Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .Πρώτα ο Άνθρωπος . Το παράδειγμα της Southwest Airlines .

 English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Η πολιτική μη απολύσεων είναι μία απο τις βασικές αξίες της εταιρείας .Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο το εργατικό δυναμικό της εταιρείας δείχνει τόσο υψηλή αφοσίωση , παραγωγικότητα και ευελιξία .

 

Μία εταιρεία ακολούθησε εντελώς αντίθετη στρατηγική σχετικά με το Ανθρώπινο Δυναμικό της . Η Southwest Airlines ουδέποτε στην μέχρι τότε 30χρονη πορεία της απέλυσε ούτε έναν υπάλληλο της και αυτό έκανε ακόμα και αυτή τη χειρότερη στιγμή στην ιστορία των αεροπορικών μεταφορών στην Αμερική .

Το καλοκαίρι του 2001 υπήρξε μία δραματική πτώση των μετακινήσεων επιβατών αεροπορικώς , στην Αμερική .Το τελικό χτύπημα ήρθε μετά την 11η Σεπτεμβρίου .Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες ξεκίνησαν δραστικές περικοπές .Απολύθηκαν περισσότεροι απο100.000 υπάλληλοι απο American Airlines – United Airlines – Continental Airlines – America West .

Μία εταιρεία ακολούθησε εντελώς αντίθετη στρατηγική σχετικά με το ΑνθρώπινοΔυναμικό της . Η Southwest Airlines ουδέποτε στην μέχρι τότε 30χρονη πορεία της απέλυσε ούτε έναν υπάλληλο της και αυτό έκανε ακόμα και αυτή τη χειρότερη στιγμή στην ιστορία των αεροπορικών μεταφορών στην Αμερική .

Η πολιτική μη απολύσεων είναι μία απο τις βασικές αξίες της εταιρείας .Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο το εργατικό δυναμικό της εταιρείας δείχνει τόσο υψηλή αφοσίωση , παραγωγικότητα και ευελιξία .

  • Η υψηλή παραγωγικότητα των υπαλλήλων διατηρεί το κόστος εργασίας σε χαμηλά επίπεδα .
  • Τα εξοικονομούμενα ποσά είναι πρός οφελος των καταναλωτών υπο την μορφή χαμηλότερων τιμών .
  • Τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας της εργασίας προάγουν τη βούληση των υπαλλήλων της Southwest Airlines για καινοτομίες χωρίς το φόβο της τιμωρίας για τυχόν λάθη .
  • Φιλοσοφία της εταιρείας είναι πως οι ικανοποιημένοι υπάλληλοι συμβάλουν στη δημιουργία ικανοποιημένων πελατών .

Τα εκτελεστικά στελέχη της Southwest για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση συγκεντρώθηκαν στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων και ελέγχου στο Ντάλλας και αντάλλαξαν ιδέες με επίκεντρο και πάλι τις μη απολύσεις .

  • Αποφάσισαν αναβολή της προγραμματισμένης αγοράς νέων αεροσκαφών .
  • Αναστολή υλοποίησης των σχεδίων ανακαίνισης των κεντρικών γραφείων .

Η συνέλευση έκλεισε με τα λόγια του Γενικού Διευθυντή Jim Parker :

» Ας έχουμε και ζημία στην τιμή της μετοχής μας αρκεί να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων μας » .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία ακριβής επιστήμη .

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Επικοινωνήστε για πληροφορίες , με τον κο Γιώργο Παπατριανταφύλλου :

Είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Επικοινωνήστε μαζί μου :

Mobile Phone Number : 6974313052

E-mail : gpappr@gmail.com

In the summer of 2001 was a dramatic drop in passenger air travel in America. The final blow came after September 11. Most airlines began drastic cuts. Apo100.000 officers fired more than American Airlines – United Airlines – Continental Airlines – America West.

Company followed a completely opposite strategy on the AnthropinoDynamiko. The Southwest Airlines has never in 30 years by then sacked or course of an employee and this was even worse this time in the history of aviation in America.

The policy of non-redundancy is one of the core values of the company. This is the main reason why the company’s workforce shows both high loyalty, productivity and flexibility.

The high productivity of the employees keep labor costs low.
The ekoikonomoumena amounts for consumers in the form of lower prices.
High levels of job security will promote the employees of Southwest Airlines to innovate without fear of punishment for mistakes.
Company’s philosophy is that satisfied employees help to create satisfied customers.
The executives of the Southwest to address this economic crisis gathered in the center for crisis management and control in Dallas and exchanged ideas with the focus once again the non-redundancy.

Decided to postpone the planned purchase of new aircraft.
Suspension of implementation plans renovation of central offices.
The assembly ended with the words of General Manager Jim Parker:

«Let us, and damage to the stock price enough for us to protect the jobs of our people.»

George J. Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

The Public Relations is an exact science.

George J. Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Contact us for information, Mr. George Papatriantafyllou:

He is the author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education , Lifelong Learning and Religion. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

Contact Me:

Mobile Phone Number: 6974313052

E-mail: gpappr@gmail.com