Εταιρική Ταυτότητα – Εταιρική Εικόνα – Εταιρική Φήμη – Εταιρική Επικοινωνία .

βιβλίο εταιρική εικόνα

 

Απο το βιβλίο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου » Εταιρική Εικόνα » εκδόσεις Σταμούλης 2011 .

Εταιρική Ταυτότητα

Εταιρική Ταυτότητα είναι το σύνολο των ιδιαίτερων και μοναδικών συμβόλων και συμβολισμών κάθε εταιρείας ή οργανισμού που οδηγούν στην αναγνώριση, αλλά και τη διαφοροποίησή του μεταξύ των υπολοίπων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά.

Η εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει, ως σύμβολα ταυτοποίησης, το λογότυπο, τα χρώματα, την οπτική παραστατική εικόνα, το σλόγκαν, το όνομα, την εμφάνιση, τη διαφημιστική επικοινωνία και οτιδήποτε συμβολίζει την επιχείρηση και τη θυμίζει στις ομάδες κοινού που αυτή επικοινωνεί.

Αυτά τα σύμβολα ταυτίζουν οι άνθρωποι με την εταιρεία και τη διαχωρίζουν από τις υπόλοιπες της κατηγορίας της. Μέσω της εταιρικής ταυτότητας ανακαλείται από τους καταναλωτές η επιχείρηση και τα συναισθήματα που υπάρχουν γι’ αυτήν, δηλαδή κατά πόσον ευχάριστα, δυσάρεστα ή ουδέτερα αισθάνεται ένας άνθρωπος για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η εταιρική ταυτότητα έχει άμεση σύνδεση με την εταιρική εικόνα και την εταιρική φήμη. Γι’ αυτό και τα σύμβολα, οι συμβολισμοί, το όνομα και ευρύτερα η εταιρική ταυτότητα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εταιρική στρατηγική και την εταιρική φιλοσοφία.

Εταιρική Εικόνα

Εταιρική Εικόνα είναι το σύνολο των συναισθηματικών αντιδράσεων που δημιουργούνται στον άνθρωπο κάθε φορά που ανακαλείται στη σκέψη του η εταιρεία, και τα οποία οδηγούν σε συγκεκριμένη συμπεριφορά. Στην εταιρική εικόνα περιλαμβάνονται η γνώμη, η εμπιστοσύνη και τα συναισθήματα.

Η εταιρική εικόνα επιτυγχάνει να διεισδύσει στον λογικό αλλά και στον συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μια συνολική εμπειρία στον ανθρώπινο εγκέφαλο, η οποία τοποθετεί, ανάλογα με τον βαθμό θετικότητάς της, την επιχείρηση σε υψηλή θέση στον λογικό και συναισθηματικό κόσμο του αγοραστή κατά τη διαδικασία επιλογής των προϊόντων.

Η δημιουργία της εταιρικής εικόνας είναι σύνθετη διαδικασία. Στην ουσία, πρόκειται για τη σύνθεση διαφόρων ψυχολογικών συνιστωσών. Η εικόνα δημιουργείται στον ανθρώπινο εγκέφαλο από προσλαμβάνουσες παραστάσεις, μέσα από περίπλοκες διεργασίες που αφορούν διαπιστώσεις, παραστάσεις, αλλά και εμπειρίες του ατόμου στο οποίο δημιουργείται η εικόνα, και εγγράφεται σε αποθηκευτικά νευρωνικά δίκτυα.

Ανάλογα με την αντίδραση του εγκεφάλου, οι παραστάσεις γίνονται δεκτές θετικά ή αρνητικά. Η καλή-θετική εικόνα διαμορφώνεται όταν ο εγκέφαλος έχει ιεραρχήσει την καλή και την κακή εντύπωση για την εταιρεία. Η εικόνα τον «ακολουθεί» αλλά και τον «συμβουλεύει» τη στιγμή της επιλογής (αγορά, επένδυση, συμμετοχή στις δραστηριότητες της εταιρείας).

Η καλή εταιρική εικόνα μετράται με τον βαθμό ικανοποίησης που νιώθουν οι ομάδες με τις οποίες η επιχείρηση επικοινωνεί και συνεργάζεται. Οι άνθρωποι των ομάδων με τις οποίες επικοινωνεί μια επιχείρηση σκέφτονται και αισθάνονται με συγκεκριμένους τρόπους για την επιχείρηση. Τα συναισθήματα και οι σκέψεις είναι αποτέλεσμα των αξιών που η επιχείρηση ενσωματώνει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Οι ομάδες κοινού, στις οποίες απευθύνεται μια επιχείρηση, δεν είναι μόνο οι ορατές ή οι άμεσα συνεργαζόμενες. Για παράδειγμα, μια μέση επιχείρηση απευθύνεται στους υπαλλήλους της, στους ανθρώπους του Τύπου, στους προμηθευτές, στα συνδικάτα, στην τοπική κοινωνία, σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος γι’ αυτήν, στους μετόχους, στους επενδυτές, στους πελάτες της. Όλοι αυτοί δημιουργούν μια εικόνα για την επιχείρηση μέσα από τις εμπειρίες τους μαζί της, είτε αγοράζοντας προϊόντα και υπηρεσίες, είτε από τις μεθόδους επικοινωνίας, είτε από την ποιότητα εξυπηρέτησης και των σχέσεων, αλλά και από έναν επιπλέον παράγοντα, τη συνολική εικόνα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

H αξία του Δυνατού Ονόματος

Το δυνατό όνομα μιας εταιρείας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στις επιλογές των αγοραστών και των καταναλωτών. Μελετήστε την παρακάτω περίπτωση:

Το 1983, η Toyota και η General Motors ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας τη New United Motor Manufacturing Inc (NUMM). Το 1989, η NUMM έφτιαξε δύο αυτοκίνητα σχεδόν ίδια: το Toyota Corolla και το GMs Geo Prizm. To Corolla είχε τιμή πώλησης κατά 10% υψηλότερη από το δίδυμό του αυτοκίνητο, ενώ η αξία του ως μεταχειρισμένο (second hand) ήταν κατά 18% υψηλότερη αυτή από του GΜ’s.

Γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά στην τιμή δύο ίδιων αυτοκινήτων; Η απάντηση είναι πως η Toyota είχε πολύ πιο δυνατό όνομα. Οι αγοραστές εμπιστεύονταν περισσότερο την Toyota παρά την GM. Πίστευαν πως ένα αυτοκίνητο Toyota είναι πολύ καλύτερο ποιοτικά από ένα ολόιδιο αυτοκίνητο GM. Επίσης, οι αγοραστές πίστευαν ότι μετά την πώληση συνεχίζεται η καλή εξυπηρέτηση αλλά και το τεχνικό service από τους αντιπροσώπους της Toyota, ενισχύοντας έτσι τη φήμη των υπέροχων γιαπωνέζικων αυτοκινήτων. Η επίδραση του ισχυρού σήματος και της καλής φήμης στα κέρδη και στις πωλήσεις είναι ισχυρότατη. Το κόστος παραγωγής των δύο αυτοκινήτων ήταν ακριβώς το ίδιο. Η Toyota στην τετραετία 1990-1994 πούλησε 200.000 αυτοκίνητα στους αντιπροσώπους της πρoς 11$ το ένα. Η GM πούλησε στους αντιπροσώπους μόλις 80.000 αυτοκίνητα προς 10,7$ το ένα. Το οικονομικό αποτέλεσμα ήταν 128 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα στο Toyota στα λειτουργικά κέρδη και 107 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα στα κέρδη των αντιπροσώπων.

Πηγή: “What’s in a name? ” The Economist, 6 Ιανουαρίου 1996

Παράγοντες που επηρεάζουν την εταιρική εικόνα είναι:

Ανάπτυξη σχέσεων. Η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ μιας επιχείρησης και των ομάδων που αυτή επικοινωνεί έχει θετική επίδραση στις ομάδες. Όσο καλύτερες είναι οι σχέσεις, τόσο περισσότερο επηρεάζουν την επικοινωνία.

Oικειότητα του κοινού με την εταιρεία. Δηλαδή κατά πόσον φιλική, οικεία, κοντά τους αισθάνονται την επιχείρηση οι συνεργάτες της είναι κριτήριο επένδυσης προς αυτήν.

Αξιοπιστία. Δηλαδή, κατά πόσον η εταιρεία είναι συνεπής με τις δηλώσεις της ή την εικόνα που επικοινωνεί ότι θέλει να χτίσει, ή σε μελλοντικό χρόνο κατά πόσον είναι συνεπής με την εικόνα που έχει ήδη επικοινωνήσει.

Καινοτομία. Δηλαδή κατά πόσον ακολουθεί τις νέες τάσεις, επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη, έχει τη διάθεση να παράγει νέα προϊόντα ή να προτείνει νέες υπηρεσίες.

Στυλ διοίκησης και συμπεριφοράς των στελεχών. Ο τρόπος που εταιρεία διαχειρίζεται είτε τους υλικούς είτε τους ανθρώπινους πόρους της αποτελεί κριτήριο επιλογής των προϊόντων της που γίνεται όλο και πιο σημαντικό κάθε χρόνο. Ήδη καταρτίζεται Λίστα Επιχειρήσεων με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον σε διεθνές, αλλά και ειδικότερα σε ελληνική επίπεδο. Η Λίστα αναδεικνύει επιχειρήσεις, ανά χώρα ή περιφέρεια, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία μέσω της οποίας διερευνάται η άποψη των εργαζομένων σχετικά με το επίπεδο εμπιστοσύνης και την ποιότητα των υφιστάμενων σχέσεων ανάμεσα σε αυτούς και τη διοίκηση. Αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης «σφραγίζει» και το στυλ διοίκησης της εταιρείας. Από την άλλη, η συμπεριφορά των στελεχών της εταιρείας έναντι του κοινού είναι κρίσιμος παράγοντας επιλογής των προϊόντων της.

Ευαισθητοποίηση έναντι της κοινωνίας. Δηλαδή, κατά πόσον απασχολούν την εταιρεία ευρύτερα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά θέματα.

Συμπερασματικά και με βάση τα ανωτέρω καλή εταιρική εικόνα δημιουργείται όταν η εταιρεία:

Παρέχει ποιότητα,

Έχει καινοτομικά προϊόντα,

Αποπνέει ατμόσφαιρα σύγχρονης επιχείρησης,

Εμφανίζει αρμονία στις σχέσεις της με τους συμμέτοχους και τον Τύπο,

Εμφανίζει κοινωνική δράση,

Επιλέγει συνεργατική πολιτική.

Εταιρική Φήμη

Ως Εταιρική Φήμη ορίζεται η συνειδητή –εκ μέρους των ανθρώπων– απόδοση χαρακτηρισμών κοινωνικά θετικά αποδεκτών προς μια επιχείρηση, οι οποίοι χαρακτηρισμοί δηλώνουν την εκτίμηση των ανθρώπων του κοινωνικού πεδίου προς τους ανθρώπους της επιχείρησης και αποτελούν μαρτυρία και αναγνώριση της επιτυχημένης επικοινωνίας πρωτογενώς ή μέσω ενδιάμεσων δικτύων που τα δύο μέρη διατηρούν.

Στην περίπτωση που οι χαρακτηρισμοί για μια εταιρεία δεν είναι κοινωνικά θετικά αποδεκτοί τότε, η εταιρική φήμη δεν μπορεί να προσδιοριστεί και, συνεπώς, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιστημονικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Δηλαδή, είναι μη δόκιμο επιστημονικά να χρησιμοποιείται η φράση «Η εταιρεία αυτή έχει κακή εταιρική φήμη», εφόσον ο όρος εταιρική φήμη χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον όταν αυτή είναι καλή (κοινωνικά θετικά αποδεκτή). Όταν οι φήμες (με τη γενική έννοια του όρου) δεν είναι εποικοδομητικές για την εικόνα της εταιρείας, τότε είναι αυτονόητο ότι δεν έχει καλή εταιρική φήμη.

Στη διαμόρφωση εταιρικής φήμης προσμετρούν:

To ήθος,

Η εντιμότητα,

Η υπευθυνότητα,

Η αυθεντικότητα,

Η ακεραιότητα,

Η συνέπεια,

Η ειλικρίνεια,

Ο σεβασμός έναντι της κοινωνίας.

Εταιρική Επικοινωνία

Η Εταιρική Επικοινωνία είναι οι τεχνικές της επικοινωνίας που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να δημιουργήσει εταιρική φήμη και εταιρική εικόνα και στη συνέχεια να τις διαχειριστεί. Η εταιρική επικοινωνία δεν αφορά αμιγώς τα προϊόντα της εταιρείας, αλλά την ίδια, δηλαδή τη θέση της στην αγορά, τις αξίες της, το όραμά της, τη στρατηγική της, τους ανθρώπους της.

Η εταιρική επικοινωνία πραγματοποιείται όταν η επιχείρηση επιθυμεί να «συνομιλήσει» με ένα ειδικό και απόλυτα συγκεκριμένο κοινό, για παράδειγμα την τοπική κοινωνία, και περιλαμβάνει δημοσιότητα, newsletter, εταιρική διαφήμιση. Η εταιρική επικοινωνία πραγματοποιείται επίσης όταν οι αγοραστές επιλέγουν προϊόντα και επιχείρηση στον ίδιο βαθμό, δηλαδή τα προϊόντα είναι η επιχείρηση καθαυτή.

Δύο είναι τα βασικά είδη εταιρικής επικοινωνίας:

1. Image Communication που περιλαμβάνει:

Την επικοινωνία των ενεργειών κοινωνικής υπευθυνότητας,

Τις λύσεις που προτείνει η εταιρεία στην κοινωνία,

Τις ενέργειες για προαγωγή του πολιτισμού από πλευράς επιχείρησης,

Τη βοήθεια προς ευπαθείς ομάδες,

Την ενημέρωση επί των οικονομικών μεγεθών,

Τα επιτεύγματα και τις επιτυχίες των στελεχών,

Την επικοινωνία των αλλαγών που πραγματοποιούνται.

2. Issue Communiacation που περιλαμβάνει:

Tις στρατηγικές συμμαχίες,

Την επικοινωνία για επίλυση θεμάτων-διαφορών.

Δύο είναι και οι κατηγορίες μηνυμάτων της εταιρικής επικοινωνίας:

1. Μηνύματα εταιρικής επικοινωνίας προς ομάδες επενδυτών:

Oι επιδιώξεις της εταιρείας θα πρέπει να είναι ορατές,

Οι λύσεις στα προβλήματά τους θα πρέπει να είναι οι κατάλληλες,

Να μην είναι όμορφα μηνύματα, αλλά πιστευτά,

2. Μηνύματα εταιρικής επικοινωνίας προς ομάδες πελατών:

Προβολή των πλεονεκτημάτων,

Επανάληψη των υπηρεσιών ώστε να γίνονται γνωστές, αλλά και να χτίζουν σταδιακά την εταιρική εικόνα,

Να προσδιορίζουν τη θέση του πελάτη στη στρατηγική της εταιρείας,

Να διαθέτουν αισθητική,

Ο τρόπος ζωής και τα συναισθήματα που παρουσιάζονται να είναι ειλικρινή.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com   και τηλεφωνικά στο 6974313052

————————————————————————————————————————-

From the book by George Papatriantafyllou «Corporate Image» Stamoulis 2011.

Corporate Identity

Corporate Identity is the sum of the specific and unique symbols and symbolism of each company or organization that results in the recognition, but also the differentiation between the remaining active in the same market.

Corporate identity includes, as symbols of identification, logo, colors, visual graphic image, slogan, name, appearance, marketing communications and business symbolizes everything and reminds the audiences that she communicates.

These symbols identify people with the company and distinguish it from the rest of the class. Through corporate identity revoked by the consumer and business sentiments are for it, ie whether pleasant, unpleasant or neutral feeling a man for this operation.

The corporate identity has a direct connection to the corporate image and corporate reputation. That is why the symbols, symbolism, name and broader corporate identity should be inextricably linked with corporate strategy and corporate philosophy.

Corporate Image

Corporate Image is the set of emotional reactions generated human revoked whenever the thought of the company, which led to a certain behavior. In corporate image including the opinion, confidence and feelings.

The corporate image manages to penetrate the logical and the emotional world of people. This procedure has the effect of creating a comprehensive experience in the human brain, which places, depending on the degree of positivity, now high on logical and emotional world of the buyer in the selection of products.

The creation of corporate image is a complex process. In essence, it is the synthesis of various psychological components. The image is created in the brain of perceptions, through complex processes related findings, performances and experiences of the person who created the image and entered storage in neural networks.

Depending on the reaction of the brain, the performances are accepted positively or negatively. Goodpositive image is formed when the brain has prioritize the good and the bad impression about the company. The image of the «following» and the «advise» the moment of choice (purchase, investment, participation in the activities of the company).

Good corporate image is measured by the satisfaction felt by groups with which the company communicates and collaborates. People groups with which a company communicates think and feel in certain ways for your business. The feelings and thoughts are the result of the values ​​the company integrates products and services.

The audiences, which addressed a business, not just the visible or directly affiliated. For example, an average company directed its employees to the people of the press, suppliers, unions, local community, special interest groups for her, shareholders, investors, customers. All these create an image for your business through their experiences with either buying products and services, or communication methods, or the quality of service and relationships, but also an additional factor, the overall image of the sector which the firm operates.

H value of the strong name

The possible name of a company can play a key role in the choices of buyers and consumers. Consider the following case:

In 1983, Toyota and General Motors have joined forces to create the New United Motor Manufacturing Inc (NUMM). In 1989, the NUMM made ​​two almost identical cars: the Toyota Corolla and the GM’s Geo Prizm. To Corolla sales price was 10% higher than the twin car and its value as a used (second hand) was 18% higher than that of GM‘s.

Why is there so much difference in two identical cars? The answer is that Toyota had much stronger name. Buyers rely more on Toyota despite GM. They believed that a Toyota car is much better quality than a car exactly like GM. Also, buyers believed that after the sale continued good service and technical service of the representatives of Toyota, thus enhancing the reputation of the beautiful japanese cars. The effect of a strong brand and reputation on profits and sales are strong. The cost of production of the two cars were exactly the same. The Toyota four years 1990-1994 to 200,000 cars sold to dealers Towards the $ 11 one. The GM dealers sold just 80,000 cars for $ 10.7 each. The financial result was $ 128 million more in Toyota operating profit and $ 107 million more in profits for dealers.

Source: «What’s in a name? «The Economist, 6 Ιανουαρίου 1996

Factors affecting the corporate image is:

Developing relationships. The development of relationships between a company and the groups that communicate a positive influence on teams. The better the relationship, the more influence the communication.

Oikeiotita public with the company. Ie whether friendly, intimate, close them feel your business partners are investing in this criterion.

Reliability. That is, whether the company is consistent with the statements or image that communicates that he wants to build, or at a later time whether it is consistent with the image you have already contacted.

Innovation. Ie whether follow the new trends, investing in research and development, is willing to produce new products or to propose new services.

Management style and behavior of executives. The way the company is managed by either the physical or human resources is a criterion for the selection of products that is becoming more important every year. Already established List of Companies with Best Workplaces internationally, and particularly in Greek level. The list highlights companies, by country or region, using a methodology through which investigated the employees’ perception of the level of confidence and quality of the links between them and the administration. This level of trust «seals» and the management style of the company. On the other hand, the behavior of company executives from the public is a critical factor in the choice of products.

Awareness of society. That is, whether the company employ wider social, environmental, cultural issues.

In conclusion, on the basis of the above good corporate image is created when the company:

Provides quality,

It has innovative products,

Atmosphere exudes modern business,

Displays harmony in relations with stakeholders and the press,

Displays social action,

Selects cooperative.

Corporate Reputation

Reputation is defined as the conscious part of the people--of performance characterizations socially acceptable for a positive business who classifications indicate the assessment of human social field to the people of the company and a testimony and recognition of successful communication primarily through intermediary networks or that both parties maintain.

If the ratings for a company is not socially acceptable then positive, corporate reputation can not be identified and therefore can not be used in scientific or professional level. That is not scientific novice to use the phrase «This company has poor corporate reputation«, where the term corporate reputation is used only where it is good (positive socially acceptable). When rumors (in the general sense) is not meaningful for the image of the company, then it is obvious that there is a good corporate reputation.

In shaping corporate reputation count:

To morals,

Honesty,

Responsibility,

The authenticity

Integrity,

The consequence,

Honesty,

Respect towards society.

Corporate Communications

Corporate Communication is the communication techniques used by a company to create corporate reputation and corporate image and then manage them. The corporate communication does not concern merely the products of the company, but the same, ie its position in the market, its values, its vision, its strategy, its people.

The corporate communication takes place when the company wants to «talk» with a special and absolutely specific audience, for example the local community, and includes publicity, newsletter, corporate advertising. Corporate communication also takes place when buyers choose products and business to the same extent, ie products is now itself.

There are two basic types of corporate communication:

1. Image Communication comprising:

Communication actions of social responsibility,

The solutions offered by the company in society

Actions for promotion of culture in terms of business,

Assistance to vulnerable groups,

The information on the financial results,

The achievements and successes of executives,

Communicating changes made.

2. Issue Communiacation comprising:

Tis strategic alliances,

Communication to resolve issuesdifferences.

There are two categories of messages and corporate communications:

1 Posts corporate communications to groups of investors:

The goals of the company should be visible,

Solutions to problems should be appropriate,

Do not be nice messages, but believable,

2 Messages corporate communications to customer groups:

Showcasing,

Resumption of services in order to inform, but also to gradually build corporate image,

To determine the location of the customer to the company’s strategy,

Have aesthetics

Lifestyle and feelings that are shown to be sincere.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou.
_=+
George Papatriantafyllou is the author of books, programs Stamoulis Public Relations and Corporate Image 2008 ed. Stamoulis 2011 Board member EEDSA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision the Ministry of Education, Culture and Sport. He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

teaches Public Relations and Business Management, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 .Seminaria our http://goo.gl/b4SIA

Makes Lectures and Speeches on each type and size of organizations, Chambers of Commerce and Business, in every city in Greece and Cyprus.

Contact him at: gpappr@gmail.com and by phone at  6974313052

Το Μέσο είναι το Μήνυμα .THINK Reliability .

 

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Ένα συγκλονιστικό πείραμα για τα Μέσα Ενημέρωσης .

Το Μέσο είναι το μήνυμα σημαίνει πως οι Άνθρωποι των επιχειρήσεων είναι το μέσο το οποίο μεταφέρει τα μηνύματα αυτής .

 • Οι Σχέσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι κάθε επιχείρησης είναι η μεταφορά των μηνυμάτων αυτής .
 • Εάν οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι , αυτό αποτυπώνεται στις σχέσεις που αναπτύσουν και στη συμπεριφορά τους εντός και εκτός επιχείρησης .
 • Το τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε οργανισμό είναι φανερό στις συμπεριφορές των ανθρώπων του .
 • Επιμένουμε στην ψυχολογία των ανθρώπων σε κάθε επιχείρηση καθώς η συμπεριφορά τους και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος αντανακλά τις αξίες της ίδιας της επιχείρησης .

Τα Μέσα Ενημέρωσης .

Σε πειράματα που έχω πραγματοποιήσει με τους φοιτητές μου σχετικά με την εικόνα και την αποτελεσματικότητα των μέσων ενημέρωσης , τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά :

 • Το κοινό επηρρεάζεται συνολικά από τα Μέσα Ενημέρωσης τα οποία θεωρεί Αξιόπιστα – Ειλικρινά – Ηθικά .
 • Το σύνολο της εικόνας που οι άνθρωποι έχουν για τα Μέσα Ενημέρωσης διαμορφώνεται από τους ανθρώπους των Μέσων Ενημέρωσης , την ποιότητα των Προγραμμάτων και τα Συναισθήματα που τα Μέσα προκαλούν .
 • Τα διαφημιστικά μηνύματα και οποιαδήποτε εμπορική επικοινωνία επηρρεάζει το κοινό ανάλογα με το Μέσο που προβάλει αυτά .
 • Στην έρευνα εκθέσαμε το ίδιο δείγμα στα ίδια ακριβώς διαφημιστκά μηνύματα σε δύο διαφορετικά τηλεοπτικά Μέσα .
 • Το ένα Μέσο είχε μία εξαιρετικά καλή εικόνα και χαρακτηριζόταν ως Αξιόπιστο ( ζεστό Μέσο – θεωρία Μακλούαν ) .
 • Το άλλο Μέσο χαρακτηριζόταν ως Αναξιόπιστο ( ψυχρό Μέσο – θεωρία Μακλούαν ) λόγω της υπερβολής των παρουσιαστών του και ευρύτερα της κακής ποιότητας του προγράμματος του .
 • Στα 22 διαφημιστικά ακριβώς τα ίδια που προβλήθηκαν και στα δύο Μέσα , στο ερώτημα : «Θα επηρεαζόσασταν σε μελλοντικές αγορές από τα διαφημιστικά μηνύματα που παρακολουθήσατε ;» .
 • Οι θεατές του πρώτου – Αξιόπιστου Μέσου απάντησαν πως : «Ναι θα τα λαμβάναμε υπόψιν μας …» σε ποσοστό 73% .
 • Οι θεατές του δεύτερου Μέσου με τη κακή – αναξιόπιστη εικόνα απάντησαν θετικά : « …ναι θα τα λαμβάναμε υπόψιν μας ….» μόλις το 12% .
 • Στο ερώτημα γιατί δεν πιστεύετε πως θα επηρεαζόσασταν απο τα διαφημιστικά μηνύματα σε μελλοντικές αγορές σας απάντησαν :
 • Οι θεατές του πρώτου – Αξιόπιστου Μέσου απάντησαν πως: « …..δεν επηρεαζόμαστε απο τις διαφημίσεις ….. ή δεν ήταν ενδιαφέροντα ….» κ.τ.λ.π
 • Οι θεατές του δεύτερου Μέσου με τη κακή – αναξιόπιστη εικόνα απάντησαν πάνω απο το 80 % πως : « ….δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό το Κανάλι …ή δεν έχουμε καλή άποψη για όσα αυτό το μέσο προτείνει ……» κ.τ.λ.π
 • Το κλίμα και η εικόνα που δημιουργούν τα Μέσα Ενημέρωσης είναι καθοριστικά για την πορεία , την ευημερία και την πρόοδο τους .
 • Οι Άνθρωποι εμπιστεύονται τα Μέσα που διαθέτουν ανθρώπους με αξίες .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

The Medium is the Message.

The medium is the message means that the business people is the medium that carries messages.

• The relationship that develops people of any business is the transportation of this message.
• If people are happy, this is reflected in the relationships that develop and behavior inside and outside the company.
• What exactly happens in any organization is evident in the attitudes of people.
• We insist on the psychology of people in each company as their behavior outside the work environment reflects the values ​​of the business itself.

Media.

In experiments I have made with my students on the image and effectiveness of the media, the results are impressive:

• The public affected overall by the Media Trust believes that – frankly – Ethical.
• The whole image that people have about the media shapes people from the media, the quality of Programmes and feelings that cause the media.
• Advertising and any commercial communication affects the public depending on the instrument that displays them.
• The research report on the same sample diafimistka same messages on two different TV Media.
• One facility had a very good image and marked as trusted.
• The other facility was characterized as unreliable because of the exaggeration of presenters and generally poor quality of the program.
• At 22 advertising exactly the same that were in both media, the question: «will affect future acquisitions in the advertisements watched? ‘.
• Viewers of the first – how reliable means replied: «Yes, you will take them into account our …» 73%.
• Viewers of the second medium with the bad – unreliable picture answered positively: «… yes you are reminded to us ….» only 12%.
• When asked why they would not affected by the advertisements in future purchases replied:
• Viewers of the first – Reliable Instrument replied that: «….. not influenced by ads ….. or was not interesting …. «k.t.l.p
• Viewers of the second medium with the bad – unreliable picture answered over 80% said: «…. we have no confidence in this channel … or do not have good feelings about what this means suggests …. .. »k.t.l.p
• Climate and the image created by the media is crucial for the progress, prosperity and progress.
• People trust the media with people with values.

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events) since 1999.
Contact him at
gpappr@gmail.comand by phone at 6974313052.

Marketing Lies με Εταιρική Κοινωνική……Ανευθυνότητα .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Πολλά στελέχη συνδέουν άμεσα τις Υπεύθυνες πράξεις των επιχειρήσεων τους με την κερδοφορία αυτών ( των επιχειρήσεων ) . Επίσης πως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι στρατηγική επιλογή και ειδικό ( ξεχωριστό ) Πρόγραμμα .Με άλλα λόγια ομολογούν , εκτιμώ απο αγνωστικισμό , πως όποια ενέργεια Ηθική – Ανθρωπιστική – Αγάπης δεν γίνεται απο Καθήκον γιατί η ίδια η επιχείρηση το θεωρεί Καθήκον της αλλά γιατί είναι μία στρατηγική αύξησης κερδών , καθώς η κοινωνία συγκινείται από τις Υπεύθυνες Επιχειρήσεις και τις επιλέγει .

Αυτή τη φρασεολογία χρησιμοποίησαν οι ειδικοί του εργαστηρίου Μάρκετινγκ ( ALARM ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών . Αναλυτικά :

Απόσπασμα του άρθρου απο την εφημερίδα Ναυτεμπορική :

Η οικολογική συνείδηση του Ελληνα καταναλωτή ενισχύεται, ωστόσο η αναγνωρισιμότητα «πράσινων» εταιρειών και προϊόντων και η ζήτηση γι’ αυτά έχει επηρεαστεί από την οικονομική συγκυρία όπως δείχνει έρευνα του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ (ALARM) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE), η οποία παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα σε ειδική εκδήλωση στην «Τεχνόπολις» με χορηγό επικοινωνίας τη «Ναυτεμπορική».

Η έρευνα με τίτλο «Πράσινο Μάρκετινγκ: Στάσεις, Αντιλήψεις & Συμπεριφορά των Ελλήνων Καταναλωτών», που βασίστηκε σε δείγμα 703 καταναλωτών (και διενεργήθηκε την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012), έδειξε ότι το 28% των ερωτηθέντων αγοράζει προϊόντα τα οποία δίνουν μέρος των εσόδων τους σε ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος.

Το 40% αλλάζει τη μάρκα του προϊόντος για να αγοράσει ένα νέο φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν και το 31% πληρώνει υψηλότερη τιμή για να αγοράσει μια φιλική προς το περιβάλλον μάρκα.

 • Όπως υποστήριξε ο Ιμμάνουελ Κάντ , Ηθική είναι οτιδήποτε πράτεται από καθήκον .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις θεωρούν καθήκον τους την Ηθική .
 • Η επιχείρηση δεν πρέπει να σχεδιάζει στρατηγικά κάθε κοινωνική πράξη , δηλώνοντας ευθέως πως κάθε κοινωνική ενέργεια επιλέγεται ανάλογα από το τι «πουλάει» στο κοινό το οποίο στοχεύει η καμπάνια .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργήθηκαν το 1903 από το δημοσιογράφο Άιβη Λή με όραμα του να εξανθρωπίζει τις επιχειρήσεις και να αφαιρεί από αυτές τις αναρίθμητες απάτες τους , όπως την ανειλικρίνεια – ασυνέπεια – ανήθικο κέρδος – αδιαφάνεια .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η μοναδική επιστήμη της επικοινωνίας που έχει κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής , τον περίφημο Κώδικα των Αθηνών που συγγράφηκε και υπογράφηκε στο παγκόσμιο συνέδριο της IPRA ( International Public Relations Association ) στην Αθήνα το 1965 .
 • Η επιχείρηση δεν πρέεπει να καταπατούν το ιερό καθήκον τους  να είναι ηθικές .
 • Κοινωνική Ευθύνη είναι οι πράξεις που οι επιχειρήσεις θεωρούν καθήκον τους . Συνεπώς  η Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι ξεχωριστό Πρόγραμμα σε κάθε τύπου και μεγέθους επιχείρηση αλλά το απόλυτο καθήκον της .
 • Κοινωνική Ευθύνη είναι η αγάπη για τον άνθρωπο .Να σέβονται οι άνθρωποι τους ανθρώπους μέσα στην επιχείρηση και εκτός αυτής .
 • Κοινωνική Ευθύνη είναι το να υπηρετούν οι άνθρωποι τους ανθρώπους να δίνουν λύσεις να τους ακούνε , να τους βοηθούν .
 • Η Κοινωνική Ευθύνη είναι απαραίτητη στις επιχειρήσεις αλλά ως δομικό εσωτερικό τους στοιχείο και όχι ώς πρόσθετο πρόγραμμα πρός εντυπωσιασμό .

Πρόσφατη έρευνα της Nielsen , δείχνει πως οι  « ηθικοί καταναλωτές » είναι οι νέοι γιατί επιλέγουν προιόντα σύμφωνα με τον αν αυτά ενδιαφέρονται για περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα . Μάλιστα η έρευνα χαρακτηρίζει ως ηθικούς καταναλωτές αυτούς τους αγοραστές οι οποίοι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για προιόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από εταιρείες που υλοποιούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά προγράμματα .

Οι καλές πράξεις όπως λέει και η έρευνα , περιβάλλον και κοινωνία είναι το καθήκον των ανθρώπων και των επιχειρήσεων και όχι πρόσθετα στρατηγικά προγράμματα , απλά γιατί πουλάνε .

Ο Ιμάνουελ Κάντ ( φιλόσοφος και στοχαστής του 17ου αιώνα ) στο μνημιώδες έργο του ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΗΘΩΝ αναφέρει πως  :

 • Ηθική πράξη είναι εκείνη που δεν προξενείται από κάποια φυσική ροπή αλλά από καθήκον .
 • Το να είμαι ειλικρινής από καθήκον είναι εντελώς άλλο πράγμα απο το να είμαι ειλικρινής από φόβο για τα βλαβερά επακόλουθα .
 • Πρέπει να μπορούμε να θέλουμε ο γνώμονας της πράξης μας να γίνει καθολικός νόμος . Αυτός είναι ο ανώτατος κανόνας με τον οποίο κρίνονται οι ηθικές πράξεις μας .

Ο φιλόσοφος Ιμάνουελ Κάντ στο έργο του  Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών περιέγραψε την Ηθική ως το ΚΑΘΗΚΟΝ του κάθε ανθρώπου απέναντι στους συνανθρώπους του και την κοινωνία ανεξάρτητα από το όποιο προσωπικό όφελος αυτού που πράττει την Ηθική πράξη δηλαδή το ίδιο του το καθήκον .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία ακριβής επιστήμη .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Για το www.papatriantafillou.com copyright 2012

————————————————————————————————————————————————

Many executives responsible directly link their business operations to profitability of these (business). Also that CSR is a strategic choice and specific (separate) program. In other words confess, I from agnosticism, that whatever power Ethics – Humanitarian – Love is not out of duty because she believes in the company’s task but it is a strategy to increase profits, as society moved from responsible companies and choose.

This phraseology used by the specialists of the laboratory Marketing (ALARM) of the University. Details:

Excerpt of article from the newspaper Naftemporiki:

The environmental consciousness of the Greek consumer is strengthened, but the awareness of «green» companies and products and the demand for them has been affected by the economic situation as shown Marketing Research Laboratory (ALARM) Athens University of Economics, held in cooperation with the Center Sustainability (CSE), which was presented yesterday afternoon at a special event at «Technopolis», sponsored by the communication «Naftemporiki».

The study entitled » Attitudes, Perceptions and Behaviour of Greek Consumers», based on a sample of 703 consumers (and performed in the period between November 2011 – January 2012), showed that 28% of respondents buy products that give part revenues in environmental protection activities.

40% changed the brand to buy a new environmentally friendly product and 31% pay a higher price to buy an environmentally friendly brand.

As Immanuel Kant argued, Ethics is doing anything out of duty.
The Public Relations consider their duty ethics.
The Marketing, strategic planning every social act, stating directly that every social action is chosen depending on what «sells» to the public that the campaign aims Marketing.
The Public Relations was formed in 1903 by the journalist Aivi Li with a vision to humanise business and removes them from the numerous scams, such as dishonesty – inconsistency – immoral earnings – opacity.
The Public Relations is the only science of communication and Ethics Code of Ethics, the famous Code of Athens that was written and signed at the World Congress of IPRA (International Public Relations Association) in Athens in 1965.
The Marketing, violating the sacred duty of businesses to be ethical and pretends through Corporate Social Responsibility towards morality extra thrill and challenge feelings of sympathy. Indeed, the Marketing pushes CSR according to the trends that moves societies (green marketing – social marketing) investing huge amounts in advertising CSR actions which openly declares that he feels Marketing professionals socializing, but as a duty to get jobs bring money and should therefore be to teach people!!!
Social Responsibility is the actions that companies consider their duty. So all the «Programs» CSR is completely false, as the Social Responsibility is not a separate program for each type and size of business but the ultimate bargain.
Social Responsibility is the love of man. Respect people people in the enterprise and beyond.

Social Responsibility is to serve people people to provide solutions to listen to them, help them.

The Social Responsibility is essential in business but as a structural element within them, not as an additional program to impress. Why do companies view in any way possible actions related to environment and society, why should the people know, if the enterprises of the obligation to consider, namely the protection of the environment and the social act is not an obligation and duty of each company ?

The Saturday, March 31 at 20.30 is TIME THE EARTH and suddenly dozens of businesses communicate with advertising campaigns and misuse of this press release that extinguished their lights, signs, their signs and that they wash ashore in a desperate attempt to convince them of their good deeds for people to characterize the social and buy from them.

A recent survey by Nielsen, shows that the «ethical consumers» is why they choose the new products according to whether they are interested in environmental and social issues. Indeed the survey identifies as ethical consumers in those buyers who are willing to pay extra for products and services from companies that implement social and environmental programs.

The good deeds as he says, and research, environment and society is the duty of the people and businesses and not additional strategic programs, simply because they sell.

According to Immanuel Kant (philosopher and thinker of the 17th century) in his work mnimiodes THE FOUNDATIONS OF METAFYSIKIS morals says:

Moral act is one that is not caused by a natural inclination but from duty.
To be honest, out of duty is quite another thing from being honest for fear of harmful consequences.
We want to be able to act the guideline of us to become universal law. This is the supreme rule which moral actions are judged by us.
The philosopher Immanuel Kant in his The Foundations of the Metaphysics of Morals Ethics described the duty of every man towards his fellow men and society regardless of any personal gain what does the Ethics Act that his own task.

The Public Relations is an exact science.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

For www.papatriantafillou.com  copyright 2012

Αρμοδιότητες Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων . Εταιρική Ταυτότητα – Εικόνα – Λογότυπο – Ονοματοδοσία .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Εταιρική Ταυτότητα .

 • Εταιρική ταυτότητα είναι η κεντρική στρατηγική της επιχείρησης που αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών και των στόχων της .
 • Περιλαμβάνει , αξίες , κανόνες λειτουργίας , ιδεολογία , συνήθειες , συμπεριφορά .

Εταιρική φιλοσοφία .

 • Εταιρική φιλοσοφία είναι το θεσμικό πλαίσιο μέσω του οποίου εκφράζεται η σχέση μεταξύ επιχείρησης και κοινωνίας και καθορίζει τον τρόπο σκέψης και δράσης μέσα στην επιχείρηση , οδηγεί τους εργαζομένους στο να μιλούν την ίδια γλώσσα , να έχουν οράματα και να συνεργάζονται .

Εταιρική εικόνα .

 • Είναι η αντικατοπτριζόμενη εικόνα της εταιρικής ταυτότητας , υπό το βλέμμα του κοινού – της κοινής γώμης ή και των στελεχών της επιχείρησης .

Διαφορές Εταιρικής Ταυτότητας / Εταιρικής Εικόνας .

 

 

 • Εταιρική ταυτότητα είναι η εικόνα που έχει μία επιχείρηση γιαυτήν την ίδια , ενώ εταιρική εικόνα είναι η εικόνα που έχει το κοινό για την επιχείρηση.
 • Εταιρική ταυτότητα είναι η επικοινωνιακή στρατηγική της επιχείρησης / Εταιρική Εικόνα η επίδραση της ταυτότητας .

 

 • Η Εταιρική ταυτότητα είναι αντικειμενική εικόνα ενώ η εικόνα υποκειμενική .

Τρόπος ζωής .

 • Η εταιρική ταυτότητα επηρεάζει την εταιρική εικόνα .
 • Η επιτυχημένη εταιρική εικόνα είναι ο επιτυχημένος τρόπος ζωής της εταιρείας .

Η Κατάρρευση .

 • Η Εταιρική εικόνα μπορεί εύκολα να καταρρεύσει , ειδικά όταν η εταιρεία εμπλακεί αρνητικά σε ζητήματα που αντιμετωπίζει με ευαισθησία το κοινό της

Η Επιρροή .

 • Η κοινή γνώμη επηρρεάζεται άμεσα από την εικόνα και τις αξίες των οργανισμών .
 • Είναι πολύ πιό ευαίσθητη από προηγούμενα χρόνια σε θέματα κοινωνικά .

 

Τα στάδια της Εταιρικής Ταυτότητας .

 • Εταιρική συμπεριφορά ( ανάπτυξη – παραγωγή – διάθεση – διανομή – προβολή – στύλ διοίκησης – σχέσεις της επιχείρησης με εμπλεκόμενες ομάδες ) .

 

 • Παραστατική οπτική εικόνα ( αρχιτεκτονικό design – design προιόντων – γραφικό design . Εκφράζει με παραστάσεις και σύμβολα τις αρχές , τα πιστεύω και τις αξίες της επιχείρησης . Οπτικοποιεί την ιδέα της επιχείρησης ) .

 

 • Εταιρική επικοινωνία .Μεταφράζει την εταιρική ταυτότητα σε εταιρική εικόνα με επικοινωνιακές μεθόδους .

 

Η Δημιουργία .

 • Οι ενέργιες για Εταιρική ταυτότητα διέρχονται από τέσσερα στάδια :
 • Ανάλυση = συλλογή στοιχείων , κουλτούρα της επιχείρησης.
 • Σχεδιασμός / Στρατηγική = δημιουργία και διατήρηση εταιρικής εικόνας, διατύπωση μηνυμάτων, κατευθυντήρια ιδέα, εταιρική συμπεριφορά.
 • Υλοποίηση.Κατανόηση από Διοίκηση και στελέχη . Κατανόηση από την κοινή γνώμη .
 • Αξιολόγηση.

Παραστατική Οπτική Εικόνα .

Corporate Design.

Παραστατική Οπτική Εικόνα .

 • Επιτυγχάνει διαφοροποίηση .
 • Βελτιώνει την αναγνωρισιμότητα .
 • Οπτικοποιεί την κουλτούρα , τη φιλοσοφία και το προφίλ .

Παραστατική Οπτική Εικόνα .

 • Αρχιτεκτονικό design, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων .
 • Στυλ και τεχνοτροπία κτιρίου.
 • Διαρύθμιση – διακόσμηση εσωτερικών χώρων – φωτισμός = καθορίζουν το στιλ.
 • Υλικά κατασκευής / χρώματα .Το χρώμα διαφοροποιεί και βοηθά την αναγνωρισιμότητα .

Παραστατική Οπτική Εικόνα .

 • Τα χρώματα ασκούν ψυχολογική επίδραση στους ανθρώπους και επηρρεάζουν πτυχές του χαρακτήρα τους :

Κόκκινο : δυναμισμός , ενεργητικότητα ( Coca Cola – Ferrari ).

Μπλέ / Άσπρο : Αξιοπιστία , σοβαρότητα ( BMW ).

Κίτρινο : Συμπαθητικότητα , τραβά την προσοχή από μακριά ( Shell ).

Γραφικό Design .

 • Γραφικό Design :

Λογότυπο – Σλόγκαν – Επιγραφές – Πινακίδες – Lay out εγγράφων ( επιστολόχαρτα, φάκελοι – κάρτες ).

 • Στη αισθητική αυτών αντικατοπτρίζεται η εταιρεία και η εικόνα αυτής .
 • Πιστοποιούν εάν η επιχείρηση είναι παραδοσιακή , συντηρητική ή καινοτόμα.

Λογότυπο – Logo .

ΛΟΓΟΤΥΠΟ :

Το λογότυπο πρέπει να προκαλεί την προσοχή να πληροφορεί ή να υπονοεί τη δραστηριότητα της εταιρείας και να έχει διαχρονική αισθητική αξία.

Λογότυπο Σύμβολο .

Οι κύριες μορφές λογοτύπων είναι τρείς :

 • Λογότυπα που αποτελούνται από ένα σύμβολο = το αστέρι της Mercedes , το κοχύλι της Shell , ο κροκόδειλος της Lacoste.

Στα θετικά τους είναι πως έχουν υψηλό βαθμό αναγνωρισιμότηταςκαι καταγράφονται εύκολα στη μνήμη.

Στα αρνητικά η δυσκολία κατανόησης του συμβόλου και του συσχετισμού με την επιχείρηση.

Λογότυπο Ονομαστικό .

 • Ονομαστικά λογότυπα = αποτελούνται από το όνομα : Coca Cola – Nestle – Sony.

Λογότυπο Σύμβολο / όνομα .

. Tα λογότυπα που αποτελούνται από το συνδυασμό συμβόλου / ονόματος :

BMW – ADIDAS – GOODY’S.

Design Προιόντος .

 • Design προιόντος , είναι ο συνδυασμός της εμφάνισης και του σχεδιασμού του.
 • Αποτέλεσμα του συνδυασμού είναι η συσκευασία το μέγεθος το στυλ το χρώμα και η ονομασία.

Εταιρική Επικοινωνία .

 • Εταιρική επικοινωνία είναι η στρατηγική διαδικασία που μεταφράζει την εταιρική ταυτότητα σε εταιρική εικόνα προς τα μέσα και προς τα έξω του οργανισμού.

Εικόνα .

Εικόνα Οργανισμού .

Διαμορφώνεται από :

 • Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ( αξιοπιστία / υπευθυνότητα / καινοτομικότητα / τεχνολογική υπεροχή / ΕΚΕ ).
 • Στο εσωτερικό ( House Organ – Πίνακας ανακοινώσεων ).
 • Στο εξωτερικό ( διαφήμιση – δ/σ – προώθηση ).

Εταιρική Συμπεριφορά .

Εταιρική Συμπεριφορά .

Είναι η προσωπικότητα της επιχείρησης. Το πράττειν και όχι το λέγειν. Χαρακτηρίζεται από :

 

 • Το στυλ διεύθυνσης.
 • Κριτήρια πρόσληψης.
 • Επιμόρφωση προσωπικού.
 • Κοινωνικές παροχές.
 • Αξιοπιστία.
 • Εξυπηρέτηση πελατών.
 • Κοινωνικότητα.

Given Name .

 • Στην εταιρική ταυτότητα εντάσσεται η ονοματοδοσία – Given Name .
 • Mία εξαιρετικά σημαντική διαδικασία για κάθε εταιρεία ή και προιόν .

Given Name 2.

 • Το όνομα πρέπει να εκφράζει :

Tα κύρια χαρακτηριστικά της εταιρείας – του προιόντος – της υπηρεσίας .

Να έχει συναισθηματική υπόσταση .

Να εκφράζει τη στρατηγική , τη φιλοσοφία και την κουλτούρα .

 

Given Name 3.

 • Είδη ονoμάτων :

 

Αρχικά .

Ονοματοκεντρικά .

Συμβολικά .

Επαγγελματοκεντρικά .

Σύνθετα .

 

Given Name 4.

 • Το όνομα πρέπει να είναι :

 

Μοναδικό .

Να μην θυμίζει κάτι ανάλογο .

Να αντέχει στο χρόνο .

Να εντυπώνεται .

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μια ακριβής επιστήμη .

 Γιώργος Παπατριανταφύλλου

www.papatriantafillou.com

gpappr@gmail.com

Public Relations,CorporateIdentity –ImageLogoNaming.

Corporate Identity.
 Corporate identity is the central business strategy designed to effectively serve the goals and objectives.
Includes, values, rules of operation, ideology, customs, behavior.

Corporate philosophy.
 Corporate philosophy is the institutional framework through which expresses the relationship between business and society, and defines the way of thinking and acting within the company, leads the workers to speak the same language, have visions and work together.

Corporate image.
 It is the mirrored image of corporate identity in the eyes of the public – the common or gomis and executives of the company.
Differences in Corporate Identity / Corporate Image.

 Corporate identity is the image that a company has the same giaftin and corporate image is the image the public has for the company.
 Corporate identity is the communication strategy of the company / Corporate Image the impact of identity.

 Corporate identity is the objective view and subjective view.
Lifestyle.
Corporate
identity affects the corporate image.
 Successful Corporate image is the successful lifestyle company.
The Collapse.
 Corporate image can easily collapse, especially when the company engaged in the negative issues facing the audience with a sensitivity of
Influence.
The public is directly influenced by the image and values of organizations.
 It is far more sensitive than previous years in social issues.

Stages of Corporate Identity.
 Corporate behavior (development – production – the supply – distribution – view – style government – business relations with relevant groups).

 Descriptive visual image (architectural design – design products – graphic design. Expresses depicting symbols and principles, beliefs and values of the company. Visualizes the idea of business).

 Corporate communication. Translates corporate identity into corporate image communication methods.

The Creation.
Active for Corporate identity pass through four stages:
Analysis =
data collection, the company culture.
 Design / Strategy = build and maintain corporate image, message formulation, guiding idea, corporate behavior.
Ylopoiisi.Katanoisi
of Management and executives. Understanding by the public.
Evaluation.

Vivid visual image.
Vivid visual image.
Corporate Design.

Vivid visual image.
Achieves differentiation.
 Improves visibility.
 visualizes the culture, philosophy and profile.

Vivid visual image.
 Architectural design, interior and exterior spaces.
Style and technique
building.
layout –
interior design – lighting = set the style.
 Construction materials / colors. Color and helps differentiate the brand recognition.

Vivid visual image.
 The colors carry psychological impact on people and confounding aspects of nature:
Red: Dynamic, energetic (Coca Cola – Ferrari).
Blue / White: Reliability, seriousness (BMW).
Yellow: Sympathitikotita, pulls attention away from (Shell).

Graphic Design.
Graphic Design:

Logo – Slogan – Signs – Signs – Lay out documents (letterheads, envelopes – cards).
 The aesthetic value is reflected by the company and the picture of this.
 certify if the company is traditional, conservative or innovative.

Logo – Logo.
LOGO:
The logo must not cause attention to inform or imply the activity of the company and has timeless aesthetic value.
Logo Symbol.
The main types of logos are threefold:
 Logo consisting of one symbol = the star of Mercedes, the shell of Shell, the crocodile of Lacoste.
On the positive side is that they have a high degree anagnorisimotitaskai recorded in memory easily.
On the negative side the difficulty of understanding the symbol and its correlation with the business.

Rated logo.
Nominal logos consist of the name: Coca Cola – Nestle – Sony.
Symbol logo / name.
. The logo consisting of a combination of symbol / name:
BMW – ADIDAS – GOODY’S.
Product Design.
 Design product is the combination of appearance and design.
 result of the combination package is the size style and color name.
Corporate Communications.
 Corporate communication is a strategic process that translates corporate identity into corporate image in and out of the body.

Picture.
Picture Agency.
Shaped by:
 The quality features (reliability / responsibility / innovativeness / technological superiority / CSR).
Inside (House Organ –
message board).
On the
outside (ad – d / p – Promotion).

Corporate Behavior.
Corporate Behavior.

It is the personality of the company. The doing and not speak. Characterized by:

The style of address.
Criteria for
recruitment.
Training
staff.
Social
benefits.
Reliability.

Customer service.

Sociability.

Given Name.
 In the corporate identity is part of the naming – Given Name.
 One extremely important process for any company or product.
Given Name 2.
The name should
reflect:
The main features of the company – the product – the service.
Have emotional status.
Express the strategy, philosophy and culture.

Given Name 3.
Types of names:

Initially.
Onomatokentrika.
Symbolically.
professional
Compound.

Given Name 4.
The name must be:

Unique.
Do not remind something similar.
Be durable.
Be impressed.

The Public Relations is an exact science.
 George Papatriantafyllou
www.papatriantafillou.com
gpappr@gmail.com

Πολιτική Επικοινωνία – Σκεφτείτε Διαφορετικά .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη πρεσβεύουν πως ότι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στην επικοινωνία και στις κοινωνικές σχέσεις , Πέθανε .

 

Η κοινωνία άλλαξε . Οι επικοινωνιακές δομές επίσης . Αυτοί που θα πετύχουν είναι αυτοί που σκέφτονται διαφορετικά .

 

Οτιδήποτε ανήκει στο παρελθόν δεν έχει καμμία θέση στην διαφορετική νοοτροπία . Πρέπει οι πολιτικοί να σκεφτούν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και να ξεχάσουν οτιδήποτε θυμίζει το παρελθόν .

 

Το πνεύμα της συνεργασίας , της διαπραγμάτευσης , της αλήθειας , του ήθους , της ειλικρίνειας , της συνέπειας , της διαφάνειας , της αξιοπιστίας είναι οι επιταγές της εποχής .

 

Η δημιουργία σχέσεων , είναι η ίδια η πολιτική .

 • Αντί για έπαρση – ταπεινότητα .

 • Αντί για αντιπαράθεση – προτάσεις .

 • Αντί για αποξένωση – δημιουργία σχέσεων .

 • Αντί για ανηθικότητα – ήθος .

 • Αντί για αοριστίες – ειλικρίνεια .

 • Αντί για λόγια του αέρα – συνέπεια και αξιοπιστία .

Σύμφωναμε τις Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη , τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικοί υποψήφιοι αντί να δαπανούν τεράστια ποσά σε διαφημιστικές καμπάνιες οι οποίες έχουν αντίθετα αποτελέσματα , περισσότερο εκνευρίζουν την κοινωνία παρά την ενημερώνουν , θα πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία σχέσεων με την κοινωνία .

Ανοιχτοσύνη – όπως αναφέρει ο Jeff Jarvis στο καταπληκτικό του βιβλίο Τι Θα Έκανε Η Google , είναι η αρχή και το τέλος της διαφορετικής κοινωνίας η οποία ανοίγεται .

Σχέσεις οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στην ειλικρίνεια , το ήθος , την αξιοπιστία , τη συνέπεια και τη διαφάνεια .

Σύμφωναμε τις Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη , οι πολιτικοί πρέπει να πράττουν ηθικές πράξεις , όχι απο ιδιοτέλεια αλλά απο καθήκον .

Η πολιτική επικοινωνία πρέπει να έχει σαφέστατη στρατηγική και σαφές όραμα .

Τα 2 μεγαλύτερα λάθη στην πολιτική επικοινωνία είναι :

 • στην ασαφή στρατηγική .

 • στην ψευδή εικόνα .

Η κοινωνία άλλαξε .

Αυτοί που είναι τόσο τρελοί ώστε να νομίζουν πως μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τον αλλάζουν Steve Jobs .

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

Political Communication – Think Different.

Know so far so past ,is died.

Society has changed. The communication structures as changed too . Those who succeed are those who think differently.

Everything is in the past has no place in a different mindset.

Should politicians to think in a completely different way and forget anything that resembles the past.

The spirit of cooperation, negotiation, truth, of morality, honesty, consistency, transparency, reliability are the imperatives of the time.

Creating relationships is the policy itself.

Openness – as Jeff Jarvis says the brilliance of the book What Google Does , is the beginning and end of a different society that is opened.

Instead of pride – humility.
Rather than debate – proposals.
Instead of alienation – building relationships.
Instead of immorality – ethos.
Instead of vagueness – honestly.
Instead of hot air – consistency and reliability.

Political parties and political candidates instead of spending huge amounts on advertising campaigns that have the opposite effect, more than irritate the society shall, should focus on building relationships with society.

Relations which should be based on honesty, ethics, reliability, consistency and transparency.

Also do moral actions, not by selfishness but by duty.

The political communication should be clear strategy and clear vision.

The 2 biggest mistakes in political communication are:

the ambiguous strategy.
the false image.

Society has changed.

What is so crazy to think they can change the world are those who change / Steve Jobs.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Δημόσιες Σχέσεις – Πρόγραμμα Χορηγία

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Xoρηγία είναι η χρηματοδότηση και η υποστήριξη με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικών και άλλων φορέων στη δημιουργία εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του χορηγού.

Ανήκει στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

 • Η χορηγία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα.
 • Ο Κλεισθένης, θέσπισε νόμο με τον οποίο, οι πλούσιοι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να χορηγούν εκδηλώσεις, κυρίως στις διονυσιακές γιορτές.
 •  Όσοι χορηγούσαν θεωρούσαν την πράξη τους όχι υποχρεωτική αλλά τιμητική.
 •  Ο παραγωγός πολιτισμικών αγαθών αναζητά χορηγία από μία επιχείρηση , σε χρήμα ή σε είδος ( εξοπλισμό , ανθρώπινο δυναμικό ή ειδικές γνώσεις) που θα του επιτρέψει να παράγει ένα πολιτισμικό αγαθό.
 • Η χορηγία μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή μέρος του κόστους χωρίς το οποίο η παραγωγή θα ήταν αδύνατη.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Από τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις :

 • Έρευνα για τη χαρτογράφηση της εταιρικής εικόνας του υποψήφιου χορηγού στη συνείδηση της κοινής γνώμης. Θα αναδειχθούν και οι ευκαιρίες από αυτή τη συνεργασία.
 •  Ένταξη της χορηγίας στον συνολικό στρατηγικό επικοινωνιακό σχεδιασμό.
 • Ποιός είναι ο στόχος της χορηγίας .
 • Ποιό είναι το μήνυμα.
 • Μορφές δημοσιότηας .
 • Υπογραφή σύμβασης με τους όρους της συνεργασίας.
 • Αντισταθμίσματα του χορηγού , κυρίως με δημοσιότητα .
 • Μέτρηση αποτελεσματικότητας.

Χορηγικός φάκελος είναι ο φάκελος αυτός με όλα τα στοιχεία της συνεργασίας και τις προτάσεις μας για πρόσληψη χορηγίας.

Κατατίθεται στον Γενικό Διευθυντή και στον υπεύθυνο χορηγιών ή στον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .

 • Δώστε έμφαση στα οφέλη του χορηγού.
 • Επικοινωνία και τηλεφωνική με τους αποδέκτες των φακέλων .

ΠΡΑΚΤΙΚΑ.

 • Αυτοί που προσφέρουν Χορηγία , αποκτούν καλή φήμη, και στην ουσία πρόκειται για ένα σημάδι έγκρισης , που προσδίδει η κοινή γνώμη στον Χορηγό. Η Χορηγία δίνει υπεραξία στον Οργανισμό. Ενδυναμώνει την εικόνα και τη φήμη ενέργειες υποδομής κάθε οργανισμού απο τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Οι εταιρείες πραγματοποιούν χορηγίες για να ενισχύσουν τη φήμη τους αλλά και για να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους για τον πολιτισμό.
 • Οι Χορηγοί δημιουργούν ένα αίσθημα σεβασμού. Αποκτούν αίγλη, καλή φήμη και εικόνα.
 • Με τον τρόπο αυτόν προσεγγίζουν ένα ενδιαφέρον κοινό που τρέφει αγάπη για τον πολιτισμό.
 •  Η χορηγία δημιουργεί φήμη, θεσπέσια εικόνα, οικοδομεί καλές σχέσεις με το κοινό, καθιερώνει μία εικόνα για τον οργανισμό και τα προϊόντα του . Το πρόγραμμα σχεδιάζεται με σεβασμό στο κοινό το οποίο απευθύνεται , σοβαρότητα , αξιοπιστία , συνέπεια , ειλικρίνεια , διαφάνεια από τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Προσδίδει κοινωνική υπευθυνότητα, κύρος , υπεραξία.

Είναι πρόγραμμα των Συμβούλων στις Δημόσιες Σχέσεις .

ΕΙΔΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ.

Τα πιό διαδεδομένα είδη Χορηγιών είναι :

 •        Πολιτιστικές εκδηλώσεις ( θέατρο – όπερα ).
 •        Παιδεία – εκπαίδευση ( υποτροφίες )
 •        Τοπικές εκδηλώσεις ( εκθέσεις λουλουδιών – επιδείξεις ).
 •        Ιατρικές έρευνες.
 •        Εκδόσεις.
 •        Χρηματοδοτήσεις (ενός ντοκιμαντέρ για ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα….),
 •        Επαγγελματικά βραβεία.

Είναι πρόγραμμα των Συμβούλων στις Δημόσιες Σχέσεις .

Ο ΧΟΡΗΓΟΣ .

 • Ο Χορηγός , θα πρέπει να είναι βέβαιος για τους στόχους του και η χορηγία να ανταποκρίνεται σε αυτούς. Επίσης ο Χορηγός θα πρέπει να έχει υπολογίσει το κόστος.
 •  Μία Χορηγία μπορεί να στοιχίσει ακριβά αλλά μπορεί να είναι εξαιρετικά επιτυχημένη.
 •  Μία επιτυχημένη Χορηγία δημιουργεί καλές σχέσεις με την κοινωνία , βελτιώνει τη φήμη  και καθιερώνει μία εικόνα για τον οργανισμό.

Η ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 • Στην Ελλάδα υπήρχε ο ΟΜΕΠΟ – Όμιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος εισέπρατε αιτήσης Χορηγιών μελετούσε το ενδιαφέρον γιαυτές και τις διέθετε ανάλογα με τους φακέλους κατάθεσης.
 •  Το 1997  σύμφωνα με έναν νόμο , επιβλήθηκε φορολογία 20% επί δωρεών και χορηγιών που γίνονταν για φιλανθρωπικούς λόγους.
 • Το κράτος υπολόγιζε να εισπράττει σημαντικά ποσά από τις παρακρατήσεις επί των δωρεών αλλά το αποτέλεσμα ήταν να εξαφανιστούν οι χορηγοί και να παραμείνουν μόνο όσοι είχαν ώς σκοπό την διαφήμιση τους. Χαρακτηριστικό είναι πως την πρώτη χρονιά εφαρογής του νόμου οι Χορηγίες μειώθηκαν κατά 85%.
 • Ο ΟΜΕΠΟ ανέστειλε τη λειτουργία του.
 • Προκειμένου να αποφευχθεί το «ναυάγιο» στον τομέα των χορηγών στου Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 , ψηφίστηκε ειδικό καθεστώς (ω. 3091/2002) που όριζε φοροαπαλλαγή από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε επιχείρησης – χορηγού ίση με το ποσό της Χορηγίας του μόνο πρός την οργανωτική επιτροπή 2004.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΕΠΟ.

Το 1997 η επιχειρηματική χορηγία των τεχνών και του πολιτισμού στην Ελλάδα ήταν 6,5 δις δραχμές, τριπλάσια σχεδόν από τα μεγέθη του 1991.

 • Η αρχαιολογία και η πολιτιστική κληρονομιά κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα των χορηγικών κεφαλαίων όπου το 1997 ήταν της τάξεως του 30%.
 •  Εικαστικά 13,1%
 •  Μουσική 10,4%
 •  Μουσεία 7,7%
 •  Θέατρο / χορός 4,9 %
 •  Εκδόσεις 4,6 %
 •  Φεστιβάλ 2%
 •   Κινηματογράφος 0,7%

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , ΧΟΡΗΓΙΑΣ.

 • Η χορηγία δεν είναι εμπορική επικοινωνία και βέβαια ούτε sponsoring. Δεν είναι η προσφορά δώρων μέσω περιοδικών, ούτε βέβαια και η αναγραφή του οργανισμού στις φανέλες αθλητικού σωματείου.
 •  Δωρεές, ευεργεσίες και άλλες μορφές φιλανθρωπίας δεν είναι χορηγία. Δεν είναι διαφήμιση ούτε marketing.
 • Η χορηγία είναι η ενέργεια των Δημοσίων Σχέσεων που συντελεί στην διαμόρφωση του πολιτιστικού επιπέδου και της κοινωνικής αναβάθμισης του οργανισμού.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

 • Ενέργειες δημοσιότητας από τις Δημόσιες Σχέσεις  για την επικοινωνία του χορηγικού προγράμματος. Αποστολή Δελτίων Τύπου για το γεγονός. Σε άρθρα μας για τις εκδηλώσεις αναφέρουμε στοιχεία για την μορφή της Χορηγίας και της πράξης μας , ιστορική αναδρομή του γεγονότος, κτλπ.
 • Έρευνα και πρόσληψη πληροφοριών για το είδος της χορηγίας και αναγκαιότητα βαθμού διείσδυσης. Γνωρίζουμε πολύ καλά το είδος της Χορηγίας.
 •  Μη εμπορευματοποιημένες ενέργειες προώθησης. Ο Χορηγός δεν πρέπει να εκμεταλεύεται εμπορικά το γεγονός της ενέργειας του.
 • Ταύτιση της ενέργειας και σύνδεσης της με τα πρόσωπα ή τον οργανισμό για τα οποία πραγματοποιούμε τη χορηγία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αληθινή πίστη του Χορηγού στην ενέργεια που πραγματοποιεί.
 • Επιμονή στα υψηλά ιδανικά του θεσμού.
 • Πραγματικό ενδιαφέρον για την χορήγηση του προγράμματος, και τα ιδεώδη που εκπροσωπεί.
 • Αγάπη και ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του προγράμματος και των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό.
 • Είναι αποτελεσματικό να πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία να παρουσιάζεται το γεγονός  και η ταύτιση του χορηγού με αυτό.
 • Τα ποσά που διατίθονται από το sponsoring είναι κάθε χρόνο και περισσότερα .
 • Το βασικό ενδιαφέρον των sponsor είναι για τις  μεταδόσεις των ΜΜΕ.
 • Οι Marketers μέσω του Sponsoring βρίσκουν την ευκαιρία για αλληλεπίδραση προιόντος και ομάδων κοινού .
 •  Το Sponsorship είναι μία επένδυση , σε κάθε είδους εκδήλωση , αθλητική , καλλιτεχνική με εμπορικό όφελος για τον sponsor  .
 • Η επένδυση αυτή μπορεί να είναι οικονομική , υλική ή ακόμα και με προσφορά ανθρωπίνων πόρων .
 • Το sponsorship είναι μια εμπορική στρατηγική .
 • Το Sponsorship είναι επαγγελματική συνεργασία .
 •  Ο σκοπός είναι συμβολή στην προώθηση πωλήσεων  και δημιουργία εικόνας και αναγνωρισιμότητας των εταιρειών .

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

———————————————————————————————————————————————–

DEFINITION: Chorigia is funding and supporting the provision of goods and services and other cultural institutions to create a non-profit events, to enhance the public image of the sponsor.

It belongs in the science of Public Relations.

Chorigia first appeared in ancient Greece.
Kleisthenes introduced a law, the wealthy citizens were obliged to grant activities, especially in the Dionysian festivals.
 Those who thought the act granted the honor, but not mandatory.
 The producer of cultural goods seeking chorigia from a company, in cash or in kind (equipment, manpower or expertise) to enable it to produce a cultural good.
The grant may cover all or part of the cost without which production would be impossible.
 

THE STEPS OF GRANT from the consultant in Public Relations:

Survey mapping of the corporate image of the candidate chorigia the consciousness of the common and opportunities emerge from this partnership.
 Integration of the total chorigia strategic communication planning.
What is the objective of the chorigia.
What is the message.
Forms of publicity.
Contract with the terms of cooperation.
Offs of the sponsor, especially with publicity.
Effectiveness measurement.
 

Chotigia folder is the folder that all the elements of cooperation and our proposals for employment .

 Deposited with the Director General and responsible to the Director’s Chorigia to Public Relations.

Emphasize the benefits of the sponsor.
Contact telephone and the recipients of the envelopes.
Proceedings.

  Those who offer chorigia, acquiring good reputation, and in essence it is a sign of approval, which gives the public the Chorigia’smember . Chorigiagives added value to the Agency.
       These companies make donations to enhance their reputation and to demonstrate their interest in culture.
        Chorigia create a love sense, prestige, reputation and image.
       In this way reach a common interest that nourishes love for culture.
      Chorigia  creates reputation, exquisite image, build good relations with the public, establish an image for the organization and its products.
       Provides social responsibility, respect, goodwill.
 

TYPES OF GRANTS.

The most prevalent forms of Chorigia are:

       Cultural events (theater – opera).
       Education – education (scholarships)
       Local events (exhibitions of flowers – demonstrations).
       Medical research.
       Publications.
       Financing (a documentary about a charity ….)
       Professional awards.
The SPONSOR.

       The staker will be sure of the objectives of the chorigia .Should have calculated the cost.
      A chrigia staker  can cost dearly, but can be extremely successful.
       A successful chorigia creates good relations with society, improve its reputation and creates an image for the organization.
 

The Cgorigia  IN GREECE.

       In Greece there was OMEPO – Cultural Activities Support Group, who studied  party grants the interest to them and had as filing folders.
       In 1997 under a law imposed a tax of 20% of donations and grants that were for charitable purposes.
       The state expects to receive significant amounts of the deductions of donations, but the effect was to disappear sponsors and remain only those who had intended to tous.Charaktiristiko advertising is that the first year of implementation of the law Sponsorships decreased by 85%.
       The OMEPO inhibit its function.
       To avoid the «shipwreck» in the issue to the 2004 Olympics, was voted a special status (h 3091/2002) stated that tax from the gross income of each company – sponsor of the amount of the Grant only for the organizing committee 2004.
 

INFORMATION OMEPO.

In 1997 the business chorigia of arts and culture in Greece was 6.5 billion drachmas, almost three times the figures of 1991.

       The archeology and cultural heritage hold the bulk of sponsorship funds which in 1997 was around 30%.
       Visual 13.1%
       Music 10.4%
       Museums 7.7%
       Theater / Dance 4.9%
       Versions 4.6%
       Festival 2%
       Cinematographic 0.7%
DEVELOPMENT PROGRAM, GRANT.

       Chorigia  is not commercial communication and certainly not sponsoring. There are gifts through magazines, let alone an indication of the organization to the sports club jerseys.
       Donations, benefactions and other forms of chorigia is not philanthropy. It is not advertising or marketing.
      The chorigia is the action of PR that contributes to shaping the cultural level and social regeneration of the body.
 

ACTION.

       1 / Energy D / T for chorigia communication programm . Send Press Releases .Se our articles about the events mentioned items on the form of chorigia and document our history of the event, roundtrips.
       2 / Research and recruiting information on the type of sponsorship and necessity degree of penetration.We need know  very well the kind of chorigia.
       3 / Non-commodified actions promotion . Staker shall not be commercially exploits the fact that energy.
       4 / Matching energy and association with persons or organization for which they engage in chorigia. This  can be achieved with true faith  the energy out.
       5 / Persistence in the high ideals of the institution.
       6 / Actual interest in the administration of the program, and the ideals it represents.
       7 / Love and concern for the completion of the program and the people involved in it.
       8 / It is efficient to place press conference at which the event occurs and the identification of this donor.
       The amounts available from the sponsoring every year and more.
       The main interest is the chorigia for the broadcast media.
       The Marketers through the Chorigia find the opportunity for interaction and product teams together.
       Sponsoring  is an investment in any event, athletic, artistic and commercial benefit to the sponsor.
       This investment can be financial, material or even offer human resources.
       The sponsorship is a marketing strategy.
       There is a donation, charity or subsidy.

       Sponsorship is a business relationship.
       The aim is to contribute to marketing and image creation and recognition of companies.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Κώδικας των Αθηνών – ο παγκόσμιος Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας στις Δημόσιες Σχέσεις.

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Ο  Μάνος Παυλίδης o πρωτεργάτης των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα , διετέλεσε πρόεδρος της IPRA (International Public Relations Association ) , από το 1973 έως το 1976 , ενώ το 1964 είχε εκλεγεί στη θέση του Γενικού Γραμματέα της IPRA .
Το 1965 στην Αθήνα υπογράφηκε ο Κώδικας των Αθηνών , ο Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων που εφαρμόζεται και σήμερα από όλα τα επιστημονικά σωματεία στις Δημόσιες Σχέσεις  Παγκοσμίως .Εκ των συντακτών του Κώδικα ο Μάνος Παυλίδης και πολλοί ακόμα λαμπροί επιστήμονες και επαγγελματίες στις Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη  . Κυκλοφορεί το βιβλίο του Δημήτρη Φερούση , Η Δεοντολογία των Δημοσίων Σχέσεων στο οποίο θα δείτε την εκπληκτική σύλληψη , δομή και συγγραφή και των 13 άρθρων του Κώδικα των Αθηνών ( εκδ. Interbooks 1988 ) .

 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ .

Διαβάστε τα 13 άρθρα :

 
Άρθρο 1.
Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί ώστε , να συμβάλλει στην πραγμάτωση των ηθικών και πνευματικών προυποθέσεων που επιτρέπουν στον άνθρωπο να αναπτύσσει την προσωπικότητα του και να απολαμβάνει τα απαράγραπτα δικαιώματα του που αναγνωρίζονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Άρθρο 2.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί ώστε να καθιερώνει επικοινωνιακά πρότυπα και διαύλους επικοινωνίας , ώστε ενθαρρύνοντας την ελεύθερη ροή των ουσιωδών πληροφοριών , να καθιστά κάθε μέλος της κοινωνικής ομάδας ενημερωμένο και να του παρέχει τη συνειδητοποίηση της προσωπικής του συμμετοχής και ευθύνης αλλά και της αλληλεγγυότητας του πρός τα άλλα μέλη .
Άρθρο 3.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί να συμπεριφέρεται πάντα και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες , με τρόπο που να καταξιώνεται της εμπιστοσύνης εκείνων με τους οποίους έρχεται σε επαφή.
Άρθρο 4 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί ώστε να λαμβάνει υπόψη του , ότι επειδή η φύση του επαγγέλματος του αναφέρεται στο κοινό , η επαγγελματική του συμπεριφορά – συχνά και ιδιωτική – αντανακλάται στον τρόπο που κρίνεται το επάγγελμα στο σύνολο του.
Άρθρο 5.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων , είναι υποχρεωμένος , να τηρεί κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, τις αρχές και τους ηθικούς κανόνες της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Άρθρο 6.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων , είναι υποχρεωμένος , να σέβεται και να περιφρουρεί την αξιοπιστία της ανθρώπινης προσωπικότητας και να αναγνωρίζει σε κάθε άτομο το δικαίωμα να διαμορφώνει μόνο του την προσωπική του κρίση.
Άρθρο 7.
Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων είναι υποχρεωμένος να καθιερώνει τις ηθικές , πνευματικές και ψυχολογικές συνθήκες για ειλικρινή διάλογο και να αναγνωρίζει το δικαίωμα των συμμετεχόντων να θέτουν το θέμα τους και να εκφράζουν τις απόψεις τους.
Άρθρο 8 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων είναι υποχρεωμένος , να ενεργεί σε όλες τις περιπτώσεις με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα και των δύο συμμετοχόντων μερών : του Οργανισμού πρός τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του και του άμεσα ενδιαφερομένου κοινού.
Άρθρο 9 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων είναι υποχρεωμένος , να τηρεί τις υποσχέσεις και υποχρεώσεις του , οι οποίες πρέπει να διατυπώνονται πάντοτε με τρόπο που να μην αφήνει περιθώρια παρερμηνείας και να ενεργεί νομότυπα και με ακεραιότητα σε όλες τις περιπτώσεις , έτσι ώστε να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του παρελθόντων ή παρόντων , καθώς και όλων των ομάδων κοινού που αφορούν οι ενέργειες του .
Άρθρο 10 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων , πρέπει να αρνείται να υποτάσσει την αλήθεια σε άλλες επιταγές .
Άρθρο 11 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αρνείται , να μεταδίδει πληροφορίες που δεν βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και διαπιστωμένα γεγονότα.
Άρθρο 12 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αρνείται να δεσμεύεται ή να παίρνει μέρος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που προσβάλλει την ηθική , την τιμή ή την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης προσωπικότητας.
Άρθρο 13 .
Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αρνείται να χρησιμοποιεί σκόπιμα μεθόδους ή τεχνικές με σκοπό τη δημιουργία ασύνειδων κινήτρων , τα οποία στερούν το άτομο από την ελεύθερη κρίση του και συνεπώς από την ευθύνη των πράξεων του .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

English Edition :

THE CODE OF ATHENS. The glorious history of public relations in GREECE.

The “patriarch” (initiator) Public Relations in Greece, Manos Pavlidis was president of IPRA (International Public Relations Association), from 1973 to 1976 and in 1964 was elected to the position of Secretary.
In 1965 in Athens signed the famous Code of Athens, the International Code of Conduct for Public Relations and apply today by all the scientific societies of Public Relations Worldwide. Of the authors of the Code Manos Pavlidis.
CODE OF ATHENS.
 Article 1.
Professional Public Relations should try that, to contribute to the achievement of moral and spiritual conditions that allow man to develop his personality and to enjoy the inalienable rights recognized in the Universal Declaration of Human Rights.
Article 2.
The Professional Public Relations should attempt to establish communications patterns and channels of communication, so encouraging the free flow of essential information to make each member of the social group to date and provide an awareness of personal involvement and responsibility but also solidarity  to the other members.
Article 3.
The Professional Public Relations should try to behave always and under all circumstances, in a way that honors the confidence of those with whom it comes into contact.
 Article 4.
The Professional Public Relations should attempt to take into account that because the nature of the profession referred to in public, his professional behavior – often private – reflected in the way that it is the profession as a whole.
 Article 5.
The Professional Public Relations, is obliged to keep in practice, the principles and precepts of the Universal Declaration of Human Rights.
Article 6.
The Professional Public Relations, is obliged to respect and safeguard the credibility of the human personality and gives every person the right to formulate its own personal discretion.
 Article 7.
Professional Public Relations is required to establish the moral, spiritual and psychological conditions for genuine dialogue and recognizes the right of participants to raise the issue and express their views.
 Article 8.
The Professional  PR is obligated to act in all cases in a manner that takes into account the interests of both the participating parties: the Agency for whom it provides services and stakeholders together.
 Article 9.
The Professional Public Relations is obliged to keep its promises and obligations, which must be made always a manner which leaves no room for misinterpretation and to act lawfully and with integrity in all cases, to retain customer loyalty or employers past or present, and all groups together on the actions.
Article 10.
The Professional Public Relations, should refuse to subordinate the truth to other requirements.
Article 11.
The Professional Public Relations should refuse to transmit information that is not based on evidence and established facts.
Article 12.
The Professional Public Relations should refuse to undertake or take part in any activity that offends morality, honor or dignity of human personality.
Article 13.
A professional PR need to deliberately refuse to use methods or techniques to create unconscious motives, which deprive a person of discretion and therefore the responsibility of its actions.

George Papatriantafillou gpappr@gmail.com

Οι Περικοπές Συνθλίβουν Την Ψυχολογία .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη είναι η διοικητική λειτουργία που σχεδιάζει το Brand Management , το οποίο είναι εναντίον του Cost Management .

Οι περικοπές σε επενδύσεις – έρευνα – μισθούς – προσωπικό ρίχνουν την ψυχολογία και κατά συνέπεια την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των ανθρώπων .

Δεν είναι χαρούμενοι , δεν γελάνε , δεν παράγουν , και τα οικονομικά μεγέθη βυθίζονται καθώς και το βιοτικό επίπεδο .

Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη εισηγούνται και σχεδιάζουν το Brand Management το οποίο δίνει έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα ως το σπουδαιότερο κεφάλαιο κάθε επιχείρησης και κάθε κοινωνίας .

Οι άνθρωποι για να παράγουν και να είναι ευτυχισμένοι πρέπει να είναι υπερήφανοι .

Η εξυπηρέτηση και η προσφορά εμπειρίας πρέπει να προέρχονται απο τη καρδιά των ανθρώπων και αυτό είναι αδύνατο όταν η ψυχολογία είναι κακή .

Οι αγορές είναι σχέσεις , δημιουργία σχέσεων και ψυχολογία .

Οι οικονομίες για να ευημερούν πρέπει να υπάρχει καλή ψυχολογία στους ανθρώπους των κοινωνιών .

Καμμία επένδυση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική εάν οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στην επενδυτική μονάδα , δεν αισθάνονται καλά .

Οι επιχειρήσεις που είναι σε κατάσταση cost management , δηλαδή περικοπών σε διάφορους τομείς , οδηγούν τους ανθρώπους τους  σε κακή ψυχολογία , άγχος , διαταραχές και έλλειψη ενδιαφέροντος . Οι άνθρωποι συνεχίζουν να συνεργάζονται σε καθεστώς τρόμου , ανοχής και υπομονής .

Συνεπώς δεν έχουν την επιχείρηση σαν πρότυπο , δεν «καίγονται» γιαυτήν , δεν αισθάνονται υπερήφανοι δηλαδή δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή του Brand Management .

Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη,  με το Brand Management επικεντρώνονται στην καλή ψυχολογία η οποία δημιουργείται όταν οι άνθρωποι αισθάνονται καλά απο τις οικονομικές τους απολαβές , την καλή συνεργασία τους με τους ανθρώπους , τη συνέπεια , την αξιοπιστία και την ειλικρίνεια των επιχειρήσεων .

Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα δεν είναι συνάρτηση του cost management , δηλαδή της πολιτικής περικοπών . Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών .

Η στρατηγική όμως εφαρμόζεται από ανθρώπους . Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται αβέβαιοι για το μέλλον , παραλύουν . Δεν είναι συγκεντρωμένοι καταρέει η εμπιστοσύνη , δημιουργείται δυσαρέσκεια .

Το Cost Management δηλαδή η λογική των περικοπών για τη δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών , θα οδηγεί συνεχώς σε μία ξέφρενη κούρσα πτώσης κόστους . Δηλαδή εάν μία οικονομία μειώνει τους μισθούς για να παράξει ανταγωνιστικά προιόντα έναντι μία άλλης που έχει ήδη χαμηλούς μισθούς , τότε η δεύτερη θα ξαναμειώσει για να μην την προσεγγίσει αυτή που τώρα μειώνει . Τότε αυτή που τώρα ξεκινά να μειώνει , θα το κάνει ακόμα πιό επιθετικά για να προλάβει αυτήν που ξαναμειώνει . Το Cost Management δεν έχει λογική και δεν έχει θέση στον τομέα της ανταγωνιστικότητας .

Εάν για παράδειγμα υπάρξει Cost Management στην Ελληνική κοινωνία σε επίπεδο αμοιβών προσωπικού και η οικονομία της γίνει ανταγωνιστική , τότε για να την προλάβουν θα ξεκινήσουν το Cost Management και οι άλλες Ευρωπαικές χώρες ;

Και αν η Κινεζική οικονομία για να μην την ξεπεράσει η Ευρωπαική , κάνει και αυτή Cost Management στις αμοιβές , τότε η Ευρωπαική θα κάνει και άλλο Cost Management ;

Συνεπώς το κλειδί είναι στην Στρατηγική Ανάπτυξη . Ευτυχισμένοι Άνθρωποι , Χαρούμενοι , παράγουν , έχουν αποτελέσματα , εξυπηρετούν άρτια ( εφόσον εκπαιδευτούν κατάλληλα ) , καταναλώνουν χωρίς να υπερδανείζονται , δημιουργούν καλύτερα προιόντα , είναι καινοτόμοι ,  παράγουν εμπειρίες .

Αυτός είναι ο υγιής – ηθικός –  κοινωνικός τρόπος οικονομικής ανάπτυξης . Όλα τα υπόλοιπα είναι αναποτελεσματικά και στις περισσότερες των περιπτώσεων καταστροφικά  .

Στις επιχειρήσεις το σημαντικότερο σημείο και η σπουδαιότερη διεργασία είναι η σαφής στρατηγική,  ο σχεδιασμός της και η υλοποίηση της  . Ως στρατηγική ορίζουμε τη διαδρομή επίτευξης των στόχων . Στην παρούσα φάση της Ελληνικής κοινωνίας ας υποθέσουμε πως οικονομική στρατηγική του κράτους είναι το Cost Management – δηλαδή ,  οι επί παντός οικονομικών μονάδων περικοπές   . Η στρατηγική πρέπει να απαντά στο ερώτημα ΓΙΑΤΙ ;;;;;;;;;;; έχει επιλεγεί αυτή και όχι κάποια άλλη . Την απάντηση δίνει η έρευνα . Π.χ επιλέξαμε αυτή τη στρατηγική γιατί η έρευνα μας έδειξε πως …….

Η  χάραξη στρατηγικής οικονομικών περικοπών δεν έχει βασιστεί σε κάποια έρευνα εμπεριστατωμένα δηλαδή με πραγματικά οικονομικά μεγέθη , πολύ απλά γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία . Δηλαδή δεν υπάρχουν επιτυχημένα οικονομικά μοντέλα όπου εφαρμόστηκε στρατηγική Cost Management .

Το κράτος είναι ο Manager της οικονομίας μίας χώρας . Όταν  προτείνεται μία στρατηγική πρέπει να μελετήσει τα ερευνητικά στοιχεία της επιλογής της στρατηγικής αυτής . Εάν δεν υπάρχουν ερευνητικά στοιχεία πρέπει να πραγματοποιηθούν ερευνητικές διαδικασίες με τη μέθοδο  της ποσοτικής και κυρίως της ποιοτικής – κοινωνικής έρευνας . Παράλληλα η συλλογή στοιχείων από το κοινωνικό πεδίο ευρύτερα , θα προσφέρει πολλαπλές κατάλληλες λύσεις εφόσον βεβαίως έχουν πραγματοποιηθεί και οι αναλύσεις των ερευνών .

Από τις Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη , το Brand Management δημιουργεί ένα ανθρωποκεντρικό περιβάλλον , μέσα στο οποίο οι άνθρωποι είναι στο κέντρο όποιων σχεδιασμών .

Για να αναπτυχθεί μία οικονομία , μία επιχείρηση πρέπει να είναι καλά οι άνθρωποι τους .Να είναι υπερήφανοι , να υπηρετούν τυς ανθρώπους και να προσφέρουν εμπειρία .

To Cost Management , επιδεινώνει τις όποιες κακές οικονομικές καταστάσεις . Οδηγεί σε αδιέξοδο και μείωση της παραγωγής και κατά συνέπεια της κατανάλωσης .

Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη μπορούν να σχεδιάσουν πλάνο και προγράμματα βασιζόμενα στον ανθωποκεντρισμό , στο ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να έχει άριστη ψυχολογία για να δημιουργεί σχέσεις , να προσφέρει εμπειρία  και να είναι αποτελεσματικό – παραγωγικό .

Εκτιμώ πως οι πέντε αξίες τις οποίες ονομάζω θεμελιώδεις είναι η μοναδική διέξοδος απο κάθε μορφή κρίσης :

 •      Ήθος .
 •      Συνέπεια .
 •      Αξιοπιστία .
 •      Ειλικρίνεια .
 •      Διαφάνεια .

Μόνο αυτές οι αξίες σε εφαρμογή απο καθήκον και όχι απο ιδιοτέλεια μπορούν να φέρουν την ανάκαμψη σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε κοινωνία . Μόνο αυτές οι αξίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

The cuts crush / squash Psychology.

The Public Relations’ science is an administrative function that draws the Brand Management, which is against the Cost Management.

The cuts in investment – research – wages – staff throwing psychology and thus the productivity and effectiveness of people.

Not happy, do not laugh, do not produce the financials and sink and living standards.

The Public Relations’ science recommend and design the Brand Management which emphasizes the human factor as the most important asset of any company or any society.

People to produce and are happy to be proud of.

The service and supply experience should come from the heart of people and this is impossible when psychology is bad.

Markets are relationships, relations and psychology.

The economies to prosper there must be good people psychology of societies.

No it can not be effective if people who work in the investment unit, do not feel well.

Businesses are in a state of cost management, ie cuts in several areas, leading people into poor psychology, anxiety disorders and lack of interest. People continue to cooperate in terror regime, tolerance and patience. Consequently there are now as standard, not «burn» for her not feel proud that it can be implemented in Brand Management.

The Public Relations’ science , Brand Management with focus on good psychology which is created when people feel good by their financial gains, good cooperation with people, consistency, reliability and fairness of the business.

The development and competitiveness is not a function of cost management, namely the policy cuts. The development and competitiveness is inextricably linked to the selection of appropriate strategies.

The strategy, however, applied by people. When people feel uncertain about the future, paralyzed. It is focused destroy trust, created resentment.

The Brand Management creates a human-centered environment in which people are at the center of any planning.

 
 

The Cost Management that logic cuts to create competitive conditions, leading to ever drop a frantic race cost. That is, if an economy reduces wages to produce competitive products against one another already low wages, then the second will not reduction  again for this approach reduces now. Then she now begins to decrease, it makes it even more aggressively to prevent that which reduction again . The Cost Management has no sense and has no place in competitiveness.

If for example a Cost Management in Greek society-wide wage economy and become competitive, then to catch the beginning in Cost Management and other European countries?

And if the Chinese economy to not surpass the European, and make it pay Cost Management, the European will do another Cost Management;

So the key is in Strategic Development. Happy People, Happy, produce, produce results, serve well (if properly trained), without consuming over borrowing create better products are innovative, generate experiences.

This is the sound – moral – social mode of economic growth. Anything else is inefficient and in most cases disastrous.

In business, the most important point and the most important process is the clear strategic planning and its implementation. As a strategy, we define the path to achieve goals. This phase of Greek society suppose that the economic strategy of the state is the Cost Management – that is, on all economic units cuts. The strategy should answer the question WHY??????????? Was chosen rather than another. The answer is given to the investigation. For example, we chose this strategy because our research showed that ………………….
The financial strategy has cut based on some research with real depth that is financials, simply because no such evidence. So there is no successful business models where implemented strategic Cost Management.

The state is the Manager of a country’s economy. When you suggest a strategy to study the research data of the choice of strategy. If there are no research data should be performed research procedures using the quantitative and qualitative especially – social research. Alongside the collection of data from the broader social realm, we offer multiple solutions suitable provided that they are made and the analysis of surveys.

From public relations’ science, Brand Management creates a person-environment in which people are at the center of any planning.

 
To develop an economy, a business must be good to people. Be proud to serve tys people and experience to offer.

To Cost Management, aggravate any bad financial situations. Leads to deadlock and reducing production and therefore consumption.

The Public Relations as a discipline can design and plan programs based on anthopokentrismo, human capital which should have excellent psychology to build relationships, provide expertise and to be effective – productive.

 
 
 
 
 
 

I appreciate that the five values that call is the only fundamental way from any form of crisis:

Ethos.
Consistency.
Reliability.
Honesty.
Transparency.

Only these values implemented by task rather than selfishness can bring a recovery in every company and every society. Only these values can change the world.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

 • Σεμινάριο – Event Management / Διοργάνωση Εκδηλώσεων 7 Απριλίου 2012 :

Το σεμινάριο , Διοργάνωση Εκδηλώσεων http://bit.ly/Hhu6qn θα σας βοηθήσει να εργαστείτε επιστημονικά και αποτελεσματικά ως EventManager . Θα μάθετε πως μπορείτε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων ακόμα και μέσω ενός δικού σας site και αν εργάζεστε ήδη στη Διοργάνωση Εκδηλώσεων πως θα είστε αναντικατάστατο στέλεχος με εξαιρετικές ιδέες , στρατηγική και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα .

Εκδηλώσεις για τον τουρισμό – για την ενέργεια – την πράσινη ανάπτυξη – τη νέα εταιρική εικόνα – σε περιπτώσεις κρίσεων . Οι εκδηλώσεις κάθε επιχείρησης – οργανισμού – κράτους είναι ο κεντρικός άξονας της εικόνας τους και μία από τις βασικές πηγές εσόδων τους .

Για ποιές εκδηλώσεις θα μάθετε τα πάντα :

 Τουριστικές εκδηλώσεις – Μουσικές– Συναυλίες – Πρωτόκολλο Εθιμοτυπία – Ηλεκτρονική επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – Γαμήλιες Δεξιώσεις – Πράσινα event – Δεξιώσεις – γεύματα – συνέδρια – γιορτές – εγκαίνια – προωθήσεις–  –  εκδηλώσεις σε αθλητικά γεγονότα – φεστιβάλ – συναυλίες – mega events – ραδιοτηλεοπτικά event / απ’ευθείας μεταδόσεις – τοπικά φεστιβάλ και γιορτές – βραβεύσεις – εταιρική φιλοξενία – παιδικές εκδηλώσεις  – συνεντεύξεις τύπου – business event – Ομιλίες – εκθέσεις – σεμινάρια – εκδρομές -party – ξεναγήσεις  – γεύματα εργασίας – coctail – εκδηλώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης – hallmark event – τοπικά φεστιβάλ και κάθε τύπου εκδήλωση με σαφέστατη στρατηγική και αποτελεσματικότητα , χωρίς κανένα πρόβλημα – ελλείψεις –  παραλείψεις – κακή οργάνωση – ατέλειες .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

 Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , κάθε Σάββατο στις 10.00 .  

 Θεματολογία σεμιναρίου Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

Branding Εκδηλώσεων – Κάθε εκδήλωση , θα είναι Brand .ñ     Διοργάνωση Special Event .
Κατηγορίεςεκδηλώσεων .
Μega Event – Hallmark Events – Major Event – Local Or Community Event – Festival – Sports Event – Business Event .
• Η σπουδαιότητα της στρατηγικής διοργάνωσης εκδηλώσεων στον Τουρισμό .
• Οργανισμοί προσέλκυσης ομάδων Τουρισμού , με βάση τη διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Η διαμόρφωση της εικόνας του οργανισμού , από τη διοργάνωση εκδήλωσης .
• Η επιχειρηματική ανάκαμψη από την στρατηγική διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Η κουλτούρα και ο πολιτισμός μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Η δομή του στρατηγικού σχεδιασμού . Πως ξεκινάμε και πως συνεχίζουμε .
• Η διαχείριση των ανθρώπινων αναγκών στις εκδηλώσεις .
• Παρουσίαση νέων προϊόντων – υπηρεσιών και η προώθηση πωλήσεων μέσω της επιτυχημένης εκδήλωσης .
• Η τοπική κοινότητα στη διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Ο εθελοντισμός στα Special Event .
• H Xoρηγία και το Sponsoring.
• H Βασική ιδέα της εκδήλωσης.
• Τα ΜΜΕ και η προβολή των εκδηλώσεων .
• Ο Event Manager .
• To πρότυπο της Disney.
• Σχεδιασμός εκδήλωσης . Χρόνος – τόπος – κίνητρα .
• Η έρευνα πριν από κάθε εκδήλωση .
• Το κοστολόγιο – το Check list .
• Όραμα και αποστολή της εκδήλωσης .
• Operation Plans.
• To προσωπικό των εκδηλώσεων.
• Ομάδες εργασίας .
• Swot Analysis, της εκδήλωσης.
• Ο άξονας επικοινωνίας των εκδηλώσεων .
• Το Budget – το εξοδολόγιο.
• Απειλές και κρίσεις στις εκδηλώσεις .
• Επικοινωνιακή Διαχείριση κρίσεων σε εκδηλώσεις .
• Ticketing.
• Oι προσκεκλημένοι.
• Φωτισμός – ήχος – ειδικά εφέ – οπτικοακουστικά μέσα – οι προσκλήσεις – διακόσμηση – Μέσα Μεταφοράς – το αναμνηστικό δώρο .
• Experimental Event Management.
• Διοργάνωση Συνεδρίων – εκθέσεων – δεξιώσεων – cocktail – Party – Συνέντευξης Τύπου – επισκέψεις ξεναγήσεις – συναυλιών .
• Εκπαίδευση προσωπικού .
• Σαβουάρ Βίβρ.
• Catering 
 

Το σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων διαθέτει εξαιρετικά πολύ και σημαντικότατο υλικό .

 • Τέσσερα Case Study , τα οποία σχεδίασα στρατηγικά και υλοποίησα , με όλο τον άξονα από το Α έως το Ω . Παρουσίαση -ανάθεση – έρευνα – ανάλυση – υλοποίηση – τεχνικές – συνεργασίες – χορηγίες – διαχείριση κρίσεων εντός της εκδήλωσης – εφφέ – stage – catering – check list – ticketing …..Τα Πάντα . Πρακτικά θα διαπιστώσετε πως πρέπει να σχεδιάζετε και να υλοποιείτε κάθε εκδήλωση .
 • Πολλές ακόμα πρακτικές εργασίες .
 • Θεωρία της στρατηγικής της Διοργάνωσης κάθε εκδήλωσης , στόχευση – αποτελεσματικότητα .
 • Προσωπικό training σε κάθε συμμετέχοντα για την άρτια εκπαίδευση του σε όποια διοργάνωση .

Σας υπόσχομαι , μία συναρπαστική εμπειρία . Δηλώστε συμμετοχή .

Γιώργος  Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Μάθετε το Image Making , επαγγελματικά – επιστημονικά .

Εργαστείτε ως σύμβουλοι Image Making , συμβουλεύοντας επαγγελματίες πολλών κατηγοριών  . Μάθετε πως μπορείτε να ξεκινήσετε μία συναρπαστική καριέρα σε έναν τομέα περιζήτητο .

 

 • Μάθετε πως θα γίνετε οι πιό απαραίτητοι σύμβουλοι των προσωπικοτήτων που θα συνεργαστείτε .Γιατί θα τους είναι αναγκαία η συμβουλευτική σας .

 • Με ποιούς τρόπους θα εντοπίζετε τους συνεργάτες σας ( πελάτες σας ) .

 • Γίνετε ελκυστικοί και κάνετε και τους ανθρώπους που θα συνεργαστείτε ελκυστικούς .
 • Εξαιρετική Ψυχολογία για εσάς και τους ανθρώπους που συμβουλεύετε .
 • Ποιές συμπεριφορές πρέπει να αποφύγετε ώστε να σας θαυμάζουν .
 • Πως αποκτάται το κοινωνικό κύρος .
 • Γίνετε εσείς και δημιουργήστε συνεργάτες με χαρισματικές προσωπικότητες .
 • Τα μυστικά της σωματικής επικοινωνίας .
 • Μιλήστε αποτελεσματικά . Τόνος φωνής – ταχύτητα λόγου – ένταση – ηχόχρωμα – ορθοφωνία .
 • Στύλ , εξωτερική εμφάνιση .

 

Δεν έχουμε ποτέ δεύτερη ευκαιρία για την πρώτη εντύπωση .

 

 

Το σεμινάριο Image Making  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου , στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 .

 

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες άμεσα με τον κο Γιώργο Παπατριανταφύλλου στο 6974313052 και στο gpappr@gmail.com

 

Το Image Making έχει πολλές επαγγελματικές εφαρμογές .

 

Θεματολογία :

 

 

 

 • Facial Coding .
 • H Πρώτη εντύπωση .
 • H ψυχολογία σε κάθε προσωπικότητα .
 • Σωματική επικοινωνία
 • Καθρεπτικοί νευρώνες .
 • Η αλλαγή στον τρόπο σκέψης .
 • Φήμες – ψίθυροι .
 • Οι εντυπώσεις που αφήνουμε .
 • Με τι ακριβώς εικόνες μας ταυτίζουν οι άνθρωποι και γιατί .
 • Εκπαίδευση στο να διαβάζετε τους ανθρώπους .
 • Η ενσωμάτωση των αξιών , στην προσωπικότητα .
 • Ο άνθρωπος που αγαπούν οι άνθρωποι και θέλουν να συνεργάζονται μαζί του
 • Το αρχικό συναίσθημα που εκπέμπουμε .
 • Η εικόνα που δίνουμε πρός το εξωτερικό περιβάλλον .
 • Αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων .
 • Το στύλ .
 • Η εξωτερική εμφάνιση .
 • Το άρωμα – το ντύσιμο – τα αξεσουάρ .
 • Τα υποδήματα – η επιλογή των ρούχων – το ρολόι – τα γυαλιά .
 • Καλή ζωή .
 • Υγιές σώμα .
 • Συνήθειες –τρόπος ζωής .
 • Προβάλλεται καλά την προσωπικότητα σας .
 • Ιδανική προσωπική ζωή .
 • Ιδανική ψυχολογία .
 • Η δύναμη του υποσεινήδητου .
 • Συμβουλές ιδανικής επικοινωνίας .
 • Ιδανική προσωπικότητα . 
 • Ασφαλείς λέξεις .
 • Απόδοση ομιλίας .
 • Ρητορία .
 • Κλίμακα διαγνωστικών διαταραχών .
 • Προσωπική νοημοσύνη.
 • Κοινωνική νοημοσύνη .
 • Απόδοση ομιλίας.
 • Ιδανικός λόγος .
 • Μιλώντας κατανοητά – σύντομα – περιεκτικά .
 • Αποφεύγοντας τις ασθένειες της φωνής .
 • Ορθοφωνικοί πίνακες .
 • Ταχύτητα ομιλίας .
 • Λάθη στην καθομιλουμένη .