν τον πολίτη.

Οι κρατικοί λειτουργοί πρέπει να είναι διαποτισμένοι με ήθος και πνεύμα αναπτυξιακό και επαγγελματικό.

Οι διοικήσεις θα πρέπει γρήγορα και ευέλικτα να προσαρμόζονται στις επιταγές της κοινωνίας και οι υπηρεσίες θα πρέπει να γίνουν αρωγοί προς τους πολίτες, με τρόπο ρυθμιστικό και σκέψη στρατηγική.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα πρέπει να επιδιώκουν τη συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις και εθελοντικούς φορείς, στην προώθηση στόχων και συμφερόντων προς τους πολίτες.

Οι σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν μικρά διοικητικά σχήματα ύψιστου ήθους και τεχνικής κατάρτισης.

Οι μοντέρνες Δημόσιες Υπηρεσίες επιβάλλεται να δείχνουν ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος και δημόσιου συμφέροντος.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες πρέπει να υιοθετήσουν μια νέου τύπου επικοινωνιακή λογική: την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφόρων κοινωνικών μετόχων.

Η βασική στρατηγική των Δημοσίων Υπηρεσιών είναι ο κοινωνικός άξονας. Η Δημόσια Διοίκηση επικοινωνεί με τα υπόλοιπα κοινωνικά σύνολα.

Οι δημόσιες υπηρεσίες δέον να επικοινωνούν και με άλλες κοινωνίες και να είναι ανοικτές στον κόσμο και στα μηνύματα των αλλαγών.

Οι οργανισμοί πρέπει να αποκτήσουν ανοικτά συστήματα που δέχονται ερεθίσματα από το περιβάλλον και τα μετατρέπουν σε βιώματα, εμπειρίες και μαθήματα, να διορθώνουν τις ατέλειές τους και να βελτιώνουν την αποδοτικότητά τους.

Είναι σημαντικός ο ρόλος του ηγέτη που θέτει το μηχανισμό σε κίνηση και παρακολουθεί τη διαδικασία.

Τα όργανα μιας υπηρεσίας πρέπει να συνεργάζονται και να αλληλεξαρτώνται.

Οι υπηρεσίες να επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον.

Τα στελέχη και οι υπάλληλοι να συνεργάζονται.

Η οργάνωση των Δημοσίων Υπηρεσιών πρέπει να είναι ποσοτική και ποιοτική.

Στο στελεχικό δυναμικό πρέπει να επικρατήσουν τα: 

1. γνώση – knowledge

2. τέχνη – skills

3. προδιάθεση – attitudes

4. αξίες – values

Στους σύγχρονους Δημόσιους Οργανισμούς θα πρέπει:

Nα επιλέγονται τα στελέχη με σύγχρονες αξιοκρατικές μεθόδους. Να εκπαιδεύονται και να μετεκπαιδεύονται, καθώς και να εξασφαλίζεται η πορεία και η εξέλιξή τους

Η Αναγκαιότητα των Προγραμμάτων Δημοσίων
Σχέσεων στα Κυβερνητικά Σχήματα

Στα κυβερνητικά σχήματα και τους πολιτικούς μηχανισμούς είναι κατάλληλα μόνο τα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων, γιατί: 

α) εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των προσώπων,

β) φέρνουν σε επαφή κατευθείαν το κοινό με τους κυβερνώντες,

γ) πείθουν γιατί δεν έχουν διαφημιστική υπόσταση, άρα δεν υποβάλλουν την κοινή γνώμη στην υπόθεση πως «διαφήμιση είναι, όλα ωραία τα παρουσιάζει»,

δ) ενισχύουν την πρόληψη,

ε) δημιουργούν κατάλληλη εικόνα και φήμη,

στ) φέρνει τους ανθρώπους σε επαφή και επικοινωνία,

ζ) δημιουργούν ζεστές, ανθρώπινες σχέσεις με συμφέρον αμοιβαίο,

η) βοηθούν τον πολίτη να καταλάβει τον πολιτικό και τον πολιτικό να καταλάβει τον πολίτη.

Σε παγκόσμια κλίμακα είναι γεγονός πως τα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων κατακτούν όλο και περισσότερους πολιτικούς μηχανισμούς.

«Ο καλύτερος πελάτης για τις εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων είναι η κυβέρνηση Μπούς, αφού την τελευταία τετραετία έχει υπερδιπλασιάσει τις δαπάνες της για τη βελτίωση της εικόνας της. Αυτό προκύπτει από ανάλυση που παρουσίασε η Αμερικανική εφημερίδα USA TODAY.

Το 2004 η κυβέρνηση Μπούς ξόδεψε κατ’ ελάχιστον 88 εκατομμύρια δολάρια στις συμβάσεις της με τις μεγαλύτερες Αμερικανικές επιχειρήσεις Δημοσίων Σχέσεων, ενώ το 2001, όταν ο Τζωρτζ Μπούς είχε τη λάμψη του νεοεκλεγέντος στο ύπατο αξίωμα, το ποσό αυτό δεν ξεπερνούσε τα 37 εκατομμύρια δολάρια. Η άνοδος φτάνει στο ύψος του 237%».

[ΒΗΜΑ, Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2005]

Ο μυστικός σύμβουλος επικοινωνίας του Τζωρτζ Μπούς ήταν ο Κάρλ Ρόουβ, υπεύθυνος για την επικοινωνιακή του πολιτική και διαβόητος για τα «βρόμικα» κόλπα που χρησιμοποιεί κατά των πολιτικών του αντιπάλων.

Μετά το καταστροφικό χτύπημα των τυφώνων στη Νέα Ορλεάνη το προφίλ του προέδρου δέχτηκε πολύ δυνατά χτυπήματα. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις φυσικές καταστροφές άναψαν τον κόκκινο συναγερμό στο επικοινωνιακό επιτελείο, αφού:

το 57% των Αμερικανών αποδοκιμάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο ασκεί γενικά τα καθήκοντα του ο Μπους,

το 54% των ψηφοφόρων του Ρεπουμπλικάνων έχει αρνητική εικόνα και γνώμη για τον πρόεδρο,

το 58% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του στην οικονομία και

το 62% διαφωνεί με τον πόλεμο στο Ιράκ.

Η επικοινωνιακή τακτική του Τζωρτζ Μπούς χαρακτηρίζεται ως επικοινωνιακό Βατερλό.

Ο Κάρλ Ρόουβ ετοίμασε ένα σχέδιο επικοινωνιακής αντεπίθεσης που προβάλλει:

Tη δημιουργία τηλεοπτικής εικόνας του δραστήριου και αποφασιστικού προέδρου που… «μπορεί να έκανε κάποιο λάθος, αλλά επανορθώνει», και αποφάσισε να διοχετεύσει τεράστια ποσά στα θύματα, αλλά και να αποκαταστήσει τις ζημιές.

Ο Μπους αναγνώρισε τα λάθη του και τις παραλείψεις του.

Επισκέφθηκε τέσσερις φορές την πληγείσα περιοχή.

Έκανε τηλεοπτικό διάγγελμα, ανάλογο της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ανακοίνωσε νέα κονδύλια, που θα ξεπερνούσαν τα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Προσευχήθηκε για τα θύματα στον καθεδρικό ναό της Ουάσινγκτον.

[Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 18 Ιανουαρίου, 2005]

Τα επόμενα χρόνια τα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων θα είναι πλήρως ενσωματωμένα στις κυβερνήσεις και τους πολιτικούς μηχανισμούς.

Τα προγράμματα, για να εφαρμοστούν, απαιτείται να σχεδιάζονται αλλά και να εκτελούνται μεθοδικά. Ενδεχομένως το πρώτο στάδιο λειτουργίας τους θα καθιστά τα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων ως εξωθεσμικούς οργανισμούς και στην εξέλιξή τους θα εντάσσονται μέσα στα κυβερνητικά πλαίσια, ως αναπόσπαστα κομμάτια των πολιτικών θεσμών.

Παράδειγμα

Πηγαίνουμε σε μια υπεραγορά. Αν οι ταμίες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, θα υπάρχουν ατελείωτες ουρές και οι καταναλωτές θα είναι δυσαρεστημένοι, όσο και αν είναι πολλά και καλά τα προϊόντα.

Αν οι πελάτες δεν περάσουν γρήγορα, η υπεραγορά δεν έχει επιτελέσει το έργο της. Η γκρίνια και η ταλαιπωρία επικρατούν. Σκεφτείτε πως το ίδιο συμβαίνει και με την κρατική μηχανή. Οι πολίτες δυσανασχετούν.

Υπηρεσίες Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων , με επιστημονικό και στρατηγικό τρόπο  www.minobi.gr

Παπατριανταφύλλου Γιώργος 

www.minobi.gr 

Επικοινωνιολόγος – Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Καθηγητής επικοινωνίας

μέλος του προεδρείου του ΔΣ της ΕΕΔΣ

συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδ. Σταμούλης  2008

Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s