Δημόσιες Σχέσεις και Χορηγία.

Xορηγία

Χορηγία: H παροχή των απαιτούμενων δαπανών για την κατάρτιση χορού και την παράσταση δραματικών έργων στην Αρχαία Αθήνα.

Η χορηγία εμφανίσθηκε ως θεσμός το 509 π.χ. Οι πλουσιότεροι από τους Αθηναίους αναλάμβαναν όλη τη δαπάνη για τη διδασκαλία του δραματικού χορού στη μεγάλη γιορτή των Διονυσίων, γι’ αυτό και ονομάστηκαν χορηγοί.

Κάθε φυλή εξέλεγε κάθε χρόνο το χορηγό της, ο οποίος έπρεπε να έχει περιουσία μεγαλύτερη από τρία τάλαντα.

Ο χορηγός έπρεπε να πληρώσει με δικά του χρήματα τα έξοδα του χορού των ανδρών και των εφήβων που μετείχαν στις γιορτές των Παναθηναίων και των Θαργηλίων και ιδίως του θεατρικού χορού των Διονυσίων.

Ο χορηγός είχε ως βοηθούς του επιμελητές με τη συνεργασία των οποίων διάλεγε τους χορευτές και τους χοροδιδασκάλους. Μερικές φορές δίδασκε το χορό ο ίδιος ο ποιητής που διαγωνιζόταν.

Ο χορηγός ήταν ακόμα υπεύθυνος για την καλή κατάρτιση και εμφάνιση του χορού. Την ημέρα των δραματικών αγώνων ο χορηγός στεφανωμένος και ντυμένος με το ιερό ένδυμα οδηγούσε το χορό στο θέατρο. Τα έπαθλα του αγώνα ήταν τα πρωτεία, τα δευτερεία και τα τριτεία.

Αν νικούσε στο χορό ο χορηγός, έπαιρνε ως έπαθλο ένα χάλκινο τρίποδα τον οποίο αφιέρωνε στο Διόνυσο και τον τοποθετούσε συνήθως πάνω σε κίονα ή σε μνημείο (το Χορηγικόν του Λυσικράτη σώζεται).

Στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, όταν μειώθηκε ο πλούτος των Αθηναίων, εξέλεγαν συνχορηγούς, γιατί η χορηγία είχε γίνει δυσβάσταχτη.

[Εγκυκλοπαίδεια Δομή]

Στη σύγχρονη εποχή η χορηγία έχει την έννοια της προσφοράς οικονομικής υποστήριξης, σε αξιόλογα θέματα, σκοπούς ή άτομα και προέρχεται από την προστασία που προσέφεραν σε καλλιτέχνες και μουσικούς πλούσιοι αριστοκράτες ή μέλη βασιλικών οικογενειών.

13.2 Ορισμοί

Χορηγία (πολιτισμική-κοινωνική ) είναι η χρηματοδότηση και στήριξη κρατικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών και δραστηριοτήτων κοινωνικού περιεχομένου από ιδιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον εμπεριέχει μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στο δημόσιο-κοινωνικό τομέα και με αποκλειστικό αντιστάθμισμα των χορηγών την πίστωσή τους από την κοινωνία με την ευποιία τους.

[Θαλής Κουτούπης,

Πρακτικός Οδηγός Χορηγίας για Χορηγούς και αποδέκτες Χορηγιών]

Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι Νευροεπιστήμη.

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας.


Ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων, βασίζεται στην έρευνα ποσοτική- ποιοτική – in depth interviews. Χωρίς δεδομένα δεν μπορεί να σχεδιαστεί καμμία δράση.


Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν το συναισθηματικό αυτό πλαίσιο ώστε να διεισδύσουν τα μηνύματα τους.
Στη διεξαγωγή των ερευνητικών διαδικασιών γίνεται διείσδυση στον τρόπο σκέψης καθώς για να επιτευχθεί αλλαγή στη συμπεριφορά πρέπει να επιτευχθεί αλλαγή στον τρόπο σκέψης.


Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων παρακολουθεί διαρκώς τη συμπεριφορά και τη συναισθηματική πορεία των ομάδων στις οποίες απευθύνει τα μηνύματα του.


Ο εγκέφαλος και οι λειτουργίες του, ο τρόπος σκέψης, η λογική αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων, η διαχείριση των συναισθημάτων είναι μελέτη και ανάλυση της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων.


Παπατριανταφύλλου ΓιώργοςΕπικοινωνιολόγος – Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων.  

Γιατί Δημόσιες Σχέσεις.

Οι λόγοι για τους οποίους κάθε οργανισμός – επιχείρηση – επαγγελματίας πρέπει να σχεδάζει ολοκληρωμένο στρατηγικό πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων είνια οι ακόλουθοι:

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι ούτε γνωριμίες, ούτε υποδοχή. Είναι ο βασικός πυλώνας της επικοινωνίας καθώς «χτίζουν»σχέσεις μεταξύ των ομάδων κοινών και της επιχείρησης.

Οι Δημόσιες Σχέσεις, δημιουργούν το κοινωνιολογικό-ψυχολογικό πλαίσιο ώστε να δημιουργούνται σχέσεις αμοιβαίων οφελημάτων.

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η κοινωνική δομή και υπόσταση κάθε οργανισμού – επιχειρησης – επαγγελματία καθώς δημιουργούν το πλαίσιο ειλικρινούς εικόνας και κοινωνικότητας.

Οι Δημόσιες Σχέσεις, εκαπιδεύουν τους ανθρώπους στην ανθρωποκεντρική επικοινωνία απο καθήκον και όχι απο ιδιοτέλεια.

Οι Δημόσιες Σχέσεις φέρνουν τις ειδήσεις και την ενημέρωση για προιόντα και υπηρεσίες με δημοσιότητα και όχι με πληρωμένα εμπορικά προγράμματα. Δηλαδή φροντίζουν να κάνουν γνωστή την επιχείρηση – τον οργανισμό – τον επαγγελματία με τρόπο ειλικρινή και αληθινό, συμβαόντας στην αναγνωρισιμότητα και στην πιστότητα.

Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν και «οκοδομούν» επάνω στην αξιακή βάση των 5 θεμελιωδών αξιών : Ήθος- Συνέπεια- Ειλικρίνεια- Διαφάνεια- Αξιοπιστία.

Παπατριανταφύλλου Γιώργος

Επικοινωνιολόγος- Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων.

Ο δεκάλογος της τέλειας επικοινωνίας.


Κάντε καλή πρώτη εντύπωση.

Δημιουργήστε θετικό συναίσθημα

Κοιτάτε στα μάτια το συνομιλητή σας

Ακούτε προσεκτικά

Χρησιμοποιήστε τα χέρια σας συνοδεύοντας τα λόγια σας

Χρησιμοποιήστε θετικές λέξεις

Μην χρησιμοποιείτε μεγάλες φράσεις

Χαμογελάστε

Κάντε κομλιμέντα

Πιστέψτε πως όλα θα εξελιχθούν θετικά

Παπατριανταφύλλου Γιώργος

Επικοινωνιολόγος- Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Παράγοντες που επηρεάζουν την εταιρική εικόνα.

Απόσπασμα απο το βιβλίο «Εταιρική Εικόνα»εκδόσεις Σταμούλης, του επικοινωνιολόγου Παπατριανταφύλλου Γιώργου.

 • Ανάπτυξη σχέσεων. Η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ μιας επιχείρησης και των ομάδων που αυτή επικοινωνεί έχει θετική επίδραση στις ομάδες. Όσο καλύτερες είναι οι σχέσεις, τόσο περισσότερο επηρεάζουν την επικοινωνία.

 •  Oικειότητατουκοινούμετηνεταιρεία.Δηλαδήκατάπόσονφιλική,οικεία,κοντά τους αισθάνονται την επιχείρηση οι συνεργάτες της είναι κριτή-ριο επένδυσης προς αυτήν.

 •  Αξιοπιστία.Δηλαδή,κατάπόσονηεταιρείαείναισυνεπήςμετιςδηλώ-σεις της ή την εικόνα που επικοινωνεί ότι θέλει να χτίσει, ή σε μελλο- ντικό χρόνο κατά πόσον είναι συνεπής με την εικόνα που έχει ήδη επικοινωνήσει.

 •  Καινοτομία. Δηλαδή κατά πόσον ακολουθεί τις νέες τάσεις, επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη, έχει τη διάθεση να παράγει νέα προϊόντα ή να προτείνει νέες υπηρεσίες.

 •  Στυλδιοίκησηςκαισυμπεριφοράςτωνστελεχών.Οτρόποςπουεταιρεία διαχειρίζεται είτε τους υλικούς είτε τους ανθρώπινους πόρους της αποτελεί κριτήριο επιλογής των προϊόντων της που γίνεται όλο και πιο σημαντικό κάθε χρόνο. Ήδη καταρτίζεται Λίστα Επιχειρήσεων με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον σε διεθνές, αλλά και ειδικότερα σε ελληνική επίπεδο. Η Λίστα αναδεικνύει επιχειρήσεις, ανά χώρα ή περιφέρεια, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία μέσω της οποίας διερευ- νάται η άποψη των εργαζομένων σχετικά με το επίπεδο εμπιστοσύνης και την ποιότητα των υφιστάμενων σχέσεων ανάμεσα σε αυτούς και τη διοίκηση. Αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης «σφραγίζει» και το στυλ διοίκησης της εταιρείας. Από την άλλη, η συμπεριφορά των στελεχών της εταιρείας έναντι του κοινού είναι κρίσιμος παράγοντας επιλογής των προϊόντων της.

 •  Ευαισθητοποίηση έναντι της κοινωνίας. Δηλαδή, κατά πόσον απασχο- λούν την εταιρεία ευρύτερα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά θέματα.

Συμπερασματικά και με βάση τα ανωτέρω καλή εταιρική εικόνα δημιουρ- γείται όταν η εταιρεία:

Παρέχει ποιότητα,
Έχει καινοτομικά προϊόντα,
Αποπνέει ατμόσφαιρα σύγχρονης επιχείρησης,
ΕμφανίζειαρμονίαστιςσχέσειςτηςμετουςσυμμέτοχουςκαιτονΤύπο,Εμφανίζει κοινωνική δράση,
Επιλέγει συνεργατική πολιτική.

Παπατριανταφύλλου Γιώργος

Επικοινωνιολόγος.

Ημέρα της Γυναίκας 2021 – Οι Ελληνίδες Digital Citizens.

Τελευταία στοιχεία της Focus on Tech Life από την FOCUS BARI για την σχέση των Ελληνίδων με την τεχνολογία .

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2021, η ημερίδα της Smartpress «Τhe Future is Female» και τίτλο Women in Digital. Την εναρκτήρια ομιλία είχε η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της Focus Bari, παρουσιάζοντας τα τελευταία στοιχεία της Focus on Tech Life, που αποκαλύπτουν ότι:

Το 93% των Ελληνίδων 16-74 χρόνων είναι χρήστριες internet, επιβεβαιώνοντας επάξια τον τίτλο των «digital citizens», με τις μεγάλες ηλικίες και όλες τις περιοχές της χώρας να αποτελούν ενεργά «μέλη του διαδικτυακού τοπίου»!

Οι Ελληνίδες έχουν πρόσβαση στο internet τόσο από το κινητό τους, όσο και από laptop, desktop, tablet αντίστοιχα με τους άντρες, και…

Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για μια πλειάδα χρήσεων που συμπεριλαμβάνουν επικοινωνία μέσω email, αναζήτηση πληροφοριών, social, αλλά και το e-banking, συναλλαγές με το Δημόσιο, e-commerce, webinars και τηλεεργασία

Οι επτά στις δέκα Ελληνίδες είναι πλέον τακτικές χρήστριες του e-commerce, αγοράζουν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών online, δαπανούν κατά μέσο όρο 735 ευρώ ανά εξάμηνο σε online αγορές, ενώ χρησιμοποιούν και ποικιλία τρόπων στις online πληρωμές τους. Τέλος, οκτώ στις δέκα Ελληνίδες έχουν τουλάχιστον ένα προφίλ στα social, με τα βασικά δίκτυα να μοιράζονται την δημοτικότητά τους στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Σεισμός και προετοιμασία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου.

 
Ερώτημα : «Πόσο κατάλληλα είναι προετοιμασμένη κάθε Πόλη στο ενδεχόμενο σεισμού, να διαχειριστεί τις κρίσιμες ώρες εφόσον απαιτηθεί υλικοτεχνική βοήθεια , τρόφιμα, σκηνές, είδη πρώτης ανάγκης;
εκπαιδευμένο το προσωπικό ;Κατά πόσο υπάρχει σχέδιο απεγκλωβισμού, εγκατάλειψης, διάσωσης ; και κατά πόσο έχει οριστεί και προπάντων εκπαιδευτεί εξειδικευμένο στέλεχος στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων; » .
 
Η Πολιτική Προστασία σε αντίστοιχες περιπτώσεις δίνει προτεραιότητα στις πιό «βαριές» περιπτώσεις.
 
Προτάσεις:
 1. Πλήρης ανάπτυξη σχεδίου εντοπισμού σεναρίων κρίσεων
 2. Σχέδια ανά περίσταση αντιμετώπισης κάθε σεναρίου με λύσεις
 3. Εκπαίδευση προσωπικού σε εκπαίδευση ρόλων ώστε να δράσουν άμεσα την κρίσιμη στιγμή
 4. Προμήθεια σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό
 5. Σχέδια αντιμετώπισης στα σχολικά περιβάλλοντα
 6. Ορισμός ειδικού απολύτως εκπαιδευμένου επαγγελματία στην επικοινωνία ώστε βάσει συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού θα επικοινωνεί με όλες τις ομάδες οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν άμεση ενημέρωση για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση (Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων- Crisis Communication Management).
 7. Ενημερωτικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Πολιτών (CIBP–Citizens’ Informative Business Planning) .Το σχέδιο αυτό αναλαμβάνουν εξειδικευμένα στελέχη να το επικοινωνήσω με τμηματοποίηση και ανάλογα τη χωροταξία, ρυμοτομία και μορφολογία των συνοικιών στους κατοίκους. Το σχέδιο είναι επιχειρησιακό και περιλαμβάνει τις άμεσες αντιδράσει των πολιτών επί συγκεκριμένων σεναριων κρίσεων και φυσικών καταστροφών.
 8. Δομές αντιμετώπισης της κρίσης. Σε ποιούς χώρους θα συγκεντρωθούν οι πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να διαμείνουν αλλού , ποιές δομές και για πὀσο χρονικό διάστημα μπορούν να τροφοδοτούν με τα είδη διατροφής , ρουχισμού κ.αλ.
 9. Σχεδιασμός προστασίας ευάλωτων ομάδων
 10. Εφεδρικά συστήματα τηλεπικοινωνιών

Παπατριανταφύλλου Γιώργος

Επικικοινωνιολόγος

6974313052

Ραδιόφωνο. Το πιό άμεσο μέσο.

Το Ραδιόφωνο παραμένει το πιό αγαπητό από όλα τα μέσα επικοινωνίας. Αναλλοίωτα παραμένουν τα βασικά του χαρακτηριστικά:

Αμεσότητα: ότι ακούς συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.

Προσαρμοστικότητα : παντού μαζί σου, εύκολα.Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας: "επιβάλλεται", λόγω της ευκολίας μεταφοράς των μηνυμάτων.

Η ψυχολογία του Ραδιοφωνικού μέσου:

Προσεγγίζει μέσω της ακοής ειδικά νευρωνικά δίκτυα τα οποία αποδεδειγμένα επηρεάζουν αποτελεσματικά την ψυχολογία και τη θετική διαμόρφωση αυτής. Ο κύριος λόγος είναι η αμεσότητα της ραδιοφωνικής παρουσίας η οποία γίνεται αντιληπτή ως "παρέα" του ακροατή.

Η μουσική στο ραδιόφωνο βοηθά τη δημιουργία της χαλάρωσης του οργανισμού όταν αναλύονται οι μουσικοί ήχοι οι οποίοι οδηγούν στις αναμνήσεις ή άλλες ψυχογενείς διαδικασίες στα συναισθηματικά κέντρα .

Εκλύονται οι ίδιες χημικές ουσίες που εκλύει το γέλιο και ως εκ τούτου επέρχεται η ευχάριστη διάθεση.

Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας του: " Το μέσο είναι το μήνυμα" Μάρσαλ Μακ Λούαν.

Το ραδιοφωνικό μέσο κυρίως λόγω της συναισθηματικής διείσδυσης του , δημιουργεί περιβάλλον θετικής υποδοχής των μηνυμάτων.

Ο υψηλός βαθμός αξιοπιστίας του το προσαρμόζει και το καθιερώνει ως αξιόπιστο και τίμιο στη μετάδοση των μηνυμάτων του.

Ακόμα και η εμπορική του επικοινωνία ταυτίζεται ως μέρος του συνόλου του προγράμματος και μένει ανεπηρέαστη απο την ενοχοποίηση των διαφημίσεων ως ξεχωριστού μέρους του προγράμματος χαρακτηριστικό των υπολοίπων μέσων επικοινωνίας.

Η εμπορική επικοινωνία του ραδιοφώνου ενσωματώνεται πλήρως στο υπόλοιπο πρόγραμμα στη συνείδηση του ακροατή.

Η αποτελεσματικότητα στην εμπορική επικοινωνία.

Το Ραδιόφωνο λειτουργεί ως Push Marketing "εργαλείο". Η μετάδοση ενός διαφημιστικού μηνύματος πιάνει ακροατές οι οποίοι δεν βρίσκονταν στη στόχευση μίας καμπάνιας marketing και οι ίδιοι ποτέ δεν είχαν κατά νού το συγκεκριμένο προιόν. Αυτό οφείλεται στην ταύτιση και στην αμεσότητα του ακροατή με το μέσο.

Η πιστότητα του ακροατή στο ραδιοφωνικό μέσο το οποίο επιλέγει, μεταφράζεται και σε πιστότητα πρός το διαφημιζόμενο προιόν.

Η αμεσότητα του μέσου σε συνδυασμό με μία συνεπή ραδιοφωνική καμπάνια φέρνει το προιόν Top Of Mind δηλαδή πρώτο στη σκέψη των καταναλωτών όταν πρέπει να επιλέξουν προιόν απο την κατηγορία αυτού. Επίσης βάσει αυτής της διαδικασίας αυξάνει και την αναγνωτισιμότητα (awareness) του προιόντος.

Η δυναμική του ραδιοφωνικού μέσου οδηγεί σε αύξηση των αναζητήσεων στο διαδίκτυο καθώς ο ακροατής ακούει και αναζητά το προιόν,δηλαδή το ραδιοφωνικό μέσο είναι δυναμικό μέσο και ωθεί σε συγκεκριμένες ενέργειες και το δυνητικό κοινό.Αυξάνει τη δυναμική των Key Words και του SEO ενός προιόντος.

Παπατριανταφύλλου Γιώργος.

Η αξιακή βάση κάθε επιχείρησης.

Η Αξιακή Βάση της Εταιρείας

Αξιακή βάση είναι το σύστημα των αξιών της ηθικής στο οποίο «οικοδομεί- ται» η επιχείρηση και πορεύεται καθόλη τη διάρκεια της ζωής της. Η αξιακή βάση λειτουργεί ως οδηγός, δεν είναι πρόσθετο στοιχείο αλλά βρίσκεται στην καρδιά της κάθε επιχείρησης. Δεν διαφημίζεται, αλλά διαπιστώνεται από την κοινωνία. Δομικά συστατικά της αξιακής βάσης είναι:

Ο σεβασμός, Η αξιοπιστία, Η ειλικρίνεια, Η συνέπεια, Η ηθική, Η εντιμότητα, Το ενδιαφέρον για την κοινωνία, Η προστασία της ανθρώπινης προσωπικότητας, Ο ανθρωπισμός, Η πελατοκεντρική στρατηγική.

Η γνώμη και η άποψη των ατόμων για την εταιρεία είναι στην ουσία η κινητήρια δύναμη που καθοδηγεί την προτίμησή τους για την εταιρεία. Το αξιακό περιβάλλον της κάθε εταιρείας βρίσκεται πίσω από αυτή τη διεργα- σία δημιουργίας της εταιρικής εικόνας.

Στον σύγχρονο καταναλωτή μικρές έως ανύπαρκτες είναι οι διαφορές σε προϊόντα, πρόσωπα και υπηρεσίες. Τη στιγμή της επιλογής της συνεργασίας του με κάποια επιχείρηση θα γίνει ανάκληση της εταιρικής εικόνας και, στην ουσία, των αξιών που έχει αυτή η επιχείρηση.

Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο έχει ελάχιστες διαφορές με ένα άλλο αντα- γωνιστικό του. Ο καταναλωτής θα επιλέξει την εταιρεία που θα θεωρήσει ότι έχει τις περισσότερες αξίες. Βέβαια, δεν είναι σε θέση να εξηγήσει τα κίνητρατης επιλογής του, όμως σε πολλαπλά πειράματα που πραγματοποίησα με την ομάδα μου εντός και εκτός εργαστηρίου και κατόπιν ενδελεχούς έρευνας διαπιστώσαμε πως η επιλογή έγινε με κριτήρια όχι εμπορικά ή τεχνικά ή ακόμα και χαμηλότερης τιμής, αλλά με κριτήρια που βασίστηκαν στις αξίες των ανθρώπων της εταιρείας επιλογής.

Σε έρευνα βάθους, και κατόπιν στις ποιοτικές αναλύσεις, ένας αγοραστής αυτοκινήτου για αρκετό καιρό βρισκό- ταν μεταξύ δύο επιλογών και συνεπώς μεταξύ δύο αυτοκινήτων. Σύγκρινε και προσπαθούσε να κάνει την καλύτερη επιλογή και τελικά η αγορά έγινε. Διερευνήσαμε τα κίνητρα που τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή και διαπιστώσαμε πως τελικά επέλεξε το λίγο ακριβότερο αυτοκίνητο. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά θεωρούσε πως ήταν στο ίδιο επίπεδο με το άλλο αυτοκίνητο που δεν επέλεξε και η εκτίμησή του ήταν πως πρόκειται πάνω- κάτω για δύο όμοια αυτοκίνητα.

Στις ερωτήσεις μας (με τη μορφή ανοιχτού ερωτηματολογίου, δηλαδή με τη μορφή συζήτησης – κοινωνικής ποιοτικής έρευνας) δεν μπορούσε να ξεχωρίσει κάποιο από τα δύο αυτοκίνητα και να το εντάξει σε κάποια ιδιαίτερη κατηγορία ώς επικρατέστερη.

Τι ακριβώς είχε συμβεί; Η εταιρεία, της οποίας το αυτοκίνητο επέλεξε, ο πωλητής που τον εξυπηρέτησε αντιπροσώπευε τις αξίες που ο ίδιος θεωρούσε ώς χαρακτηριστικές ενός αληθινού ανθρώπου. Ήταν φιλικός (δηλαδή είχε υπομονή). Ήταν ανθρώπινος (δεν τον έβλεπε ως αγοραστή αλλά επεδίωκε να ικανοποιήσει την ανάγκη του με τρόπο ειλικρινή).

Άφησε να εννοηθεί ότι, και μετά την αγορά του αυτοκινήτου, για την εταιρεία ο αγοραστής θα είναι πάντα στη θέση που είναι και τώρα, δηλαδή άνθρωπος με ανάγκες τις οποίες θα ικανοποιήσουν. Οι αξίες του ανθρώπου (πωλητή) τις οποίες ταύτισε ο αγοραστής με την εταιρεία ήταν κοινωνικότητα, ανθρωπιά, ειλικρίνεια. Στον εγκέφαλο του αγο- ραστή, από την αρχή της σχέσης πωλητή (εταιρείας)-αγοραστή, άρχισε να «χτίζεται» μια καλή εικόνα, μέσα από τις αξίες του ανθρώπου.

Στην αντίπερα όχθη, οι άνθρωποι της εταιρείας που απέρριψε ο αγοραστής ήταν κυνικοί, χωρίς ειλικρινές ενδιαφέρον για τον άνθρωπο δίνοντας μια αίσθηση αμέλειας και στην περίπτωση συνέχισης της σχέσης, δηλαδή στην περίπτωση της αγοράς. Ο αγοραστής στην ουσία διαμόρφωνε την εικόνα των επιχειρήσεων, μέχρι τη στιγμή της απόφασής του.

Παπατριανταφύλλου Γιώργος – Επικοινωνιολόγος απόσπασμα απο το βιβλίο του Εταιρική Εικόνα , εκδόσεις Σταμούλης 2011.

Η επιστήμη της επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων στο άμεσο μέλλον.

Η πανδημία δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον στην επιστήμη της επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τις ερευνητικές διαδικασίες περί των αλλαγών που έχουν επέλθει διαπιστώνονται τα ακόλουθα :

 1. το ισχυρό διακύβευμα είναι πως οι έκτακτες συνθήκες μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή 
 2. επιβάλλεται η ανάκτηση της εμπιστοσύνης και η επιδίωξη αυτής
 3. η κρίση πυροδοτεί τη δημιουργία κύκλου καινοτόμων επιχειρήσεων και νέων μονάδων .Όπως είπε ο Πλάτων η ανάγκη γεννά εφευρέσεις. Ψηφιοποίηση , ηλεκτρονικές παραγγελίες , μηχανική μάθηση ….νέα επιχειρηματικότητα καθώς ακόμα και μία καινοτόμα εφαρμογή μπορεί να δημιουργήσει μία μεγάλη νέα επιχείρηση
 4. αύξηση της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών
 5. αύξηση παραγωγικότητας μέσω της μεταμόρφωσης των επιχειρήσεων
 6. εκπληκτικοί ρυθμοί ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου
 7. αλλαγές στην ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων 
 8. το 20% του εργατικού δυναμικού θα μπορεί στο μέλλον να εργάζεται εξ᾽αποστάσεως εξἰσου αποτελεσματικά
 9. κουλτούρα δια βίου μάθησης
 10. καθιερώνεται το the urgency το επείγον και συνδυάζονται πολύ πιό γρήγορα έρευνα ανάλυση και παραγωγή 
 11. μεταρρυθμίζονται τα συστήματα υγείας
 12. καλύτερη προσέγγιση των κρίσεων με πρόληψη

Κομβικά σημεία νέου σχεδιασμού των επιχειρήσεων :

 • καλή προετοιμασία 
 • επικοινωνιακές δεξιότητες 
 • καλύτερα συστήματα και τεχνολογίες 
 • εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση
 • καλύτερη ανάλυση των κοινών
 • after sales με πολλαπλά εργαλεία
 • συστήματα customer services άμεσης ειδοποίησης

Παπατριανταφύλλου Γιώργος 

Επικοινωνιολόγος

6974313052