Ο Κώδικας των Αθηνών.

Κώδικας των Αθηνών. Ψηφίστηκε στην Αθήνα το Μάιο του 1965 και εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα απο όλα τα επιστημονικά σωματεία των Δημοσίων Σχέσεων σε όλο τον κόσμο.

Οι Δημόσιες Σχέσεις διέπονται από κανόνες δεοντολογίας, όρος που σημαίνει με ακρίβεια το δέον γενέσθαι. Οι κανόνες δεοντολογίας είναι οι οδηγίες αυτές που κατευθύνουν τον επαγγελματία στο να πράττει το σωστό ηθικά. Αυτό σημαίνει πως έρχονται οι οδηγίες αυτές να διατηρήσουν την ισορροπία και να τοποθετήσουν τον επαγγελματία απέναντι στον άνθρωπο και στην κοινωνία με συγκεκριμένες εντολές που αποδεικνύουν την ισότητα στην κοινωνία αυτή.

Η Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύνταξη αλλά και αποδοχή από όλες τις εθνικές εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων του Διεθνούς Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων. O Κώδικας των Αθηνών είναι ένα έργο διαχρονικό και αριστουργηματικό, καθώς προσφέρει στις Δημόσιες Σχέσεις έναν ορίζοντα κοινωνικό και ανθρωπιστικό:
Προσδίδει ιστορική σημασία στον θεσμό των Δημοσίων Σχέσεων.
Παραθέτει την κοινωνική υπόσταση του επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων.
Τοποθετεί κανόνες και συγκεκριμένο πλαίσιο στις σχέσεις του επαγγελματία με τον άνθρωπο.
Τοποθετεί τον σοβαρό επαγγελματία που δεν είναι ποτέ χρηματομηχανής και αυταρχικός, αλλά αποδοτικός και μελετητής.
Υμνεί τη συναίνεση και τη συνεργασία και απωθεί τον ανταγωνισμό.
Προβάλλει αξίες με αντοχή στο χρόνο και το μέλλον των Δημοσίων Σχέσεων.

Ο Κώδικας των Αθηνών ορίζει πως κάθε μέλος εταιρείας που τον προσυπογράφει:
αναγνωρίζει την Οικουμενική διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
συμβάλλει ηθικά και πνευματικά στο να εκδηλώνεται ελεύθερα ο άνθρωπος.
δημιουργεί συστήματα πληροφοριών, ώστε κάθε μέλος του οργανισμού να είναι απόλυτα ενημερωμένο.
εμπιστεύεται και κερδίζει την εμπιστοσύνη των συνεργατών του.
αναγνωρίζει την ανθρώπινη φύση του επαγγέλματος των ΔΣ.

Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων αλλά και οι εταιρείες μέλη συμβάλλουν στη δημιουργία των ηθικών και πνευματικών προϋποθέσεων που επιτρέπουν στον άνθρωπο:

1. Να εκδηλώνεται ελεύθερα, να αναπτύσσεται και να απολαμβάνει τα απαράγραπτα δικαιώματά του.
2. Να δημιουργεί σχήματα και δίκτυα επικοινωνίας που ευνοώντας την ελεύθερη κυκλοφορία ουσιωδών πληροφοριών θα επιτρέπουν σε κάθε μέλος του κοινωνικού οργανισμού ή της ομάδας να αισθάνεται ενημερωμένο, υπολογιζόμενο, υπεύθυνο και αλληλέγγυο.
3. Να συμπεριφέρεται σε κάθε περίπτωση και με οιεσδήποτε συνθήκες με τρόπο που να αξίζει και να κατακτά την εμπιστοσύνη εκείνων με τους οποίους έρχεται σε επαφή.
4. Να λαμβάνει υπ’ όψιν ότι απ’ αυτή τη δημόσια φύση του επαγγέλματός του, ακόμα και η ιδιωτική συμπεριφορά του αντανακλά στις κρίσεις που διατυπώνονται για το επάγγελμα αυτό καθαυτό.

Υποχρεώνεται:
1. Να σέβεται κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, τις αρχές και τους ηθικούς κανόνες της «Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».
2. Να σέβεται και να περιφρουρεί την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης προσωπικότητας και να αναγνωρίζει σε κάθε άτομο το δικαίωμα να σχηματίζει μόνο του την προσωπική του κρίση.
3. Να δημιουργεί τις ηθικές, ψυχολογικές, πνευματικές συνθήκες του αληθινού διαλόγου, να αναγνωρίζει το δικαίωμα των συμμετεχόντων μερών να εκθέσουν την υπόθεσή τους και να εκφράσουν την άποψή τους.
4. Να ενεργεί σε κάθε περίσταση λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των προκειμένων μερών: του οργανισμού για τον οποίο εργάζεται αλλά και του εκάστοτε κοινού.
5. Να σέβεται τις υποσχέσεις και τις υποχρεώσεις του, οι οποίες πρέπει να διατυπώνονται έτσι, ώστε να μην αφήνουν περιθώρια σύγχυσης, και να ενεργεί έντιμα και νόμιμα σε κάθε περίπτωση για να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του, παρόντων ή παρελθόντων, καθώς και του συνόλου των κοινών που αφορούν οι ενέργειές του.

Πρέπει να μην:
1. Υποτάσσει την αλήθεια σε άλλες επιταγές.
2. Μεταδίδει πληροφορίες που δε βασίζονται σε στοιχεία ελεγμένα ή υποκείμενα σε έλεγχο.
3. Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε καμία επιχείρηση ή σε καμία δραστηριότητα προσβάλλουσα την ηθική, την τιμή, την αξιοπρέπεια ή την ακεραιότητα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
4. Χρησιμοποιεί καμιά μέθοδο, κανένα μέσο, καμία τεχνική χειρισμού για να δημιουργήσει ασυνείδητα κίνητρα που στερούν το άτομο από την ελεύθερη κρίση του και συνεπώς από την ευθύνη των πράξεών του.

 

Τα 13 άρθρα του Κώδικα των Αθηνών.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ .
Άρθρο 1.
Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί ώστε , να συμβάλλει στην πραγμάτωση των ηθικών και πνευματικών προυποθέσεων που επιτρέπουν στον άνθρωπο να αναπτύσσει την προσωπικότητα του και να απολαμβάνει τα απαράγραπτα δικαιώματα του που αναγνωρίζονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Άρθρο 2.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί ώστε να καθιερώνει επικοινωνιακά πρότυπα και διαύλους επικοινωνίας , ώστε ενθαρρύνοντας την ελεύθερη ροή των ουσιωδών πληροφοριών , να καθιστά κάθε μέλος της κοινωνικής ομάδας ενημερωμένο και να του παρέχει τη συνειδητοποίηση της προσωπικής του συμμετοχής και ευθύνης αλλά και της αλληλεγγυότητας του πρός τα άλλα μέλη .
Άρθρο 3.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί να συμπεριφέρεται πάντα και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες , με τρόπο που να καταξιώνεται της εμπιστοσύνης εκείνων με τους οποίους έρχεται σε επαφή.
Άρθρο 4 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί ώστε να λαμβάνει υπόψη του , ότι επειδή η φύση του επαγγέλματος του αναφέρεται στο κοινό , η επαγγελματική του συμπεριφορά – συχνά και ιδιωτική – αντανακλάται στον τρόπο που κρίνεται το επάγγελμα στο σύνολο του.
Άρθρο 5.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων , είναι υποχρεωμένος , να τηρεί κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, τις αρχές και τους ηθικούς κανόνες της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Άρθρο 6.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων , είναι υποχρεωμένος , να σέβεται και να περιφρουρεί την αξιοπιστία της ανθρώπινης προσωπικότητας και να αναγνωρίζει σε κάθε άτομο το δικαίωμα να διαμορφώνει μόνο του την προσωπική του κρίση.

Άρθρο 7.
Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων είναι υποχρεωμένος να καθιερώνει τις ηθικές , πνευματικές και ψυχολογικές συνθήκες για ειλικρινή διάλογο και να αναγνωρίζει το δικαίωμα των συμμετεχόντων να θέτουν το θέμα τους και να εκφράζουν τις απόψεις τους.
Άρθρο 8 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων είναι υποχρεωμένος , να ενεργεί σε όλες τις περιπτώσεις με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα και των δύο συμμετοχόντων μερών : του Οργανισμού πρός τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του και του άμεσα ενδιαφερομένου κοινού.

Άρθρο 9 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων είναι υποχρεωμένος , να τηρεί τις υποσχέσεις και υποχρεώσεις του , οι οποίες πρέπει να διατυπώνονται πάντοτε με τρόπο που να μην αφήνει περιθώρια παρερμηνείας και να ενεργεί νομότυπα και με ακεραιότητα σε όλες τις περιπτώσεις , έτσι ώστε να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του παρελθόντων ή παρόντων , καθώς και όλων των ομάδων κοινού που αφορούν οι ενέργειες του .

Άρθρο 10 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων , πρέπει να αρνείται να υποτάσσει την αλήθεια σε άλλες επιταγές .

Άρθρο 11 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αρνείται , να μεταδίδει πληροφορίες που δεν βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και διαπιστωμένα γεγονότα.

Άρθρο 12 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αρνείται να δεσμεύεται ή να παίρνει μέρος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που προσβάλλει την ηθική , την τιμή ή την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Άρθρο 13 .
Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αρνείται να χρησιμοποιεί σκόπιμα μεθόδους ή τεχνικές με σκοπό τη δημιουργία ασύνειδων κινήτρων , τα οποία στερούν το άτομο από την ελεύθερη κρίση του και συνεπώς από την ευθύνη των πράξεων του .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής.

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s