Ψηφιακή γενιά , η πιό προηγμένη και ολοκληρωμένη γενιά της ανθρωπότητας .

 

Κάθε γενιά θεωρεί στην πληοψηφία της πως ήταν η πιό ξεχωριστή και πως αυτή έζησε τα σπουδαιότερα  γεγονότα με το σωστότερο τρόπο .

Δεν είναι όμως αυτή η σωστή προσέγγιση .

Προηγμένη και ολοκληρωμένη είναι πάντα η επόμενη γενιά , όπως τώρα η ψηφιακή γενιά .

 • έχουν εντελώς νέους εγκεφάλους με δισεκατομμύρια νέων νευρωνικών δικτύων ( περισσότερα ενεργοποιημένα απο αυτά της προηγούμενης γενιάς ) , καθώς η ενασχόληση τους με την τεχνολογία «γυμνάζει» τους εγκεφάλους τους
 • αντιλαμβάνονται πολύ πιό άμεσα τις αλλαγές
 • διαθέτουν πολύ πιό δυνατή μνήμη
 • μπορούν να παρακολουθούν ταυτόχρονα πολλές εργασίες με αποτελεσματικότητα
 • ζουν με πολύ υψηλότερες ταχύτητες απο αυτές της προηγούμενης γενιάς
 • χειρίζονται με άνεση σημαντικά εργαλεία τεχνολογίας , όπως ένας νέος γιατρός χειρίζεται με απόλυτη ακρίβεια ένα λαπαροσκοπικό ή ένα ρομποτικό μηχάνημα σε αντίθεση με έναν γιατρό μεγαλύτερης ηλικίας , λόγω της εξοικείωσης του με το tablet και τις συσκευές touch screen
 • είναι διαρκώς συνδεδεμένοι ( οι άνθρωποι ) συναποφασίζουν και έχουν άμεση πρόσβαση σην πληροφορία

Μην κατηγορούμε αυτή τη γενιά , απλά να της δώσουμε όλες τις διευκολύνσεις ώστε να πετύχει γιατί σίγουρα θα πετύχει .

Η ανθρωπότητα πηγαίνει πρός το καλό , την πρόοδο και την ευημερία . Ποτέ ο κόσμος δεν βρισκόταν σε τόσο θετικό σημείο συγκριτικά με το παρελθόν .

Το ότι η προηγούμενη γενιά μίλαγαν μεταξύ τους και έβγαιναν «αγνά και ρομαντικά» όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της, είναι κάτι το οποίο η ψηφιακή γενιά δεν το έχει ζήσει , δεν τους ενδιαφέρει και ανήκει οριστικά στο παρελθόν .

 • έχουν «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα , επικοινωνούν διαρκώς , μαθαίνουν τα πάντα άμεσα , προωθούν απόψεις – ιδέες και εργασία σε απίστευτα μικρά χρονικά διαστήματα
 • έχουν γρήγορους υπολογιστές και μπορούν να στήσουν την μεγαλύτερη επιχείρηση στον κόσμο μέσα απο αυτούς χωρίς καν να έχουν γραφεία
 • ταξιδεύουν χωρίς σύνορα για επαγγελματικούς λόγους δίνοντας ώθηση στην παγκόσμια οικονομία
 • είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα και επικοινωνούν,  με συνέπεια να διαμορφώνουν το μέλλον τους με μεγάλη ακρίβεια
 • βλέπουν – γνωρίζουν – μαθαίνουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο

Στο μέλλον θα αλλάζουν συνεχώς οι κοινωνικές δομές .

Σε 150 χρόνια ίσως δεν υπάρχουν καν λεκτική και σωματική επικοινωνία αλλά μόνο η υπερβατική δηλαδή η επικοινωνία να γίνεται μόνο μέσω εγκεφάλων χωρίς οπτική επαφή , χωρίς λόγια και λόγο . Αυτό , τι σημαίνει ; πως θα καταστραφεί η ανθρωπότητα ;

Ο κόσμος πηγαίνει μποροστά

Οι γενιές αλλάζουν . Ας δούμε με σεβασμό την εξέλιξη και ας δεχθούμε κάθε τι απο αυτήν , χωρίς δόγματα και προσκολήσεις στις αναμνήσεις . Το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν , μπορεί να μας διδάσκει αλλά κάποτε υπήρξε για να βοηθήσει το μέλλον να είναι ακόμα πιό λαμπερό – προοδευτικό – λειτουργικό – χρήσιμο για τους ανθρώπους και την καθημερινότητα τους .

Τίποτα δεν θα καταστραφεί απο την εξέλιξη . Ας αφήσουμε το ρομαντισμό του παρελθόντος και ας επενδύσουμε στο μέλλον .

Το μέλλον ίσως δεν υπήρχε χωρίς το παρελθόν και το παρόν αλλά και τα δύο τροφοδοτούν το μέλλον .

p.s δείτε όλη την εισήγηση μου για την ψηφιακή γενιά , εδώ

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi B.L.I.R ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς .

Για άμεση επικοινωνία μαζί του τηλεφωνήστε στο 6974313052


Each generation considers in its majority that it was the most special and how she lived the most important events in the most correct way.

But this is not the right approach.

Advanced and integrated is always the next generation, as is now the digital generation.

have completely new brains with billions of new neural networks (more enabled than previous generations), as their engagement with technology «trains» their brains
they are more directly aware of the changes
have much louder memory
can simultaneously monitor many tasks efficiently
live at much higher speeds than those of the previous generation
they handle with ease important technology tools such as a new doctor handles with absolute precision a laparoscopic or a robotic machine as opposed to an older doctor due to familiarity with tablet and touch screen devices
are constantly connected (people) co-decide and have direct access to information
Do not blame this generation, just give it all the facilities to succeed because it will surely succeed.

Humanity goes for good, progress and prosperity. The world has never been so positive compared to the past.

The fact that the previous generation was talking to each other and was «pure and romantic,» as her representatives have said, is something that the digital generation has not lived, is not interested and definitely belongs to the past.

have «smart» mobile phones, communicate constantly, learn everything directly, promote ideas – ideas and work at incredibly short intervals
have fast computers and can set up the world’s largest business through them without even having offices
travel without frontiers for business giving impetus to the global economy
they are constantly connected to the electronic social networks and communicate, consequently shaping their future with great precision
they see – they know – they learn everything in real time
In the future, social structures will change.

In 150 years, perhaps there is not even verbal and physical communication, but only the transcendent, that is, communication only through brains without visual contact, without words and reason. What does it mean? how will mankind be destroyed?

The world is going well

Generations change. Let us look respectfully in evolution and accept everything from it, without doctrines and adventures in memories. The past belongs to the past, it can teach us but it has once existed to help the future become even more glamorous – progressive – functional – useful for people and their everyday life.

Nothing will be destroyed by evolution. Let’s leave the romance of the past and let us invest in the future.

The future may not have existed without the past and the present, but both fuel the future.

p.s See my whole suggestion on the digital generation here

George Papadriadafillou

Author of books Public Relations Programs (Stamoulis 2008) and Corporate Image (Stamoulis Publishing 2011)

He teaches Business Administration and Public Relations as a partner in Higher Education, while at the same time developing the professional and personal lives of people through the Minobi B.L.I.R., a communications strategy company, which has a series of educational and communication programs and sessions for businesses and organizations.

For direct contact with him, call 6974313052

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων . Στρατηγική παρουσιάσεων .

Άρθρο του επικοινωνιολόγου , Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

public-relations-training-2.jpgΌραμα και παρουσίαση :
 • Απόλυτα ξεκάθαρο το όραμα  , δηλαδή πως οραματίζεστε την πρόταση σας στο μέλλον
 • Να έχετε έναν απόλυτα ξεκάθαρο στόχο δηλαδή ποιά είναι η προσδοκία σας απο αυτό το οποίο προτείνετε
 • Η παρουσίαση σας να είναι όσο πιό σύντομη και περιεκτική μπορείτε να την προσαρμόσετε
 • Να χρησιμοποιείτε εντός της παρουσίασης σας key words με τις λέξεις τις οποίες επιθυμείτε να κατανοήσουν καλά οι άνθρωποι στους οποίους παρουσιάζετε
 • Οι φράσεις σας να είναι μικρές και απολύτως κατανοητές χωρίς δυσερμηνείες ( δοκιμάστε μία εικονική παρουσίαση σε κάποιους γνωστούς σας ώστε να βεβαιωθείτε πως είναι σαφή αυτά τα οποία παρουσάζετε )
 • Μελετήστε τους ανθρώπους στους οποίους παρουσιάζετε ώστε να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη στρατηγική με την οποία θα πεισθούν . Δεν πείθονται όλοι οι άνθρωποι με τα ίδια επιχειρήματα
 • Κοστολογήστε τις προτάσεις σας
 • Το σχέδιο σας να είναι ρεαλιστικό και όχι στη σφαίρα του φανταστικού
 • Στο τέλος μην ξεχάσετε να ζητήσετε κάτι συγκεκριμένο . Κάντε σαφές το αίτημα σας

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi B.L.I.R ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς .

 


 

Article by the communicationsologist, George Papatriantafillou .

Vision and presentation:
Absolutely clear vision, that is, how do you visualize your proposal in the future
Have a very clear goal, which is your expectation of what you propose
Your presentation is the shortest and most comprehensive you can customize
Use key words in your presentation with the words you want the people you present to understand
Your phrases are small and completely understandable without any misinterpretation (try a virtual presentation to some of your acquaintances to make sure you are clear what you are presenting)
Study the people you present to use the appropriate strategy to convince them. Not all people are convinced with the same arguments
Cost your suggestions
Let your plan be realistic and not in the sphere of the imaginary
Finally, do not forget to ask for something specific. Make your request clear
George Papadriadafillou

Author of books Public Relations Programs (Stamoulis Publishing 2008) and Corporate Image (Stamoulis Publishing  2011)

He teaches Business Administration and Public Relations as a partner in Higher Education, while at the same time developing the professional and personal lives of people through Minobi B.L.I.R., a communications strategy company, which has a series of educational and communication programs and sessions for businesses and organizations.

Εκπρόσωποι κομμάτων και κυβερνήσεων , οι μεγάλες αστοχίες στην επιλογή των προσώπων .

pr spokesperson

Άρθρο του καθηγητή επικοινωνίας ,Γιώργου Παπατριανταφύλλου 

Η θέση του εκπροσώπου ενημέρωσης και διαχείρισης των σχέσεων με τα Μέσα Ενημέρωσης είναι αυτή η οποία διαμορφώνει την εικόνα του κόμματος και της ίδιας της κυβέρνησης , δημιουργεί τη συναισθηματική ταύτιση δηλαδή το βαθμό συμπαθητικότητας , τη συγκατάθεση των πολιτών ή την απόρριψη αυτών .

Η θέση του εκπροσώπου ενημέρωσης ( τύπου ή όπως και αν χαρακτηρίζεται ,η επιστημονική ορολογία στην Ελληνική γλώσσα είναι Εκπρόσωπος Ενημέρωσης και Διαχείρισης Σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να καλύπτεται απο επαγγελματία της επικοινωνίας ( επικοινωνιολόγο , δηλαδή με κατάρτιση στην κοινωνιολογία και στην ψυχολογία )  και υψηλότατης εξειδίκευσης και όχι απο επαγγελματικές ειδικότητες μακριά απο την επιστήμη της επικοινωνίας αλλά ούτε και απο επαγγελματίες της ενημέρωσης , δημοσιογράφους ή newscaster ή παρουσιαστές ή όποιας άλλης ειδικότητας σχετικής με την παρουσίαση και την ειδησεογραφία . 

Δημιουργείται λανθασμένα η εντύπωση πως εάν ο επαγγελματίας προέρχεται απο τον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης με όποια σχέση σε αυτά ( δημοσιογράφος – παρουσιαστής – speaker …..) είναι ο κατάλληλος επαγγελματίας για τη θέση του εκπροσώπου ενημέρωσης . Η προσέγγιση αυτή είναι εντελώς λανθασμένη και προέρχεται απο αγνωστικισμό ως πρός την επιστήμη της επικοινωνίας .

 Ανάλυση :

 Οι δημοσιογράφοι και οι λοιπές ειδικότητες στα Μέσα Ενημέρωσης :

   Γνωρίζουν επιστημονικά τη μετάδοση των ειδήσεων , μέσω του ρεπορτάζ , όχι όμως τη σύνθεση του μηνύματος απο την κοινωνιολογική και ψυχολογική δομή και πως αυτό θα είναι ρεαλιστικό , εφικτό και προσαρμοσμένο στις ομάδες των κοινών στα οποία απευθύνεται 

   Η μετάδοση ων ειδήσεων βασίζεται στο ρεπορτάζ και μεταφέρει αυτό όχι όμως την ψυχοσύνθεση των κοινών μέσω των ερευνητικών εργαλείων της επικοινωνιολογίας όπως για παράδειγμα η ποιοτική έρευνα η οποία αναλύει τις τάσεις και τις στάσεις 

Οι επικοινωνιολόγοι :

   Είναι επιστημονικά εκπαιδευμένοι στη σωματική επικοινωνία και στις τεχνικές παρουσίασης 

   Αναλύουν τις κοινωνικές τάσεις μέσω επιστημονικής έρευνας με αποτέλεσμα να είναι χρηστική η επικοινωνία τους τόσο για τα κοινωνικά σύνολα όσο και για τα Μέσα Ενημέρωσης 

   Είναι επιστημονικά εκπαιδευμένοι στη διαχείριση και τη δημιουργία σχέσεων 

   Είναι επιστημονικά εκπαιδευμένοι στη διαμόρφωση και διαχείριση της εικόνας 

   Είναι άριστοι γνώστες και με πρακτική εκπαίδευση στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων και κατά τη διάρκεια και εξέλιξη κρίσεων οργανώνουν την επικοινωνιακή καμπάνια αλλά έχουν αναπτύξει και τα κατάλληλα «εργαλεία» ώστε να διαχειρίζονται τις κρίσεις προσφέροντας συνεχή ενημέρωση , με αξιοπιστία , συνέπεια , ήθος , διαφάνεια, ειλικρίνεια .

Στην Ελληνκή πραγματικότητα εκπρόσωποι ενημέρωσης τις τελευταίες δεκαετίες στις θέσεις των εκπροσώπων τύπου και κυβερνητικών εκπροσώπων τοποθετούνται επαγγελματίες απο διάφορες κατηγορίες όμως μακριά απο την κατηγορία του επικοινωνιολόγου . Για παράδειγμα στην εξαιρετικά αυτή σπουδαία , κομβικής σημασίας , θέση έχουν τοποθετηθεί γιατροί , δικηγόροι , δημοσιογράφοι , καθηγητές αλλά όχι ο αμιγώς ειδικός επικοινωνιολόγος .

Στη διεθνή ορολογία ο εκπρόσωπος ενημέρωσης ονομάζεται Spokesperson .

 

Αναλυτικά τα καθήκοντα και οι υπηρεσίες του Spokesperson απο το http://www.minobi.gr :

( για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ )

Στη χώρα μας γίνονται τεράστια λάθη στην επιλογή για τις θέσεις των εκπροσώπων ενημέρωσης ( Spokesperson ) .

Ο Spokesperson δεν ταυτίζεται και δεν σχετίζεται με το δημοσιογραφικό επάγγελμα . Οπωσδήποτε και μεριμνά για την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων αμοιβαίας επικοινωνιακής ποιότητας αλλά δεν έχει δημοσιογραφικό ρόλο γιατί δεν αρθρογραφεί ούτε και κάνει ρεπορτάζ δεν καταγράφει την είδηση ως λειτουργός της ενημέρωσης της κοινής γνώμης αλλά διοχετεύει την είδηση στην κατηγορία αυτή η οποία ενημερώνει την κοινή γνώμη δηλαδή στους δημοσιογράφους .
Η εκπαίδευση του είναι στον τομέα της στρατηγικής της επικοινωνίας , στη σωματική επικοινωνία , στις εγκυκλοπαιδικές και ειδικές επί του αντικειμένου γνώσεις , στην ψυχολογία , την κοινωνιολογία , στις τεχνικές παρουσίασης , στη ρητορική και στη διοικητική .
Πρέπει να διαθέτει πολύ καλή εικόνα , να αντέχει στην πίεση , να έχει υπομονή , ενσυναίσθηση , ψυχραιμία , να είναι καλός και δεινός ρήτορας , να διαθέτει άμεση σύνδεση με την καθημερινότητα και να μπορεί να ερμηνεύει και να αναλύει τις κοινωνικές τάσεις , δομές και εξελίξεις .
Αναλυτικά :

Ο Spokesperson .

Spokesperson ή Informative Manager ή Υπεύθυνος Ενημέρωσης , ονομάζεται ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων ο οποίος είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένος στην επικονωνία με τα ΜΜΕ και έχει ως αποστολή του την ενημέρωση των δημοσιογράφων αλλά και τη συνεχή ροή πληροφοριών σε περιπτώσεις Κρίσεων .

Η Εργασία του Spokesperson .

Να εκπαιδεύεται διαρκώς στην επικοινωνία με τα ΜΜΕ. ΜΕDIA TRAINING .

Να είναι προετοιμασμένος για ενδεχόμενο κρίσεων .

Να αντέχει σε σκληρές συνθήκες υψηλότατης πίεσης .

Να μπορεί να διαχειρίζεται τις φήμες .

Να διοχετεύει ειδήσεις στους δημοσιογράφους ώστε αυτοί να ενημερώνουν την κοινή γνώμη .

Να προβλέπει ρεαλιστικά το μέλλον και την εξέλιξη της κρίσης .

Η Εργασία του Spokesperson .

Ο Spokesperson πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να οργανώσει Συνέντευξη Τύπου μέσα σε λίγες ώρες .

Θα πρέπει να δίνει αποτελεσματικά συνεντεύξεις στα ΜΜΕ κατόπιν σκληρής εκπαίδευσης του ( Media Training ) .

Είναι ηγετική φυσιογνωμία .

Συνεργάζεται ομαδικά και αρμονικά με τους ανθρώπους .

Πραγματοποιεί ασκήσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα , σε σενάρια κρίσεων .

Σχεδιάζει τη στρατηγική της Διαχείρισης και της επικοινωνιακής Διαχείρισης .

Συντονίζει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε αυτά να εργαστούν πρός έξοδο από την κρίση .

Διαθέτει λίστες δημοσιογράφων και ΜΜΕ .

Έχει στη διάθεση του όλα τα στοιχεία των συνεργατών του .

Προσδιορίζει χώρο για έκτακτη συνέντευξη τύπου .

Επιπλέον :

Διασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη επικοινωνία και των Δημοσιογράφων με τον οργανισμό .

Με σεβασμό και ήθος δεν επιτρέπει την παρέμβαση στο εσωτερικό της κρίσης , παρά μόνο των ειδικών ομάδων .

Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους δημοσιογράφους .

Να διασφαλίσει την διοχέτευση των πληροφοριών στην κοινή γνώμη .

Να διαμορφώνει σύντομα , περικτικά σαφή μηνύματα .

Ο Υπεύθυνος Ενημέρωσης , απέναντι στα ΜΜΕ .

Απαντά στα τηλεφωνήματα των δημοσιογράφων .

Δημιουργεί Κέντρο Τύπου .

Προγραμματίζει Συνέντευξη και ενημερώσεις Τύπου .

Ετοιμάζει Δελτία Τύπου σε ξένες γλώσσες .

Διατηρεί Ημερολόγιο επαφών με τα ΜΜΕ .

Δίνει στη δημοσιότητα την έκταση της κρίσης και τους αριθμούς των ζημιών .

Ελέγχει την απόδοση των πληροφοριών από τα ΜΜΕ , πως δημοσιεύονται .

Ο Υπεύθυνος Ενημέρωσης , απέναντι στα ΜΜΕ .Οι απαντήσεις .

Ποιοί εμπλέκονται ;

Τι ακριβώς έχει συμβεί ;

Πως έγινε το συμβάν ;

Που ;

Πότε ;

Προβλέψεις για το συμβάν ;

Απαγορευμένη φράση : OYΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ .

Ειλικρίνεια .

Ο Υπεύθυνος Ενημέρωσης , απέναντι στα ΜΜΕ .Η γλώσσα .

Απλή .

Κατανοητή .

Σύντομη .

Ειλικρηνής .

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος :

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποτελεί τον αρμόδιο για το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων πληροφοριών , ενώ έχει την πρόσθετη ευθύνη για την εγκυρότητα των εισερχόμενων και την πειστικότητα των εξερχομένων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζεται ηθικά και με γνώμονα την αλήθεια στην ενημέρωση και την πληροφόρηση .

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαφυλάττει την ειδησεογραφία για τα εθνικά θέματα .

Προστατεύει το κύρος της κυβέρνησης .

Προφύλαξη του προσώπου του πρωθυπουργού.

Σεβασμό των ισορροπιών για την υπεράσπιση των οργάνων και στελεχών.

Ο κυβερνητικός εκρόσωπος :

Πρέπει να γνωρίζει την πολιτική και πληροφοριακά στοιχεία των τομέων.

Να είναι έτοιμος σε 24ωρη βάση.

Να είναι αξιόπιστος .

Δεν πρέπει να συγκαλύπτει.

Να προσέχει την λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία .

Συνέντευξη τύπου.

Ο Spokesperson :

Δίνει πληροφορίες στη δημοσιότητα .

Σχεδιάζει τα κατάλληλα μηνύματα .

Επιλέγει τους τρόπους επικοινωνίας .

Ετοιμάζει τα Δελτία Τύπου και τη συνέντυξη τύπου.

Εκτιμά την κατάσταση.

Ελέγχει τις πληροφορίες που διοχετεύονται .

Παρέχει προσωπικό και τηλέφωνα , ώστε να απαντά σε ΜΜΕ και κοινό.

Crisis Communication Management.

Χρησιμοποιεί γλώσσα απλή και κατανοητή.

Είναι σύντομος .

Δείχνει ενσυναίσθηση .

Δείχνει γνώση .

Είναι ειλικρινής .

Αποφεύγει τους ετυπωσιασμούς .

Είναι ψύχραιμος .

Απαντά σε όλες τις ερωτήσεις .

Τα 5 Cs Του Spokesperson :

Concern – ανησυχία για το πρόβλημα, για τους ανθρώπους .

Clarity (διαύγεια) – οι οργανισμοί πρέπει να μιλούν ξεκάθαρα.Να εξηγούν την κρίση από την πρώτη της έκρηξη.

Control ( έλεγχος ) – όταν μιλά ο spokesperson στα Media πρέπει να έχει τον έλεγχο της κατάστασης .

Confidence ( εμπιστοσύνη ) – πρέπει να διατηρεί την αυτοπεποίθηση του και να εμπνέει εμπιστοσύνη.

Competence ( ικανότητες / δεξιότητες ) – o spokesperson πρέπει να διαθέτει ικανότητες εξόδου από την κρίση.

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi B.L.I.R ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς

 

Διαμορφώνει την εικόνα ανθρώπων και επιχειρήσεων .

 

English version of the article

Representatives ( Spokesperson ) of political parties and governments, major failures in the selection of persons.

 

Article communication professor, George Papatriantafyllou

 

The position of the representative information and management of relations with the media is that which forms the image of the party and the government itself, creates empathy ie the degree sympathitikotitas, the consent of the citizens or their rejection.

 

The position information representative (type or however characterized, scientific terminology in the Greek language is represented Awareness and Relationship Management with the media should be covered by professional communication (communicators, ie training in sociology and psychology) and highest specialization rather than professional skills away from the science of communication nor by professional information, journalists or newscaster or presenter or any other specialty relevant to the presentation and reporting.

 

falsely created the impression that if a professional comes from the field of Media with any relation to them (journalist – presenter – speaker … ..) is the right professional for the position of the media representative. This approach is completely wrong and comes from agnosticism as to the science of communication.

 

Analysis:

 

Journalists and other specialties in the Media:

Know scientifically the transmission of news through the story, but not the composition of the message from the sociological and psychological structure and how it will be realistic, achievable and tailored to groups of common addressees

Transmission s news is based on reports and that does not convey the temperament joint through its research communicators tools such as qualitative research which analyzes trends and attitudes

The communicators:

Scientifically trained in physical communication and presentation techniques

Analyze social trends through scientific research making it usable by communicating both the social groups and for the Media

Scientifically trained in managing and building relationships

Scientifically trained in forming and image management

They are excellent knowledge and practical training in Communication Crisis Management during and crisis evolution organize communication campaign but have developed appropriate «tools» to manage crises by providing continuous information with reliability, consistency, integrity, transparency, honesty .

In fact Ellinki media representatives in recent decades in positions of spokespersons and government representatives placed professionals from different categories but away from the class of communicators. For example, in this very important, crucial, position placed doctors, lawyers, journalists, professors but not purely expert communicator.

 

In the international terminology the media spokesman called Spokesperson.

 

Detailed tasks and Spokesperson of services:

 

 

In our country we made huge mistakes in the selection for the positions of media representatives (Spokesperson).

 

The Spokesperson not identical and not related to the journalistic profession. Absolutely and ensure the development of a mutual communication quality relationships but has no journalistic role because there columnist nor do reportage does not record the news as officer of the public information but delivers the news in this category which informs the public that reporters.

The training is in the field of strategic communications sector, in physical contact, the encyclopedic and specific on subject knowledge, psychology, sociology, on presentation techniques, rhetoric and administrative.

It must have a very good image, to withstand pressure, have patience, empathy, temper, to be good and formidable orator, have direct connection with everyday life and be able to interpret and analyze social trends, structures and developments.

Analytically :

 

The Spokesperson.

 

Spokesperson or Informative Manager or Media Coordinator called the Director of Public Relations who is highly trained in communicates with the media and has the task of informing journalists and streaming in a crisis information.

 

The Work of the Spokesperson.

 

Constantly trained in communicating with the media. MEDIA TRAINING.

 

Be prepared for potential crises.

 

To withstand the harsh conditions of the highest pressure.

 

Be able to manage the rumors.

 

To channel news reporters that they inform the public.

 

To realistically predict the future and the evolution of the crisis.

 

The Work of the Spokesperson.

 

The Spokesperson should know and be able to organize press conference within hours.

 

It should provide effective media interviews after the hard training (Media Training).

 

It is a leading figure.

 

Collaborates team and harmoniously with people.

 

Performs educational exercises, in crisis scenarios.

 

Plans Strategic Management and Communication Management.

 

Coordinate all the parties involved so that they can work towards ending the crisis.

 

Features lists of journalists and media.

 

In possession of all the elements of his associates.

 

Identifies space for extraordinary press conference.

 

Furthermore :

 

Ensures smooth and seamless communication and Journalists with the organization.

 

With respect and ethics does not allow intervention in internal crisis, only specific groups.

 

It provides the necessary information to journalists.

 

Ensure the channeling of information to the public.

 

To develop soon, periktika clear messages.

 

The Contact Person, opposite the media.

 

Responded to journalists’ phone calls.

 

Creates Media Centre.

 

Interview Schedules and press briefings.

 

Prepares Press in foreign languages.

 

Calendar Keeps contacts with the media.

 

Make public the extent of the crisis and damage numbers.

 

Controls the return of information from the media, that published.

 

The Contact Person, opposite the media .The answers.

 

Who are involved?

 

What exactly has happened?

 

How the incident happened?

 

Where ;

 

When?

 

Provisions for the event?

 

Forbidden words OYDEN COMMENT.

 

Honesty.

 

The Contact Person, opposite the media .The language.

 

Simple.

 

Understood.

 

Short .

 

Eilikrinis.

 

Government Spokesman:

 

Government spokesman is the responsible for the inbound and outbound information protocol, and has the additional responsibility for the validity of incoming and outgoing persuasiveness.

 

Government spokesman expressed ethical and driven true to information and information.

 

Government spokesman safeguard the news on national issues.

 

Protects the reputation of the government.

 

Prophylaxis of Prime person.

 

Respect of balances for the defense of the institutions and officials.

 

The Government Representative to:

 

He knows the political and information sectors.

 

Be ready in 24 hours.

 

Be trustworthy.

 

It must not conceal.

 

Watching the extraverbal and verbal communication.

 

Press conference.

 

The Spokesperson:

 

It gives information published.

 

Designs appropriate messages.

 

Selects the ways of communication.

 

Prepares press releases and synentyxi type.

 

Assess the situation.

 

Check the information passed.

 

It provides personnel and phones to answer media and public.

 

Crisis Communication Management.

 

It uses simple language and understandable.

 

They are short.

 

Shows empathy.

 

Shows knowledge.

 

It’s honest.

 

Avoids etyposiasmous.

 

It’s cool.

 

Answers all the questions.

 

The 5 Cs His Spokesperson:

 

Concern – worry about the problem for people.

 

Clarity (clarity) – organizations must speak xekathara.Na explain the crisis of the first explosion.

 

Control (control) – when the spokesperson speaks at Media must have control of the situation.

 

Confidence (confidence) – must maintain the confidence and inspires trust.

 

Competence (abilities / skills) – o spokesperson must have output capacities of the crisis.

 

 

 

George Papatriantafyllou.

 

Author of Public Relations Programs (ed. Stamoulis 2008) and Corporate Image (ed. Stamoulis 2011)

 

He teaches Business Management and Public Relations as rapporteur partner in higher education, as well as developing the professional and personal lives through Minobi B.L.I.R communication strategy company, which has a series of educational and communications programs and sessions for companies and organizations

 

 

It shapes the image of people and businesses.

Η σπουδαιότητα των Δημοσίων Σχέσεων στις μικρομεσσαίες επιχειρήσεις .

body-language-signals

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν μία κακή εικόνα στη χώρα μας η οποία δεν είναι η πραγματική .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η παλαιότερη επιστήμη απο όλες στην εφαρμογή των προγραμμάτων επικοινωνίας .Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας , και η ιστορία της επαγγελματικής τους εφαρμογής ανάγεται στις αρχές του 1900 .

 

Στην Ελλάδα το επσιτημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων η Ελληνκή Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων ( Ε.Ε.Δ.Σ ) ιδρύθηκε το 1960 και το παγκόσμιο συνέδριο της I.P.R.A ( International Public Relations Association )  http://www.ipra.org  πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 1965 όπου και υπογράφηκε από όλα τα επιστημονικά σωματεία των Δημοσίων Σχέσεων παγκοσμίως , ο κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων ο οποίος εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα , γνωστός διεθνώς ως Κώδικας των Αθηνών https://georgepapatriantafillou.com/κωδικασ/ 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις στις μικρομεσσαίες επιχειρήσεις .

 

 • Δημιουργούν εσωτερικά κλίμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης
 • Οδηγούν στη δημιουργία στρατηγικού επικοινωνιακού πλάνου
 • Αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστσύνης με όλα τα μέρη με τα οποία η επιχείρηση συνεργάζεται
 • Δημιουργούν μία άριστη αλλά πραγματική εικόνα της επιχείρησης
 • Αυξάνουν την αναγνωρισιμότητα της
 • Ωθούν τους ανθρώπους να συζητούν και να θαυμάζουν τις υπηρεσίες της
 • Συντάσουν τα κείμενα επικοινωνίας στα social media , πρός τα μέσα ενημέρωσης , το site και σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας
 • Σχεδιάζουν στρατηγικά με αριθμητικούς στόχους κάθε εκδήλωση
 • Διαχειρίζονται την επικοινωνία μετά και κατά τη διάρκεια κάθε κρίσης ( Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων -Crisis Communication Management )
 • Πραγματοποιούν συνεχείς ερευνητικές διαδικασίες με ασταμάτητες ποιοτικές ( κοινωνικές ) μετρήσεις τάσεων και στάσεων ( με in-depth interviews )
 • Εκπαιδεύουν το Ανθρώπινο Δυναμικό σε θέματα επικοινωνιακών δεξιοτήτων ( πρόσε΄γγιση – πρώτη εντύπωση – δεινότητα πωλήσεων )
 • Διαμορφώνουν την εικόνα και το κοινωνικό status των ανθρώπων της επιχείρησης
 • Σχεδιάζουν στρατηγικά την εικόνα και την ατμόσφαιρα της επιχείρησης
 • Εφαρμόζουν στην πράξη την Κοινωνική Ευθύνη

Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν την εμπειρία των πελατών και την άρτια εξυπηρέτηση αυτών

 

Γεώργιος Παπατριανταφύλλου .

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς  www.minobi.gr

Διαμορφώνει την εικόνα ανθρώπων και επιχειρήσεων .

 

English Version of the Article

 

The importance of public relations in the sector operators.

 

The PR having a bad image in our country that is not true.

 

The Public Relations is the oldest science of all in the implementation of communication programs .it applied science of sociology and psychology, and the history of their profession application dates back to the early 1900s.

 

In Greece the epsitimoniko club PR Ellinki the Company Public Relations (E.E.D.S) was established in 1960 and the World Congress of IPRA (International Public Relations Association) http://www.ipra.org held in Greece in 1965 where he signed all the scientific associations of public relations worldwide, the code of Ethics and Conduct of Public Relations which applied until today, known internationally as the code of Athens.

 

The Public Relations in the sector operators.

 

 • They create internal atmosphere of cooperation and mutual understanding
 • lead to the creation of a strategic communication plan
 • Develop relationships empistsynis with all parties with whom the company works
 • They create an excellent but real business image
 • Increase awareness of
 • They push people to discuss and admire its services
 • draw up the communication texts in social media, for the media, the site and all communication channels
 • They plan strategically with numerical targets each event
 • Manage the communication after and during every crisis (Crisis Management Communication -Crisis Communication Management)
 • Carry out continuous research procedures unstoppable qualitative (social) trends and attitudes measurements (with in-depth interviews)
 • educate human resources on communication skills training (approach – first impression – sales prowess)
 • They form the image and social status of the people of enterprise
 • They plan strategically image and atmosphere of enterprise
 • Implement in practice Social Responsibility

Design and implement the customer experience and the excellent service of these

 

 

 

 

 

George Papatriantafyllou.

 

Author of Public Relations Programs (ed. Stamoulis 2008) and Corporate Image (ed. Stamoulis 2011)

He teaches Business Management and Public Relations as rapporteur partner in higher education, while also develops their professional and personal lives through Minobi communication strategy company, which has a series of educational and communications programs and sessions for companies and organizations http://www.minobi.gr

It shapes the image of people and businesses.

Τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις , ορισμοί , προυποθέσεις , όλα τα επιστημονικά σωματεία .

iamagemaking12

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

Είναι δεδομένο πως υπάρχει σύγχηση και παρεξήγηση για το τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις και πως ορίζονται .

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούν την επιστημονική – επαγγελματική ταυτότητα των Δημοσίων Σχέσεων άνθρωποι που διαθέτουν γνωριμίες ή λίστες επωνύμων ή εργάζονται ως υποδοχή σε νυχτερινά κέντρα ( ειδικότητα σεβαστή αλλά δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων ) επαγγελματικοί τομείς οι οποίοι δεν πληρούν τις προυποθέσεις ώστε να εντάσσονται στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

Ποιές είναι οι τρείς βασικές προυποθέσεις για να χρησιμοποιεί ο επαγγελματίας τον τίτλο των Δημοσίων Σχέσεων ;

 • Πιστοποίηση απο επιστημονικό φορέα επικοινωνίας ή Δημοσίων Σχέσεων
 • Επαγγελματική εμπειρία σε τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ( σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα )
 • Κατάρτιση στο στρατηγικό επικοινωνιακό σχεδιασμό

«Πολλοί λένε πως ασχολούνται με τις Δημόσιες Σχέσεις αλλά ελάχιστοι είναι σε θέση να εξηγήσουν τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις»  Angela Murray .

 Τα επιστημονικά σωματεία παγκοσμίως προσδιορίζουν με σαφήνεια το θεσμό και το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων .

Η IPRA το παγκόσμιο επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων http://www.ipra.org αναφέρεται απο το 1959 στις Δημόσιες Σχέσειςως : » Δημόσιες Σχέσεις αποκαλούνται οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από μια ομάδα με σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση καλών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας και ανάμεσα στις ομάδες και τους διάφορους τομείς της δημοσίας κοινής γνώμης.μια λειτουργία κατευθύνσεως με χαρακτήρα σταθερό και οργανωμένο που με αυτή μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός προσπαθεί να επιτύχει και να διατηρήσει την κατανόηση, τη συμπάθεια και τη συνδρομή όλων εκείνων με τους οποίους σχετίζεται ή πρόκειται να σχετιστεί.

Στο παγκόσμιο συνέδριο των επιστημονικών σωματείων των Δημοσίων Σχέσεων στο Μεξικό το 1978 γνωστό ως Mexican Statementhttp://www.prsk.co.ke όλα τα επιστημονικά σωματεία απο όλο τον κόσμο κατέληξαν και υπέγραψαν τον ακόλουθο ορισμό στον οποίο  οι Δημόσιες Σχέσεις προσδιορίζονται ως : «Δημόσιες Σχέσεις είναι η τέχνη και η κοινωνική επιστήμη της ανάλυσης των τάσεων, της πρόληψης των συνεπειών τους, της προσφοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους υπεύθυνους οργανισμών και της υλοποίησης προγραμμάτων δράσης που θα εξυπηρετούν τόσο το συμφέρον του οργανισμού όσο και του κοινού» .

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι γνωριμίες και δεν απαιτούνται γνωριμίες για την εφαρμογή αυτής της επιστήμης .Είναι ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων . Σχέσεις αμοιβαίου σμφέροντος οι οποίες βασίζονται στις αξίες του Ήθους , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας , της Συνέπειας και της Διαφάνειας .

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι υποδοχή .Σε ένα συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων , είχαμε συζητήσει και αναλύσει το θέμα της παρεξήγησης των Δημοσίων Σχέσεων .Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι πως ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να έχει μεταφραστεί πιστά η ορολογία Public Relations ως Δημόσιες Σχέσεις . Αυτή η απόδοση καταλήγει στην εύκολη απόδοση της  προσέγγισης σε δημόσιους χώρους όπως για παράδειγμα η υποδοχή σε χώρους εστίασης – πίστες ….κτλπ .Οι άνθρωποι οι οποίοι αναπτύσσουν συζητήσεις ή και γνωριμίες σε δημόσιους χώρους απλοποιημένα απο μη μυημένους στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων μεταφέρεται ως δημόσιες σχέσεις .Ουδεμία σχέση έχει η υποδοχή σε κέντρα με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .Στη διαβούλευση για την παρεξήγηση των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα , είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα πως ενδεχομένως η πιό ορθή προσέγγιση – μετάφραση του Public Relations θα ήταν Ανάπτυξη Σχέσεων ( αντί του Δημόσιες Σχέσεις ) .

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι ταξιθέτηση . Πολλοί  επαγγελματίες με καθήκοντα στη συνοδεία των επισκεπτών σε παραστάσεις ή εκδηλώσεις  , όταν τοποθετούν προσκεκλημένους στις θέσεις τους λόγω του ότι λανθασμένα έχουν συνδέσει τις δημόσιες σχέσεις με την κοινωνικότητα και τις δημόσιες συνομιλίες αναφέρουν ως επαγγελματικό τίτλο ή τους αποδίδεται ο επαγγελματικός τίτλος των δημοσίων σχέσεων . Και σε αυτή την περίπτωση σαφώς και δεν υπάρχει σύνδεση της ειδικότητας αυτής με την επαγγελματική ταυτότητα του επαγγελματία των δημοσίων σχέσεων . Και  αυτή η κατηγορία των επαγγελματιών της ταξιθέτησης όπως και της υποδοχής ναι μεν οι επαγγελματίες αυτοί εκπροσωπούν έναν κρίσιμο τομέα σε κάθε επιχείρηση καθώς απο τους ίδιους κρίνεται η εικόνα μίας επιχείρησης σε μεγάλο βαθμό ως πρώτη εντύπωση και όχι μόνο , αλλά ο τομέας αυτός δεν είναι οι Δημόσιες Σχέσεις .

Περιηγηθείτε στα σωματεία των Δημοσίων Σχέσεων σε όλο τον κόσμο :

Africa The African Public Relations Association (APRA)
Australia Public Relations Institute of Australia
Austria Public Relations Association of Austria Public Relations Verband Austria (PRVA)
Bangladesh Bangladesh Public Relations Association (BPRA)
Belgium Belgium Association of Public Relations Consultancies (BGPRA) Association Belge des Conseils en Relations Publiques
Brazil Brazilian Public Relations Association Associaçao Brasileira de Relacoes Publicas (ABRP)
Canada Canadian Public Relations Society Inc. (CPRS)
China Shanghai Public Relations Association
China China International Public Relations Association (CIPRA)
Croatia Croation Public Relations Association (HUOJ)
Cuba National Committee of Public Relations from the Cuban Association of Social Communicators
Denmark Danish Association of Communication Professionals
Denmark Danish Association of Public Relations Consultancies (BPRV)
Estonia Estonian Public Relations Association (EPRA)
Europe European Public Relations Confedaration (CERP) – Belgium
Europe European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) – Belgium
Finland ProCom, Finnish Association of Communications Professionals
France SYNTEC Public Relations Consultants Organisation
France Information Press & Communication
Germany German Public Relations Consultancies Association (GPRA)
Germany German Public Relations Society (DPRG)
Greece Hellenic Association of Advertising-Communications Agencies
Hong Kong, China Hong Kong Public Relations Professionals’ Association
Hungary Hungarian Public Relations Association
Iceland Public Relations Association of Iceland
India Public Relations Consultants Association of India (PRCAI)
Indonesia Public Relations Association of Indonesia (PERHUMAS)
IPRA – Gulf Chapter Gulf Cooperation Council Countries; Kuwait, Qater, Bahrain, Oman, United Arab Emarates and Saudi Arabia
Ireland Public Relations Consultants Association of Ireland
Ireland Public Relations Institute of Ireland (PRII)
Israel Israel Public Relations Association
Kenya Public Relations Society of Kenya (PRSK)
Latvia Latvian Public Relations Association
Luxembourg National Association of Public Relations of Luxembourg
Malaysia Institute of Public Relations Malaysia
Netherlands Logeion, Assocation for Communication
Netherlands Netherlands Association of Public Relations Consultants (VPRA)
New Zealand Public Relations Institute of New Zealand (PRINZ)
Norway The Norwegian Communication Association
Malaysia Institute of Public Relations Malaysia
Netherlands Logeion, Assocation for Communication
Netherlands Netherlands Association of Public Relations Consultants (VPRA)
New Zealand Public Relations Institute of New Zealand (PRINZ)
Norway The Norwegian Communication Association
Philippines Public Relations Society of the Philippines
Poland Polish Public Relations Association
Poland Polish Public Relations Consultancies Association
Puerto Rico Association of Public Relations Professionals of Puerto Rico
Republic of Korea Korea Public Relations Association (KPRA)
Russian Federation Russian Public Relations Association (RPRA)
Serbia Public Relations Society of Serbia
Singapore Institute of Public Relations of Singapore
Slovak Republic Association of Public Relations of the Slovak Republic
Slovenia Public Relations Society of Slovenia
South Africa Public Relations Institute of Southern Africa (PRISA)
Spain Spanish Association of Communicators (DIRCOM)
Spain Association of Public Relations Consultancies
Swaziland Swaziland Public Relations Association (SPRA)
Sweden Public Relations Consultancies in Sweden (PRECIS)
Sweden Swedish Public Relations Association

Γεώργιος Παπατριανταφύλλου .

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς  www.minobi.gr

Διαμορφώνει την εικόνα ανθρώπων και επιχειρήσεων .

Η θεωρία μου των καλών προθέσεων και η υπέροχη αίσθηση της τέλειας επικοινωνίας .

IMG_6855

 

Μία βασική θεωρία μου την ονομάζω » Αρχή της Προσωπικής και Καλής Πρόθεσης » και αναφέρω σε αυτήν πως οι άνθρωποι διατηρούν τις προσωπικές τους προθέσεις οι οποίες παρατηρούμενες μέσα απο το προσωπικό τους πρίσμα είναι ορθές και καλές , ασχέτως με το εάν συμφωνούμε ή όχι με τις απόψεις οι οποίες οδήγησαν στις προθέσεις αυτές . Η διαφωνία ή η διάσταση απόψεων δεν αποτελούν κριτήριο κακής πρόθεσης .

 

Εκατοντάδες μεταβλητές απο κάθε άνθρωπο συντελούν και οδηγούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές .

 

 • Εκλάβετε κάθε πράξη , κάθε ανθρώπου , συνεργάτη σας – προσωπική σχέση – αισθηματική σχέση – πελάτη ώς πράξη με καλή πρόθεση . Αναγνωρίστε μέσα σε κάθε πράξη το κίνητρο . Η Ενσυναίσθηση δηλαδή το να κατανοούμε πως αισθάνονται οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούμε είναι μία βαθειά ψυχολογική διεργασία η οποία μας οδηγεί με πραότητα σε πλήρη κατανόηση των κινήτρων και των αναγκών των ανθρώπων .
 • Εκατοντάδες παράγοντες επηρρεάζουν κάθε στιγμή τις αποφάσεις μας , παράγοντες οι οποίοι δρούν ασυνείδητα χωρίς αυτό βεβαίως να θεωρείται ως μη έγκριση αυτών απο τον ανθρώπινο εγκέφαλο . Αντιθέτως . Ισχυροί επιλογείς κάθε ανθρώπινου εγκεφάλου παράγουν συμπεράσματα βασιζόμενοι σε εμπειρίες – και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία αποκτήθηκαν και αποκτώνται διαρκώς μέσω παρατηρήσεων και αναλύονται βάσει αλγοριθμικών συνιστωσών της κάθε ανθρώπινης προσωπικότητας .
 • Το συναίσθημα το οποίο μεταφέρουμε είναι αυτό με το οποίο μας ταυτίζουν οι άνθρωποι
 • Η καλή διάθεση μας είναι αυτή η οποία δημιουργεί καλό και θετικό πλαίσιο επικοινωνίας . Οι συνδέσεις των ανθρώπων σε όποιο επίπεδο και αν αυτές πραγματοποιούνται είναι μη ορατές αλλά υπαρκτές . Συνδέσεις μέσω εγκεφαλικών συνάψεων και φορτίων τα οποία μεταφέρουν τους εγκεφαλικούς ανθρώπινους κώδικες ή ενδεχομένως και ακόμα πιό πρακτικών πράξεων και δράσεων του εγκεφάλου η αποκωδικοποίηση των οποίων θα πάρει ακόμα αρκετές δεκαετίες .
 • Όταν συνυπάρχουν καλή διάθεση , ευχάριστη ψυχολογία , αίσθημα αισιοδοξίας , κατάρριψη του εγωιστικού γονιδίου , τότε η επικοινωνία μετατρέπεται σε αποτελεσματική και επιτυχημένη . Οι άνθρωποι επικοινωνούν δυναμικά , με κατανόηση και η επίτευξη των στόχων κάθε επαφής είναι δεδομένη .

Κάθε επαφή – επικοινωνία , είναι δυναμική – μοναδική εμπειρία όταν ο εγκέφαλος προγραμματιστεί μέσω των ανάλογων σκέψεων να δεχθεί με κατανόηση κάθε μήνυμα του άλλου ανθρώπου , είναι δεκτικός χωρίς ισχυρές – άκαμπτες απόψεις , όταν εμποτιστεί με σκέψεις καλές , θετικές , ηρεμίας , γαλήνης , όταν στις νευρωνικές συνάψεις επικρατήσουν κινήσεις χαμόγελου – ευχαρίστησης και τεθεί σε εφαρμογή ο προγραμματισμός της θεωρίας των καλών προθέσεων του άλλου .

 

Ο Ανθρώπινος εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος να οδηγεί στην επίτευξη υψηλών στόχων για τον κάθε άνθρωπο . Δηλαδή η κατασκευή των συνάψεων είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η ακρίβεια ενός τέλειου και γαλήνιου τρόπου ζωής .Η ορθή λειτουργία όμως του εγκεφάλου και του σώματος στην ολότητα του είναι  προιόν ειδικών επιλογών οι οποίες ενσωματώνονται μέσω των εμπειριών .

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

 

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς  www.minobi.gr

Διαμορφώνει την εικόνα ανθρώπων και επιχειρήσεων .


My theory of good intentions and the wonderful feeling of perfect communication

A key my theory I call «Principle of Personal and Good Intent» and mention in it that people keep their personal intentions that are observed through their personal point of view is right and good, regardless of whether we agree or not with the views which led to these intentions. The dispute or difference of opinion does not constitute a criterion evil intent.

Hundreds of variables from each person contribute and lead to specific behaviors.

Think of them every practice, every man, your partner – personal relationship – emotional – client relationship as act in good faith. Identify within each practice motivation. The words the Empathy to understand how they feel people with whom we communicate is a deep psychological process which leads us to meekness in full understanding of the motivations and needs of the people.
Hundreds of factors affect each moment our decisions, factors that unconsciously act without of course being regarded as approval thereof by the human brain. Contrast. Strong selectors each human brain produce conclusions based on experiences – and other features of acquired and permanently acquired through observations and analyzed based algorithmic components of every human person.
The feeling which transfer is one with which people identify us
Our good humor is that which creates good and positive communication framework. The human connections at any level and if they are made invisible but existent. Connections brain synapses and cargo transported by the human brain codes or possibly even more practical instruments and actions brain decoding of which will still take several decades.
In simultaneous good mood, pleasant sentiment, a feeling of optimism, breaking the selfish gene, then the communication is converted to an effective and successful. People communicate dynamically with understanding and achieve the objectives of each contact is given.
Each contact – communication is dynamic – unique experience when the brain is programmed through similar considerations to accept with understanding each message the other person is receptive without strong – rigid ideas, when impregnated with thinking good, positive, calm, tranquility, when the neuronal prevail smile moves – pleasure and implemented planning theory of the good intentions of the other.

The Human brain is programmed to drive to achieve high goals for each person. Namely the construction of synapses is such as to achieve the precision of a perfect and peaceful lifestyle .The correct but the function of the brain and the body in its entirety is product specific options which are integrated through the experiences.

George Papatriantafyllou

 

 

Δελτίο Τύπου στη Διαχείριση Κρίσεων

Δελτίο Τύπου papatriantafillou
Η αντίδραση ενός τμήματος Δημοσίων Σχέσεων σε περιπτώσεις κρίσεων πρέπει να είναι άμεση και οι ενέργειες , αυτοματοποιημένες .
Σε περιπτώσεις Crisis Management το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων :
 1. Μελετά σενάρια πιθανών κρίσεων , τα ιεραρχεί και ενεργεί ώστε να απομακρυνθούν
 2. Διαθέτει για κάθε σενάριο κρίσης πλήρες σχέδιο αντιμετώπισης και διαχείρισης του
 3. Διαχειρίζεται επικοινωνιακά την κρίση με άρθρα – δελτία τύπου και ανακοινώσεις τύπου
Στη διαχείριση κρίσεων το Δελτίο Τύπου , διοχετεύει συνεχώς ενημέρωση  .
 • Αποστέλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα , μόνο όταν παραθέτει είδηση
 • Απαντά στα 5 ερωτήματα Ποιός ; Τι ; Που ; Πώς ; Πότε ; Γιατί ;
 • Καταλαμβάνει maximum τα 2/3 μίας σελίδας Α4
 • Σύνοψη αυτού πρέπει να αποστέλεται με sms στους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων των δημοσιογράφων και όλων των παραληπτών
 • Ο συντάκτης των Δελτίων Τύπου έχει συνεχή ενημέρωση και βρίσκεται χωροταξικά σε σημείο όπου δεν επηρρεάζεται απο φασαρία – την ένταση της κρίσης ή άλλους εξωγενείς παράγοντες
 • Ο τίτλος του Δελτίου Τύπου σε περιπτώσεις κρίσεων , είναι σαφής , πάντα αυτόνομος και όχι εννοιολογικά να συμπληρώνει τον τίτλο του προηγούμενου Δελτίου Τύπου
 • Απαραίτητα δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα του site και των εργαλείων δημοσιότητας ( social media – blog – ……) του οργανισμού που βρίσκεται σε κρίση , ώστε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να ενημερώνεται σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση και όχι απο ότι λέγεται απο φήμες
 • Ανακοίνωση Τύπου , ονομάζεται το Δελτίο Τύπου στη μοναδική περίπτωση όπου αυτό τοποθετείται με πληρωμένο διαφημιστικό πρόγραμμα , σε περιπτώσεις κρίσεων ώστε ο οργανισμός επιδιώκει την άμεση δημοσίευση του και δεν ρισκάρει την δημοσίευση του εάν και εφόσον επιλεγεί απο τη συντακτική ομάδα του μέσου ενημέρωσης
 • Εάν το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ανακοινώνει τις ειδήσεις σε χώρο με τη φυσική παρουσία των δημοσιογράφων , θα πρέπει να έχει προνοήσει ώστε να εκτυπώνει και αν παραδίδει σε εταιρικά folder κάθε Δελτίο Τύπου που εκδίδει
 • Εάν το εύρος της κρίσης απαιτεί ενημέρωση με ανάδρση ( feedback ) απο τους δημοσιογράφους ή τα ενδιαφερόμενα μέρη , λόγω του ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις και διευκρινίσεις τότε και πάλι πρέπει το Δελτίο Τύπου να παραδίδεται και σε hard copy μορφή εντός εταιρικού folder
Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011.

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων .

Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .


Press Release in Crisis Management

The reaction of a Public Relations department in crisis situations must be immediate and operations, automated.
In cases of Crisis Management in Public Relations:
Examines possible crisis scenarios, prioritize and act to remove
Features for each scenario full crisis response plan and management
communication manage the crisis with articles – press releases and press conferences
Crisis management Press Release, continuously delivers information.
Ships regularly, only when news lists
Answers to five questions Who? what Where ; How? When? Why ;
It occupies 2/3 maximum one A4 page
Summary This should be forwarded via sms to the numbers of mobile phones of journalists and all recipients
The author of the press releases is constantly updated and is spatially at a point where not affected by ado – the intensity of the crisis or other external factors
The title of the press release in case of crisis, it is clear, always independent and not conceptually supplement the title of the previous press release
Necessary published on the front page of the site and publicity tools (social media – blog – ……) of the organization is in crisis, that each party be informed according to the official information rather than what is said by rumors
Press release, called the Press Release in only case where it is placed with paid advertising program, in situations of crisis that the organization seeks the immediate publication and not risking the publication if and when selected by the editorial team of the media is
If the PR department announced the news in a place with the physical presence of journalists, should have the foresight to print if handled by a corporate folder every press release issued
If the scale of the crisis requires updating with anadrsi (feedback) of journalists or stakeholders because it should be answered and details then still have the press release to be delivered in hard copy form within corporate folder
George Papatriantafyllou
George Papatriantafyllou is the Author of the book Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile Edition. Stamoulis 2011.
George Papatriantafyllou is a member of the d / p of EEDSA (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs.
He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company CareerBuilder http://www.kariera.gr member of the International Career Builder http://www.careerbuilder.com network that provides high-level training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is affecting Kariera Business Seminarshttp: //bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events), since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052.

Δημόσιες Σχέσεις και Πρόγραμμα Lobbying . Η απεργία δεν έχει την παλαιά της δύναμη .

www.mymev.net

 

Η Απεργία ήταν μία διαμαρτυρία και παράλληλα άσκηση πίεσης πρός αποτροπή κυρίως νομοθετημάτων . Η αποτελεσματικότητα της αναμφισβήτητα ισχυρή .

Στην εποχή μας , δεν διαθέτει την παλαιά της δύναμη .
Αντιθέτως φαντάζει απο μία άλλη εποχή , χωρίς δυναμική και σε αρκετούς τομείς επώδυνη όπως κυρίως στους τομείς των μεταφορών όπου η ταλαιπωρία του πολίτη και ενδεχομένως η ακύρωση ή αναβολή σημαντικών εργασιών δημιουργεί αίσθημα δυσφορίας .
Το πρόγραμμα Lobbying δηλαδή η άσκηση πίεσης πρός το νομοθέτη είναι το ισχυρότερο όπλο διεκδίκησης , ανάπτυξης σχέσεων και αποτελεσματικών προτάσεων .
Το πρόγραμμα Lobbying είναι πρόγραμμα των Δημοσίων Σχέσεων και για του λόγου το αληθές , το 2007 η IPRA ( Internationsl Public Relations Association ) εξέδωσε τον Κώδικα των Βρυξελλών , κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας για τους Συμβούλους Δημοσίων Σχέσεων οι οποίοι δρστηριοποιούνται στο πρόγραμμα Lobbying
Ο όρος προέρχετα απο τη Βρεττανία του 19ου αιώνα όταν οι Βρεττανοί αγρότες όταν δεν μπορούσαν να συναντήσουν τους πολιτευτές στο κονοβούλιο τους περίμεναν στο Lobby του ξενοδοχείου τους ώστε να τους εκθέσουν προβλήματα και λύσεις .
Το Lobbying στη χώρα μας είναι σχε΄δον άγνωστο . Στις ΗΠΑ υπάρχει εδώ και δεκαετίες νομοθεσία .
Στην Ευρώπη πορετοιμάζεεται η θεσμοθέτηση του κυρίως στα Ευρωπαικά όργανα των Βρυξελλών όπου δαστηριοποιούνται και οι περισσότερες εταιρείες και επαγγελματίες του Lobbying .
Είναι μία σύγχρονη μέθοδος διαπραγμάτευσης και αποτελεσματικής άσκησης πίεσης και πειθούς με συγκεκριμένες , ρεαλιστικές , εφικτές προτάσεις .
Παράλληλα ωθεί στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοοσύνης και συνεργασίας και όχι σύγκρουσης , η οποία δίνει τη θέση της στην πληρέστατη αναποτελεσματικότητα .
Οι σύγχρονες κοινωνίες βασίζονται στην αλληλοκατανόηση , τη διπλωματία , την ανάπτυξη σχέσεων .
Μέσω του διαλόγου και της κατάθεσης προτάσεων επέρχονται λύσεις επωφελείς για όλα τα μέρη , αφού αυτές θα είναι αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου , με στρατηγική , σαφήνεια , οργάνωση και ρεαλιστικούς – αριθμητικούς – εφικτούς στόχους .
Στη Ελλάδα , υπάρχει πλέον social media στο οποίο ειδική εφαρμογή Lobbying δίνει τα εργαλεία για άσκηση πίεσης απο τους πολίτες ενός δήμου πρός τη δημοτική τους αρχή . Το Social Network είναι το http://www.mymev.net  
Φιλοδοξία των δημιουργών του να ανοίξει νέους δρόμους στις διαπραγματεύσεις , μέσω της δικτύωσης των ανθρώπων , ώστε ακόμα και απο τον υπολογιστή τους ή το κινητό τους να ασκούν πίεση με χρονοδιαγράμματα και πραγματικά αποτελέσματα .
Το www.mymev.net ξεκινά το “ταξίδι” του απο το δήμο Ηλιούπολης αλλά ως εφαρμογή μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε επιχείρηση – οργανισμό – θεσμό με αποκλειστική στρατηγική διαδρομή την άσκηση πίεσης .
Η εφαρμογή και το MEV ανήκουν στην εταιρεία Minobi B.L.I.R www.minobi.gr υλοποιήθηκε απο την εταιρεία Ethos www.worldofethos.com και προωθείται στατηγικά απο τη Rockmedia www.rockmedia.gr
Σχεδιαστής της εφαρμογής Lobbying αλλά και όλου του MEV είναι ο επικοινωνιολόγος Γιώργος Παπατριανταφύλλου , www.georgepapatriantafillou.com
Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011.

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων .

Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

———————————————————————————————————————————————

Strike without its former strength.
The strike was one protest while lobbying to prevent mainly legislation. The effectiveness of the undeniably strong.
Nowadays, it lacks its former strength.
Instead it seems from another era, without momentum in several areas such as painful especially in transport where the suffering of citizens and possibly the cancellation or postponement of major projects creates discomfort.
The program that Lobbying lobbying for the Legislative is the strongest assertion weapon, develop relationships and effective proposals.
The Lobbying program is a program of public relations for the truth, in 2007 the IPRA (Internationsl Public Relations Association) adopted the Code of Brussels, Ethics Code for the Public Relations Consultants who drstiriopoiountai in Lobbying program
The term proercheta Britain from the 19th century when the British farmers when they could not meet the politician in their konovoulio waited in the Lobby of the hotel in order to expose their problems and solutions.
The Lobbying in our country is almost unknown. In the US there is legislation in decades.
In Europe poretoimazeetai institutionalization mainly in the European institutions in Brussels where dastiriopoiountai and more companies and professionals of Lobbying.
It is a modern method of trading and effective lobbying and persuasion with specific, realistic, feasible proposals.
At the same time pushing the development empistoosynis and cooperation, not conflict, which gives way to its fullest inefficiency.
Modern societies are based on mutual understanding, diplomacy, develop relations.
Through dialogue and tabling motions occurring beneficial solutions for all parties, as these will result fruitful dialogue, strategically, clarity, organization and realistic – arithmetic – achievable goals.
In Greece, there is now social media in which specific application Lobbying gives you the tools to apply pressure from the citizens of a municipality to the municipal authority. The Social Network is the http://www.mymev.net
The ambition of the creators to break new ground in the negotiations by networking people, that even from their computer or their mobile to exert pressure with schedules and actual results.
The http://www.mymev.net begins the «journey» of Heliopolis from the municipality but as an application can be applied to any business – organization – institution with exclusive strategic route lobbying.
The application and the MEV belong to Minobi B.L.I.R www.minobi.gr  company implemented by the company Ethos www.worldofethos.com  and promoted by the statigika Rockmedia www.rockmedia.gr
Designer Lobbying application and all MEV is the communicator George Papatriantafyllou, www.georgepapatriantafillou.com
George Papatriantafyllou
George Papatriantafyllou is the Author of the book Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile Edition. Stamoulis 2011.
George Papatriantafyllou is a member of the d / p of EEDSA (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs.
He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company CareerBuilder http://www.kariera.gr member of the International Career Builder http://www.careerbuilder.com network that provides high-level training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is affecting Kariera Business Seminarshttp: //bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events), since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052.

Το «Eίναι» και η επικοινωνία – οι εγκεφαλικοί αξιολογητές .

IMG_6855

Είναι το “είναι” η επικοινωνιακή δομή του ανθρώπου ;

 

Ο Άνθρωπος είναι η επικοινωνία του . Το μέσο είναι το μήνυμα .

 

Προσέξτε πως ο τρόπος επικοινωνίας μας , δημιουργεί και αναπτύσσει  σχέσεις . Χωρίς σχέσεις οι άνθρωποι δεν μας εμπιστεύονται χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχουν σχέσεις .

 

Το “είναι” συνδέεται με την απόλυτη εγκεφαλική δραστηριότητα συνειδητή ή μη .

 

Παρατηρήστε πως οι ίδιες λέξεις – φράσεις – προτάσεις λαμβάνουν διαφορετική εικόνα ανάλογα με το ποιός είναι ο άνθρωπος ο οποίος τις αναφέρει .

 

Ανάλογο πείραμα το οποίο πραγματοποιώ στους φοιτητές μου αποδεικνύει ακριβώς αυτό το οποίο υποστήριξε με την ομώνυμη ρύση ο Καναδός επικοινωνιολόγος Μάρσαλ Μακλούαν : “Το Μέσο είναι το Μήνυμα” .

 

Ακόμα και μία πρόταση για αγοράεπένδυση – βόλτα μας επηρρεάζει διαφορετικά ανάλογα απο το ποιός είναι ο άνθρωπος ο οποίος την καταθέτει ακόμα και αν είναι ακριβώς η ίδια πρόταση απο διαφορετικούς ανθρώπους .

 

Πως εξηγείται αυτό το φαινόμενο ;

 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λαμβάνει μέσω των αισθήσεων εκατομμύρια πληροφορίες οι οποίες ελάχιστες εξ’αυτών είναι συνειδητά προσλαμβανόμενες , δηλαδή ο άνθρωπος να καταλαβαίνει πως τις εισπράττει .

Καταλαβαίνει ποιές πληροφορίες εισπράττει ανάλογα με τον “προγραμματισμό” τον οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος έχει πραγματοποιήσει στον εγκέφαλο του μέσω των νευρωνικών δικτυώσεων και συνάψεων , προιόν της μάθησης του , των γνώσεων του , της κοινωνίας στην οποία αναπτύσσεται και την κουλτούρα αυτής αλλά και απο αρκετές ακόμα μεταβλητές .

Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό των πληροφοριών τις οποίες ο εγκέφαλος λαμβάνει , παιρνούν ασυνείδητα , δηλαδή κατά κάποιο τρόπο “στα κρυφά” .

Το θαυμάσιο είναι πως οι πληροφορίες αυτές όχι απλά δεν είναι άχρηστες αλλά αποθηκεύονται με απόλυτη ακρίβεια στους εγκεφαλικούς αποθηκευτικούς χώρους . Παράλληλα ανακαλούνται και αξιοποιούνται όταν ο άνθρωπος πρέπει να λάβει αποφάσεις σε διάφορα επίπεδα και για διάφορες πτυχές της ζωής του .

Παρατηρήστε πως ενεργοποιούνται ανάλογα με το θέμα οι κατάλληλοι επιλογείς πληροφοριών . Εφόσον γίνει η επιλογή δίνονται πολλαπλά μηνύματα στο ανθρώπινο σώμα ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση για την οποία αναζήτησε πληροφορίες .

Ειδικές ομάδες νευρώνων επιτελούν το έργο της αξιολόγησης των πληροφοριών .

Οποιοδήποτε μήνυμα στέλνουμε , όσο και αν πιστεύουμε πως μπορεί να περάσει απαρατήρητο ή πως είναι ασήμαντο αυτό έρχεται η δεδομένη στιγμή κατά τη διάρκεια της οποίας θα αξιολογηθεί και θα μοντελοποιηθεί απο τον εγκέφαλο ώστε να ληφθεί απόφαση . Κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία .

Κατ’εμένα , το μέγα ερώτημα παραμένει ανοικτό .

Ο εγκέφαλος αποθηκεύει μέσα στον ίδιο ή σε κάποιο cloud εκτός αυτού ;

Εάν επιθυμείτε να σας αναφέρω σύμφωνα με την έρευνα μου τις πιό σημαντικές μεταβλητές δημιουργίας πληροφοριών πρός θετική αξιολόγηση αυτές συνοπτικά θα ήταν :

 • Το συναίσθημα
 • Η ενσυναίσθηση
 • Η καλή ακρόαση
 • Η δημοκρατικότητα
 • Οι αξίες
 • Η εικόνα
 • Η ιστορία αφήγησης

Καλή συνέχεια και προσοχή στην επικοινωνία .

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  )  Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ειδικός Επικοινωνιολόγος – Coach – Trainer

Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων κ’

Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Μέλος του Δ/Σ της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων

Συγγραφέας των Βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων / Εταιρική Εικόνα

 

E-mail :gpappr@gmail.com

E-mail :gpappr@icloud.com

Ε- mail info@minobi.gr

 

———————-

 

English version .

 

It is the «being» communicative structure of people ?

 

The medium is the message.

 

Note that the manner of communication we create and develop relations . Without  relations people do not trust us without trust there is no relationship.

The «means» linked to the absolute brain activity conscious or not.

Notice how the same words – phrases – proposals take different image depending on which is the person who reports them.

A similar experiment which I make my students just proves what is claimed by the eponymous periods Canadian communicator Marshall McLuhan: «The Medium is the Message».

Even a proposal for purchase – investment – ride our affects differently depending on who is the man who the deposit even if they are exactly the same proposal from different people.

How do you explain this phenomenon?

The human brain receives through the senses millions informations that few of them are consciously intakes, that man understands that the levy.

He understands what information we collect according to the «scheduling» in which man himself has made the brain through neural networking and synapses, product of learning, of knowledge, of the society develops and the culture of this and of several even variables.But the largest percentage of information that the brain receives, you get unconsciously, that is somehow «in secret».

The wonderful is that such information is not only useless but are not stored with absolute accuracy in brain warehouses. Alongside withdrawn and utilized when man must make decisions at different levels and on different aspects of his life.

 

Notice how activated depending on the subject suitable selectors information. Once the choice given multiple messages in the human body to cope with the situation for which information is sought.

 

Specific groups of neurons perform the task of evaluating information.

 

Any message we send, and if we think can go unnoticed or how insignificant it comes the moment during which they will be assessed and modeled from the brain to take a decision. Every detail matters.

 

For me, the big question remains open.

 

The brain stores in the same or in a cloud outside it?

 

If you wish to quote you according to my research the most important information to create variables to these positive assessment summary would be:

 

The feeling

Empathy

Good hearing

The democratic

The values

The image

The narrative story

Good luck and attention to your communication.

 

 

 

George I. Papatriantafyllou

 

George Papatriantafyllou is the Author of books, Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile ed. Stamoulis 2011 board member EEDSA (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) teaches Public Relations and Business Administration executives businesses and gpappr@gmail.com students

 

George Papatriantafyllou,

 

He teaches Public Relations and Business Administration in Kariera company http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high-level training to business executives worldwide, and more broadly helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 our .Seminaria http://goo.gl/b4SIA

 

 

 

George I. Papatriantafyllou

 

Special communicators – Coach – Trainer

 

Professor of Business Administration Mr. ‘

 

Human Resource Development

 

Member of D / S of Greek Company Public Relations

 

Author Books Public Relations Programs / Corporate Image

 

 

 

E-mail: gpappr@gmail.com

 

E-mail: gpappr@icloud.com

 

E- mail: info@minobi.gr

 

Δημόσιες Σχέσεις , τι συμβαίνει στην Ελλάδα .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Μέσα απο τη θητεία μου στο διοικητικό συμβούλιο του επιστημονικού σωματείου των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα , της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων , έχω καταλήξει σε συμπεράσματα για την κακή εικόνα της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων στη χώρα μας τα οποία σας παραθέτω .

 

Σε γενικές συνελεύσεις και διοικητικά συμβούλια είχε τεθεί πολλές φορές το θέμα της παρεξήγησης της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων και η ταύτιση της με κακές πρακτικές πρακτικές οι οποίες είναι έτη φωτός μακριά απο τη θεωρητική – ακαδημαική και πρακτική δομή των Δημοσίων Σχέσεων όπως πραγματικά είναι απο τις αρχές του προηγούμενου αιώνα .

 

Αίτια κακής εικόνας της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα :

 

 • Η πιστή μετάφραση της επαγγελματικής ορολογίας Public Relations ως Δημόσιες Σχέσεις , μετάφραση η οποία αφήνει περιθώρια πολλών ερμηνειών όπως για παράδειγμα το να συζητούν άνθρωποι σε δημόσιο χώρο ειδικά για επαγγελματικούς λόγους αυτό λανθασμένα θεωρείται δημόσιες ( λόγω του χωροταξικού εύρους ) και σχέσεις ( λόγω του ότι γίνεται προσπάθεια πειθούς συνεπώς υπάρχει η προσδοκία της δημιουργίας σχέσεων ) και καταλήγουν εξαιρετικά απλοποιημένα στο να ονομάζουν αυτές τις δραστηριότητες ως δημόσιες σχέσεις . Διαπρεπείς επιστήμονες της ΕΕΔΣ και της επικοινωνίας εξέφρασαν την άποψη πως θα έπρεπε η μετάφραση του Public Relations να γίνει ως : Ανάπτυξη Σχέσεων .
 • Η μη θεσμοθέτηση της επαγγελματικής ταυτότητας και ιδιότητας του επαγγελματία και συμβούλου των Δημοσίων Σχέσεων , παρά το γεγονός πως οι δραστηριότητες αυτών ρητώς υπαγορεύονται στον καταστατικό χάρτη της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων και με σαφήνεια http://goo.gl/Uy2qCs
 • Η αλόγιστη και άνευ ελέγχου χρήση του επαγγελματικού όρου απο επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίες δεν έχουν απολύτως καμμία σχέση πόσο δε μάλλον ουδεμία ταύτιση με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων όπως για παράδειγμα, στελέχη υποδοχής σε κέντρα διασκέδασης , μάνατζερ , μέτρ …….
 • Η τοποθέτηση ,  στο κομβικής και εξαιρετικά σημαντικής στην ανάπτυξη κάθε οργανισμού , στη θέση του συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων  επαγγελματιών που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων αλλά σαν κύριο έργο τους προβάλουν τις λίστες επωνύμων τις; οποίες διαθέτουν ή τις πολλαπλές γνωριμίες τους σε διαφόρων ειδών τομείς ενώ αντιθέτως θα έπρεπε να μπορούν να αποδείξουν πως είναι σε θέση να σχεδιάσουν στρατηγικά ένα πλήρες πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Η ταύτιση των Δημοσίων Σχέσεων με τους υπόλοιπους τομείς της επικοινωνίας : Marketing – Διαφήμιση – Πωλήσεις – Προώθηση …… οι οποίοι όλοι είναι αξιόλογοι και απαραίτητοι τομείς στο επικοινωνιακό μείγμα κάθε επιχείρησης και οργανισμού αλλά όλοι μεταξύ τους είναι αυτόνομοι όπως και ορίζουν τα επιστημονικά σωματεία των τομέων αυτών παγκοσμίως , δηλαδή οι Δημόσιες Σχέσεις είναι αυτόνομη ειδικότητα στο οργανόγραμμα κάθε επιχείρησης , συνεργάζεται με όλους τους τομείς της επικοινωνίας αλλά δεν ταυτίζεται όπως δεν ταυτίζονται και οι υπόλοιποι τομείς με αυτόν των Δημοσίων Σχέσεων για τον απλούστατο λόγο πως κάθε επικοινωνιακός τομέας έχει αυτόνομη δράση , υποχρεώσεις , στρατηγική και τεχνική ανάπτυξη για το καλό και την επιτυχία της κεντρικής στρατηγικής κάθε επιχείρησης .

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις τι είναι πραγματικά :

 

 • Η IPRA το παγκόσμιο επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων http://www.ipra.org αναφέρεται απο το 1959 στις Δημόσιες Σχέσεις ως : ”Δημόσιες Σχέσεις αποκαλούνται οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από μια ομάδα με σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση καλών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας και ανάμεσα στις ομάδες και τους διάφορους τομείς της δημοσίας κοινής γνώμης μια λειτουργία κατευθύνσεως με χαρακτήρα σταθερό και οργανωμένο που με αυτή μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός προσπαθεί να επιτύχει και να διατηρήσει την κατανόηση, τη συμπάθεια και τη συνδρομή όλων εκείνων με τους οποίους σχετίζεται ή πρόκειται να σχετιστεί.”
 • Στο παγκόσμιο συνέδριο των επιστημονικών σωματείων των Δημοσίων Σχέσεων στο Μεξικό το 1978 γνωστό ως Mexican Statement http://www.prsk.co.ke όλα τα επιστημονικά σωματεία απο όλο τον κόσμο κατέληξαν και υπέγραψαν τον ακόλουθο ορισμό στον οποίο  οι Δημόσιες Σχέσεις προσδιορίζονται ως : «Δημόσιες Σχέσεις είναι η τέχνη και η κοινωνική επιστήμη της ανάλυσης των τάσεων, της πρόληψης των συνεπειών τους, της προσφοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους υπεύθυνους οργανισμών και της υλοποίησης προγραμμάτων δράσης που θα εξυπηρετούν τόσο το συμφέρον του οργανισμού όσο και του κοινού» .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι γνωριμίες και δεν απαιτούνται γνωριμίες για την εφαρμογή αυτής της επιστήμης .Είναι ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων . Σχέσεις αμοιβαίου σμφέροντος οι οποίες βασίζονται στις αξίες του Ήθους , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας , της Συνέπειας και της Διαφάνειας .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι υποδοχή .Οι άνθρωποι οι οποίοι αναπτύσσουν συζητήσεις ή και γνωριμίες σε δημόσιους χώρους απλοποιημένα απο μη μυημένους στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων μεταφέρεται ως δημόσιες σχέσεις .Ουδεμία σχέση έχει η υποδοχή σε κέντρα με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .Στη διαβούλευση για την παρεξήγηση των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα , είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα πως ενδεχομένως η πιό ορθή προσέγγιση – μετάφραση του Public Relations θα ήταν Ανάπτυξη Σχέσεων ( αντί του Δημόσιες Σχέσεις ) .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι ταξιθέτηση . Πολλοί  επαγγελματίες με καθήκοντα στη συνοδεία των επισκεπτών σε παραστάσεις ή εκδηλώσεις  , όταν τοποθετούν προσκεκλημένους στις θέσεις τους λόγω του ότι λανθασμένα έχουν συνδέσει τις δημόσιες σχέσεις με την κοινωνικότητα και τις δημόσιες συνομιλίες αναφέρουν ως επαγγελματικό τίτλο ή τους αποδίδεται ο επαγγελματικός τίτλος των δημοσίων σχέσεων . Και σε αυτή την περίπτωση σαφώς και δεν υπάρχει σύνδεση της ειδικότητας αυτής με την επαγγελματική ταυτότητα του επαγγελματία των δημοσίων σχέσεων . Και  αυτή η κατηγορία των επαγγελματιών της ταξιθέτησης όπως και της υποδοχής ναι μεν οι επαγγελματίες αυτοί εκπροσωπούν έναν κρίσιμο τομέα σε κάθε επιχείρηση καθώς απο τους ίδιους κρίνεται η εικόνα μίας επιχείρησης σε μεγάλο βαθμό ως πρώτη εντύπωση και όχι μόνο , αλλά ο τομέας αυτός δεν είναι οι Δημόσιες Σχέσεις .

 

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ :

 1. Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη των κλάδων της ψυχολογίας , της κοινωνιολογίας και των ανθρωπιστικών επιστημών .
 2. Για το ποιός είναι επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων και πως ορίζεται με ακρίβεια η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων ορίζεται με σαφήνεια από όλα τα επαγγελματικά και επιστημονικά σωματεία παγκοσμίως και από το επιβλέπων αυτά IPRA – http://www.ipra.org
 3. Επιβάλλεται και εκτιμώ πως σύντομα θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας η θεσμοθέτηση του επαγγέλματος ώστε την επαγγελματική ταυτότητα του συμβούλου των Δημοσίων Σχέσεων να κατέχουν μόνο πιστοποιημένοι επαγγελματίες
 4. Δράση Δημοσίων Σχέσεων είναι μόνο και μόνο αυτή που έχει σχεδιαστεί στρατηγικά , δηλαδή ΕΡΕΥΝΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΔΡΑΣΗ
 5. Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων καθιερώνει την αξιακή βάση σε κάθε επιχείρηση , δηλαδή των κώδικα των ανθρωποκεντρικών αξιών που κάθε οργανισμός οφείλει να εντάσσει στη δομή του και να υπηρετεί με συνέπεια .

Οι Δημόσιες Σχέσεις :

ΔΕΝ είναι Γνωριμίες – χαμόγελα – υποδοχή .

ΔΕΝ είναι δωρεάν διαφήμιση .

ΔΕΝ είναι MARKETING .

ΔΕΝ είναι πάρτι και νυχτερινά κέντρα .

ΔΕΝ είναι συναναστροφή και συζητήσεις με κόσμο .

ΔΕΝ είναι Εθιμοτυπία – δώρα και κλείσιμο ραντεβού .

ΔΕΝ είναι Προώθηση – Πώληση .

ΔΕΝ ανήκουν στο τμήμα MARKETING .

ΔΕΝ είναι μόνο το Δελτίο Τύπου . ΔΕΝ είναι το Γραφείο Τύπου .

ΔΕΝ είναι ΨΕΥΔΗ .

ΔΕΝ χρησιμοποιούν την κοινωνικότητα ως πρόσθετο πρόγραμμα πρός εντυπωσιασμό .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις ΕΙΝΑΙ :

ΕΙΝΑΙ : Eφαρμοσμένη επιστήμη της Κοινωνικής Ψυχολογίας .

ΕΙΝΑΙ : Ανάπτυξη Σχέσεων με επιστημονικό τρόπο .

ΕΙΝΑΙ : Η παλαιότερη επιστήμη της επικοινωνίας στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων .

ΕΙΝΑΙ : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .

ΕΙΝΑΙ : Στρατηγικός σχεδιασμός σε κάθε πρόγραμμα , με έρευνα – στρατηγική – στόχο – τακτικές .

ΕΙΝΑΙ : Η επιστήμη η οποία σχεδιάζει τη βάση πάνω στην οποία “χτίζεται” κάθε επιχείρηση και επιχειρηματική δραστηριότητα .

ΕΙΝΑΙ : Οι εξαιρετικές σχέσεις με τις ομάδες επικοινωνίας κάθε επιχείρησης . ΕΙΝΑΙ : Οι Σχέσεις εμπιστοσύνης .

ΕΙΝΑΙ : Επιστήμη που σε κάθε οργανόγραμμα αποτελεί ανεξάρτητη διεύθυνση και δεν υπάγεται στο τμήμα Marketing . Όποιος υποστηρίζει το αντίθετο δεν έχει καμμία σχέση με την επιστήμη της επικοινωνίας ( δείτε γιατί , εδώ http://bit.ly/Kq8OEO )

ΕΙΝΑΙ : Η εικόνα , η φήμη και οι αξίες που αποδίδουν οι άνθρωποι στους ανθρώπους των επιχειρήσεων .

ΕΙΝΑΙ : Η επιστήμη η οποία κάνει τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους να ξεχωρίζουν για τις αξίες που αντιπροσωπεύουν .

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  )  Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ειδικός Επικοινωνιολόγος – Coach – Trainer

Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων κ’

Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Μέλος του Δ/Σ της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων

Συγγραφέας των Βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων / Εταιρική Εικόνα

 

E-mail :gpappr@gmail.com

E-mail :gpappr@icloud.com

Ε- mail info@minobi.gr

Public Relations, what is happening in Greece.
Through my term on the board of the scientific association of Public Relations in Greece, the Greek Association of Public Relations, I have come to conclusions about the poor image of science PR in our country which you quote.
In general assemblies and boards had been often the subject of misunderstanding the science of Public Relations and identification with bad practices practices that are light years away from the theoretical – academic and practical structure of public relations as they really are from the beginning the last century.
Causes of poor image of science of Public Relations in Greece:

The exact translation of professional terminology Public Relations as Public Relations, translation which leaves room for many interpretations such as the debating people in a public place especially for business it wrongly considered public (due to the spatial range) and relationships (because it is attempt persuasion therefore there is an expectation of establishing relations) and end extremely simplified to call these activities as public relations. Eminent scientists EEDSA and communication expressed the view that should the translation of Public Relations become as: Developing Relations.

 

Placing in pivotal and highly significant in the development of every organism on the position of director of Public Relations professionals have absolutely nothing to do with the science of public relations but as their main task view the lists of the surnames? possessing or multiple acquaintances in various kinds of fields and instead should be able to demonstrate that they are able to plan strategically a full shot of Public Relations.

The identification of Public Relations with the other sectors of communication: Marketing – Advertising – Sales – Promotion …… all of which are valuable and necessary areas in the communication mix of every business and organization but all together are autonomous as define scientific unions in these sectors worldwide,

ie Public Relations are independent specialty in the organization chart of each company, working with all sectors of communication, but not the same as not identical and the other sectors with that of Public Relations for the simple reason that every communicative sector has autonomous action, liabilities, strategy and technical development to the good and the success of the central strategy of each company.

PUBLIC RELATIONS:
1. It applied science disciplines of psychology, sociology and the humanities. 2. For what is a professional public relations and how precisely defined the science of public relations is clearly defined by all the professional and scientific associations worldwide, and the supervisor these IPRA – http://www.ipra.org

3. I am appreciating that soon will be implemented in our country the institutionalization of the profession to the professional identity of the consultant Public Relations to hold only certified professionals. 4. Action PR is just one that is designed strategically, ie RESEARCH – ANALYSIS – DESIGN – ACTION. 5. The science of Public Relations establishes the value based on each company, ie the source of human-centered values ​​that each organization must integrate in its structure and serve consistently.

 

NOT Dating – smiles – slot. NOT free advertising. NOT MARKETING. NOT parties and nightclubs. NOT fellowship and conversations with people. NOT Etiquette – gifts and appointments. NOT Promotions – Sale. NOT belong to Section MARKETING. NOT only the press release. NOT the Press Office. Not false.

DO NOT use the sociability as additional programs for sensationalism. The Public Relations ARE: IS: Applied Science of Social Psychology. IS: Relations Developing a scientific way. IS: The oldest science of communication in Business Administration. IS: Ethos – Reliability – Honesty – Consistency – Transparency. IS: Strategic planning in each program, with research – strategy – goal – tactics. IS: The science which plans the basis on which «built» every company and business. IS: The excellent relations with the communications teams of each company.IS: Science that in each chart an independent direction and is outside the section Marketing. Anyone who claims otherwise has no relation to science communication (see why, here http://bit.ly/Kq8OEO) IS: The image, reputation and values they attach people to business people. IS: the science that makes businesses and people to stand for the values they represent.

George I. Papatriantafyllou

 

George Papatriantafyllou is the Author of books, Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile ed. Stamoulis 2011 board member EEDSA (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) teaches Public Relations and Business Administration executives businesses and gpappr@gmail.com students

 

George Papatriantafyllou,

 

He teaches Public Relations and Business Administration in Kariera company http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high-level training to business executives worldwide, and more broadly helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 our .Seminaria http://goo.gl/b4SIA

 

 

 

George I. Papatriantafyllou

 

Special communicators – Coach – Trainer

 

Professor of Business Administration Mr. ‘

 

Human Resource Development

 

Member of D / S of Greek Company Public Relations

 

Author Books Public Relations Programs / Corporate Image

 

 

 

E-mail: gpappr@gmail.com

 

E-mail: gpappr@icloud.com

 

E- mail: info@minobi.gr