Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων.Ψιθυρισμός και εταιρική φήμη

untitled

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην Εταιρική Εικόνα και Επικοινωνία.

untitled

Οι ψίθυροι ξεφεύγουν από τον κοινωνικό έλεγχο και αντικαθιστούν την έλλειψη τεκμηριωμένης πληροφόρησης. Οι ψίθυροι γιγαντώνονται, μόλις επέλθει κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη διαφόρων ομάδων. Όσο οι ψίθυροι απομακρύνονται από την πηγή τους, τόσο χάνουν σε λεπτομέρειες, γίνονται συντομότεροι και γι’ αυτό πιο εύληπτοι. Όσο η πληροφορία «ταξι- δεύει» χάνει σε λεπτομέρειες και αποχρώσεις. Αυτή η ισοπέδωση (leveling) από πλευράς αποχρώσεων και λεπτομερειών σταματά εκεί που η πληροφο- ρία αποκτά τέτοια συντομία, σαφήνεια και –σχεδόν– απλοϊκότητα που να τη συγκρατεί εύκολα η μνήμη. Οι πληροφορίες που απομένουν είναι αυτές που για διάφορους λόγους διαλέχτηκαν σε «βάρος» άλλων. Στο σημείο αυτό υπάρχει μια τεχνητή διόγκωση, μια όξυνση (sharpering) της σπουδαιότητας μερικών λεπτομερειών.

Η συγκρότηση των ψιθύρων σε πληροφορίες γίνεται μετά από υποσυ- νείδητες πληροφοριακές επιλογές με αποτέλεσμα τον παραμερισμό και την εξαφάνιση των ανεπιθύμητων λεπτομερειών και αντίστροφα τη διόγκωση της σπουδαιότητας των λεπτομερειών εκείνων που είναι ευπρόσδεκτες. Έτσι η νοηματική αφομοίωση του ψιθύρου γίνεται όχι με βάση αυτά που υποδηλώνει ο ψίθυρος, αλλά σύμφωνα με εκείνα που εμείς θέλουμε να υποδηλώνει.

Στάσεις

Η στάση είναι είναι ένα γενικό και διαρκές θετικό ή αρνητικό συναίσθημα για κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή ζήτημα. Οι στάσεις (attitudes) είναι ο τρό- πος με τον οποίο αξιολογούμε τα αντικείμενα στο περιβάλλον μας. Οι στάσεις και οι τάσεις ασκούν επιδράσεις στην άποψη, τη γνώμη και γενικότερα στην εικόνα που διαμορφώνει ο άνθρωπος και το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει. Οι στάσεις είναι σημαντικές γιατί υποκινούν την κοινωνική συμπε- ριφορά. Για παράδειγμα η στάση ενός καταναλωτή έναντι ενός προϊόντος επηρεάζει τις αγοραστικές του αποφάσεις.

Η στάση είναι ένα σύνθετο ψυχοκοινωνικό φαινόμενο και προσδιορίζει το στίγμα του ανθρώπου στην κοινωνία. Η στάση εκφράζει το υπόλειμμα μιας προγενέστερης εμπειρίας του ατόμου. Με τη στάση αναφερόμαστε στην οργάνωση των ψυχολογικών τοποθετήσεων και αντιδράσεων του ατόμου

∆ιαχείριση της Εταιρικής Φήμης

σε σχέση με τη συμπεριφορά του, όχι γενικά στον κόσμο, αλλά προς κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο ή κατάσταση. Η στάση ορίζεται ως εξειδικευμένη συμπεριφορά που εκδηλώνεται άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά (προκα- τάληψη).

Τα τρία δομικά στοιχεία των στάσεων είναι:

  1. Συναισθηματικό = συναισθήματα απέναντι στο αντικείμενο της στά- σης.
  2. Γνωστικό = πεποιθήσεις αντιλήψεις και πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο.
  3. Συμπεριφορικό = προθέσεις και πράξεις έναντι του αντικειμένου.

Οι στάσεις μετρώνται με κλίμακες από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα) και κατόπιν μετράται ο μέσος όρος.

Οι στάσεις αλλάζουν μέσω δύο βασικών οδών:

  1. Κεντρική οδός της πειθούς = μηνύματα και επιχειρήματα.
  2. Περιφερειακή οδός της πειθούς = επηρεασμός μέσω της ελκυστικό- τητας της πηγής, πόσο αρεστή είναι, βαθμός εμπιστοσύνης.

Οι αλλαγές μέσω της κεντρικής οδού είναι πιο σταθερές, ενώ οι αλλαγές μέσω της περιφερειακής οδού είναι πιο ασθενείς.

Τάσεις

Οι τάσεις είναι ισχυρές συμπεριφορές της προσωπικότητας, μικρής όμως διάρκειας. Οι τάσεις ακολουθούν μια υπόγεια διαδρομή, η οποία μπορεί να παρασύρει σαν δίνη απόψεις, αντιλήψεις, συμπεριφορές. Οι τάσεις μπορεί να δράσουν αστραπιαία. Μια τάση επιδρά σε μεγάλες κοινωνικές ή πληθυσμικές ομάδες αλλά και σε μικρότερα σύνολα. Η διαρκής διεύρυνση των τάσεων δημιουργεί ισχυρές πεποιθήσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν ιζηματοποιημένες απόψεις. Κύριο χαρακτηριστικό των τάσεων είναι η «ένδυσή» τους με έναν μανδύα βουητού (The Cloak Buzz). Για τη δημιουργία του βουητού είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση της τάσης από το περιβάλλον του χώρου, όπου αυτή δημιουργείται.

Απόσπασμα απο το βιβλίο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου

«Εταιρική Εικόνα» 2011 εκδόσεις Σταμούλης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s