Πως θα πραγματοποιείτε τέλειες παρουσιάσεις.

Όταν συζητώ με επαγγελματίες σχετικά με τις παρουσιάσεις που πραγματοποιούν, συνήθως μου λένε πως «….δεν το έχω…» ή «…. έχω πολύ άγχος …»

Κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει μια τέλεια παρουσίαση.

Οι βασικοί κανόνες :

 • Να έχετε στρατηγική, δηλαδή τι ακριβώς στοχεύετε να πετύχετε με την παρουσίαση σας ;
 • Το πάθος είναι αυτό που χαρακτηρίζει κάθε επιτυχημένο ομιλητή .
 • Μιλάτε καθαρά .
 • Οι φράσεις σας να είναι μικρές έως 8 λέξεις.
 • Να είναι σαφή τα μηνύματα σας ώστε όσοι σας παρακολουθούν να σας κατανοούν.
 • Καλή προετοιμασία επί του θέματος παρουσίασης ( έρευνα – πρόβες )
 • Κοιτάτε τους ανθρώπους στα μάτια.
 • Χρησιμοποιήστε κατάλληλα το σώμα σας ( κινήσεις χεριών – ποδιών )
 • Αφαιρέστε τη μονοτονία και τις λεκτικές παρεμβάσεις , στην απόδοση του λόγου.
 • Χρησιμοποιήστε επιτονισμό 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου 

Επικοινωνιολόγος.


When I talk to professionals about the presentations they make, they usually tell me that «… I do not have …» or «… I have a lot of stress …»

Every person can make a perfect presentation.

The basic rules:

Have a basic strategy, what exactly do you aim to achieve with your presentation?
Passion is what characterizes every successful speaker.
You speak clearly.
Your phrases are short to 8 words.
Make your messages clear so that those who follow you understand you.
Good preparation on presentation (research – rehearsals)
Look at people in the eyes.
Use your body properly (hand-foot movements)
Remove monotony in speech performance.

Use intonation

George Papatriantafillou

Communicator.

 

Εξυπηρέτηση πολιτών η πεμπτουσία της επικοινωνίας.

Η Εξυπηρέτηση των πολιτών ( και όχι των πελατών ) είναι η σπουδαιότερη έκφραση και ο πυρήνας της επιστήμης της επικοινωνίας.
Το Marketing όχι το επιστημονικό αλλά το εμπορικοκεντρικό των προηγούμενων δεκαετιών , ισοπέδωσε πλήρως την έννοια της εξυπηρέτησης , στην οποία προσέδωσε χαρακτηριστικά δήθεν ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, έννοια επιεικώς ανάρμοστη για τις σύγχρονες – δημοκρατικές κοινωνίες και τις αγορές αυτών.
Η Εξυπηρέτηση των πολιτών έχει τη βάση της στις ανθρωποκεντρικές αξίες του ‘Ηθους , της Αξιοπιστίας , της Συνέπειας , της Ειλικρίνειας.
Η Εξυπηρέτηση των πολιτών σε κάθε βαθμίδα και επίπεδο , ιδιωτικών επιχειρήσεων – κρατικών οργανισμών – μικρομεσαίων επιχειρήσεων -οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης – κυβερνήσεων πηγάζει απο μία βαθιά κουλτούρα καθήκοντος απο τον άνθρωπο πρός τον ‘Ανθρωπο και όχι απο ιδιοτέλεια «……γιατί αυτό πουλάει» .
Εξυπηρετώ σημαίνει πως «υπηρετώ» κάθε συνεργάτη μου εσωτερικά και εξωτερικά απο τον περιβάλλοντα εργασιακό μου χώρο με τρόπο τέτοιον που αποδεικνύω στην πράξη τον ενδιαφέρον μου για την ικανοποίηση των επιθυμιών και αναγκών του.
Η τεχνολογία – οι εφαρμογές – τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα έχουν δημιουργήσει δομές για μία συναρπαστική εμπειρία εξυπηρέτησης.
Η εξυπηρέτηση των πολιτών διέπεται απο τους ακόλουθους βασικούς άξονες :
 • άμεσες απαντήσεις
 • ευγενικοί τρόποι
 • ενσυναίσθηση πρός τον πολίτη
 • ανταπόκριση με κάθε μέσο , σε κάθε αίτημα εντός ολίγων ωρών
 • ενημέρωση πορείας διευθέτησης αιτήματος ή πρότασης
 • ικανοποίηση αιτήματος
 • άριστοι τρόποι συμπεριφοράς
 • άρτια επικοινωνία
 • διαχείριση κρίσεων
 • ενημέρωση πορείας αιτήματος
Η Εξυπηρέτηση , δεν είναι χαμόγελα και τυπική γλώσσα. Είναι βαθιά κουλτούρα και βρίσκεται στον πυρήνα κάθε οργανισμού.
Τα στελέχη δεν πρέπει να εκπαιδεύονται με μία λίστα συμβουλών αλλά να ενσωματώνουν την εξυπηρέτηση στην κουλτούρα τους.
Παπατριανταφύλλου Γιώργος
Επικοινωνιολόγος  

English version
Serving citizens (rather than and not customers) is the most important expression and core of communication science.
Marketing, not the scientific but the commercial centric of previous decades, has fully deplored the concept of service, to which it has given the characteristics of a supposedly competitive advantage, a concept that is improperly inappropriate for modern – democratic societies and markets.
The Citizen Service is based on the anthropocentric values ​​of ‘Ethics, Reliability, Consistency, Sincerity.
Serving citizens at every level and level, private enterprises – state organizations – small businesses – local government – governments stems from a deep culture of duty from man to man rather than self-interest …… why this sells «.
Serving means «serving» each partner internally and externally from my surrounding workplace in such a way that I demonstrate in practice my interest in the satisfaction of his desires and needs.
Technology – applications – electronic social networks have created structures for an exciting service experience.
Servicing the citizens is governed by the following main axes:
direct answers
polite ways
empathy towards the citizen
Response by any means, to every request within a few hours
updating a request or proposal settlement path
satisfaction of a request
excellent behaviors
good communication
crisis management
request request update
The service is not smiles and formal language. It is a deep culture and is at the heart of every organization.
Executives should not be trained with a list of tips but incorporate service into their culture.
Papatriantafillou George
Communicator

 

Συνεδρίες προσωπικής βελτίωσης στην επικοινωνία και στην εικόνα.

 

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται απο τον επικοινωνιολόγο Γιώργο Παπατριανταφύλλου , καθημερινές κατόπιν ρανντεβού .

Στις συναντήσεις αυτές μπορείτε να βελτιώσετε :

 • τον τρόπο ομιλίας σας
 • τη σωματική σας επικοινωνία
 • το λεξιλόγιο σας
 • τη βλεμματική επαφή
 • πως θα προκαλείτε τα καλύτερα συναισθήματα στις γνωριμίες σας
 • πως θα αυξήσετε την αναγνωρισιμότητα σας
 • την εικόνα σας
 • πως θα διαμορφώνετε την ψυχολογία σας
 • πως θα αισθάνεστε πάντα καλά
 • πως ξεπερνάτε το φόβο της δημόσιας ομιλίας
 • πως θα πετυχαίνετε άριστη επικοινωνία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο

Οι συναντήσεις είναι κατάλληλες για :

 • υποψήφιους βουλευτές – δημάρχους – δημοτικούς συμβούλους
 • στελέχη επιχειρήσεων
 • κάθε εργαζόμενο
 • συζύγους για βελτίωση των προσωπικών και συζυγικών σχέσεων
 • για προετοιμασία σημαντικών συναντήσεων επαγγελματικών ή προσωπικών
 • σε κάθε άνθρωπο – επαγγελματία – όποιον αναζητά αλλαγή καριέρας

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι πτυχιούχος επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων φυσικών προσώπων .

Επικοινωνήστε για ραντεβού με τον Γιώργο Παπατριανταφύλλου στο 6974313052

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας Minobi BLIR , Ισμήνης 10 πλ. Καλογήρων , πλησίον του Μετρό Δάφνης .

 

Σεμινάρια Διοργάνωση Εκδηλώσεων και Προσωπικό Branding .

Διοργάνωση Εκδηλώσεων 2 Φεβροαρίου 2019

business-people-having-board-meeting-in-modern-office-162417170-100264714-primary.idge

Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Event Management 

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 ,  κατά τη διάρκεια των ωρών 10:00 – 14:00 Ισμήνης 10 Δάφνη , 1ος όροφος Minobi B.L.I.R, πλατεία Καλογήρων ( σταθμός μετρό Δάφνη , γραμμή 2 ) 

Εισηγητής Γιώργος Παπατριανταφύλλου – επικοινωνιολόγος , καθηγητής επικοινωνίας , συγγραφέας των βιβλίων «Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων» και «Εταιρική Εικόνα»

Δηλώσεις συμμετοχής στο info@minobi.gr  και τηλεφωνικά στο 2103822406 ( καθημερινά 10:00 – 18:00 )

Κόστος , 80 ευρώ ανά άτομο .

Θεματολογία :

• Branding Εκδηλώσεων – Κάθε εκδήλωση , θα είναι Brand.

• Κατηγορίες εκδηλώσεων : Μega Event – Hallmark Events – Major Event – Local Or Community Event – Festival – Sports Event – Business Event

• Η σπουδαιότητα της στρατηγικής διοργάνωσης εκδηλώσεων στον Τουρισμό

• Η κουλτούρα και ο πολιτισμός μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων

• Η δομή του στρατηγικού σχεδιασμού 

• Xoρηγία και το Sponsoring

• Προβολή – διαφήμιση και δημοσιότητα των εκδηλώσεων

• Ο Event Manager

• Το κοστολόγιο – το Check list

• Το Budget – το εξοδολόγιο

• Απειλές και κρίσεις στις εκδηλώσεις

• Επικοινωνιακή Διαχείριση κρίσεων σε εκδηλώσεις 

• Oι προσκεκλημένοι

• Φωτισμός – ήχος – ειδικά εφέ – οπτικοακουστικά μέσα – οι προσκλήσεις – διακόσμηση – Μέσα Μεταφοράς – το αναμνηστικό δώρο

• Εκπαίδευση προσωπικού 

• Σαβουάρ Βίβρ – Catering

  • Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων σε τμήματα , δημοσίων σχέσεων, marketing, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, πωλήσεων σε στελέχη εταιρειών Catering – Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – στον Τουριστικό και στον Ξενοδοχειακό κλάδο και σε κάθε εργαζόμενο ή οποιονδήποτε αναζητά μία θεμελιώδη αλλαγή στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή.
 • Σκοπός του σεμιναρίου είναι να πείσει τους συμμετέχοντες πως κάθε εκδήλωση μπορεί να αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα , να φέρει κέρδη με συγκεκριμένη στρατηγική αλλά και να προσφέρει τη μεθοδολογία και τα εργαλεία ώστε κάθε συμμετέχων πρακτικά να είναι σε θέση να σχεδιάσει στρατηγικά αλλά και να υλοποιήσει ( να διοργανώσει ) οποιαδήποτε εκδήλωση με επιτυχία και αποτελεσματικότητα .

Τα πάντα είναι εκδηλώσεις  :

 • η υποδοχή και η εξυπηρέτηση είναι Εκδηλώσεις .
 • οι προωθητικές ενέργειες είναι Εκδηλώσεις .
 • τα εγκαίνια είναι Εκδήλωση .
 • η δεξίωση είναι Εκδήλωση .
 • οι εκθέσεις είναι Εκδηλώσεις .
 • οι γιορτές, οι βραβεύσεις, τα meeting, οι συνεντεύξεις τύπου, τα επαγγελματικά γεύματα , τα επαγγελματικά ταξίδια , τα πράσινα event , οι εκδηλώσεις αειφορίας , η χορηγία και τόσες ακόμα δραστηριότητες διοργανώνονται απο τα τμήματα εκδηλώσεων .

Τα μυστικά των εκδηλώσεων :

 • Πως θα συντάσετε προτάσεις επιτυχίας σε Χορηγούς και Sponsors .
 • Πρωτόκολο – Εθιμοτυπία .
 • Πως θα καλύψετε τα κόστη κάθε εκδήλωσης .
 • Μηδενικό Budget .
 • Εισιτήρια ( έκδοση – costing – Distributing ) .
 • Οργάνωση και διαχείριση ομάδας Event .
 • Νέες ιδέες , δημιουργικές .
 • Έκθεση αποτελεσματικότητας .
 • Κέρδοφορία εκδηλώσεων .
 • VIP communicating .
 • Δημιουργία εμπειρίας .

Το σεμινάριο , Διοργάνωση Εκδηλώσεων θα σας βοηθήσει να εργαστείτε επιστημονικά και αποτελεσματικά ως Event Manager . Θα μάθετε πως μπορείτε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων ακόμα και μέσω ενός δικού σας site και αν εργάζεστε ήδη στη Διοργάνωση Εκδηλώσεων πως θα είστε αναντικατάστατο στέλεχος με εξαιρετικές ιδέες , στρατηγική και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα .

Εκδηλώσεις για τον τουρισμό – για την ενέργεια – την πράσινη ανάπτυξη – τη νέα εταιρική εικόνα – σε περιπτώσεις κρίσεων . Οι εκδηλώσεις κάθε επιχείρησης – οργανισμού – κράτους είναι ο κεντρικός άξονας της εικόνας τους και μία από τις βασικές πηγές εσόδων τους .

Τουριστικές εκδηλώσεις – Μουσικές– Συναυλίες – Πρωτόκολλο Εθιμοτυπία – Ηλεκτρονική επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – Γαμήλιες Δεξιώσεις – Πράσινα event – Δεξιώσεις – γεύματα – συνέδρια – γιορτές – εγκαίνια – προωθήσεις–  –  εκδηλώσεις σε αθλητικά γεγονότα – φεστιβάλ – συναυλίες – mega events – ραδιοτηλεοπτικά event / απ’ευθείας μεταδόσεις – τοπικά φεστιβάλ και γιορτές – βραβεύσεις – εταιρική φιλοξενία – παιδικές εκδηλώσεις  – συνεντεύξεις τύπου – business event – Ομιλίες – εκθέσεις – σεμινάρια – εκδρομές -party – ξεναγήσεις –  Βαφτίσεις – Γενέθλια – γεύματα εργασίας – coctail – εκδηλώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης – hallmark event – τοπικά φεστιβάλ και κάθε τύπου εκδήλωση με σαφέστατη στρατηγική και αποτελεσματικότητα , χωρίς κανένα πρόβλημα – ελλείψεις –  παραλείψεις – κακή οργάνωση – ατέλειες .

                         ———————————————–———————————————-———————————–

Προσωπικό Branding 9 Φεβρουαρίου 2019

minobi 7

Σεμινάριο Προσωπικό Branding & Τεχνικές Παρουσίασης  

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019  κατά τη διάρκεια των ωρών 10:00 – 14:00  Ισμήνης 10 Δάφνη , 1ος όροφος Minobi B.L.I.R, πλατεία Καλογήρων ( σταθμός μετρό Δάφνη , γραμμή 2 )

Εισηγητής Γιώργος Παπατριανταφύλλου – επικοινωνιολόγος , καθηγητής επικοινωνίας , συγγραφέας των βιβλίων «Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων» και «Εταιρική Εικόνα»

Δηλώσεις συμμετοχής στο info@minobi.gr  και τηλεφωνικά στο 2103822406 ( καθημερινά 10:00 – 18:00 )

Κόστος , 80 ευρώ ανά άτομο 

Θεματολογία 

 • Σωματική επικοινωνία 
 • Facial Coding ( εκφράσεις προσώπου ) 
 • Στρατηγική παρουσίασης 
 • Εμφάνιση – στύλ 
 • Ψυχολογία 
 • Αντιμετώπιση οργισμένου κοινού 
 • Διαχείριση αρνητικών αντιδράσεων
 • Πως θα ξεπερνάτε το άγχος της έκθεσης σε κοινό 
 • Αυθυποβολή – ορίζοντας την επιτυχία 
 • Ρητορική , τεχνικές γοητείας πρός το κοινό σας 
 • Τρόποι – ευγένεια – θαυμασμός 
 • Βλεματική επαφή με το κοινό 
 • Παρακολουθώντας το κοινό συνεχώς 
 • Πως θα αποσπάται την προσοχή του κοινού 
 • Χρήση της γλώσσας – συντακτικό – σημειολογία – ετυμολογία
 • Ενσυναίσθηση , πως θα κατανοήσετε το κοινό σας 
 • Ομιλία – ρυθμός – ένταση – ηχόχρωμα 
 • «Ασθένειες» της φωνής
 • Ξεπερνώντας τη μονοτονία
 • Οι κινήσεις των χεριών 
 • Ορθοφωνία 
 • Συνέντευξη 
 • Παρουσίαση εργασίας 
 • Πωλήσεις 
 • Εντυπωσιάζοντας το ακροατήριο σας 
 • Διαχείριση της επιτυχημένης παρουσίασης 

Πρακτική :

Με ποιόν τρόπο θα προωθείτε άριστα το έργο σας , τη δουλειά σας , τις σκέψεις σας
Πως θα πείθετε τους πάντες
Πως θα διαχειρίζεστε τον εκνευρισμό και το θυμό σας χωρίς να προκαλείτε βλάβη στον οργανισμό σας και στην ψυχολογία σας
Σχέσεις , οικογένεια , παιδιά , ισορροπία στη ζωή σας
Η σπουδαιότητα του καλού ύπνου . Χαλάρωση , το Defragment του οργανισμού . Τα στάδια του ύπνου . Ύπνος R.E.M
Πως θα αισθάνεστε συνεχώς χαλαροί και θα είστε ευχάριστοι πρός όλους τους συνομιλητές σας .
Αυτοανάλυση . Μάθετε τον εαυτό σας , πως θα ερμηνεύετε τη συμπεριφορά σας .

Πως θα κάνετε άριστη εντύπωση στις γνωριμίες σας
Ποιές είναι οι καλύτερες κινήσεις χεριών , σώματος , προσώπου
Κάθε ημέρα με καλή ψυχολογία
Πως οι ομιλίες σας θα είναι συναρπαστικές
Τεχνικές και εκπαίδευση για να ξεπερνάτε το άγχος στις ομιλίες και στις παρουσιάσεις
Πως θα μάθετε να αναπτύσετε σχέσεις εμπιστοσύνης
Ποιό το κατάλληλο στύλ για την προσωπικότητα σας
Πως θα μαγνητίζετε με την επικοινωνία σας
Σωστή ομιλία ,καθαρή άρθρωση
Πως θα καταλαβαίνετε πως αισθάνονται οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνείτε

Παρακολουθώντας το σεμινάριο :

 • Θα παρουσιάζετε με άνεση – αποτελεσματικά 
 • Θα γίνεστε το επίκεντρο του θαυμασμού 
 • Θα κλείνετε επιτυχημένες συμφωνίες 
 • Θα μάθετε τις τεχνικές διαχείρισης του άγχους 
 • Πως θα χρησιμοποιείτε το σώμα σας για να πείθετε 
 • Πως θα χρησιμοποιείτε τη φωνή σας 
 • Θα αυξήσετε το πελατολόγιο σας 

Σε ποιούς απευθύνεται :

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων σε τμήματα δημοσίων σχέσεων , εξυπηρέτησης πελατών , γραφείου τύπου , marketing , διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων , πωλήσεων , σε πολιτικούς υποψηφίους και στελέχη αυτών και σε κάθε εργαζόμενο ή οποιονδήποτε αναζητά μία θεμελιώδη αλλαγή στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή .

Σκοπός :

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες πρακτικά με role play και μεθολολογία προσομοίωσης , ώστε να παρουσιάζουν πειστικά – αποτελεσματικά – με επιτυχία εργασίες , παρουσιάσεις , ομιλίες , συνομιλίες , συνεντεύξεις , παρουσιάσεις πωλήσεων , εργασιών , επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων , συνεντεύξεις τύπου και παράλληλα να πείσει τους συμμετέχοντες πως μπορούν να είναι αισθάνονται πολύ καλά και να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζονται αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης – ειλικρίνειας – αξιοπιστίας

Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις .

 

Ο επικοινωνιολόγος Γιώργος Παπατριανταφύλλου συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκ. Σταμούλης και Εταιρική Εικόνα εκ. Σταμούλης , είναι ο εισηγητής του σεμιναρίου PR Management στην ΕΕΔΕ ( Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων ) το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2018 .

Μετατρέψτε την εικόνα σας σε επαγγελματική φήμη!

Οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν το κορυφαίο στρατηγικό σύστημα επικοινωνίας για κάθε επιχείρηση, οργανισμό αλλά και για μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων αποτελεί μια λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας που αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε κάθε σύγχρονο επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων
 • Σε κάθε στέλεχος που διοργανώνει εκδηλώσεις
 • Σε επαγγελματίες που ξέρουν να κάνουν πράξη τη θεωρία
 • Σε όσους βλέπουν μπροστά και διακρίνουν την αλματώδη ανάπτυξη των Δημοσίων Σχέσεων
 • Σε όσους θέλουν να εξηγούν με ακρίβεια πως εκτελούνται τα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων
 • Σε στελέχη του Δημόσιου τομέα
 • Σε στελέχη τμημάτων διαχείρισης κρίσεων

Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να:

 • προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επικοινωνίας
 • καταρτίσουν στρατηγικό πλάνο Δημοσίων Σχέσεων
 • εκπαιδευτούν στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων
 • εντοπίζουν το πελατολόγιο τους και τις ομάδες στις οποίες απευθύνονται τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων
 • δίνουν πρακτικές λύσεις σε όλα τα προβλήματα επικοινωνίας που προκύπτουν σε κάθε επιχείρηση
 • μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους συνεργάτες τους και τις ομάδες κοινού της επιχείρησης
 • καθιερωθούν αυτοί αλλά και η επιχείρησή τους ως «brand»
 • κάνουν αναγνωρίσιμη χωρίς κόστος την επιχείρηση τους μέσω της εικόνας και της δημοσιότητάς της
 • αναπτύξουν με τα πιο σύγχρονα επικοινωνιακά “εργαλεία” την επιχείρηση τους

Οφέλη
Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και θα είναι σε θέση να:

 • αποκτήσουν άριστη επικοινωνιακή ψυχολογία και σωματική επικοινωνία
 • δημιουργήσουν την τέλεια επαγγελματική φήμη και εικόνα για αποτελεσματικές πωλήσεις και σχέσεις
 • φτάσουν άμεσα σε αποτελεσματικές συμφωνίες
 • δημιουργήσουν εμπειρία σχέσεων με τους πελάτες και συνεργάτες τους
 • Μάθουν να «διαβάζουν» τους συνεργάτες και πελάτες τους (τί σκέφτονται, πως λειτουργούν)

Συνοπτικό πρόγραμμα

 • Προσωπικό Branding
 • Media Relations, πρόγραμμα ανάπτυξης σχέσεων με τα Μέσα Ενημέρωσης
 • Πρώτη εντύπωση – πρώτη εικόνα
 • Φήμη – ρήγματα στην εικόνα – ψιθυρισμοί
 • Διεθνείς δημόσιες σχέσεις
 • Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις. Πως θα σχεδιάσετε την εσωτερική εικόνα η οποία εκπέμπει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις και η ιστορία τους στην Ελλάδα – Ιστορική αναδρομή των Δημοσίων Σχέσεων
 • Ποιοτική έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις
 • Έρευνα τάσεων – Τάσεις και Στάσεις
 • Σχεδιασμός της αξιακής βάσης
 • Κουλτούρα και Όραμα στην επιχείρηση
 • Πως σχεδιάζεται η Στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων – Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων
 • Καμπάνια Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης
 • Στρατηγικός σχεδιασμός Δημοσιότητας στα Social Media ( στα site Κοινωνικής Δικτύωσης )
 • Ανάλυση των πιο γνωστών Social Media και τα οφέλη από μία σχεδιασμένη καμπάνια δημοσιότητας σε αυτά
 • Σύνταξη Δελτίου Τύπου – Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου και Συνάντησης Τύπου
 • Ποιά είναι όλα τα ειδικά μέσα επικοινωνίας των Δημοσίων Σχέσεων
 • Media Training.Εκπαίδευση απέναντι στα ΜΜΕ με test και εργαστήρια
 • Image Making. Διαμόρφωση προσωπικότητας
 • Εκπαίδευση σε όλα τα είδη γραπτού λόγου στις Δημόσιες Σχέσεις
 • Xορηγία. Πως θα συντάξετε προτάσεις χορηγίας . Δεσμοί και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υποστηρικτές
 • Crisis Communication Management – Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων
 • Κατάθεση προτάσεων χορηγίας και συνεργασιών
 • Πρόληψη και Διαχείριση Κρίσεων
 • Social Media
 • e-crisis
 • Πως θα εκπαιδεύσετε στην επικοινωνία τους τα στελέχη στην επιχείρηση σας

 

Αναλυτικές Ημερομηνίες

01/12/2018 ώρες 09:00-17:00

Για πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στα γραφεία της ΕΕΔΕ | Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, 11144 Αθήνα, 6ος όροφος.
Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης:  Γωγώ Σκορδίλη
τηλ. 2102112000 (*609) |  e-mail: open-seminars@eede.gr | Fax: 2102112020 | www.eede.gr

 

Σεμινάρια , Διοργάνωση Εκδηλώσεων και Προσωπικό Branding

Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Event Management 

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 ,  κατά τη διάρκεια των ωρών 10:00 – 14:00 Ισμήνης 10 Δάφνη , 1ος όροφος Minobi B.L.I.R , πλατεία Καλογήρων ( σταθμός μετρό Δάφνη , γραμμή 2 )

Εισηγητής Γιώργος Παπατριανταφύλλου – επικοινωνιολόγος , καθηγητής επικοινωνίας , συγγραφέας των βιβλίων «Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων» και «Εταιρική Εικόνα»

Δηλώσεις συμμετοχής στο info@minobi.gr  ( καθημερινά 10:00 – 18:00 )

Κόστος , 60 ευρώ ανά άτομο .

Θεματολογία :

• Branding Εκδηλώσεων – Κάθε εκδήλωση , θα είναι Brand.

• Κατηγορίες εκδηλώσεων : Μega Event – Hallmark Events – Major Event – Local Or Community Event – Festival – Sports Event – Business Event

• Η σπουδαιότητα της στρατηγικής διοργάνωσης εκδηλώσεων στον Τουρισμό

• Η κουλτούρα και ο πολιτισμός μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων

• Η δομή του στρατηγικού σχεδιασμού

• Xoρηγία και το Sponsoring

• Προβολή – διαφήμιση και δημοσιότητα των εκδηλώσεων

• Ο Event Manager

• Το κοστολόγιο – το Check list

• Το Budget – το εξοδολόγιο

• Απειλές και κρίσεις στις εκδηλώσεις

• Επικοινωνιακή Διαχείριση κρίσεων σε εκδηλώσεις

• Oι προσκεκλημένοι

• Φωτισμός – ήχος – ειδικά εφέ – οπτικοακουστικά μέσα – οι προσκλήσεις – διακόσμηση – Μέσα Μεταφοράς – το αναμνηστικό δώρο

• Εκπαίδευση προσωπικού

• Σαβουάρ Βίβρ – Catering

 • Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων σε τμήματα , δημοσίων σχέσεων, marketing, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, πωλήσεων σε στελέχη εταιρειών Catering – Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – στον Τουριστικό και στον Ξενοδοχειακό κλάδο και σε κάθε εργαζόμενο ή οποιονδήποτε αναζητά μία θεμελιώδη αλλαγή στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή.
 • Σκοπός του σεμιναρίου είναι να πείσει τους συμμετέχοντες πως κάθε εκδήλωση μπορεί να αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα , να φέρει κέρδη με συγκεκριμένη στρατηγική αλλά και να προσφέρει τη μεθοδολογία και τα εργαλεία ώστε κάθε συμμετέχων πρακτικά να είναι σε θέση να σχεδιάσει στρατηγικά αλλά και να υλοποιήσει ( να διοργανώσει ) οποιαδήποτε εκδήλωση με επιτυχία και αποτελεσματικότητα .

Τα πάντα είναι εκδηλώσεις  :

 • η υποδοχή και η εξυπηρέτηση είναι Εκδηλώσεις .
 • οι προωθητικές ενέργειες είναι Εκδηλώσεις .
 • τα εγκαίνια είναι Εκδήλωση .
 • η δεξίωση είναι Εκδήλωση .
 • οι εκθέσεις είναι Εκδηλώσεις .
 • οι γιορτές, οι βραβεύσεις, τα meeting, οι συνεντεύξεις τύπουτα επαγγελματικά γεύματα , τα επαγγελματικά ταξίδια , τα πράσινα event , οι εκδηλώσεις αειφορίας , η χορηγία και τόσες ακόμα δραστηριότητες διοργανώνονται απο τα τμήματα εκδηλώσεων .

Τα μυστικά των εκδηλώσεων :

 • Πως θα συντάσετε προτάσεις επιτυχίας σε Χορηγούς και Sponsors .
 • Πρωτόκολο – Εθιμοτυπία .
 • Πως θα καλύψετε τα κόστη κάθε εκδήλωσης .
 • Μηδενικό Budget .
 • Εισιτήρια ( έκδοση – costing – Distributing ) .
 • Οργάνωση και διαχείριση ομάδας Event .
 • Νέες ιδέες , δημιουργικές .
 • Έκθεση αποτελεσματικότητας .
 • Κέρδοφορία εκδηλώσεων .
 • VIP communicating .
 • Δημιουργία εμπειρίας .

Το σεμινάριο , Διοργάνωση Εκδηλώσεων θα σας βοηθήσει να εργαστείτε επιστημονικά και αποτελεσματικά ως Event Manager . Θα μάθετε πως μπορείτε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων ακόμα και μέσω ενός δικού σας site και αν εργάζεστε ήδη στη Διοργάνωση Εκδηλώσεων πως θα είστε αναντικατάστατο στέλεχος με εξαιρετικές ιδέες , στρατηγική και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα .

Εκδηλώσεις για τον τουρισμό – για την ενέργεια – την πράσινη ανάπτυξη – τη νέα εταιρική εικόνα – σε περιπτώσεις κρίσεων . Οι εκδηλώσεις κάθε επιχείρησης – οργανισμού – κράτους είναι ο κεντρικός άξονας της εικόνας τους και μία από τις βασικές πηγές εσόδων τους .

Τουριστικές εκδηλώσεις – Μουσικές– Συναυλίες – Πρωτόκολλο Εθιμοτυπία – Ηλεκτρονική επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – Γαμήλιες Δεξιώσεις – Πράσινα event – Δεξιώσεις – γεύματα – συνέδρια – γιορτές – εγκαίνια – προωθήσεις–  –  εκδηλώσεις σε αθλητικά γεγονότα – φεστιβάλ – συναυλίες – mega events – ραδιοτηλεοπτικά event / απ’ευθείας μεταδόσεις – τοπικά φεστιβάλ και γιορτές – βραβεύσεις – εταιρική φιλοξενία – παιδικές εκδηλώσεις  – συνεντεύξεις τύπου – business event – Ομιλίες – εκθέσεις – σεμινάρια – εκδρομές -party – ξεναγήσεις –  Βαφτίσεις – Γενέθλια – γεύματα εργασίας – coctail – εκδηλώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης – hallmark event – τοπικά φεστιβάλ και κάθε τύπου εκδήλωση με σαφέστατη στρατηγική και αποτελεσματικότητα , χωρίς κανένα πρόβλημα – ελλείψεις –  παραλείψεις – κακή οργάνωση – ατέλειες .


Σεμινάριο Προσωπικό Branding & Τεχνικές Παρουσίασης  

Σάββατο 13 Οκτωβρίου  2018  κατά τη διάρκεια των ωρών 10:00 – 14:00  Ισμήνης 10 Δάφνη , 1ος όροφος Minobi B.L.I.R , πλατεία Καλογήρων ( σταθμός μετρό Δάφνη , γραμμή 2 )

Εισηγητής Γιώργος Παπατριανταφύλλου – επικοινωνιολόγος , καθηγητής επικοινωνίας , συγγραφέας των βιβλίων «Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων» και «Εταιρική Εικόνα»

Δηλώσεις συμμετοχής στο info@minobi.gr  ( καθημερινά 10:00 – 18:00 )

Κόστος , 60 ευρώ ανά άτομο

Θεματολογία 

 • Σωματική επικοινωνία
 • Facial Coding ( εκφράσεις προσώπου )
 • Στρατηγική παρουσίασης
 • Εμφάνιση – στύλ
 • Ψυχολογία
 • Αντιμετώπιση οργισμένου κοινού
 • Διαχείριση αρνητικών αντιδράσεων
 • Πως θα ξεπερνάτε το άγχος της έκθεσης σε κοινό
 • Αυθυποβολή – ορίζοντας την επιτυχία
 • Ρητορική , τεχνικές γοητείας πρός το κοινό σας
 • Τρόποι – ευγένεια – θαυμασμός
 • Βλεματική επαφή με το κοινό
 • Παρακολουθώντας το κοινό συνεχώς
 • Πως θα αποσπάται την προσοχή του κοινού
 • Χρήση της γλώσσας – συντακτικό – σημειολογία – ετυμολογία
 • Ενσυναίσθηση , πως θα κατανοήσετε το κοινό σας
 • Ομιλία – ρυθμός – ένταση – ηχόχρωμα
 • «Ασθένειες» της φωνής
 • Ξεπερνώντας τη μονοτονία
 • Οι κινήσεις των χεριών
 • Ορθοφωνία
 • Συνέντευξη
 • Παρουσίαση εργασίας
 • Πωλήσεις
 • Εντυπωσιάζοντας το ακροατήριο σας
 • Διαχείριση της επιτυχημένης παρουσίασης

Πρακτική :

Με ποιόν τρόπο θα προωθείτε άριστα το έργο σας , τη δουλειά σας , τις σκέψεις σας
Πως θα πείθετε τους πάντες
Πως θα διαχειρίζεστε τον εκνευρισμό και το θυμό σας χωρίς να προκαλείτε βλάβη στον οργανισμό σας και στην ψυχολογία σας
Σχέσεις , οικογένεια , παιδιά , ισορροπία στη ζωή σας
Η σπουδαιότητα του καλού ύπνου . Χαλάρωση , το Defragment του οργανισμού . Τα στάδια του ύπνου . Ύπνος R.E.M
Πως θα αισθάνεστε συνεχώς χαλαροί και θα είστε ευχάριστοι πρός όλους τους συνομιλητές σας .
Αυτοανάλυση . Μάθετε τον εαυτό σας , πως θα ερμηνεύετε τη συμπεριφορά σας .

Πως θα κάνετε άριστη εντύπωση στις γνωριμίες σας
Ποιές είναι οι καλύτερες κινήσεις χεριών , σώματος , προσώπου
Κάθε ημέρα με καλή ψυχολογία
Πως οι ομιλίες σας θα είναι συναρπαστικές
Τεχνικές και εκπαίδευση για να ξεπερνάτε το άγχος στις ομιλίες και στις παρουσιάσεις
Πως θα μάθετε να αναπτύσετε σχέσεις εμπιστοσύνης
Ποιό το κατάλληλο στύλ για την προσωπικότητα σας
Πως θα μαγνητίζετε με την επικοινωνία σας
Σωστή ομιλία ,καθαρή άρθρωση
Πως θα καταλαβαίνετε πως αισθάνονται οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνείτε

 

Παρακολουθώντας το σεμινάριο :

 • Θα παρουσιάζετε με άνεση – αποτελεσματικά
 • Θα γίνεστε το επίκεντρο του θαυμασμού
 • Θα κλείνετε επιτυχημένες συμφωνίες
 • Θα μάθετε τις τεχνικές διαχείρισης του άγχους
 • Πως θα χρησιμοποιείτε το σώμα σας για να πείθετε
 • Πως θα χρησιμοποιείτε τη φωνή σας
 • Θα αυξήσετε το πελατολόγιο σας

Σε ποιούς απευθύνεται :

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων σε τμήματα δημοσίων σχέσεων , εξυπηρέτησης πελατών , γραφείου τύπου , marketing , διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων , πωλήσεων , σε πολιτικούς υποψηφίους και στελέχη αυτών και σε κάθε εργαζόμενο ή οποιονδήποτε αναζητά μία θεμελιώδη αλλαγή στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή .

Σκοπός :

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες πρακτικά με role play και μεθολολογία προσομοίωσης , ώστε να παρουσιάζουν πειστικά – αποτελεσματικά – με επιτυχία εργασίες , παρουσιάσεις , ομιλίες , συνομιλίες , συνεντεύξεις , παρουσιάσεις πωλήσεων , εργασιών , επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων , συνεντεύξεις τύπου και παράλληλα να πείσει τους συμμετέχοντες πως μπορούν να είναι αισθάνονται πολύ καλά και να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζονται αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης – ειλικρίνειας – αξιοπιστίας

 

Σεμινάρια

Σεμινάρια :

Διοργάνωση ΕκδηλώσεωνΣάββατο 21 Ιανουαρίου 10:00 – 14:00 

Εκδηλώσεις με απόλυτα σαφή στρατηγική και μετρήσιμα κέρδη

Προσωπικό Branding και Τεχνικές Παρουσίασης  – Σάββατο 28 Ιανουαρίου 10:00 – 14:00

Προβολή της προσωπικότητας με αυτοπεποίθηση , τέλεια ψυχολογία , άσκηση γοητείας .Παρουσιάσεις , ομιλίες , συναντήσεις με πειθώ – άρτια σωματική επικοινωνία – μαγνητισμό του κοινού .

 

Σεμινάρια Δημόσιες Σχέσεις και Διοργάνωση Εκδηλώσεων

 

Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 10:00 – 14:00

Εκδηλώσεις με απόλυτα σαφή στρατηγική και μετρήσιμα κέρδη

georgepapatriantafillou

Προσωπικό Branding και Τεχνικές Παρουσίασης  – Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 10:00 – 14:00

Προβολή της προσωπικότητας με αυτοπεποίθηση , τέλεια ψυχολογία , άσκηση γοητείας .Παρουσιάσεις , ομιλίες , συναντήσεις με πειθώ – άρτια σωματική επικοινωνία – μαγνητισμό του κοινού .

body-language-signals

Σεμινάρια : Δημόσιες Σχέσεις – Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Γραμματειακή Υποστήριξη

relationsΣεμινάρια :

Προσωπικό Branding και Τεχνικές Παρουσίασης  – Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 διάρκεια 10:00-14:00 ή Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 19:00 – 22:00 

Προβολή της προσωπικότητας με αυτοπεποίθηση , τέλεια ψυχολογία , άσκηση γοητείας .Παρουσιάσεις , ομιλίες , συναντήσεις με πειθώ – άρτια σωματική επικοινωνία – μαγνητισμό του κοινού .

Δημόσιες Σχέσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών – Σάββατο 19 Νοεμβρίου 10:00 – 14:00 ή Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 19:00 – 22:00 

Η επιστήμη των σχέσεων , της εικόνας και οι τεχνικές της θαυμάσιας εμπειρίας πελάτη .

Γραμματειακή Υποστήριξη – Τηλεφωνικό Κέντρο –  Υποδοχή – Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 ή Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 19:00 – 22:00  

Άριστη εικόνα – επικοινωνιακές δεξιότητες – συναρπαστική εξυπηρέτηση – οργάνωση .

Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 ή Δευτέρα 14 Νοεβρίου 19:00 – 22:00

Εκδηλώσεις με απόλυτα σαφή στρατηγική και μετρήσιμα κέρδη .

Σεμινάρια Δημόσιες Σχέσεις , Διοργάνωση Εκδηλώσεων , Εξυπηρέτηση , Προσωπικό Branding

george on tv

Εισηγητής Γιώργος Παπατριανταφύλλου 

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς  www.minobi.gr

 

Συνεδρίες :

Προσωπικό Branding – κάθε απόγευμα 19:30 – 22.00 ( κατόπιν ραντεβού ) , για να αισθάνεστε καλά στις επαγγελματικές και προσωπικές σας σχέσεις  , να εντοπίσετε τα επικοινωνιακά σας λάθη , να κάνετε σαφές το όραμα σας και να ανοίξετε το δρόμο για την προσωπική σας ευημερία .

Σεμινάρια :

Προσωπικό Branding και Τεχνικές Παρουσίασης  – Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016

Προβολή της προσωπικότητας με αυτοπεποίθηση , τέλεια ψυχολογία , άσκηση γοητείας .Παρουσιάσεις , ομιλίες , συναντήσεις με πειθώ – άρτια σωματική επικοινωνία – μαγνητισμό του κοινού .

Δημόσιες Σχέσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών – Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Η επιστήμη των σχέσεων , της εικόνας και οι τεχνικές της θαυμάσιας εμπειρίας πελάτη .

Γραμματειακή Υποστήριξη – Τηλεφωνικό Κέντρο –  Υποδοχή – Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2016

Άριστη εικόνα – επικοινωνιακές δεξιότητες – συναρπαστική εξυπηρέτηση – οργάνωση .

Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

Εκδηλώσεις με απόλυτα σαφή στρατηγική και μετρήσιμα κέρδη .

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016

Αναπτύξτε ηγετικές δεξιότητες στη διαχείριση των συμπεριφορών και των συναισθημάτων των συνεργατών σας .

Web Image – Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016

Πως θα πρωταγωνιστείτε στο διαδίκτυο , στις αναζητήσεις και στα social media

Τεχνικές Πωλήσεων – Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016

Απάντηση στο γιατί ; να επιλέγουν τα προιόντα και τις υπηρεσίες σας .

 

Οι εκπαιδευτικές μας καινοτομίες

Τα σεμινάρια μας περιλαμβάνουν ασκήσεις προσομοίωσης με role play υποδυόμενοι οι συμμετέχοντες ρόλο απο τον επιθυμητό ή πραγματικό εργασιακό τους τομέα και μέσω test – επεξηγήσεων – διορθώσεων – παρατηρήσεων – εντοπισμού λαθών , επέρχεται η τελειοποίηση σε κάθε επίπεδο στο οποίο υπάρχει ανάγκη . Η βελτίωση είναι ορατή αμέσως .

Οι εκπαιδευτές είναι στελέχη της αγοράς με μεγάλη εμπειρία και επιτυχημένο έργο . Διαθέτουν άρτια εκπαίδευση και γνώσεις .

Στις εκπαιδεύσεις εντοπίζουμε τις ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα και εργαζόμαστε ώστε να λύσουμε κάθε απορία και ερώτημα του πρακτικά , ώστε να μπορεί απο την ίδια ώρα να μετουσιώσει σε πράξη και έργο όσα έμαθε στην εκπαίδευση .

Σεμινάρια τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε ιδανικά για την προσωπική σας βελτίωση ατομικά αλλά και ομαδικά – στελέχη απο επιχειρήσεις .

Επικοινωνία και δηλώσεις συμμετοχής

Minobi B.L.I.R

Ευρωπαικό Ινστιτούτο Αυτοδιοίκησης

2103822406

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 17:00 κα Στέλλα Παπαγεωργίου .