Η Κομψή Πολυπλοκότητα της Νευροεπικοινωνίας .The Sleek Complexity of Neural Communication .

uploading

 

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

Κομψή γιατί έχει υποστεί μία ιδιαίτερα λεπτομερή και καλαίσθητη επεξεργασία .
Πολυπλοκότητα γιατί είναι σύνθεση μεταβλητών και καταστάσεων .
Νευροεπικοινωνία καθώς “όλη η δουλειά” γίνεται στον εγκέφαλο .

Η μελέτη και η έρευνα μου με έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα πως η εικόνα την οποία έχουμε για την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και ως αποτέλεσμα αυτής την εκδήλωση συγκεκριμένων συμπεριφορών , επικοινωνία την οποία βασίζουμε σε ένα απόλυτα στερεοτυπικό γραμμικό άξονα , δεν ισχύει .

Ακολουθούμε μία αλληλουχία λογικών συμπεριφορών και αντιδράσεων ώστε να ερμηνεύσουμε συμπεριφορές , ενώ η αλήθεια βρίσκεται στη σύνθεση πολύπλοκων δυνάμεων οι οποίες ενεργούν και επιδρούν στις σκέψεις και τελικά στις πράξεις μας .

Μπορούν οι δυνάμεις αυτές να εντοπιστούν , καταγραφούν και να μοντελοποιηθούν ώστε να παραχθούν αλγοριθμικές νέες αλληλουχίες ;

Σε αυτό το ερώτημα ίσως ενυπάρχει ο κώδικας της παραγωγής των συμπεριφορών και της επικοινωνίας .

Γιατί επιμένω στην επικοινωνία ;

Το ερευνητικό μου έργο με οδήγησε στο συμπέρασμα πως η αλληλεπίδραση προέρχεται απο τις πάσης φύσεως επικοινωνιακές συνάψεις στη λογική των εγκεφαλικών συνάψεων .

Η είσοδος των πληροφοριών είναι δεδομένο πως βρίσκεται στον εγκέφαλο .

Τι γίνεται όμως με τις ήδη κωδικοποιημένες πληροφορίες που ενυπάρχουν και οι οποίες προέρχονται απο το γονιδιακό εντύπωμα της κληρονομικότητας των προγόνων και του ανθρωπίνου γένους ;

Είναι φανερό πως μπορούν να τροποποιηθούν .

Όχι θεωρητικά αλλά πρακτικά .

Στο THE BIOLOGY OF BELIEF. UNLEASHING THE POWER OF CONSCIOUSNESS, MATTER AND MIRACLES ο κυτταροβιολόγος Bruce Lipton http://www.brucelipton.com  αποδεικνύει πειραματικά πως όλα τα κύτταρα του σώματος μας επηρεάζονται από τις σκέψεις μας .

Οι δυνάμεις οι οποίες ασκούν πιέσεις στις επικοινωνιακές συνάψεις προέρχονται απο διάφορα περιβάλλοντα στα οποία αναπτύσει δράση με φυσική ή μη παρουσία ο άνθρωπος .

Εκατομμύρια μηνυμάτων εισέρχονται , αναλύονται , κωδικοποιούνται , αποθηκεύονται , ανακαλούνται , οδηγούν .

Οι διαδρομές δεν είναι δεδομένες παρά μόνο εάν μπορέσουν να υπολογιστούν δεδομένα απο τις ρίζες των κόμβων της εισροής , της ανάλυσης ……..

Είναι εφικτή η πρόσληψη αυτών των δεδομένων ;

Εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση .

Είναι σίγουρο πως βρισκόμαστε μπροστά σε απίθανης ακρίβειας υπολογιστική δυνατότητα του εγκεφάλου , με ροπή πρός εξορθολογισμένες συμπεριφορές .

Στην αλγοριθμική αυτή αλληλουχία πεδία προσάρτησης δεδομένων ενσωματώνουν με ασύλληπτες ταχύτητες πληροφοριακό υλικό το οποίο παράγει δράση .

Το αποτέλεσμα της δράσης είναι και πάλι η διαδρομή και τι συμβαίνει στη διάρκεια αυτής .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .
Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera http://www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder http://www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052
———————————————————

The Sleek Complexity of Neural Communication .
Article by George Papatriantafyllou.
Elegant because it has suffered a particularly detailed and tasteful editing.
Complexity because it’s composition variables and situations.
Neural Communication as «all work» done to the brain.

The study and my research have led to the conclusion that the picture that we have for communication between people and as a result of this the event specific behaviors, coomunicate which we base on a perfectly stereotyped linear axis, does not apply.

We follow a logical sequence of behaviors and reactions to interpret behaviors, while the truth lies in the composition of complex forces which act and interact in the reflections and ultimately our actions.

Can these forces be identified, captured and modeled to produce new sequences algorithmikes?

This question is probably the production of code of conduct and communication.

Why insist on communication?

My research work led me to the conclusion that the interaction is derived from any kind of communicative synapses in the logic of brain Synapse.

The input information is given that is located in the brain.

But what about the already encoded information embodied and which come from the gene entypwma of heredity of ancestors and of the human race?

It is obvious that can be modified.

Not theoretical but practical.

In THE BIOLOGY OF BELIEF. UNLEASHING THE POWER OF CONSCIOUSNESS, MATTER AND MIRACLES by Bruce Lipton http://www.brucelipton.com kyttaro-biologist demonstrates experimentally that all the cells of our body are influenced by our thoughts.

The forces which exert pressure on communicative synapses come from different environments in which develops action with natural or non-presence of what man.

Millions of messages entering, analyzed, coded, stored, recalled, lead.

The paths are not given unless they can figure out data from the roots of the input nodes, analysis……..

It is possible to intake of these data?

Here is the big challenge.

It is true that we are facing impending accuracy computational ability of the brain, with torque towards rational behaviors.

This sequence in algorithmic append data fields incorporating with unimaginable speeds information material which produces action.

The result of the action is again the path and what happens during this.
George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations Programs versions Stamoulis 2008 and corporate image ed. Stamoulis 2011 member of the Board of the EEDS (Greek PR firm/the Scientific Association of public relations in Greece) and a certified instructor by ekepis, supervision of the Ministry of education, culture and sport. He teaches public relations and business administration to business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

He teaches public relations and business administration, the company Careerbuilder http://www.kariera.gr member of international network of Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and helps wider strains to develop their careers. George Papatriantafyllou is in the area of Careerbuilder Business Seminars, since 1999 our Seminars http://goo.gl/b4SIA.

Conducts Lectures and speeches on every type and size organizations, Chambers and businesses, in every town in Greece and Cyprus.

Contact him at: gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052

Τι σημαίνει Διαπραγμάτευση .

public relations

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

 

 • Να μην έχεις προκαταλήψεις .
 • Να προσέρχεσαι με καλή πρόθεση πως θα συνεργαστείς με Ανθρώπους .
 • Να αναπτύσεις σχέσεις αξιών – εμπιστοσύνης – αξιοπιστίας .
 • Να ακούς και να αποδέχεσαι έντιμα και ευγενικά τη διαφορετικότητα .
 • Να αποδέχεσαι την ελεύθερη βούληση των Ανθρώπων .
 • Να προσπαθείς να κατανοείς πως σκέφτονται και γιατί οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεσαι .
 • Να αποκτάς άμεσα την εμπιστοσύνη αυτών με τους οποίους συνεργάζεσαι .
 • Να ασπάζεσαι και να εφαρμόζεις στην πράξη τις αξίες του Ήθους , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας , της Συνέπειας και της Διαφάνειας .
 • Να μην κάνεις αυτό το οποίο δεν θα ήθελες να σου κάνουν .
 • Να μην βλέπεις εχθρούς αλλά συνεργάτες .
 • Να μην είσαι αρνητικός απέναντι στους Ανθρώπους .
 • Να αγαπάς τους Ανθρώπους με Αγάπη η οποία ορίζει τον Ανθρωπισμό .
 • Να σέβεσαι τα Δικαιώματα του Ανθρώπου .
 • Να αποδέχεσαι τη μία και μοναδική αρχή της Ανθρωπότητας . Την ισότητα .
 • Να αποδέχεσαι τις προτάσεις χωρίς να βλέπεις εχθρούς αλλά συνεργάτες .
 • Να παρακάμπτεις το μίσος .
 • Να αγκαλιάζεις κάθε άνθρωπο σαν να είναι μέλος της οικογένειας σου γιατί οικογένεια μας είναι όλη η ανθρωπότητα .
 • Να πετύχεις πνευματική επαφή .
 • Να πετυχαίνεις το αμοιβαίο συμφέρον των μερών .

 

 

Διαπραγμάτευση σημαίνει :

 

 • Σχέσεις – Σχέσεις – Σχέσεις .
 • Απόκτηση εμπιστοσύνης .
 • Να καταπατάς τις προκαταλήψεις σου .
 • Να Αγαπάς τους Ανθρώπους .

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com   και τηλεφωνικά στο 6974313052

 

——————————————————————————

 

What does negotiation.

Article by George Papatriantafyllou.

Not to have biases.

To proserchesai with good intention that we work with People.

Anaptyseis links to values – trust – trust.

To listen and to accept honestly and politely diversity.

Accepting the free will of the people.

Trying to understand how they think and why people with whom they work.

To directly get the confidence of those with whom they work.

You adhere to and you are implementing in practice the values of Integrity, reliability, honesty, consistency and transparency.

Don’t do that which you would like to make.

Not see enemies but partners.

Not being negative towards people.

To love people with love that defines humanity.

To respect human rights.

Accepting the single principle of Humanity. Equality.

Accepting the suggestions without seeing enemies but partners.

Don’t be hated .

Hold any man like to be a member of your family because our family is all of humanity.

To accomplish spiritual contact.

Be the mutual interest of the parties.

Negotiation means:

Relationships – Relationships – Relationships.

Acquisition trust.

See the new world .

To love people.

George gpappr@gmail.com  Papatriantafyllou

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations Programs versions Stamoulis 2008 and corporate image ed. Stamoulis 2011 member of the Board of the EEDS (Greek PR firm/the Scientific Association of public relations in Greece) and a certified instructor by ekepis, supervision of the Ministry of education, culture and sport. He teaches public relations and business administration to business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

He teaches public relations and business administration, the company Careerbuilder http://www.kariera.gr member of international network of Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and helps wider strains to develop their careers. George Papatriantafyllou is in the area of Careerbuilder Business Seminars, since 1999 our Seminars http://goo.gl/b4SIA.

Conducts Lectures and speeches on every type and size organizations, Chambers and businesses, in every town in Greece and Cyprus.

Contact him at: gpappr@gmail.com  and by phone at 6974313052

 

Εντυπωσιακοί οι ρυθμοί ανάπτυξης του επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων .

pr growth papatriantafillou

 

Ο επιστημονικός κλάδος των Δημοσίων Σχέσεων εμφανίζει ανάπτυξη , μεγαλύτερη του Μέσου Όρου των πιό αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων επαγγελμάτων παγκοσμίως στη ζήτηση και την επαγγελματική εφαρμογή , σύμφωνα με διεθνή έρευνα .

 

Η ανάγκη των επιχειρήσεων να διαμορφώσουν την εικόνα τους θετικά πρός τις ομάδες κοινών στις οποίες απευθύνονται , πυροδοτεί την αμεσότατη ανάγκη καταρτισμένων στελεχών στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

 

Η ανάλυση της έρευνας , εντόπισε τα στρατηγικά σημεία τα οποία οι επιχειρήσεις και οι διευθύνοντες σύμβουλοι οι οποίοι συμμετείχαν , αναφέρουν ως απαραίτητα στην ανάγκη τους για πρόσληψη εξειδικευμένων στελεχών Δημοσίων Σχέσεων και δημιουργίας αυτόνομων στο οργανόγραμμα , πλήρως δομημένων τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων .

 

 • Δημιουργία Εικόνας θετικής πρός τις ομάδες κοινών με τα οποία επικοινωνεί η επιχείρηση .
 • Ειδική στρατηγική ανάπτυξης σχέσεων κατά την εξωστρεφή δράση της επιχείρησης σε διεθνή περιβάλλοντα .
 • Αποτελεσματική επικοινωνία της επιχείρησης με τους καταναλωτές της .
 • Ανάπτυξη θετικών σχέσεων γενικά .
 • Επίτευξη θετικών εποικοδομητικών σχέσεων με τους πελάτες .
 • Πλαίσιο επιτυχημένων σχέσεων στο εσωτερικό της επιχείρησης μεταξύ των εργαζομένων .
 • Επιτυχημένες και αποτελεσματικές σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης .
 • Αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας και σε περιπτώσεις κρίσεων .
 • Επικοινωνία της εταιρικής στρατηγικής στις ομάδες κοινών .

 

Η ανάπτυξη του επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων παρουσιάζει ετήσια αύξηση της τάξεως του 24% ενώ ο μέσος όρος της ανάπτυξης ακόμα και δημοφιλών επαγγελματικών ειδικοτήτων είναι 8% ετησίως .

 

Η αύξηση αυτή προβλέπεται να είναι διαρκής και συνεχής έως το 2018 , ενώ οι εκτιμήσεις των αναλυτών είναι πως παρά το γεγονός πως δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός δεδομένων για τα έτη μετά το 2018 η ανάπτυξη του κλάδου θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό , αναλύσεις οι οποίες βασίζονται στην καθολική ανάγκη των επιχειρήσεων στους  προαναφερθέντες τομείς .

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com   και τηλεφωνικά στο 6974313052

———————————————————————————-

 

Impressive growth rates of the profession of public relations.

The scientific discipline of public relations display development, greater than the average of most developing and developed world demand occupations and professional application, according to international research.

The need for companies to shape their positive image for common groups are targeting, triggers the amesotati need for qualified executives in the science of public relations.

The analysis of the investigation, identified the strategic points which businesses and CEOs who participated, reporting as required in their need for recruitment of skilled public relations executives and creating autonomous in the organization chart, fully structured public relations departments.

Create a positive Image for common groups with which it communicates the business.

Special development relations strategy during the company’s action in an extroverted world environments.

Effective business communication with consumers.

Developing positive relationships in General.

Achieve positive constructive relations with customers.

The successful relationships within the enterprise among workers.

Successful and effective relationships with the media.

Effective communication and management in crisis situations.

Communicating corporate strategy at joint groups.

The development of the profession of public relations presents an annual increase rate of 24% while the average growth even popular vocational courses is 8% per annum.

This increase is projected to be constant and continuous until 2018, while the estimates of analysts is that despite the fact that it is not possible to trace data for the years after 2018 the industry growth will continue unabated, analyses based on universal business need in the above-mentioned fields.

George gpappr@gmail.com Papatriantafyllou

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations Programs versions Stamoulis 2008 and corporate image ed. Stamoulis 2011 member of the Board of the EEDS (Greek PR firm/the Scientific Association of public relations in Greece) and a certified instructor by ekepis, supervision of the Ministry of education, culture and sport. He teaches public relations and business administration to business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

He teaches public relations and business administration, the company Careerbuilder http://www.kariera.gr member of international network of Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and helps wider strains to develop their careers. George Papatriantafyllou is in the area of Careerbuilder Business Seminars, since 1999 our Seminars http://goo.gl/b4SIA.

Conducts Lectures and speeches on every type and size organizations, Chambers and businesses, in every town in Greece and Cyprus.

Contact him at: gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052

 

 

 

 

Δημόσιες Σχέσεις εσωτερικά στην επιχείρηση .

friendship papatriantafillou

 

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

 

Το πρόγραμμα Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις είναι απολύτως απαραίτητο σε κάθε σύγχρονο οργανισμό και κάθε σύγχρονη επιχείρηση για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη αυτών σε κάθε τομέα .

Αφορά τα δίκτυα Επικοινωνίας και Σχέσεων στο εσωτερικό οργανισμών και επιχειρήσεων , σχεδιάζεται και υλοποιείται απο τον Σύμβουλο ή Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .

Βασίζεται σε τρείς κεντρικούς άξονες :

 • Ανάπτυξη και Ποιότητα Σχέσεων .
 • Οργάνωση Εσωτερικής Επικοινωνίας .
 • Εκπαίδευση στις στρατηγικές δομές .

Μελέτη , Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου – απο το βιβλίο του ιδίου “Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων” εκδόσεις Σταμούλης 2008 .

Όσο περισσότερο αναπτύσσεται η εταιρική εικόνα, τόσο πιο θετική είναι η φήμη που απλώνεται σε όλες τις ομάδες αυτές που επικοινωνούν με τον οργανισμό μας.

Το Εργασιακό Κλίμα

Οι ορισμοί για το εργασιακό κλίμα είναι πολλοί, αλλά οι κυριότεροι είναι δύο.

 1. Το εργασιακό κλίμα είναι μια διαρκής ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Η ποιότητα αυτή είναι: α. τρόπος ζωής για τα μέλη της, β. επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και γ. περιγράφεται σε όρους αξιών ή χαρακτηριστικών του οργανισμού.
 2. Το εργασιακό κλίμα είναι ένα σύνολο ιδιοτήτων που προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαπραγματεύονται με τα μέλη τους και με το περιβάλλον τους.

Δύο είναι και οι τύποι του εργασιακού κλίματος.

 1. Συμμετοχικός τύπος εργασιακού κλίματος και συμμετοχική κουλτούρα. Υιοθετούν οργανικές δομές, συμμετρικά συστήματα επικοινωνίας, δημιουργούν επιχειρηματική υπεροχή. Είναι ένα μοντέλο πολύ αποδοτικό.
 2. Εξουσιαστικός τύπος και εξουσιαστική κουλτούρα. Υιοθετούν μηχανικές δομές, ασυμμετρικά συστήματα επικοινωνίας, χαρακτηρίζονται από τη μετριότητα και είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικά.


[Jim Gruning, Excellence in Public Relations

and Communications Management]

Ένας ακόμα σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων, ο William Whyte, τονίζει πως: «Μόνο με εμπιστοσύνη μπορεί να υπάρξει πραγματική επικοινωνία. Οι υπάλληλοι, προτού δεχτούν τις αποφάσεις του management, πρέπει να αισθάνονται μια συνολική εμπιστοσύνη για τα κίνητρα και την ειλικρίνειά του».

7.3 Ανάγκες Ενημέρωσης των Στελεχών εντός
του Οργανισμού

Η Διεθνής Ένωση Επιχειρηματικών Επικοινωνιολόγων στις ΗΠΑ κατόπιν έρευνας παρατήρησε και κατέγραψε τη σπουδαιότητα που δίνουν οι διευθυντές στην επικοινωνία και την πληροφόρηση των στελεχών.

Τα στελέχη θέλουν να ενημερώνονται και να πληροφορούνται

Από τους managers, με συναντήσεις μικρών ομάδων

Από ανώτατα διευθυντικά στελέχη

Από την ετήσια έκθεση προς τους υπαλλήλους

Από τις εκδόσεις και τα φυλλάδια προς τους υπαλλήλους

Από τα προγράμματα προσανατολισμού του οργανισμού

Από τους πίνακες επικοινωνίας

Από μαζικές συναντήσεις

Από προγράμματα για επικοινωνία με τους ανωτέρους

Από οπτικοακουστικά προγράμματα

Από Ενώσεις Εργαζομένων

 1. Center & P. Jackson, Public Relations Practices.

Έρευνες έδειξαν ότι κάθε υπάλληλος επηρεάζει πενήντα ανθρώπους στην κοινότητα και τους μεταφέρει τα του οργανισμού. Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας ως προς τη γνώμη των πελατών έδειξαν ότι, όπου ένας πελάτης ήξερε κάποιον υπάλληλο της εταιρείας, οι διαθέσεις του προς την εταιρεία ήταν πιο ευνοϊκές.

[Έρευνα της IABC. International Association Of Business Communicators]

Η απουσία του ακόλουθου προγράμματος οδηγεί σε χαμηλό ηθικό, απεργίες, απώλεια στελεχών, συχνές απουσίες, αρνητικό κλίμα, αρνητική εικόνα.

.

Μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων στοχεύουμε:

 1. Στη διαμόρφωση ιδανικών σχέσεων μεταξύ των στελεχών και μεταξύ των στελεχών και της διοίκησης.
 2. Στην ανάπτυξη αισθημάτων ήθους και σεβασμού.
 3. Στην εκπαίδευση των στελεχών για ανάληψη κοινωνικής δράσης εντός και εκτός οργανισμού.

Ενέργειες Οικοδόμησης του Προγράμματος

Εκπαίδευση και ενημέρωση πάνω στο προφίλ και τις στρατηγικές κατευθύνσεις του οργανισμού.

Τα στελέχη πρέπει να ενημερώνονται με ακρίβεια για τους άξονες στους οποίους βασίζεται η φιλοσοφία του οργανισμού.

Τα στελέχη και οι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η επιδιωκόμενη εικόνα για τον οργανισμό αλλά και για τις τακτικές με τις οποίες θα φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω ενεργειών είμαστε σε γόνιμο διάλογο και ακούμε κάθε άποψη και αντίληψη.

Πραγματοποιούμε διαρκή τεστ και μελέτες περιπτώσεων με σκοπό να διαπιστώνουμε με ακρίβεια την πορεία και τη διείσδυση της επικοινωνίας μας.

Οι εκπαιδευτικές ενέργειες θα πρέπει να είναι συνεχείς.

Υλοποίηση του Προγράμματος

Καταρτίζουμε λίστες συνεργατών και αναφέρουμε τι ρόλο θα έχει ο καθένας στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες πρέπει να είναι συνεχείς προς το εσωτερικό του οργανισμού.

Πραγματοποιούμε εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, επίσκεψη σε ένα χώρο πολιτισμού, μια ημέρα μακριά από τη δουλειά, για όλα τα στελέχη.

Εφαρμόζουμε ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για όλο το προσωπικό. Εντοπίζουμε εργαζομένους με αυξημένες ανάγκες και λειτουργούμε υπέρ αυτών.

Ενθαρρύνουμε τη μεταξύ των εργαζομένων ανάπτυξη υγιών σχέσεων.

Οδηγούμε τα διευθυντικά στελέχη κοντά στους εργαζομένους. Πραγματοποιούμε ενέργειες που να αποσκοπούν στην ομαλή συνύπαρξη των ανώτατων στελεχών με τους εργαζομένους. Πείθουμε τους διευθυντές να ακούνε οτιδήποτε έχουν να πουν τα στελέχη. Μόνο οι εργαζόμενοι που είναι ενθουσιασμένοι διαδίδουν τα θετικότερα των σχολίων.

Διατηρούμε με το Πρόγραμμα δεσμούς ισχυρούς μεταξύ των στελεχών.

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αλλά και να διατηρήσουμε άριστες εργασιακές σχέσεις, γιατί μόνο σε αυτό τον άξονα κίνησης μπορεί μια επιχείρηση να αυξάνει την παραγωγικότητά της.

Ο διεθνής ορισμός του Προγράμματος Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων καθώς και η επιστημονική έρευνα της επικοινωνίας των Δημοσίων Σχέσεων ορίζουν πως στο εσωτερικό του οργανισμού πρέπει να επιτευχθούν τα τρία C’s: Cooperation, Coordination, Confidence (Συνεργασία, Συντονισμός, Εμπιστοσύνη).

Τα στελέχη των οργανισμών που αποκόμισαν οφέλη αλλά και κατανόησαν το Πρόγραμμα που αφορά τις σχέσεις μεταξύ τους, αποδίδουν καλύτερα, εκπληρώνουν τους στόχους και διατηρούν πολύ καλύτερες σχέσεις με όλες τις ομάδες επικοινωνίας του οργανισμού: επενδυτές, κοινότητα, πελάτες.

Στο Πρόγραμμα των εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων εντάσσουμε και στο επόμενο στάδιο εφαρμόζουμε, αφού τις έχουμε προσαρμόσει, ενέργειες που αποφέρουν στα στελέχη αισθήματα ασφάλειας, ικανοποίησης, υποστήριξης, συμμετοχής, εμπιστοσύνης και δημιουργούν προσδοκίες.

H καλή λειτουργία του οργανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις του οργανισμού με τα στελέχη.

Συμμετοχικό management. Εφαρμόζεται στα μοντέλα διοίκησης πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Στα πλαίσια των ενεργειών αυτών είναι και η χορήγηση μετοχών στους υπαλλήλους.

Ενθάρρυνση της αναγνώρισης του επαγγελματικού έργου των στελεχών από τα διευθυντικά στελέχη.

Επίδειξη ενδιαφέροντος των διευθυντικών στελεχών για την υγεία των εργαζομένων και την ασφάλεια των εργατών.

Δημιουργία ενός μοντέλου ενθάρρυνσης πρωτοβουλιών και νέων αντιλήψεων.

Κοινοποίηση γεγονότων και αποφάσεων πριν τα στελέχη τα μάθουν από τα ΜΜΕ. Είναι ιδιαιτέρως αρνητικό το γεγονός σημαντικές δράσεις του οργανισμού να τις μαθαίνουν οι εργαζόμενοι από εξωτερικές πηγές ή ακόμα και από στελέχη που ίσως δεν είναι αρμόδια για τις ενέργειες αυτές. Δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας.

Τα Μέσα της Υλοποίησης

Εκδίδουμε το House Organ – Περιοδικό του Οργανισμού. Σκοπός του να ενημερώσει και να συνενώσει τα στελέχη προς δημιουργία ομαδικού πνεύματος.

Οργανώνουμε παραδόσεις εισηγήσεων εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα. Ακόμα ενημέρωση νέων τεχνικών και υλικό που αφορά τη βελτίωση των υπηρεσιών.

Δημιουργούμε ειδικές θήκες με παροχή εντύπων ενημέρωσης από τον οργανισμό προς τα στελέχη. Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας εντάσσεται και η δημιουργία πίνακα ανακοινώσεων. Παράλληλα παράγουμε φυλλάδια με ενημερώσεις για εξελίξεις και γεγονότα και διανομή ερωτηματολογίων προς εκδήλωση του ενδιαφέροντος για την κάθε είδους δράση του οργανισμού. Για παράδειγμα, εάν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποια φιλανθρωπική εκδήλωση.

Δημιουργούμε εσωτερικό newsletter προς ενημέρωση και ειδοποίηση των διαφόρων γεγονότων.

Εταιρικές εκδόσεις

Αυτές συνιστούν την Eπικοινωνία προς τα κάτω. Εκδίδονται από το management και έχουν σκοπό να ενημερώσουν τα στελέχη για τις αποφάσεις και τις μελλοντικές ενέργειες.

Εισηγούμαστε να γράφονται σημειώματα, άρθρα και υπομνήματα από τα στελέχη προς το management και να γίνεται ενημέρωση με έντυπα από τα ανώτατα στελέχη προς τους μετόχους.

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση είναι ο θεσμός που έχει σκοπό την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών και τη μεταβίβαση όλου του συστήματος αξιών και κληρονομιάς στη νεότερη γενιά των μελών μιας κοινωνίας ή ενός οργανισμού.

Η εικόνα που παρουσιάζει το εσωτερικό ενός οργανισμού είναι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όμοια με την εικόνα του οργανισμού στο εξωτερικό περιβάλλον.

Υπάρχει μια άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην επικοινωνία με τους υπαλλήλους και την κερδοφορία.

Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να είναι ευτυχείς στη δουλειά τους ή με την εταιρεία τους, εάν δεν είναι καλά πληροφορημένοι.

Είναι σίγουρο πως οι υπάλληλοι μιας εταιρείας είναι αυτοί που μιλούν και προσφέρουν πληροφόρηση σε ομάδες κοινού και άρα διαμορφώνουν και την εικόνα της επιχείρησης, δηλαδή διαμορφώνουν διαθέσεις. Στα πλαίσια της δημιουργίας της εικόνας του οργανισμού είναι απαραίτητο να εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η μεγαλύτερη αποδοτικότητα και το καλύτερο και ποιοτικότερο περιβάλλον εργασίας.

 1. Σε τακτά χρονικά διαστήματα προχωράμε σε ενημερωτικές συναντήσεις με σκοπό τη διαπίστωση προβλημάτων επικοινωνίας αλλά και την επιμόρφωση σε νέες πρακτικές επικοινωνίας.
 2. Ενημερώνουμε διαρκώς τους συνεργάτες μας για την ανάγκη της διαρκούς μαθήσεως και διά βίου εκπαιδεύσεως.
 3. Προτείνουμε βιβλιογραφία, γιατί μέσα από τη συλλογή επιστημονικών συγγραμμάτων απόψεων και ερευνών διευρύνουμε τους επαγγελματικούς μας ορίζοντες και βοηθάμε την επικοινωνία με τις ομάδες που ερχόμαστε σε επαφή.
 4. Από τη θεωρία στην πράξη. Πραγματοποιούμε ασκήσεις προσομοιωμένες σε καταστάσεις καθημερινών επικοινωνιακών συμπεριφορών. Αναθέτουμε ρόλους, σαν να πρόκειται για πραγματικές καταστάσεις.
 5. Ζητάμε να μας συμπληρώνουν μικρά ερωτηματολόγια τα οποία έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιον ώστε να μας βοηθούν να βγάλουμε συμπεράσματα για τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Αναλύουμε τα στοιχεία αυτά και διορθώνουμε όλα αυτά τα σημεία στα οποία διαπιστώνουμε πως υπάρχει επικοινωνιακό πρόβλημα.
 6. Κατά τη χρονική περίοδο που πραγματοποιούμε την επικοινωνιακή εκπαίδευση των στελεχών συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να αποδείξουμε την ανάγκη της εκπαίδευσης στην επικοινωνία.
 7. Η εκπαίδευση στην επικοινωνία περιλαμβάνει και ιδιαίτερες γνώσεις για την εταιρική εικόνα. Ο ενδυματολογικός κώδικας είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που αξίζει να μελετηθούν σχολαστικά σε θέματα επικοινωνίας και εταιρικής ταυτότητας. Το προφίλ του οργανισμού αλλά και το αντικείμενο υπηρεσιών ή προϊόντων παραγωγής ορίζουν και τον ενδυματολογικό κώδικα. Είναι χρήσιμες οι συμβουλές ειδικών σε θέματα μόδας, ώστε να έχουμε καλύτερο και πιο μοντέρνο αποτέλεσμα. Μία εταιρεία με προφίλ προοδευτικό και καινοτόμο πρέπει να επιδεικνύει αυτές τις διαθέσεις της ακόμα και στο ντύσιμο των στελεχών της.
 8. Η λεκτική επικοινωνία αποτελείται από τον προφορικό και το γραπτό λόγο. Στο γραπτό λόγο εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας στο να είναι τυπικοί και ακριβείς στην επικοινωνία τους αυτή. Πώς συντάσσεται μια επιστολή, πώς απαντάμε σε μια πρόταση, ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε και γιατί. Μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων δίνουμε και μηνύματα για την κουλτούρα και το επίπεδο γνώσης και καλλιέργειάς μας. Από την ορθογραφία, μέχρι το συντακτικό και την ετυμολογία των λέξεων, επιβάλλεται να υπάρχουν βασικές γνώσεις, ώστε να αποφεύγονται λάθη που μπορούν να εκθέτουν τον οργανισμό και την κουλτούρα του. Παραδείγματα: α) όταν γράφουμε για μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί ακριβώς στις δώδεκα το μεσημέρι, ενώ στον προφορικό λόγο δεν αποδίδεται, στο γραπτό αναγράφεται ως 12 μ., δηλαδή μόνο με ένα μ, γιατί είναι ακριβώς πάνω στη μεσημβρία και όχι έστω και ένα λεπτό μετά από αυτήν, άρα να παίρνει και δεύτερο μ για να εκφράσει το μετά μεσημβρίας, β) στον προφορικό λόγο αναφέρεται η φράση θα συναντηθούμε στη μια, ενώ στο γραπτό γράφεται στις 13.00.
 9. Στον προφορικό λόγο πρέπει να εκφράζονται οι συνεργάτες μας με τις κατάλληλες λέξεις. Οι αοριστίες και οι ανακρίβειες είναι ένα καθημερινό φαινόμενο στην προφορική επικοινωνία. Πτώσεις, χρόνοι, σύνταξη και αστοχία εκφράσεων είναι τομείς πάνω στους οποίους πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά. Ένας υπάλληλος ενός οργανισμού μεταφέρει πολύ κακή εικόνα, όταν η γλώσσα που μιλά είναι λανθασμένη.
 10. Το σώμα μας μεταφέρει με τις κινήσεις του μηνύματα τα οποία μπορούν να χαρακτηρίσουν την προσωπικότητά μας και κατ’ επέκταση του οργανισμού τον οποίο εκπροσωπούμε. Δίνοντας το λόγο σε κάποιον συνομιλητή μας, χωρίς να τον κοιτάζουμε, είναι μια τεράστια προσβολή. Πόσο γνωρίζουν οι συνεργάτες μας την επικοινωνία τους μέσω των μηνυμάτων με το σώμα τους; Ποιο είναι το ειρωνικό χαμόγελο, με ποιες κινήσεις υποβαθμίζουμε τον άνθρωπο με τον οποίον επικοινωνούμε;
 11. Στην ομάδα που έρχεται σε επαφή με εξωτερικούς συνεργάτες γα θέματα παρουσιάσεων και συμβουλών, παρέχουμε μια ιδιαίτερα προσεκτική εκπαίδευση, καθώς ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να στοιχίσει πολύ στην εικόνα του οργανισμού.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com   και τηλεφωνικά στο 6974313052

 

 

The Internal Public Relations program is absolutely essential in every modern organization and every modern business for sustainability and the development of each sector.

For networks of communication and relationships within organizations and businesses, designed and implemented by the Director or the Director of Public Relations.

Based on three main pillars:

Development and Quality Relations.
Organization of Internal Communication.
Education strategies structures.

Study, George I.. Papatriantafyllou – from the book of the same «public relations program» Stamoulis 2008.

The more developed the corporate image, the more positive is the rumor that spreads in all these groups to communicate with our organization.

The Workplace Climate
The definitions of the working environment are many, but the main two.
1 The working environment is a constant quality of the internal environment of an organization or business. The quality is: a. Lifestyle for its members, b. Affects their behavior and c. Described in terms of values or characteristics of the organism.
2 The working environment is a set of properties that arise from the way in which companies negotiate with their members and with their environment.

Two are the types of work climate.
1 Participatory guy working climate and participatory culture. Adopt organic structures, symmetrical communication, create business excellence. It is a very efficient model.
2. authoritarian type and authoritarian culture. Adopt mechanical structures, asymmetric communication systems characterized by mediocrity and is extremely inefficient.

[Jim Gruning, Excellence in Public Relations
and Communications Management]

Another public relations consultants, the William Whyte, stresses that: «Only with trust can be no real communication. Employees, before accepting the decisions of management, should feel an overall confidence for motivation and sincerity. »
7.3 Information Needs of Managers in
the Agency
The International Association of Business communicators in the USA following research observed and noted the importance given by managers in communication and information executives.
Executives want to be informed and advised
Of the managers, meetings with small groups
From CEOs
From the annual report to employees
Of the publications and brochures to employees
Since the orientation programs of the organization
From Tables info
From mass meetings
From programs to communicate with superiors
Of audiovisual programs
From Unions
A. Center & P. Jackson, Public Relations Practices.

Research has shown that every employee affects fifty people in the community and carries the body. The results of a recent survey on the Customer feedback showed that where a client knew an employee of the company, the moods of the company to be more favorable.
[Research of IABC. International Association Of Business Communicators]

The absence of the following program leads to low morale, strikes, loss of staff, absenteeism, negative environment, negative image.
.
Through a well-designed program we aim Interior Public Relations:
1 In the configuration of ideal relations between staff and between staff and management.
2 In developing feelings morals and respect.
3 In education executives for taking social action within and outside the organization.

Actions Building Program
Education and information on the profile and the strategic direction of the organization.
The staff should be informed accurately axes underlying philosophy of the organization.
Managers and employees need to know what the desired image for the body but also the tactics which will arrive at the desired result.
During these operations we are fruitful dialogue and hear every respect and understanding.
We carry out continuous tests and case studies in order to find an accurate way and penetration of our communication.
The educational actions should be continuous.
Implementation of the Program
We set up a list of partners and mention what role will have everyone in the completion of the program.
Cultural activities should be continuous in the interior of the body.
Perform cultural activities. For example, visiting a cultural venue, a day off from work, for all strains.
Implementing CSR actions for all staff. We identify workers with increased needs and operate in their favor.
We encourage each employee developing healthy relationships.
We lead managers close to the workers. Perform actions that are designed to smooth coexistence of senior management employees. Convince managers to listen to anything they have to say executives. Only employees who are excited disseminate positive feedback.
We reserve the program strong ties between the strains.
We strive to create and maintain excellent working relationships, because only in this shaft a company can increase its productivity.
The international definition of Interior Public Relations Program and the scientific investigation of contact Public Relations define how within the organization must achieve the three C’s: Cooperation, Coordination, Confidence (Cooperation, Coordination, Trust).
The executives of organizations benefited and understood the Program on the relationships between them, perform better, meet their objectives and maintain much better relations with all groups contact the organization: investors, community, customers.
The program of internal PR should mention the next step we apply after we adjust the operations, which generate feelings of security executives, satisfaction, support, participation, trust and create expectations.
H good functioning of the body depends largely on the relationship of the organization with executives.
Participatory management. Apply to management models in many European countries. As part of these activities is the allocation of shares to employees.
Encourage the recognition of professional work of management of managers.
Demonstrate interest of managers to workers’ health and safety of workers.
Create a model to encourage initiatives and new concepts.
Notification of events and decisions before the executives learn from the media. It is particularly negative in fact important actions of the organization to the employees learn from external sources or even from executives who may not be responsible for these actions. Created a climate of insecurity.

The Means of Implementation
Publishes House Organ – Magazine of the Agency. Aim to inform and bring together executives to create a team spirit.
We organize educational traditions recommendations and consultative nature. Still updating new techniques and materials for the improvement of services.
We create special pockets to provide printed information from the body to the executives. As part of this action includes the creation of bulletin board. At the same time produce brochures and updates on events and developments distribute questionnaires for expressions of interest in any kind of activity of the organization. For example, if you are interested in participating in a charity event.
Create internal newsletter for information and notification of various events.
Corporate publications
These form the Contact downwards. Issued by the management and are designed to inform managers about the decisions and future actions.
We suggest that written notes, articles and memoranda of executives and management to be updated with documents from senior management to the shareholders.
education
Education is the institution that is intended for the production and transmission of knowledge and information and the transfer of the entire system of values and heritage to the younger generation of members of a society or an organization.
The picture shows the inside of an organization is a very large percentage similar to the image of the organization to the outside environment.
There is a direct correlation between communication with employees and profitability.
Employees can not be happy in their job or their company, if they are not well informed.

It is certain that the employees of a company are the ones who speak and provide information to audiences and thus shape and image of the company, ie modulate moods. As part of creating the image of the organization is necessary to educate our partners, so that the result is greater efficiency and better and better work environment.
1 Periodically proceed to briefing sessions in order to identify communication problems and training in new communication practices.
2 continually update our partners on the need for continuous learning and lifelong education.
3 suggest literature, because through the collection of scientific works of views and research expand our business horizons and help us communicate with the groups come into contact.
4 From Theory to Practice. Perform exercises in simulated situations of everyday communication behaviors. Assign roles, as if it were real situations.
5 We request that complement small questionnaires designed in such a manner as to enable us to draw conclusions about their communication skills. We analyze these data and correct all these places where we see that there is a communication problem.
6 At the time of making the communication training of personnel collect statistical data which will help us to prove the need for communication training.
7 Training in communication includes specific knowledge about the corporate image. The dress code is one of the main factors that deserve to be studied thoroughly in communication and corporate identity. The profile of the organization and the services or products subject to production and define the dress code. It is helpful advice of experts in fashion, in order to have better and more modern look. A company with a progressive and innovative profile should show those moods and even the dress of executives.
8 Verbal communication consists of the spoken and written word. In writing we train our partners to be formal and precise in communicating this. How to prepare a letter, how do we answer in a sentence, what words we use and why. Through emails and messages we give to culture and the level of knowledge and our cultivation. From the spelling, syntax and up the etymology of words, there should be basic knowledge in order to avoid mistakes that can expose the organization and its culture. Examples: a) when writing to a meeting to be held exactly at noon, while the speech is not attributable, as indicated in the written 12m., Ie only one m, because it is right on the noon and not even a minutes after that, so getting a second m to express the afternoons, b) speaking the phrase will meet in a while to text written in 13.00.
9 In spoken language should be expressed as our partners with the appropriate words. The ambiguities and inaccuracies are a daily occurrence in oral communication. Falls, times, expressions syntax and failure are areas on which we need to work very hard. An employee of an organization carries a very poor image, when the language spoken is wrong.
10 Our body carries the movement of messages that can characterize our personality and by extension the organization they represent. Giving someone the reason our interlocutor, without looking at him, is a huge insult. How our partners know their communication through messages with their body? What is ironic smile, with which motions underestimate humans we communicate?
11 In the group that comes in contact with external partners ca presentation and consultancy, we provide a very careful education, and even the smallest detail can cost a lot to the image of the organization.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou.
_=+
George Papatriantafyllou is the author of books, programs Stamoulis Public Relations and Corporate Image 2008 ed. Stamoulis 2011 Board member EEDSA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision the Ministry of Education, Culture and Sport. He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

teaches Public Relations and Business Management, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 .Seminaria our http://goo.gl/b4SIA

Makes Lectures and Speeches on each type and size of organizations, Chambers of Commerce and Business, in every city in Greece and Cyprus.

Contact him at: gpappr@gmail.com and by phone at  6974313052

Coaching .

PRCareer

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

 

 1. Το Coaching πρέπει να είναι συνεργατικό και όχι συγκρουσιακό .
 2. Να αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης – αξιοπιστίας – ειλικρίνειας – συνέπειας εντός της ομάδας .
 3. Αφού ο ειδικός Coacher αντιληφθεί και κατανοήσει την ιδιοσυγκρασία , τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του συνεργάτη του τότε καταρτίζει ειδικό πλάνο εξατομικευμένο , στα χαρακτηριστικά αυτού . Το πλάνο περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του επαγγελματία και παράλληλα αφού έχει εντοπίσει ( κυρίως μέσω indepth interview ) τις ιδιαίτερες δυνατότητες του επαγγελματία του προτείνει ενέργειες οι οποίες θα αναδείξουν τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά .
 4. Το Coaching είναι κυρίως ομαδικό -ειδικά όταν αυτό αναπτύσσεται σε ομάδες επαγγελματιών των οποίων το έργο του κάθε ενός ξεχωριστά επηρρεάζει άμεσα το έργο του συνεργάτη , συναδέλφου του – ώστε να ανταλάσονται απόψεις και να καταθέτει ο κάθε επαγγελματίας τη δική του πρόταση και λύση επί συγκεκριμένων προβλημάτων . Εργασία του ειδικού είναι να οδηγεί τους επαγγελματίες να καταθέτουν συνεχώς προτάσεις οι οποίες να είναι στρατηγικά όσο πιό κοντά γίνεται στον επιδιωκόμενο στόχο .Εάν το coaching εξατομικεύεται συστηματικά ή δια ανακοινώσεων πως “……θα βλέπω τον κάθε έναν και την καθεμία προσωπικά και ξεχωριστά………” τότε δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας μεταξύ των μελών της ομάδας και δημιουργεί την αίσθηση πως κάθε ένας ξεχωριστά λαμβάνουν διαφορετικές οδηγίες ή ακόμα και πως υπάρχει σκοπιμότητα θόλωσης των στόχων .
 5. Ιδιαιτέρως σημαντικός παράγοντας επιτυχίας της συμβουλευτικής του Coaching είναι να ενυπάρχει σαφέστατος στόχος – προορισμός απο τον ειδικό δηλαδή να γνωρίζει πολύ καλά και ξεκάθαρα τι ακριβώς προσπαθεί να πετύχει . Εφόσον υπάρχει αυτή η προυπόθεση τότε κατά την ερευνητική διαδικασία ( indepth interview ) προσανατολίζεται πρός τη στόχευση αυτή ώστε να πετυχαίνει το μέγιστο δυνατό – θετικό αποτέλεσμα .
 6. Ο ειδικός είναι ήρεμος – διατηρεί πάντα την ψυχραιμία του και δε λαμβάνει ποτέ θέση στις τοποθετήσεις του επαγγελματία επι προσωπικών απόψεων και προσωπικών συμπεριφορών αλλά καταγράφει αυτές ώστε να ενεργήσει πρός την επιτυχημένη ολοκλήρωση του επιστημονικού του έργου .
 7. Ο Coacher εξηγεί πάντα με σαφήνεια τον επιδιωκόμενο στόχο , αναλύει κάθε πτυχή και δεν αφήνει κενά ή απόψεις πρός πολλαπλή ερμηνεία .
 8. Δομικό στοιχείο της εργασίας του ειδικού είναι η εμπειρία του στο θέμα ανάλυσης με την επαγγελματική ομάδα . Πρέπει να συλλέγει συνεχώς όσο πιό πρόσφατα στοιχεία μπορεί επί των θεμάτων της επαγγελματικής δράσης της ομάδας .
 9. Συλλέγει επίσης στοιχεία για για την προσωπικότητα του κάθε επαγγελματία , σαν ένα ψυχολογικό προφίλ ώστε να βοηθήσουν τις αποφάσεις του και την επικοινωνία του με τον επαγγελματία .
 10. Ο Coacher ενημερώνει την ομάδα για την ατζέντα των θεμάτων των συναντήσεων και ζητά απο τους επαγγελματίες να προσέλθουν σε αυτές με συγκεκριμένες προδιαγραφές – μελέτες και εργαλεία τα οποία απαιτούνται ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση σε κλίμα ευχάριστο και δημιουργικό .
 11. Σε τακτά – προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα πραγματοποιεί συναντήσεις με την ομάδα στην οποία αναλύει τα αποτελέσματα του έργου της ομάδας ενώ παράλληλα συναποφασίζουν και επανασχεδιάζουν τα σημεία στα οποία παρουσιάζονται δυσλειτουργίες .

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011. Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο +0306974313052 .

 

——————————————————————————————————————–

 

Coaching .

Article by George Papatriantafyllou.

Coaching should be cooperative rather than confrontational.

To develop relationships of trust – trust – sincerity – consistency within the group.

After the expert Coacher perceive and understand the temperament, character and personality of his partner then draws up a special shot personalized, the characteristics of this. The plan includes activities that are within the capabilities of the professional and at the same time after has identified (mainly through indepth interview) the specific features of the proposed professional actions that will highlight these particular features.

The Coaching is mostly team-especially when it grows in groups of professionals whose work directly affects every one separately the project partner, colleague-to antalasontai views and to present each practitioner’s own proposal and solution for specific problems. Special task is to lead professionals to continually submit proposals is strategically closer gets to the intended objective. If systematically identified for coaching or by notices that «……you will see each and everyone personally and individually……… » then it creates feelings of insecurity among team members and creates the feeling that each one separately taking different directions or even that there is feasibility cloud of targets.

Particularly important success factor of the Advisory of the Coaching is to present very clear goal – destination by special IE knowing very well and clearly exactly what is trying to achieve. If this condition exists, then during the research process (indepth interview) directed towards this target in order to achieve the maximum possible – positive result.

The specialist is quiet – always maintains his composure and never takes place and to settings of personal opinions on professional and personal behaviors but these records in order to act towards the successful completion of the project.

The Coacher always clearly explains the intended target, it analyzes every aspect and leaves no gaps or opinions from multiple interpretation.

Structural element of his work special is its experience on the subject of analysis by occupational group. You must continually collects the latest information may on the subjects of vocational group action.

Also collects information about the personality of each professional, like a psychological profile to help the decisions of and communication with the professional.

The Coacher informs the Group on agenda of topics of meetings and requests from professionals to come to them with specific standards – studies and tools which are required in order to make the meeting in an atmosphere of enjoyable and creative.

At regular predefined intervals – conducts meetings with the group that analyzes the results of the work of the group while deciding and redesign the points presented glitches.

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations Programs versions Stamoulis 2008 and corporate image ed. Stamoulis 2011. George Papatriantafyllou is member of d/s of EEDS (Greek PR firm/the Scientific Association of public relations in Greece) and a certified instructor by ekepis, supervision of the Minister of education, Lifelong learning and religious affairs. He teaches public relations and business administration to business executives and students gpappr@gmail.com

The company Careerbuilder teaches the Member of international network of http://www.kariera.gr Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and helps wider strains to develop their careers. George Papatriantafyllou is in the area of Careerbuilder Business Seminarshttp:///Mtu0AS bit.ly (diploma in public relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events), since 1999.

Contact him at gpappr@gmail.com  and by phone at + 0306974313052.

Τα Πάντα για τη Σωματική Επικοινωνία . Αποκωδικοποιήστε τους Ανθρώπους και πραγματοποιήστε τις καλύτερες παρουσιάσεις .

employess feel good

 

Έρευνα Μελέτη : Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Σωματική Επικοινωνία. Βασικές Αρχές.

55 – 38 – 07

Τα ποσοστά της αποτελεσματικότητας ενός μηνύματος σε μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση.

55% προέρχεται από τις εκφράσεις του προσώπου.

38% τις μη λεκτικές πλευρές της ομιλίας ( ένταση – τόνος – χροιά – ποιότητα ).

7% από την ομιλία καθεαυτήν.

 

Σύμφωνα με πειράματα λιγότερο από το 5% των ανθρώπων αναγνωρίζει την παλάμη του όταν τη δεί σε φωτογραφία.

Οι περισσότεροι άνδρες και σχεδόν οι μισές γυναίκες δεν αναγνωρίζουν την όψη τους από το λαιμό και κάτω.

Η εντύπωση ενός μηνύματος είναι 7% λεκτική , 38% φωνητική και 55% μη λεκτική.

 

 

 

Τον σπουδαιότερο ρόλο όταν λέμε κάτι, παίζει η έκφραση μας και όχι τόσο αυτό καθεαυτό που λέμε.

Η σωματική επικοινωνία σχετίζεται με την εξέλιξη των ειδών και γιαυτό θεωρείται θεμελιωτής της τεχνικής ο Δαρβίνος.

 

Οι χειρονομίες οι στάσεις και οι κινήσεις μας λένε μία ιστορία την ώρα που η φωνή μπορεί να λέει μία άλλη.

 

 

Unspoken Language / Communication.

Η επικοινωνία χωρίς λόγο , ονομάζεται Σωματική Επικοινωνία , Unspoken Communication .

Χρησιμοποιείται ασυνείδητα .

 

Στη σωματική επικοινωνία εμπλέκονται οι επιστήμες της ψυχολογίας , της κοινωνιολογίας , της ανθρωπολογίας , της γλωσσολογίας .

 

Οι νέοι τομείς της κηνισιολογίας και της παραγλωσσολογίας δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν γνώση στα εργαστηριακά πειράματα της σωματικής επικοινωνίας .

 

 

Eye Contact .

 

Η ένταση του βλέμματος είναι στο μέγιστο βαθμό όταν δύο άνθρωποι κοιτάζουν ο ένας τον άλλον .

Η παρατεταμένη βλεμματική επαφή , θεωρείται επίδειξη ανωτερότητας , έλλειψη σεβασμού , απειλητική στάση και τάση προσβολής του άλλου .

 

Eye Contact  2 .

 

Η πολύ λίγη βλεμματική επαφή δηλώνει έλλειψη προσοχής .

Η απόσυρση της βλεμματικής επαφής με το χαμήλωμα των ματιών θεωρείται σημάδι υποταγής .

 

 

Eye Contact 3.

 

Λίγα δευτερόλεπτα περισσότερο εάν κοιτάξουμε κάποιον είναι ένδειξη πως έλκει το ενδιαφέρον μας .

Κοιτάζουμε περισσότερο τους άλλους όταν ακούμε και όχι όταν μιλάμε .

 

 

Eye Contact 4.

Όταν το βλέμμα των ανθρώπων αποσπάται από τον ομιλητή , κοιτούν αριστερά ή δεξιά αυτού .

Αυτοί που στρέφουν το βλέμμα τους αριστερά συνήθως είναι καλλιτέχνες ή οραματιστές με μεγάλη φαντασία .

 

 

Eye Contact 5 .

Αυτοί που στρέφουν το βλέμμα τους δεξιά έχουν επιστημονική εκπαίδευση και έχουν μικρότερη οπτική φαντασία .

 

 

Eye Contact 6 .

Παρατεταμένο κοίταγμα χωρίς ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων χρησιμοποιείται από εκείνους που θέλουν να επιβληθούν να απειλήσουν , να εκφοβίσουν ή να επηρρεάσουν τους άλλους .

 

 

Eye Contact 7 .

Κοίταγμα πρός τα κάτω σημαίνει στενοχώρια .

Μάτια παγωμένα ανοιχτά σημαίνει φόβο .

Γρήγορες σαρωτικές κινήσεις των ματιών σημαίνει αναστάτωση

Παρατεταμένη βλεμματική επαφή από εμάς σημαίνει επιθετικότητα.

 

 

Eye Contact 8 .

Window to the Soul.

 

Τα μάτια μας είναι σαν κάτι περισσότερο από ένα παράθυρο στην ψυχή .

Συμπαθούμε περισσότερο τους ανθρώπους με μεγάλες κόρες έναντι αυτών με μικρότερες .

Όταν βλέπουμε κάτι ενδιαφέρον οι κόρες μας διαστέλλονται.

 

Face Contact .

Face Contact 1 .

Μία ταχεία κίνηση των φρυδιών πρός τα επάνω , με συνοδευτικό χαμόγελο δείχνει ευχαρίστιση πρός το πρόσωπο που μιλάμε .

Οι πρώτες στιγμές μίας γνωριμίας δημιουργούν εκφράσεις στα πρόσωπα των άλλων .

 

 

Face Contact 2.

Στα πρώτα λεπτά μίας γνωριμίας βγάζουμε συμπεράματα για τον χαρακτήρα των άλλων την προσωπικότητα τους , την πνευματικότητα τους , την εξυπνάδα τους , τις προσωπικές τους συνήθειες ……….

 

Face Contact 3.

Η πιό θετική έκφραση του προσώπου είναι το χαμόγελο .

Φανερώνει  ευτυχία , ασφάλεια ,διασκέδαση .

 

 

Face Contact 4 .

Ακόμα και σε δύσκολες στιγμές εάν χαμογελάσουμε με πρόκληση , αισθανόμαστε καλύτερα .

Οι γυναίκες χαμογελούν περισσότερο από τους άνδρες , λόγω αυξημένης κοινωνικότητας .

 

 

Face Contact 5.

Τ πρόσωπο υποδεικνύει :

Ευτυχία = χαμόγελο.

Λύπη = έλλειψη έκφρασης .

Αηδία = στένεμα των βλεφάρων , γκριμάτσα του στόματος , αποστροφή του κεφαλιού .

Θυμό = αλλαγή χρώματος προσώπου, ένταση ,τρίξιμο δοντιών

Φόβο = πλατιά ανοιχτά μάτια , ανοιχτό στόμα , εφίδρωση .

Ενδιαφέρον = κεφάλι πρός το αντικείμενο του ενδιαφέροντος .

 

 

Head Contact .

 

To κεφάλι κινείται όταν μιλάμε και όταν ακούμε.

Η πιό συχνή κίνηση του κεφαλιού είναι το νεύμα.

 

Head Contact 2.

Το νεύμα δείχνει συμφωνία , επιβεβαίωση , επιδοκιμασία .

 

 

Head Contact 3.

Κεφάλι ψηλά με ελαφριά κίνηση πρός τα πίσω = υπεροψία ή και επιθετική στάση .

Κεφάλι χαμηλώνει = υπακοή ή ταπεινότητα .

 

 

 

Κινήσεις του Σώματος .

Το ανασήκωμα των ώμων δείχνει = δεν ξέρω , δεν με ενδιαφέρει .

Ο θώρακας φουσκώνει = υπερηφάνεια / επίτευγμα .

 

 

Κινήσεις του Σώματος 2.

 

Ανοιχτές παλάμες = αλήθεια / τιμιότητα / υποταγή .

Χέρια στις τσέπες = τέχνασμα των ανδρών για να μην συμμετέχουν στη συζήτηση .

 

 

Κινήσεις του Σώματος Γενικά .

Όταν ένας καπνιστή σβήσει το τσιγάρο του νωρίτερα από ότι συνηθίζει , επιθυμεί να τελειώσει η συζήτηση.

Όποιος κοιτά πάνω από τα γυαλιά εκφοβίζει τους πάντες .

Τα γυαλιά στο πάνω μέρος του κεφαλιού = χαλαρός , νέος , άνετος .

 

 

Σωματική Επικοινωνία.Βασικές Αρχές.

Διαισθητικός είναι αυτός που μπορεί να εντοπίσει τις αντιφάσεις ανάμεσα στα λόγια κάποιου και στη σωματική του επικοινωνία.

Οι γυναίκες είναι πιό διαισθητικές από τους άντρες, σε ποσοστό 87% – 42%.

Αυτό συμβαίνει γιατί ο γυναικείος εγκέφαλος διαθέτει 14 – 16 περιοχές του εγκεφάλου που εκτιμούν τη συμπεριφορά των άλλων, σε αντίθεση με τους άντρες που έχουν 4-6.

Επτά στους δέκα ανθρώπους σταυρώνουν στο στήθος τους το αριστερό χέρι πάνω από το δεξί.

Οι κινήσεις του σώματος είναι έμφυτες. Παρατηρήθηκαν ίδιες εκφράσεις του προσώπου σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών.

Οι άντρες όταν φορούν ένα παλτό παιρνούν πρώτα το δεξί τους χέρι ενώ οι γυναίκες περνούν πρώτα το αριστερό.Αυτό σημαίνει πως για τη συγκεκριμένη κίνηση οι άντρες χρησιμοποιούν το αριστερό ημισφαίριο και οι γυναίκες το δεξιό.

Η εξελικτική προέλευση ορισμένων μορφασμών ανάγεται στο πρωτόγονο ζωικό μας παρελθόν.

Το τέντωμα των ρουθουνιών επιτρέπει σε περισσότερο αέρα να οξυγονώνει το σώμα όταν αυτό προετοιμάζεται για μάχη ή φυγή.

 

 

 

Τρείς βασικοί κανόνες για τη σωματική επικοικωνία.

 

 1. Διαβάζετε δέσμες χειρονομιών. Προσπαθήστε να βγάζετε συμπεράσματα από διάφορες χειρονομίες.
 2. Αναζητήστε τη συμφωνία λεκτικής και μή λεκτικής επικοινωνίας ( ο Φρόυντ απόρησε όταν μία γυναίκα του μιλούσε για τον ευτυχισμένο γάμο της αλλά έπαιζε με τη βέρα της.Σε λίγο άρχισε να του αναλύει τα προβλήματα στη σχέση της).
 3. Διαβάζετε τις χειρονομίες στα πλαίσια της κατάστασης.Σε μία στάση σφιχτά πόδια και χέρια και κατεβσμένο πηγούνι μπορεί να δείχνουν ότι το άτομο κρυώνει όμως η ίδια κίνηση απέναντισε έναν πωλητή δείχνει άρνηση.

 

Σωματική Επικοινωνία.Τα Χέρια.

 

Τα χέρια είναι τα πιό σημαντικά όργανα στη σωματική επικοινωνία γιατί έχουν τις περισσότερες συνδέσεις με τον εγκέφαλο από οποιοδήποτε άλλο όργανο.

Οι παλάμες δείχνουν τον βαθμό ειλικρίνειας.

Τα μικρά παιδιά που θέλουν να κρύψουν κάτι ή λένε ψέματα βάζουν τις παλάμες πίσω από την πλάτη. Ένας άντρας που λέει ψέματα βάζει τις παλάμες του στις τσέπες.

 

Σωματική Επικοινωνία.Τα Χέρια 2.

Παλάμη πρός τα πάνω καμία απειλή.

Παλάμη πρός τα κάτω = εξουσία.

 

Η κλειστή παλάμη με τον δείκτη προτεταμένο δίνει αρνητικά συναισθήματα.Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό είναι αγενείς και πολεμοχαρείς.

 

 

Σωματική Επικοινωνία.Τα Χέρια 3.

 

Η χειραψία προέρχεται από το αρχαίο παρελθόν μας, όταν οι άνθρωποι διαφορετικών φυλών προέκτειναν τα χέρια τους για να δείξουν πως δεν κρατούν όπλα.

Όταν θέλουμε με τη χειραψία να δείξουμε πως έχουμε την κυριαρχία η παλάμη κοιτά πρός τα κάτω.

Χειραψία υποταγής η παλάμη κοιτά πρός τα πάνω.

Μία γυναίκα για να ληφθεί σοβαρά υπόψιν σε επαγγελματικά θέματα δεν πρέπει να προβάλλει πιό πολύ την θηλυκότητα της από ότι τον επαγγελματισμό της.

Η συμπαθητική χειραψία όταν οι παλάμες είναι παράλληλες και εφαρμόζετε η ίδια δύναμη που ασκείτε

 

 

Σωματική Επικοινωνία.Το Χαμόγελο.

 

Το φυσικό και αυθόρμητο χαμόγελο δημιουργεί ρυτίδες γύρω από τα μάτια .

Οι ανειλικρινείς άνθρωποι χαμογελούν μόνο με το στόμα.

Το ψεύτικο χαμόγελο τραβά πίσω μόνο τους μύες του στόματος .Κλασσικό και κακό το παράδειγμα του φωτογράφου που μας λέει να φωτογραφηθούμε λέγοντας τυρί.

Το αληθινό τραβά τους μύες του στόματος και των ματιών.

 

Σωματική Επικοινωνία.Το Χαμόγελο 2.

Το χαμόγελο δημιουργεί θετικά συναισθήματα και θετικές αντιδράσεις.

 

Τα τέσσερα βασικά είδη χαμόγελου :

 1. Χαμόγελο με σφιγμένα χείλη= αυτός που χαμογελά έχει ένα μυστικό που δεν θέλει να μοιραστεί.
 2. Το στραβό Χαμόγελο = κρύβει σαρκασμό.
 3. Χαμόγελο με Πεσμένο Σαγόνι = είναι προσποιητό και γίνεται για να διασκεδάσει κάποιους.
 4. Το πλάγιο Χαμόγελο = κεφάλι χαμηλωμένο και στραμμένο αλλού και ανασηκωμένο βλέμμα = από τις γυναίκες για να κατακτήσουν έναν άνδρα.

 

 

Σωματική Επικοινωνία.Το Χαμόγελο 3.

Πειράματα με εγκεφαλογράφο έδειξαν πως ακόμα και τεχνητά χαμόγελα και γέλια προκαλούν αυθόρμητη ευτυχία.

Το χιούμορ καταπολεμά το άγχος.

Με το γέλιο ενεργοποιείται η ζώνη ευτυχίας στο αριστερό ημισφαίριο.

Σε πολλές κλινικές υπάρχει δωμάτιο του γέλιου. Ειναι δωμάτια με βιβλία αστείων και ανεκδότων .Κάθε ασθενής περνώντας 30 – 60 λεπτά ημερησίως σε αυτό το δωμάτιο απολάμβανε εξαιρετικά γρήγορη ανάρωση.

Όταν ένας άνδρας λέει πως μία γυναίκα έχει καλή αίσθηση του χιούμορ δεν εννοεί πως αυτή λέει αστεία.Εννοεί πως γελά με τα δικά του αστεία.

Οι γυναίκες γελούν με τους άνδρες που βρίσκουν ελκυστικούς , ενώ οι άνδρες ελκύονται από τις γυναίκες που γελούν μαζί τους.

 

 

Σωματική Επικοινωνία. Βραχίονες.

Όταν σταυρώνουμε τα χέρια μειώνεται δραματικά η αξιοπιστία μας.

Με σταυρωμένα χέρια μας θεωρούν απρόσιτους.

Σταυρωμένα χέρια στο στήθος δείχνει άνθρωπο που δεν εκδηλώνεται και δεν αφήνει κανέναν να τον πλησιάσει.

 

 

Σωματική Επικοινωνία.Βραχίονες 2.

Όποιος έχει σταυρωμένα χέρια έχει αρνητική διάθεση.

Τα σταυρωμένα χέρια με σφιγμένες γροθιές δείχνουν εχθρική διάθεση.

Οι άνθρωποι συνηθίζουν να καλύπτουν τα σημεία του σώματος τους που νιώθουν πιό ευάλωτα.

 

 

Σωματική Επικοινωνία.Χέρια – Αντίχειρες.

Ο εγκέφαλος συνδέεται με τα χέρια με τις περισσότερες νευρικές συνδέσεις από οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος οι κινήσεις που κάνουμε με αυτά δίνουν ισχυρές ενδείξεις για τη συναισθηματική μας κατάσταση.

Η χρήση χειρονομιών τραβά την προσοχή και βοηθά τα άτομα να συγκρατήσουν περισσότερες πληροφορίες.

 

 

Σωματική Επικοινωνία.Χέρια – Αντίχειρες 2.

 

Το τρίψιμο των χεριών μεταξύ τους οι άνθρωποι δείχνουν τη θετική προσδοκία τους για κάτι.Ο ενθουσιασμένος πωλητής μπαίνει στο γραφείο του διευθυντή τρίβοντας τα χέρια του και λέει με ενθουσιασμό «κλείσαμε μία μεγάλη παραγγελία».

Χέρια σφιγμένα σε ανασηκωμένη θέση δείχνουν εκνευρισμό ακόμα και άν το άτομο χαμογελά.

Η κίνηση στέγη σαν προσευχή , δείχνει προσπάθεια να μοιάσει το άτομο θεικό .Πρέπει να αποφεύγετε αν θέλετε να φανείτε πειστικοί γιατί λαμβάνετε ώς κίνηση υπεροψίας.

Εκτός εάν είναι ενωμένα τα δάχτυλα στο ύψος του στήθους οπότε δείχνει πως έχουμε όλες τις απαντήσεις.

Κίνηση πιάτο.Το ένα χέρι πάνω από το άλλο και ακουμπά εκεί το πρόσωπο ώστε να φαίνεται ότι το κεφάλι είναι σε πιάτο.Συνηθίζεται από τις γυναίκες ως φλέρτ.

Τα χέρια πίσω από την πλάτη συνηθίζεται από βασιλείς – ηγέτες – αστυνομικούς σε ώρα περιπολίας .Η κίνηση αυτή βοηθά πολύ το άτομο όταν είναι σε κατάσταση στρές νιώθει σιγουριά και αυτοπεποίθηση.Η κίνηση δείχνει εξουσία- σιγουριά – αυτοπεποίθηση.

Τα χέρια μέσα στις τσέπες εκτός του αντίχειρα = αυταρχικότητα και αυτοπεποίθηση.

 

 

 

Σωματική Επικοινωνία.

 • Μία κλασσική κίνηση όταν ακούμε κάποιο άσχημο νέο , είναι να κρύβουμε το πρόσωπο μας και με τα δύο μας χέρια, θεωρώντας πως έτσι θα αποκοπούμε από την πραγματικότητα.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Τα χέρια μας δείχνουν και πότε λέμε ψέματα κυρίως σε συνεργασία με το πρόσωπο.
 • Λέμε ψέματα όταν ξεροκαταπίνουμε και τρίβουμε τη μύτη μας.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Οι πέντε συνηθισμένες χειρονομίες των ψευτών.
 • Κάλυψη του στόματος = υποσεινήδητα ο εγκέφαλος προσπαθεί να σταματήσει το ψέμα.
 • Το άγγιγμα της μύτης = στο ψέμα ο εγκέφαλος εκρίνει κετοχολαμίνες ( χημικές ουσίες ) που κάνουν τον βλεννογόνο της μύτη να διαστέλλεται, μέχρι που διογκώνεται και η μύτη γνωστό ως σύνδρομο πινόκιο.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • 3. Το τρίψιμο του ματιού = προσπάθεια του εγκεφάλου να σταματήσει την απάτη.
 • Ξύσιμο του λαιμού = αμφιβολία ή αβεβαιότητα = δεν είμαι σίγουρος πως συμφωνώ.
 • Το τράβηγμα του γιακά = η εξαπάτηση προκαλεί αύξηση της πίεσης και κατά συνέπεια αίσθηση φαγούρας στους ευαίσθητους ιστούς του προσώπου και του λαιμού.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Το χέρι στηρίζει το κεφάλι = ανία .Τ χέρι βοηθά το άτομο να μην αποκοιμηθεί.
 • Χάιδεμα του πηγουνιού = προσπαθώ να πάρω απόφαση.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Οι πιό καθημερινές κινήσεις :
 • Γνέψιμο = ξεκινάμε γιά υπόκλιση και σταματάμε στο μέσο = εξαιρετική κίνηση , εργαλείο πειθούς.Ενθαρρύνει την συμφωνία και τη συνεργασία.
 • Το κούνημα του κεφαλιού έχει τις ρίζες της στην εποχή του θηλασμού. Σημαίνει όχι.
 • Τα χέρια στους γοφούς μας κάνουν να φαινόμαστε πιό μεγαλόσωμοι και αξιοπρόσεκτοι επειδή καταλαμβάνουμε περισσότερο χώρο.
 • Σωματική επικοινωνία.
 • Κινήσεις των ματιών.
 • Αύξηση του μεγέθους της κόρης σχετίζεται άμεσα με την πνευματική δραστηριότητα και ειδικά με την επίλυση προβλημάτων, φτάνοντας στη έγιστη διαστολή όταν το άτομο βρίσκει τη λύση.
 • Οι άνθρωποι κρίνουν τα φωτομοντέλα ως πιο ελκυστικά α η φωτογραφία έχει τροποποιηθεί ώστε να δείχνει τις κόρες των ματιών μεγαλύτερες.
 • Αυτή είναι μία αποτελεσματική μέθοδος για να αυξηθούν οι πωλήσεις οποιουδήποτε προιόντοςχρησιμοποιεί μία μεγενθυμένη φωτογραφία προσώπου όπως είναι τα γυναικεία καλλυντικά ,τα προιόντα μαλλιών και τα ρούχα.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Η Revlon κατάφερε να αυξήσει τις παραγγελίες καταλόγου των κραγιών κατά 45% μεγαλώνοντας το μέγεθος της κόρης στα μάτια των φωτομοντέλων.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Η διαστολή της κόρης των ματιών είναι εμφυτευμένη στον εγκέφαλο και συμβαίνει εντελώς αυθόρμητα.
 • Οι Αρχαίοι Κινέζοι έμποροι πολύτιμων Λίθων χρησιμοποιούσαν το διάβασμα της κόρης του ματιού, στα μάτια των αγοραστών όταν παζάρευαν τις τιμές.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Ένα αρχαίο ρητό λέει : « όταν μιλάς με κάποιον να τον κοιτάζεις στα μάτια ».Το πιο σωστό είναι να τον κοιτάζουμε στις κόρες των ματιών.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Οι άνθρωποι είναι τα μόνα πρωτεύοντα με τονισμένο το ασπράδι των ματιών, το οποίο και ονομάζεται σκληρός χιτώνας.
 • Η κατεύθυνση του βλέμματος σχετίζεται με συναισθηματικές καταστάσεις.
 • Οι γυναίκες έχουν περισσότερο ασπράδι και ως έκ τούτου διαβάζουν καλύτερα τη διαστολή των κορών.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Το ανασήκωμα των φρυδιών να τα σηκώνεται πάντα σε ατόμα που συμπαθείτε και θέλετε να σας συμπαθήσουν και αυτά.
 • Γίνεται ανταλλαγή μηνυμάτων.
 • Το ανασήκωμα δείχνει υποταγή και αρχικά φόβο.
 • Οι γυναίκες δημιουργούν ένα μωρουδίστικο πρόσωπο.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Όταν το βλέμμα κάποιου αιχμαλωτίζει το δικό μας για περισσότερο από τα δύο τρίτα του συνολικού χρόνου, τότε ή μας βρίσκει ελκυστικούς και ενδιαφέροντες οπότε θα έχει διεσταλμένες κόρες ή ότι είναι εχθρικός απέναντι μας και μας προκαλλεί οπότε οι κόρες θα έχουν συσταλεί.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Το πλάγιο βλέμμα δείχνει ενδιαφέρον , αβεβαιότητα ή εχθρότητα.
 • Όταν συνδυάζεται με ελαφρώς ανασηκωμένα φρύδια ή χαμόγελο φανερώνει ενδιαφέρον .
 • Αν συνδυάζεται με χαμηλωμένα φρύδια , αυλακωμένο μέτωπο ή άκρες των χειλιών στραμμένες προς τα κάτω φανερώνει καχύποπτη , εχθρική ή επικριτική στάση.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Στις συνεντεύξεις ως υποψήφιοι για πρόσληψη θα πρέπει να δημιουργήσουμε έντονη οπτική επαφή με τον συνομιλητή μας και να την διατηρήσουμε μέχρι να καθίσουν.
 • Στα πρώτα βήματα της συνέντευξης αναταλλάξτε χειραψία και μετά δώστε στον συνομιλητή σας 2- 3 δευτερόλεπτα για να σας εξετάσεις από πάνω έως κάτω.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Σκύψτε για να ανοίξετε τον χαρτοφύλακα, για να κρεμάσετε το παλτό σας ή για να σύρετε μία καρέκλα προς το μέρος σας.
 • Πωλητές με τη στρατηγική αυτήν αύξησαν κατακόρυφα τις πωλήσεις τους.
 • Η χρήση του κατάλληλου βλέματτος προσδίδει αξιοπιστία.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Ζωτικός χώρος είναι ο προσωπικός χώρος γύρω από κάθε άτομο που χρησιμοποιείτε ως προέκταση του.
 • Περιλαμβάνει το χώρο για τα προσωπικά του αντικείμενα καθώς και καθορισμένο χώρο γύρω από το ίδιο του το σώμα.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Ζώνη οικειότητας.15 – 45 εκατοστά.Σε αυτήν επιτρέπουμε να μπούν μόνο όσοι έχουν στενή συναισθηματική επαφή μαζί μας.
 • Προσωπική ζώνη . 46 – 1,22 .Απόσταση που κρατάμε σε κοινωνικές εκδηλώσεις από τους άλλους.
 • Κοινωνική ζώνη.1,23 – 3,60 .Απόσταση που κρατάμε από αγνώστους από ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε καλά.
 • Δημόσια ζώνη. Από 3,60 και πάνω.Όταν απευθυνόμαστε σε μία μεγάλη ομάδα ατόμων.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Όσο πιο κοντά συναισθηματικά νιώθουν δύο άτομα μεταξύ τους , τόσο πιο κοντά στέκονται ο ένας τον άλλο.
 • Ο άνετος τύπος που χτυπά τους πάντες φιλικά στις πλάτες και τους αγγίζει γίνεται αντιπαθής γιατί παραβιάζει τον ζωτικό χώρο των άλλων.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Όταν κάποιος άνθρωπος λέει ψέματα :
 • Σέρνει τα πόδια του.
 • Τινάζει απότομα τα δάχτυλα του.
 • Σταυρώνει και ξεσταυρώνει τα πόδια του.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • ΨΕΜΑΤΑ :
 • Άνω μισό του σώματος = άγγιγμα της μύτης, τρίψιμο ματιών , σφίξιμο μπράτσων πολυθρόνας, αναψοκοκίνσμα, εφίδρωση , τρέμουλο της φωνής, παίξιμο με στυλό – μολύβια
 • Σέρνει τα πόδια του.
 • Τινάζει απότομα τα δάχτυλα του.
 • Σταυρώνει και ξεσταυρώνει τα πόδια του.
 • Σωματική Επικοινωνία.
 • Οι άνθρωποι που κάνουν μικρά και γρήγορα βήματα προσέχουν ιδιαίτερα τις λεπτομέρειες.
 • Oι άνθρωποι που κάνουν μεγάλα βήματα αρέσκονται στις αποφάσεις συνοπτικών διαδικασιών.
 • Τα άτομα που στηρίζουν το σώμα τους στα δύο τους πόδια είναι συνήθως ασφαλή άτομα.

Σωματική Επικοινωνία.

Οι κινήσεις των οφθαλμών. Διακρίνονται απο:

α/ την κατεύθυνση του βλέμματος,

β/ το είδος και τη διάρκεια της ματιάς,

γ/ το είδος και τη διάρκεια της.

Σύμφωνα με την ερευνητική μελέτη.

1/ Το βλέμμα που σχηματίζει ισοσκελές τρίγωνο μεταξύ ματιών και μετώπου εκφράζει σοβαρότητα και ρεαλισμό γιαυτό και ονομάζεται επαγγελματικό.

2/ Όταν το τρίγωνο αντιστραφεί και η κορυφή μετατοπιστεί απο το μέτωπο στα χείλη μιλάμε για το κοινωνικό βλέμμα.

Σωματική Επικοινωνία.

Απόσταση του σώματος. Ανάλογα με την απόσταση που τοποθετούμε το σώμα μας, εκφράζουμε μηνύματα:

1/ Η απόσταση μέχρι 49 cm εκφράζει οικειότητα.

2/ Από 50 – 119 cm εκφράζεται προσωπική σχέση.

3/ Απο 120 – 200 cm εκφράζεται επαγγελματική σχέση.

4/ Πάνω απο 200 cm είναι η δημόσια σχέση.

Σωματική Επικοινωνία.

Σκέπασμα του στόματος με την παλάμη = αμφιβολία + απόκρυψη αλήθειας.

Ξύσιμο του λαιμού = αμφιβολίες – αβεβαιότητα.

Πίεση των γυαλιών προς τα πάνω = ο ομιλητής θέλει να κερδίσει χρόνο.

Ξύσιμο του κεφαλιού με το στυλό = αμηχανία ή και σύγχυση.

Σφιγμένη γροθιά = ο ομιλητής έχει άποψη.

Τεντωμένος δείκτης = απειλή / αυταρχισμός.

Δέσιμο των χεριών, κίνηση σκαντζόχοιρος = αμυντική θέση σε περίπτωση απειλής.

Σωματική Επικοινωνία.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ.

Προσβάλλουμε όταν απευθύνουμε τον λόγο και δεν κοιτάμε τον άνθρωπο.

Όταν σηκώνουμε το πηγούνι και τη μύτη γινόμαστε αντιπαθείς.

Όταν παίζουμε το στόμα και τα φρύδια απωθούμε.

Σωματική Επικοινωνία.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ.

Ανειλικρίνεια = γρήγορη ομιλία, αλλαγή της φωνής, ιδρώτας, τρεμούλιασμα.

Ανία = απλανές βλέμμα, σταύρωμα και ξεσταύρωμα των ποδιών και των χεριών, τέντωμα, αφηρημένο μουτζούρωμα.

Θυμός = τέντωμα των δαχτύλων, σφιγμένες γροθιές, υπερένταση, κοκκίνισμα του προσώπου, ανεξέλεγκτες κινήσεις των χεριών.

Απογοήτευση = αναστεναγμοί, χέρια στο κεφάλι, γκριμάτσες.

Σωματική Επικοινωνία.

Κατάθλιψη = άτονη, χαμηλόφωνη ομιλία, παραμέληση της υγιεινής και της εμφάνισης, χαμηλωμένα μάτια, χαμηλόφωνη ομιλία, αργές κινήσεις.

Αναποφασιστικότητα = άνοιγμα κλείσιμο του στόματος χωρίς ομιλία, κλίση του κεφαλιού αριστερά δεξιά, ματιές απο το ένα αντικείμενο στο άλλο.

Νευρικότητα = σφιγμένο κορμί, δάγκωμα των χειλιών, χαμηλωμένο βλέμμα, ιδρώτας.

Ηγεσία / ηγέτης = περιβάλλονται πάντα απο άλλους, έχουν δυνατή χειραψία, κοιτούν τους άλλους στα μάτια, στρέφουν το σώμα τους προς τον συνομιλητή τους, καθοδηγούν τη συζήτηση, είναι σε φόρμα και αθλούνται, ντύνονται συντηρητικά , κοιτούν τους άλλους στα μάτια.

Σύγχυση = επανάληψη λέξεων, επανάληψη κινήσεων, αντιφατική ή άστατη συμπεριφορά.

Φόβος = γουρλωμένα μάτια, βαριά αναπνοή, ουρλιαχτό, γλείψιμο των χεριών, νευρικές κινήσεις, ματιές τριγύρω.

Σωματική Επικοινωνία.

ΤΑ ΠΟΔΙΑ.

Όλα τα μέλη του σώματος λειτουργούν ως όργανα επικοινωνίας, η γλώσσα όμως των ποδιών θεωρείται ως η πιο αξιόπιστη.

Σταυρωμένα πόδια = αμυντική διάθεση.

Σταυρωμένο πόδι προς τον συνομιλητή = στάση θετική.

Σταυρωμένο πόδι προς την αντίθετη πλευρά = στάση αρνητική.

Ανοιχτά πόδια κάτω από το κάθισμα και βραχίονες ακουμπισμένους στα χέρια της καρέκλας =ανασφάλεια / αβεβαιότητα.

Σωματική Επικοινωνία.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

Το πρόσωπο είναι το μέρος του σώματος που κοιτάμε περισσότερο όταν μιλάμε σε κάποιον.

Τα έξι βασικά συναισθήματα που εκφράζει το πρόσωπο είναι :

Χαρά.

Έκπληξη.

Φόβος.

Θυμός.

Λύπη.

Αηδία.

Σωματική Επικοινωνία.

Οι κινήσεις μας είναι ο καθρέφτης της κουλτούρας μας .

Εξαρτώνται από πέντε παράγοντες :

Την καταγωγή μας.

Την κουλτούρα.

Τη θέση.

Την ψυχική κατάσταση.

Το περιβάλλον τη δεδομένη στιγμή.

Οι κινήσεις στα δύο φύλα διαφέρουν σε αρκετά σημεία.

Οι άντρες βάζουν το χέρι στη μέση τους δέκα φορές περισσότερες από τις γυναίκες.

Οι άντρες βάζουν συχνότερα το χέρι στον κρόταφο.

Οι γυναίκες όταν ετοιμάζονται να μιλήσουν ανεβάζουν τα μανίκια.

Σωματική Επικοινωνία.

Εξοικειωθείτε με την εικόνα σας.Έτσι θα καταλάβετε την αντίδραση των άλλων όταν σας βλέπουν.

Όσο μεγαλύτερο λεξιλόγιο έχει κάποιος τόσο περισσότερες κινήσεις κάνει.

Στάση Συστολής = συμεριφορά υποταγής.Κεφάλι μαζεμένο ή σκυφτό, ώμοι χαμηλωμένοι, κορμός καμπουριάζει, μπράτσα κολλημένα στο σώμα, πόδια σταυρωμένα.

Στάση έκτασης = συμπεριφορά επιβολής.πηγούνι και κεφάλι ψηλά, αγκώνες ανοιχτοί, στέρνο σε έκταση , μπράτσα και πόδια ανοιχτά

Στάση προσέγγισης = συμμετοχική συμπεριφορά. Κεφάλι προτεταμένο , λαιμός τεντωμένος, κορμός σκύβει πρός τα εμπρός. Χέρια ανοιχτά , το ένα πόδι βρίσκεται μπροστά.

Στάση Απόρριψης = αρνητική συμπεριφορά. Το κεφάλι πίσω, χέρια σε αμυντική στάση, κορμός γυρισμένος στο πλάι, το βάρος πέφτει πίσω.

ΠΑΛΑΜΕΣ στραμμένες πρός τον ουρανό = καλοσύνη και διάθεση για να μοιραστούμε.

ΠΑΛΑΜΕΣ στραμμένες πρός το έδαφος = δείχνει ηρεμία αλλά και βαρύτητα.

ΠΑΛΑΜΕΣ παράλληλα μεταξύ τους = το πόσο πιστεύουμε σε κάτι ή προστατεύουμε κάτι.

Σωματική Επικοινωνία.

Οι κινήσεις μας είναι ο καθρέφτης της κουλτούρας μας.

Η σημαντικότητα της σωματικής επικοινωνίας.

Ακόμα και όταν μιλάμε στο τηλέφωνο και εξηγούμε σε κάποιον κάνουμε κινήσεις.

Δεν μπορούμε να φωνάξουμε ζήτω κέρδισα με τα χέρια κατεβασμένα.

Δεν μπορούμε να πούμε είμαι σε μεγάλη φόρμα, καμπουριάζοντας.

Δεν μπορούμε να πούμε είμαι ένας ανοιχτός άνθρωπος , με κλειστά χέρια.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera http://www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder http://www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars  από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com  και τηλεφωνικά στο +0306974313052 .

———————————————————————————————————–

 

Research Study: George Papatriantafyllou.

Physical Contact. Basic Principles.

55 – 38 – 07

The rates of effectiveness of a message in a face-to-face meeting.

55% comes from facial expressions.

38% non-verbal aspects of speech (tension – ton – timbre – quality).

7% of the speech itself.

According to experiments, less than 5% of people recognize his Palm when seen in photo.

Most men and women almost half do not recognize the look from the neck down.

The impression of a message is 7% verbal, 38% voice and 55% non-verbal.

The most important role when we say something, plays our expression and not so alone I say.

Physical contact is associated with the evolution of the species and therefore is considered the founder of Darwin.

The postures and gestures the moves tell us one story at a time when the voice can says another.

Unspoken Language / Communication.

Communication without reason, called Physical Contact, Unspoken Communication.

Used unconsciously.

Physical contact involved the Sciences of psychology, sociology, anthropology, linguistics.

The new areas of kinisiologias and paraglwssologias were created to offer knowledge in laboratory experiments of physical communication.

Eye Contact .

The intensity of the gaze is to the fullest extent when two people look at each other.

Prolonged eye contact is considered a demonstration of superiority, disrespect, threatening attitude and tendency to attack each other.

Eye Contact 2 .

The very little eye contact indicates lack of attention.

The withdrawal of blemmatikis contact with the lowering of the eyes is considered a sign of subjugation.

Eye Contact 3.

A few seconds more if we look at someone is a sign that attracts our interest.

Look more others when we hear and not when talking.

Eye Contact 4.

When the look of people distracted from the speaker, look left or right.

Those who are turning their gaze usually left are artists or visionaries with great imagination.

Eye Contact 5 .

Those who are turning their gaze to the right have scientific training and have less visual imagination.

Eye Contact 6 .

Prolonged viewing without anoigokleisimo of the eyelids is used by those who want to impose to threaten, to intimidate or influence others.

Eye Contact 7 .

Looking towards the bottom means heartache.

Eyes frozen open means fear.

Quick sweeping eye movements mean mischief

Prolonged eye contact from us means aggression.

Eye Contact 8 .

Window to the Soul.

Our eyes are like something more than a window to the soul.

Like most people with great daughters versus those with smaller.

When we see something interesting our daughters dilate.

Face Contact .

Face Contact 1 .

A rapid movement of the eyebrows towards the top, with accompanying smile shows eycharistisi to the person talking.

The first moments of an acquaintance create expressions on the faces of others.

Face Contact 2.

In the first minutes of an acquaintance we take symperamata for the character of others their personality, their spirituality, their wit, their personal habits……….

Face Contact 3.

The most positive facial expression is the smile.

Shows happiness, safety, fun.

Face Contact 4 .

Even in tough times if you smile with challenge, we feel better.

Women smile more than men, due to increased sociability.

Face Contact 5.

T face indicates:

Happiness = smile.

Sorry = lack of expression.

Shucks = narrowing of the eyelids, grimace of the mouth, aversion of the head.

Anger = face changing color, intensity, grit your teeth

Fear = wide open eyes, open mouth, sweating.

Interest = head towards the object of interest.

Head Contact .

To head moves when we talk and when we hear.

The most frequent movement of the head is the nod.

Head Contact 2.

The nod indicates agreement, confirmation, endorsement.

Head Contact 3.

Head high with a slight movement towards the back = arrogance or even aggressive attitude.

The head lowers = obedience or humility.

Body movements.

The shoulder shows lifting = I don’t know, don’t care.

The thorax inflates = pride/accomplishment.

Movements of the body 2.

Eye Contact 3.

A few seconds more if we look at someone is a sign that attracts our interest.

Look more others when we hear and not when talking.

Eye Contact 4.

When the look of people distracted from the speaker, look left or right.

Those who are turning their gaze usually left are artists or visionaries with great imagination.

Eye Contact 5 .

Those who are turning their gaze to the right have scientific training and have less visual imagination.

Eye Contact 6 .

Prolonged viewing without anoigokleisimo of the eyelids is used by those who want to impose to threaten, to intimidate or influence others.

Eye Contact 7 .

Looking towards the bottom means heartache.

Eyes frozen open means fear.

Quick sweeping eye movements mean mischief

Prolonged eye contact from us means aggression.

Eye Contact 8 .

Window to the Soul.

Our eyes are like something more than a window to the soul.

Like most people with great daughters versus those with smaller.

When we see something interesting our daughters dilate.

Face Contact .

Face Contact 1 .

A rapid movement of the eyebrows towards the top, with accompanying smile shows eycharistisi to the person talking.

The first moments of an acquaintance create expressions on the faces of others.

Face Contact 2.

In the first minutes of an acquaintance we take symperamata for the character of others their personality, their spirituality, their wit, their personal habits……….

Face Contact 3.

The most positive facial expression is the smile.

Shows happiness, safety, fun.

Face Contact 4 .

Even in tough times if you smile with challenge, we feel better.

Women smile more than men, due to increased sociability.

Face Contact 5.

T face indicates:

Happiness = smile.

Sorry = lack of expression.

Shucks = narrowing of the eyelids, grimace of the mouth, aversion of the head.

Anger = face changing color, intensity, grit your teeth

Fear = wide open eyes, open mouth, sweating.

Interest = head towards the object of interest.

Head Contact .

To head moves when we talk and when we hear.

The most frequent movement of the head is the nod.

Head Contact 2.

The nod indicates agreement, confirmation, endorsement.

Head Contact 3.

Head high with a slight movement towards the back = arrogance or even aggressive attitude.

The head lowers = obedience or humility.

Body movements.

The shoulder shows lifting = I don’t know, don’t care.

The thorax inflates = pride/accomplishment.

Movements of the body 2.

Open Palms = truth/honesty/submission.

Hands in pockets = trick of men not to participate in the discussion.

Body movements in General.

When a smoker extinguished his cigarette before they wont, wants to end the debate.

Anyone who looks over the glasses intimidates everybody.

The glasses on the top of the head = loose, new, comfortable.

Physical Communication. Basic Principles.

Intuitive is one who can identify the contradictions between one’s words and physical contact.

Women are more intuitive than men, at a rate of 87%-42%.

This is because the female brain has 14 – 16 areas of the brain that appreciate the behavior of others, unlike men who have 4-6.

Seven out of ten people criss-cross their chest the left hand over the right.

The body movements are inherent. Observed same facial expressions to people of different cultures.

The men wear a coat when results go first their right hand while women spend first left. This means that for the specific drive men use the left hemisphere and the right women.

The evolutionary origins of some morfasmwn dates back to our primitive animal past.

The stretch of the nostrils allows more air to oxygenate the body when it prepares for fight or flight.

Three basic

 

rules for physical communication=

 

 

Physical Contact.

A classic move when we hear some ugly new, is to hide our face with both hands, considering how us so will apokopoyme from reality.

Physical Contact.

Our show and hands when saying lying mainly in collaboration with the person.

We say lied when xerokatapinoyme and rub our nose.

Physical Contact.

The five common gestures of pseytwn.

Cover of mouth = yposeinidita the brain tries to stop the lie.

Touching the nose = in ekrinei brain ketocholamines lie (chemicals) that make the mucosa of the nose to expands, until that swells and the syndrome known as Pinocchio nose.

Physical Contact.

 1. 3. The rubbing of the eye = brain’s attempt to stop the

Scratching of the neck = doubt or uncertainty = I’m not sure that I agree.

Pulling the collar = cheating causes an increase in pressure and thus feel itch in sensitive tissues of the face and neck.

Physical Contact.

The hand supports the head = boredom. T hand helps the person to not fall asleep.

Petting of Chin = try to get the decision.

Physical Contact.

The most everyday movements:

Gnepsimo = starting for bowing and stop in the Middle = excellent move, persuasion tool. Encourage agreement and cooperation.

The shake of the head has its roots in the era of breastfeeding. Means not.

Hands on hips make us seem more burly and remarkable because they occupy more space.

Physical contact.

Eye movements.

Increase the size of the pupil is directly related to the mental activity and especially in solving problems, arriving at maximum dilation when the person finds the solution.

People judge the runway girls as most appealing a photo has been altered to show eye greatest daughters.

This is an effective method to increase sales of any proiontoschrisimopoiei an enlarged photo of person such as women’s cosmetics, hair products and clothes.

Physical Contact.

The Revlon managed to increase the orders list of kragiwn by 45% growing pupil size in the eyes of fashion models.

Physical Contact.

The dilation of the pupil of the eye is implanted in the brain and occurs completely spontaneously.

The ancient Chinese gemstone traders used the reading of the eye’s pupil, in the eyes of buyers when pazareyan prices.

Physical Contact.

An ancient proverb says: «when you talk with someone to stare him in the eyes.» the most correct is to look at the daughters of the eyes.

Physical Contact.

Humans are the only primates with toned the whites of the eyes, which is called the sclera.

The direction of the gaze is associated with emotional situations.

Women have more whites and so did read better as the dilation of daughters.

Physical Contact.

The lifting of the eyebrows to rise in people who like and want you to like them.

Managed messaging.

The lifting originally allegiance and shows fear.

Women create a mwroydistiko person.

Physical Contact.

When someone’s gaze captivates to ours for more than two-thirds of the total time, then our or finds attractive and interesting so I have dilated pupils or that is hostile toward us and prokallei us so the daughters will collapse.

Physical Contact.

The lateral gaze showing interest, uncertainty or hostility.

When combined with erect eyebrows slightly or smile indicates interest.

If combined with lowered eyebrows, forehead or slotted edges of the lips facing down revealing suspicious, hostile or judgmental attitude.

Physical Contact.

In interviews as candidates for recruitment should create intense visual contact with our partner and keep it until you sit down.

In the first steps of the interview anatallaxte handshake and then give your partner 2-3 seconds to your exam from top to bottom.

Physical Contact.

Crouch to open Briefcase, to hang your coat or to drag a Chair toward you.

Sellers with a strategy that increased their sales dramatically.

The use of the appropriate blemattos lends credibility.

Physical Contact.

Living space is the personal space around each person that you use as an extension of.

Includes space for their personal objects and a specified space around his own body.

Physical Contact.

Intimate zone. 15-45 cm. This permit to enter only those who have close emotional contact with us.

Personal zone. 46 – 1.22. keep distance in social events than others.

Social

Physical Contact.

Lid of the mouth with the Palm = doubt + hide truth.

Scratching of the neck = doubts – uncertainty.

Pressure of glasses upwards = the speaker wants to gain time.

Scratching of the head with the pen = embarrassment or confusion.

Clenched fist = the speaker has an opinion.

Tensed index = threat/domination.

Tying of hands, movement Hedgehog = defensive position in case of a threat.

Physical Contact.

APOFYGIS MOVEMENTS.

Insulting when we reason and don’t look human.

When we lift the Chin and nose becoming unpopular.

When we play the mouth and eyebrows clamp down.

Physical Contact.

MOVEMENTS AND INTERPRETATIONS.

Insincerity = quick speech, change of voice, sweating, trembling.

Boredom = aplanes look, stayrwma and xestayrwma of the feet and hands, stretching, abstract smudge.

Anger = stretching of the fingers, fists clenched, tenseness, facial blushing, uncontrolled movements of the hands.

Frustration = sighs, grimaces, head in hands.

Physical Contact.

Depression = subdued, low-key speech, neglect of hygiene and appearance, downcast eyes, low-key speech, slow movements.

Indecision = opening closing of the mouth without speaking, head tilt left right, glancing from one object to another.

Tight body = nervousness, biting of the lips, muted look, sweat.

Leadership/leader = always surrounded by others, have strong handshake, look others in the eye, they turn their body to their partner, guide the discussion, is in form and play sports, dress conservatively, look others in the eye.

Confusion = repeating words, repetition, inconsistent or erratic behavior.

Fear = protruding eyes, heavy breathing, howling, licking hands, nervous movements, glances around.

Physical Contact.

THE PODIA.

All members of the body function as instruments of communication, but the language of the feet is considered as the most reliable.

Crossed legs = defensive mood.

Stavromenos leg toward the partner = attitude positive.

Stavromenos leg toward the opposite side = negative attitude.

Open legs under the seat and arms akoympismenoys in the hands of the Chair = insecurity/uncertainty.

Physical Contact.

THE FACE.

The face is the part of the body look longer when talking to someone.

The six basic emotions that expresses the person is:

Joy.

Surprise.

Fear.

Anger.

Regrets.

Disgust.

Physical Contact.

Our movements are the mirror of our culture.

Depends on five factors:

Our origin.

The culture.

The position.

The mental state.

The environment at the moment.

The movements in both sexes differ in several points.

The men put the hand in the middle of ten times more than women.

Men often put the hand in the temple.

Women when preparing to speak raise the sleeves.

Physical Contact.

Familiarize yourself with your image so you’ll understand the reaction of others when you are watching.

The larger vocabulary has someone so most drives do.

Stop Contraction = submissive. Head tide constituents or poverty, muted, trunk kampoyriazei shoulders, arms glued to the body, legs crossed.

Area = behavior enforcement posture. Chin and head up, elbows open, sternum area, arms and legs spread

Attitude approach = participatory behavior. Outstretched, head neck tensed, torso leaning forward. Hands open, one leg is in front.

Attitude of rejection = negative behavior. Head back, hands in a defensive stance, trunk turned to the side, the onus is back.

PALAMES facing towards the sky = goodness and willingness to share.

PALAMES facing towards the ground shows = serenity and gravity.

PALAMES parallel to each other = how much you believe in something or protect something.

Physical Contact.

Our movements are the mirror of our culture.

The importance of physical contact.

Even when talking on the phone and explain to someone do movements.

We can’t shout Hooray I won hands down.

Can’t say I’m in great form, kampoyriazontas.

Can’t say I’m an open guy, with closed hands.

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations Programs versions Stamoulis 2008 and corporate image ed. Stamoulis 2011. George Papatriantafyllou is member of d/s of EEDS (Greek PR firm/the Scientific Association of public relations in Greece) and a certified instructor by ekepis, the supervision of the Minister of education, lifelong learning and Thriskey

Η σπουδαιότητα της Στρατηγικής . Ας οργανωθούμε .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου Ομιλία
Δουλεύω εδώ και αρκετά χρόνια στη μοντελοποίηση της χάραξης στρατηγικής με σκοπό να βοηθήσω την οργάνωση και την εργασία των στελεχών .
Παρατήρησα πως στην εποχή μας η έννοια της στρατηγικής χάνεται μέσα σε φράσεις μεγάλες οι οποίες δεν δίνουν κάποιο σαφές μήνυμα ενώ αντιθέτως ο πυρήνας της στρατηγικής είναι η σαφήνεια της .
Η εκτίμηση μου είναι πως η στρατηγική στις επιχειρήσεις είναι όχι απλά απαραίτητη αλλά η μοναδική οδός πρός την ευημερία .
Το συμπέρασμα μου ευρύτερα είναι πως ένας στρατηγικός μηχανισμός διέπει την Ανθρώπινη συμπεριφορά με τρόπο που αποτελεί και το θεμέλιο λίθο της κοινωνικής οργάνωσης σε κάθε επίπεδο της .
Η στρατηγική είναι απλά μία έκφραση της οργάνωσης και αυτοοργάνωσης της ζωής . Για τον λόγο αυτόν αφιερώνω ένα μεγάλο κεφάλαιο της εργασίας μου στην ανάλυση αλλά και συστηματοποίηση της .
Έχω σχεδιάσει 3 μεγάλα έργα τεχνολογίας και αρκετές εφαρμογές τους , έργα τα οποία πιστεύω πως μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων πρός το καλύτερο .
Εάν καταφέρω να μοντελοποιήσω τη στρατηγική διαδρομή πιστεύω πως θα μπορέσω να προσφέρω κάτι σημαντικό .
Η Στρατηγική είναι το σχέδιο , η διαδρομή και οι τακτικές οι δράσεις οι οποίες την υλοποιούν .
Ο κώδικας της πληροφορίας είναι το όχημα ώστε να εντοπιστεί η διαδρομή .
Μπορούν κοινωνίες – επιχειρήσεις – δραστηριότητες να αποκτήσουν δομή , διαδρομή , στόχο .
Η Στρατηγική πρέπει να έχει στόχο αριθμητικό – χρονικό – ρεαλιστικό – εφικτό .
Παρατηρήστε πόσα απο τα προβλήματα της καθημερινότητας μας θα ήταν απλοποιημένα εάν υπήρχε σαφήνεια της διαδρομής .
Σκεφτείτε απλά πως χρησιμοποιούμε κάποια ή κάποιες διαδρομές ώστε να φτάσουμε στον προορισμό μας .Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα της πορείας μας ώς κοινωνία .
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί μετά βεβαιότητας με μία συγκεκριμένη λογική όσο και αν “μαύροι κύκνοι” ή άλλοι “αστάθμητοι” παράγοντες την επηρρεάζουν .
Στην καθημερινότητα μας , η ασάφεια κυριαρχεί δημιουργώντας σύγχηση και συγκρούσεις .
Ακόμα και στην Εθνική μας Οικονομία το βασικό πρόβλημα είναι η ασάφεια , η απουσία στρατηγικής  .
Δεν υπάρχει σαφής στόχος , δεν υπάρχει σχέδιο και δεν έχει επιλεγεί διαδρομή .
Τι μας λείπει ;
Οι πυλώνες της στρατηγικής :
Το σχέδιο . Πως ; Που ; Πότε ; Γιατί ;
Έρευνα . Πολυεπίπεδη και συνεχής .
Υλοποίηση . Σαφής , με λήψη μεταβλητών .
Στόχος . Που πάμε ;
Η εποχή αυτή βάζει τα θεμέλια για τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία της ανθρωπότητας . Την Οργάνωση .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera http://www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder http://www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars  από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com  και τηλεφωνικά στο +0306974313052 .

————————————————————————————————————————————————–
The importance of the Strategy. Let us organize ourselves.
I work for several years in the modeling strategy development in order to help the organization and work of the staff.
I noticed that in our time the concept of strategy disappears into long sentences that do not give a clear message and instead the core of the strategy is clarity.
My estimate is that the strategy in business is not just necessary, but the only way to prosperity.
My conclusion is that a broader strategic mechanism governing human behavior in a way that is the cornerstone of social organization at every level.
The strategy is simply an expression of the organization and self-organization of life. That is why I devote a large section of my work on the analysis and systematic.
I have designed three large technology projects and several applications, projects which I think can change people’s lives for the better.
If I succeed in modeling the route strategy I think I will be able to offer something important.
The Strategy is the plan, the route and routine actions which the implement.
The information code is the vehicle to identify the route.
They societies – business – activities gain structure, route target.
The strategy should target number – time – realistic – possible.
Notice how many of the problems of everyday life would be simplified if there was a clear path.
Just think how we use any or some routes to reach our destination This is a great lesson of our course as a society.
The human brain works with certainty to a particular logic and if «black swans» or other «astathmitoi» agents of influence.
In our daily life, ambiguity prevails creating confusion and conflict.
Even in our national economy the main problem is the ambiguity, lack strategy.
There is no clear objective, no plan and not selected route.
What we lack?
The pillars of the strategy:
The plan. How to? Where? When? Why
Research. Multilevel and continuous.
Implementation. Clearly, by obtaining the variables.
Objective. Where are we going?
This era lays the foundation for the biggest change in the history of mankind. Organisation.
George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the Author of books, Public Relations Programs Stamoulis 2008 Company Profile ed. Stamoulis 2011. George Papatriantafyllou is a member of the d / p of HSWMA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer by the National Accreditation Centre, supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business Administration at business executives and students gpappr@gmail.com
He teaches at Kariera company http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high-level training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com and by phone +0306974313052.

Εργασιακή Ψυχολογική Κακομεταχείριση – Bullying At Work

bullying article papatriantafillou

Άρθρο απο δημοσιεύσεις για το φαινόμενο του Bullying :

Επιμέλεια : Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Η Εργασιακή Ψυχολογική Κακομεταχείριση, όπως και ο σχολικός εκφοβισμός, είναι η τάση ενός ανθρώπου ή ομάδας ανθρώπων να χρησιμοποιεί συνεχή επιθετική ή αδικαιολόγητη συμπεριφορά ενάντια σε έναν συνάδελφο,όχι εξαιτίας κάποιας προσωπικής σύγκρουσης ή συμφερόντων αλλά με σκοπό να αποπροσανατολίσει το στόχο της επίθεσης και να τον υποτάξει ή να ελέγξει τα συναισθήματά του.Δευτερεύων σκοπός είναι να εκφοβίσει το υπόλοιπο προσωπικό και να είναι πιο δεκτικό σε όσα διατάζει ο εργασιακός δυνάστης.

Η Εργασιακή Ψυχολογική Κακομεταχείριση μπορεί να περιέχει λεκτικές ή μη λεκτικές τακτικές, ψυχολογική βία, φυσική επίθεση και εξευτελισμό. Αυτό το είδος της επιθετικής συμπεριφοράς είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί γιατί σε αντίθεση με τις τυπικές μορφές του σχολικού εκφοβισμού, οι εργασιακοί δυνάστες συχνά ενεργούν σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους κανόνες και πολιτικές του οργανισμού τους και της κοινωνίας τους. Έτσι, η Εργασιακή Ψυχολογική Κακομεταχείριση διαθέτει μεγάλη ποικιλία από μορφές:

 • να είναι κάποιος αγενής ή εχθρικός
 • να μιλάει υποτιμητικά στον συνάδελφο ή υφιστάμενο
 • να φωνάζει ή να βρίζει
 • να έχει αλαζονική συμπεριφορά (εγώ είμαι πάντα σωστός και οι άλλοι είναι λάθος»)
 • να κριτικάρει με το παραμικρό ,αλλά δύσκολα να επαινεί
 • να καταστρέφει τα αντικείμενα κάποιου ή το προϊόν της δουλειάς του
 • να αμαυρώνει την κοινωνική εικόνα κάποιου
 • να διασπείρει κακεντρεχείς φήμες για κάποιον
 • να κουτσομπολεύει κάποιον
 • να μην παρέχει κατάλληλες πηγές για τη διεκπεραίωση μιας εργασίας
 • να προκαλεί σε κάποιον φυσική ή κοινωνική απομόνωση
 • να επιτίθεται σε κάποιον άμεσα

Δηλαδή ο εργασιακός θύτης επιτίθεται άμεσα ή έμμεσα αλλά συστηματικά σε κάποιον εργαζόμενο-στόχο χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους αντικειμενικός λόγος διαμάχης.Για να πετύχει την «υποταγή» του εργαζόμενου-στόχου χρησιμοποιεί την εξουσία του στο χώρο, την επιρροή του στους εργαζόμενους και το ίδιο το σύστημα εργασίας ως μέσο προσβολής της αξιοπρέπειας του εργαζόμενου. Πολλοί από τους εργασιακούς θύτες δεν μπορούν να επιβιώσουν στον εργασιακό χώρο χωρίς να έχουν έναν εργαζόμενο-στόχο κάθε φορά(κατά συρροή θύτες). Η Εργασιακή Ψυχολογική Κακομεταχείριση μπορεί να είναι συγκαλυμμένη ή φανερή.

Συχνά το φαινόμενο είναι δύσκολο να ανιχνευτεί ακόμα και από τον ίδιο τον εργαζόμενο-στόχο, ειδικά αν δεν είναι ενήμερος για την ύπαρξη αυτής της ψυχοφθόρας εργασιακής τακτικής. Στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή και κυκλοφορεί με διάφορα ονόματα, πράγμα που δυσκολεύει την δημοσιοποίηση και αντιμετώπισή της.

Δεν πρέπει να συγχέεται με το mobbing το οποίο είναι πάλι επιθετική ή ενοχλητική συμπεριφορά από ένα άτομο ή ομάδα ατόμων προς έναν ή περισσότερους εργαζόμενους, με σκοπό όμως να απαλλαγεί η εταιρία από πλεονάζον προσωπικό χωρίς να δώσει αποζημίωση ή πρόκειται για επίθεση ενάντια σε κάποιον με σκοπό να πλήξουν την εικόνα του ή να τον εκδιώξουν, για λόγους ανταγωνισμού.

Ονόματα με τα οποία περιγράφεται

 1. Εκφοβισμός στο χώρο εργασίας
 2. Παρενόχληση στο χώρο εργασίας
 3. Ηθική Παρενόχληση στο χώρο εργασίας (για να διαχωριστεί από την σεξουαλική παρενόχληση)
 4. Επιθετική Παρενόχληση στον εργασιακό χώρο
 5. Ψυχολογική βία στο χώρο εργασίας

Οι πρωτοπόροι στην κατανόηση της Εργασιακής Ψυχολογικής Κακομεταχείρισης

Οι παρακάτω πρωτοπόροι πρόσφεραν ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στην κατανόηση της Εργασιακής Ψυχολογικής Κακομεταχείρισης.

 • Dr Heinz Leymann (Σουηδία)
 • Andrea Adams (Μεγάλη Βρετανία)
 • Dr Tim Field (Μεγάλη Βρετανία)
 • Dr Robert Hare (ΗΠΑ)
 • Dr Paul Babiak (ΗΠΑ)
 • Dr Gary Namie (ΗΠΑ)

Στην Ελλάδα έχει κάνει έρευνα για το φαινόμενο η κ. Νάνσυ Παπαλεξανδρή καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών(1). Επίσης το θέμα συμπεριλαμβάνεται ως μάθημα σε πολλά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας.

Ορισμός

 

Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένος και γενικά αποδεκτός ορισμός της εργασιακής ψυχολογικής κακομεταχείρισης, αρκετοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να τον καθορίσουν. Σύμφωνα με το φυλλάδιο που έχει εκδώσει σχετικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με τίτλο Παρενόχληση στον Χώρο Εργασίας (2): «Ως παρενόχληση στον χώρο εργασίας ορίζεται η επαναλαμβανόμενη αδικαιολόγητη συμπεριφορά προς έναν εργαζόμενο ή ομάδα εργαζομένων που προκαλεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά του… Η παρενόχληση ενέχει συχνά το στοιχείο της αθέμιτης χρήσης ή κατάχρησης εξουσίας από την οποία τα θύματα ενδέχεται να αδυνατούν να προστατευτούν.»
Οι Gary και Ruth Namie ορίζουν την Εργασιακή Ψυχολογική Κακομεταχείριση ως «επαναλαμβανόμενη , βλαβερή στην υγεία δυσμενή μεταχείριση, λεκτική επίθεση, η επαφή που είναι απειλητική, εξευτελιστική, εκφοβιστική ή που σαμποτάρει όσα αφορούν την εργασία ή κάποιος συνδυασμός των τριών αυτών συμπεριφορών». Επειδή το φαινόμενο μπορεί να παρουσιαστεί σε ποικίλα περιβάλλοντα και με διάφορες μορφές, είναι χρήσιμο να διασαφηνιστεί από τα κύρια χαρακτηριστικά που αυτές οι συμπεριφορές διαθέτουν.Η κακομεταχείριση χαρακτηρίζεται από:

 • επανάληψη(συμβαίνει με τακτικό και όχι τυχαίο τρόπο-π.χ. μια φορά την εβδομάδα δημιουργείται ένα δυσάρεστο περιστατικό για τον εργαζόμενο στόχο)
 • διάρκεια(η συμπεριφορά δεν σταματάει με την πάροδο του χρόνου, αν και κατά διαστήματα φαίνεται ο θύτης να έχει αλλάξει συμπεριφορά -δυστυχώς είναι και αυτό μέσα στο «παιχνίδι» αποπροσανατολισμού του στόχου)
 • κλιμάκωση (οι συμπεριφορές συχνά γίνονται όλο και πιο επιθετικές)
 • ανισότητα δύναμης στο χώρο (συνήθως ο θύτης έχει δύναμη στο χώρο ή εξουσία λόγω θέσης, στην οποία κάνει κατάχρηση)
 • σκοπιμότητα (ο εργαζόμενος-στόχος επιλέγεται με κριτήρια το ότι δεν γνωρίζει το «παιχνίδι» και δεν έχει την δύναμη να το σταματήσει)

Η επίθεση σταματάει αν ο στόχος λάβει από κάποιον άλλον βοήθεια, π.χ. από κάποιον ανώτερο του θύτη, αν κατορθώσει να αλλάξει θέση στον ίδιο χώρο εργασίας ή αν φύγει από το συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. Με δεδομένο ότι ο θύτης δεν αντιλαμβάνεται κάποιο λάθος στη συμπεριφορά του και επιθυμεί να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, συνήθως είναι χρήσιμο για τον στόχο να αποφύγει την άμεση σύγκρουση με τον θύτη.

Προβλήματα στην υγεία που προκαλούνται από την Εργασιακή Ψυχολογική Κακομεταχείριση

Η κακοήθης αυτή εργασιακή συμπεριφορά προκαλεί πολλά προβλήματα στην υγεία των εργαζομένων και κατά συνέπεια έχει κόστος στην επιχείρηση στην οποία συμβαίνει. Το υπερβολικό άγχος είναι το κυρίαρχο σύμπτωμα και μαζί του όλα τα συνεπακόλουθα: αδυναμία συγκέντρωσης , έλλειψη κινήτρου στην εργασία, πτώση της αποδοτικότητας, μείωση της καλής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης προβλήματα που προκύπτουν και επιμένουν και μετά την απομάκρυνση από το τοξικό περιβάλλον είναι η κατάθλιψη, διαταραχή πανικού, δυσκολία διαχείρισης έντονων συναισθημάτων, διαταραχή μετατραυματικού στρες, ή διάφορα οργανικά προβλήματα που σχετίζονται με το στρες.

Επιπλέον οι συνάδελφοι που είναι μάρτυρες αυτής της μεταχείρισης μπορεί να παρουσιάσουν συχνά αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους και συνήθως επιλέγουν να φύγουν από το βλαβερό αυτό περιβάλλον.

Οικονομικό κόστος στις επιχειρήσεις

Ο εργαζόμενος που παρενοχλείται αναγκάζεται να λείπει πολλές μέρες από την εργασία του και πολύ συχνά επιλέγει να φύγει προς άλλη εργασία για να μην συνεχίζει να δέχεται τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Αυτό κοστίζει στην επιχείρηση, όπως και το γεγονός πως όσο χρόνο είναι εκεί ασχολείται περισσότερο με το πρόβλημα που του έχει δημιουργήσει ο συνάδελφος -συνήθως προϊστάμενός του. Έτσι δεν μπορεί να συνεισφέρει όσα θα μπορούσε και θα ήθελε στη επιχείρηση. Επίσης η Εργασιακή Ψυχολογική Κακομεταχείριση διαβρώνει το κεφάλαιο που λέγεται ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης,γιατί στην πραγματικότητα δηλητηριάζει όλο το εργασιακό κλίμα και όχι μόνο τον εργαζόμενο-στόχο.Γι’ αυτό οι εργοδότες πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στο να αποτρέψουν τέτοια φαινόμενα στο χώρο εργασίας. Σε πολλές χώρες δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την πρόληψη του φαινομένου και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ελεγχθεί από τους ανώτερους αν έχουν αναπτυχθεί τέτοιες τακτικές στο χώρο εργασίας.

Τακτικές κακομεταχείρισης

Σύμφωνα με έρευνα του Workplace Bullying Institute οι συνηθέστερες τακτικές είναι οι εξής:

 1. Άδικα κατηγορούν κάποιον για «λάθη» που στην πραγματικότητα δεν έχει κάνει (71%)
 2. Κοιτάζουν επίμονα ή άγρια με σκοπό να εκφοβίσουν με μη λεκτικό τρόπο το στόχο τους (68%)
 3. Υποτιμούν τις σκέψεις ή τα συναισθήματα του στόχου (ω, αυτό είναι ανόητο) στα meetings (64%)
 4. Χρησιμοποιούν την «σιωπηλή μεταχείριση» για να διαχωρίσουν το στόχο από τους άλλους (64%)
 5. Δείχνουν «εκτός ελέγχου» αλλαγές στη διάθεσή τους μπροστά στην ομάδα (61%)
 6. Εφευρίσκουν δικούς τους κανόνες που ούτε αυτοί δεν έχουν ακολουθήσει (61%)
 7. Παραμελούν το να δείξουν ικανοποίηση σε υποδειγματική δουλειά παρά τις μαρτυρίες (58%)
 8. Σκληρή και σταθερή κριτική έχοντας διαφορετικά κριτήρια για τον στόχο (57%)
 9. Ξεκινούν και μετά «αποτυγχάνουν να σταματήσουν» δυσφημιστικές ιστορίες ή κουτσομπολιά σχετικά με το στόχο (56%)
 10. Ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να στρέφονται εναντίον του στόχου (55%)
 11. Απομονώνουν το στόχο από τους συναδέλφους είτε κοινωνικά είτε φυσικά (54%)
 12. Δημόσια εκφράζουν υπερβολική, αναξιοπρεπή αλλά όχι παράνομη συμπεριφορά (53%)
 13. Φωνάζουν μπροστά σε άλλους με σκοπό να ταπεινώσουν το στόχο (53%)
 14. Κλέβουν επαίνους για δουλειά που έχουν κάνει άλλοι (47%)
 15. Επηρεάζουν τη διαδικασία αξιολόγησης λέγοντας ψέματα για το στόχο (46%)
 16. Χαρακτηρίζουν το στόχο «απείθαρχο» γιατί αποτυγχάνει να ακολουθήσει αυθαίρετες εντολές (46%)
 17. Χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες σχετικές με το στόχο για να τον εξευτελίσουν ιδιωτικά ή δημόσια (45%)
 18. «Εκδικούνται» το στόχο όταν αυτός ανακοινώσει στην επιχείρηση ένα παράπονο (45%)
 19. Κατηγορούν το στόχο βασιζόμενοι στο φύλο, τη φυλή, την προφορά ή τη γλώσσα, ή κάποια σωματική δυσλειτουργία του (44%)
 20. Αναθέτουν μη επιθυμητή εργασία στο στόχο σαν τιμωρία (44%)
 21. Δημιουργούν μη ρεαλιστικές απαιτήσεις (υπερβολικό φόρτο εργασίας, προθεσμίες, καθήκοντα) για να απομονωθεί ο στόχος (44%)
 22. Δημιουργούν μια χωρίς βάση εκστρατεία για να διώξουν το στόχο -η προσπάθεια δεν σταματάει από τον εργοδότη (43%)
 23. Ο στόχος αναγκάζεται να φύγει ή να μεταφερθεί σε άλλο χώρο για να μην αντιμετωπίσει περισσότερη δυσμενή μεταχείριση (43%)
 24. Σαμποτάρουν τη συνεισφορά του στόχου σε μια ομαδική προσπάθεια (41%)
 25. Επιβεβαιώνουν αποτυχία στις εργασίες του στόχου υποβιβάζοντας τη δουλειά του (40%).

Εργασιακή Ψυχολογική Κακομεταχείριση και διαταραχές προσωπικότητας

Έχει προταθεί από τον Τιμ Φιλντ συγγραφέα του βιβλίου Bully in Sight και ελεγχθεί με έρευνα από τις ψυχολόγους Belinda Board και Katarina Fritzo ότι οι παρακάτω διαταραχές προσωπικότητας , που συναντώνται συχνά σε εργοδότες και προϊσταμένους σχετίζονται με την συμπεριφορά της Εργασιακής Ψυχολογικής Κακομεταχείρισης:

 • Αντικοινωνική Διαταραχή Προσωπικότητας
 • Ναρκισιστική Διαταραχή Προσωπικότητας
 • Θεατρική Διαταραχή Προσωπικότητας
 • Ψυχαναγκαστική Διαταραχή Προσωπικότητας

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που η προσωπικότητά τους είναι δομημένη με βάση τις παραπάνω διαταραχές είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης , αισθήματος ενοχής και μεταμέλειας για τις πράξεις τους.

Νομική Αντιμετώπιση

Σε πολλές χώρες (Αυστραλία, Καναδάς, Ιρλανδία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ) υπάρχει νομοθεσία στην οποία μπορεί να καταφύγει ο εργαζόμενος που έγινε στόχος κακομεταχείρισης. Για την αντιμετώπιση αυτής της τακτικής έχει θεσμοθετηθεί πλαίσιο ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη του φαινομένου στις επιχειρήσεις. Ο διευθυντής μιας επιχείρησης θεωρείται υπεύθυνος για να ανιχνεύσει τα πρώιμα σημάδια του φαινομένου και να μην το αφήσει να διαβρώσει το εργασιακό περιβάλλον.

Πηγή : wikipedia

 

————————————————————————————————

Η κρίση εντείνει το bullying στην εργασία

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ

Πηγή : http://www.kathimerini.gr

 

 

Στις 17 Ιουνίου 2014, στο 9ο Διεθνές Συνέδριό της που πραγματοποίησε στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, η International Association on Workplace Bullying and Harassment (IAWBH), σκοπό είχε κατ’ αρχήν να επισημάνει τη «δραματική αύξηση του φαινομένου κατά την τελευταία δεκαπενταετία», αφετέρου να υπογραμμίσει ότι η σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση που διερχόμαστε επιβάλλει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αντιμετώπιση της «σιωπηλής αυτής επιδημίας που απειλεί τους εργασιακούς χώρους». O διεθνής αυτός φορέας (www.iawbh.org) ιδρύθηκε στο Μόντρεαλ το 2008 και σήμερα αριθμεί 160 μέλη από Ευρώπη και άλλες -συνολικά 20- χώρες του πλανήτη μας.

Σήμερα, που οι εργασιακές σχέσεις πλήττονται από απολύσεις, απεργίες, καταλήψεις εργασιακών χωρών, μειώσεις μισθών, όλα αυτά έχουν φέρει έξαρση της βίαιης συμπεριφοράς στους χώρους της εργασίας. Το bullying, όμως, έρχεται στην επικαιρότητα, και για τον λόγο ότι ανεξάρτητοι φορείς σε πολλές χώρες έχουν ορίσει ετήσια «εθνική ημέρα για την καταπολέμηση του bullying». Επίσης, η IAWBH πραγματοποιεί ανά διετία το συνέδριό της, το προηγούμενο έγινε στην Κοπεγχάγη όπου και είχαν ήδη συζητηθεί «οι προκλήσεις του μέλλοντος».

Το bullying εκδηλώνεται ως φραστικός εκφοβισμός, επιτίμηση, απαξιωτικός χαρακτηρισμός, παρενόχληση κάθε είδους, επαγγελματικός παραμερισμός, φωνές και με εμφανή την επιθετικότητα στη «γλώσσα του σώματος». Η ζημιά που προκαλεί στα άτομα που δέχονται αυτή τη συμπεριφορά –κυρίως όταν πρόκειται για προσωπικότητες ήπιες και χαμηλών τόνων– αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις, έχει εκτιμηθεί ως σοβαρή. Το κόστος για την επιχείρηση είναι η μείωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των εργαζομένων, η αύξηση των εξόδων της για νέες προσλήψεις αλλά και για τη συγκράτηση του καλού προσωπικού της, τα πιθανά δικαστικά έξοδα και, κυρίως, η αμαύρωση της εικόνας της.

Το «σπορ» του bullying ανθεί στα εργασιακά περιβάλλοντα και υποθάλπεται από την έλλειψη σχετικής πολιτικής εκ μέρους των εργοδοτών είτε από τη σιωπή εκείνων που έχουν ενστερνισθεί τη συμβουλή ότι ο καλός καριερίστας όσο λιγότερο παίρνει θέση στους καυγάδες των άλλων, τόσο πιο ασφαλής είναι στη θέση του και τόσο πιο γρήγορα θα ανέλθει τη σκάλα της ιεραρχίας. Συνήθως, οι επιτιθέμενοι -οι bullies- προτιμούν άτομα που τα θεωρούν αδύναμα -κατά προτίμηση νεοφερμένους και γυναίκες- χωρίς να εξαιρούν όμως και τους «δυνατούς στόχους», σαν ένα παιχνίδι εξουσίας ή επιβεβαίωσης και επικράτησης.

Οι εργασιακοί αυτοί δυνάστες θα μπορούσε να καταταγούν σε κατηγορίες. Στους «χρόνιους», άτομα ανασφαλή με υψηλά επίπεδα ναρκισσισμού και έμφυτη αντιπάθεια προς τους γύρω τους. Στους «ευκαιριακούς», που δείχνουν τον κακό εαυτό τους όταν αυτό μπορεί να τους φανεί χρήσιμο για να ανέβουν ιεραρχικά ή για να εξουδετερώσουν τον αντίπαλο. Μπορεί να πρόκειται για άτομα ευφυή, με υψηλές κοινωνικές ικανότητες που -κατά περίπτωση- δείχνουν ακόμη και μεγάλη καλοσύνη, αν αυτό είναι προς το συμφέρον τους. Αυτή είναι η πολυπληθέστερη κατηγορία και η πλέον δύσκολη να αντιμετωπισθεί. Υπάρχουν και οι «παροδικοί» -που αποτελούν το μικρότερο ποσοστό- και είναι άτομα αδέξια και κοινωνικά ανίκανα, που πληγώνουν τους γύρω τους από έλλειψη ευαισθησίας, συχνά χωρίς καν να συνειδητοποιούν τη βλάβη που προξενούν.
Το φαινόμενο της κακής μεταχείρισης των εργαζομένων είναι, βέβαια, πολύ παλιό. Πρωτοσυζητήθηκε το 1979 στη Σουηδία και από το 1989 και στη Βρετανία. Το bullying, όμως, είναι μια κατάσταση που μπορεί να επεκταθεί ακόμη και σε εργασιακούς χώρους όπου οι υπόλοιποι όροι -αμοιβές, ωράρια, περιβάλλον, συνθήκες εργασίας- συμβαίνει να είναι ικανοποιητικοί. Μπορεί ακόμη να εμφανισθεί σε επιχειρήσεις και σε οργανισμούς όπου οι διοικήσεις τους προσπαθούν, όντως, να εξασφαλίσουν ένα καλό εργασιακό περιβάλλον. Ειδικοί ερευνητές, μάλιστα, το έχουν χαρακτηρίσει «επιδημία που εξαπλώνεται» και υπονομεύει την εργασιακή απόδοση, την επαγγελματική εξέλιξη, συχνά και την κατάσταση υγείας των εργαζομένων.

Αντιμετώπιση

Το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ στη Βρετανία έχει από καιρό συμβουλεύσει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν πολιτικές καταπολέμησης της συμπεριφοράς αυτής και να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους για την αντιμετώπιση τέτοιων επεισοδίων και να εγκαταστήσουν τηλεφωνικές γραμμές άμεσης δράσης για τα τυχόν θύματα. Ιδιαιτέρως σοβαρό, ωστόσο, γίνεται το φαινόμενο αυτό -και αντανακλά την έλλειψη κοινωνικής ευθύνης εκ μέρους της επιχείρησης- όταν γίνεται ανεκτό να πλήττει άτομα που παίρνουν το βάπτισμα του πρώτου εργασιακού περιβάλλοντος.

Το πρόβλημα του bullying στους εργασιακούς χώρους λόγω των σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει, τόσο για τους εργαζομένους προς τους οποίους απευθύνεται, όσο και για τους οργανισμούς οι οποίοι είτε επιλέγουν να το αποσιωπούν είτε γιατί η κουλτούρα τους προσφέρεται για την «καλλιέργεια» του αντικοινωνικού αυτού… σπορ έχει τεθεί στην ατζέντα των ερευνητών του εδώ και δεκαετίες και, κατά καιρούς, δημοσιεύονται τα αποτελέσματά τους σύμφωνα με τα οποία «δράστες» του bullying είναι συνήθως άτομα στην προσωπικότητα των οποίων κυριαρχούν η ανεπάρκεια δεξιοτήτων και το αυταρχικό στυλ διοίκησης.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι σημαντικό ποσοστό νεαρών μάνατζερ έχουν παραδεχθεί ότι έχουν, όντως, συμπεριφερθεί κατά τρόπο που θα μπορούσε να εκληφθεί και ως bullying. Ενώ, τα πλέον συχνά θύματα είναι οι μεσαίοι μάνατζερ, που ως γνωστόν δέχονται πιέσεις και εκ των άνω και από τους κατώτερούς τους. Ωστόσο, οι ίδιοι δηλώνουν αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και συμφωνούν ότι αποτελεί ευθύνη του εργοδότη να δίνει τη λύση. Επειδή όμως χρέος των μάνατζερ είναι να νοιάζονται και για τους εργαζομένους, η πρώτη πρόταση που τους γίνεται είναι να δημιουργούν μια τέτοια κουλτούρα όπου, απλώς, το bullying να μην μπορεί να γίνεται ανεκτό.

Ομως, για να φθάσει σε όλους αυτό το μήνυμα, θα πρέπει να υποστηρίζεται από την ίδια την κουλτούρα της επιχείρησης, αλλά και από το ανάλογο διοικητικό στυλ των ιθυνόντων. Και επειδή οι συμπεριφορές του bullying υπόκεινται συχνά σε υποκειμενικές ερμηνείες, αλλά και επειδή το bullying αλλάζει συχνά πρόσωπο, οι μάνατζερ οφείλουν να γνωρίζουν ότι το πραγματικό του «πρόσωπο» κρύβεται πίσω από την κατάχρηση εξουσίας και την υπερβολική άσκηση έλεγχου.

 

Όλα είναι θέμα Επικοινωνίας – Ανάπτυξης Σχέσεων και Εικόνας ακόμα και το Ελληνικό πρόβλημα στην Οικονομία . Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

georgepapartriantafilloucom

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

 

Επικοινωνία :

 

Ακρογωνιαίος λίθος της επικοινωνίας η στρατηγική . Τι σημαίνει στρατηγική ;

 

Η μετάβαση απο ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β στο οποίο Β εμφανίζεται η λύση στο Α με αριθμητικό στόχο ο οποίος διαθέτει : Χρονική Διάρκεια – Εφικτότητα – Ρεαλισμό .

 

Προυπόθεση σαφούς στρατηγικής η έρευνα , κοινωνική – ποιοτική – ποσοτική – πεδίου – benchmark – διαδικτύου και κάθε τύπου ερευνητική διαδικασία .

 

Οι κυβερνήσεις μας αποτυγχάνουν όχι στις προθέσεις αλλά στην οργανωτικότητα .

 

Σαφή στρατηγική δεν επέδειξε καμία των τελευταίων ετών .

 

Οι πολιτικοί χρησιμοποιούν δυσνόητα λόγια σε έναν κόσμο ο οποίος έχει αλλάξει και δεν τους καταλαβαίνει γιατί η μοναδική γλώσσα η οποία γίνεται κατανοητή και αντιληπτή είναι αυτή η οποία διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο με σαφή στρατηγική , πως θα φτάσουμε στο Β με ποιές πράξεις ρεαλιστικές και εφικτές .

 

Οποιοσδήποτε έχει ασχοληθεί έστω και λίγο με την επιχειρηματικότητα γνωρίζει πολύ καλά πως χρήματα δεν θα λάβει για να υλοποιήσει την ιδέα και τα όνειρα του εάν δεν παρουσιάσει σαφές σχέδιο , με business plan , όρια , χρονοδιαγράμματα , μοναδικότητα προιόντων και υπηρεσιών .

 

 

Ανάπτυξη Σχέσεων :

 

Η δικτύωση είναι η σημαντικότερη μέθοδος για αποτελεσματική ανάπτυξη . Με τα κράτη , τους πολιτικούς ομολόγους τους και με τους λαούς οι Έλληνες πολιτικοί οφείλουν να αναπτύσσουν διαρκώς σχέσεις επωφελείς όχι μόνον για εμάς αλλά και για τους συνεργάτες μας .

 

Μόνο σε αυτό το πνεύμα κάθε χώρα μπορεί να διατηρεί την κυριαρχία της και να προσφέρει παρόν και μέλλον ευημερίας – προόδου – πολιτισμού .

 

Όσες κυβερνήσεις – πολιτικοί – επιχειρήσεις – ιδιώτες επιχειρηματίες βασίζονται στο δόγμα του ανταγωνισμού , της ιδέας “εμείς και κανένας άλλος” ξεπερνώνται απο την ιστορία , πτωχεύουν και παρασύρουν στη δυστυχία όσους πορεύονται παράλληλα με αυτούς .

 

Σχέσεις – σχέσεις – σχέσεις για μία κοινωνία σχέσεων με το βλέμμα στο μέλλον , στην ανάπτυξη .

 

Η τεχνολογία είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης των κρατών και στην Ελλάδα , δεν το έχουμε καταλάβει .

 

Ο κόσμος παγκοσμίως ανοικοδομείται . Ότι υπάρχει στο φυσικό κόσμο ,”ανεβαίνει” στον ηλεκτρονικό .Οι ευκαιρίες είναι εκατομμύρια .

 

Οι τεχνολογικές εφαρμογές είναι και θα είναι ακόμα περισσότερο στο μέλλον ο δείκτης ανάπτυξης των χωρών και των κοινωνιών .

 

Ακούμε “κούφια λόγια” για ανάπτυξη χωρίς ποτέ κανένας να δίνει μέσα σε ένα σαφές πλαίσιο λίγων γραμμών τον ακριβή προσδιορισμό της ανάπτυξης .

 

Οι συγκρουσιακές πολιτικές οδηγούν σε πόλεμο καθημερινό – κοινωνικό .

 

Αναπτύξτε σχέσεις ήθους – συνέπειας – αξιοπιστίας – ειλικρίνειας – διαφάνειας και η ευτυχία των ανθρώπων είναι δεδομένη .

 

 

Εικόνα :

 

Η εικόνα είναι το συναίσθημα το οποίο μεταφέρουμε και όχι κατά κύριο λόγο η εμφάνιση των ανθρώπων όπως λανθασμένα αποδίδουν οι δήθεν επαγγελματίες της επικοινωνίας και της σωματικής επικοινωνίας γνωστής και ως γλώσσα του σώματος .

 

Η σωματική επικοινωνία δεν είναι μονοσήμαντη , δηλαδή δεν έχει κάθε κίνηση μία και μοναδική ερμηνεία , διαφορετικά θα γνωρίζαμε όλοι οι άνθρωποι τα πάντα για τους άλλους .

 

Στη σωματική επικοινωνία αποκωδικοποιούμε δέσμη κινήσεων και πάλι με προσοχή και ιδιαίτερες γνώσεις επιστημονικών κλάδων όπως το facial coding .

 

Το συναίσθημα το οποίο μεταφέρουμε στους ανθρώπους είναι ο καθοριστικός παράγοντας της εικόνας που θα δημιουργήσουμε .

 

Ανασφάλεια ή ασφάλεια ;

 

Αξιοπιστία ή αξιοπιστία ;

 

Ειρήνη ή πόλεμο ;

 

Οι άνθρωποι συνοδεύονται απο τα συναισθήματα τα οποία δημιουργούν στους άλλους ανθρώπους .

 

 

Εάν επιθυμούμε την πρόοδο – την ευημερία και την κοινωνική ευτυχία θα πρέπει να δούμε έναν Διαφορετικό Κόσμο .

 

 

Αυτόν της καινοτομίας , των συνεργασιών , της τεχνολογίας , της αγάπης για τους ανθρώπους , της αλληλοβοήθειας .

 

 

Διαρκώς οι πολιτικοί αναφέρονται στις κοινωνικές ευεργεσίες και στην κοινωνική τους πολιτική αλλά χωρίς ουσία διότι όταν σε έναν πεινασμένο δώσουμε σήμερα φαγητό θα πεινά και αύριο , αν του δώσουμε και μεθαύριο πάλι την επόμενη ημέρα θα πεινά . Εάν πραγματικά θέλουμε να τον βοηθήσουμε πρέπει να τον βγάλουμε απο τη φτώχεια του .

 

Δεν θα σωθεί κανένας πολίτης με μερικά ευρώ παραπάνω . Εάν ένα σύγχρονο κράτος θέλει πραγματικά να τον βοηθήσει πρέπει να τον ωθήσει να πράξει κάτι μεγάλο , κάτι σπουδαίο το οποίο δεν είναι απαραίτητα μία μεγάλη επιχείρηση αλλά κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει να δεί έναν κόσμο ευτυχίας – ειρήνης – αγάπης και συμπόρευσης μαζί με τους συνανθρώπους του για τους οποίους θα έχει κάνει πολλά .Μία εφαρμογή η οποία δίνει λύση σε ένα καθημερινό πρόβλημα , μία ανακάλυψη , ενα κοινωνικό δίκτυο οτιδήποτε βοηθά τους ανθρώπους να κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα τους .

 

Για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο απαιτείται σχέδιο – όραμα – κουλτούρα συνεργασιών .

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο +0306974313052 .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

—————————————————————————-

 

It is all about communication – develop relationships and even the Greek Image problem in the economy.

Contact:

Cornerstone of the communication strategy. What is strategy?

The transition from a point a to a point b in which b shows the solution to a numeric target who offers: Length – Feasibility – realism.

Provided clear strategy research, social – qualitative-quantitative – field-benchmark – the Internet and any type of research process.

Our Governments fail not in intentions but in organwtikotita.

Clear strategy has not shown any in recent years.

Politicians use tricky words in a world that has changed and they don’t understand why the unique language which is understood and perceived is one which has a concrete plan with clear strategy, how to get to b with what operations realistic and feasible.

Anyone who has even a little deal with entrepreneurship knows very well that money will not be taken to realize the idea and his dreams if you don’t present a clear plan, with business plan, quotas, timetables, unique products and services.

Developing Relationships:

Networking is the most important method of effective development. With their political counterparts, and with folks the Greek politicians must constantly develop relationships beneficial not only for us but also for our partners.

Only in this spirit each country can maintain its sovereignty and to provide present and future prosperity – progress – culture.

As many Governments – politicians – companies – private entrepreneurs rely on the doctrine of competition, of the idea of «we and no one else» surpassed by history, go bankrupt and lure in misery those who swim alongside them.

Relationships – relationships – relationships for a society relations with the future growth.

Technology is the main pillar of development and in Greece, we have not understood.

The world-wide is being rebuilt. That exist in the natural world, «bumped» in e. opportunities are millions.

Technological applications are and will be even more so in the future the development index of countries and societies.

We hear «hollow words» for development without ever giving within a clear framework of a few lines with the accurate determination of development.

The conflicting policies leading to war daily – social.

Expand relationships ethos – consistency – reliability – honesty – transparency and the happiness of people is given.

Image:

The image is the feeling which transfer and not primarily the appearance of human beings as wrongly attribute the supposedly professionals of communication and physical communication, known as body language.

Physical contact is not univocal, i.e. not every move a single interpretation, otherwise all people knew everything about others.

Physical contact apokwdikopoioyme motion bundle again with care and special knowledge disciplines such as facial coding.

The feeling which transfer to humans is the determining factor of the image that you create.

Insecurity or safety?

Reliability or credibility?

Peace or war?

People accompanied by emotions which generate on other people.

If we want to progress, prosperity and social happiness should see a different world.

This innovation, partnerships, technology, love for people, of mutual help.

Politicians constantly refer to social judging my good works and in social policies but without substance because when a hungry food today will give hungers and tomorrow if tomorrow and give him again the next day will hungers. If we really want to help him you have to jump from his poverty.

Will not save any citizen with few euros above. If a modern State really wants to help him should push him to do something big, something great which is not necessarily a big business but something which will help him to see a world of happiness – peace – love and keep pace with his fellows for whom will he make many. an application which gives solution to an everyday problem , a discovery, a social network anything that helps people to make their lives better.

To get to this level requires a plan – vision – culture collaborations.

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations Programs versions Stamoulis 2008 and corporate image ed. Stamoulis 2011 member of the Board of

the Board of the EEDS (Greek PR firm/the Scientific Association of public relations in Greece) and a certified instructor by ekepis, the supervision of the Minister of education, Lifelong learning and religious affairs. He teaches public relations and business administration to business executives and students gpappr@gmail.com

The company Careerbuilder teaches the Member of international network of http://www.kariera.gr Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and helps wider strains to develop their careers. George Papatriantafyllou is in the area of Careerbuilder Business Seminars since 1999.

Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at + 0306974313052.

George gpappr@gmail.com Papatriantafyllou

 

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι γνωριμίες και υποδοχή . Είναι η παλαιότερη επιστήμη στον επικοινωνιακό κλάδο .

Papatriantafillou stats for pr 2015
Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη εδραιώνονται στις αρχές της δεκαετίας του 1910 και κατακτούν έδρα στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 1922 .
Στο επόμενο άρθρο μας στο http://www.georgepapatriantafillou.com η Ιστορία των Δημοσίων Σχέσεων .

Ορισμοί των Δημοσίων Σχέσεων , σύμφωνα με τα επιστημονικά σωματεία των Δημοσίων Σχέσεων Παγκοσμίως :

 • Το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας και αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

  [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ]

  Είναι η οργανωμένη και συνεχής προσπάθεια θεμελίωσης και διατήρησης καλής θέλησης και αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα σε μια επιχείρηση και το κοινό της.

  [INSTITUTE OF PUBLIC RELATIONS – IPR]

  «Δημόσιες Σχέσεις είναι η τέχνη και η κοινωνική επιστήμη της ανάλυσης των τάσεων, της πρόληψης των συνεπειών τους, της προσφοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους υπεύθυνους οργανισμών και της υλοποίησης προγραμμάτων δράσης που θα εξυπηρετούν τόσο το συμφέρον του οργανισμού όσο και του κοινού.

  [Διακήρυξη του Μεξικού 1978]

  «Δημόσιες Σχέσεις είναι η διαχείριση της φήμης ως αποτέλεσμα των πράξεων, των μηνυμάτων και της αντίληψης των άλλων για αυτά». Η πρακτική των Δημοσίων Σχέσεων ορίζεται ως η διαδικασία μέσω της οποίας προφυλάσσεται η φήμη. Οι Δημόσιες Σχέσεις συμπεριλαμβάνουν την έρευνα και την ανάλυση, τη χάραξη στρατηγικής, τον προγραμματισμό και τη συλλογή πληροφοριών από πολλές διαφορετικές πηγές, και την ανταπόκριση πολλών διαφορετικών ομάδων κοινού.

  [MEXICO STATEMENT- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΧΙCO 1994]

  «Δημόσιες Σχέσεις είναι τα μέσα που χρησιμοποιεί μια εταιρεία στην προσπάθειά της να αναπτύξει αμοιβαία κατανόηση, μεταξύ της ίδιας και των πελατών της».

  [ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ]

  «Δημόσιες Σχέσεις είναι η οργανωμένη και διαρκής προσπάθεια για τη δημιουργία και διατήρηση καλής θέλησης και αμοιβαίας κατανόησης, μεταξύ ενός οργανισμού και των διαφόρων κατηγοριών του κοινού του».

  [Βρετανικό Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων (αναθεώρηση 1987)]

  Θεσμός των Δημοσίων Σχέσεων.

  Δημόσιες Σχέσεις είναι λειτούργημα αμφίδρομης επικοινωνίας που, μετά από έρευνα και αντικειμενική πληροφόρηση, στοχεύει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης ανάμεσα σε μια οργανωμένη ομάδα ή άτομο και στο κοινό τους, για να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεών τους σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

  [Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων]

  Aποκαλούνται Δημόσιες Σχέσεις στην Αμερική, Public Relations, το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τους επιχειρηματίες, για να προσελκύσουν τη συμπάθεια και την καλή θέληση του εξωτερικού κόσμου.

  [Temps Modernes – Michel Crozier (Ιούλιος 1951)]

  Οι ενέργειες αυτές που δημιουργούν σε όλες τις μορφές την καλύτερη γνωριμία και τη χρησιμοποίηση ενός προϊόντος μιας υπηρεσίας ή μιας δραστηριότητας. Οι μέθοδοι αυτές θεωρήσεως επιβεβαιώνονται από την αρμόδια φωνή του επαγγελματικού κώδικα των Συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων.

  [Γαλλική Ένωση Δημοσίων Σχέσεων]

  Δημόσιες Σχέσεις αποκαλούνται οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από μια ομάδα με σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση καλών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας και ανάμεσα στις ομάδες και τους διάφορους τομείς της δημοσίας κοινής γνώμης.

  Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μια λειτουργία κατευθύνσεως με χαρακτήρα σταθερό και οργανωμένο που με αυτή μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός προσπαθεί να επιτύχει και να διατηρήσει την κατανόηση, τη συμπάθεια και τη συνδρομή όλων εκείνων με τους οποίους σχετίζεται ή πρόκειται να σχετιστεί.

  [International Public Relations Association 1959]

 Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη εδραιώνονται στις αρχές της δεκαετίας του 1910 και κατακτούν έδρα στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 1922 .
Στο επόμενο άρθρο μας στο http://www.georgepapatriantafillou.com η Ιστορία των Δημοσίων Σχέσεων .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο +0306974313052 .

——————————————————————————————-

Definitions of Public Relations
The profession of Public Relations is a bi-directional communication and aims to scheduled maintenance or creation right picture to the public , on a team or individual in order to achieve the development of communication and their relationships , based on mutual interest .
[ GREEK COMPANY PUBLIC RELATIONS ]It is organized and continuous effort and conservation foundation of goodwill and mutual understanding between a company and its audience .
[INSTITUTE OF PUBLIC RELATIONS – IPR]» Public relations is the art and social science of analyzing trends , prevention effects , offer advisory services to the responsible agencies and the implementation of action plans that will serve both the interests of the organization and the public .
[ Declaration of Mexico 1978 ]

» PR is reputation management as a result of transactions , messaging and perception of others for them.» The Practice of Public Relations is defined as the process through which safeguard the reputation . Public relations include research and analysis, strategy , planning and gathering information from many different sources , and the response of many different groups together.
[MEXICO STATEMENT- WORLD CONGRESS MECHICO 1994 ]

» Public Relations is the means used by a company in its efforts to develop mutual understanding between itself and its customers .»
[ MEDIA INSTITUTE ]

» Public Relations is the organized and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an organization and the various categories of his audience .»
[ British Institute of Public Relations (revision 1987 ) ]

Institution of Public Relations.
Public Relations function is bidirectional communication , following an investigation and objective information , aimed at creating a climate of trust and mutual understanding between an organized group or individual and the public , in order to achieve the development of communication and relations on a basis of mutual interest .
[ Greek Public Relations ]

Public Relations, all of the methods used by entrepreneurs to attract the sympathy and goodwill of the external world .
[Temps Modernes – Michel Crozier ( July 1951 ) ]

These actions that create all forms better acquaintance and use a product a service or activity . These methods visa confirmed by the competent voice professional code of public relations consultants .
[ French Association for Public Relations ]

Public Relations called the activities developed by a team with a view to creating and maintaining good relationships between team members and between groups and the various sectors of public opinion .
Public relations is a function directional character stable and well organized with it a business or a public or private organization is trying to achieve and maintain understanding , sympathy and assistance of all those with whom it is associated or to be associated .
[International Public Relations Association 1959]

George Papatriantafyllou. George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars since 1999. Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052.