Η σπουδαιότητα των Δημοσίων Σχέσεων στις μικρομεσσαίες επιχειρήσεις .

body-language-signals

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν μία κακή εικόνα στη χώρα μας η οποία δεν είναι η πραγματική .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η παλαιότερη επιστήμη απο όλες στην εφαρμογή των προγραμμάτων επικοινωνίας .Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας , και η ιστορία της επαγγελματικής τους εφαρμογής ανάγεται στις αρχές του 1900 .

 

Στην Ελλάδα το επσιτημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων η Ελληνκή Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων ( Ε.Ε.Δ.Σ ) ιδρύθηκε το 1960 και το παγκόσμιο συνέδριο της I.P.R.A ( International Public Relations Association )  http://www.ipra.org  πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 1965 όπου και υπογράφηκε από όλα τα επιστημονικά σωματεία των Δημοσίων Σχέσεων παγκοσμίως , ο κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων ο οποίος εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα , γνωστός διεθνώς ως Κώδικας των Αθηνών https://georgepapatriantafillou.com/κωδικασ/ 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις στις μικρομεσσαίες επιχειρήσεις .

 

 • Δημιουργούν εσωτερικά κλίμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης
 • Οδηγούν στη δημιουργία στρατηγικού επικοινωνιακού πλάνου
 • Αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστσύνης με όλα τα μέρη με τα οποία η επιχείρηση συνεργάζεται
 • Δημιουργούν μία άριστη αλλά πραγματική εικόνα της επιχείρησης
 • Αυξάνουν την αναγνωρισιμότητα της
 • Ωθούν τους ανθρώπους να συζητούν και να θαυμάζουν τις υπηρεσίες της
 • Συντάσουν τα κείμενα επικοινωνίας στα social media , πρός τα μέσα ενημέρωσης , το site και σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας
 • Σχεδιάζουν στρατηγικά με αριθμητικούς στόχους κάθε εκδήλωση
 • Διαχειρίζονται την επικοινωνία μετά και κατά τη διάρκεια κάθε κρίσης ( Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων -Crisis Communication Management )
 • Πραγματοποιούν συνεχείς ερευνητικές διαδικασίες με ασταμάτητες ποιοτικές ( κοινωνικές ) μετρήσεις τάσεων και στάσεων ( με in-depth interviews )
 • Εκπαιδεύουν το Ανθρώπινο Δυναμικό σε θέματα επικοινωνιακών δεξιοτήτων ( πρόσε΄γγιση – πρώτη εντύπωση – δεινότητα πωλήσεων )
 • Διαμορφώνουν την εικόνα και το κοινωνικό status των ανθρώπων της επιχείρησης
 • Σχεδιάζουν στρατηγικά την εικόνα και την ατμόσφαιρα της επιχείρησης
 • Εφαρμόζουν στην πράξη την Κοινωνική Ευθύνη

Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν την εμπειρία των πελατών και την άρτια εξυπηρέτηση αυτών

 

Γεώργιος Παπατριανταφύλλου .

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς  www.minobi.gr

Διαμορφώνει την εικόνα ανθρώπων και επιχειρήσεων .

 

English Version of the Article

 

The importance of public relations in the sector operators.

 

The PR having a bad image in our country that is not true.

 

The Public Relations is the oldest science of all in the implementation of communication programs .it applied science of sociology and psychology, and the history of their profession application dates back to the early 1900s.

 

In Greece the epsitimoniko club PR Ellinki the Company Public Relations (E.E.D.S) was established in 1960 and the World Congress of IPRA (International Public Relations Association) http://www.ipra.org held in Greece in 1965 where he signed all the scientific associations of public relations worldwide, the code of Ethics and Conduct of Public Relations which applied until today, known internationally as the code of Athens.

 

The Public Relations in the sector operators.

 

 • They create internal atmosphere of cooperation and mutual understanding
 • lead to the creation of a strategic communication plan
 • Develop relationships empistsynis with all parties with whom the company works
 • They create an excellent but real business image
 • Increase awareness of
 • They push people to discuss and admire its services
 • draw up the communication texts in social media, for the media, the site and all communication channels
 • They plan strategically with numerical targets each event
 • Manage the communication after and during every crisis (Crisis Management Communication -Crisis Communication Management)
 • Carry out continuous research procedures unstoppable qualitative (social) trends and attitudes measurements (with in-depth interviews)
 • educate human resources on communication skills training (approach – first impression – sales prowess)
 • They form the image and social status of the people of enterprise
 • They plan strategically image and atmosphere of enterprise
 • Implement in practice Social Responsibility

Design and implement the customer experience and the excellent service of these

 

 

 

 

 

George Papatriantafyllou.

 

Author of Public Relations Programs (ed. Stamoulis 2008) and Corporate Image (ed. Stamoulis 2011)

He teaches Business Management and Public Relations as rapporteur partner in higher education, while also develops their professional and personal lives through Minobi communication strategy company, which has a series of educational and communications programs and sessions for companies and organizations http://www.minobi.gr

It shapes the image of people and businesses.

Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις με εισηγητή τον Γιώργο Παπατριανταφύλλου

super photos (6)

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 26 Σεπτεμβρίου 2015
Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι οι γνωριμίες και η υποδοχή .

Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας .

Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων καθορίζει :

 

 • Την εικόνα
 • Τις σχέσεις με τους πελάτες , τους συνεργάτες , τους μετόχους
 • Τις εσωτερικές σχέσεις των Ανθρώπων
 • Τη δημοσιότητα
 • Τις Εκδηλώσεις
 • Την Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων
 • Τη στρατηγική Επικοινωνίας
 • Την Επικοινωνιακή έρευνα
 • Την εκπαίδευση Επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Την Κοινωνική Υπευθυνότητα
 • Τη διαδρομή Άσκησης Πίεσης στα νομοθετικά όργανα

 

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 στις αίθουσες του Kariera.gr Training & Development Centre , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 π.μ

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στο 2108115300 και 2108115355 κα Παναγιώτου Αγγελική .
Με την πιστοποίηση του Career Builder του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού οργανισμού στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού .

Διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου συγγραφέας 2 best seller βιβλίων για τις Δημόσιες Σχέσεις και την Εταιρική Εικόνα ( Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδόσεις Σταμούλης 2011 ) μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων .

 

 

 • Δελτίο Τύπου . Κανόνες – Φόρμα Δελτίου Τύπου – Συγγραφή – Αποστολή – Μέτρηση Αποτελεσματικότητας ( αξιολόγηση καμπάνιας ) .
 • Δημόσιες Σχέσεις και Social Media .
 • Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων . Αρμοδιότητες- Καθήκοντα .
 • Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – CCM Crisis Communication Management .
 • Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων . Ξεκινήστε το δικό σας γραφείο .
 • Πρακτική εκπαίδευσησε 19 Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .
 • Σχεδιασμός πλάνουΔημοσίων Σχέσεων .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

 

Θεματολογία

Ακολουθεί η θεματολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του σεμιναρίου:

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .Πως πρακτικά ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει την Κοινωνική Δράση .
 • Eσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .Πως θα σχεδιάσετε την εσωτερική εικόνα η οποία εκπέμπει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις και η ιστορία τους στην Ελλάδα .
 • Ιστορική αναδρομή των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Ποιοτική έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Έρευνα τάσεων
 • Δημιουργία Εταιρικής Εικόνας και Εταιρικής Φήμης .
 • Σχεδιασμός της αξιακής βάσης .
 • Σύνταξη του Business Plan .
 • Κουλτούρα και Όραμα στην επιχείρηση .
 • Η δράση του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων .
 • Πως σχεδιάζεται η Στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Καμπάνια Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης .
 • Στρατηγικός σχεδιασμός Δημοσιότητας στα Social Media ( στα site Κοινωνικής Δικτύωσης )
 • Ανάλυση των πιό γνωστών Social Media και τα οφέλη από μία σχεδιασμένη καμπάνια δημοσιότητας σε αυτά .
 • Σύνταξη Δελτίου Τύπου .
 • Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου και Συνάντησης Τύπου .
 • Ποιά είναι όλα τα ειδικά μέσα επικοινωνίας των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Media Training .Εκπαίδευση απέναντι στα ΜΜΕ με test και εργαστήρια .
 • Image Making . Διαμόφωση προσωπικότητας .
 • Εκπαίδευση σε όλα τα είδη γραπτού λόγου στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Σχεδιασμός προγράμματος Lobbying . Γιατί οι Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων στις Βρυξέλλες που σχεδιάζουν Lobbying είναι τα πιό ακριβοπληρωμένα στελέχη στην Ευρώπη ;
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων , στρατηγικός σχεδιασμός . Πως θα αποφέρει η κάθε εκδήλωση οφέλη – κέρδη και θα διαμορφώσει θετική εικόνα .
 • Εσωτερικές εκδηλώσεις ( στην επιχείρηση ) .
 • Πράσινα event .
 • Check List , πρακτική σε περισσότερα από 20 είδη εκδηλώσεων , προτάσεις σε υποστηρικτές .
 • Πως θα κάνετε προτάσεις και θα σχεδιάσετε επιτυχημένες εκδηλώσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα .
 • Event Plan .
 • Xορηγία . Πως θα συντάξετε προτάσεις χορηγίας . Δεσμοί και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υποστηρικτές .
 • Eπικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – Crisis Communication Management .
 • Πρόληψη και Διαχείριση Κρίσεων .
 • Social Media και e-crisis .
 • Risk Management .
 • Δημόσιες Σχέσεις και Ψυχολογία .
 • Εξυπηρέτηση Πελατών . Πρακτική και εργαστήρια .
 • Πως θα εκπαιδεύσετε στην επικοινωνία τους τα στελέχη στην επιχείρηση σας .
 • Πολιτική Επικοινωνία . Πως θα σχεδιάσετε μία πολιτική καμπάνια.

 

Παρακολουθώντας το σεμινάριο :

 • Διευθυντής ή Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων . Θα μάθετε τις αρμοδιότητεςκαι θα μελετήσετε  περιπτώσεις διοίκησης διευθυντικών στελεχών Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα γνωρίσετε και θα εκπαιδευτείτε στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα μπορείτε να καταρτίσετε στρατηγικά πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα εκπαιδευτείτε στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .
 • Στη Χορηγία και πως θα συνεργάζεστε .
 • Να προσφέρετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επικοινωνίας .
 • Να εντοπίζετε το πελατολόγιο σας και τις ομάδες στις οποίες απευθύνονται τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .
 • Οι υπηρεσίες σας θα καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος σε κάθε επιχείρηση .
 • Θα δίνετε πρακτικά λύσεις σε όλα τα προβλήματα επικοινωνίας που προκύπτουν σε κάθε επιχείρηση .
 • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους συνεργάτες σας και τις ομάδες κοινού της επιχείρησης .
 • Θα σχεδιάζετε Brand επιχειρήσεις και ανθρώπους .
 • Θα κάνετε αναγνωρίσιμη χωρίς κόστος την επιχείρηση μέσω της εικόνας της και της δημοσιότητας.
 • Θα μάθετε να πραγματοποιείτε αοτελεσματικά ποιοτική έρευνα και συνεντεύξεις σε βάθος .
 • Θα εντοπίζετε B2B τις ομάδες κοινού οι οποίες ειναι οι πιό κατάλληλες για την επιχείρηση σας και θα καταθέτετε στρατηγικά προτάσεις .
 • Θα μπορείτε να καταρτίσετε το Business plan .
 • Να παρέχετε συμβουλές υψηλού επιπέδου .
 • Θα συμβουλεύετε για το οργανόγραμμα .
 • Θα αναπτύσετε με τα πιό συγχρονα επικοινωνιακά “εργαλεία” την επιχείρηση .
 • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους δημοσιογράφους .
 • Θα πραγματοποιείτε media training .
 • Θα εκπαιδεύετε τους συνεργάτες σας στην ανθρωποκεντρική νοοτροπία και επικοινωνία .
 • Θα συντάσετε αποτελεσματικά και θα μάθετε τρόπους αποστολής Δελτίου Τύπου .
 • Θα μάθετε να διοργανώνετε στρατηγικά Εκδηλώσεις .

Παρακολουθώντας το σεμινάριο θα μπορέσετε να ανοίξετε έναν νέο διαφορετικό δρόμο στην επικοινωνία , με δικό σας γραφείο ή ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων .Σκεφτείτε διαφορετικά με την επιστήμη που είναι απαραίτητη σε κάθε επιχείρηση .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη της δημιουργίας των σχέσεων και της πραγματικής – εξαιρετικής εικόνας . Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη η οποία «γέννησε» όλες τις εφαρμογές του σύγχρονου management .

Υπάρχει ως επιστήμη από τις αρχές της δεκαετίας του 1900 και διδάσκεται στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης από το 1923 .

Στον πυρήνα των Δημοσίων Σχέσεων , βρίσκεται το Ήθος .

Οι Δημόσιες Σχέσεις δομικά και στρατηγικά δημιουργούν ανθρώπινες σχέσεις εμπιστοσύνης .

Οι πέντε βασικές αξίες των Δημοσίων Σχέσεων είναι : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .

Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι ένα στρατηγικό σύστημα επικοινωνίας, απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό, κυβερνητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

 

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου «Βασικές αρχές Δημοσίων Σχέσεων», είναι να δώσει την πραγματική διάσταση του επαγγέλματος και του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων, να διεισδύσει στην ουσία τους αλλά και να παραθέσει με ακρίβεια τις επιστημονικές μεθόδους επίτευξης των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων.

Για να πετύχουμε το σκοπό μας:

 • Θα αναφέρουμε όλες τις ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων, με ακριβή παραδείγματα
 • Θα προσδιορίσουμε επαγγελματικά τις Δημόσιες Σχέσεις
 • Θα εργαστούμε σε παραδείγματα ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων
 • Θα ερευνήσουμε σύγχρονα μοντέλα και νέες τεχνογνωσίες ,Δημοσίων Σχέσεων

Θα δημιουργήσουμε εικονικά, το δικό μας τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, και θα αναλάβουμε την πλήρη εφαρμογή Δημοσίων Σχέσεων, ενός οργανισμού .

Η απλότητα της γνώσης . Σεμινάρια – προτάσεις .

IMG_6855

Σεμινάρια απο τον Γιώργο Παπατριανταφύλλου .

«Παλαιότερα οι μορφωμένοι της κοινωνίας ήταν οι γιατροί – οι δικηγόροι και άλλες παραδοσιακές ειδικότητες . Οι μορφωμένοι του παρόντος και του μέλλοντος είναι αυτοί που συνεχώς μαθαίνουν» καθηγητής Αμερικανικού Πανεπιστημίου .

Αλλαγές οι οποίες γίνονταν σε 20-30 χρόνια τώρα γίνονται σε 2-3 εβδομάδες .

Η γνώση τρέχει με απίστευτα μεγάλες ταχύτητες . Τίτλοι σπουδών είναι ανεπίκαιροι εάν δεν συνοδεύονται απο συνεχή μάθηση .

Εκπαιδεύω περισσότερα απο 15 χρόνια στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων – Δημόσιες Σχέσεις – Ανάπτυξη Σχέσεων – Διαχείριση Αλλαγών – Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – Branding .

Σας προτείνω τα τρία επόμενα σεμινάρια μου καθώς και ένα πρόγραμμα μεγάλο σε διάρκεια και γνώση το οποίο θα σας προσφέρει Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού .

 

Στο Σεμινάριο Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων συνεργάζομαι για πρώτη φορά σε κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το καλό μου φίλο και συν-εισηγητή Νίκο Τράντο – Ψυχολόγο , με τον οποίο παραδίδουμε σεμινάρια ( σε διπλανές αίθουσες πολλά χρόνια ) .

 

 

Αναλυτικά τα σεμινάρια μου :

 

 • Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων– 6 και 7 Οκτωβρίου http://goo.gl/X2FHTL
 • Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις– Νοέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016 http://goo.gl/hQyy3a

 

 

Βιογραφικό Γιώργου Παπατριανταφύλλου – http://goo.gl/Rk6pDz

Αξιολογήσεις πρός εμένα απο φοιτητές μου – http://goo.gl/WOAUR8

 

 

—————————————————–

 

Seminars by George Papatriantafyllou.

 

«Formerly educated society were doctors – lawyers and other traditional specialties. Educated the present and the future are those who continually learn» American University professor.

 

Changes which took place in 20-30 years now done in 2-3 weeks.

 

Knowing runs with incredibly high speeds. Qualifications are obsolete unless accompanied by continuous learning.

 

I train more than 15 years business executives and students in the fields of Business Administration – Public Relations – Relations Development – Change Management – Communications Crisis Management – Branding.

 

I suggest my next three seminars and a program long in duration and knowledge which will offer Diploma in Public Relations in cooperation with the University abroad.

 

In Seminar Developing Communication Skills for the first time I work in a joint training program with my good friend and co-rapporteur Nikos Trad – psychologist, with whom we deliver seminars (in adjacent rooms many years).

 

 

Let my seminars:

 

Public Relations – September 26 http://goo.gl/SxdUVd

Event Planning – October 3 http://goo.gl/3k0puh

Developing Communication Skills – October 6 and 7 http://goo.gl/X2FHTL

Diploma in Public Relations – November 2015 – March 2016 http://goo.gl/hQyy3a

George Biography Papatriantafyllou – http://goo.gl/Rk6pDz

Reviews to me from my students – http://goo.gl/WOAUR8

 

Σεμινάρια Δημοσίων Σχέσεων – Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις , με εισηγητή τον Γιώργο Παπατριανταφύλλου .

IMG_5912 2

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( PUBLIC RELATIONS MANAGEMENT )

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 στις αίθουσες του Kariera.gr Training & Development Centre , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 π.μ

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στο 2108115300 και 2108115355 κες Κοροβέση Μαρία – Παναγιώτου Αγγελική .
Με την πιστοποίηση του Career Builder του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού οργανισμού στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού .

Διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου συγγραφέας 2 best seller βιβλίων για τις Δημόσιες Σχέσεις και την Εταιρική Εικόνα ( Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδόσεις Σταμούλης 2011 ) μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων .

 

 

 • Δελτίο Τύπου . Κανόνες – Φόρμα Δελτίου Τύπου – Συγγραφή – Αποστολή – Μέτρηση Αποτελεσματικότητας ( αξιολόγηση καμπάνιας ) .
 • Δημόσιες Σχέσεις και Social Media .
 • Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων . Αρμοδιότητες – Καθήκοντα .
 • Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – CCM Crisis Communication Management .
 • Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων . Ξεκινήστε το δικό σας γραφείο .
 • Πρακτική εκπαίδευσησε 19 Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .
 • Σχεδιασμός πλάνου Δημοσίων Σχέσεων .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

 

Θεματολογία

Ακολουθεί η θεματολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του σεμιναρίου:

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .Πως πρακτικά ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει την Κοινωνική Δράση .
 • Eσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .Πως θα σχεδιάσετε την εσωτερική εικόνα η οποία εκπέμπει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις και η ιστορία τους στην Ελλάδα .
 • Ιστορική αναδρομή των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Ποιοτική έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Έρευνα τάσεων
 • Δημιουργία Εταιρικής Εικόνας και Εταιρικής Φήμης .
 • Σχεδιασμός της αξιακής βάσης .
 • Σύνταξη του Business Plan .
 • Κουλτούρα και Όραμα στην επιχείρηση .
 • Η δράση του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων .
 • Πως σχεδιάζεται η Στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Καμπάνια Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης .
 • Στρατηγικός σχεδιασμός Δημοσιότητας στα Social Media ( στα site Κοινωνικής Δικτύωσης )
 • Ανάλυση των πιό γνωστών Social Media και τα οφέλη από μία σχεδιασμένη καμπάνια δημοσιότητας σε αυτά .
 • Σύνταξη Δελτίου Τύπου .
 • Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου και Συνάντησης Τύπου .
 • Ποιά είναι όλα τα ειδικά μέσα επικοινωνίας των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Media Training .Εκπαίδευση απέναντι στα ΜΜΕ με test και εργαστήρια .
 • Image Making . Διαμόφωση προσωπικότητας .
 • Εκπαίδευση σε όλα τα είδη γραπτού λόγου στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Σχεδιασμός προγράμματος Lobbying . Γιατί οι Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων στις Βρυξέλλες που σχεδιάζουν Lobbying είναι τα πιό ακριβοπληρωμένα στελέχη στην Ευρώπη ;
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων , στρατηγικός σχεδιασμός . Πως θα αποφέρει η κάθε εκδήλωση οφέλη – κέρδη και θα διαμορφώσει θετική εικόνα .
 • Εσωτερικές εκδηλώσεις ( στην επιχείρηση ) .
 • Πράσινα event .
 • Check List , πρακτική σε περισσότερα από 20 είδη εκδηλώσεων , προτάσεις σε υποστηρικτές .
 • Πως θα κάνετε προτάσεις και θα σχεδιάσετε επιτυχημένες εκδηλώσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα .
 • Event Plan .
 • Xορηγία . Πως θα συντάξετε προτάσεις χορηγίας . Δεσμοί και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υποστηρικτές .
 • Eπικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – Crisis Communication Management .
 • Πρόληψη και Διαχείριση Κρίσεων .
 • Social Media και e-crisis .
 • Risk Management .
 • Δημόσιες Σχέσεις και Ψυχολογία .
 • Εξυπηρέτηση Πελατών . Πρακτική και εργαστήρια .
 • Πως θα εκπαιδεύσετε στην επικοινωνία τους τα στελέχη στην επιχείρηση σας .
 • Πολιτική Επικοινωνία . Πως θα σχεδιάσετε μία πολιτική καμπάνια.

 

Παρακολουθώντας το σεμινάριο :

 • Διευθυντής ή Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων . Θα μάθετε τις αρμοδιότητες και θα μελετήσετε  περιπτώσεις διοίκησης διευθυντικών στελεχών Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα γνωρίσετε και θα εκπαιδευτείτε στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα μπορείτε να καταρτίσετε στρατηγικά πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα εκπαιδευτείτε στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .
 • Στη Χορηγία και πως θα συνεργάζεστε .
 • Να προσφέρετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επικοινωνίας .
 • Να εντοπίζετε το πελατολόγιο σας και τις ομάδες στις οποίες απευθύνονται τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .
 • Οι υπηρεσίες σας θα καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος σε κάθε επιχείρηση .
 • Θα δίνετε πρακτικά λύσεις σε όλα τα προβλήματα επικοινωνίας που προκύπτουν σε κάθε επιχείρηση .
 • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους συνεργάτες σας και τις ομάδες κοινού της επιχείρησης .
 • Θα σχεδιάζετε Brand επιχειρήσεις και ανθρώπους .
 • Θα κάνετε αναγνωρίσιμη χωρίς κόστος την επιχείρηση μέσω της εικόνας της και της δημοσιότητας.
 • Θα μάθετε να πραγματοποιείτε αοτελεσματικά ποιοτική έρευνα και συνεντεύξεις σε βάθος .
 • Θα εντοπίζετε B2B τις ομάδες κοινού οι οποίες ειναι οι πιό κατάλληλες για την επιχείρηση σας και θα καταθέτετε στρατηγικά προτάσεις .
 • Θα μπορείτε να καταρτίσετε το Business plan .
 • Να παρέχετε συμβουλές υψηλού επιπέδου .
 • Θα συμβουλεύετε για το οργανόγραμμα .
 • Θα αναπτύσετε με τα πιό συγχρονα επικοινωνιακά “εργαλεία” την επιχείρηση .
 • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους δημοσιογράφους .
 • Θα πραγματοποιείτε media training .
 • Θα εκπαιδεύετε τους συνεργάτες σας στην ανθρωποκεντρική νοοτροπία και επικοινωνία .
 • Θα συντάσετε αποτελεσματικά και θα μάθετε τρόπους αποστολής Δελτίου Τύπου .
 • Θα μάθετε να διοργανώνετε στρατηγικά Εκδηλώσεις .

Παρακολουθώντας το σεμινάριο θα μπορέσετε να ανοίξετε έναν νέο διαφορετικό δρόμο στην επικοινωνία , με δικό σας γραφείο ή ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων .Σκεφτείτε διαφορετικά με την επιστήμη που είναι απαραίτητη σε κάθε επιχείρηση .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη της δημιουργίας των σχέσεων και της πραγματικής – εξαιρετικής εικόνας . Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη η οποία «γέννησε» όλες τις εφαρμογές του σύγχρονου management .

Υπάρχει ως επιστήμη από τις αρχές της δεκαετίας του 1900 και διδάσκεται στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης από το 1923 .

Στον πυρήνα των Δημοσίων Σχέσεων , βρίσκεται το Ήθος .

Οι Δημόσιες Σχέσεις δομικά και στρατηγικά δημιουργούν ανθρώπινες σχέσεις εμπιστοσύνης .

Οι πέντε βασικές αξίες των Δημοσίων Σχέσεων είναι : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .

Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι ένα στρατηγικό σύστημα επικοινωνίας, απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό, κυβερνητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

 

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου «Βασικές αρχές Δημοσίων Σχέσεων», είναι να δώσει την πραγματική διάσταση του επαγγέλματος και του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων, να διεισδύσει στην ουσία τους αλλά και να παραθέσει με ακρίβεια τις επιστημονικές μεθόδους επίτευξης των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων.

Για να πετύχουμε το σκοπό μας:

 • Θα αναφέρουμε όλες τις ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων, με ακριβή παραδείγματα
 • Θα προσδιορίσουμε επαγγελματικά τις Δημόσιες Σχέσεις
 • Θα εργαστούμε σε παραδείγματα ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων
 • Θα ερευνήσουμε σύγχρονα μοντέλα και νέες τεχνογνωσίες ,Δημοσίων Σχέσεων
 • Θα δημιουργήσουμε εικονικά, το δικό μας τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, και θα αναλάβουμε την πλήρη εφαρμογή Δημοσίων Σχέσεων, ενός οργανισμού .

————————————————————————————————-

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ( EVENT MANAGEMENT )

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 στις αίθουσες του Kariera.gr Training & Development Centre , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 π.μ

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στο 2108115300 και 2108115355 κες Κοροβέση Μαρία – Παναγιώτου Αγγελική .
Με την πιστοποίηση του Career Builder του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού οργανισμού στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού .

Διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου συγγραφέας 2 best seller βιβλίων για τις Δημόσιες Σχέσεις και την Εταιρική Εικόνα ( Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδόσεις Σταμούλης 2011 ) μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων .

Το σεμινάριο απευθύνεται και είναι ειδικά σχεδιασμένο για :

 • Επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να προχωρήσουν στην ίδρυση start up επιχείρησης σε κάθε τομέα της Διοργάνωσης Εκδηλώσεων . Οι γνώσεις , βήμα – βήμα είναι ακριβώς αυτές ώστε να σχεδιάσετε πλήρως το δικό σας νεοφυές Event Management Agencie .
 • Eπαγγελματίες σε τομέα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων ή σε τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ή σε οποιονδήποτε τομέα ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη Διοργάνωση Εκδηλώσεων και επιθυμείτε να παρουσιάσετε οργανωμένες – αποτελεσματικές υπηρεσίες και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας με νέες ιδέες , νέες τεχνικές και νέους τρόπους υλοποίησης .
 • Στελέχη Επικοινωνίας – Δημοσίων Σχέσεων – Marketing – Πωλήσεων

 

Υπάρχει ένας τομέας επιχειρησιακής και επιχειρηματικής δραστηριότητας πάνω στον οποίο βασίζεται η στρατηγική της επιτυχίας κάθε επιχείρησης . Είναι ο τομέας της Διοργάνωσης των Εκδηλώσεων .

Τα πάντα είναι εκδηλώσεις . Εσωτερικά και εξωτερικά .

Μπαίνετε σε μία επιχείρηση :

 • η υποδοχή και η εξυπηρέτηση είναι Εκδηλώσεις .
 • οι προωθητικές ενέργειες είναι Εκδηλώσεις .
 • τα εγκαίνια είναι Εκδήλωση .
 • η δεξίωση είναι Εκδήλωση .
 • οι εκθέσεις είναι Εκδηλώσεις .
 • οι γιορτές, οι βραβεύσεις, τα meeting , οι συνεντεύξεις τύπου , τα επαγγελματικά γεύματα , τα επαγγελματικά ταξίδια , τα πράσινα event , οι εκδηλώσεις αειφορίας , η χορηγία και τόσες ακόμα δραστηριότητες διοργανώνονται απο τα τμήματα εκδηλώσεων .

 

Προσωπικό training σε κάθε συμμετέχοντα για την άρτια εκπαίδευση του σε όποια διοργάνωση .

 

Νέες ιδέες , τα μυστικά των εκδηλώσεων  , νέα επαγγελματική πορεία .

 • Πως θα συντάσετε προτάσεις επιτυχίας σε Χορηγούς και Sponsors .
 • Πρωτόκολο – Εθιμοτυπία .
 • Πως θα καλύψετε τα κόστη κάθε εκδήλωσης .
 • Μηδενικό Budget .
 • Εισιτήρια ( έκδοση – costing – Distributing ) .
 • Οργάνωση και διαχείριση ομάδας Event .
 • Νέες ιδέες , δημιουργικές .
 • Έκθεση αποτελεσματικότητας .
 • Κέρδοφορία εκδηλώσεων .
 • VIP communicating .
 • Δημιουργία εμπειρίας .

Το σεμινάριο , Διοργάνωση Εκδηλώσεων θα σας βοηθήσει να εργαστείτε επιστημονικά και αποτελεσματικά ως Event Manager . Θα μάθετε πως μπορείτε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων ακόμα και μέσω ενός δικού σας site και αν εργάζεστε ήδη στη Διοργάνωση Εκδηλώσεων πως θα είστε αναντικατάστατο στέλεχος με εξαιρετικές ιδέες , στρατηγική και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα .

Εκδηλώσεις για τον τουρισμό – για την ενέργεια – την πράσινη ανάπτυξη – τη νέα εταιρική εικόνα – σε περιπτώσεις κρίσεων . Οι εκδηλώσεις κάθε επιχείρησης – οργανισμού – κράτους είναι ο κεντρικός άξονας της εικόνας τους και μία από τις βασικές πηγές εσόδων τους .

 

Τουριστικές εκδηλώσεις – Μουσικές– Συναυλίες – Πρωτόκολλο Εθιμοτυπία – Ηλεκτρονική επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – Γαμήλιες Δεξιώσεις – Πράσινα event – Δεξιώσεις – γεύματα – συνέδρια – γιορτές – εγκαίνια – προωθήσεις–  –  εκδηλώσεις σε αθλητικά γεγονότα – φεστιβάλ – συναυλίες – mega events – ραδιοτηλεοπτικά event / απ’ευθείας μεταδόσεις – τοπικά φεστιβάλ και γιορτές – βραβεύσεις – εταιρική φιλοξενία – παιδικές εκδηλώσεις  – συνεντεύξεις τύπου – business event – Ομιλίες – εκθέσεις – σεμινάρια – εκδρομές -party – ξεναγήσεις –  Βαφτίσεις – Γενέθλια – γεύματα εργασίας – coctail – εκδηλώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης – hallmark event – τοπικά φεστιβάλ και κάθε τύπου εκδήλωση με σαφέστατη στρατηγική και αποτελεσματικότητα , χωρίς κανένα πρόβλημα – ελλείψεις –  παραλείψεις – κακή οργάνωση – ατέλειες .

Θεματολογία σεμιναρίου Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

•    Branding Εκδηλώσεων – Κάθε εκδήλωση , θα είναι Brand.

•    Διοργάνωση Special Event

•    Κατηγορίεςεκδηλώσεων

•    Μega Event – Hallmark Events – Major Event – Local Or Community Event – Festival – Sports Event – Business Event

•    Η σπουδαιότητα της στρατηγικής διοργάνωσης εκδηλώσεων στον Τουρισμό.

•    Οργανισμοί προσέλκυσης ομάδων Τουρισμού , με βάση τη διοργάνωση εκδηλώσεων

•    Η διαμόρφωση της εικόνας του οργανισμού , από τη διοργάνωση εκδήλωσης .

•    Η επιχειρηματική ανάκαμψη από την στρατηγική διοργάνωση εκδηλώσεων.

•    Η κουλτούρα και ο πολιτισμός μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

•    Η δομή του στρατηγικού σχεδιασμού.

•    Πως ξεκινάμε και πως συνεχίζουμε.

•    Η διαχείριση των ανθρώπινων αναγκών στις εκδηλώσεις.

•    Παρουσίαση νέων προϊόντων – υπηρεσιών και η προώθηση πωλήσεων μέσω της επιτυχημένης εκδήλωσης.

•    Η τοπική κοινότητα στη διοργάνωση εκδηλώσεων.

•    Ο εθελοντισμός στα Special Event.

•    H Xoρηγία και το Sponsoring.

•    H Βασική ιδέα της εκδήλωσης.

•    Τα ΜΜΕ και η προβολή των εκδηλώσεων.

•    Ο Event Manager.

•    To πρότυπο της Disney.

•    Σχεδιασμός εκδήλωσης.

•    Χρόνος – τόπος – κίνητρα.

•    Η έρευνα πριν από κάθε εκδήλωση .

•    Το κοστολόγιο – το Check list.

•    Όραμα και αποστολή της εκδήλωσης.

•    Operation Plans.

•    To προσωπικό των εκδηλώσεων.

•    Ομάδες εργασίας .

•    Swot Analysis, της εκδήλωσης.

•    Ο άξονας επικοινωνίας των εκδηλώσεων.

•    Το Budget – το εξοδολόγιο.

•    Απειλές και κρίσεις στις εκδηλώσεις.

•    Επικοινωνιακή Διαχείριση κρίσεων σε εκδηλώσεις .

•    Oι προσκεκλημένοι.

•    Φωτισμός – ήχος – ειδικά εφέ – οπτικοακουστικά μέσα – οι προσκλήσεις – διακόσμηση – Μέσα Μεταφοράς – το αναμνηστικό δώρο.

•    Experimental Event Management.

•    Διοργάνωση Συνεδρίων – εκθέσεων – δεξιώσεων – cocktail – Party – Συνέντευξης Τύπου – επισκέψεις ξεναγήσεις – συναυλιών.

•    Εκπαίδευση προσωπικού .

•    Σαβουάρ Βίβρ.

•    Catering

Το σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων διαθέτει εξαιρετικά πολύ και σημαντικότατο υλικό .

————————————————————————————-

ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ .

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Παρουσίαση του Διπλώματος και τα οφέλη απο την απόκτηση του .

Το Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις είναι το πιό πλήρες , ρεαλιστικό και χρήσιμο πρόγραμμα σεμιναρίων στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

Μόνο σε αυτό το πρόγραμμα θα μάθετε με ακρίβεια τι είναι πραγματικά οι Δημόσιες Σχέσεις και πως θα μπορέσετε να εφαρμόσετε ,να σχεδιάσετε και να έχετε θεαματικά αποτελέσματα ως επαγγελματίες Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων .

Οι ενότητες :

 • Introduction to Public Relations– Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Event Management– Διοργάνωση Εκδηλώσεων + Χορηγία .
 • Customer Experience Relationship Management– Εμπειρία Εξυπηρέτησης Πελατών  +Relations Management .
 • Crisis Communication Management – Media Trainaing – Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων, Εκπαίδευση στα Μέσα Ενημέρωσης -Media Relations .
 • CSR – Corporate Social Responsibility– Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .
 • Image Making Innovative Thinking on Building Brands– Branding.
 • Corporate Communication– Εταιρική Επικοινωνία + Internal Public Relations – Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .
 • Δημόσιες Σχέσεις και Κοινωνικά Δίκτυα.Φυσικά και Ηλεκτρονικά . Twitter – Facebook – SEO – ROI – WEB DESIGN +  Data Mining – Machine Learning on PR Software + Start Up Your Own Business .

Σεμινάρια του Diploma In Public Relations ( τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε και επιλεκτικά , δηλαδή κάποιο από όλα ή 2 ή 3 ή …όσα επιθυμείτε . Το Δίπλωμα παραλαμβάνουν όσοι παρακολουθήσουν όλα τα σεμινάρια ) .

 • Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις( Public Relations Management ) / Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Χορηγία( Event Management & Sponsor – Sponsorship ) 8 ώρες .
 • Εξυπηρέτηση Πελατών και Δημόσιες Σχέσεις(Εμπειρία Εξυπηρέτησης  Customer Service & Relationship Management ) / Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων και Εκπαίδευση απέναντι στα Μέσα Ενημέρωσης ( Crisis Communication Management & Media Training ) 8 ώρες .
 • Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηCorpoarate Social Responsibility ) 4 ώρες.
 • Δημόσιες Σχέσεις και Κοινωνικά Δίκτυα(Public Relations & Social Media) 4 ώρες .
 • Εταιρική ΕπικοινωνίαΕσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις( Internal Public Relations) – Image Making – Branding ( Διαμόρφωση Προσωπικότητας ) 8 ώρες.
 • Ξεκινήστε την Επιχείρηση σας / Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων( Start Up Your Own Business / Public Realations Plan ) 8 ώρες.

Διδάσκει με τη συνεργασία επισκεπτών ομιλητών , ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων ) , συγγραφέας 2 βιβλίων και διευθυντής δημοσίων σχέσεων στην Kiss Α.Ε , την εταιρεία στην οποία ανήκει ο ραδιοφωνικός σταθμός Kiss Fm .

Έχει μελετήσει και ερευνήσει την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων όσο κανένας άλλος επαγγελματίας ή ακαδημαικός .

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ :

Πότε ;

Νοέμβριος 2015– Μάρτιος 2016 .

Γιατί να επιλέξω αυτό το Δίπλωμα ;

Έχει πρακτική , προσφέρει πιστοποίηση απο ένα παγκόσμιο ηγέτη στην εκπαίδευση στελεχών               ( Careerbuilder )  ,  έχει γνώση που δεν γνωρίζει κανένας άλλος στις Δημόσιες Σχέσεις , διδάσκουν καταξιωμένα στελέχη των Δημοσίων Σχέσεων ( Γιώργος Παπατριανταφύλλου κ.άλ.) με άμεση πρόσβαση στην αγορά , διοργανώνεται απο τον κορυφαίο οργανισμό εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα  , η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων είναι η πιο αναγκαία στην οικοδόμηση των επιχειρήσεων απο εδώ και στο εξής , το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων είναι το μόνο στους τομείς της επικοινωνίας που έχει ανοδική πορεία παγκοσμίως ( στοιχεία διεθνών οργανισμών ) , οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το μοναδικό τμήμα της επικοινωνίας το οποίο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις διαρκώς επανδρώνουν και εκπαιδεύουν .

Μπορώ να παρακολουθήσω μόνο κάποιο απο τα σεμινάρια ;

Και βέβαια μπορείτε να παρακολουθήσετε όσα και όποια σας ενδιαφέρουν .

Ποιοί όμως , παίρνουν το Δίπλωμα ( Diploma ) ;

Όσοι παρακολουθήσουν και τις 5 ενότητες .

Θα μου φανεί χρήσιμο το Δίπλωμα αυτό ;

Και βέβαια .Ο φορέας διοργάνωσης είναι πανεπιστήμιο του εξωτερικού και  είναι ένας απο τους καλύτερους , πιό έμπειρους και αποτελεσματικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ανάπτυξης επαγγελματιών και στελεχών,  με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες .Ότι «υπογράφει» έχει παγκόσμιο κύρος .

Ο εισηγητής κος Παπατριανταφύλλου Γεώργιος , είναι γνωστός στον ακαδημαικό και επαγγελματικό χώρο , πεδία στα οποία διατηρεί περισσότερα απο 20 χρόνια άριστη εικόνα και φήμη τα οποία συνοδεύονται απο τις αξίες του ήθους , της αξιοπιστίας , της ειλικρίνειας , της συνέπειας και της διαφάνειας .

Γνωρίζει και έχει συνεργαστεί με τους πιο ξεχωριστούς και έμπειρους ακαδημαικούς και επαγγελματίες .

Διαθέτει τεράστια εμπειρία η οποία μετουσιώνεται συνεχώς σε έργο . Εκπαιδεύει στελέχη και φοιτητές , διαμορφώνει άριστη , ειλικρινή εικόνα σε ανθρώπους και επιχειρήσεις , είναι μεθοδικός και θα σας επιδεικνύει συνεχώς εργασίες του με άριστα αποτελέσματα .

Χαίρει άκρας εκτίμησης της αγοράς , και θα σας περιγράψει με ακρίβεια πως θα μπείτε και πως θα πετύχετε στον μαγικό κόσμο της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων .

Ποιοί μπορούν να παρακολουθήσουν το Δίπλωμα και να δηλώσουν συμμετοχή ;

Στελέχη επιχειρήσεων , σε τμήματα επικοινωνίας , δημοσίων σχέσεων , εμπορικής επικοινωνίας , διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και κάθε στέλεχος που θέλει να ξεχωρίσει να αυξήσει τις αποδοχές του και την αποδοχή στην επιχείρηση όπου εργάζεται .

Επαγγελματίες , που θέλουν να βγούν απο την πεπατημένη της «δουλίτσας» και να πετύχουν τα πάντα στην καριέρα τους , λαμβάνοντας γνώση και πρακτική για να ξεκινήσουν την επόμενη ημέρα την υλοποίηση του οράματος τους

Φοιτητές που θέλουν να μάθουν πως λειτουργεί ένας επαγγελματίας πρακτικά στην αγορά και όχι ατελείωτες , παλαιομοδίτικες θεωρίες οι οποίες εκτός του ότι είναι ξεπερασμένες δεν προσφέρουν καμία πρακτική γνώση . Στο Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις θα βιώσετε μία συναρπαστική πρακτική εμπειρία .

Εταιρείες που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους ώστε να δημιουργήσουν άριστη εικόνα και φήμη , να μεγιστοποιήσουν όλα τα μεγέθη τους και να έχουν συνεργάτες που να γνωρίζουν πως θα πετύχουν οτιδήποτε με στρατηγικό τρόπο .

Πως μπορώ να ενημερωθώ για τη θεματολογία , και για το κόστος ; και πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή ;

Άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες ….

Ακολουθεί η θεματολογία των ενοτήτων :

 • Introduction to Public Relations – Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις.

Ακολουθεί η θεματολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του σεμιναρίου:

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .Πως πρακτικά ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει την Κοινωνική Δράση .
 • Eσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .Πως θα σχεδιάσετε την εσωτερική εικόνα η οποία εκπέμπει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις και η ιστορία τους στην Ελλάδα .
 • Ιστορική αναδρομή των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Ποιοτική έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Έρευνα τάσεων
 • Δημιουργία Εταιρικής Εικόνας και Εταιρικής Φήμης .
 • Σχεδιασμός της αξιακής βάσης .
 • Σύνταξη του Business Plan .
 • Κουλτούρα και Όραμα στην επιχείρηση .
 • Η δράση του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων .
 • Πως σχεδιάζεται η Στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Καμπάνια Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης .
 • Στρατηγικός σχεδιασμός Δημοσιότητας στα Social Media ( στα site Κοινωνικής Δικτύωσης )
 • Ανάλυση των πιό γνωστών Social Media και τα οφέλη από μία σχεδιασμένη καμπάνια δημοσιότητας σε αυτά .
 • Σύνταξη Δελτίου Τύπου .
 • Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου και Συνάντησης Τύπου .
 • Ποιά είναι όλα τα ειδικά μέσα επικοινωνίας των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Media Training .Εκπαίδευση απέναντι στα ΜΜΕ με test και εργαστήρια .
 • Image Making . Διαμόφωση προσωπικότητας .
 • Εκπαίδευση σε όλα τα είδη γραπτού λόγου στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Σχεδιασμός προγράμματος Lobbying . Γιατί οι Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων στις Βρυξέλλες που σχεδιάζουν Lobbying είναι τα πιό ακριβοπληρωμένα στελέχη στην Ευρώπη ;
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων , στρατηγικός σχεδιασμός . Πως θα αποφέρει η κάθε εκδήλωση οφέλη – κέρδη και θα διαμορφώσει θετική εικόνα .
 • Εσωτερικές εκδηλώσεις ( στην επιχείρηση ) .
 • Πράσινα event .
 • Check List , πρακτική σε περισσότερα από 20 είδη εκδηλώσεων , προτάσεις σε υποστηρικτές .
 • Πως θα κάνετε προτάσεις και θα σχεδιάσετε επιτυχημένες εκδηλωσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα .
 • Event Plan .
 • Xορηγία . Πως θα συντάξετε προτάσεις χορηγίας . Δεσμοί και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υποστηρικτές .
 • Eπικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .
 • Πρόληψη και Διαχείριση Κρίσεων .
 • Social Media και e-crisis .
 • Risk Management .
 • Δημόσιες Σχέσεις και Ψυχολογία .
 • Εξυπηρέτηση Πελατών . Πρακτική και εργαστήρια .
 • Πως θα εκπαιδεύσετε στην επικοινωνία τους τα στελέχη στην επιχείρηση σας .
 • Πολιτική Επικοινωνία . Πως θα σχεδιάσετε μία πολιτική καμπάνια .
 • Event Management – Διοργάνωση Εκδηλώσεων .
 • Branding Εκδηλώσεων – Κάθε εκδήλωση , θα είναι Brand .ñ     Διοργάνωση Special Event .
• Κατηγορίεςεκδηλώσεων .
• Μega Event – Hallmark Events – Major Event – Local Or Community Event – Festival – Sports Event – Business Event .
• Η σπουδαιότητα της στρατηγικής διοργάνωσης εκδηλώσεων στον Τουρισμό .
• Οργανισμοί προσέλκυσης ομάδων Τουρισμού , με βάση τη διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Η διαμόρφωση της εικόνας του οργανισμού , από τη διοργάνωση εκδήλωσης .
• Η επιχειρηματική ανάκαμψη από την στρατηγική διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Η κουλτούρα και ο πολιτισμός μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Η δομή του στρατηγικού σχεδιασμού . Πως ξεκινάμε και πως συνεχίζουμε .
• Η διαχείριση των ανθρώπινων αναγκών στις εκδηλώσεις .
• Παρουσίαση νέων προϊόντων – υπηρεσιών και η προώθηση πωλήσεων μέσω της επιτυχημένης εκδήλωσης .
• Η τοπική κοινότητα στη διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Ο εθελοντισμός στα Special Event .
• H Xoρηγία και το
• H Βασική ιδέα της εκδήλωσης.
• Τα ΜΜΕ και η προβολή των εκδηλώσεων .
• Ο Event Manager .
• To πρότυπο της Disney.
• Σχεδιασμός εκδήλωσης . Χρόνος – τόπος – κίνητρα .
• Η έρευνα πριν από κάθε εκδήλωση .
• Το κοστολόγιο – το Check list .
• Όραμα και αποστολή της εκδήλωσης .
• Operation Plans.
• To προσωπικό των εκδηλώσεων.
• Ομάδες εργασίας .
• Swot Analysis, της εκδήλωσης.
• Ο άξονας επικοινωνίας των εκδηλώσεων .
• Το Budget – το εξοδολόγιο.
• Απειλές και κρίσεις στις εκδηλώσεις .
• Επικοινωνιακή Διαχείριση κρίσεων σε εκδηλώσεις .
• Ticketing.
• Oι προσκεκλημένοι.
• Φωτισμός – ήχος – ειδικά εφέ – οπτικοακουστικά μέσα – οι προσκλήσεις – διακόσμηση – Μέσα Μεταφοράς – το αναμνηστικό δώρο .
• Experimental Event Management.
• Διοργάνωση Συνεδρίων – εκθέσεων – δεξιώσεων – cocktail – Party – Συνέντευξης Τύπου – επισκέψεις ξεναγήσεις – συναυλιών .
• Εκπαίδευση προσωπικού .
• Σαβουάρ Βίβρ.
• Catering
 • Customer Experience Relationship Management – ΕμπειρίαΕξυπηρέτησης  Πελατών  .
 • Ερευνητικά στοιχεία .
 • Πρόγραμμα Business To Consumer
 • Πρόγραμμα Business To Business
 • Πρόγραμμα Virtual Communities
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • Δημιουργία εναλλακτικών off line και οn line μέσων.
 • Πελατοκεντρική νοοτροπία.
 • Τοποθέτηση στόχων.
 • Γνώση νέων τεχνολογιών.
 • έρευνα Pitney Bowes .
 • νέες παρεχόμενες υπηρεσίες στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών.
 • Η τεχνολογική εξέλιξη στην εξυπηρέτηση.
 • Δημιουργία στόλου στελεχών με κατάρτιση και δεξιότητες στις υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων και εξυπηρέτησης πελατών.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • να ξεπερνάμε τις προσδοκίες των πελατών .
 • Η κουλτούρα και το όραμα του οργανισμού .
 • Η προτεραιότητα στον πελάτη .
 • Εξυπηρέτηση δεν είναι να χαμογελάμε στον πελάτη αλλά να χαμογελά ο πελάτης.
 • Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης είναι ο πελάτης.
 • Ο πελάτης πηγαίνει στον οργανισμό που τον εξυπηρετούν καλύτερα
 • Ικανοποίηση του πελάτη.
 • ποιότητα στην εξυπηρέτηση.
 • πλαίσιο συμπεριφορών άρτιας εξυπηρέτησης .
 • Γνωρίζουμε καλά τους πελάτες μας και κατανοούμε τις προσδοκίες τους.
 • πελάτες, τις τάσεις και τις στάσεις τους.
 • τα τέσσερα Π .Προσόντα – Προιόντα – Παρουσίαση – Πρακτικές .
 • σαφή μηνύματα.
 • Οι Ενέργειες μας
 • Image Making .
 • Στους πελάτες εφαρμόζουμε τον κύκλο ΣΕΑΠ
 • ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
 • next a competitive battlefield.
 • η σκηνοθεσία των εμπειριών που απολαμβάνουν οι πελάτες.
 • Total customer experience.
 • H θεατρική τέχνη στην εξυπηρέτηση των πελατών .
 • Predictive Analytics (ανάλυση πρόγνωσης).
 • Data Mining (εξόρυξη δεδομένων).
 • Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Branding
 • Συμβουλές για αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών .
 • η υπεροχή στην εξυπηρέτηση πελατών.
 • Ξεπερνώντας τις προσδοκίες των πελατών τους.
 • Φροντίζοντας τις ανάγκες του πελάτη .
 • Crisis Communication Management – Media Trainaing – Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων , Εκπαίδευση στα Μέσα Ενημέρωσης .
 • Εντοπισμός σεναρίων κρίσεων .
 • Πρόληψη κρίσεων .
 • Αποτελεσματική προετοιμασία για την αντιμετώπιση των κρίσεων .
 • Οι καθημερινές κρίσεις στην εταιρεία .
 • Η διοίκηση των ανθρώπων σε περιπτώσεις κρίσεων .
 • Πείτε στην κοινή γνώμη μέσω των ΜΜΕ τη σωστή ιστορία .
 • Εταιρική Εικόνα και Εταιρική Φήμη – Αξίες .
 • Οι κατηγορίες των κρίσεων .
 • Η δυναμική και η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης .
 • Άμεση ανάληψη δράσης διαχείρισης .
 • Οι κρίσεις στη βιομηχανία της εστίασης και των ειδών διατροφής / στη φαρμακοβιομηχανία / στις αεροπορικές εταιρείες / στον τραπεζικό κλάδο / στις πωλήσεις / στην αυτοκινητοβιομηχανία / στον τουρισμό / στην εξυπηρέτηση / απειλές τρομοκρατίας .
 • Θετική δημοσιότητα και πως την πετυχαίνουμε .
 • Ποιούς πρέπει να εκπαιδεύσουμε .
 • Ποιά στελέχη αναλαμβάνουν την ενημέρωση και ποιών ομάδων κοινού .
 • Ποιοί πρέπει να κάνουν την εκπαίδευση .
 • Ποιά είναι τα ΜΜΕ .
 • Πως δημιουργούμε τα μηνύματα της επικοινωνιακής διαχείρισης .
 • Πως « παίζουμε» στους κανόνες του παιχνιδιού .
 • Οι σωστές κινήσεις , σε κάθε κρίση .Διαχείριση κρίσεων .
 • Τα νέα Μέσα στο internet .Νέα μέσα – νέες ευκαρίες για επιτυχημένη διαχείριση .
 • E- crisis . Eπικοινωνιακή Διαχείριση στα blog – στο facebook – μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και στα υπόλοιπα Social Media .
 • Eταιρική επικοινωνία .
 • Διαφημιστική επικοινωνία .
 • Risk Managers .
 • Branding – Rebranding .
 • Eταιρική διακυβέρνηση .
 • Το Check list της επικοινωνιακής διαχείρισης .
 • Πως θα έχετε την πιό κατάλληλη Media List .
 • Εκπαίδευση στην κάμερα και εντοπισμός λαθών .
 • Suvival Kit .
 • Εκπαίδευση των στελεχών απέναντι στα ΜΜΕ .
 • Έξοδος από την κρίση .
 • Η σπουδαιότητα των δύο πρώτων ωρών .
 • Λόγος – ομιλία – ορθοφωνία .
 • Ποιότητα φωνής – ρητορία .
 • Εξάσκηση ατομικά σε κάθε συμμετέχοντα στις τεχνικές παρουσίασης εργασιών – μελετών – ερευνητικών διαδικασιών .
 • Σωματική επικοινωνία και πως τη χρησιμοποιούμε στις παρουσιάσεις .
 • Απόδοση λόγου .Πως χρησιμοποιούμε τον προφορικό λόγο σωστά και αποτελεσματικά για να αυξήσουμε την προσοχή και τη συμπάθεια του κοινού πρός το πρόσωπο μας .
 • Εμφάνιση στελέχους κατά τη διαδικασία παρουσίασης .
 • Φωνή . Χαρακτηριστικά και βελτίωση της ώστε να παραχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα .
 • Πως ελέγχεται η φωνή , η ένταση της , ο ρυθμός , η ποιότητα της σε παριπτώσεις παρουσίασης .
 • Βιβλιογραφία .
 • Παράδοση πινάκων ορθοφωνίας .
 • Image Making .
 • Το μέσο είναι οι ανθρωποι που διαχειρίζονται την κρίση .
 • Εκπαίδευση του υπεύθυνου ενημέρωσης σε σκληρές συνθήκες πίεσης κατά τη διάρκεια εξέλιξης κρίσης .

 

 1. 5.  CSR – Corporate Social Responsibility – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .
 2. Bιώσιμη Ανάπτυξη .
 3. Αειφόρος Ανάπτυξη .
 4. Ορισμοί της ΕΚΕ .
 5. Η πράσινη Βίβλος .
 6. Χαρακτηριστικά της ΕΚΕ .
 7. ΕΚΕ και Ελληνικές Επιχειρήσεις .
 8. Πως αντιμετωπίζει το Ελληνικό και το παγκόσμιο κοινό την ΕΚΕ των επιχειρήσεων .
 9. Η Παγκόσμια κατάταξη των εταιρειών βάση της Εταιρικής τους Υπευθυνότητας .
 10. Η μέθοδος μέτρησης Accountbility Rating .
 11. ΕΚΕ το πρότυπο Ευρωπαικών χωρών .
 12. Κατηγορίες δράσεων ΕΚΕ .
 13. Benchmarking .
 14. Corporate Social Responsibility .
 15. Ethical trade .
 16. Socially Responsible Investing .
 17. Triple Bottom Line .
 18. Αποστολή , Αξίες και Όραμα της ΕΚΕ .
 19. Εργασιακό Κλίμα .
 20. Κοινωνικός Διάλογος .
 21. ΕΚΕ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ .
 22. ΕΚΕ : ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ .
 23. Ανάπτυξη Τοπικών Οικονομιών .
 24. ΕΚΕ : ΗΘΙΚΗ .
 25. ΕΚΕ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ .
 26. ΕΚΕ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟS.B.I. –  ΕΥΡΗΜΑΤΑ .
 27. Εργομετρικό test μέτρησης του βαθμού Κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων .Μετρά 10 διαφορετικούς τομείς Κοινωνικής Δράσης των Επιχειρήσεων , και αξιολογεί περισσότερες από 50 δραστηριότητες τους στην Κοινωνική ευθύνη τους .

6 .  Internal Public Relations – Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .

 1. Η ανάπτυξη σχέσεων εσωτερικά στην επιχείρηση .
 2. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας .
 3. Τα οφέλη κάθε επιχείρησης από την καλή εσωτερική ψυχολογία .
 4. Εταιρική φιλοσοφία και κουλτούρα .
 5. Όραμα – στρατηγική –αποστολή .
 6. To εργασιακό κλίμα .
 7. Οι ανθρώπινες Σχέσεις .
 8. Βιομηχανική Ψυχολογία .
 9. Η έννοια της αποτελεσματικής Διοίκησης .
 10. Ο ηγέτης manager .
 11. Βασικές αρχές του προγράμματος Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων .
 12. Cooperation ( Συνεργασία ) – Coordination ( Συντονισμός ) – Confidence ( Εμπιστοσύνη ) .
 13. Σύστημα αξιών .
 14. Κοινωνική θέση .
 15. Εργονομικό test , αξιολόγησης στελεχών .
 16. Οι ρόλοι των στελεχών.
 17. Βασικές Αρχές του Human Resaurces .
 18. Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας .
 19. Ηλικακή κατανομή στελεχών ( κατηγορίες,  Generation x – y – Baby Boomers …..)
 20. H ικανοποίηση των στελεχών .
 21. Θεωρίες φιλοσοφίας της διοίκησης .
 22. Κατηγορίες Manager .
 23. Tα κίνητρα στην εργασία .
 24. Προσωπικές συνεντεύξεις .
 25. Διαδικασίες εκπαίδευσης στελεχών .

7 . Innovative Thinking on Building Brands – Branding .

 

 1. Στον πυρήνα του Branding .
 2. Love It Or Leave It .
 3. Brand Management vs Cost Management .
 4. Αξιακή Βάση .
 5. Ο Ανθρώπινος παράγοντας .
 6. Brand Re-energization .
 7. Brand Revitalizing .
 8. Υπερήφανοι για το Brand .
 9. Μικροστόχευση .
 10. Η ιδέα του Branding .
 11. Brand PYramid .
 12. Brand Essence .
 13. Η προσφορά εμπειρίας .
 14. Τεχνικές επικοινωνίας Branding .
 15. Η πιστότηταη εμπιστοσύνη στο Brand .
 16. Storytelling – αφήγηση της ιστορίας της επιχείρησης .
 17. Nation Branding .
 18. City Branding .
 19. Πολιτικός και Επικοινωνιακός σχεδιασμός .
 20. Στρατηγική .
 21. Η Ελλάδα ως Brand .
 22. Τομείς διαμόρφωσης της εικόνας χώρας .
 23. Brand Nation’s Plan .
 24. Το ανθρώπινο δυναμικό .
 25. Branding στην πράξη .
 26. Νέες τάσεις σατο branding .
 27. Αλλαγές στην εικόνα , την άποψη και τη γνώμη .
 28. Παγκόσμια δίκτυα επικοινωνίας .
 29. Εικόνα προόδου .
 30. Ταυτότητα ( εταιρικήπροσωπικήχώραςπόλης ) .
 31. Branding Cluster .
 32. Αισθητικήεπενδύσειςχώρα να ζείς .
 33. Τα πιό ξεχωριστά σημεία του Branding .

 

 1. Image Making .
 2. Facial Coding .
 3. H Πρώτη εντύπωση .
 4. H ψυχολογία σε κάθε προσωπικότητα .
 5. Σωματική επικοινωνία
 6. Καθρεπτικοί νευρώνες .
 7. Η αλλαγή στον τρόπο σκέψης .
 8. Φήμες – ψίθυροι .
 9. Οι εντυπώσεις που αφήνουμε .
 10. Με τι ακριβώς εικόνες μας ταυτίζουν οι άνθρωποι και γιατί .
 11. Εκπαίδευση στο να διαβάζετε τους ανθρώπους .
 12. Η ενσωμάτωση των αξιών , στην προσωπικότητα .
 13. Ο άνθρωπος που αγαπούν οι άνθρωποι και θέλουν να συνεργάζονται μαζί του
 14. Το αρχικό συναίσθημα που εκπέμπουμε .
 15. Η εικόνα που δίνουμε πρός το εξωτερικό περιβάλλον .
 16. Αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων .
 17. Το στύλ .
 18. Η εξωτερική εμφάνιση .
 19. Το άρωμα – το ντύσιμο – τα αξεσουάρ .
 20. Τα υποδήματα – η επιλογή των ρούχων – το ρολόι – τα γυαλιά .
 21. Καλή ζωή .
 22. Υγιές σώμα .
 23. Συνήθειες –τρόπος ζωής .
 24. Προβάλλεται καλά την προσωπικότητα σας .
 25. Ιδανική προσωπική ζωή .
 26. Ιδανική ψυχολογία .
 27. Η δύναμη του υποσεινήδητου .
 28. Συμβουλές ιδανικής επικοινωνίας .
 29. Ιδανική προσωπικότητα .
 30. Ασφαλείς λέξεις .
 31. Απόδοση ομιλίας .
 32. Ρητορία .
 33. Κλίμακα διαγνωστικών διαταραχών .
 34. Προσωπική νοημοσύνη.
 35. Κοινωνική νοημοσύνη .
 36. Απόδοση ομιλίας.
 37. Ιδανικός λόγος .
 38. Μιλώντας κατανοητά – σύντομα – περιεκτικά .
 39. Αποφεύγοντας τις ασθένειες της φωνής .
 40. Ορθοφωνικοί πίνακες .
 41. Ταχύτητα ομιλίας .
 42. Λάθη στην καθομιλουμένη .
 43. Χορηγία .
 44. Ιστορική αναδρομή της Χορηγίας.
 45. Τα είδη των Χορηγιών.
 46. Ορισμός της Χορηγίας.
 47. Διαφορές της Χορηγίας από το
 48. H Χορηγία στην Ελλάδα.
 49. Ο ΟΜΕΠΟ – Όμιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.
 50. Χορηγικά Κεφάλαια.
 51. Ανάπτυξη του Προγράμματος της Χορηγίας.
 52. Πως ταυτίζετε ο Χορηγός με την Χορηγία.
 53. Συγγραφή άρθρων από τον Χορηγό.
 54. Το σύχρονο νομοθετικό πλαίσιο για τη Χορηγία.
 55. Η Χορηγία είναι μακριά από την εμπορευματοποίηση των εκδηλώσεων.
 56. Η Χορηγία είναι ενέργεια με υψηλά ιδανικά.
 57. Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου , για την ανακοίνωση της Χορηγίας από τον οργανισμό.
 58. Ενέργειες δημοσιότητας της ανάληψης Χορηγίας από τον οργανισμό.
 59. Corporate Communication – Εταιρική Επικοινωνία .
  1. Eταιρική εικόνα – εταιρική φήμη – εταιρική ταυτότητα :
  2. H εγκεφαλική δράση στην εντύπωση της εικόνας – φήμης .
  3. Η αξιακή βάση ή η βάση των αξιών .
  4. Η αγοραστική συμπεριφορά .
  5. Επηρρεάζοντας αυτούς που επηρρεάζουν .
  6. Ο Ηγέτης Manager .
  7. Εταιρικό όραμα .
  8. Εταιρική κουλτούρα .
  9. Διαδικασίες – τεχνικές ανόδου αναγμωρισιμότητας . Η αξία του δυνατού ονόματος .
  10. Στο εσωτερικό της επιχείρησης .Ανθρωποι και Διοίκηση – Storytelling – αποτελεσματικό στέλεχος – τέστ στελεχικών δεξιοτήτων – οργανόγραμμα .
  11. Ψυχολογία της εργασίας .
 60. Διοίκηση Στρατηγική / H δημιουργία και η διαδρομή των φημών / media training   :
 • H χάραξη της στρατηγικής .
 • Ο άξονας των τακτικών .
 • Επιχειρησιακή έρευνα .
 • Ποιοτική έρευνα .
 • Εκπαίδευση στελεχών . Πως θα εκπαιδεύετε τα στελέχη στη διαχείριση της εεταιρικής εικόνας και φήμης .
 • Η διαδρομή της υλοποίησης της Εταιρικής Στρατηγικής .
 • Ενσωμάτωση στελεχικού δυναμικού στον στρατηγικό άξονα .
 • Φήμες , σκάνδαλα .
 • Το φαινόμενον του ψιθυρισμού .
 • Η εικόνα της εταιρείας στα ΜΜΕ .
 • Media Training για στελέχη / CEO / spokesperson .
 • Η κλινική ψυχολογία στο Image Making , για πωλητές / ceo / στελέχη / managers .
 • Branding / Risk Management  :
 • Nation Branding .
 • Εικόνα χώρας πρός τουριστική προβολή .
 • Εικόνα νομού – γεωγραφικής περιφέρειας .
 • Kοινωνικά δίκτυα .
 • Εταιρική επικοινωνία στο διεθνές περιβάλλον .
 • Κοινωνική Ψυχολογία των Μέσων Ενημέρωσης .
 • Το αποτύπωμα της εταιρείας στο μυαλό του καταναλωτή .
 • Risc & Crisis Management .
 • Informative Manager .
 • Διαμορφωτές κοινής γνώμης .
 • Ρωγμές στην εικόνα . Image Crevice .
 • Διάβρωση εικόνας .Image Corrosion .
 • Βλάβη στην εικόνα . Image Breakdown .
 • Κοινωνική Υπευθυνότητα .
 • Εταιρική Ηθική .
 • Εσωτερική Κοινωνική δομή .
 • Η ενσωμάτωση των αξιών στην καρδιά της επιχείρησης .
 • Η Αξιακή αρχιτεκτονική .
 • Οι επιχειρησιακές αξίες .
 • Οι στελεχικές αξίες .
 • Ερευνητικές διαδικασίες στην Κοινωνική υπευθυνότητα .
 • Κοινωνικές στάσεις και τάσεις .
 • Social Event Management .
 1. Συστήματα καινοτομίας / Στο εσωτερικό της επιχείρησης / Ηλεκτρονική Φήμη .
 • Συστήματα καινοτομιών .
 • Η ανάγκη της καινοτομίας .
 • Το χθές και το αύριο των επιχειρήσεων .
 • Οι άνθρωποι στις καινοτόμες επιχειρήσεις .
 • Η έρευνα στην καινοτομία .
 • Ανάλυση των τομέων .
 • Job Description .
 • Oι ρόλοι των στελεχών στη διαμόρφωση της εικόνας της εταιρείας .
 • Στελέχη υποδοχής .
 • Η τεχνική της Εταιρικής σκηνοθεσίας .
 • Πελατοκεντρική στρατηγική .
 • Η διαχείριση της εταιρικής φήμης , από τα στελέχη .
 • Η εταιρική φήμη στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον .
 • Strong Ties = Ισχυροί Δεσμοί .
 • Weak Ties = Ασθενέστεροι Δεσμοί.
 • Η εταιρεία και τα στελέχη στα Social Network Website.
 • Μηχανές αναζήτησης .
 • Blog .
 • Social net .
 • Επίσημα site .
 • E- crisis .
 • Ενημερωτικές σελίδες .
 • Σελίδες σχολιασμού .
 • Mail .
 • Ομαδικά mail .
 1. Media Relations .
 • Κοινωνική Ψυχολογία των ΜΜΕ . Ανάλυση .
 • Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
 • McGuire Communication Model , το μοντέλο των 12 μεταβλητών .
 • Το μοντέλο της πιθανότητας επεξεργασίας – Elaboration Likelihood Model των Petty και Cacioppo .
 • Το ευρετικό – συστηματικό μοντέλο, Heuristic – Systematic Model των Chaiken και Eagly .
 • Η επιρροή των μηνυμάτων .
 • Τα περιφερειακά στοιχεία .
 • Τα περιφερειακά συστήματα επικοινωνίας .
 • ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ .
 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ .
 • Οι μεταβλητές που επηρεάζουν την πορεία αφομοίωσης των μηνυμάτων .
 • Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MEDIA RELATIONS .
 • κατηγορίες των Μέσων Ενημέρωσης.
 • Λίστες με βάσεις δεδομένων .
 • Ποιοτικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των δημοσιογράφων.
 • Ραντεβού, συζητήσεις και προσωπική επικοινωνία, προς δημιουργία σχέσεων αμοιβαίου συμφέροντος .
 • Σύστημα διαχείρισης των πληροφοριών μας .
 • ΤΟ ΑΡΘΡΟ .
 • ΔΥΝΑΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ.
 • ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 • Ανακοίνωση Τύπου .
 • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ.
 • Οργανώνοντας τη συνέντευξη τύπου.
 • Συναντήσεις Τύπου .
 • Ο Γραπτός Λόγος .
 • Η συνέντυξη .
 • Νewsletter .
 • Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .
 • Ο spokesperson .
 • Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος .
 • Μedia Training .
 • Image Making .

12 .  Δημόσιες Σχέσεις και Κοινωνικά Δίκτυα .Φυσικά και Ηλεκτρονικά . Twitter – Facebook – SEO – ROI – WEB DESIGN .

 • Τι είναι τα Κοινωνικά Δίκτυα .
 • Κοινωνική Ψυχολογία .
 • Η ψυχολογία των Δικτύων .
 • Η σπουδαιότητα των Δικτύων .
 • Έξι βαθμοί διαχωρισμού – τρείς βαθμοί επιρροής .
 • Η διαδρομή στην κεντρικότητα των δικτύων .
 • Πως θα μπείτε στα δίκτυα .
 • Κοινότητες .
 • Καινοτομία .
 • Data Mining .
 • Social Network .
 • Facebook – Twitter – Linkedin – Skype – Wiki .
 • Seo – Roi .
 • Web Design .
 1. 13.  Relations Management .
 • Κοινωνική Ψυχολογία της Επικοινωνίας .
 • Values Management .
 • Status & Image Management.
 • Ερευνητικές διαδικασίες και ερευνητικά εργαλεία για αποτελεσματικό Relations Management .
 • Strategic stractures .
 • Μέθοδοι Επικοινωνίας στα Κοινωνικά Δίκτυα .
 • Συνδεδεμένοι στα Κοινωνικά Δίκτυα .
 • Σωματική Επικοινωνία .
 • Αρχές Human Resources Management .
 • Επαγγελματικά Ραντεβού – Επαγγελματικές Συναντήσεις .
 • Τεχνικές Παρουσίασης – Oresentation Skills .
 1. Start Up Your Own Business .
 • Όραμα – πως θα το εντοπίσετε .
 • Ποιοί είναι οι στόχοι σας ; Προσωπικοί και επαγγελματικοί .
 • Εντοπίστε ευκαιρίες και απειλές .
 • Στρατηγική , το Α και το Ω .
 • Στρατηγικός άξονας .
 • Μετάβαση στην επιχειρηματικότητα .
 • Νέες αγορές .
 • Από το παλαιό στο νέο .
 • Key Points .
 • Ποιές είναι οι εμπειρίες σας .
 • Τι ακριβώς θέλετε να κάνετε ;
 • Πως θα επικοινωνήσετε τη νέα σας ιδέα .
 • Δημιουργήστε το μήνυμα σας .
 • USP – Unique SellingPoint .
 • Ποιοί μοιράζονται τον ενθουσιαμό σας .
 • Πως θα μετατρέψετε την ιδέα σας σε προιόν και υπηρεσία .
 • Ονοματοδοσία προιόντος και υπηρεσίας .
 • Ποιά είναι η μεγάλη σας ιδέα .
 • Έρευνα αγοράς .
 • Ποιές είναι οι αγορές σας ;
 • Πως η έρευνα θα μεγιστοποιήσει τη διείσδυση σας στις αγορές .
 • Data Collection .
 • Προφίλ των πελατών σας .
 • Κατανοώντας τις καταναλωτικές και αγοραστικές συνήθειες .
 • Προιόν – τιμή – επικινωνία – προώθηση .
 • Viral – η σημασία του website .
 • Δημιουργώντας την ιστοσελίδα σας .
 • Business Plan .
 • Πως θα δημιουργήσετε το Business Plan .Οικονομικά στοιχεία – action plan – η αποστολή .
 • Αναλύσεις οικονομικού περιβάλλοντος – κοινωνικού .R.H.R.I Analysis .
 • Παρουσίαση του business plan .
 • Cashflow planning .
 • Τα οικονομικά της επιχείρησης .
 • Χρηματοδοτήσεις – επιδοτήσεις .
 • Ομάδα συνεργασίας . Ποιά ομάδα πλαισιώνει και υλοποιεί την ιδέα σας .
 • Διοικητικές ικανότητες .
 • Οργανόγραμμα – επιχειρησιακό πλάνο – αρμοδιότητες – job description .
 • Εγκαταστάσεις – εξοπλισμός .
 • Περιοχή έδρας .
 • Άνοιγμα στις αγορές .
 • Ξεχωριστά σημεία .
 • Σημεία υπεροχής .
 • Αναγνωρισιμότητα .
 • Πηγές βοήθειας και συνεργασίας .
 • Ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων .
 • Ο Νόμος .Επιμελητήρια . Start Up . The Law Steps .
 • Η αρχή .
 • Τι πρέπει να γίνει στους πρώτους 6 μήνες .

Διοίκηση – επικοινωνία – Human Resources – Οικονομικά μεγέθη – Αποτελεσματικότητα .

 

Ανάπτυξη = Άλλη Λογική

Γιώργος Παπατριανταφύλλου 2014

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

Αλλαγές οι οποίες γίνονταν σε 40-50 χρόνια τώρα πραγματοποιούνται σε 2-3 εβδομάδες .

Η τεχνολογία έχει διεισδύσει και έχει οργανώσει τη ζωή μας , τα μεγάλα δεδομένα δείχνουν το απόλυτο μέλλον .

Με το WEB 3.0 οι υπολογιστές θα αντιλαμβάνονται τα δεδομένα και θα προτείνουν λύσεις .

Η ανάγκη για βιώσιμο περιβάλλον , καθαρή ατμόσφαιρα , υγεία και εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι η πρόοδος , η ανάπτυξη , το μέλλον

 

Αλλαγή Σκέψης – Άλλη Λογική χρειαζόμαστε .

 • Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων των επαγγελαμτιών στην αλλαγή κουλτούρας να εκπαιδευτούμε ώστε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε . Όχι στο βόλεμα , την πρόσκαιρη κερδοφορία . Ναι στη δημιουργία υπηρεσιών και προιόντων που αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων πρός το καλύτερο .Κάθε επαγγελματίας πρέπει να προσπαθεί να προσφέρει με γνώμονα την καλυτέρευση της καθημερινότητας των ανθρώπων .
 • Νέο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο να βασίζεται στη δημιουργία Οράματος . Κάθε μαθητής και κάθε φοιτητής να οδηγείται στο να εντοπίζει αυτό για το οποίο «καίγεται» επαγγελματικά – κοινωνικά και να του προσφέρει τα «εργαλεία» ώστε να κάνει το Όραμα του πραγματικότητα .
 • Η τεχνολογία δεν είναι ακριβά Gadget αλλά η φιλοσοφία του να μεταφέρουμε σταδιακά το φυσικό κόσμο στον ψηφιακό . Αιαθητήρες – δεδομένα – οργάνωση – κοινωνικά δίκτυα – web 3.0 – ανάλυση δεδομένων ……. ο κόσμος Αλλάζει , εμείς ;
 • Η πολιτική πρέπει να γίνει ακόμα πιό δημοκρατική με την έννοια της ατομικότητας του κάθε ανθρώπου και τη συμβολή αυτού στη χάραξη πολιτικής .

Καταθέτω το δεκάλογο μου σύμφωνα με τον οποίο το Ανθρώπινο Γένος θα πάει μπροστά και ο δεκάλογος αυτός αποτελεί και έναν οδηγό Ανάπτυξης .

 

 • Οι αγορές παγκοσμίως ανοικοδομούνται . Καταρρέει ο παλαιός τρόπος επικοινωνίας -συναλλαγών – διαχείρισης των οικονομικών . Κάθε άνθρωπος ο οποίος πετυχαίνει στροφή 180 μοιρών στον τρόπο σκέψης μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία του και να πετύχει θαύματα στην επαγγελματική του πορεία .Απαιτείται ένα σαφές όραμα , δηλαδή να εξάγει ο κάθε ένας αυτό για το οποίο “καίγεται” το όνειρο το οποίο τον οδηγεί , να καταργήσει κάθε σκέψη ανταγωνισμού και να δημιουργεί υπηρεσίες οι οποίες να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη .
 • Η τεχνολογία ευνοεί την ιδιωτική επιχειρηματικότητα .Κάθε επαγγελματίας ο οποίος συλλαμβάνει τον τρόπο μεταφοράς της ζωής απο τον φυσικό κόσμο στον ηλεκτρονικό , δηλαδή σε κοινωνικά δίκτυα και άλλες εφαρμογές της τεχνολογίας , μπορεί να επιχειρήσει προσωπικά και να ανοίξει νέους δρόμους στον τομέα που θα επιλέξει .
 • Οι αξίες είναι εμφανείς περισσότερο απο ποτέ .Ποτέ η ανθρωπότητα δεν είχε περισσότερα “εργαλεία” ώστε να μπορεί να εντοπίζει τις αξίες των ανθρώπων και των επιχειρήσεων . Η δημοκρατία της επικοινωνίας οδηγεί κρατικούς και δημόσιους οργανισμούς στον εξορθολογισμό της εικόνας τους και των υπηρεσιών τους .Η κατάσταση αυτή ίσως δεν είναι πλήρως ορατή ή δεν είναι ακόμα σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αλλά είναι το καθολικό μέλλον μας .
 • Οι άνθρωποι ενώνονται .Μέσω των κοινωνικών δικτύων ηλεκτρονικών και φυσικών οι άνθρωποι οργανώνονται κάθε μέρα όλο και περισσότερο . Άγνωστοι – γνωστοί ανταλλάσουν απόψεις συνασπίζονται και διεκδικούν όλο και πιό συγκροτημένα δικαιώματα και επιθυμίες .
 • Η ροή της πληροφορίας αποτελεί το κεντρικό νευρικό σύστημα κάθε κοινωνίας.Με την πρόσβαση στην πληροφόρηση οι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε πολύ καλύτερα τον κόσμο και σίγουρα πολύ γρηγορότερα απο οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ύπαρξη του ανθρώπινου γένους . Η διείσδυση στα έγκατα της πληροφόρησης έχει κάνει αυτή τη γενιά την πιό έξυπνη στην ιστορία της ανθρωπότητας .Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι αναφέρουν πως στους εγκεφάλους των ανθρώπων ενεργοποιούνται πλέον νέα νευρωνικά δίκτυα τα οποία “ξυπνούν” με ερέθισμα την αναζήτηση και την επιλογή των κατάλληλων πληροφοριών .
 • Ο κόσμος έρχεται ολο και πιό κοντά.Πατώντας την ιστοσελίδα οποιασδήποτε επιχείρησης σε οποιοδήποτε σημείο στον πλανήτη μπορούμε να έχουμε μία τέλεια επικοινωνία για αγορές – πληροφορίες – ενημέρωση ή για όποια ανάγκη έχουμε . Η Google αλλά και άλλοι ιστότοποι προσφέρουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μετάφραση σε όποιο κείμενο μας σε περισσότερες απο 100 γλώσσες παγκοσμίως .
 • Εκατομμύρια ευκαιριών . Ακόμα και μία απλή εφαρμογή η οποία μπορεί να δώσει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα των ανθρώπων είναι ικανή να κάνει πλούσιο τον εφευρέτη της . Καθημερινά εκατοντάδες παραδείγματα παγκοσμίως αποδεικνύουν το συγκεκριμένο .Ζούμε στην εποχή της μεγαλύτερης μεταφοράς δεδομένων και κοινωνικών δομών απο ένα περιβάλλον σε άλλο , απο τον φυσικό στον ηλεκτρονικό κόσμο .
 • Οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι επενδύουν σε οτιδήποτε είναι Value For Money.Μία απο τις μεγαλύτερες ανακρίβειες της εποχής μας είναι πως οι επιχειρήσεις έχουν πάψει να επενδύουν χρήματα . Αντιθέτως . Οι επιχειρήσεις αλλά και οι άνθρωποι εξατομικευμένα έχουν πάψει ή παύουν σταδιακά να πετούν τα χρήματα τους και κάθε μορφή επένδυσης εάν αυτή δεν έχει ένα πλήρες , οργανωμένο πλάνο ανάπτυξης και κερδοφορίας χρηματοοικονομικής – στην εικόνα – στο μέλλον .
 • Η ζωή μας απλοποιείται – οργανώνεται διευθύνεται πολύ πιό εύκολα.Η τεχνολογία με τις υπηρεσίες της αρχίζει και μας επιστρέφει πίσω χρόνο ο οποίος είναι χρήμα . Σε πολλά στάδια της ζωής μας πληρώνουμε για να αγοράσουμε απλά και μόνο χρόνο π.χ γιατί επιλέγουμε μία λεωφόρο με διόδια αν και πρέπει να πληρώσουμε για τη διέλευση μας ; για να φτάσουμε πιό γρήγορα , συνεπώς “αγοράζουμε” χρόνο . Ακόμα και ότι απομακρυνόμαστε σταδιακά απο τις ουρές των τραπεζών γιατί πραγματοποιούμε τις συναλλαγές μας μέσω web banking είναι χρόνος ο οποίος μεταφράζεται σε χρήμα καθώς αυτές τις ώρες ίσως προσφέρουμε εργασία και υπηρεσίες οι οποίες μας αποφέρουν χρήματα .
 • Η νέα γενιά των ανθρώπων είναι απολύτως εξελιγμένη – συγκροτημένη – οργανωμένη.Έχουν όραμα και απαιτούν αξίες . Γνωρίζουν πράγματα τα οποία οι γηρεότεροι δεν θα μάθουν ποτέ . Έχουν στόχο να αλλάξουν τα πάντα και θα το πετύχουν . Έχουν γίνει δάσκαλοι μας , συναποφασίζουν δημοκρατικά στα social media με μεγάλη άνεση , είναι δεκτικοί και σίγουρα θα είναι αποτελεσματικοί .Είμαι υπερήφανος για τη νέα γενιά και είμαι βέβαιος πως θα πάνε μπροστά το ανθρώπινο γένος .

“Αυτοί που είναι τόσο τρελοί ώστε να πιστεύουν πως μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο ……. είναι αυτοί που τον αλλάζουν” Στήβ Τζόμπς .

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  )  Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

 

 

—————————————————————

 

Changes which took place in 40-50 years conducted in 2-3 weeks.

 

Technology has penetrated and has organized our lives, large data show the ultimate future.

 

With WEB 3.0 computers will perceive the data and propose solutions.

 

The need for a sustainable environment, clean air, health and exploitation of Renewable Energy Sources is progress, growth, future

 

Change Thought – Another logical need.

Education at all levels of the professional or the culture change to teachers to change the way we think. Not in sureness, the temporary profitability. Yes to create services and products that change people’s lives for the better .Each professional should endeavor to offer-driven improvement of everyday life of people.

New modern educational system that is based on the creation of Vision. Each student and each student is led to identify what we «burned» business – socially and offer him the «tools» to make the Vision a reality.

The technology is not expensive but Gadget philosophy gradually transfer the physical world to the digital. Aiathitires – data – organization – social networks – web 3.0 – data analysis ……. The world is changing, we?

The policy should be made even more democratic in the sense of individuality of each person and this contribution to policy making.

I deposit my decalogue according to which the human race will go ahead and the decalogue and constitutes a development driver.

 

Markets worldwide are rebuilt. Collapses the old way communication -synallagon – economic management. Every man who achieves 180 degree turn in thinking may change the psychology and achieve miracles in his professional path .Apaiteitai a clear vision, ie to export each one one for which «burns» the dream that leads him to eliminate any thought of competition and create services that make people’s lives better.

The technology is conducive to private entrepreneurship. Every professional who captures the mode of life of the natural world in the electronics, ie in social networks and other applications of technology can personally try and open new areas in which to choose.

These values are evident more than ever. Never has humanity had more «tools» to be able to identify people’s values and business. The communication democracy leads state and public organizations in streamlining their image and services .The situation is perhaps not fully visible or not is still a very high rate but is our global future.

People come together. Through social networks, electronic and physical people are organized every day more and more. Unknown – known exchange views teaming and claiming more and more structured rights and wishes.

The flow of information is the central nervous system of any society .With access to information people understand much better the world and certainly much faster than any other time in the existence of mankind. The penetration into the depths of information has made this generation the most intelligent in human history .The social psychologists report that the brains of people now activated new neural networks that «wake up» to trigger the search and selection of appropriate information.

The world is coming closer and closer .Patontas website of any company anywhere in the world can have a perfect communication to shopping – information – information or whatever we need. The Google and other sites offer within seconds any translation in our text in over 100 languages worldwide.

Millions opportunities. Even a simple application that can provide solutions to specific problems of people are capable of making the rich inventor. Everyday hundreds of examples worldwide demonstrate this .Zoume in the age of greater data transfer and social structures from one environment to another, from the physical to the electronic world.

Businesses and people invest in anything Value For Money .a of the biggest inaccuracies of our time is how businesses have ceased to invest money. Contrast. Businesses and people individually have ceased or become gradually throwing their money and any form of investment if it does not have a complete, organized development plan and financial profitability – the picture – in the future.

Our life is simplified – run run far more easily .The technology with the services of our returns and starts back time which is money. At many stages of our lives we are paying to buy just time for instance why choose a highway toll though we must pay for our passage? to get quicker, thus «buy» time. Even that we gradually move away from the queues of banks because we perform our transactions via web banking is time which translates to money as those hours you work and offer services that bring us money.

The new generation of people is quite sophisticated – structured – organized .Echoun require vision and values. They know things that the gireoteroi will never learn. They aim to change everything and I will succeed. They have become our teachers, co-decide democratically on social media with great comfort, receptive and will definitely be effective .Eimai proud of the new generation and I am sure that they will go ahead mankind.

«Those who are so crazy to think they can change the world ……. They are the ones that change the «Steve Jobs.

 

George I. Papatriantafyllou

 

George Papatriantafyllou is the Author of books, Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile ed. Stamoulis 2011 board member HSWMA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) teaches Public Relations and Business Administration executives businesses and gpappr@gmail.com students

 

George Papatriantafyllou,

 

He teaches Public Relations and Business Administration in Kariera company http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high-level training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 our .Seminaria http://goo.gl/b4SIA

 

Nation Branding και Lobbying – για την Ελλάδα .

papatriantafillou πολιτική επικοινωνία

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

Είναι άμεση προτεραιότητα ο σχεδιασμός ανάκμαψης της εικόνας της Ελλάδας .

 • Εντοπισμός κατόπιν ερευνητικής διαδικασίας ενός σαφέστατου εθνικού αναπτυξιακού οράματος , δηλαδή μία νέα φρέσκια τοποθέτηση στην παγκόσμια κοινότητα .
 • Πρέπει με βάση αυτό το όραμα να επικοινωνηθεί ένα εξίσου σαφές μήνυμα , μία ιστορία καινούργια η οποία να περιγράφει τη νέα πορεία της χώρας , ιστορία η οποία να συγκινεί και να γοητεύει ενώ παράλληλα να είναι συνταγμένη με τις παγκόσμιες επιστημονικές – αναπτυξιακές τάσεις .
 • Καμπάνια επίδειξης των αξιών της συνέπειας , της αξιοπιστίας , της ειλικρίνειας .
 • Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με συναντήσεις υψηλού επιπέδου .
 • Συναντήσεις τύπου και συνεχείς συνεντεύξεις τύπου πρός ενημέρωση και επίδειξη των αξιών της χώρας .
 • Δημιουργία πλαισίου συναισθηματικής επικοινωνίας ώστε να γίνει η χώρα τόπος που να αγαπηθεί για την ποιότητα τω υπηρεσιών μας και των προιόντων παραγωγής μας .
 • Διαπραγματευτικός επανασχεδιασμός απο πολιτικό και διπλωματικό προσωπικό .
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις στο τουριστικό προσωπικό και στο προσωπικό υποδοχής τουριστών – επισκεπτών και επισκεπτών υψηλής συμβολικής αξίας .
 • Πλάνο εκδηλώσεων Mega – Hallmark – Special Events .
 • Social Media Campaign με στρατηγικό σχεδιασμό   και ειδικών event τα οποία μεταδίδονται απ’ευθείας μέσω social media .

Lobbying :

Στη χώρα μας το Lobbying έχει μία εντελώς διαφορετική υπόσταση και έννοια απο ότι πραγματικά είναι .

Το Lobbying είναι μία δραστηριότητα άσκησης πίεσης πρός επίτευξη συμφωνιών αμοιβαίου συμφέροντος .

Η «καρδιά» του Ευρωπαικού Lobbying βρίσκεται στις Βρυξέλλες αλλά στη χώρα μας είναι εντελώς άγνωστη δραστηριότητα  , τουλάχιστον στην πραγματική της διάσταση .

Στη χώρα μας κάθε επιχείρηση αντιδικεί με σφοδρότητα με φορείς – οργανισμούς – πολιτεία – κράτος  δαπανώντας τεράστια ποσά σε δικαστικές διαμάχες ενώ η λύση για να πετύχει σπουδαίες ρυθμίσεις και τους στόχους της είναι η ανάπτυξη σχέσεων μέσω του Προγράμματος των Δημοσίων Σχέσεων , Lobbying .

 

 

 • ΟΡΙΣΜΟΣ.

Το Lobbying είναι μία ενέργεια , μία δράση με σκοπό να επιτύχει θετικό αποτέλεσμα για τον οργανισμό κατά τη διάρκεια επαφών με τις κυβερνητικές αρχές και τους πολιτικούς.

Σε κάποιες χώρες είναι γνωστό αυτό το πρόγραμμα ως Δημόσιες Υποθέσεις.

Lobbying , είναι οι προσπάθειες και ενέργειες εκείνων που προσπαθούν να επιδράσουν στη νομοθεσία..

Lobbying είναι οι προσπάθειες άσκησης επιρροής κατά τη διαμόρφωση ή εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής .

Lobbyist , είναι εκείνος που έχει προσληφθεί επαγγελματικά να ασκήσεις επιρροή ( to lobby ) πρός όφελος των πελατών του ή να συμβουλεύει τους πελάτες του πως να κάνουν lobbying οι ίδιοι.

Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις είναι σε μια διαρκή και καθημερινή επαφή και επικοινωνία με κυβερνητικούς μηχανισμούς και κυβερνητικές υπηρεσίες. Απαιτείται ένα πλήρες και οργανωμένο Πρόγραμμα το οποίο θα διευκολύνει και θα βοηθήσει τον οργανισμό να πετυχαίνει άμεσα, γρήγορα και θετικά τις υποθέσεις του με τις υπηρεσίες αυτές.

Προσπαθούμε να καταγράφουμε πολύ και να καταλαβαίνουμε τι έρχεται ποιά είναι τα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιές νομοθεσίες και ρυθμίσεις θα πρέπει να περιμένουμε και πως αυτές θα επηρεάσουν τον πελάτη μας.

Σκοπός μας είναι λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουμε έχουν φωνή και ότι αυτή η φωνή θα ακουστεί την κατάλληλη στιγμή».

 • Per H. Heggenes, Πρόεδρος και CEO Βρετανίας και γενικός Διευθυντής για τις σχέσεις του παγκοσμίου δικτύου των θυγατρικών της Burson Marsteller.

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων , στην ουσία οικοδομούν πολιτικές  σχέσεις προστασίας για τον οργανισμό που εκπροσωπούν.

Οι ενέργειες του προγράμματος Lobbying λειτουργούν υποστηρίζοντας ολη τη στρατηγική δομή μίας καμπάνιας Δημοσίων Σχέσεων.

Στους μεγάλους οργανισμούς με τα προγράμματα Lobbying οι σχέσεις με τους κυβερνητικούς μηχανισμούς δημιουργούν ένα υψηλής αισθητικής προφίλ.

Οι ενέργειες των προγραμμάτων Lobbying προστατεύουν τον οργανισμό από ενδεχόμενες κρίσεις.

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάζεται από τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων μόνο για καλούς και ηθικούς σκοπούς, έτσι ώστε να δίνονται οι κατάλληλες λύσεις όταν η εταιρεία τις χρειάζεται.

Παραδίδουμε άρθρα και επιστολές με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως οργανισμός ή ως επαγγελματικό σωματείο, ένωση κτλπ.

Είναι θετικό να προτείνουμε εμείς μία λύση , ώστε να είναι ευδιάκριτο το αίτημα μας.Είναι επίσης πολύ σπουδαίο να απευθύνουμε το αίτημα αυτό στο κατάλληλο τμήμα του Υπουργείου.

Στο επόμενο στάδιο ζητάμε τηνν άμεση επίλυση του προβλήματος. Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τις επόμενες κινήσεις της εταιρείας του, ενώ ταυτόχρονα ζητά συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Προσπαθούμε πάντα να πετύχουμε την κατανόηση των κυβερνητικών στελεχών, ενώ οργανώνουμε καμπάνια ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το θέμα.

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων στο πρόγραμμα Lobbying έχουν ως σκοπό να επηρρεάσουν τη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής.

2700 εταιρείες lobbying και 15.000 στελέχη εδρεύουν στις Βρυξέλλες ( στοιχεία Μάιος 2007 ).

Στις Βρυξέλλες οι επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου διαμορφώνουν τα 2/3 της νομοθεσίας που ισχύει σήμερα στις 25 χώρες – μέλη.

Οι 15.000 λομπίστες ξοδεύουν κάθε χρόνο 60-90 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου  να αποκτήσουν πρόσβαση στα κέντρα των αποφάσεων της ΕΕ.

Στις Βρυξέλλες ανάμεσα στους μεγαλύτερους πελέτες Lobbying είναι εταιρείες χημικών , ενέργειας, υψηλής τεχνολογίας , επικοινωνιών.

Το 70 % των εταιρειών Lobbying προωθούν επιχειρηματικά συμφέροντα, το 10% τα συμφέροντα μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και το 20% συμφέροντα άλλων ενδιαφερομένων.

Στις Βρυξέλλες οι λομπίστες προσπαθούν να αποκτούν πρόσβαση στην πληροφορία αλλά και να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους νομοθέτες και τους γραφειοκράτες .

Lobbying είναι η διαδικασία κατά την οποία οι εκπρόσωποι ενός οικονομικού χώρου , μίας κυβέρνησης , μίας ένωσης , ενδιαφέρονται να κάνουν γνωστά και να υπερασπίσουν τα συμφέροντα τους .

Το Lobbying στην Ευρωπαική Ένωση αποτελεί δραστηριότητα που έγκειται στην ανταλλαγή επαρκών πληροφοριών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή από ή πρός τους θεσμούς της Ευρωπαικής Ένωσης , με αντικείμενο την εξουδετέρωση , τροποποίηση ή επίδραση επί του περιεχομένου των αποφάσεων των θεσμικών οργάνων.

Αποτελεί δραστηριότητα που τελείται από ένα σύνολο επαγγελματιών της επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων .

Οι επαγγελματίες αυτοί μπορεί να εκπροσωπούν «Ομάδες Συμφερόντων» ή ακόμα και πρεσβείες .

Lobbying είναι η διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση όλων των νόμιμων μέσων και πρακτικών με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών ή επιχειρηματικών στόχων στα πλαίσια των κέντρων λήψης αποφάσεων .

Philippe Gervais, Capital Hill Group .

Lobbying είναι η προσπάθεια επίδρασης στη νομοθετική ή εκτελεστική εξουσία.

Ως Ευρωπαικό Lobbying ορίζεται :

H δραστηριότητα που αναπτύσσεται είτε από εκπροσώπους ενός οικονομικού χώρου , μίας Κυβέρνησης , μίας Ένωσης , είτε από άτομα που ασχολούνται σε επαγγελματική βάση με την προώθηση των συμφερόντων των πελατών τους , ανξαρτήτως αντικειμένου , και που αποσκοπεί , μέσω της χρησιμοποίησης όλων των απαραίτητων μέσων και πρακτικών , στην επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών και επιχειρηματικών στόχων στο πλαίσιο της λειτουργίας των θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαικής Ένωσης.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 καιΕταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  )  Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

 

——————————————————————————————————————————————————————–

By George Papatriantafillou

Nation Branding and Lobbying – to Greece.

 

There is an urgent priority to design anakmapsis image of Greece

 

Locating on the research process a clear national development vision, ie a new fresh installation of the global community.

It based this vision to communicate with an equally clear message, a story novel which describes the new course the country’s history which moves and charms while being indexed with the global scientific – developmental trends.

Campaign demonstration of the values of consistency, reliability, honesty.

Developing trusting relationships with high-level meetings.

Meetings press and continuous press conferences for information and demonstration of the country’s values.

Creating emotional communication framework to make the country a place to be loved for the quality of our interim services and our manufacturing products.

 

Negotiating redesign of political and diplomatic staff.
Continuous training at the tour staff and hospitality staff – visitors and visitors high symbolic value.
Plano Mega events – Hallmark – Special Events.
Social Media Campaign with strategic planning and special event which is transmitted directly through social media.

 

Lobbying:

 

In our country the Lobbying is an entirely different concept from reality and that it really is.

 

The Lobbying is a lobbying activities to achieve mutual interest agreements.

 

The «heart» of the European Lobbying in Brussels but in our country is completely unknown activity, at least in its true dimension.

 

In our country, every business dispute with vehemence with agencies – agencies – state – state spending huge amounts in litigation with the solution to achieve great settings and aims at developing relationships through the Program of Public Relations, Lobbying.

 

 

DEFINITION.

The Lobbying is an action, an action in order to achieve positive results for the organization during contacts with government authorities and politicians.

 

In some countries it is known to this program as Public Affairs.

 

Lobbying, the efforts and actions of those who are trying to influence the legislation ..

 

Lobbying is the lobbying efforts in the formulation or implementation of public policy.

 

Lobbyist, he is engaged professionally exercises influence (to lobby) for the benefit of clients or advising clients how to do lobbying themselves.

 

Organisations and businesses are in a constant and daily contact and communication with government mechanisms and government agencies. It required a complete and structured program which will facilitate and help the organization to achieve directly, quickly and positively the affairs of these services.

 

We try to record a lot and understand what is what are the issues facing the European Union, what laws and regulations you should expect and how they will affect our customer.

 

Our aim is therefore to ensure that stakeholders we represent have a voice and that this voice will be heard at the appropriate time. »

 

Per H. Heggenes, President and CEO Britain and General Director for relations of the global network of subsidiaries Burson Marsteller.

Professional Public Relations, in essence build political protection ratios for the organization they represent.

 

The program measures Lobbying work arguing throughout the strategic structure of a public relations campaign.

 

In large organizations with programs Lobbying relations with governmental mechanisms create a highly aesthetic profile.

 

The actions of Lobbying programs protect the body from possible attacks.

 

This program was designed by professional PR only good and moral purposes, so that given appropriate solutions when the company needs them.

 

We deliver articles and letters to the problem we face as an organization or a professional association, union roundtrips.

 

It is good that we propose a solution to the request also is clearly visible mas.Einai very important to send out a request to the appropriate department of the Ministry.

 

In the next step we ask tinn immediate resolution of the problem. The professional PR inform the competent authority for the next moves of the company, while calling meetings between the parties.

 

We always try to achieve the understanding of government officials and organize awareness campaign public opinion on the subject.

 

Professional Public Relations Lobbying program are designed to influence the formation of government policy.

 

2700 lobbying companies and 15,000 executives based in Brussels (data May 2007).

 

In Brussels the committees of the European Parliament form 2/3 of the legislation currently in force in 25 countries – members.

 

15,000 lobbyists spend annually EUR 60-90 million in order to gain access to the centers of EU decisions.

 

In Brussels among the largest pellets Lobbying is chemical companies, energy, high technology, communications.

 

70% of Lobbying companies are promoting business interests, 10% of the interests of non-governmental organizations and 20% interests of other stakeholders.

 

In Brussels lobbyists trying to gain access to information and to create trusting relationships with legislators and bureaucrats.

 

Lobbying is the process by which the representatives of an economic space, a government, a compound interest to make known and to defend their interests.

 

The Lobbying in the European Union is an activity involving the exchange sufficient information for a specified period of time from or to institutions of the European Union, designed to eliminate, modify or influence on the content of the institutions’ decisions.

 

An activity that consists of a set of communication professionals and Public Relations.

 

These professionals may represent «Interest Groups» or even embassies.

 

Lobbying is the process that involves using all legal means and practices to achieve specific political or business objectives in decision-making centers.

 

Philippe Gervais, Capital Hill Group.

 

Lobbying is the attempt to influence the legislative or executive.

 

As European Lobbying defined:

 

H activity developed by representatives of an economic space, a government, a Union or from people involved on a professional basis to promote the interests of their customers, anxartitos object, and which aims, through the use of all necessary means and practices , to achieve specific political and business objectives within the functioning of the EU institutions.

 

Papatriantafyllou George

 

George Papatriantafyllou is the Author of books, Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 kaiEtairiki Picture ed. Stamoulis 2011 board member HSWMA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) teaches Public Relations and Business Administration to business executives and gpappr@gmail.com students

 

George Papatriantafyllou,

 

He teaches Public Relations and Business Administration in Kariera company http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high-level training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 our .Seminaria http://goo.gl/b4SIA

Τα θεμέλια της μεταφυσικής της τεχνολογίας .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου 2014

Ευημερία , πρόοδος και ανάπτυξη είναι η συνεχής ενασχόληση με τις ανθρώπινες ανάγκες .

 

Καμία κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει εάν δεν υπάρξει αλληλεγγύη και κάθε άνθρωπος να προσπαθεί μέσα απο τις πράξεις του και την εργασία του να κάνει καλύτερη την καθημερινότητα των ανθρώπων .

 

Η φιλοσοφία της τεχνολογίας είναι η μεταφορά των καθημερινών μας δραστηριοτήτων εντός των πλαισίων της οργάνωσης και της αυτοματοποίησης που μας επιτρέπει η τεχνολογία μέρα με τη μέρα , λεπτό με το λεπτό όλο και περισσότερο .

 

Αλλαγές οι οποίες γίνονταν σε δεκαετίες πλέον πραγματοποιούνται σε λίγες ημέρες .

 

Η Ανθρωποκεντρική λογική είναι η μόνη Ελπίδα για ευτυχία .

 

Τα δεδομένα και η ανάλυση αυτών μπορούν να προσφέρουν λύσεις και καινοτομία .

 

Κώδικες οι οποίοι είναι πιστή αντιγραφή του φυσικού κόσμου μπορούν να οργανώσουν την καθημερινότητα μας .

 

Ότι πράτουμε σήμερα σε μερικά χρόνια θα γίνεται απο εφαρμογές ή απο τα δίκτυα .

 

Το όραμα της γενιάς αυτής είναι ξεκάθαρο . Λύσεις για τους ανθρώπους μέσω της τεχνολογίας .

 

Η φιλοσοφία και η κουλτούρα της τεχνολογίας είναι μία λογική καθολική – ρεαλιστική και απαραίτητο να κατανοήσουν οι άνθρωποι πως μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία πρός όφελος των ανθρώπων .

 

Η τεχνολογία είναι οργάνωση , καλύτερες συνθήκες ζωής , περισσότερη πληροφόρηση , καλύτερες υπηρεσίες , ταχύτητα , έλεγχος , πρόοδος .

 

Πρώτα πρέπει να οργανωθεί το σχέδιο της οργάνωσης . Να είναι σαφές όπως και η αποστολή της τεχνολογίας .

 

Να μπορεί να “μιλά” στην ψυχή των ανθρώπων και να τους προσφέρει υπηρεσίες που θα αλλάζουν τη ζωή τους για πάντα και πρός το καλύτερο .

 

Τα δίκτυα και η ατομικοποίηση της ζωής μας είναι το απόλυτο μέλλον . Μέσω των εξατομικευμένων ιδιαιτεροτήτων και αναγκών τα δίκτυα θα μπορούν να προωθήσουν κάθε επιθυμία και ανάγκη μας .

 

Οι Αξίες πρέπει να είναι  στη δομή της τεχνολογίας ώστε το αποτέλεσμα να είναι απολύτως  χρήσιμο .

 

 

Κανέναν δεν πρέπει να τρομάζει η εξέλιξη και η πρόοοδος . Το Ανθρώπινο Γένος πάντα άλλαζε και θα συνεχίσει να εξελίσσεται , τόσο ώστε να ……………………………………………..

 

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com , και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

————————————————-

 

The foundations of the metaphysics of technology.

Prosperity, progress and development is the continuous preoccupation with human needs.

No society can prosper unless there is solidarity and any man trying through his actions and his work to make better the daily life of people.

The philosophy of technology is the transfer of our daily activities within the framework of the Organization and automation that allows us the technology day by day, minute by minute more and more.

Changes which were taking place in decades now made in a few days.

The Anthropocentric rational is the only hope for happiness.

The data and the analysis of these can offer solutions and innovation.

Codes which are faithful copy of the natural world can organize our day-to-day life.

They have today in some years will be done by applications or by the networks.

This generation’s vision is clear. Solutions for people through technology.

The philosophy and the culture of technology is a logical universal – realistic and more essential to understand people how they can use technology for the benefit of people.

The technology is set up, better living conditions, more information, better services, speed, control, progress.

First you need to set up the plan of the organization. To be clear as well as the Mission of the technology.

Can «speak» to the soul of the people and to offer them services that will change their lives forever and for the better.

The networks and the atomikopoiisi of our lives is the absolute future. Through personalized particularities and needs the networks will be able to promote our every wish and need.

The values must be in the structure of technology so that the result is absolutely useful.

No need to frighten the evolution and progress. The human race has always changed and will continue to evolve, so so……………………………………………..

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations Programs versions Stamoulis 2008 and corporate image ed. Stamoulis 2011 member of the Board of the EEDS (Greek PR firm/the Scientific Association of public relations in Greece) and a certified instructor by ekepis, supervision of the Ministry of education, culture and sport. He teaches public relations and business administration to business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

He teaches public relations and business administration, the company Careerbuilder http://www.kariera.gr member of international network of Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and helps wider strains to develop their careers. George Papatriantafyllou is in the area of Careerbuilder Business Seminars, since 1999 our Seminars http://goo.gl/b4SIA.

Conducts Lectures and speeches on every type and size organizations, Chambers and businesses, in every town in Greece and Cyprus.

Contact him at: gpappr@gmail.com, and by phone at 6974313052.

R.H.R.I Analysis . Η Αέναη αλλαγή στον τρόπο αξιολόγησης της επιχείρησης .

IMG_6855

Μία έρευνα του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

Η ανάλυση αυτή είναι προιόν της προσωπικής μου έρευνας απο τη συλλογή δεδομένων ποιοτικών ευρημάτων εδώ και πολλά χρόνια στον κόσμο των επιχειρήσεων και των εκπαιδεύσεων μου σε στελέχη .

Εκτιμώ πως είναι ότι πιό σύγχρονο μπορεί να μελετήσει κάθε τύπου επιχείρηση ώστε να αξιολογήσει τη θέση της στις αγορές και στην κοινωνία .

 

Αυτή είναι η πιό εξελιγμένη ανάλυση – έρευνα στις επιχειρήσεις .

 

 

Με την R.H.R.I ανάλυση πετυχαίνουμε μία απολύτως επαρκή διερεύνηση των επιπέδων και των δομών κάθε επιχείρησης . Συγκεντρώνοντας τα στοιχεία μπορούμε να πετύχουμε όλες τις διορθώσεις ώστε να οδηγήσουμε κάθε επιχείρηση στην ευημερία .

 

Η καινοτομία του R.H.R.I είναι πως έχει σχεδιαστεί ώστε να μελετά ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την πορεία , την πρόοδο και όλα τα μεγέθη κάθε επιχείρησης σύμφωνα με τις νέες παγκόσμιες κοινωνικές – επιχειρηματικές δομές .

 

Δεν εστιάζει σε παραδοσιακά χαρακτηριστικά όπως τα παρωχημένα μοντέλα ανάλυσης .

 

Είναι το μέλλον στην επιχειρηματική ανάλυση και διαπιστώστε το .

 

Relations –  Human Resources – Reputation – Image .

 

R-elations : Μελετάμε το επίπεδο και τον βαθμό της δημιουργίας σχέσεων εντός και εκτός επιχείρησης . Πως οι άνθρωποι συνεργάζονται – πως δημιουργούν δεσμούς εμπιστοσύνης – με ποιούς τρόπους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους – ποιές οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων κάθε επιχείρησης – πως πουλάνε προιόντα και υπηρεσίες – πως αναπτύσονται στις αγορές εγχώριες και διεθνείς πως συζητούν – πως προτείνουν – πως αναπτύσουν τη στρατηγική τους . Οι σύγχρονες οικονομίες είναι σχέσεις , και ανάπτυξη αυτών .Το επίπεδο ανάπτυξης σχέσεων καθορίζει την ποιότητα των υπηρεσιών και την κοινωνική ανάδραση πρός την επιχείρηση .

 

 

H-uman Resources : Μελετάμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ανθρώπινο Δυναμικό κάθε επιχείρησης . Οι τομείς διείσδυσης είναι : Ψυχολογία – Επίπεδο Εξυπηρέτησης – Ηθικό – Ηθική και υπάρχουσες Αξίες κάθε Ανθρώπου – Γνώσεις . Οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι τους . Εάν η ίδια η επιχείρηση δεν τους κατανοήσει σε βάθος όποια στρατηγική και αν εφαρμόσει δεν θα είναι επιτυχημένη . Με την έννοια του Ανθρωπίνου Δυναμικού μελετάμε ευρύτερα την ανθρώπινη συμπεριφορά ώστε να εντοπίζουμε τάσεις και στάσεις στις κοινωνίες με σκοπό να προσλαμβάνουμε στοιχεία και ενδείξεις για τις μελλοντικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες . Με την ανάλυση αυτή διαμορφώνουμε τη στρατηγική της ανθρωποκεντρικής δομής κάθε επιχείρησης .Στις σύγχρονες οικονομίες οι κοινωνίες δεν είναι δεδομένα αλλά ανθρώπινη συμπεριφορά και η ερευνητική διαδικασία της ανάλυσης μας την προβλέπει . Η εσωτερικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού καθορίζει την πορεία κάθε κοινωνίας .

 

R-eputation : Η φήμη κάθε επιχείρησης στο κοινωνικό περιβάλλον , στους ανθρώπους της ( εργαζόμενους της ) , στους πελάτες της , στους συνεργάτες της , στους μετόχους της , στα κοινωνικά και ηλεκτρονικά δίκτυα και σε όλες τις ομάδες με τις οποίες συναργάζεται και επικοινωνεί , είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της παρούσας και μελλοντικής πορείας της . Οι επιχειρήσεις προοδεύουν ανάλογα με το τι λέγετε γιαυτές από τους ανθρώπους και στο στάδιο αυτό της ανάλυσης μας το τι λέγετε , το μαθαίνουμε πολύ καλά .

 

 

I-mage : Η εικόνα κάθε επιχείρησης είναι το αποτύπωμα της στον συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων . Εξετάζουμε τόσο την Οπτική Παραστατική ( υλικοτεχνικός εξοπλισμός στο σύνολο ) , όσο και την εικόνα των ανθρώπων της επιχείρησης . Τρόποι – συμπεριφορές – αντιδράσεις – εμφάνιση – στύλ . Η εικόνα είναι βασικό συστατικό της πορείας της επιχείρησης και για τη δημιουργία αυτής κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα .

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .
Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera http://www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder http://www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052

 

————————————————

 

A survey by George Papatriantafyllou.

This analysis is a product of my personal research by collecting qualitative data findings for many years in the business world and my training to executives.

I think that is more modern can study each type enterprise to evaluate its position in markets and society.

This is the most sophisticated analysis – research to enterprises.

 

 

By RHRI analysis achieves a perfectly adequate investigation levels and every business structures. Bringing together the data we can achieve all the corrections that drive every business prosperity.

 

The innovation of RHRI is that is designed to precisely study these features determine the course, progress and all sizes of each company according to the new global social – business structures.

 

It does not focus on traditional features such outdated analysis models.

 

They are the future in business analysis and find it.

 

Relations – Human Resources – Reputation – Image.

 

R-elations: We study the level and extent of creating relationships inside and outside the company. How people work together – that creates bonds of trust – how offer their services – what are the relations between people of each company – that sell products and services – that grow in markets both domestic and international that debate – that suggest – that develop strategy them. Modern economies are relations and developing these relations .The level of development determines the quality of services and social feedback to the company.

 

 

H-uman Resources: We study the situation of human resources of each company. Penetration areas are: Psychology – Service Level – Moral – Ethics and Values ​​every existing Human – Knowledge. Companies are their people. If the company itself does not understand thoroughly whatever strategy you implement will not be successful. With the concept of HR widely studying human behavior in order to identify trends and attitudes in societies in order to recruit and indicators for future social and economic conditions. With this analysis we shape the strategy of human-structure of each company .Stis modern economies societies is not data, but human behavior and the research process of our analysis to provide. The inwardness of Human Resources determines the course of any society.

 

R-eputation: The reputation of each company in the social environment, its people (employees), customers, its partners, its shareholders, social and electronic networks and all groups with which synargazetai and communicates, is the cornerstone of present and future course of. Businesses are progressing according to what is called For these from people and at this stage of our analysis of what is called, we learn very well.

 

 

I-mage: The image of any business is the imprint of the emotional world of people. We examine both the Visual Figurative (logistical equipment in total), and the image of people of business. Methods – behaviors – reactions – show – style. The image is a key component of the course of business and to create that every detail is important and is of particular importance.

 

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the Author of books, Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile ed. Stamoulis 2011 board member HSWMA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer. He teaches Public Relations and Business Administration at business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

teaches Public Relations and Business Administration, the company Kariera http://www.kariera.gr member of Career Builder http://www.careerbuilder.com international network that provides high-level training to business executives worldwide and widely helps executives develop their careers. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 our .Seminaria http://goo.gl/b4SIA

Holds Lectures and Speeches every type and size of organizations, Chambers and Businesses in any city in Greece and Cyprus.

Contact him at: gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052

Δημόσιες Σχέσεις εσωτερικά στην επιχείρηση .

friendship papatriantafillou

 

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

 

Το πρόγραμμα Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις είναι απολύτως απαραίτητο σε κάθε σύγχρονο οργανισμό και κάθε σύγχρονη επιχείρηση για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη αυτών σε κάθε τομέα .

Αφορά τα δίκτυα Επικοινωνίας και Σχέσεων στο εσωτερικό οργανισμών και επιχειρήσεων , σχεδιάζεται και υλοποιείται απο τον Σύμβουλο ή Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .

Βασίζεται σε τρείς κεντρικούς άξονες :

 • Ανάπτυξη και Ποιότητα Σχέσεων .
 • Οργάνωση Εσωτερικής Επικοινωνίας .
 • Εκπαίδευση στις στρατηγικές δομές .

Μελέτη , Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου – απο το βιβλίο του ιδίου “Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων” εκδόσεις Σταμούλης 2008 .

Όσο περισσότερο αναπτύσσεται η εταιρική εικόνα, τόσο πιο θετική είναι η φήμη που απλώνεται σε όλες τις ομάδες αυτές που επικοινωνούν με τον οργανισμό μας.

Το Εργασιακό Κλίμα

Οι ορισμοί για το εργασιακό κλίμα είναι πολλοί, αλλά οι κυριότεροι είναι δύο.

 1. Το εργασιακό κλίμα είναι μια διαρκής ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Η ποιότητα αυτή είναι: α. τρόπος ζωής για τα μέλη της, β. επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και γ. περιγράφεται σε όρους αξιών ή χαρακτηριστικών του οργανισμού.
 2. Το εργασιακό κλίμα είναι ένα σύνολο ιδιοτήτων που προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαπραγματεύονται με τα μέλη τους και με το περιβάλλον τους.

Δύο είναι και οι τύποι του εργασιακού κλίματος.

 1. Συμμετοχικός τύπος εργασιακού κλίματος και συμμετοχική κουλτούρα. Υιοθετούν οργανικές δομές, συμμετρικά συστήματα επικοινωνίας, δημιουργούν επιχειρηματική υπεροχή. Είναι ένα μοντέλο πολύ αποδοτικό.
 2. Εξουσιαστικός τύπος και εξουσιαστική κουλτούρα. Υιοθετούν μηχανικές δομές, ασυμμετρικά συστήματα επικοινωνίας, χαρακτηρίζονται από τη μετριότητα και είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικά.


[Jim Gruning, Excellence in Public Relations

and Communications Management]

Ένας ακόμα σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων, ο William Whyte, τονίζει πως: «Μόνο με εμπιστοσύνη μπορεί να υπάρξει πραγματική επικοινωνία. Οι υπάλληλοι, προτού δεχτούν τις αποφάσεις του management, πρέπει να αισθάνονται μια συνολική εμπιστοσύνη για τα κίνητρα και την ειλικρίνειά του».

7.3 Ανάγκες Ενημέρωσης των Στελεχών εντός
του Οργανισμού

Η Διεθνής Ένωση Επιχειρηματικών Επικοινωνιολόγων στις ΗΠΑ κατόπιν έρευνας παρατήρησε και κατέγραψε τη σπουδαιότητα που δίνουν οι διευθυντές στην επικοινωνία και την πληροφόρηση των στελεχών.

Τα στελέχη θέλουν να ενημερώνονται και να πληροφορούνται

Από τους managers, με συναντήσεις μικρών ομάδων

Από ανώτατα διευθυντικά στελέχη

Από την ετήσια έκθεση προς τους υπαλλήλους

Από τις εκδόσεις και τα φυλλάδια προς τους υπαλλήλους

Από τα προγράμματα προσανατολισμού του οργανισμού

Από τους πίνακες επικοινωνίας

Από μαζικές συναντήσεις

Από προγράμματα για επικοινωνία με τους ανωτέρους

Από οπτικοακουστικά προγράμματα

Από Ενώσεις Εργαζομένων

 1. Center & P. Jackson, Public Relations Practices.

Έρευνες έδειξαν ότι κάθε υπάλληλος επηρεάζει πενήντα ανθρώπους στην κοινότητα και τους μεταφέρει τα του οργανισμού. Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας ως προς τη γνώμη των πελατών έδειξαν ότι, όπου ένας πελάτης ήξερε κάποιον υπάλληλο της εταιρείας, οι διαθέσεις του προς την εταιρεία ήταν πιο ευνοϊκές.

[Έρευνα της IABC. International Association Of Business Communicators]

Η απουσία του ακόλουθου προγράμματος οδηγεί σε χαμηλό ηθικό, απεργίες, απώλεια στελεχών, συχνές απουσίες, αρνητικό κλίμα, αρνητική εικόνα.

.

Μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων στοχεύουμε:

 1. Στη διαμόρφωση ιδανικών σχέσεων μεταξύ των στελεχών και μεταξύ των στελεχών και της διοίκησης.
 2. Στην ανάπτυξη αισθημάτων ήθους και σεβασμού.
 3. Στην εκπαίδευση των στελεχών για ανάληψη κοινωνικής δράσης εντός και εκτός οργανισμού.

Ενέργειες Οικοδόμησης του Προγράμματος

Εκπαίδευση και ενημέρωση πάνω στο προφίλ και τις στρατηγικές κατευθύνσεις του οργανισμού.

Τα στελέχη πρέπει να ενημερώνονται με ακρίβεια για τους άξονες στους οποίους βασίζεται η φιλοσοφία του οργανισμού.

Τα στελέχη και οι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η επιδιωκόμενη εικόνα για τον οργανισμό αλλά και για τις τακτικές με τις οποίες θα φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω ενεργειών είμαστε σε γόνιμο διάλογο και ακούμε κάθε άποψη και αντίληψη.

Πραγματοποιούμε διαρκή τεστ και μελέτες περιπτώσεων με σκοπό να διαπιστώνουμε με ακρίβεια την πορεία και τη διείσδυση της επικοινωνίας μας.

Οι εκπαιδευτικές ενέργειες θα πρέπει να είναι συνεχείς.

Υλοποίηση του Προγράμματος

Καταρτίζουμε λίστες συνεργατών και αναφέρουμε τι ρόλο θα έχει ο καθένας στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες πρέπει να είναι συνεχείς προς το εσωτερικό του οργανισμού.

Πραγματοποιούμε εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, επίσκεψη σε ένα χώρο πολιτισμού, μια ημέρα μακριά από τη δουλειά, για όλα τα στελέχη.

Εφαρμόζουμε ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για όλο το προσωπικό. Εντοπίζουμε εργαζομένους με αυξημένες ανάγκες και λειτουργούμε υπέρ αυτών.

Ενθαρρύνουμε τη μεταξύ των εργαζομένων ανάπτυξη υγιών σχέσεων.

Οδηγούμε τα διευθυντικά στελέχη κοντά στους εργαζομένους. Πραγματοποιούμε ενέργειες που να αποσκοπούν στην ομαλή συνύπαρξη των ανώτατων στελεχών με τους εργαζομένους. Πείθουμε τους διευθυντές να ακούνε οτιδήποτε έχουν να πουν τα στελέχη. Μόνο οι εργαζόμενοι που είναι ενθουσιασμένοι διαδίδουν τα θετικότερα των σχολίων.

Διατηρούμε με το Πρόγραμμα δεσμούς ισχυρούς μεταξύ των στελεχών.

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αλλά και να διατηρήσουμε άριστες εργασιακές σχέσεις, γιατί μόνο σε αυτό τον άξονα κίνησης μπορεί μια επιχείρηση να αυξάνει την παραγωγικότητά της.

Ο διεθνής ορισμός του Προγράμματος Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων καθώς και η επιστημονική έρευνα της επικοινωνίας των Δημοσίων Σχέσεων ορίζουν πως στο εσωτερικό του οργανισμού πρέπει να επιτευχθούν τα τρία C’s: Cooperation, Coordination, Confidence (Συνεργασία, Συντονισμός, Εμπιστοσύνη).

Τα στελέχη των οργανισμών που αποκόμισαν οφέλη αλλά και κατανόησαν το Πρόγραμμα που αφορά τις σχέσεις μεταξύ τους, αποδίδουν καλύτερα, εκπληρώνουν τους στόχους και διατηρούν πολύ καλύτερες σχέσεις με όλες τις ομάδες επικοινωνίας του οργανισμού: επενδυτές, κοινότητα, πελάτες.

Στο Πρόγραμμα των εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων εντάσσουμε και στο επόμενο στάδιο εφαρμόζουμε, αφού τις έχουμε προσαρμόσει, ενέργειες που αποφέρουν στα στελέχη αισθήματα ασφάλειας, ικανοποίησης, υποστήριξης, συμμετοχής, εμπιστοσύνης και δημιουργούν προσδοκίες.

H καλή λειτουργία του οργανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις του οργανισμού με τα στελέχη.

Συμμετοχικό management. Εφαρμόζεται στα μοντέλα διοίκησης πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Στα πλαίσια των ενεργειών αυτών είναι και η χορήγηση μετοχών στους υπαλλήλους.

Ενθάρρυνση της αναγνώρισης του επαγγελματικού έργου των στελεχών από τα διευθυντικά στελέχη.

Επίδειξη ενδιαφέροντος των διευθυντικών στελεχών για την υγεία των εργαζομένων και την ασφάλεια των εργατών.

Δημιουργία ενός μοντέλου ενθάρρυνσης πρωτοβουλιών και νέων αντιλήψεων.

Κοινοποίηση γεγονότων και αποφάσεων πριν τα στελέχη τα μάθουν από τα ΜΜΕ. Είναι ιδιαιτέρως αρνητικό το γεγονός σημαντικές δράσεις του οργανισμού να τις μαθαίνουν οι εργαζόμενοι από εξωτερικές πηγές ή ακόμα και από στελέχη που ίσως δεν είναι αρμόδια για τις ενέργειες αυτές. Δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας.

Τα Μέσα της Υλοποίησης

Εκδίδουμε το House Organ – Περιοδικό του Οργανισμού. Σκοπός του να ενημερώσει και να συνενώσει τα στελέχη προς δημιουργία ομαδικού πνεύματος.

Οργανώνουμε παραδόσεις εισηγήσεων εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα. Ακόμα ενημέρωση νέων τεχνικών και υλικό που αφορά τη βελτίωση των υπηρεσιών.

Δημιουργούμε ειδικές θήκες με παροχή εντύπων ενημέρωσης από τον οργανισμό προς τα στελέχη. Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας εντάσσεται και η δημιουργία πίνακα ανακοινώσεων. Παράλληλα παράγουμε φυλλάδια με ενημερώσεις για εξελίξεις και γεγονότα και διανομή ερωτηματολογίων προς εκδήλωση του ενδιαφέροντος για την κάθε είδους δράση του οργανισμού. Για παράδειγμα, εάν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποια φιλανθρωπική εκδήλωση.

Δημιουργούμε εσωτερικό newsletter προς ενημέρωση και ειδοποίηση των διαφόρων γεγονότων.

Εταιρικές εκδόσεις

Αυτές συνιστούν την Eπικοινωνία προς τα κάτω. Εκδίδονται από το management και έχουν σκοπό να ενημερώσουν τα στελέχη για τις αποφάσεις και τις μελλοντικές ενέργειες.

Εισηγούμαστε να γράφονται σημειώματα, άρθρα και υπομνήματα από τα στελέχη προς το management και να γίνεται ενημέρωση με έντυπα από τα ανώτατα στελέχη προς τους μετόχους.

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση είναι ο θεσμός που έχει σκοπό την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών και τη μεταβίβαση όλου του συστήματος αξιών και κληρονομιάς στη νεότερη γενιά των μελών μιας κοινωνίας ή ενός οργανισμού.

Η εικόνα που παρουσιάζει το εσωτερικό ενός οργανισμού είναι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όμοια με την εικόνα του οργανισμού στο εξωτερικό περιβάλλον.

Υπάρχει μια άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην επικοινωνία με τους υπαλλήλους και την κερδοφορία.

Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να είναι ευτυχείς στη δουλειά τους ή με την εταιρεία τους, εάν δεν είναι καλά πληροφορημένοι.

Είναι σίγουρο πως οι υπάλληλοι μιας εταιρείας είναι αυτοί που μιλούν και προσφέρουν πληροφόρηση σε ομάδες κοινού και άρα διαμορφώνουν και την εικόνα της επιχείρησης, δηλαδή διαμορφώνουν διαθέσεις. Στα πλαίσια της δημιουργίας της εικόνας του οργανισμού είναι απαραίτητο να εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η μεγαλύτερη αποδοτικότητα και το καλύτερο και ποιοτικότερο περιβάλλον εργασίας.

 1. Σε τακτά χρονικά διαστήματα προχωράμε σε ενημερωτικές συναντήσεις με σκοπό τη διαπίστωση προβλημάτων επικοινωνίας αλλά και την επιμόρφωση σε νέες πρακτικές επικοινωνίας.
 2. Ενημερώνουμε διαρκώς τους συνεργάτες μας για την ανάγκη της διαρκούς μαθήσεως και διά βίου εκπαιδεύσεως.
 3. Προτείνουμε βιβλιογραφία, γιατί μέσα από τη συλλογή επιστημονικών συγγραμμάτων απόψεων και ερευνών διευρύνουμε τους επαγγελματικούς μας ορίζοντες και βοηθάμε την επικοινωνία με τις ομάδες που ερχόμαστε σε επαφή.
 4. Από τη θεωρία στην πράξη. Πραγματοποιούμε ασκήσεις προσομοιωμένες σε καταστάσεις καθημερινών επικοινωνιακών συμπεριφορών. Αναθέτουμε ρόλους, σαν να πρόκειται για πραγματικές καταστάσεις.
 5. Ζητάμε να μας συμπληρώνουν μικρά ερωτηματολόγια τα οποία έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιον ώστε να μας βοηθούν να βγάλουμε συμπεράσματα για τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Αναλύουμε τα στοιχεία αυτά και διορθώνουμε όλα αυτά τα σημεία στα οποία διαπιστώνουμε πως υπάρχει επικοινωνιακό πρόβλημα.
 6. Κατά τη χρονική περίοδο που πραγματοποιούμε την επικοινωνιακή εκπαίδευση των στελεχών συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να αποδείξουμε την ανάγκη της εκπαίδευσης στην επικοινωνία.
 7. Η εκπαίδευση στην επικοινωνία περιλαμβάνει και ιδιαίτερες γνώσεις για την εταιρική εικόνα. Ο ενδυματολογικός κώδικας είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που αξίζει να μελετηθούν σχολαστικά σε θέματα επικοινωνίας και εταιρικής ταυτότητας. Το προφίλ του οργανισμού αλλά και το αντικείμενο υπηρεσιών ή προϊόντων παραγωγής ορίζουν και τον ενδυματολογικό κώδικα. Είναι χρήσιμες οι συμβουλές ειδικών σε θέματα μόδας, ώστε να έχουμε καλύτερο και πιο μοντέρνο αποτέλεσμα. Μία εταιρεία με προφίλ προοδευτικό και καινοτόμο πρέπει να επιδεικνύει αυτές τις διαθέσεις της ακόμα και στο ντύσιμο των στελεχών της.
 8. Η λεκτική επικοινωνία αποτελείται από τον προφορικό και το γραπτό λόγο. Στο γραπτό λόγο εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας στο να είναι τυπικοί και ακριβείς στην επικοινωνία τους αυτή. Πώς συντάσσεται μια επιστολή, πώς απαντάμε σε μια πρόταση, ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε και γιατί. Μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων δίνουμε και μηνύματα για την κουλτούρα και το επίπεδο γνώσης και καλλιέργειάς μας. Από την ορθογραφία, μέχρι το συντακτικό και την ετυμολογία των λέξεων, επιβάλλεται να υπάρχουν βασικές γνώσεις, ώστε να αποφεύγονται λάθη που μπορούν να εκθέτουν τον οργανισμό και την κουλτούρα του. Παραδείγματα: α) όταν γράφουμε για μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί ακριβώς στις δώδεκα το μεσημέρι, ενώ στον προφορικό λόγο δεν αποδίδεται, στο γραπτό αναγράφεται ως 12 μ., δηλαδή μόνο με ένα μ, γιατί είναι ακριβώς πάνω στη μεσημβρία και όχι έστω και ένα λεπτό μετά από αυτήν, άρα να παίρνει και δεύτερο μ για να εκφράσει το μετά μεσημβρίας, β) στον προφορικό λόγο αναφέρεται η φράση θα συναντηθούμε στη μια, ενώ στο γραπτό γράφεται στις 13.00.
 9. Στον προφορικό λόγο πρέπει να εκφράζονται οι συνεργάτες μας με τις κατάλληλες λέξεις. Οι αοριστίες και οι ανακρίβειες είναι ένα καθημερινό φαινόμενο στην προφορική επικοινωνία. Πτώσεις, χρόνοι, σύνταξη και αστοχία εκφράσεων είναι τομείς πάνω στους οποίους πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά. Ένας υπάλληλος ενός οργανισμού μεταφέρει πολύ κακή εικόνα, όταν η γλώσσα που μιλά είναι λανθασμένη.
 10. Το σώμα μας μεταφέρει με τις κινήσεις του μηνύματα τα οποία μπορούν να χαρακτηρίσουν την προσωπικότητά μας και κατ’ επέκταση του οργανισμού τον οποίο εκπροσωπούμε. Δίνοντας το λόγο σε κάποιον συνομιλητή μας, χωρίς να τον κοιτάζουμε, είναι μια τεράστια προσβολή. Πόσο γνωρίζουν οι συνεργάτες μας την επικοινωνία τους μέσω των μηνυμάτων με το σώμα τους; Ποιο είναι το ειρωνικό χαμόγελο, με ποιες κινήσεις υποβαθμίζουμε τον άνθρωπο με τον οποίον επικοινωνούμε;
 11. Στην ομάδα που έρχεται σε επαφή με εξωτερικούς συνεργάτες γα θέματα παρουσιάσεων και συμβουλών, παρέχουμε μια ιδιαίτερα προσεκτική εκπαίδευση, καθώς ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να στοιχίσει πολύ στην εικόνα του οργανισμού.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com   και τηλεφωνικά στο 6974313052

 

 

The Internal Public Relations program is absolutely essential in every modern organization and every modern business for sustainability and the development of each sector.

For networks of communication and relationships within organizations and businesses, designed and implemented by the Director or the Director of Public Relations.

Based on three main pillars:

Development and Quality Relations.
Organization of Internal Communication.
Education strategies structures.

Study, George I.. Papatriantafyllou – from the book of the same «public relations program» Stamoulis 2008.

The more developed the corporate image, the more positive is the rumor that spreads in all these groups to communicate with our organization.

The Workplace Climate
The definitions of the working environment are many, but the main two.
1 The working environment is a constant quality of the internal environment of an organization or business. The quality is: a. Lifestyle for its members, b. Affects their behavior and c. Described in terms of values or characteristics of the organism.
2 The working environment is a set of properties that arise from the way in which companies negotiate with their members and with their environment.

Two are the types of work climate.
1 Participatory guy working climate and participatory culture. Adopt organic structures, symmetrical communication, create business excellence. It is a very efficient model.
2. authoritarian type and authoritarian culture. Adopt mechanical structures, asymmetric communication systems characterized by mediocrity and is extremely inefficient.

[Jim Gruning, Excellence in Public Relations
and Communications Management]

Another public relations consultants, the William Whyte, stresses that: «Only with trust can be no real communication. Employees, before accepting the decisions of management, should feel an overall confidence for motivation and sincerity. »
7.3 Information Needs of Managers in
the Agency
The International Association of Business communicators in the USA following research observed and noted the importance given by managers in communication and information executives.
Executives want to be informed and advised
Of the managers, meetings with small groups
From CEOs
From the annual report to employees
Of the publications and brochures to employees
Since the orientation programs of the organization
From Tables info
From mass meetings
From programs to communicate with superiors
Of audiovisual programs
From Unions
A. Center & P. Jackson, Public Relations Practices.

Research has shown that every employee affects fifty people in the community and carries the body. The results of a recent survey on the Customer feedback showed that where a client knew an employee of the company, the moods of the company to be more favorable.
[Research of IABC. International Association Of Business Communicators]

The absence of the following program leads to low morale, strikes, loss of staff, absenteeism, negative environment, negative image.
.
Through a well-designed program we aim Interior Public Relations:
1 In the configuration of ideal relations between staff and between staff and management.
2 In developing feelings morals and respect.
3 In education executives for taking social action within and outside the organization.

Actions Building Program
Education and information on the profile and the strategic direction of the organization.
The staff should be informed accurately axes underlying philosophy of the organization.
Managers and employees need to know what the desired image for the body but also the tactics which will arrive at the desired result.
During these operations we are fruitful dialogue and hear every respect and understanding.
We carry out continuous tests and case studies in order to find an accurate way and penetration of our communication.
The educational actions should be continuous.
Implementation of the Program
We set up a list of partners and mention what role will have everyone in the completion of the program.
Cultural activities should be continuous in the interior of the body.
Perform cultural activities. For example, visiting a cultural venue, a day off from work, for all strains.
Implementing CSR actions for all staff. We identify workers with increased needs and operate in their favor.
We encourage each employee developing healthy relationships.
We lead managers close to the workers. Perform actions that are designed to smooth coexistence of senior management employees. Convince managers to listen to anything they have to say executives. Only employees who are excited disseminate positive feedback.
We reserve the program strong ties between the strains.
We strive to create and maintain excellent working relationships, because only in this shaft a company can increase its productivity.
The international definition of Interior Public Relations Program and the scientific investigation of contact Public Relations define how within the organization must achieve the three C’s: Cooperation, Coordination, Confidence (Cooperation, Coordination, Trust).
The executives of organizations benefited and understood the Program on the relationships between them, perform better, meet their objectives and maintain much better relations with all groups contact the organization: investors, community, customers.
The program of internal PR should mention the next step we apply after we adjust the operations, which generate feelings of security executives, satisfaction, support, participation, trust and create expectations.
H good functioning of the body depends largely on the relationship of the organization with executives.
Participatory management. Apply to management models in many European countries. As part of these activities is the allocation of shares to employees.
Encourage the recognition of professional work of management of managers.
Demonstrate interest of managers to workers’ health and safety of workers.
Create a model to encourage initiatives and new concepts.
Notification of events and decisions before the executives learn from the media. It is particularly negative in fact important actions of the organization to the employees learn from external sources or even from executives who may not be responsible for these actions. Created a climate of insecurity.

The Means of Implementation
Publishes House Organ – Magazine of the Agency. Aim to inform and bring together executives to create a team spirit.
We organize educational traditions recommendations and consultative nature. Still updating new techniques and materials for the improvement of services.
We create special pockets to provide printed information from the body to the executives. As part of this action includes the creation of bulletin board. At the same time produce brochures and updates on events and developments distribute questionnaires for expressions of interest in any kind of activity of the organization. For example, if you are interested in participating in a charity event.
Create internal newsletter for information and notification of various events.
Corporate publications
These form the Contact downwards. Issued by the management and are designed to inform managers about the decisions and future actions.
We suggest that written notes, articles and memoranda of executives and management to be updated with documents from senior management to the shareholders.
education
Education is the institution that is intended for the production and transmission of knowledge and information and the transfer of the entire system of values and heritage to the younger generation of members of a society or an organization.
The picture shows the inside of an organization is a very large percentage similar to the image of the organization to the outside environment.
There is a direct correlation between communication with employees and profitability.
Employees can not be happy in their job or their company, if they are not well informed.

It is certain that the employees of a company are the ones who speak and provide information to audiences and thus shape and image of the company, ie modulate moods. As part of creating the image of the organization is necessary to educate our partners, so that the result is greater efficiency and better and better work environment.
1 Periodically proceed to briefing sessions in order to identify communication problems and training in new communication practices.
2 continually update our partners on the need for continuous learning and lifelong education.
3 suggest literature, because through the collection of scientific works of views and research expand our business horizons and help us communicate with the groups come into contact.
4 From Theory to Practice. Perform exercises in simulated situations of everyday communication behaviors. Assign roles, as if it were real situations.
5 We request that complement small questionnaires designed in such a manner as to enable us to draw conclusions about their communication skills. We analyze these data and correct all these places where we see that there is a communication problem.
6 At the time of making the communication training of personnel collect statistical data which will help us to prove the need for communication training.
7 Training in communication includes specific knowledge about the corporate image. The dress code is one of the main factors that deserve to be studied thoroughly in communication and corporate identity. The profile of the organization and the services or products subject to production and define the dress code. It is helpful advice of experts in fashion, in order to have better and more modern look. A company with a progressive and innovative profile should show those moods and even the dress of executives.
8 Verbal communication consists of the spoken and written word. In writing we train our partners to be formal and precise in communicating this. How to prepare a letter, how do we answer in a sentence, what words we use and why. Through emails and messages we give to culture and the level of knowledge and our cultivation. From the spelling, syntax and up the etymology of words, there should be basic knowledge in order to avoid mistakes that can expose the organization and its culture. Examples: a) when writing to a meeting to be held exactly at noon, while the speech is not attributable, as indicated in the written 12m., Ie only one m, because it is right on the noon and not even a minutes after that, so getting a second m to express the afternoons, b) speaking the phrase will meet in a while to text written in 13.00.
9 In spoken language should be expressed as our partners with the appropriate words. The ambiguities and inaccuracies are a daily occurrence in oral communication. Falls, times, expressions syntax and failure are areas on which we need to work very hard. An employee of an organization carries a very poor image, when the language spoken is wrong.
10 Our body carries the movement of messages that can characterize our personality and by extension the organization they represent. Giving someone the reason our interlocutor, without looking at him, is a huge insult. How our partners know their communication through messages with their body? What is ironic smile, with which motions underestimate humans we communicate?
11 In the group that comes in contact with external partners ca presentation and consultancy, we provide a very careful education, and even the smallest detail can cost a lot to the image of the organization.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou.
_=+
George Papatriantafyllou is the author of books, programs Stamoulis Public Relations and Corporate Image 2008 ed. Stamoulis 2011 Board member EEDSA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision the Ministry of Education, Culture and Sport. He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

teaches Public Relations and Business Management, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 .Seminaria our http://goo.gl/b4SIA

Makes Lectures and Speeches on each type and size of organizations, Chambers of Commerce and Business, in every city in Greece and Cyprus.

Contact him at: gpappr@gmail.com and by phone at  6974313052

Η τραγωδία της συντριβής του Airbus της Germanwings και η Επικοινωνιακή Διαχείριση της Κρίσης απο την εταιρεία .

 

spokesperson 50

Τα πρώτα συμπεράσματα μου για τη Διαχείριση της κρίσης της συντριβής της Germanwings , είναι πως οι άνθρωποι της εταιρείας αιφνιδιάστηκαν , ήταν απροετοίμαστοι και εντελώς ανεκπαίδευτοι στη διαχείριση της επικοινωνίας .

 

Δραματική καθυστέρηση σε κάθε κίνηση – πνεύμα ανησυχίας και γενική απώλεια ελέγχου συνοδεύουν κάθε τους κίνηση το πρώτο 24ωρο .

 

 

Λάθος 1 .

Ακόμα και τρείς ώρες μετά τη συντριβή ανέφεραν πως υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις στα Μέσα Ενημέρωσης αλλά οι ίδιοι ακόμα δεν γνώριζαν κάτι επίσημα .

Αυτή η τοποθέτηση οδηγεί στο συμπέρασμα πως η εταιρεία αιφνιδιάστηκε , συνεπώς δεν είχε εργαστεί σε σενάρια τραγωδίας και συνεπώς δεν είχε απομακρύνει επαρκώς σοβαρούς κινδύνους .

 

Λάθος 2.

Η ιστοσελίδα της εταιρείας , έχει καταρρεύσει ακόμα και 20 ώρες μετά το συμβάν .Αυτό οδηγεί σε δημιουργία κλίματος πανικού και στη δημιουργία φημών και σεναρίων από κάθε πλευρά για το τι έχει συμβεί . Αυτή η ανεξέλεγκτη φημολογία θα δημιουργήσει μία πολύ κακή εικόνα και την πεποίθηση πως έχει συμβεί «κάτι περίεργο» με ολέθριες συνέπειες στην αξιακή βάση της εταιρείας .

 

 

Λάθος 3 .

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας επέδειξε άγχος . Στις περιπτώσεις αυτές το μεγάλο ζητούμενο είναι η δημιουργία κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης .
UPDATE 26/3/2015

 

Λάθος 4 .

Τρία 24ωρα μετά την τραγωδία , η εταιρεία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των πιλότων αλλά ούτε και τη λίστα επιβατών .

Ελληνίδα ανταποκρίτρια στο Παρίσι ανέφερε σε Ελληνικό Μέσο Ενημέρωσης πως οι δημοσιογράφοι στο Παρίσι συζητούν και μεταδίδουν πως οι κινήσεις της εταιρείας είναι περίεργες καθώς παρατηρούνται παληνωδίες στις συνεντεύξεις τύπου της Germanwings στις οποίες δεν δίνεται κανένα νέο στοιχείο , καθυστερούν στην έναρξη τους και έχει δημιουργηθεί κλίμα δυσπιστίας πρός την εταιρεία για την οποία πλέον οι δημοσιογράφοι πιστεύουν πως κάτι κρύβει , ενώ γνωρίζει .

 

 

H Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων είναι ο τρίτος άξονας του προγράμματος των Δημοσίων Σχέσεων , Διαχείριση Κρίσεων .

 

 • Άξονας πρώτος : Πρόληψη Κρίσεων
 • Άξονας δεύτερος : Διαχείριση Κρίσεων
 • Άξονας τρίτος :  Επικοινωνιακή Δαχείριση Κρίσεων

Στον πρώτο άξονα , διενεργούμε κάθε ερευνητική διαδικασία η οποία θα μας υποδείξει τα πιθανά σενάρια κρίσεων και σχεδιάζουμε όλες τις δράσεις εάν αυτά πραγματοποιηθούν , να τα αντιμετωπίσουμε .

Στο δεύτερο άξονα , έχουμε όλο το σχέδιο δράσης της διαχείρισης .

Στον τρίτο άξονα διαχειριζόμαστε με τον πιό επωφελή και ανθρωποκεντρικό τρόπο τις πληροφορίες , την ενημέρωση και την έξοδο απο την κρίση .

 

 

Ο Spokes person .

Spokesperson ή Informative Manager ή Υπεύθυνος Ενημέρωσης , ονομάζεται ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων ο οποίος είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένος στην επικονωνία με τα ΜΜΕ και έχει ως αποστολή του την ενημέρωση των δημοσιογράφων αλλά και τη συνεχή ροή πληροφοριών σε περιπτώσεις Κρίσεων .

 

 

Η Εργασία του Spokesperson .

Να εκπαιδεύεται διαρκώς στην επικοινωνία με τα ΜΜΕ. ΜΕDIA TRAINING .

Να είναι προετοιμασμένος για ενδεχόμενο κρίσεων .

Να αντέχει σε σκληρές συνθήκες υψηλότατης πίεσης .

Να μπορεί να διαχειρίζεται τις φήμες .

Να διοχετεύει ειδήσεις στους δημοσιογράφους ώστε αυτοί να ενημερώνουν την κοινή γνώμη .

Να προβλέπει ρεαλιστικά το μέλλον και την εξέλιξη της κρίσης .

 

 

Η Εργασία του Spokesperson .

Ο Spokesperson πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να οργανώσει Συνέντευξη Τύπου μέσα σε λίγες ώρες .

Θα πρέπει να δίνει αποτελεσματικά συνεντεύξεις στα ΜΜΕ κατόπιν σκληρής εκπαίδευσης του ( MediaTraining ) .

 

Η Εργασία του Spokesperson .Tα τεχνικά θέματα .

Να έχει προετοιμάσει το χώρο για τις Συνεντεύξεις Τύπου , με συμβόλαια με χώρους ώστε να μπορεί να τους χρησιμοποιήσει κάθε ώρα .

Να έχει εγκαταστήσει ειδικό αριθμό κλήσεων ,χρήσεως αποκλειστικά για περιπτώσεις κρίσεων .

Ειδικό φυλλάδιο απαντήσεων σε ερωτήσεις πληγέντων ή ατόμων που δίνουν πληροφορίες .

Μονάδες τηλεπικοινωνιών .

Γραφική ύλη .

Ο Υπεύθυνος Ενημέρωσης .

Είναι ηγετική φυσιογνωμία .

Συνεργάζεται ομαδικά και αρμονικά με τους ανθρώπους .

Πραγματοποιεί ασκήσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα , σε σενάρια κρίσεων .

Σχεδιάζει τη στρατηγική της Διαχείρισης και της επικοινωνιακής Διαχείρισης .

Συντονίζει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε αυτά να εργαστούν πρός έξοδο από την κρίση .

Διαθέτει λίστες δημοσιογράφων και ΜΜΕ .

Έχει στη διάθεση του όλα τα στοιχεία των συνεργατών του .

Προσδιορίζει χώρο για έκτακτη συνέντευξη τύπου .

Ο Υπεύθυνος Ενημέρωσης .

Διασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη επικοινωνία και των Δημοσιογράφων με τον οργανισμό .

Με σεβασμό και ήθος δεν επιτρέπει την παρέμβαση στο εσωτερικό της κρίσης , παρά μόνο των ειδικών ομάδων .

Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους δημοσιογράφους .

Να διασφαλίσει την διοχέτευση των πληροφοριών στην κοινή γνώμη .

Να διαμορφώνει σύντομα , περικτικά σαφή μηνύματα .

Ο Υπεύθυνος Ενημέρωσης , απέναντι στα ΜΜΕ .

Απαντά στα τηλεφωνήματα των δημοσιογράφων .

Δημιουργεί Κέντρο Τύπου .

Προγραμματίζει Συνέντευξη και ενημερώσεις Τύπου .

Ετοιμάζει Δελτία Τύπου σε ξένες γλώσσες .

Διατηρεί Ημερολόγιο επαφών με τα ΜΜΕ .

Δίνει στη δημοσιότητα την έκταση της κρίσης και τους αριθμούς των ζημιών .

Ελέγχει την απόδοση των πληροφοριών από τα ΜΜΕ , πως δημοσιεύονται .

 

 

Ο Υπεύθυνος Ενημέρωσης , απέναντι στα ΜΜΕ .Οι απαντήσεις .

Ποιοί εμπλέκονται ;

Τι ακριβώς έχει συμβεί ;

Πως έγινε το συμβάν ;

Που ;

Πότε ;

Προβλέψεις για το συμβάν ;

Απαγορευμένη φράση : OYΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ .

Ειλικρίνεια .

 

Ο Υπεύθυνος Ενημέρωσης , απέναντι στα ΜΜΕ .Η γλώσσα .

Απλή .

Κατανοητή .

Σύντομη .

Ειλικρινής .

Crisis Communication Management.

 

Τα 5 Cs Του Spokesperson :

Concern – ανησυχία για το πρόβλημα, για τους ανθρώπους .

Clarity (διαύγεια) – οι οργανισμοί πρέπει να μιλούν ξεκάθαρα.Να εξηγούν την κρίση από την πρώτη της έκρηξη.

Control ( έλεγχος ) – όταν μιλά ο spokesperson στα Media πρέπει να έχει τον έλεγχο της κατάστασης .

Confidence ( εμπιστοσύνη ) – πρέπει να διατηρεί την αυτοπεποίθηση του και να εμπνέει εμπιστοσύνη.

Competence ( ικανότητες / δεξιότητες ) – o spokesperson πρέπει να διαθέτει ικανότητες εξόδου από την κρίση.

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera http://www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder http://www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars  από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

——————————————————————

 

The first conclusions me for the Management of the crisis of the crash of Germanwings, is that the company people aback, was completely unprepared and untrained in communication management.

 

Dramatic delay in every movement – spirit of concern and general loss of control accompany every move the first 24 hours.

 

 

Wrong one.

Even three hours after the crash reported that there are some announcements in the media but they still did not know anything officially.

This attitude leads to the conclusion that the company was surprised, therefore, had not worked in tragedy scenarios and therefore did not remove enough serious risks.

 

Mistake 2.

The company website has even collapsed 20 hours after the event .This leads to a climate of panic and create rumors and scenarios from each side of what has happened. This uncontrolled speculation will create a very bad image and the belief that has happened «something strange» with dire consequences in the value base of the company.

 

 

Mistake 3.

The company representative showed anxiety. In these cases, the big challenge is to create a climate of security and trust.

 

 

 

H Communications Crisis Management is the third of the program of Public Relations, Crisis Management.

 

First Pillar: Prevention Crisis

Axis second: Crisis Management

Third Axis: Communicative Dacheirisi Crisis

On the first axis, perform any research process that will show us the potential crisis scenarios and plan all actions if they held to the face.

The second axis, we have extended the management action plan.

Third pillar manage in the most beneficial and anthropocentric way of information, information and exit from the crisis.

 

 

The Spokes person.

 

Spokesperson or Informative Manager or Contact Person, called the Public Relations Officer who is highly trained to Contact us with the media and has the task of informing journalists and the constant flow of information in crisis situations.

 

 

 

 

 

The Work of the Spokesperson.

 

Be trained constantly in communication with the media. MEDIA TRAINING.

 

Be prepared for potential crises.

 

To withstand the harsh conditions of the highest pressure.

 

Be able to manage the rumors.

 

To channel news reporters that they inform the public.

 

To realistically predict the future and the evolution of the crisis.

 

 

 

 

 

The Work of the Spokesperson.

 

The Spokesperson should know and be able to organize a press conference in a few hours.

 

You must provide effective media interviews after the hard training (MediaTraining).

 

 

 

The Work of the Spokesperson .Ta technical issues.

 

Have prepared the room for Press Conferences, with contracts with sites that can use them every time.

 

To have installed special number calls, use solely for crisis situations.

 

Special brochure answers questions from victims or those who give information.

 

Telecommunications units.

 

Stationery.

 

The Contact Person.

 

Is a leading figure.

 

It works as a team and in harmony with people.

 

Performs exercises educational, in crisis scenarios.

 

Plan the strategy of Management and Communication Management.

 

Coordinate all parties that they work toward ending the crisis.

 

It has lists of journalists and media.

 

Has at its disposal all the elements of his associates.

 

Identifies space for extraordinary press conference.

 

The Contact Person.

 

Ensures smooth and seamless communication and journalism organization.

 

With respect and morals do not allow interference in the interior of the crisis, only specific groups.

 

It provides the necessary information to journalists.

 

To ensure the channeling of information to the public.

 

To develop soon, periktika clear messages.

 

The Contact Person, opposite the media.

 

Answers the phone calls of journalists.

 

Creates Centre.

 

Schedules interviews and press briefings.

 

Prepares Press in foreign languages.

 

Maintains contacts Calendar with the media.

 

Make public the extent of the crisis and the numbers of losses.

 

Controls the efficiency of information by the media, that published.

 

 

 

 

 

The Contact Person, opposite the media .The answers.

 

Who are involved?

 

What exactly happened?

 

How was the event?

 

Where?

 

When?

 

Forecasts for the event?

 

Forbidden words OYDEN COMMENT.

 

Honesty.

 

 

 

The Contact Person, opposite the media .The language.

 

Simple.

 

Responsive.

 

Short.

 

Sincerity .

 

Crisis Communication Management.

 

 

 

The 5 Cs His Spokesperson:

 

Concern – worry about the problem for people.

 

Clarity (clarity) – organizations must speak xekathara.Na explain the crisis of the first explosion.

 

Control (control) – when the spokesperson speaks the Media should be in control of the situation.

 

Confidence (confidence) – must maintain the confidence and inspires confidence.

 

Competence (abilities / skills) – o spokesperson must have output capacities of the crisis.

 

 

 

George Papatriantafyllou.

 

George Papatriantafyllou is the Author of books, Public Relations Programs Stamoulis 2008 Company Profile ed. Stamoulis 2011. George Papatriantafyllou is a member of the d / p of HSWMA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer by the National Accreditation Centre, supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business Administration at business executives and students gpappr@gmail.com

 

He teaches at Kariera company http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high-level training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars since 1999.

 

Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052.