Η ανάπτυξη στις Δημόσιες Σχέσεις.

Διψήφια ανάπτυξη για την αγορά PR.

Διψήφια άνοδο κατέγραψε η εγ- χώρια αγορά Δημοσίων Σχέσεων το 2019, όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία των 25 με- γαλύτερων εταιρειών του κλά- δου, που συγκέντρωσε και επε- ξεργάστηκε για το adbusiness η Direction Business Reports. Φυσικά, θα πρέπει να σημειωθεί πως κάποια στοιχεία έχουν δοθεί «κατά δήλωση», καθώς υπάρχουν επιχειρηματικές οντότητες με ση- μαντική δραστηριότητα στο χώρο των Δημοσίων Σχέσεων που απο- τελούν business units εταιρειών επικοινωνίας και δεν δημοσιεύουν ξεχωριστή οικονομική έκθεση. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο δεν κατέστη δυνατό να συμπεριλάβουμε στην έρευνά μας και τα οικονομικά μεγέ- θη της Weber Shandwick και της IKON Porter Novelli, που αποτε- λούν business units του McCann WorldGroup και του BBDO Group, αντίστοιχα. Με βάση, πάντως, τα οικονομικά στοιχεία των 25 μεγα- λύτερων «παικτών» του χώρου για

τους οποίους συγκεντρώθηκαν οικονομικά στοιχεία, ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 41,05 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένος κατά 13,64% σε σχέση με τα 36,1 εκατ. ευρώ του 2018. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα 2,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 10,94% σε σχέση με τα 1,89 εκατ. ευρώ του 2018. Στην κατάταξη με βάση τον τζίρο του 2019, η V+O (10,2 εκατ. ευρώ και ανάπτυξη 30,56%) βρίσκεται στην πρώτη θέση και ακολουθούν (με σειρά κα- τάταξης) οι Ogilvy PR & Influence (7,3 εκατ. ευρώ και ανάπτυξη 2,02%), Gravity The Newtons (4,4 εκατ. ευρώ και ανάπτυξη 41,21%), Radical Communications (4,26 εκατ. ευρώ και ανάπτυξη 19,59%). Αυτές είναι οι 4 εταιρείες του δείγ- ματος με τζίρο πάνω από 4 εκατ. ευρώ και αποτελούν το top 5 μαζί με την Aia Relate (2,93 εκατ. ευρώ και κάμψη -3,89%).

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2019 vs 2018
ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 2018 ΜΕΤ. (%) 2019/2018 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2019 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΜΕΤ. (%) ΦΟΡΩΝ 2019/2018 2018
1 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΑΕ (*) 10.162.492 7.783.568 30,56 1.241.737 717.755 73,00
2 OGILVY – PR & INFLUENCE (*) 7.303.710 7.159.170 2,02 202.500 193.200 4,81
3 GRAVITY THE NEWTONS (*) 4.410.491 3.123.318 41,21 34.156 41.238 -17,17
4 RADICAL COMMUNICATIONS AE 4.257.587 3.560.032 19,59 358.035 168.716 112,21
5 AIA RELATE AE 2.927.221 3.045.727 -3,89 41.662 247.854 -83,19
6 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE 1.555.434 1.359.353 14,42 83.148 37.612 121,07
7 TOUCHPOINT STRATEGIES ΑE 1.513.658 1.408.293 7,48 12.000 45.939 -73,88
8 ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE 1.357.790 1.344.854 0,96 -176.269 -62.073 -183,97
9 PUBLICOM COMMUNICATIONS ΕΠΕ 1.115.606 1.315.719 -15,21 90.355 137.372 -34,23
10 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ 1.086.947 986.960 10,13 23.599 110.529 -78,65
11 NEWTON AE 1.016.505 724.583 40,29 57.566 1.539 3.640,48
12 PITCH ΑΕ 983.030 888.732 10,61 66.358 48.462 36,93
13 REPUTATION UNIQUE ΙKE 751.854 767.337 -2,02 3.950 25.375 -84,43
14 PERCEPTION IKE 614.686 597.915 2,80 50.855 14.491 250,94
15 ALPHA PUBLIC RELATIONS 434.845 435.235 -0,09 17.960 29.939 -40,01 AND INTEGRATED MARKETING ΑΕ
16 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE 297.076 339.422 -12,48 20.936 18.015 16,21
17 TRAVELWORKS ΑΕ 293.375 278.449 5,36 6.688 6.913 -3,25
18 OUT OF THE BOX AE 253.662 275.854 -8,04 10.132 36.001 -71,86
19 MINDHAUS ΜΟΝ. ΑΕ 248.260 62.645 296,30 -6.543 -69.284 90,56
20 YES. POSITIVE COMMUNICATION ΙΚΕ 169.159 121.186 39,59 37.708 2.169 1.638,50
21 PRESTIGE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ.ΕΠΕ 61.150 174.290 -64,91 -11.483 -8.561 -34,13
ΣΥΝΟΛΟ ( ΑΦΟΡΑ 25 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 41.046.183 36.120.015 13,64 2.100.336 1.893.240 10,94

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS – ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 16/11/2020.

(*) Κατά δήλωση οικονομικά στοιχεία.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση οικονομικών στοιχείων για την IKON και την WEBER Shandwick. Δεν είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό έως και 16/11/2020 οι εταιρείες: ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE, SOCIALDOO – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ AE, ONE TEAM ΑE, PROGRESSIVEPR Μ.ΕΠΕ, SPIN COMMUNICATIONS AE, RELIANT AE, POLITY ΑE και EPIC COMMUNICATION IKE.
OUT OF THE BOX AE: Οικονομική Χρήση 2019 (από 01/07/2018 έως 30/06/2019) και αντίστοιχα για την Οικονομική Χρήση 2018.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΩΣ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 25
ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ25100,00%
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 vs 2018
ΑΥΞΗΣΗ (+ %)1560,00%
ΜΕΙΩΣΗ (- %)1040,00%
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2019
ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ1976,00%
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ624,00%
ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2019 vs 2018 (ΑΦΟΡΑ 25 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ)20192018ΜΕΤ. 2019/2018 (%)ΔΙΑΦΟΡΑ 2019- 2018
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ41.046.18336.120.01513,644.926.168p
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ2.100.3361.893.24010,94207.096p
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%)5,125,24-2,38-0,12q
ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Η ανάπτυξη στις Δημόσιες Σχέσεις.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s