Όταν ο Influencer μετατρέπει την επικοινωνία σε Προπαγάνδα.

 

Ο όρος Influencer σημαίνει και υποδεικνύει, κυρίως τα φυσικά πρόσωπα τα οποίοι μέσω των απόψεων, των άρθρων, της στἀσης τους θεωρείται πως επηρεάζουν στοχευμένα κοινά παρασύροντας τα στις υποδείξεις τους.

Η μεγάλη σύγχυση προκαλείται όταν αυτή η επιρροή είναι προϊόν χρηματικής ή ανταλλακτικής εμπορικής συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή το άτομο δεν προωθεί μία υπηρεσία ή ένα προϊόν γιατί έχει προσωπική θετική εμπειρία ή γιατί πιστεύει σε αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία αλλά το πράττει έναντι ανταλλάγματος. Συνεπώς η προσπάθεια επιρροής γίνεται απο ιδιοτέλεια. Ακριβώς σε αυτό το σημείο η επιρροή μετατρέπεται σε Προπαγάνδα και μάλιστα αποκτά ένα απο τα χειρότερα της πρόσωπα.
Προπαγάνδα είναι η συστηματική και οργανωμένη συναισθηματική αρχικά και συμπεριφορική-σωματική εν συνεχεία, προσπάθεια άσκησης επιρροής πρός συγκεκριμένες αγοραστικές, καταναλωτικές, κοινωνικές, πολιτικές και άλλες συμπεριφορές χωρίς την παράθεση στοιχείων ή άλλων δεδομένων καθιστώντας αδύνατη την κριτική σκέψη, καθώς διαθέτει ειδική- μονομερής στόχευση, με σκοπό την απόκτηση απο πλευράς προπαγανδιστή ιδιοτελών συγκεκριμένων ωφελημάτων σε όλα τα προαναφερόμενα πεδία.
Η Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων (το επιστημονικό σωματείο της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα), στον καταστατικό της χάρτη αναφέρει πως:
« Όταν το Word Of Mouth (η διάδοση διά στόματος το να συζητιέται κάτι ως ιδανικό), είναι στοχευμένο, τότε πρόκειται περί προπαγάνδας. Εμείς ως επιστήμη της επικοινωνίας πρέπει να πράττουμε πάντα κάτι τόσο καλά που ενδεχομένως διαδοθεί».
Το σκεπτικό του συγκεκριμένου άρθρου στο καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων είναι πως εάν για παράδειγμα, είσαι καλός στην εξυπηρέτηση γιατί αυτό θα διαδοθεί και θα προσελκύσεις και άλλους πελάτες, τότε αυτός είναι ο ορισμός της Προπαγάνδας διότι πράττεις για ιδιοτελή οφέλη. Δηλαδή γιατί θα προσελκύσεις και άλλους πελάτες.
Αντιθέτως πρέπει να είσαι άριστος στην εξυπηρέτηση των πελατών σου απο Καθήκον πάντα σε κάθε δεδομένη στιγμή, γιατί αυτό πιστεύεις πως είναι το σωστό και το χρέος σου.
Στα Social Media, η επικράτηση της ορολογίας Influencer είναι ιδιαιτέρως και απροκάλυπτα, επικίνδυνη.
Οι διαφορετικές απόψεις όχι απλά είναι λογικό να υπάρχουν αλλά είναι και απαραίτητο, ώστε να αναπτύσσεται η κριτική και η σύγκριση.
Στις περιπτώσεις όμως όπου γίνεται προσπάθεια επιρροής πρός όφελος αυτού που ασκεί συγκεριμένη άποψη τότε πρόκειται περί Προπαγάνδας.
Ο συλλογισμός της Προπαγανδιστικής λογικής είναι πως: «Χρησιμοποιώ συγκεκριμένα μέσα με στρατηγική στόχευση να πείσω δια της επιβολής της άποψης μη επιτρέποντας στον άνθρωπο να θέσει την κριτική του σκέψη και τον κριτικό του μηχανισμό, και με τον τρόπο αυτό να πετύχω μόνο την επικράτηση της δικής μου στρατηγικής».
Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο και σπουδαιότερο απο τη φήμη στις αρχές και τις αξίες του ανθρώπου καθώς αποτελούν το σημαντικότερο «περιουσιακό» του στοιχείο κάτι που παύει να ισχύει όταν διαπιστωθεί πως η προσπάθεια επιρροής είναι ιδιοτελής, τόσο για το φυσικό πρόσωπο που πράττει όσο και για το προιόν ή την υπηρεσία που προωθεί.
Παπατριανταφύλλου Γιώργος
Επικοινωνιολόγος
Μέλος του προεδρείου της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων ( επιστημονικό σωματείο)
Συγγραφέας των βιβλίων «Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων» και «Εταρική Εικόνα«
6974313052

Όταν ο εκπρόσωπος ενημέρωσης δεν είναι ειδικός της επικοινωνίας.

Παρατηρώ καθημερινά μεγάλες αστοχίες στην επικοινωνία των κρίσιμων συμβάντων απο μη ειδικούς της επικοινωνίας.
Οι αστοχίες αυτές έχουν τη βάση τους στην ανεπιτυχή επιλογή ακατάλληλων προσώπων χωρίς γνώσεις στην επιστήμη της επικοινωνίας.
Ως αποτέλεσμα των κακών επιλογών και της ανεπαρκούς διαχείρισης της επικοινωνίας έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
 • εκνευρισμός και νευρική απόδοση του λόγου
 • ανακριβείς δηλώσεις
 • υπερβολές και δηλώσεις σε αρκετές περιπτώσεις ποινικά κολάσιμες
 • δημιουργία κλίματος πανικού
 • δημιουργία διπλωματικών και εντάσεων στις σχέσεις μεταξύ ενδιαφερομένων μερών
 • εντυπωσιασμός εις βάρος της δημιουργίας κλίματος ασφάλειας
 • αναιδείς τρόποι
 • ακανόνιστη και αρνητική σωματική επικοινωνία
 • ελλιπής πληροφόρηση
 • μη ικανοποίηση των δημοσιογράφων και της κοινής γνώμης ως πρός την ποιότητα και την ποσότητα της ενημέρωσης
Ο εκπρόσωπος ενημέρωσης θα πρέπει ιδανικά:
 • να είναι σαφέστατος στα μηνύματα του
 • να διαθέτει τις αξίες του ήθους, της ειλικρίνειας, της αξιοπιστίας, της συνέπειας και της διαφάνειας
 • να απαντά με πραότητα και σαφήνεια στις ερωτήσεις
 • να μην αφήνει αναπάντητα ερωτήματα
 • να είναι ευγενικός
 • να διαθέτει σωστή και σημασιολογικά την πρέπουσα σωματική επικοινωνία
 • να είναι πολύ καλά ενημερωμένος και  ο ίδιος επί των θεμάτων
Τι σημαίνει ειδικός της επικοινωνίας:
 • σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων
 • σύμβουλος επικοινωνίας
 • επικοινωνιολόγος
Παπατριανταφύλλου Γιώργος 
Μέλος του ΔΣ της ΕΕΔΣ (Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, επιστημονικό σωματείο)
Επικοινωνιολόγος
6974313052

Οι Επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων.

 

(απο το βιβλίο του Παπατριανταφύλλου Γεώργιου, Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων, εκδόσεις Σταμούλης 2008)

Σύμφωνα με τον ακριβή προσδιορισμό των στελεχών Δημοσίων Σχέσεων οι επαγγελματίες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες που είναι:

1. Οι Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων οι οποίοι είναι σύμβουλοι διοίκησης. Λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις της διοίκησης ως σύμβουλοι, καταστρώνουν το στρατηγικό σχεδιασμό της επικοινωνίας και παρακολουθούν την υλοποίησή του.
2. Οι Τεχνικοί των Δημοσίων Σχέσεων που είναι τα στελέχη τα οποία υλοποιούν το στρατηγικό σχεδιασμό.

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων δραστηριοποιούνται σε δύο κύριους τομείς:

1. Εσωτερικά στελέχη. Αυτά δραστηριοποιούνται εντός του οργανισμού. Είναι Managers ή Διευθυντές. Έχουν αντίληψη και άμεση επαφή με τον οργανισμό και γνωρίζουν καλά τα προβλήματα και τα πλεονεκτήματά του.

2. Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων που έχουν κυρίως συμβουλευτικό ρόλο στη διοίκηση. Έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν τα προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων και να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες με στελέχη που ανήκουν στο δυναμικό της εταιρείας τους.

Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων το έργο του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων συνίσταται:

α) Στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής ανάπτυξης σχέσεων και επικοινωνίας για τις οργανώσεις (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) με τις ομάδες του κοινού που βρίσκονται εκτός αυτών (εξωτερικές Δημόσιες Σχέσεις) και με τις ομάδες του κοινού που βρίσκονται εντός αυτών (εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις).

β) Στην εισήγηση, προγραμματισμό και εφαρμογή πρωτοβουλιών κοινωνικής ωφελιμότητας, οι οποίες καταξιώνουν τον κοινωνικό ρόλο των οργανώσεων που προαναφέρθηκαν και συμβάλλουν στην παρουσίαση και προβολή του συνόλου του έργου τους.

γ) Στην άμεση αντιμετώπιση και άρση των εμποδίων επικοινωνίας, προς διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής πληροφοριών ανάμεσα στις οργανώσεις που προαναφέρθηκαν και στις εντός και εκτός αυτών ομάδων του κοινού.

δ) Στην ανάπτυξη και εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος, με αντικειμενική πληροφόρηση και ελεύθερο διάλογο. [Καταστατικός Χάρτης Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων]

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων.

Ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων νοείται ο ιδιοκτήτης διευθυντής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων προς τρίτους ή ο ελεύθερος επαγγελματίας Δημοσίων Σχέσεων ή ο επαγγελματίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ο οποίος έχει ως κύρια επαγγελματική απασχόληση την εκπόνηση, εισήγηση ή και εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικών και εξωτερικών Δημοσίων Σχέσεων.

 

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων –
Ιδιοκτήτης Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.

Είναι ο ιδιοκτήτης ή ο μέτοχος Εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης που διατηρεί και διευθύνει ή συνδιευθύνει ανεξάρτητη και αμιγή επιχείρηση παροχής προς τρίτους και με αμοιβή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων σε ανεξάρτητη – από την κατοικία του ή επιχείρηση τρίτων- επαγγελματική στέγη.

 

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων –
Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος μόνος ή συμμετέχων σε κοινοπραξία συμβούλων έχει ως κύρια απασχόλησή του την προς τρίτους και με αμοιβή άσκηση Δημοσίων Σχέσεων.

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων – Στέλεχος Οργάνωσης.

(εξαρτημένης σχέσεως εργασίας)
Nοείται εκείνος που με υπαλληλική σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη διοίκηση δημόσιας υπηρεσίας ή επιχείρησης σε θέματα ή προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων, εσωτερικών και εξωτερικών, καθώς και ο προϊστάμενος υπηρεσιακής μονάδας Δημοσίων Σχέσεων, δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού, επιχείρησης κ.λπ., κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων εσωτερικών και εξωτερικών.

Όσοι απλώς εργάζονται σε γραφεία και υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων, σε γραφεία τύπου, και απασχολούνται σε θέματα των επιμέρους λειτουργιών Δημοσίων Σχέσεων, και επομένως δεν κατέχουν θέση στελέχους και δεν έχουν γενική θεώρηση και ευθύνη του έργου των Δημοσίων Σχέσεων, δεν πληρούν την ιδιότητα του Συμβούλου των Δημοσίων Σχέσεων. [Καταστατικός Χάρτης της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων. Άρθρο 3]

 

Παπατριανταφύλλου Ι. Γεώργιος.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της

Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων

(το επιστημονικό σωματείο το Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα)

Δημόσιες Σχέσεις. Η παρεξηγημένη επιστήμη.

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη καθώς συνθέτουν τους γνωστικούς κλάδους της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας.

Ο Έντουαρντ Μπερνάις υπήρξε ο πρώτος καθηγητής με έδρα Δημοσίων Σχέσεων στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 1923.

Στη χώρα μας οι Δημόσιες Σχέσεις χρησιμοποιήθηκαν απο μερίδα επαγγελματιών με ανορθόδοξο και αντιεπιστημονικό τρόπο κυρίως απο παρεξήγηση και παράδοξη μετάφραση του αυθεντικού Public Relations ως Δημόσιες Σχέσεις. Σαφώς και η μετάφραση απο τη μία γλώσσα στην άλλη είναι ακριβώς αυτή αλλά ως ακαδημαική και επαγγελματική ορολογία δεν εξέφρασε το ακριβές. Προτιμότερη απόδοση θα ήταν η φράση Ανάπτυξη Σχέσεων (αντί για Δημόσιες Σχέσεις).

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων είναι αμιγώς επιστήμη της Επικοινωνίας.

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων είναι αδύνατον να ασκήσει τα καθήκοντα του εάν δεν αποκωδικοποιήσει καταστάσεις και προσωπικότητες μέσω της ψυχολογίας και εάν δεν χαρογραφήσει το κοινωνικό γίγνεσθαι μέσω της κοινωνιολογικής μελέτης.

Αρκετοί επεγγελματίες μπορεί να χρησιμοποιούν την ορολογία των Δημοσίων Σχέσεων για να προσδιορίσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι σωστή η χρήση του τίτλου Δημόσιες Σχέσεις.

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει και εφαρμόζει στρατηγικά την επικοινωνία κατόπιν έρευνας, ανάλυσης και σχεδιασμού των τακτικών του πλάνου Δημοσίων Σχέσεων.

Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι η υποδοχή σε κέντρα διασκέδασης και ξενοδοχειακές μονάδες ή οποιαδήποτε υποδοχή (reception).

Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι η εκπροσώπηση καλλιτεχνών (manager-ατζέντης).

Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι η προώθηση και η δωρεάν διαφήμιση (free lancer agent).

—————————————————————————–

Δημόσιες Σχέσεις είναι ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο «προιόν» έρευνας με σαφή στόχευση.

Δημόσιες Σχέσεις είναι η εφαρμογή των 22 καταγεγραμμένων Προγραμάτων Δημοσίων Σχέσεων.

Δημόσιες Σχέσεις είναι η Ανάπτυξη Σχέσεων μέσω της αποκωδικοποίησης της προσωπικότητας και της εφαρμογής της κοινωνιολογικής ανάλυσης.

 

Παπατριανταφύλλου Γιώργος 

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων – Επικοινωνιολόγος

Συγγραφέας των βιβλίων

«Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων» εκδ. Σταμούλης 2008

«Εταιρική Εικόνα» εκδόσεις Σταμούλης 2011.

Ο Κώδικας των Αθηνών.

Κώδικας των Αθηνών. Ψηφίστηκε στην Αθήνα το Μάιο του 1965 και εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα απο όλα τα επιστημονικά σωματεία των Δημοσίων Σχέσεων σε όλο τον κόσμο.

Οι Δημόσιες Σχέσεις διέπονται από κανόνες δεοντολογίας, όρος που σημαίνει με ακρίβεια το δέον γενέσθαι. Οι κανόνες δεοντολογίας είναι οι οδηγίες αυτές που κατευθύνουν τον επαγγελματία στο να πράττει το σωστό ηθικά. Αυτό σημαίνει πως έρχονται οι οδηγίες αυτές να διατηρήσουν την ισορροπία και να τοποθετήσουν τον επαγγελματία απέναντι στον άνθρωπο και στην κοινωνία με συγκεκριμένες εντολές που αποδεικνύουν την ισότητα στην κοινωνία αυτή.

Η Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύνταξη αλλά και αποδοχή από όλες τις εθνικές εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων του Διεθνούς Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων. O Κώδικας των Αθηνών είναι ένα έργο διαχρονικό και αριστουργηματικό, καθώς προσφέρει στις Δημόσιες Σχέσεις έναν ορίζοντα κοινωνικό και ανθρωπιστικό:
Προσδίδει ιστορική σημασία στον θεσμό των Δημοσίων Σχέσεων.
Παραθέτει την κοινωνική υπόσταση του επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων.
Τοποθετεί κανόνες και συγκεκριμένο πλαίσιο στις σχέσεις του επαγγελματία με τον άνθρωπο.
Τοποθετεί τον σοβαρό επαγγελματία που δεν είναι ποτέ χρηματομηχανής και αυταρχικός, αλλά αποδοτικός και μελετητής.
Υμνεί τη συναίνεση και τη συνεργασία και απωθεί τον ανταγωνισμό.
Προβάλλει αξίες με αντοχή στο χρόνο και το μέλλον των Δημοσίων Σχέσεων.

Ο Κώδικας των Αθηνών ορίζει πως κάθε μέλος εταιρείας που τον προσυπογράφει:
αναγνωρίζει την Οικουμενική διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
συμβάλλει ηθικά και πνευματικά στο να εκδηλώνεται ελεύθερα ο άνθρωπος.
δημιουργεί συστήματα πληροφοριών, ώστε κάθε μέλος του οργανισμού να είναι απόλυτα ενημερωμένο.
εμπιστεύεται και κερδίζει την εμπιστοσύνη των συνεργατών του.
αναγνωρίζει την ανθρώπινη φύση του επαγγέλματος των ΔΣ.

Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων αλλά και οι εταιρείες μέλη συμβάλλουν στη δημιουργία των ηθικών και πνευματικών προϋποθέσεων που επιτρέπουν στον άνθρωπο:

1. Να εκδηλώνεται ελεύθερα, να αναπτύσσεται και να απολαμβάνει τα απαράγραπτα δικαιώματά του.
2. Να δημιουργεί σχήματα και δίκτυα επικοινωνίας που ευνοώντας την ελεύθερη κυκλοφορία ουσιωδών πληροφοριών θα επιτρέπουν σε κάθε μέλος του κοινωνικού οργανισμού ή της ομάδας να αισθάνεται ενημερωμένο, υπολογιζόμενο, υπεύθυνο και αλληλέγγυο.
3. Να συμπεριφέρεται σε κάθε περίπτωση και με οιεσδήποτε συνθήκες με τρόπο που να αξίζει και να κατακτά την εμπιστοσύνη εκείνων με τους οποίους έρχεται σε επαφή.
4. Να λαμβάνει υπ’ όψιν ότι απ’ αυτή τη δημόσια φύση του επαγγέλματός του, ακόμα και η ιδιωτική συμπεριφορά του αντανακλά στις κρίσεις που διατυπώνονται για το επάγγελμα αυτό καθαυτό.

Υποχρεώνεται:
1. Να σέβεται κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, τις αρχές και τους ηθικούς κανόνες της «Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».
2. Να σέβεται και να περιφρουρεί την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης προσωπικότητας και να αναγνωρίζει σε κάθε άτομο το δικαίωμα να σχηματίζει μόνο του την προσωπική του κρίση.
3. Να δημιουργεί τις ηθικές, ψυχολογικές, πνευματικές συνθήκες του αληθινού διαλόγου, να αναγνωρίζει το δικαίωμα των συμμετεχόντων μερών να εκθέσουν την υπόθεσή τους και να εκφράσουν την άποψή τους.
4. Να ενεργεί σε κάθε περίσταση λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των προκειμένων μερών: του οργανισμού για τον οποίο εργάζεται αλλά και του εκάστοτε κοινού.
5. Να σέβεται τις υποσχέσεις και τις υποχρεώσεις του, οι οποίες πρέπει να διατυπώνονται έτσι, ώστε να μην αφήνουν περιθώρια σύγχυσης, και να ενεργεί έντιμα και νόμιμα σε κάθε περίπτωση για να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του, παρόντων ή παρελθόντων, καθώς και του συνόλου των κοινών που αφορούν οι ενέργειές του.

Πρέπει να μην:
1. Υποτάσσει την αλήθεια σε άλλες επιταγές.
2. Μεταδίδει πληροφορίες που δε βασίζονται σε στοιχεία ελεγμένα ή υποκείμενα σε έλεγχο.
3. Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε καμία επιχείρηση ή σε καμία δραστηριότητα προσβάλλουσα την ηθική, την τιμή, την αξιοπρέπεια ή την ακεραιότητα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
4. Χρησιμοποιεί καμιά μέθοδο, κανένα μέσο, καμία τεχνική χειρισμού για να δημιουργήσει ασυνείδητα κίνητρα που στερούν το άτομο από την ελεύθερη κρίση του και συνεπώς από την ευθύνη των πράξεών του.

 

Τα 13 άρθρα του Κώδικα των Αθηνών.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ .
Άρθρο 1.
Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί ώστε , να συμβάλλει στην πραγμάτωση των ηθικών και πνευματικών προυποθέσεων που επιτρέπουν στον άνθρωπο να αναπτύσσει την προσωπικότητα του και να απολαμβάνει τα απαράγραπτα δικαιώματα του που αναγνωρίζονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Άρθρο 2.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί ώστε να καθιερώνει επικοινωνιακά πρότυπα και διαύλους επικοινωνίας , ώστε ενθαρρύνοντας την ελεύθερη ροή των ουσιωδών πληροφοριών , να καθιστά κάθε μέλος της κοινωνικής ομάδας ενημερωμένο και να του παρέχει τη συνειδητοποίηση της προσωπικής του συμμετοχής και ευθύνης αλλά και της αλληλεγγυότητας του πρός τα άλλα μέλη .
Άρθρο 3.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί να συμπεριφέρεται πάντα και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες , με τρόπο που να καταξιώνεται της εμπιστοσύνης εκείνων με τους οποίους έρχεται σε επαφή.
Άρθρο 4 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί ώστε να λαμβάνει υπόψη του , ότι επειδή η φύση του επαγγέλματος του αναφέρεται στο κοινό , η επαγγελματική του συμπεριφορά – συχνά και ιδιωτική – αντανακλάται στον τρόπο που κρίνεται το επάγγελμα στο σύνολο του.
Άρθρο 5.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων , είναι υποχρεωμένος , να τηρεί κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, τις αρχές και τους ηθικούς κανόνες της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Άρθρο 6.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων , είναι υποχρεωμένος , να σέβεται και να περιφρουρεί την αξιοπιστία της ανθρώπινης προσωπικότητας και να αναγνωρίζει σε κάθε άτομο το δικαίωμα να διαμορφώνει μόνο του την προσωπική του κρίση.

Άρθρο 7.
Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων είναι υποχρεωμένος να καθιερώνει τις ηθικές , πνευματικές και ψυχολογικές συνθήκες για ειλικρινή διάλογο και να αναγνωρίζει το δικαίωμα των συμμετεχόντων να θέτουν το θέμα τους και να εκφράζουν τις απόψεις τους.
Άρθρο 8 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων είναι υποχρεωμένος , να ενεργεί σε όλες τις περιπτώσεις με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα και των δύο συμμετοχόντων μερών : του Οργανισμού πρός τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του και του άμεσα ενδιαφερομένου κοινού.

Άρθρο 9 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων είναι υποχρεωμένος , να τηρεί τις υποσχέσεις και υποχρεώσεις του , οι οποίες πρέπει να διατυπώνονται πάντοτε με τρόπο που να μην αφήνει περιθώρια παρερμηνείας και να ενεργεί νομότυπα και με ακεραιότητα σε όλες τις περιπτώσεις , έτσι ώστε να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του παρελθόντων ή παρόντων , καθώς και όλων των ομάδων κοινού που αφορούν οι ενέργειες του .

Άρθρο 10 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων , πρέπει να αρνείται να υποτάσσει την αλήθεια σε άλλες επιταγές .

Άρθρο 11 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αρνείται , να μεταδίδει πληροφορίες που δεν βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και διαπιστωμένα γεγονότα.

Άρθρο 12 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αρνείται να δεσμεύεται ή να παίρνει μέρος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που προσβάλλει την ηθική , την τιμή ή την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Άρθρο 13 .
Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αρνείται να χρησιμοποιεί σκόπιμα μεθόδους ή τεχνικές με σκοπό τη δημιουργία ασύνειδων κινήτρων , τα οποία στερούν το άτομο από την ελεύθερη κρίση του και συνεπώς από την ευθύνη των πράξεων του .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής.

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

Ψιθυρισμοί – Φήμες και Εταιρική Φήμη. Ο ρόλος της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων

Ψιθυρισμός και εταιρική φήμη

Οι ψίθυροι ξεφεύγουν από τον κοινωνικό έλεγχο και αντικαθιστούν την έλλειψη τεκμηριωμένης πληροφόρησης. Οι ψίθυροι γιγαντώνονται, μόλις επέλθει κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη διαφόρων ομάδων. Όσο οι ψίθυροι απομακρύνονται από την πηγή τους, τόσο χάνουν σε λεπτομέρειες, γίνονται συντομότεροι και γι’ αυτό πιο εύληπτοι. Όσο η πληροφορία «ταξι- δεύει» χάνει σε λεπτομέρειες και αποχρώσεις. Αυτή η ισοπέδωση (leveling) από πλευράς αποχρώσεων και λεπτομερειών σταματά εκεί που η πληροφο- ρία αποκτά τέτοια συντομία, σαφήνεια και –σχεδόν– απλοϊκότητα που να τη συγκρατεί εύκολα η μνήμη. Οι πληροφορίες που απομένουν είναι αυτές που για διάφορους λόγους διαλέχτηκαν σε «βάρος» άλλων. Στο σημείο αυτό υπάρχει μια τεχνητή διόγκωση, μια όξυνση (sharpering) της σπουδαιότητας μερικών λεπτομερειών.

Η συγκρότηση των ψιθύρων σε πληροφορίες γίνεται μετά από υποσυ- νείδητες πληροφοριακές επιλογές με αποτέλεσμα τον παραμερισμό και την εξαφάνιση των ανεπιθύμητων λεπτομερειών και αντίστροφα τη διόγκωση της σπουδαιότητας των λεπτομερειών εκείνων που είναι ευπρόσδεκτες. Έτσι η νοηματική αφομοίωση του ψιθύρου γίνεται όχι με βάση αυτά που υποδηλώνει ο ψίθυρος, αλλά σύμφωνα με εκείνα που εμείς θέλουμε να υποδηλώνει.

Ο ρόλος της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων

 • σωστή και έγκαιρη ενημέρωση. Οι φήμες ταξιδεύουν εκτός εάν ανακοπούν απο τη σωστή ενημέρωση
 • ανάπτυξη αξιακού συστήματος επικοινωνίας ως η μόνη αξιόπιστη πηγή
 • ανάπτυξη των καναλιών επικοινωνίας ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες οι πληροφορίες
 • κείμενα με στρατηγική δομή και S.E.O ὠστε να διεισδύει η πληροφόρηση
 • ανάπτυξη σχέσεων με ομάδες κοινού πρός διάχυση πληροφοριών
 • διενέργεια συνεντεύξεων τύπου
 • αποστολή δελτίων τύπου
 • διοχέτευση πληροφοριών

Παπατριανταφύλλου Γιώργος 

Επικοινωνιολόγος 

Δημόσιες Σχέσεις – Διαχείριση Εταιρικής Φήμης

του επικοινωνιολόγου Γιώργου Παπατριανταφύλλου , απο το βιβλίο του «Εταιρική Εικόνα» εκδόσεις Σταμούλης 2011

Η εταιρική φήμη είναι στοιχείο επιρροής και καθορισμού της συμπεριφοράς των ανθρώπων.

 

Δεκάδες εταιρείες, αφού πέρασαν από κάποια κρίση, είτε ανέστειλαν τις εργασίες τους ή δέχθηκαν πλήγματα τα οποία περιόρισαν την ανάπτυξή τους και τον κύκλο εργασιών τους. Πολλές ακόμα περιπτώσεις δείχνουν κακές επιδόσεις των εταιρειών σε όλους τους τομείς όταν χάθηκε η εταιρική φήμη από αστοχία προϊόντων τους ή από εμπλοκή των στελεχών τη εταιρείας σε σκάνδαλα.

Πολλοί μάνατζερ δεν έχουν συνείδηση της επιτυχίας που φέρνει η εταιρική φήμη.

Επίσης, δεν ενδιαφέρονται για το τι λένε οι άνθρωποι για την εταιρεία τους και τους ανθρώπους της. Αντιμετωπίζουν το κοινό με το οποίο η εταιρεία τους επικοινωνεί, χωρίς να σκέφτονται όπως οι άνθρωποι που αποτελούν το κοινό-στόχο.
Όταν δεν υπάρχουν «εργαλεία» μέτρησης της φήμης της εταιρείας και της διάβρωσης που αυτή μπορεί να υποστεί, δεν μπορεί και να διαχειριστεί επαρκώς η εταιρική φήμη.

Όταν γίνεται καλή διαχείριση της εταιρικής φήμης, τότε τα εταιρικά οφέλη είναι πολλά.
Υπάρχει ψυχολογικό πλεονέκτημα που επιδρά στην επιλογή των προϊόντων της εταιρείας με εταιρική φήμη.
Η προϊοντική διαφήμιση περνά πιο εύκολα.
Τα στελέχη αισθάνονται ικανοποιημένα.
Τα στελέχη επικοινωνούν καλύτερα με τις ομάδες κοινού της εταιρείας.
Οι πελάτες δείχνουν αντοχή σε πιθανά λάθη της εταιρείας και συγχωρούν πιο εύκολα.
Υπάρχει θετικό σήμα κατατεθέν στην αγορά για την εταιρεία.
Δίνεται η αίσθηση της ειδίκευσης.
Η εταιρεία αντέχει σε περιόδους παρατεταμένης κρίσης.
Η εταιρεία μπαίνει πιο εύκολα σε πιο πολλά δίκτυα και σε διαφορετικές αγορές.

 

Κουτσομπολιό και Εταιρική Φήμη

Το κουτσομπολιό είναι κυρίως μια μορφή συζήτησης ανάμεσα σε φίλους ή γνωστούς. Συχνά έχει τη μορφή ασήμαντων και επιπόλαιων σχολίων για άλλους ανθρώπους που δεν συμμετέχουν στη συζήτηση.
Η αγγλική λέξη gossip (κουτσομπολιό) προέρχεται από τη λέξη godsibb που σήμαινε τον ανάδοχο ο οποίος βάφτιζε κάποιον άνθρωπο. Αργότερα, στα τέλη του 16ου αιώνα, η λέξη υποδήλωνε το άτομο που συμμετείχε σε μια χαλαρή, επιπόλαιη συζήτηση.

Τo κουτσομπολιό φανερώνει πολλά ιδιαίτερα στοιχεία της κοινωνίας που το δημιουργεί και το υποθάλπει, καθώς στην ουσία πρόκειται για μια αδιαμόρφωτη-αστόχευτη επικοινωνία με μεγάλη όμως επιρροή. Εκφράζει κοινωνικές και πολιτιστικές δομές. Φανερώνει τη θεώρηση που έχει μια κοινωνία, τις αξίες που την χαρακτηρίζουν, τα ιδανικά της και την ταυτότητά της. Για να υπάρχει κουτσομπολιό προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός κοινωνικού συνόλου καθώς η συνέχιση του κουτσομπολιού δημιουργεί τη φήμη.

Η συμμετοχή στο κουτσομπολιό συνεπάγεται κάποιο βαθμό οικειότητας ανάμεσα στους συνομιλητές γιατί είναι μια μορφή επικοινωνίας που συμβολίζει την οικειότητα. Ο άνθρωπος δεν κουτσομπολεύει με κάποιον που δεν αισθάνεται οικεία μαζί του ή τον θεωρεί εχθρό του.

 

Το κουτσομπολιό προϋποθέτει ότι οι συνομιλητές έχουν κοινή γνώμη για το αντικείμενο της συζήτησης, αλλά και ότι υπάρχει μεταξύ τους αμοιβαίος βαθμός εμπιστοσύνης. Το να κουτσομπολεύεις σημαίνει να εκμυστηρεύεσαι στον άλλο. Το κουτσομπολιό σχετίζεται συχνά με την αφήγηση ιστοριών οι οποίες έχουν ένα ηθικό δίδαγμα. Επισημαίνουν τα λάθη των άλλων και επαναβεβαιώνουν τους καθημερινούς ηθικούς κανόνες που οι άλλοι δεν τήρησαν.
Το κουτσομπολιό ασκεί ένα είδος κοινωνικού ελέγχου, καθώς συνδέεται με κρίσεις στους τομείς της ηθικής και των αξιών. Αποδομεί υπολήψεις και προσωπικότητες. Ελέγχει τη φήμη. Αναφέρει αλήθειες και ψέματα. Εκφράζει ασυνείδητους σκοπούς αυτού που κουτσομπολεύει.

Οι άνθρωποι δημιουργούν πλαίσιο κουτσομπολιού σε διάφορες συναντήσεις. Η αφορμή δίνεται κυρίως από ελλείμματα σε αξίες που διέπουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων, όπως ειλικρίνεια, ταπεινότητα, έλλειψη πραγματικού ενδιαφέροντος για τον άνθρωπο.

Η σπουδαιοτητα του να σκεφτομαστε θετικα.

Είναι δεδομένο πως οι σκέψεις μας προσελκύουν τα γεγονότα του περιεχομένου τους.
Μας συμβαίνουν αυτά τα οποία κυριαρχούν στον εγκέφαλο μας.
Tα βιοχημικά αποτελέσματα της λειτουργίας του εγκεφάλου δείχνουν πως όλα τα κύτταρα του σώματός μας επηρεάζονται από τις σκέψεις μας ( από το οπισθόφυλλο του βιβλίου «Η Βιολογία της Πεποίθησης»  του κυτταροβιολόγου Bruce Lipton ).
 
Ο Bruce Lipton αναφέρει πως οι σκέψεις μας δημιουργούν συνάψεις οι οποίες με τη σειρά τους παράγουν τα συστατικά αυτά στον οργανισμό μας που ή θα μας διατηρήσουν υγιείς ή θα μας δημιουργούν συνεχώς παθολογικά και άλλα προβλήματα.
 
Παρατηρήστε πως σκέφτεστε γενικά και ποια είναι τα συναισθήματα τα οποία κυριαρχούν στις σκέψεις σας. Τα συναισθήματα εκφράζονται πάντα με μία λέξη. Όταν προσπαθείτε να περιγράψετε ένα συναίσθημα και αυτή η περιγραφή δεν είναι εφικτό να δοθεί με μία λέξη , τότε πρόκειται για κατάσταση και όχι για συναίσθημα.
 
Ποια από τις 2 ομάδες συναισθημάτων κυριαρχεί σε εσάς ;
 
 
Ομάδα 1 :
ο Θυμός , η Ένταση , η απογοήτευση , η απαισιοδοξία 
 
ή 
 
Ομάδα 2 :
η Ψυχραιμία , η Γαλήνη , η Ηρεμία , η αισιοδοξία ;
 
Είναι προφανές πως τα συναισθήματα της Ομάδας 1 δημιουργούν ισχυρές πιέσεις σε κάθε άνθρωπο που τα μεταφέρει με αποτέλεσμα αυξημένο άγχος , αυπνίες , απογοήτευση , διαταραχές , κατάθλιψη ενώ τα συναισθήματα της Ομάδας 2 φανερώνουν μία προσωπικότητα φωτεινή, η οποία βλέπει την θετική εξέλιξη των καταστάσεων ζει καλά και οι εξελίξεις της ζωής αυτού του τύπου ανθρώπου είναι θετικές. Γιατί είναι θετικές ; Γιατί τις εξελίξεις τις έχει «δει» και φανταστεί θετικά ενώ τα συναισθήματα της Ομάδας 1 δημιουργούν εικόνες αρνητικές.
 
Ο τρόμος τον οποίο δημιουργούν τα αρνητικά συναισθήματα δίνουν σήματα κινδύνου στον οργανισμό μας , δηλαδή πως κινδυνεύουμε ( ενώ στην πραγματικότητα αυτό ή δεν συμβαίνει ή δεν είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση ). Εδώ ακριβώς είναι ο ορισμός του άγχους = σήματα κινδύνου και προετοιμασία του οργανισμού για μάχη ώστε να μας προστατέψει από τον κίνδυνο για τον οποίο του δώσαμε σήμα.
 
Αν ο κίνδυνος είναι φανταστικός δηλαδή μόνο στο μυαλό μας τότε εφόσον αυτό είναι επαναλαμβανόμενο δεν μιλάμε για φόβο αλλά για ΦΟΒΙΑ.
 
Η συνεχής ένταση του άγχους και τα διαρκή σήματα κινδύνου , εξαντλούν το ανοσοποιητικό σύστημα μας, το οποίο καταπονούν και το κουράζουν – ταλαιπωρούν άδικα.
 
Πως μπορώ να σκέφτομαι θετικά ;
 • ηρεμία και εσωτερική γαλήνη, αυτά θα έλθουν και στη ζωή μας όσο «ζούμε» μαζί τους  
 • σκεφτόμαστε καλά για κάθε κατάσταση. Μήπως δεν είναι όπως τη βλέπουμε ; μήπως υπάρχει και άλλη πλευρά ;
 • ας αφαιρέσουμε κάθε ανταγωνιστική σκέψη , το μίσος , την κακία και προπαντός αφαιρούμε τον εγωισμό
 • σκεφτόμαστε πως κάθε άνθρωπος θεωρεί πως έχει δίκιο σε ότι κάνει , αν πίστευε πως έκανε λάθος δεν θα το έπραττε 
 • προσπαθούμε να συγκεντρωνόμαστε σε αυτό το οποίο επιθυμούμε να πετύχουμε ( ενσυνειδητότητα ) 
 • δεν κατηγορούμε διαρκώς τον εαυτό μας
 • εκφραζόμαστε με διεκδικητικότητα ( δεν είμαστε ούτε επιθετικοί – δεν συγκρουόμαστε – ούτε και παθητικοί – με σκυφτό κεφάλι να δεχόμαστε τα πάντα – ) , ζητάμε πάντα αυτό το οποίο επιθυμούμε χωρίς να περιμένουμε από τους άλλους να το μαντέψουν
 • τοποθετούμε στον εγκέφαλο μας τις σκέψεις που εμείς επιθυμούμε να έχουμε π.χ σκεφτήκαμε «….. πως δεν είμαστε ικανοί για τίποτα όλα χάλια πάνε…….»  αφαιρούμε γρήγορα αυτή τη σκέψη και την αντικαθιστούμε με την εξής «……. έχω κάνει και καλές σχέσεις , έχω πετύχει και αυτό …. δεν απέτυχα , εμπειρία είναι ….»
Ο εγκέφαλος δεν θεωρεί τίποτα λάθος. Κάθε φορά που δεν φτάνει στο στόχο του θεωρεί απλά πως εισέπραξε μία εμπειρία , φόρτωσε δεδομένα ώστε στο μέλλον να τα καταφέρει καλύτερα.
 
Το κλειδί της καλής ψυχολογίας είναι στον ίδιο τον άνθρωπο.
 
Γίνεται πάντα αυτό το οποίο σκεφτόμαστε :
 • σκεφτείτε όμορφα για τους άλλους ανθρώπους , με αγάπη
 • αλλάξτε τις σκέψεις σας 
 • ελέγξτε το μυαλό σας , δώστε του τις εικόνες που εσείς θέλετε
 
Παπατριανταφύλλου Γιώργος 
Επικοινωνιολόγος

Διευθυντρια Δημοσιων Σχεσεων.

‘Αρθρο του επικοινωνιολόγου Γιώργου Παπατριανταφύλλου.

Με την ευκαιρία της  Ημέρας  της Γυναίκας αφιερώνουμε το άρθρο αυτό στις γυναίκες που έχουν αποφασίσει με τη σειρά τους  να αφιερώσουν την επαγγελματική τους απασχόληση , την  καριέρα , τη σταδιοδρομία τους και τη ζωή τους στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

Η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσων έχει έναν πολύπλευρο και σημαντικό  ρόλο στην επιχείρηση , σοβαρό – κρίσιμο με κύρος και αξίες . Μέσα στην επιχείρηση εκπροσωπεί και υπηρετεί την επιστήμη που έχει ως επίκεντρο της τον Άνθρωπο .

Πρώτα απ’όλα είναι γυναίκα με όλες τις υποχρεώσεις της μητέρας , της συζύγου, της παιδαγωγού . Μέσα στην οικογένεια η παρουσία της είναι καθοριστική για τις ισορροπίες , την αγωγή των παιδιών , την καλή ψυχολογία και την άριστη συνεργασία με τον σύζυγο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας . Σαφώς και ανάλογο ρόλο έχει και ο σύζυγος και υποστηρίζουμε την άποψη πως ο γάμος ευρύτερα πρέπει να είναι γιορτή – χαρά – ευτυχία .

Εξίσου σημαντικό ρόλο σε μία οικογένεια έχει και η γυναίκα που δεν είναι παντρεμένη ή είναι διαζευγμένη με ακόμα πιό πολυσύνθετο ρόλο εάν είναι και μητέρα .

Η σύγχρονη γυναίκα είναι δραστήρια , με ανοιχτούς ορίζοντες , δραστηριοποιείται σε πολλά επίπεδα , δημιουργεί , παράγει ιδέες , καινοτομεί ,  διοικεί .

Η γυναίκα που εφαρμόζει την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων γνωρίζει πως τα πάντα για την ευτυχία των ανθρώπων κρίνονται στη δημιουργία των σχέσεων . Η επαγγελματική της ζωή εμπνέει την προσωπική της και η συμπεριφορά της μακριά απο τη δράση του επαγγέλματος κρίνει το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων  στο σύνολο του ( σύμφωνα με τον Κώδικα των Αθηνών , Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων , υπογράφηκε στην Αθήνα το 1965 , στο Παγκόσμιο Συνέδριο της IPRA ) .

Η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων :

Είναι ισότιμη επαγγελματίας με κάθε επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων .

Αντιμετωπίζεται από την επιχείρηση ισότιμα σε κάθε αξιολογική κρίση , προαγωγή , εξέλιξη και μισθολογική ανάπτυξη .

Δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζεται υποτιμητικά ή διαφορετικά από κανέναν εργαζόμενο .

Απο την επιχείρηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της γυναίκας εργαζόμενης π.χ  άδεια τοκετού – προστασίας και αγωγής τέκνων κ.λ.π

Η επιστήμων Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων :

Παράγει επιστημονική εργασία .

Στα καθήκοντα της δεν είναι οι γνωριμίες αλλά η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης .

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της είναι απόλυτα συγκεκριμένες και δεν προσλαμβάνεται με κριτήριο την καλαισθησία της αλλά με αποκλειστικό κριτήριο την επιστημονική ανάπτυξη Προγραμμάτων και Συμβουλών  Δημοσίων Σχέσεων .

Δεν προσλαμβάνεται για να χαμογελά και να υποδύεται την ευχάριστη . Παράγει επιστημονική επικοινωνία .

Η επιστήμων επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων δεν έχει καθήκοντα γραμματέως , ούτε απασχολείται με κλείσιμο ραντεβού και υπενθυμίσεις αυτών . Τα καθήκοντα της υποδοχής και της γραμματέως ανατίθονται σε εξειδικευμένη γραμματέα διοίκησης ειδικότητα που σε όλες τις προηγμένες επικοινωνιακά χώρες σπουδάζεται σε πανεπιστημιακού επιπέδου σχολές .

Η επαγγελματίας Σύμβουλος Διευθύντρια των Δημοσίων Σχέσεων :

Πραγματοποιεί κοινωνική – ποιοτική έρευνα πρός εντοπισμό των κοινωνικών τάσεων .

Συμβουλεύει τη διοίκηση σε θέματα ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης και ανάπτυξη ειλικρινώς κοινωνικών σχέσεων .

Σχεδιάζει το πλάνο των Δημοσίων Σχέσεων της επιχείρησης .

Αναπτύσσει τις σχέσεις επικοινωνίας και τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων της επιχείρησης εσωτερικά και με τα εξωτερικά κοινά .

Διαχειρίζεται επικοινωνιακά τις κρίσεις που προκύπτουν, με Ήθος – Αξιοπιστία – Συνέπεια – Ειλικρίνεια – Διαφάνεια .

Εκπαιδεύει επικοινωνιακά τους εργαζόμενους στην ανθρωποκεντρική επικοινωνία ώστε η κουλτούρα που θα προκύψει να είναι αυτή της ύψιστης υπηρεσίας πρός τους πελάτες , τους προμηθευτές , τους συνεργάτες και κάθε Άνθρωπο που συνεργάζεται με την επιχείρηση .

Σχεδιάζει στρατηγικά και μόνο στρατηγικά τις εκδηλώσεις της επιχείρησης χωρίς απαραίτητα να τις υλοποιεί , καθώς αυτό είναι καθήκον του » τεχνικού των Δημοσίων Σχέσεων » σύμφωνα με τον καταστατικό Χάρτη της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων .

Σχεδιάζει την επικοινωνιακή στρατηγική της επιχείρησης .

Αναπτύσει σχέσεις εμπιστοσύνης με ειλικρινή – ηθική – αξιόπιστη – συνεπή επικοινωνία με όλες τις ομάδες κοινού της επιχείρησης .

Σχεδιάζει και οργανώνει τις επικοινωνιακές καμπάνιες .

Είναι υπεύθυνη για την οπτική παραστατική εικόνα ( το σύνολο των υλικών κατασκευών ) και για την εταιρική εικόνα και εταιρική φήμη της επιχείρησης .

Σχεδιάζει το Branding , δηλαδή ενσωματώνει τις ανθρωποκεντρικές αξίες στους ανθρώπους της επιχείρησης και οδηγεί τη διοίκηση σε management με κύριο άξονα τον ανθρώπινο παράγοντα .

Σχεδιάζει το πρόγραμμα Lobbying , δηλαδή πως η επιχείρηση και ο κλάδος επηρρεάζουν τις νομοθετικές πράξεις .

Πραγματοποιεί τις επαγγελματικές επικοινωνιακές  παρουσιάσεις εντός και εκτός επιχείρησης .

Σχεδιάζει και επιμελείται το Image Making των εργαζομένων  πρός απόδοση της καλύτερης δυνατής εικόνας της επιχείρησης .

Σχεδιάζει , δημιουργεί και διαχειρίζεται την ανάπτυξη σχέσεων με τους δημοσιογράφους .

Συντάσει τα Δελτία Τύπου και τα άρθρα πρός τα Μέσα Ενημέρωσης .

Σχεδιάζει και οργανώνει Συνεντεύξεις και Συναντήσεις Τύπου .

Έχει συμβουλευτική δραστηριότητα στις διαφημιστικές καμπάνιες και συνεργάζεται με το τμήμα Marketing .

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων είναι η μοναδική ειδικότητα της επικοινωνίας με Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .

Το επάγγελμα και η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων οδηγούν και την προσωπική μας ζωή .

Αγαπητές κες συνάδελφοι των Δημοσίων Σχέσεων καλή συνέχεια σε όλα σας τα καθήκοντα .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής. Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο +0306974313052 .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Διεθνεις Δημοσιες Σχεσεις

απο το βιβλίο του επικοινωνιολόγου Γιώργου Παπατριανταφύλλου.

Οι Διεθνείς Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν όλο αυτό το περιβάλλον της διαμόρφωσης και διαχείρισης της εικόνας ενός κράτους και των ανθρώπων που το απαρτίζουν προς το διεθνές-παγκόσμιο κοινωνικό σύνολο.

Αυτή η λειτουργία των Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και προώθησης των συμφερόντων της χώρας. Βοηθά στη μονιμοποίηση υγιούς και ειρηνικής κατάστασης, προάγει τα τουριστικά συμφέροντα και τις επιχειρηματικές δράσεις πάσης φύσεως.

Σκοπός είναι πάντα η δημιουργία μιας παγκόσμιας κατάστασης ειρήνης, αλληλοκατανόησης και συνύπαρξης των λαών.

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν έναν πολύπλευρο και σημαντικότατο ρόλο στο Διεθνές περιβάλλον.

1. Τα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς εκτός των συνόρων αυτών.

2. Συμβάλλουν στην προβολή μιας εταιρείας.

3. Βοηθούν στην ένταξή της στην τοπική κοινωνία όπου αυτή θα δραστηριοποιηθεί.

4. Έχουν ενεργό ρόλο στην προώθηση των προϊόντων στις ξένες αγορές.

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων, όταν εκπροσωπούν εταιρείες στο εξωτερικό, έχουν να αντιμετωπίσουν: 

Τις γλωσσικές διαφορές.

Την κοινωνική διαστρωμάτωση της χώρας δραστηριοποίησης.

Τις εθιμικές συνήθειες αυτής.

Να μελετήσουν τη συμπεριφορά, τις τάσεις και τις στάσεις της χώρας αυτής.

Τα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων και ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να πραγματοποιηθούν από την έδρα της εταιρείας με δύο τρόπους:

1. Με επιλογή τοπικών συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων.

2. Με αποστολή εκπροσώπων της μητέρας εταιρείας στις θυγατρικές.

Ο όρος Διεθνείς Δημόσιες Σχέσεις μπορεί να χρησιμοποιείται «ποιητική αδεία», λόγω του ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων στο εξωτερικό.

Ο ασφαλέστερος τρόπος για την επιτυχή εφαρμογή προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων στο εξωτερικό είναι η πρόσληψη τοπικού συμβούλου και η συνεργασία του με τον σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων της θυγατρικής εταιρείας.

Επιβάλλεται η πολύ καλή γνώση της τοπικής κοινωνίας της ξένης χώρας, έρευνα κοινής γνώμης και γνώση των εθίμων και των παραδόσεών της.

 

Συμβουλευτική και σχεδιασμός Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων

http://www.minobi.gr