Δημόσιες Σχέσεις και Γραπτός Λόγος . Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Τύπου – Newsletter …

press release 2

Απόσπασμα απο το βιβλίο Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων , Γιώργος Παπατριανταφύλλου , εκδ. Σταμούλης 2008 ( σε όλα τα βιβλιοπωλεία :Παπασωτηρίου – Ελευθερουδάκης – Πολιτεία – www.perizitito.gr ……)

Οι Δημόσιες Σχέσεις και ο Γραπτός Λόγος

Οι Πληροφορίες

Υπάρχουν δύο είδη πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από τα αρμόδια τμήματα επικοινωνίας:

1.  Οι μη ελεγχόμενες οι οποίες όταν φεύγουν από τον επαγγελματία είναι πλέον στον έλεγχο των ΜΜΕ.

2.  Ελεγχόμενες πληροφορίες. Τα διαφημιστικά μηνύματα, οι in-house πληροφορίες και τα πληρωμένα μηνύματα.

Τα «εργαλεία» των Δημοσίων Σχέσεων και ο γραπτός λόγος

Τα εργαλεία των Δημοσίων Σχέσεων τα οποία χρησιμοποιούν το γραπτό λόγο είναι:

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Δελτία Τύπου – News Releases: Τα δελτία αυτά που διοχετεύουν είδηση.

Το δελτίο τύπου είναι η ανακοίνωση των στοιχείων που επιθυμούμε να κοινοποιηθούν ή αλλιώς να γίνουν γνωστά στην κοινή γνώμη.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την πλήρη διάσταση της μορφής αυτής της επικοινωνίας.

α)  πρόκειται για δημοσίευση που δεν πληρώνεται,

β)  διαμορφώνει την εικόνα του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και της επιχείρησης,

γ)  προσφέρει στοιχεία και ειδήσεις.

Το δελτίο τύπου πρέπει:

να προσφέρει είδηση,

να παρουσιάζει ενδιαφέρον,

να είναι ακριβή τα στοιχεία,

να υπάρχει ακρίβεια των γεγονότων,

να είναι σύντομο,

να αναφέρεται στην επικαιρότητα,

να δημιουργεί ερωτηματικά,

να παραθέτει στοιχεία,

να είναι όλα τα στοιχεία διαθέσιμα,

να έχει τα στοιχεία διασταυρωμένα και

να απαντά στα έξι ερωτήματα: ποιος, πού, τι, πότε, πώς, γιατί.

Το δελτίο τύπου όπως και όλες οι ενέργειες δημοσιότητας παρακολουθούνται στενά από τα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων τα οποία επιβάλλεται να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα προς εγγραφή και αρχειοθέτηση των δημοσιευμάτων και της δημοσιότητας, όπως τηλεόραση, DVD Recorder, άλλες συσκευές εγγραφής.

Τα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων συνεργάζονται με εταιρείες αποδελτίωσης οι οποίες παρακολουθούν το σύνολο των εντύπων και στις περισσότερες των περιπτώσεων και τα ηλεκτρονικά Μέσα και τροφοδοτούν τους επαγγελματίες του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων με τα αποκόμματα τύπου που αφορούν την εταιρεία αλλά και κάθε μορφή δημοσιότητας που συμβαίνει γύρω από αυτήν.

Συμπληρωματικά Δελτία / Backgrounders: Βασικές πληροφορίες που δίνουν στοιχεία για ένα γεγονός το οποίο είναι στην επικαιρότητα και αφορά τον οργανισμό μας. Τα δελτία αυτά συντάσσονται από τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων και απευθύνονται στους δημοσιογράφους, τους διευθυντές, τα στελέχη και τον Spokesperson.

Ανακοίνωση Τύπου / Public Service Announcements: Ανακοινώσεις ειδικού σχεδιασμού που είναι πληρωμένες, συνήθως σε περιπτώσεις κρίσης.

Αρθρογραφία / Articles: Μορφή κειμένου που μοιάζει με δημοσιογραφικό κείμενο και έχει ως σκοπό να αναφέρει μια ιστορία και την ευνοϊκή διάθεση της κοινής γνώμης για το θέμα που περιγράφει.

Παράπλευρη δημοσιότητα / Collateral Publications: Κείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται σε μπροσούρες, flyers, ενέργειες direct marketing, συμπληρωματικές πληροφορίες σε συσκευασίες προϊόντων.

Ετήσιες Εκθέσεις / Annual Reports: Συνήθως είναι κείμενα τα οποία συγγράφονται για τις οικονομικές ετήσιες παρουσιάσεις εταιρειών. Σε πολλές περιπτώσεις είναι και τα κείμενα του εταιρικού προφίλ και της εταιρικής κουλτούρας.

Ομιλίες και Παρουσιάσεις / Speeches and Presentations: Οι ομιλίες των διευθυντικών στελεχών αλλά και των πολιτικών προσώπων.Μία καλά γραμμένη ομιλία μπορεί να επηρεάσει και να πείσει. Μία καλά γραμμένη παρουσίαση μπορεί να επηρεάσει τη δημιουργία της εικόνας του οργανισμού.

Η συγγραφή των κειμένων των Δημοσίων Σχέσεων

Σε κάθε κείμενο Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

1.  Για ποιο λόγο γράφεται το κείμενο;

2.  Ποιους πρέπει να επηρεάσει;

3.  Με ποια επιχειρήματα θα επηρεαστούν οι αποδέκτες των μηνυμάτων;

4.  Δημιουργεί απειλές για μελλοντική κρίση;

5.  Ποια είναι η στρατηγική του μηνύματος;

6.  Ποιες είναι οι απαιτήσεις του κοινού στο οποίο απευθύνεται;

Newsletter

H μορφή επικοινωνίας με newsletter έχει ως σκοπό κυρίως την επικοινωνία μηνυμάτων του οργανισμού. Είναι ένα τακτικής έκδοσης κείμενο που παρουσιάζει ειδήσεις και γεγονότα, εξελίξεις και τάσεις σε μεγάλες ομάδες κοινού.

Τα Newsletter επικοινωνούν μηνύματα σε ένα ευρύτερο κοινό που αφορά τον οργανισμό μας.

Είδη Newsletter:

1.  Newsletter Συνεργατών: Κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των συνεργατών του οργανισμού. Σε μεγάλους οργανισμούς είναι καθημερινό και απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό.

2.  Newsletter Κοινότητας: Επικοινωνεί με τα μέλη της κοινότητας που απευθύνεται ο οργανισμός και αναφέρει τα σχέδια του μέλλοντος, απόψεις και εξελίξεις.

3.  Ενημερωτικό Newsletter: Δημιουργείται για να ενημερώσει τα μέλη των fan club και τις ομάδες κοινού που ενδιαφέρονται για την παραγωγή του οργανισμού.

4.  Εσωτερικό Newsletter: Απευθύνεται αμιγώς στο εσωτερικό του οργανισμού και ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα αφορά αυτόν.

Θεματολογία των Newsletter

Η ποσόστωση των κειμένων στα Newsletter είναι:

50% πληροφορίες για τον οργανισμό

20% πληροφορίες για τους εργαζομένους (προνόμια, ποιότητα εργασίας κ.λπ.)

20% πληροφορίες σχετικά με την κοινότητα, τους καταναλωτές

10% μικρά και πιο προσωπικά σχόλια.

Χαρακτηριστικά των Newsletter

Τα Newsletter είναι κείμενα που μοιάζουν με δημοσιογραφικά.

Ο μέσος όρος των σελίδων είναι 2-4.

Το σύνολο των λέξεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2000 λέξεις.

Κάθε άρθρο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100 λέξεις. Στα πολύ μεγάλα Newsletter κάποια άρθρα φτάνουν τις 600 λέξεις.

Ανάλογα με το είδος είναι καλό να χρησιμοποιηθούν γραφικά και φωτογραφίες.

Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα σε γλώσσα ευχάριστη, διασκεδαστική.

Print Advertising

Print Advertising είναι η γραφή από τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων των κειμένων που πλαισιώνουν ένα διαφημιστικό μήνυμα.

Στην Αμερική δίνονται πολλά εκατομμύρια δολλάρια ετησίως σε επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων για την προσθήκη αυτών των κειμένων στα διαφημιστικά μηνύματα.

Ο σκοπός του Advertising Print δεν είναι να συμπληρώσει ένα διαφημιστικό μήνυμα αλλά να πείσει και να παρακινήσει την κοινή γνώμη.

Τα κείμενα στο Print Advertising αφορούν θέματα περιβάλλοντος, υγείας, ασφάλειας.

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων εμπλέκονται λόγω της αίσθησης των τάσεων και των στάσεων της κοινής γνώμης, αίσθηση που προέρχεται από την κοινωνική έρευνα.

Τα κείμενα στα διαφημιστικά μηνύματα:

1.  Πρέπει να δίνουν ένα νέο στοιχείο.

2.  Να απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, χωρίς να αποκλείουν όποιους θα τα παρακολουθήσουν.

3.  Να εξάπτουν την περιέργεια για διείσδυση στην υπηρεσία.

4.         Να παρακινούν σε δράση.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 . Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA 

—————————————————————————————————

The Public Relations and Writing

Information

There are two types of information which are obtained from the relevant departments of communication:

1. Uncontrolled that when they leave the business is no longer in control of the media.

Two. Controlled information. The spots, the in-house information and paid messages.

The «tools» Public Relations and the written word

The tools of Public Relations which use the written word are:

Press Releases – News Releases: These cards which sell news.

Additional Sheets / Backgrounders: Basic information giving information about an event that is in the news for our organization. These cards drawn by professional Public Relations and targeting journalists, directors, officers and Spokesperson.

Press Release / Public Service Announcements: Announcements of special design that is paid, usually in cases of crisis.

Columns / Articles: Text format resembling journalistic text and aims to report a story and favorable public mood about the topic describes.

Lateral publicity / Collateral Publications: Texts used in brochures, flyers, actions direct marketing, additional information on product packaging.

Annual Reports / Annual Reports: Usually texts writer for the annual financial company presentations. In many cases, the texts of the corporate profile and corporate culture.

Speeches and Presentations / Speeches and Presentations: The speeches of executives and political prosopon.Mia well written speech can influence and persuade. A well-written presentation can affect the creation of the image of the organization.

The writing of the texts of Public Relations

In each text Public Relations should answer the following questions:

1. Why of writing?

Two. What should influence?

Three. What arguments would be affected recipients of messages?

4. Creates threats to future crisis?

5. What is the strategy of the message?

6. What are the requirements of the target audiences?

Newsletter

H form of communication with newsletter is designed primarily message communication of the organization. It’s a tactical issue text with news and events, developments and trends in large groups together.

The Newsletter communicate messages to a wider audience for our organization.

Items Newsletter:

1. Newsletter Partner: excitement to associates of the organization. In large organizations are daily and mainly inside.

Two. Community Newsletter: Communicates with community members addressed the body and indicate future plans, views and developments.

Three. Newsletter Newsletter: created to inform the members of the fan club and audiences interested in the output of the organization.

4. Internal Newsletter: Aimed purely within the organization and inform on any matter concerning him.

Topics of Newsletter

The quota texts Newsletter are:

50% of information about your organization

20% of information workers (privileges, quality of work, etc.)

20% of information about the community, consumers

10% smaller and more personal comments.

Characteristics of Newsletter

The Newsletter is texts resemble journalism.

The average pages 2-4.

The set of words should not exceed 2000 words.

Each article must not exceed 100 words. The very large Newsletter some articles reach the 600 words.

Depending on the type is good to use graphics and photos.

Texts must be written in language enjoyable fun.

Print Advertising

Print Advertising is writing by professionals in public relations texts around an advertisement.

In America many millions of dollars given annually to PR professionals to add these texts to advertising messages.

The purpose of Advertising Print is not to fill an advertisement but to persuade and motivate the public.

The papers in Print Advertising on environmental, health, safety.

The PR professionals involved out of a sense of trends and attitudes of the public, feeling that comes from social research.

Texts in advertisements:

1. We give a new item.

Two. Appeal to a particular audience, without alienating anyone who would watch.

Three. To excite the curiosity to penetrate to the service.

4. Incite to action.

George Papatriantafyllou,

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations program Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision the Ministry of Education, Culture and Sports. He teaches Public Relations and Business Management to business executives and students gpappr@gmail.com

teaches Public Relations and Business Administration, in company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides advanced training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999. Our seminars http://goo.gl/b4SIA

Conducts lectures and speeches in all types and sizes Organizations, Chambers and Businesses in every city in Greece and Cyprus.

Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις . Ποιά τα οφέλη της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων σε κάθε άνθρωπο που θέλει να πετυχαίνει στην εργασία του , στην καριέρα του , στη ζωή του .

 Public Relations seminars 5

Public Relations Management / Δημόσιες Σχέσεις – Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 

Πως κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει μά τέλεια εικόνα , να αναπτύσει σχέσεις με επιστημονικό τρόπο , να πετυχαίνει , να αποκτά τον σεβασμό , να διακρίνεται .

Διευθυντής ή Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων . Θα μάθετε τις αρμοδιότητες και θα μελετήσετε  περιπτώσεις διοίκησης διευθυντικών στελεχών Δημοσίων Σχέσεων .
Θα γνωρίσετε και θα εκπαιδευτείτε στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .
Θα μπορείτε να καταρτίσετε στρατηγικά πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
Θα εκπαιδευτείτε στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .

 Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόναεκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

  Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία  Maria.Korovesi@careerbuilder.com και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@careerbuilder.com Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  .

Παρακολουθώντας το σεμινάριο :

 • Διευθυντής ή Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων . Θα μάθετε τις αρμοδιότητες και θα μελετήσετε  περιπτώσεις διοίκησης διευθυντικών στελεχών Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα γνωρίσετε και θα εκπαιδευτείτε στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα μπορείτε να καταρτίσετε στρατηγικά πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα εκπαιδευτείτε στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .
 • Στη Χορηγία και πως θα συνεργάζεστε .
 • Να προσφέρετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επικοινωνίας .
 • Να εντοπίζετε το πελατολόγιο σας και τις ομάδες στις οποίες απευθύνονται τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .
 • Οι υπηρεσίες σας θα καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος σε κάθε επιχείρηση .
 • Θα δίνετε πρακτικά λύσεις σε όλα τα προβλήματα επικοινωνίας που προκύπτουν σε κάθε επιχείρηση .
 • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους συνεργάτες σας και τις ομάδες κοινού της επιχείρησης .
 • Θα σχεδιάζετε Brand επιχειρήσεις και ανθρώπους .
 • Θα κάνετε αναγνωρίσιμη χωρίς κόστος την επιχείρηση μέσω της εικόνας της και της δημοσιότητας.
 • Θα μάθετε να πραγματοποιείτε αοτελεσματικά ποιοτική έρευνα και συνεντεύξεις σε βάθος .
 • Θα εντοπίζετε B2B τις ομάδες κοινού οι οποίες ειναι οι πιό κατάλληλες για την επιχείρηση σας και θα καταθέτετε στρατηγικά προτάσεις .
 • Θα μπορείτε να καταρτίσετε το Business plan .
 • Να παρέχετε συμβουλές υψηλού επιπέδου .
 • Θα συμβουλεύετε για το οργανόγραμμα .
 • Θα αναπτύσετε με τα πιό συγχρονα επικοινωνιακά “εργαλεία” την επιχείρηση .
 • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους δημοσιογράφους .
 • Θα πραγματοποιείτε media training .
 • Θα εκπαιδεύετε τους συνεργάτες σας στην ανθρωποκεντρική νοοτροπία και επικοινωνία .
 • Θα συντάσετε αποτελεσματικά και θα μάθετε τρόπους αποστολής Δελτίου Τύπου .
 • Θα μάθετε να διοργανώνετε στρατηγικά Εκδηλώσεις .

 Παρακολουθώντας το σεμινάριο θα μπορέσετε να ανοίξετε έναν νέο διαφορετικό δρόμο στην επικοινωνία , με δικό σας γραφείο ή ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων .Σκεφτείτε διαφορετικά με την επιστήμη που είναι απαραίτητη σε κάθε επιχείρηση .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη της δημιουργίας των σχέσεων και της πραγματικής – εξαιρετικής εικόνας . Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας .

 Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη η οποία «γέννησε» όλες τις εφαρμογές του σύγχρονου management .

 Υπάρχει ως επιστήμη από τις αρχές της δεκαετίας του 1900 και διδάσκεται στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης από το 1923 .

Στον πυρήνα των Δημοσίων Σχέσεων , βρίσκεται το Ήθος .

 Οι Δημόσιες Σχέσεις δομικά και στρατηγικά δημιουργούν ανθρώπινες σχέσεις εμπιστοσύνης .

 Οι πέντε βασικές αξίες των Δημοσίων Σχέσεων είναι : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .

Εισαγωγή

Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι ένα στρατηγικό σύστημα επικοινωνίας, απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό, κυβερνητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου «Βασικές αρχές Δημοσίων Σχέσεων», είναι να δώσει την πραγματική διάσταση του επαγγέλματος και του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων, να διεισδύσει στην ουσία τους αλλά και να παραθέσει με ακρίβεια τις επιστημονικές μεθόδους επίτευξης των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων.

Για να πετύχουμε το σκοπό μας:

 • Θα αναφέρουμε όλες τις ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων, με ακριβή παραδείγματα
 • Θα προσδιορίσουμε επαγγελματικά τις Δημόσιες Σχέσεις
 • Θα εργαστούμε σε παραδείγματα ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων
 • Θα ερευνήσουμε σύγχρονα μοντέλα και νέες τεχνογνωσίες ,Δημοσίων Σχέσεων
 • Θα δημιουργήσουμε εικονικά, το δικό μας τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, και θα αναλάβουμε την πλήρη εφαρμογή Δημοσίων Σχέσεων, ενός οργανισμού .

Θεματολογία

Ακολουθεί η θεματολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του σεμιναρίου:

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .Πως πρακτικά ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει την Κοινωνική Δράση .
 • Eσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .Πως θα σχεδιάσετε την εσωτερική εικόνα η οποία εκπέμπει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις και η ιστορία τους στην Ελλάδα .
 • Ιστορική αναδρομή των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Ποιοτική έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Έρευνα τάσεων 
 • Δημιουργία Εταιρικής Εικόνας και Εταιρικής Φήμης .
 • Σχεδιασμός της αξιακής βάσης .
 • Σύνταξη του Business Plan .
 • Κουλτούρα και Όραμα στην επιχείρηση .
 • Η δράση του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων .
 • Πως σχεδιάζεται η Στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Καμπάνια Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης .
 • Στρατηγικός σχεδιασμός Δημοσιότητας στα Social Media ( στα site Κοινωνικής Δικτύωσης ) 
 • Ανάλυση των πιό γνωστών Social Media και τα οφέλη από μία σχεδιασμένη καμπάνια δημοσιότητας σε αυτά .
 • Σύνταξη Δελτίου Τύπου .
 • Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου και Συνάντησης Τύπου .
 • Ποιά είναι όλα τα ειδικά μέσα επικοινωνίας των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Media Training .Εκπαίδευση απέναντι στα ΜΜΕ με test και εργαστήρια .
 • Image Making . Διαμόφωση προσωπικότητας .
 • Εκπαίδευση σε όλα τα είδη γραπτού λόγου στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Σχεδιασμός προγράμματος Lobbying . Γιατί οι Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων στις Βρυξέλλες που σχεδιάζουν Lobbying είναι τα πιό ακριβοπληρωμένα στελέχη στην Ευρώπη ; 
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων , στρατηγικός σχεδιασμός . Πως θα αποφέρει η κάθε εκδήλωση οφέλη – κέρδη και θα διαμορφώσει θετική εικόνα .
 • Εσωτερικές εκδηλώσεις ( στην επιχείρηση ) .
 • Πράσινα event .
 • Check List , πρακτική σε περισσότερα από 20 είδη εκδηλώσεων , προτάσεις σε υποστηρικτές .
 • Πως θα κάνετε προτάσεις και θα σχεδιάσετε επιτυχημένες εκδηλωσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα .
 • Event Plan .
 • Xορηγία . Πως θα συντάξετε προτάσεις χορηγίας . Δεσμοί και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υποστηρικτές .
 • Eπικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων . 
 • Πρόληψη και Διαχείριση Κρίσεων . 
 • Social Media και e-crisis .
 • Risk Management . 
 • Δημόσιες Σχέσεις και Ψυχολογία . 
 • Εξυπηρέτηση Πελατών . Πρακτική και εργαστήρια .
 • Πως θα εκπαιδεύσετε στην επικοινωνία τους τα στελέχη στην επιχείρηση σας .
 • Πολιτική Επικοινωνία . Πως θα σχεδιάσετε μία πολιτική καμπάνια

Public Relations Management / Δημόσιες Σχέσεις – Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 

Δημόσιες Σχέσεις και Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

event management athens olympic games

 

Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων  – Σάββατο 1η Ιουνίου .

Υπάρχει ένας τομέας επιχειρησιακής και επιχειρηματικής δραστηριότητας πάνω στον οποίο βασίζεται η στρατηγική της επιτυχίας κάθε επιχείρησης . Είναι ο τομέας της Διοργάνωσης των Εκδηλώσεων .

Τα πάντα είναι εκδηλώσεις . Εσωτερικά και εξωτερικά .

Μπαίνετε σε μία επιχείρηση :

 • η υποδοχή και η εξυπηρέτηση είναι Εκδήλωση .
 • οι προωθητικές ενέργειες είναι Εκδηλώσεις .
 • τα εγκαίνια είναι Εκδήλωση .
 • η δεξίωση είναι Εκδήλωση .
 • οι εκθέσεις είναι Εκδηλώσεις .
 • οι γιορτές , οι βραβεύσεις , τα meeting , οι συνεντεύξεις τύπου , τα επαγγελματικά γεύματα , τα επαγγελματικά ταξίδια , τα πράσινα event , οι εκδηλώσεις αειφορίας , η χορηγία και τόσες ακόμα δραστηριότητες διοργανώνονται απο τα τμήματα εκδηλώσεων .

Σεμινάριο Event Management – Διοργάνωση Εκδηλώσεων / Σάββατο 1η Ιουνίου 2013 .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και  Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

Σεμινάριο Event Management – Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Σάββατο 1η Ιουνίου 2013  :

Προσωπικό training σε κάθε συμμετέχοντα για την άρτια εκπαίδευση του σε όποια διοργάνωση .

Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων / Σάββατο 1η Ιουνίου 2013 . Νέες ιδέες , τα μυστικά των εκδηλώσεων  , νέα επαγγελματική πορεία .

 • Πως θα συντάσετε προτάσεις επιτυχίας σε Χορηγούς και Sponsors .
 • Πρωτόκολο – Εθιμοτυπία .
 • Πως θα καλύψετε τα κόστη κάθε εκδήλωσης .
 • Μηδενικό Budget .
 • Εισιτήρια ( έκδοση – costing – Distributing ) .
 • Οργάνωση και διαχείριση ομάδας Event .
 • Νέες ιδέες , δημιουργικές .
 • Έκθεση αποτελεσματικότητας .
 • Κέρδοφορία εκδηλώσεων .
 • VIP communicating .
 • Δημιουργία εμπειρίας .

Το σεμινάριο , Διοργάνωση Εκδηλώσεων θα σας βοηθήσει να εργαστείτε επιστημονικά και αποτελεσματικά ως Event Manager . Θα μάθετε πως μπορείτε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων ακόμα και μέσω ενός δικού σας site και αν εργάζεστε ήδη στη Διοργάνωση Εκδηλώσεων πως θα είστε αναντικατάστατο στέλεχος με εξαιρετικές ιδέες , στρατηγική και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα .

Εκδηλώσεις για τον τουρισμό – για την ενέργεια – την πράσινη ανάπτυξη – τη νέα εταιρική εικόνα – σε περιπτώσεις κρίσεων . Οι εκδηλώσεις κάθε επιχείρησης – οργανισμού – κράτους είναι ο κεντρικός άξονας της εικόνας τους και μία από τις βασικές πηγές εσόδων τους . 

Το σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων   θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Ιουνίου 2013 , στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 .

 Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόναεκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

  Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία  Maria.Korovesi@careerbuilder.com και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@careerbuilder.com Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , κάθε Σάββατο στις 10.00 . Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , κάθε Σάββατο στις 10.00 .  

Τουριστικές εκδηλώσεις – Μουσικές– Συναυλίες – Πρωτόκολλο Εθιμοτυπία – Ηλεκτρονική επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – Γαμήλιες Δεξιώσεις – Πράσινα event – Δεξιώσεις – γεύματα – συνέδρια – γιορτές – εγκαίνια – προωθήσεις–  –  εκδηλώσεις σε αθλητικά γεγονότα – φεστιβάλ – συναυλίες – mega events – ραδιοτηλεοπτικά event / απ’ευθείας μεταδόσεις – τοπικά φεστιβάλ και γιορτές – βραβεύσεις – εταιρική φιλοξενία – παιδικές εκδηλώσεις  – συνεντεύξεις τύπου – business event – Ομιλίες – εκθέσεις – σεμινάρια – εκδρομές -party – ξεναγήσεις –  Βαφτίσεις – Γενέθλια – γεύματα εργασίας – coctail – εκδηλώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης – hallmark event – τοπικά φεστιβάλ και κάθε τύπου εκδήλωση με σαφέστατη στρατηγική και αποτελεσματικότητα , χωρίς κανένα πρόβλημα – ελλείψεις –  παραλείψεις – κακή οργάνωση – ατέλειες .

Θεματολογία σεμιναρίου Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

• Branding Εκδηλώσεων – Κάθε εκδήλωση , θα είναι Brand .ñ     Διοργάνωση Special Event .
• Κατηγορίεςεκδηλώσεων .
• Μega Event – Hallmark Events – Major Event – Local Or Community Event – Festival – Sports Event – Business Event .
• Η σπουδαιότητα της στρατηγικής διοργάνωσης εκδηλώσεων στον Τουρισμό .
• Οργανισμοί προσέλκυσης ομάδων Τουρισμού , με βάση τη διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Η διαμόρφωση της εικόνας του οργανισμού , από τη διοργάνωση εκδήλωσης .
• Η επιχειρηματική ανάκαμψη από την στρατηγική διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Η κουλτούρα και ο πολιτισμός μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Η δομή του στρατηγικού σχεδιασμού . Πως ξεκινάμε και πως συνεχίζουμε .
• Η διαχείριση των ανθρώπινων αναγκών στις εκδηλώσεις .
• Παρουσίαση νέων προϊόντων – υπηρεσιών και η προώθηση πωλήσεων μέσω της επιτυχημένης εκδήλωσης .
• Η τοπική κοινότητα στη διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Ο εθελοντισμός στα Special Event .
• H Xoρηγία και το Sponsoring.
• H Βασική ιδέα της εκδήλωσης.
• Τα ΜΜΕ και η προβολή των εκδηλώσεων .
• Ο Event Manager .
• To πρότυπο της Disney.
• Σχεδιασμός εκδήλωσης . Χρόνος – τόπος – κίνητρα .
• Η έρευνα πριν από κάθε εκδήλωση .
• Το κοστολόγιο – το Check list .
• Όραμα και αποστολή της εκδήλωσης .
• Operation Plans.
• To προσωπικό των εκδηλώσεων.
• Ομάδες εργασίας .
• Swot Analysis, της εκδήλωσης.
• Ο άξονας επικοινωνίας των εκδηλώσεων .
• Το Budget – το εξοδολόγιο.
• Απειλές και κρίσεις στις εκδηλώσεις .
• Επικοινωνιακή Διαχείριση κρίσεων σε εκδηλώσεις .
• Ticketing.
• Oι προσκεκλημένοι.
• Φωτισμός – ήχος – ειδικά εφέ – οπτικοακουστικά μέσα – οι προσκλήσεις – διακόσμηση – Μέσα Μεταφοράς – το αναμνηστικό δώρο .
• Experimental Event Management.
• Διοργάνωση Συνεδρίων – εκθέσεων – δεξιώσεων – cocktail – Party – Συνέντευξης Τύπου – επισκέψεις ξεναγήσεις – συναυλιών .
• Εκπαίδευση προσωπικού .
• Σαβουάρ Βίβρ.
• Catering  

Το σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων διαθέτει εξαιρετικά πολύ και σημαντικότατο υλικό .

Δημόσιες Σχέσεις και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .

csr 150

 

Το 1998 το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Δ.Ε.Σ.Β.Α., World Business Council for Sustainable Development), για να προσδιορίσει την έννοια της ΕΚΕ σε Βέλγιο και Ολλανδία χρησιμοποίησε τον ακόλουθο όρο:

«H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση μιας επιχείρησης να συμπεριφέρεται ηθικά και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα». Κατόπιν της έρευνας για την ΕΚΕ, σε διεθνές επίπεδο, ο ορισμός επαναπροσδιορίστηκε ως εξής:

«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η δέσμευση των επιχειρήσεων να συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να προσπαθούν μαζί με τους εργαζομένους, τις οικογένειες τους, την τοπική κοινωνία γενικότερα, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράσινη βίβλο όρισε την ΕΚΕ ως εξής:

«ΕΚΕ είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

[Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Σεπτέμβριος 2003]

 

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή έχει αποδώσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως εξής:

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους (εργαζόμενοι, μέτοχοι, συνεργάτες, προμηθευτές, επενδυτές, καταναλωτές, κοινότητες μέσα στις οποίες είναι δραστηριοποιημένες κ.λπ.)».

4.2      Xαρακτηριστικά της ΕΚΕ

Η ΕΚΕ εκφράζεται με προγράμματα, πρωτοβουλίες και καθημερινές πρακτικές αλλά δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις. Διαμορφώνει τη φιλοσοφία της επιχείρησης με αρχές και αξίες, επηρεάζοντας τη στρατηγική της, γι’ αυτό και δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η ΕΚΕ θα πρέπει να αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη με όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που αυτή έχει. Στις παραμέτρους περιλαμβάνονται εκτός από τις οικονομικές παραμέτρους, τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αρμονική συνύπαρξη με όλα τα στελέχη και τις ομάδες κοινού.

Η ΕΚΕ δεν είναι ένα πρόσθετο στοιχείο στην πολιτική της επιχείρησης, αλλά διαπερνά συνολικά τον τρόπο διαχείρισης των επιχειρήσεων. Δεν υπολογίζεται ως κόστος και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα. Είναι εθελοντική, αλλιώς δεν είναι κοινωνική.

Χρήσιμοι Ορισμοί

AccountAbility 1000(AA1000): Αποτελεί μια συστηματική, περιεκτική και αξιόπιστη προσέγγιση στη βελτίωση της κοινωνικής και ηθικής υπευθυνότητας και της συνολικής αποτελεσματικότητας. Το πλαίσιο ΑΑ1000 αναπτύχθηκε από την εδρεύουσα στο Ην. Βασίλειο AccountAbility για την αντιμετώπιση της ανάγκης των οργανισμών να συμπεριλάβουν στις καθημερινές τους δράσεις διαδικασίες που αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους προς τους stakeholders τους. Δίνει στους χρήστες κατευθύνσεις εγκατάστασης διαδικασιών που δημιουργούν τους απαραίτητους δείκτες, στόχους και συστήματα απολογισμού της δέσμευσης του οργανισμού προς τους stakeholders, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επίδρασή τους στις αποφάσεις, τις δράσεις και τη συνολική αποτελεσματικότητα του οργανισμού.

Benchmarking: Σύγκριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών διαχειριστικών διαδικασιών, της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού απολογισμού μιας επιχείρησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παροχή λεπτομερών συγκρίσεων μεταξύ τμημάτων μιας επιχείρησης ή μεταξύ επιχειρήσεων ενός συγκεκριμένου τομέα. Καθιστά επίσης εφικτές συγκρίσεις για παγκόσμιες τάσεις μεταξύ οργανισμών ή τομέων με μεγάλη διαφοροποίηση.

Corporate Social Responsibility: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με τους stakeholders τους.

Ethical trade: Εξασφαλίζει ότι οι συνθήκες στις συμβατικές αλυσίδες παραγωγής συμμορφώνονται με βασικά ελάχιστα πρότυπα και στοχεύει στην εξάλειψη των πλέον εκμεταλλευτικών μορφών εργασίας όπως η παιδική και η καταναγκαστική εργασία και τα «κάτεργα».

Social Accountability 8000 (SA8000): Το διεθνές πρότυπο κοινωνικής ευθύνης είναι μια πρωτοβουλία της Social Accountability International (SAI), ενός φορέα που δημιουργήθηκε από το Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA) στις ΗΠΑ. Στόχος του SA8000 είναι η διασφάλιση αγαθών και υπηρεσιών που έχουν ηθική προέλευση. Το SA8000 είναι ένα οικειοθελές πρότυπο και μπορεί να εφαρμοστεί σε οιουδήποτε μεγέθους οργανισμούς και επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας. Το πρότυπο μπορεί να αντικαταστήσει ή να επαυξήσει ειδικούς κώδικες κοινωνικής ευθύνης επιχειρήσεων ή βιομηχανικών τομέων. Το SA8000 θέτει βασικά πρότυπα για παιδική εργασία, καταναγκαστική εργασία, υγιεινή και ασφάλεια, ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων, διακρίσεις, πρακτικές πειθαρχίας, ώρες εργασίας, αποζημιώσεις.

Socially Responsible Investing (SRI): Η ενσωμάτωση προσωπικών αξιών και κοινωνικών προβληματισμών στις επενδυτικές αποφάσεις καλείται Κοινωνικά Υπεύθυνη Επένδυση (KYE). Η ΚΥΕ εξετάζει τόσο τις χρηματοοικονομικές ανάγκες του επενδυτή όσο και την επίδραση της επένδυσης στην κοινωνία. Με την ΚΥΕ «οι επενδυτές μπορούν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στην οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να έχουν ανταγωνιστικές αποδόσεις σήμερα». Με τα χρόνια έχουν αναπτυχθεί τρεις βασικές στρατηγικές ΚΥΕ: έλεγχος, προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων, επενδύσεις για κοινωνικούς σκοπούς και κεφάλαια για κοινωνική καινοτομία.

Triple Bottom Line (ΤBL): Η ιδέα ότι η συνολική επίδοση μιας επιχείρησης πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη συνδυασμένη συνεισφορά της στην οικονομική ευημερία, την περιβαλλοντική ποιότητα και το κοινωνικό κεφάλαιο. (Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001). Η TBL δεν εστιάζεται μόνον στην οικονομική αξία που προσθέτουν οι επιχειρήσεις, αλλά επίσης στην περιβαλλοντική και κοινωνική αξία που προσθέτουν – και καταστρέφουν. Στη στενότερη ερμηνεία του ο όρος «triple bottom line» χρησιμοποιείται σαν πλαίσιο μέτρησης και απολογισμού της επιχειρηματικής επίδοσης έναντι οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Στην ευρύτερη ερμηνεία του ο όρος χρησιμοποιείται για την κατανόηση της συνολικής σειράς αξιών, θεμάτων και διαδικασιών στα οποία πρέπει να στραφούν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν οποιαδήποτε ζημιά που οφείλεται στις δραστηριότητές τους και να δημιουργήσουν οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία. Αυτό συνεπάγεται διαφάνεια σχετικά με τις επιδιώξεις της επιχείρησης και εκτίμηση των αναγκών όλων των stakeholders της επιχείρησης, μετόχων, πελατών, εργαζομένων, επιχειρηματικών συνεργατών, κυβερνήσεων, τοπικών κοινοτήτων και του κοινού. [Πηγή http://www.csr.gr]

Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 . Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA 

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων – Κατηγορίες Στελεχών – Συμβάσεις Εργασίας .

Pr manager 155

 

Σύμφωνα με τον ακριβή προσδιορισμό των στελεχών Δημοσίων Σχέσεων οι επαγγελματίες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες που είναι:

1. Οι Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων οι οποίοι είναι σύμβουλοι διοίκησης. Λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις της διοίκησης ως σύμβουλοι, καταστρώνουν το στρατηγικό σχεδιασμό της επικοινωνίας και παρακολουθούν την υλοποίησή του.

2. Οι Τεχνικοί των Δημοσίων Σχέσεων που είναι τα στελέχη τα οποία υλοποιούν το στρατηγικό σχεδιασμό.

 

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων δραστηριοποιούνται σε δύο κύριους τομείς:

1. Εσωτερικά στελέχη. Αυτά δραστηριοποιούνται εντός του οργανισμού. Είναι Managers ή Διευθυντές. Έχουν αντίληψη και άμεση επαφή με τον οργανισμό και γνωρίζουν καλά τα προβλήματα και τα πλεονεκτήματά του.

2. Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων που έχουν κυρίως συμβουλευτικό ρόλο στη διοίκηση. Έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν τα προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων και να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες με στελέχη που ανήκουν στο δυναμικό της εταιρείας τους.

 

Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων το έργο του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων συνίσταται:

α) Στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής ανάπτυξης σχέσεων και επικοινωνίας για τις οργανώσεις (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) με τις ομάδες του κοινού που βρίσκονται εκτός αυτών (εξωτερικές Δημόσιες Σχέσεις) και με τις ομάδες του κοινού που βρίσκονται εντός αυτών (εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις).

β) Στην εισήγηση, προγραμματισμό και εφαρμογή πρωτοβουλιών κοινωνικής ωφελιμότητας, οι οποίες καταξιώνουν τον κοινωνικό ρόλο των οργανώσεων που προαναφέρθηκαν και συμβάλλουν στην παρουσίαση και προβολή του συνόλου του έργου τους.

γ) Στην άμεση αντιμετώπιση και άρση των εμποδίων επικοινωνίας, προς διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής πληροφοριών ανάμεσα στις οργανώσεις που προαναφέρθηκαν και στις εντός και εκτός αυτών ομάδων του κοινού.

δ) Στην ανάπτυξη και εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος, με αντικειμενική πληροφόρηση και ελεύθερο διάλογο. [Καταστατικός Χάρτης Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων]

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων νοείται ο ιδιοκτήτης διευθυντής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων προς τρίτους ή ο ελεύθερος επαγγελματίας Δημοσίων Σχέσεων ή ο επαγγελματίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ο οποίος έχει ως κύρια επαγγελματική απασχόληση την εκπόνηση, εισήγηση ή και εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικών και εξωτερικών Δημοσίων Σχέσεων.

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων –

Ιδιοκτήτης Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων

Είναι ο ιδιοκτήτης ή ο μέτοχος Εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης που διατηρεί και διευθύνει ή συνδιευθύνει ανεξάρτητη και αμιγή επιχείρηση παροχής προς τρίτους και με αμοιβή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων σε ανεξάρτητη – από την κατοικία του ή επιχείρηση τρίτων- επαγγελματική στέγη.

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων –

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος μόνος ή συμμετέχων σε κοινοπραξία συμβούλων έχει ως κύρια απασχόλησή του την προς τρίτους και με αμοιβή άσκηση Δημοσίων Σχέσεων.

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων – Στέλεχος Οργάνωσης

(εξαρτημένης σχέσεως εργασίας)

Nοείται εκείνος που με υπαλληλική σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη διοίκηση δημόσιας υπηρεσίας ή επιχείρησης σε θέματα ή προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων, εσωτερικών και εξωτερικών, καθώς και ο προϊστάμενος υπηρεσιακής μονάδας Δημοσίων Σχέσεων, δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού, επιχείρησης κ.λπ., κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων εσωτερικών και εξωτερικών.

Όσοι απλώς εργάζονται σε γραφεία και υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων, σε γραφεία τύπου, και απασχολούνται σε θέματα των επιμέρους λειτουργιών Δημοσίων Σχέσεων, και επομένως δεν κατέχουν θέση στελέχους και δεν έχουν γενική θεώρηση και ευθύνη του έργου των Δημοσίων Σχέσεων, δεν πληρούν την ιδιότητα του Συμβούλου των Δημοσίων Σχέσεων. [Καταστατικός Χάρτης της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων. Άρθρο 3]

Δημόσιες Σχέσεις – το Λεξικό του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .

 Του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

2013-training-2.jpg

Όροι των Δημοσίων Σχέσεων

Above The Line Activities:Διαφημιστικές ενέργειες που περιέχουν προβολή στα ΜΜΕ.

Αίθουσα Τύπου: Η αίθουσα στην οποία συγκεντρώνονται οι δημοσιογράφοι.

Αναγνωστικό Κοινό: Στις έρευνες διαφοροποιούνται αυτοί που διαβάζουν εφημερίδες από αυτούς που αγοράζουν. Άρα το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στους αγοραστές, αλλά και σε αυτούς που διαβάζουν τα έντυπα.

Αναφορά Επικοινωνίας: Συντάσσεται από τον επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων, μετά από κάποια συνάντησή του, ώστε να εκτιμηθεί το σύνολο της επικοινωνίας.

Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων: Εκτίμηση των επιδράσεων ενός προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων.

After Sales Service: Είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται από έναν κατασκευαστή ή μια εταιρεία μετά την πώληση στον δεύτερο προϊόντων του πρώτου.

Aida:Τα αρχικά των λέξεων A=attention, I=interest, D=desire, A=action, τα οποία συνθέτουν την εξέλιξη μιας διαφήμισης μέσα από τη συμπεριφορά του καταναλωτή.

Audience Composition ή Audience Profile:Δημογραφικά χαρακτηριστικά του ακροατηρίου ενός μέσου.

Banner:Είναι το πανό αυτό που χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει ο καταναλωτής το προϊόν. Τοποθετείται σε περιοχές με μεγάλη κίνηση. Υπάρχουν και τα banners στο διαδίκτυο.

Below The Line: Προωθητικές ενέργειες που δεν περιλαμβάνουν ΜΜΕ (προώθηση πωλήσεων, direct mail, εκθέσεις…).

Βranding:Τεχνική αναγνωρισιμότητας ενός προϊόντος από το όνομά του– “οτιδήποτε αγαπιέται” .

CEO:Συντομογραφίατου chief executive officer. Το ανώτατο μέλος της διοικητικής ιεραρχίας.

Concept:Η αρχική ιδέα του πλεονεκτήματος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας πάνω στην οποία θα στηριχτεί η προώθησή του.

CRM:Customer Relation Management, τεχνική Δημοσίων Σχέσεων, που επιτρέπει στους επαγγελματίες να επικοινωνούν πρόσωπο με πρόσωπο, ένας προς ένα με τον καταναλωτή.

Demographics:Μελέτη πληθυσμιακών ομάδων σε σχέση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ηλικιακά, μορφωτικά, επαγγελματικά, κοινωνικά.

Δαπάνες:Τα έξοδα ταξιδιών, γευμάτων, φιλοξενίας, οι λογαριασμοί ξενοδοχείων.

Διαφάνεια: O βαθμός ειλικρίνειας ή διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας κυβέρνησης ή ενός οργανισμού.

Διάλογος / Συμμετοχή Συμμετόχων (Stakeholder Dialogue / Engagement):Η διατήρηση επαφής και διαλόγου με τους διάφορους συμμέτοχους (πελάτες, εργαζομένους, κοινωνία, προμηθευτές κ.ά.) έτσι ώστε να λαμβάνουν οδηγίες και προειδοποιήσεις σε περίπτωση επερχόμενων προβλημάτων.

Διεθνής Ένωση Δημοσίων Σχέσεων / International Public Relations Association: Μέλη στην ένωση αυτή είναι ανώτερα στελέχη, σε περισσότερες από 70 χώρες. Διοργανώνει συνέδριο κάθε τρία χρόνια. Εκδίδει το Gold Papers, με θέματα όπως ‘Μοντέλο εκπαίδευσης και επαγγελματικής πρακτικής των Δημοσίων Σχέσεων’ και ‘Εκπαίδευση στις Δημόσιες Σχέσεις, Συστάσεις και Πρότυπα’. Εκδίδει για τα μέλη της το περιοδικό International Public Relations Review.

Εxecutive Director – Εκτελεστικός Διευθυντής: Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απασχολείται από την εταιρεία σε συγκεκριμένο τομέα της διοίκησης.

Ειδησεογραφικό Πρακτορείο:Υπηρεσία συγκέντρωσης και διανομής ειδήσεων.

Εικόνα: Η ορθή εικόνα για έναν οργανισμό, η πολιτική του, η στρατηγική, οι άνθρωποι, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του.

Εικόνα Καθρέφτης:Η εικόνα που έχει ένας οργανισμός για τον εαυτό του, η οποία μπορεί να είναι η αντίθετη από την εικόνα που έχουν γι’ αυτόν όσοι είναι εκτός αυτού.

Εκτίμηση της Κατάστασης: Αξιολόγηση των γεγονότων με βάση την παρατήρηση, την εμπειρία και την επιστημονική έρευνα με σκοπό τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών, πριν από την υποβολή συστάσεων για ένα πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων.

Eπιχειρηματική Ηθική (Business Ethics):Η τήρηση των κανόνων μέσα σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο. Η εφαρμογήστην επιχειρηματική συμπεριφορά των γενικών αρχών περί ηθικής, με σκοπό τη δημιουργική εξισορρόπηση και σύνθεση των συμφερόντων και των σχέσεων επιχείρησης – μετόχου – εργαζομένου – πολίτη – πελάτη – καταναλωτή – κοινωνικού συνόλου.

Εταιρική Κουλτούρα: Το πρότυπο κοινών αξιών και πεποιθήσεων που διαμορφώνει τη συμπεριφορά μέσα σε έναν οργανισμό.

Εxpectations: O όρος αυτός έχει υιοθετηθεί από τους οικονομικούς αναλυτές, όταν αυτοί αναφέρονται στις πεποιθήσεις των καταναλωτών σε σχέση με το οικονομικό τους μέλλον αλλά και το μέλλον τους στην κοινωνία.

Feedback: Έρευνα κοινού από την οποία προκύπτουν στοιχεία για την ανταπόκριση που έχει ένα μήνυμα, την πηγή πληροφόρησης και τη συμπεριφορά του καταναλωτή μετά το μήνυμα.

Focus Group:Τεχνική έρευνας που αποκαλύπτονται τάσεις και απόψεις για ένα προϊόν ή υπηρεσία μέσω διαλόγου σε μια ομάδα ανθρώπων.

Free Press:Εφημερίδες που διατίθενται δωρεάν. Τα έσοδά τους προέρχονται από τις διαφημίσεις.

Habit Buying: Αγορά από συνήθεια. Κυρίως σε καθημερινά προϊόντα. Οφείλεται σε έλλειψη παραπόνων για το προϊόν, και άρα στην αφοσίωση του καταναλωτή σε αυτό. Από ανταγωνιστικές εταιρείες είναι δυνατόν να διαρραγεί η σχέση αυτή με υιοθέτηση ελκυστικών τεχνικών προώθησης.

«Δεν ανήκουμε στον κλάδο παραγωγής hamburger, αλλά στη βιομηχανία του θεάματος»: [Ray Kroc, ιδρυτής Mac Donald’s] .

Ηouse Organ:Περιοδική εταιρική έκδοση οργανισμού που διανέμεται στους υπαλλήλους και σε κάποιες περιπτώσεις σε πελάτες ή άλλους ενδιαφερόμενους. Αναφέρεται και ως internal organ.

IMAGE: Η εικόνα, η αίσθηση ή η συσχέτιση με ένα προϊόν ή μια εταιρεία που δημιουργείται στο νου ενός καταναλωτή.

Ιmpact:Η επίδραση των μηνυμάτων στον ουσιαστικό καταναλωτή.

Investor Relations –Σχέσεις με τους Επενδυτές: Oι ενέργειες των διευθυντών οργανισμών, μέσα από διαρκή επικοινωνία να ευαισθητοποιήσουν τη συμμετοχή των επενδυτών στη διαχείριση των εταιρειών των οποίων κατέχουν τις μετοχές.

Λόμπι: Ομάδες πίεσης που έχουν ως σκοπό τους να ενημερώσουν τους βουλευτές, τους υπουργούς και διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες σχετικά με τα αιτήματα και τα συμφέροντά τους.

Lifestyle:Ο τρόπος ζωής με τον οποίο επιλέγουν να ζήσουν οι άνθρωποι, δηλαδή η στάση τους απέναντι στη ζωή.

Marketing Plan:Το σχέδιο marketing της επιχείρησης.

Media Planner: Ο υπάλληλος της διαφημιστικής εταιρείας αρμόδιος για την επιλογή των Μέσων στην καμπάνια ενός προϊόντος. Επιλέγει το κατάλληλο μέσο για το κοινό-στόχος.

Οpinion Leader:Το άτομο που επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά των γύρω του, διαδίδοντας πληροφορίες που κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα.

Outdoor Advertising: Διαφήμιση σε υπαίθριους χώρους με αφίσες ή σήματα σε δημόσιους χώρους.

Παγκόσμια Συμφωνία (Global Compact):Aνακοινώθηκε από τον γεν. γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Αννάν. Έχει σκοπό να ενώσει τις εταιρείες με τους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, τις ομάδες εργασίας και την πολιτική κοινωνία για την υποστήριξη 10 αρχών στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργασίας και του περιβάλλοντος.

Προπαγάνδα: Η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή κατασκευαστή.

Προώθηση Πωλήσεων: Δραστηριότητα Marketing με την οποία δίνεται στο προϊόν επιπλέον αξία, όπως, για παράδειγμα, ένα δώρο ή μια έκπτωση στην τιμή του. Δεν πρέπει να συγχέεται με τις Δημόσιες Σχέσεις.

Presentation:Επίσημη παρουσίαση στοιχείων, πληροφοριών, πλάνων και προτάσεων προς τους συνεργάτες.

Psychographics:Μελέτη ή διαχωρισμός της κοινής γνώμης ανάλογα με τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες, τις αξίες, την προσωπικότητα και τις αγοραστικές συνήθειες του καθενός, σε αντίθεση με τα δημογραφικά στοιχεία που μελετούν: ηλικία, μόρφωση, εισόδημα…

Σαλόνι: Οι κεντρικές ή μεσαίες σελίδες ενός περιοδικού, οι οποίες μπορούν να ανοιχτούν εντελώς, αν το δέσιμο τους είναι συρματορραφή.

Σημασιολογική Διαφοροποίηση: Τεχνική έρευνας στην οποία ο ερωτώμενος επιλέγει ποιότητα, π.χ. Κακό, Πολύ Μέτριο, Εξαιρετικό… και διαβαθμίσεις -3 -2 -1 3 2 1.

Scientific Marketing:Marketing που βασίζεται στη χρήση επιστημονικής έρευνας, δοκιμών και αναλυτικών μεθόδων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο και να μεγιστοποιηθούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Ταμπλόιντ: Εφημερίδα μικρού σχήματος, όπως η Sun. Πρωτοεμφανίστηκε το 1884 από τον χημικό Henry Welcome, που δημιούργησε τη λέξη από τη σύνθεση των λέξεων tablet = πινακίδα και alkaloid = αλκαλοειδές.

Word Of Mouth:Aπόψεις για ένα προϊόν ή υπηρεσία που μεταδίδεται από άτομο σε άτομο χωρίς ανάλογη υποστήριξη του διαφημιζόμενου.

 

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Δημόσιες Σχέσεις , Σεμινάρια .

event new 10

 • Σεμινάρια προσεχώς του Κου Γ. Παπατριανταφύλλου :

   Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και  Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) . 

  • Image Making / Σάββατο 18 Μαίου .
  • Event Management / Σάββατο 1η Ιουνίου .
  • Crisis Management & Crisis Communication Management / Media Training / Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 .
  • Δημόσιες Σχέσεις – Public Relations Management / Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 .

  Ακολουθεί Ανάλυση των Σεμιναρίων :

  Διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

  Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

  Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

  Οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε για τα σεμινάρια , επικοινωνήστε άμεσα μαζί μου στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

  Όλα τα σεμινάρια είναι εξαιρετικά χρήσιμα και θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη γνώση τους για να κάνετε τη δική σας δουλειά στην επικοινωνία ή να διαπρέψετε , να ξεχωρίσετε στην επιχείρηση όπου εργάζεστε ή διαθέτετε .

  Για κάθε σεμινάριο εργάζομαι σκληρά , ερευνώ και μελετώ κάθε νέα τάση , εφαρμόζω πρακτικές εργασίες , αληθινές περιπτώσεις , παραδείγματα , και μεταφέρω όλη την εμπειρία , τη γνώση , τη δουλειά και το σχεδιασμό που έχω πραγματοποιήσει ώστε να καταφέρω να μεταδώσω , χαρά – ευτυχία και κατάρτιση σε κάθε επαγγελματία , επιστήμονα , φοιτητή ή ενδιαφερόμενο που θέλει να ανοίξει νέους δρόμους στην επαγγελματική του πορεία αλλά και να γνωρίσει τον κόσμο της στρατηγικής , αποτελεσματικής , ευτυχισμένης εργασίας στην επικοινωνία .

  Εμπιστευτείτε με .

  Γιώργος Παπατριανταφύλλου . 

  Δηλώστε συμμετοχή άμεσα , στα  σεμινάρια μας.

    Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία  Maria.Korovesi@careerbuilder.com και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@careerbuilder.com Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  .

  ————————————————————————————————————————————————-

  ————————————————————————————————–

  Σεμινάριο Image Making . Sussess Story .Σάββατο 18 Μαίου .

   

   

   Το Image Making συνδυάζει την ψυχολογία με την εμφάνιση το στύλ και το κοινωνικό status .

   

  Το αποτέλεσμα είναι ως Σύμβουλοι Image Making να παρέχετε υπηρεσίες υψηλού κύρους σε ανθρώπους πολλών επαγγελματικών κατηγοριών .

  Οι Σύμβουλοι Image Making , είναι δυσεύρετοι .

  To Image Making δεν είναι εργασία που γίνεται “στο πόδι” πρόχειρα .

  Βασίζεται στα επιστημονικά πρότυπα των Δημοσίων Σχέσεων .

  Απαιτεί έρευνα – ανάλυση – στρατηγική και εφαρμογή στην πράξη .

  Στο σεμινάριο Image Making θα μάθετε να “διαβάζετε” τους ανθρώπους τους από την παραμικρή τους κίνηση και από την εμφάνιση τους .

  Θα μπορείτε με έναν συγκεκριμένο επιστημονικό τρόπο να κάνετε τους ανθρώπους  να πετυχαίνουν κάθε επαγγελματικό τους στόχο όπως το ίδιο θα πετυχαίνετε και εσείς αφού οι πρώτοι στους οποίους θα εφαρμόσετε τις μεθόδους του Image Making είστε εσείς οι ίδιοι .

  Στο σεμινάριο θα έχουμε πρακτική – ανάλυση πολλών προσωπικοτήτων – διαμόρφωση προσωπικοτήτων ώς πρός την ψυχολογία τους και την εικόνα τους -πως θα καταλαβαίνετε τους ανθρώπους από κάθε τους λεπτομέρεια – πως θα συνεργάζεστε με σπουδαίους ανθρώπους στους οποίους θα είστε απαραίτητοι σύμβουλοι .

  Θα μάθετε :

  • Τη σπουδαιότητα της πρώτης εντύπωσης .
  • Τι ρόλο παίζει ο εγκέφαλος . Πως λειτουργεί ;
  • Σωματική επικοινωνία .
  • Facial Coding ( τι λέει το πρόσωπο ; ).
  • Ενσωμάτωση ανθρωπίνων αξιών στην προσωπικότητα .
  • Πως θα προβάλλετε την προσωπικότητα σας και αυτών που εκπροσωπείτε .
  • Πως θα γίνεστε παντού αγαπητοί .
  • Σωστή ομιλία – λόγος – ταχύτητα ομιλίας – ποιότητα φωνής – χροιά – ένταση .
  • Στύλ και κοινωνικό status , πως αποκτάται .
  •  Πως συμπεριφέρεστε σε κάθε περίσταση . Επαγγελματικό γεύμα – ομιλία – συνέντευξη .
  • Πως κερδίζετε , κάθε άνθρωπο .
  • Τι είναι η ατομική στρατηγική .
  • Προσωπικό όραμα .
  • Ποιότητα ζωής .
  • Υγεία και ευεξία .
  • Καθημερινή ψυχολογία .
  • Πως αντιμετωπίζουμε δύσκολες συνθήκες στα επαγγελματικά και προσωπικά ζητήματα .
  • Πως θα αλλάζετε τη γνώμη των ανθρώπων .
  • Πως θα ελέγχετε τη σκέψη σας και πως θα σκέφτεστε αυτά που θα σας κάνουν να αισθάνσετε όμορφα .

  Το σεμινάριο Image Making  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαίου , στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 .

  Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

  Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

  • Σωματική επικοινωνία .
  • Ο Ευτυχισμένος Άνθρωπος .
  • Κλινική ψυχολογία .
  • Κοινωνική ψυχολογία .
  • Ηγεσία .
  • Επηρρεάζοντας τους ανθρώπους .
  • Ο Άνθρωπος τον οποίο αγαπούν οι άνθρωποι .
  • Διαβάζοντας τους ανθρώπους .
  • Χαρισματική προσωπικότητα .
  • Αποτελεσματική  επικοινωνία .
  • Απομάκρυνση του άγχους .
  • Εκπαίδευση στις επαγγελματικές παρουσιάσεις .
  • Εκπαίδευση για ιδανική παρουσία σε επαγγελματικό γεύμα .
  • Πρώτη εντύπωση .
  • Εκπαίδευση ομιλητών .
  • Ρητορία – φωνή .
  • Κοινωνικό status .
  • Dress code

  Θεματολογία :

  Θεματολογία :

  • Facial Coding .
  • H Πρώτη εντύπωση .
  • H ψυχολογία σε κάθε προσωπικότητα .
  • Σωματική επικοινωνία
  • Καθρεπτικοί νευρώνες .
  • Η αλλαγή στον τρόπο σκέψης .
  • Φήμες – ψίθυροι .
  • Οι εντυπώσεις που αφήνουμε .
  • Με τι ακριβώς εικόνες μας ταυτίζουν οι άνθρωποι και γιατί .
  • Εκπαίδευση στο να διαβάζετε τους ανθρώπους .
  • Η ενσωμάτωση των αξιών , στην προσωπικότητα .
  • Ο άνθρωπος που αγαπούν οι άνθρωποι και θέλουν να συνεργάζονται μαζί του
  • Το αρχικό συναίσθημα που εκπέμπουμε .
  • Η εικόνα που δίνουμε πρός το εξωτερικό περιβάλλον .
  • Αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων .
  • Το στύλ .
  • Η εξωτερική εμφάνιση .
  • Το άρωμα – το ντύσιμο – τα αξεσουάρ .
  • Τα υποδήματα – η επιλογή των ρούχων – το ρολόι – τα γυαλιά .
  • Καλή ζωή .
  • Υγιές σώμα .
  • Συνήθειες –τρόπος ζωής .
  • Προβάλλεται καλά την προσωπικότητα σας .
  • Ιδανική προσωπική ζωή .
  • Ιδανική ψυχολογία .
  • Η δύναμη του υποσεινήδητου .
  • Συμβουλές ιδανικής επικοινωνίας .
  • Ιδανική προσωπικότητα . 
  • Ασφαλείς λέξεις .
  • Απόδοση ομιλίας .
  • Ρητορία .
  • Κλίμακα διαγνωστικών διαταραχών .
  • Προσωπική νοημοσύνη.
  • Κοινωνική νοημοσύνη .
  • Απόδοση ομιλίας.
  • Ιδανικός λόγος .
  • Μιλώντας κατανοητά – σύντομα – περιεκτικά .
  • Αποφεύγοντας τις ασθένειες της φωνής .
  • Ορθοφωνικοί πίνακες .
  • Ταχύτητα ομιλίας .
  • Λάθη στην καθομιλουμένη .

  —————————————————————————————————–

  Σεμινάριο Event Management – Value for Money  . Σάββατο 1η Ιουνίου .

  Υπάρχει ένας τομέας επιχειρησιακής και επιχειρηματικής δραστηριότητας πάνω στον οποίο βασίζεται η στρατηγική της επιτυχίας κάθε επιχείρησης . Είναι ο τομέας της Διοργάνωσης των Εκδηλώσεων .

  Τα πάντα είναι εκδηλώσεις . Εσωτερικά και εξωτερικά .

  Μπαίνετε σε μία επιχείρηση :

  • η υποδοχή και η εξυπηρέτηση είναι Εκδήλωση .
  • οι προωθητικές ενέργειες είναι Εκδηλώσεις .
  • τα εγκαίνια είναι Εκδήλωση .
  • η δεξίωση είναι Εκδήλωση .
  • οι εκθέσεις είναι Εκδηλώσεις .
  • οι γιορτές , οι βραβεύσεις , τα meeting , οι συνεντεύξεις τύπου , τα επαγγελματικά γεύματα , τα επαγγελματικά ταξίδια , τα πράσινα event , οι εκδηλώσεις αειφορίας , η χορηγία και τόσες ακόμα δραστηριότητες διοργανώνονται απο τα τμήματα εκδηλώσεων .

  Σεμινάριο Event Management – Διοργάνωση Εκδηλώσεων / Σάββατο 1η Ιουνίου 2013 .

  Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και  Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

  Σεμινάριο Event Management – Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Σάββατο 1η Ιουνίου 2013  :

  Προσωπικό training σε κάθε συμμετέχοντα για την άρτια εκπαίδευση του σε όποια διοργάνωση .

  Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων / Σάββατο 1η Ιουνίου 2013 . Νέες ιδέες , τα μυστικά των εκδηλώσεων  , νέα επαγγελματική πορεία .

  • Πως θα συντάσετε προτάσεις επιτυχίας σε Χορηγούς και Sponsors .
  • Πρωτόκολο – Εθιμοτυπία .
  • Πως θα καλύψετε τα κόστη κάθε εκδήλωσης .
  • Μηδενικό Budget .
  • Εισιτήρια ( έκδοση – costing – Distributing ) .
  • Οργάνωση και διαχείριση ομάδας Event .
  • Νέες ιδέες , δημιουργικές .
  • Έκθεση αποτελεσματικότητας .
  • Κέρδοφορία εκδηλώσεων .
  • VIP communicating .
  • Δημιουργία εμπειρίας .

  Το σεμινάριο , Διοργάνωση Εκδηλώσεων θα σας βοηθήσει να εργαστείτε επιστημονικά και αποτελεσματικά ως Event Manager . Θα μάθετε πως μπορείτε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων ακόμα και μέσω ενός δικού σας site και αν εργάζεστε ήδη στη Διοργάνωση Εκδηλώσεων πως θα είστε αναντικατάστατο στέλεχος με εξαιρετικές ιδέες , στρατηγική και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα .

  Εκδηλώσεις για τον τουρισμό – για την ενέργεια – την πράσινη ανάπτυξη – τη νέα εταιρική εικόνα – σε περιπτώσεις κρίσεων . Οι εκδηλώσεις κάθε επιχείρησης – οργανισμού – κράτους είναι ο κεντρικός άξονας της εικόνας τους και μία από τις βασικές πηγές εσόδων τους . 

  Το σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων   θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Ιουνίου 2013 , στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 .

   Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόναεκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

    Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία  Maria.Korovesi@careerbuilder.com και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@careerbuilder.com Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , κάθε Σάββατο στις 10.00 . Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , κάθε Σάββατο στις 10.00 .  

  Τουριστικές εκδηλώσεις – Μουσικές– Συναυλίες – Πρωτόκολλο Εθιμοτυπία – Ηλεκτρονική επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – Γαμήλιες Δεξιώσεις – Πράσινα event – Δεξιώσεις – γεύματα – συνέδρια – γιορτές – εγκαίνια – προωθήσεις–  –  εκδηλώσεις σε αθλητικά γεγονότα – φεστιβάλ – συναυλίες – mega events – ραδιοτηλεοπτικά event / απ’ευθείας μεταδόσεις – τοπικά φεστιβάλ και γιορτές – βραβεύσεις – εταιρική φιλοξενία – παιδικές εκδηλώσεις  – συνεντεύξεις τύπου – business event – Ομιλίες – εκθέσεις – σεμινάρια – εκδρομές -party – ξεναγήσεις –  Βαφτίσεις – Γενέθλια – γεύματα εργασίας – coctail – εκδηλώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης – hallmark event – τοπικά φεστιβάλ και κάθε τύπου εκδήλωση με σαφέστατη στρατηγική και αποτελεσματικότητα , χωρίς κανένα πρόβλημα – ελλείψεις –  παραλείψεις – κακή οργάνωση – ατέλειες .

  Θεματολογία σεμιναρίου Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

  • Branding Εκδηλώσεων – Κάθε εκδήλωση , θα είναι Brand .ñ     Διοργάνωση Special Event .
  • Κατηγορίεςεκδηλώσεων .
  • Μega Event – Hallmark Events – Major Event – Local Or Community Event – Festival – Sports Event – Business Event .
  • Η σπουδαιότητα της στρατηγικής διοργάνωσης εκδηλώσεων στον Τουρισμό .
  • Οργανισμοί προσέλκυσης ομάδων Τουρισμού , με βάση τη διοργάνωση εκδηλώσεων .
  • Η διαμόρφωση της εικόνας του οργανισμού , από τη διοργάνωση εκδήλωσης .
  • Η επιχειρηματική ανάκαμψη από την στρατηγική διοργάνωση εκδηλώσεων .
  • Η κουλτούρα και ο πολιτισμός μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων .
  • Η δομή του στρατηγικού σχεδιασμού . Πως ξεκινάμε και πως συνεχίζουμε .
  • Η διαχείριση των ανθρώπινων αναγκών στις εκδηλώσεις .
  • Παρουσίαση νέων προϊόντων – υπηρεσιών και η προώθηση πωλήσεων μέσω της επιτυχημένης εκδήλωσης .
  • Η τοπική κοινότητα στη διοργάνωση εκδηλώσεων .
  • Ο εθελοντισμός στα Special Event .
  • H Xoρηγία και το Sponsoring.
  • H Βασική ιδέα της εκδήλωσης.
  • Τα ΜΜΕ και η προβολή των εκδηλώσεων .
  • Ο Event Manager .
  • To πρότυπο της Disney.
  • Σχεδιασμός εκδήλωσης . Χρόνος – τόπος – κίνητρα .
  • Η έρευνα πριν από κάθε εκδήλωση .
  • Το κοστολόγιο – το Check list .
  • Όραμα και αποστολή της εκδήλωσης .
  • Operation Plans.
  • To προσωπικό των εκδηλώσεων.
  • Ομάδες εργασίας .
  • Swot Analysis, της εκδήλωσης.
  • Ο άξονας επικοινωνίας των εκδηλώσεων .
  • Το Budget – το εξοδολόγιο.
  • Απειλές και κρίσεις στις εκδηλώσεις .
  • Επικοινωνιακή Διαχείριση κρίσεων σε εκδηλώσεις .
  • Ticketing.
  • Oι προσκεκλημένοι.
  • Φωτισμός – ήχος – ειδικά εφέ – οπτικοακουστικά μέσα – οι προσκλήσεις – διακόσμηση – Μέσα Μεταφοράς – το αναμνηστικό δώρο .
  • Experimental Event Management.
  • Διοργάνωση Συνεδρίων – εκθέσεων – δεξιώσεων – cocktail – Party – Συνέντευξης Τύπου – επισκέψεις ξεναγήσεις – συναυλιών .
  • Εκπαίδευση προσωπικού .
  • Σαβουάρ Βίβρ.
  • Catering  

  Το σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων διαθέτει εξαιρετικά πολύ και σημαντικότατο υλικό .

  ——————————————————————————————————-

  • Crisis Management & Crisis Communication Management / Media Training / Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 .

  Ποιό είναι το χρακτηριστικό γνώρισμα του προγράμματος :

  To Crisis Management & Crisis Communication Management / Media Training , είναι ταχύρυθμο και εξαιρετικά πρακτικό .Αφορά την προετοιμασία και την αντιμετώπιση των κρίσεων κάθε επιπέδου και εκπαιδεύει τον επαγγελματία να διακριθεί , με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ΜΜΕ .

   Το πρόγραμμα :

  Έχει σχεδιαστεί με κριτήριο τις ανάγκες στην αγορά εργασίας των Δημοσίων Σχέσεων / του Marketing / των γραφείων τύπου / των τμημάτων Crisis Management :

  • Ποιές απαιτήσεις έχουν οι εταιρείες από τον εργαζόμενο που διαχειρίζεται τις κρίσεις .
  • Ποιές είναι οι νέες τάσεις στο Crisis Management Παγκοσμίως .
  • Αναλύθηκαν οι απαιτήσεις και το νέο πλαίσιο αναγκών , ώστε ο επαγγελματίας να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση μίας ιδανικής Εταιρικής Εικόνας , βασισμένη σε αξίες , όταν ο οργανισμός διέρχεται μία κρίση .
  • Τι πρέπει να γνωρίζει ο επαγγελματίας που θα διαχειριστεί επικοινωνιακά μία κρίση ώστε να μπορεί πρακτικά στρατηγικά να διατηρήσει « ζωντανό » τον οργανισμό .

  Στόχος του Crisis Management & Crisis Communication Management / Media Training : 

  • Nα προετοιμάσει τους επαγγελματίες και τους υποψήφιους επαγγελματίες στην πρακτική άσκηση της διαχείρισης και επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων .
  • Να τους εκπαιδεύσει με τρόπο τέτοιον ώστε να μπορούν να αναλάβουν στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων / Marketing , την αντίστοιχη θέση έχοντας την απαιτούμενη εμπειρία .
  • Να δώσει απαντήσεις σε όλες τις απορίες σχετικά με το τι είναι οι κρίσεις και πρακτικά πως διαχειρίζονται .
  • Να δώσει προτάσεις – λύσεις – ιδέες – συστάσεις για τα κοινά με τα οποία πρέπει να επικοινωνεί ο επαγγελματίας και ποιές δράσεις αναλαμβάνει απέναντι σε αυτά .
  • Να εργαστούν επάνω στον στρατηγικό σχεδιασμό , πραγματικών περιπτώσεων διαχείρισης κρίσεων .
  • Να αποκτήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν Προγράμματα διαχείρισης – επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων και πως αντιμετωπίζουν τα ΜΜΕ .
  • Να έρθουν σε επαφή και να συνεργαστούν με καταξιωμένους επαγγελματίες τομέα της Διαχείρισης Κρίσεων .

  Πως θα πετύχουμε τους σκοπούς μας ;

  • Με εφαρμογές στην αντιμετώπιση πραγματικών δραστηριοτήτων διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης των ΜΜΕ .
  • Με εργασία σε σενάρια που έχουν αντιμετωπίσει μεγάλες εταιρείες .
  • Με πρακτική εφαρμογή από το Α έως το Ω , ενός ολοκληρωμένου πλάνου .
  • Με τη δημιουργία Role Play Games , δηλαδή την προσομοίωση σε πιθανές καταστάσεις και δράσεις διαχείρισης κρίσεων .
  • Με εργαστηριακά πειράματα εκπαίδευσης σε αληθινές συνθήκες πίεσης ή περιπτώσεις .

   Σε ποιούς απευθύνεται : 

  • Σε επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων που ήδη εργάζονται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς .
  • Σε επαγγελματίες διάφορων ειδικοτήτων που αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων και της αντιμετώπισης των ΜΜΕ αλλά και τη δυναμική που αναπτύσσουν στην αγορά εργασίας .
  • Σε απόφοιτους Πανεπιστημιακών Σχολών που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να διευρύνουν τους ορίζοντες τους σε ένα επάγγελμα πυ κερδίζει έδαφος , παγκοσμίως .
  • Σε επιχειρηματίες – πωλητές – managers – συμβούλους πολιτικής επικοινωνίας – συμβούλους και τεχνικούς Δημοσίων Σχέσεων .
  • Σε όποιον επιθυμεί να γνωρίζει πολύ καλά ένα επάγγελμα με σίγουρο μέλλον και λαμπρό παρελθόν .

   Τα οφέλη από την παρακολούθηση :

  • Θα μπορείτε να σχεδιάσετε και να υλοποίσετε ένα πλάνο διαχείρισης κρίσεων χωρίς να χρειάζεται να συμβουλευτείτε κάποιον επαγγελματία με μεγαλύτερη εμπειρία .
  • Θα σας λυθούν όλες οι απορίες για την πρακτική εφαρμογή της διαχείρισης κρίσεων και αντμετώπισης των ΜΜΕ .
  • Θα είστε γνώστες ενός επαγγέλματος που καθιερώνεται στην Παγκόσμια αγορά εργασίας .
  • Θα μάθετε να πραγματοποιείται έρευνα η οποία θα σας οδηγεί στην επιλογή στρατηγικής .
  • Θα μπορείτε να συντάσετε όλα τα είδη του γραπτού λόγου στις Δημόσιες Σχέσεις : Δελτίο Τύπου – Ομιλία – Άρθρο – Ανακοίνωση Τύπου .
  • Θα μπορείτε να διοργανώσετε , Συνέντευξη Τύπου – Συνάντηση Τύπου – κάθε τύπου εκδήλωση που απαιτείτε .
  • Να εντοπίζετε πιθανά σενάρια κρίσεων , τη μεθοδολογία αντιμετώπισης τους και την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων .
  • Να απευθύνεστε στην κοινωνία και στον κοινωνικό άνθρωπο μέσω της επικοινωνίας σας .
  • Να ξεκινήσετε εκ του μηδενός ένα τμήμα διαχείρισης κρίσεων .
  • Να μάθετε και να εργαστείτε πάνω στις νέες τεχνικές , της διαχείρισης στα ηλεκτρονικά μέσα και στα Social Media .

   Θεματολογία :

  • Εντοπισμός σεναρίων κρίσεων .
  • Πρόληψη κρίσεων .
  • Αποτελεσματική προετοιμασία για την αντιμετώπιση των κρίσεων .
  • Οι καθημερινές κρίσεις στην εταιρεία .
  • Η διοίκηση των ανθρώπων σε περιπτώσεις κρίσεων .
  • Πείτε στην κοινή γνώμη μέσω των ΜΜΕ τη σωστή ιστορία .
  • Εταιρική Εικόνα και Εταιρική Φήμη – Αξίες .
  • Οι κατηγορίες των κρίσεων .
  • Η δυναμική και η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης .
  • Άμεση ανάληψη δράσης διαχείρισης .
  • Οι κρίσεις στη βιομηχανία της εστίασης και των ειδών διατροφής / στη φαρμακοβιομηχανία / στις αεροπορικές εταιρείες / στον τραπεζικό κλάδο / στις πωλήσεις / στην αυτοκινητοβιομηχανία / στον τουρισμό / στην εξυπηρέτηση / απειλές τρομοκρατίας .
  • Θετική δημοσιότητα και πως την πετυχαίνουμε .
  • Ποιούς πρέπει να εκπαιδεύσουμε .
  • Ποιά στελέχη αναλαμβάνουν την ενημέρωση και ποιών ομάδων κοινού .
  • Ποιοί πρέπει να κάνουν την εκπαίδευση .
  • Ποιά είναι τα ΜΜΕ .
  • Πως δημιουργούμε τα μηνύματα της επικοινωνιακής διαχείρισης .
  • Πως « παίζουμε» στους κανόνες του παιχνιδιού .
  • Οι σωστές κινήσεις , σε κάθε κρίση .Διαχείριση κρίσεων .
  • Τα νέα Μέσα στο internet .Νέα μέσα – νέες ευκαρίες για επιτυχημένη διαχείριση .
  • E- crisis . Eπικοινωνιακή Διαχείριση στα blog – στο facebook – μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και στα υπόλοιπα Social Media .
  • Eταιρική επικοινωνία .
  • Διαφημιστική επικοινωνία .
  • Risk Managers .
  • Branding – Rebranding .
  • Eταιρική διακυβέρνηση .
  • Το Check list της επικοινωνιακής διαχείρισης .
  • Πως θα έχετε την πιό κατάλληλη Media List .
  • Εκπαίδευση στην κάμερα και εντοπισμός λαθών .
  • Suvival Kit .
  • Εκπαίδευση των στελεχών απέναντι στα ΜΜΕ .
  • Έξοδος από την κρίση .
  • Η σπουδαιότητα των δύο πρώτων ωρών .
  • Λόγος – ομιλία – ορθοφωνία .
  • Ποιότητα φωνής – ρητορία .
  • Εξάσκηση ατομικά σε κάθε συμμετέχοντα στις τεχνικές παρουσίασης εργασιών – μελετών – ερευνητικών διαδικασιών .
  • Σωματική επικοινωνία και πως τη χρησιμοποιούμε στις παρουσιάσεις .
  • Απόδοση λόγου .Πως χρησιμοποιούμε τον προφορικό λόγο σωστά και αποτελεσματικά για να αυξήσουμε την προσοχή και τη συμπάθεια του κοινού πρός το πρόσωπο μας .
  • Εμφάνιση στελέχους κατά τη διαδικασία παρουσίασης .
  • Φωνή . Χαρακτηριστικά και βελτίωση της ώστε να παραχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα .
  • Πως ελέγχεται η φωνή , η ένταση της , ο ρυθμός , η ποιότητα της σε παριπτώσεις παρουσίασης .
  • Βιβλιογραφία .
  • Παράδοση πινάκων ορθοφωνίας .
  • Image Making .
  • Το μέσο είναι οι ανθρωποι που διαχειρίζονται την κρίση .
  • Εκπαίδευση του υπεύθυνου ενημέρωσης σε σκληρές συνθήκες πίεσης κατά τη διάρκεια εξέλιξης κρίσης .

  Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις – Public Relations Management – Σάββατο 27 Απριλίου 2013  :

  Διευθυντής ή Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων . Θα μάθετε τις αρμοδιότητες και θα μελετήσετε  περιπτώσεις διοίκησης διευθυντικών στελεχών Δημοσίων Σχέσεων .
  Θα γνωρίσετε και θα εκπαιδευτείτε στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .
  Θα μπορείτε να καταρτίσετε στρατηγικά πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
  Θα εκπαιδευτείτε στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .

   Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόναεκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

    Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία  Maria.Korovesi@careerbuilder.com και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@careerbuilder.com Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  .

  Παρακολουθώντας το σεμινάριο :

  • Διευθυντής ή Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων . Θα μάθετε τις αρμοδιότητες και θα μελετήσετε  περιπτώσεις διοίκησης διευθυντικών στελεχών Δημοσίων Σχέσεων .
  • Θα γνωρίσετε και θα εκπαιδευτείτε στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .
  • Θα μπορείτε να καταρτίσετε στρατηγικά πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
  • Θα εκπαιδευτείτε στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .
  • Στη Χορηγία και πως θα συνεργάζεστε .
  • Να προσφέρετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επικοινωνίας .
  • Να εντοπίζετε το πελατολόγιο σας και τις ομάδες στις οποίες απευθύνονται τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .
  • Οι υπηρεσίες σας θα καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος σε κάθε επιχείρηση .
  • Θα δίνετε πρακτικά λύσεις σε όλα τα προβλήματα επικοινωνίας που προκύπτουν σε κάθε επιχείρηση .
  • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους συνεργάτες σας και τις ομάδες κοινού της επιχείρησης .
  • Θα σχεδιάζετε Brand επιχειρήσεις και ανθρώπους .
  • Θα κάνετε αναγνωρίσιμη χωρίς κόστος την επιχείρηση μέσω της εικόνας της και της δημοσιότητας.
  • Θα μάθετε να πραγματοποιείτε αοτελεσματικά ποιοτική έρευνα και συνεντεύξεις σε βάθος .
  • Θα εντοπίζετε B2B τις ομάδες κοινού οι οποίες ειναι οι πιό κατάλληλες για την επιχείρηση σας και θα καταθέτετε στρατηγικά προτάσεις .
  • Θα μπορείτε να καταρτίσετε το Business plan .
  • Να παρέχετε συμβουλές υψηλού επιπέδου .
  • Θα συμβουλεύετε για το οργανόγραμμα .
  • Θα αναπτύσετε με τα πιό συγχρονα επικοινωνιακά “εργαλεία” την επιχείρηση .
  • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους δημοσιογράφους .
  • Θα πραγματοποιείτε media training .
  • Θα εκπαιδεύετε τους συνεργάτες σας στην ανθρωποκεντρική νοοτροπία και επικοινωνία .
  • Θα συντάσετε αποτελεσματικά και θα μάθετε τρόπους αποστολής Δελτίου Τύπου .
  • Θα μάθετε να διοργανώνετε στρατηγικά Εκδηλώσεις .

   Παρακολουθώντας το σεμινάριο θα μπορέσετε να ανοίξετε έναν νέο διαφορετικό δρόμο στην επικοινωνία , με δικό σας γραφείο ή ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων .Σκεφτείτε διαφορετικά με την επιστήμη που είναι απαραίτητη σε κάθε επιχείρηση .

  Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη της δημιουργίας των σχέσεων και της πραγματικής – εξαιρετικής εικόνας . Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας .

   Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη η οποία «γέννησε» όλες τις εφαρμογές του σύγχρονου management .

   Υπάρχει ως επιστήμη από τις αρχές της δεκαετίας του 1900 και διδάσκεται στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης από το 1923 .

  Στον πυρήνα των Δημοσίων Σχέσεων , βρίσκεται το Ήθος .

   Οι Δημόσιες Σχέσεις δομικά και στρατηγικά δημιουργούν ανθρώπινες σχέσεις εμπιστοσύνης .

   Οι πέντε βασικές αξίες των Δημοσίων Σχέσεων είναι : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .

  Εισαγωγή

  Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι ένα στρατηγικό σύστημα επικοινωνίας, απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό, κυβερνητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης.

  Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

  Σκοπός

  Σκοπός του σεμιναρίου «Βασικές αρχές Δημοσίων Σχέσεων», είναι να δώσει την πραγματική διάσταση του επαγγέλματος και του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων, να διεισδύσει στην ουσία τους αλλά και να παραθέσει με ακρίβεια τις επιστημονικές μεθόδους επίτευξης των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων.

  Για να πετύχουμε το σκοπό μας:

  • Θα αναφέρουμε όλες τις ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων, με ακριβή παραδείγματα
  • Θα προσδιορίσουμε επαγγελματικά τις Δημόσιες Σχέσεις
  • Θα εργαστούμε σε παραδείγματα ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων
  • Θα ερευνήσουμε σύγχρονα μοντέλα και νέες τεχνογνωσίες ,Δημοσίων Σχέσεων
  • Θα δημιουργήσουμε εικονικά, το δικό μας τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, και θα αναλάβουμε την πλήρη εφαρμογή Δημοσίων Σχέσεων, ενός οργανισμού .

  Θεματολογία

  Ακολουθεί η θεματολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του σεμιναρίου:

  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .Πως πρακτικά ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει την Κοινωνική Δράση .
  • Eσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .Πως θα σχεδιάσετε την εσωτερική εικόνα η οποία εκπέμπει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης .
  • Οι Δημόσιες Σχέσεις και η ιστορία τους στην Ελλάδα .
  • Ιστορική αναδρομή των Δημοσίων Σχέσεων .
  • Ποιοτική έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις .
  • Έρευνα τάσεων 
  • Δημιουργία Εταιρικής Εικόνας και Εταιρικής Φήμης .
  • Σχεδιασμός της αξιακής βάσης .
  • Σύνταξη του Business Plan .
  • Κουλτούρα και Όραμα στην επιχείρηση .
  • Η δράση του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων .
  • Πως σχεδιάζεται η Στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων .
  • Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
  • Καμπάνια Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης .
  • Στρατηγικός σχεδιασμός Δημοσιότητας στα Social Media ( στα site Κοινωνικής Δικτύωσης ) 
  • Ανάλυση των πιό γνωστών Social Media και τα οφέλη από μία σχεδιασμένη καμπάνια δημοσιότητας σε αυτά .
  • Σύνταξη Δελτίου Τύπου .
  • Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου και Συνάντησης Τύπου .
  • Ποιά είναι όλα τα ειδικά μέσα επικοινωνίας των Δημοσίων Σχέσεων .
  • Media Training .Εκπαίδευση απέναντι στα ΜΜΕ με test και εργαστήρια .
  • Image Making . Διαμόφωση προσωπικότητας .
  • Εκπαίδευση σε όλα τα είδη γραπτού λόγου στις Δημόσιες Σχέσεις .
  • Σχεδιασμός προγράμματος Lobbying . Γιατί οι Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων στις Βρυξέλλες που σχεδιάζουν Lobbying είναι τα πιό ακριβοπληρωμένα στελέχη στην Ευρώπη ; 
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων , στρατηγικός σχεδιασμός . Πως θα αποφέρει η κάθε εκδήλωση οφέλη – κέρδη και θα διαμορφώσει θετική εικόνα .
  • Εσωτερικές εκδηλώσεις ( στην επιχείρηση ) .
  • Πράσινα event .
  • Check List , πρακτική σε περισσότερα από 20 είδη εκδηλώσεων , προτάσεις σε υποστηρικτές .
  • Πως θα κάνετε προτάσεις και θα σχεδιάσετε επιτυχημένες εκδηλωσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα .
  • Event Plan .
  • Xορηγία . Πως θα συντάξετε προτάσεις χορηγίας . Δεσμοί και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υποστηρικτές .
  • Eπικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων . 
  • Πρόληψη και Διαχείριση Κρίσεων . 
  • Social Media και e-crisis .
  • Risk Management . 
  • Δημόσιες Σχέσεις και Ψυχολογία . 
  • Εξυπηρέτηση Πελατών . Πρακτική και εργαστήρια .
  • Πως θα εκπαιδεύσετε στην επικοινωνία τους τα στελέχη στην επιχείρηση σας .
  • Πολιτική Επικοινωνία . Πως θα σχεδιάσετε μία πολιτική καμπάνια.

  ——————————————————————————————–

  Public Relations Management / Δημόσιες Σχέσεις – Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 

   

   

  Διευθυντής ή Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων . Θα μάθετε τις αρμοδιότητες και θα μελετήσετε  περιπτώσεις διοίκησης διευθυντικών στελεχών Δημοσίων Σχέσεων .
  Θα γνωρίσετε και θα εκπαιδευτείτε στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .
  Θα μπορείτε να καταρτίσετε στρατηγικά πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
  Θα εκπαιδευτείτε στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .

   Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόναεκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

    Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία  Maria.Korovesi@careerbuilder.com και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@careerbuilder.com Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  .

  Παρακολουθώντας το σεμινάριο :

  • Διευθυντής ή Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων . Θα μάθετε τις αρμοδιότητες και θα μελετήσετε  περιπτώσεις διοίκησης διευθυντικών στελεχών Δημοσίων Σχέσεων .
  • Θα γνωρίσετε και θα εκπαιδευτείτε στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .
  • Θα μπορείτε να καταρτίσετε στρατηγικά πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
  • Θα εκπαιδευτείτε στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .
  • Στη Χορηγία και πως θα συνεργάζεστε .
  • Να προσφέρετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επικοινωνίας .
  • Να εντοπίζετε το πελατολόγιο σας και τις ομάδες στις οποίες απευθύνονται τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .
  • Οι υπηρεσίες σας θα καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος σε κάθε επιχείρηση .
  • Θα δίνετε πρακτικά λύσεις σε όλα τα προβλήματα επικοινωνίας που προκύπτουν σε κάθε επιχείρηση .
  • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους συνεργάτες σας και τις ομάδες κοινού της επιχείρησης .
  • Θα σχεδιάζετε Brand επιχειρήσεις και ανθρώπους .
  • Θα κάνετε αναγνωρίσιμη χωρίς κόστος την επιχείρηση μέσω της εικόνας της και της δημοσιότητας.
  • Θα μάθετε να πραγματοποιείτε αοτελεσματικά ποιοτική έρευνα και συνεντεύξεις σε βάθος .
  • Θα εντοπίζετε B2B τις ομάδες κοινού οι οποίες ειναι οι πιό κατάλληλες για την επιχείρηση σας και θα καταθέτετε στρατηγικά προτάσεις .
  • Θα μπορείτε να καταρτίσετε το Business plan .
  • Να παρέχετε συμβουλές υψηλού επιπέδου .
  • Θα συμβουλεύετε για το οργανόγραμμα .
  • Θα αναπτύσετε με τα πιό συγχρονα επικοινωνιακά “εργαλεία” την επιχείρηση .
  • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους δημοσιογράφους .
  • Θα πραγματοποιείτε media training .
  • Θα εκπαιδεύετε τους συνεργάτες σας στην ανθρωποκεντρική νοοτροπία και επικοινωνία .
  • Θα συντάσετε αποτελεσματικά και θα μάθετε τρόπους αποστολής Δελτίου Τύπου .
  • Θα μάθετε να διοργανώνετε στρατηγικά Εκδηλώσεις .

   Παρακολουθώντας το σεμινάριο θα μπορέσετε να ανοίξετε έναν νέο διαφορετικό δρόμο στην επικοινωνία , με δικό σας γραφείο ή ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων .Σκεφτείτε διαφορετικά με την επιστήμη που είναι απαραίτητη σε κάθε επιχείρηση .

  Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη της δημιουργίας των σχέσεων και της πραγματικής – εξαιρετικής εικόνας . Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας .

   Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη η οποία «γέννησε» όλες τις εφαρμογές του σύγχρονου management .

   Υπάρχει ως επιστήμη από τις αρχές της δεκαετίας του 1900 και διδάσκεται στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης από το 1923 .

  Στον πυρήνα των Δημοσίων Σχέσεων , βρίσκεται το Ήθος .

   Οι Δημόσιες Σχέσεις δομικά και στρατηγικά δημιουργούν ανθρώπινες σχέσεις εμπιστοσύνης .

   Οι πέντε βασικές αξίες των Δημοσίων Σχέσεων είναι : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .

  Εισαγωγή

  Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι ένα στρατηγικό σύστημα επικοινωνίας, απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό, κυβερνητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης.

  Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

  Σκοπός

  Σκοπός του σεμιναρίου «Βασικές αρχές Δημοσίων Σχέσεων», είναι να δώσει την πραγματική διάσταση του επαγγέλματος και του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων, να διεισδύσει στην ουσία τους αλλά και να παραθέσει με ακρίβεια τις επιστημονικές μεθόδους επίτευξης των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων.

  Για να πετύχουμε το σκοπό μας:

  • Θα αναφέρουμε όλες τις ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων, με ακριβή παραδείγματα
  • Θα προσδιορίσουμε επαγγελματικά τις Δημόσιες Σχέσεις
  • Θα εργαστούμε σε παραδείγματα ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων
  • Θα ερευνήσουμε σύγχρονα μοντέλα και νέες τεχνογνωσίες ,Δημοσίων Σχέσεων
  • Θα δημιουργήσουμε εικονικά, το δικό μας τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, και θα αναλάβουμε την πλήρη εφαρμογή Δημοσίων Σχέσεων, ενός οργανισμού .

  Θεματολογία

  Ακολουθεί η θεματολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του σεμιναρίου:

  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .Πως πρακτικά ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει την Κοινωνική Δράση .
  • Eσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .Πως θα σχεδιάσετε την εσωτερική εικόνα η οποία εκπέμπει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης .
  • Οι Δημόσιες Σχέσεις και η ιστορία τους στην Ελλάδα .
  • Ιστορική αναδρομή των Δημοσίων Σχέσεων .
  • Ποιοτική έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις .
  • Έρευνα τάσεων 
  • Δημιουργία Εταιρικής Εικόνας και Εταιρικής Φήμης .
  • Σχεδιασμός της αξιακής βάσης .
  • Σύνταξη του Business Plan .
  • Κουλτούρα και Όραμα στην επιχείρηση .
  • Η δράση του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων .
  • Πως σχεδιάζεται η Στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων .
  • Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
  • Καμπάνια Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης .
  • Στρατηγικός σχεδιασμός Δημοσιότητας στα Social Media ( στα site Κοινωνικής Δικτύωσης ) 
  • Ανάλυση των πιό γνωστών Social Media και τα οφέλη από μία σχεδιασμένη καμπάνια δημοσιότητας σε αυτά .
  • Σύνταξη Δελτίου Τύπου .
  • Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου και Συνάντησης Τύπου .
  • Ποιά είναι όλα τα ειδικά μέσα επικοινωνίας των Δημοσίων Σχέσεων .
  • Media Training .Εκπαίδευση απέναντι στα ΜΜΕ με test και εργαστήρια .
  • Image Making . Διαμόφωση προσωπικότητας .
  • Εκπαίδευση σε όλα τα είδη γραπτού λόγου στις Δημόσιες Σχέσεις .
  • Σχεδιασμός προγράμματος Lobbying . Γιατί οι Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων στις Βρυξέλλες που σχεδιάζουν Lobbying είναι τα πιό ακριβοπληρωμένα στελέχη στην Ευρώπη ; 
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων , στρατηγικός σχεδιασμός . Πως θα αποφέρει η κάθε εκδήλωση οφέλη – κέρδη και θα διαμορφώσει θετική εικόνα .
  • Εσωτερικές εκδηλώσεις ( στην επιχείρηση ) .
  • Πράσινα event .
  • Check List , πρακτική σε περισσότερα από 20 είδη εκδηλώσεων , προτάσεις σε υποστηρικτές .
  • Πως θα κάνετε προτάσεις και θα σχεδιάσετε επιτυχημένες εκδηλωσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα .
  • Event Plan .
  • Xορηγία . Πως θα συντάξετε προτάσεις χορηγίας . Δεσμοί και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υποστηρικτές .
  • Eπικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων . 
  • Πρόληψη και Διαχείριση Κρίσεων . 
  • Social Media και e-crisis .
  • Risk Management . 
  • Δημόσιες Σχέσεις και Ψυχολογία . 
  • Εξυπηρέτηση Πελατών . Πρακτική και εργαστήρια .
  • Πως θα εκπαιδεύσετε στην επικοινωνία τους τα στελέχη στην επιχείρηση σας .
  • Πολιτική Επικοινωνία . Πως θα σχεδιάσετε μία πολιτική καμπάνια

  Public Relations Management / Δημόσιες Σχέσεις – Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 

Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Τεχνολογία .

Public Relations Training 3

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων ως επαγγελματική εφαρμογή είναι ο σημαντικότερος και πιό αποτελεσματικός τομέας σε κάθε επιχείρηση .

Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων είναι ένας επαγγελματίας με Ήθος – Αξιοπιστία – Συνέπεια – Ειλικρίνεια και Διαφάνεια .

Έχουμε περάσει σε μία εποχή η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται απο την τεχνολογική πρόοδο και τη συνεχή καινοτομία .

Ο Διευθντής Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων προσφέρει συμβουλευτική και σχεδιασμό στρατηγικής Inhouse ως εσωτερικός Σύμβουλος ή Outhouse ως Ad-Hoc Σύμβουλος που σημαίνει πως αναλαμβάνει προγράμματα ανά έργο ( δηλαδή για παράδειγμα του ανατίθεται η επικοινωνιακή διαχείριση μίας κρίσης ώς αποκλειστικό έργο σε εφ’άπαξ συνεργασία ) , ή με σύμβαση χρόνου .

Στην καινούργια εποχή στις νέες κοινωνικές τάσεις , οι βάσεις των δεδομένων αλλά και η χρήση των νέων τεχνολογιών θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των επαγγελματιών Συμβούλων Διευθυντών Δημοσίων Σχέσεων .

 • Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν κάνουν χρήση των τεράστιων δεδομένων που καθημερινά δημιουργούνται απο τις δραστηριότητες τους .

 • Δεκάδες λογισμικών προγραμμάτων μπορούν να κάνουν ακόμα πιό αποτελεσματικό το έργο των Διευθυντών Δημοσίων Σχέσεων .

 • Η τεχνητή νοημοσύνη των τεχνολογικών μέσων , επιτρέπει στον Σύμβουλο Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων να έχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δραστηριοτήτων , αυτοματοποιημένα .

 • Οι εφαρμογές , τα κινητά τηλέφωνα , τα tablet , τα social media , τα πολλά software ανοίγουν νέα κεφάλαια στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

 • Νέοι τομείς στο κοινωνικό πεδίο , ανοίγονται απο τους ποταμούς των δεδομένων που ρέουν στις κοινωνίες του σήμερα .

 • Η έρευνα και η καινοτομία είναι το απόλυτο μέλλον .

Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων :

 • Εφαρμόζει στην πράξη τη μοναδική κοινωνική επιστήμη η οποία κρατά το κλειδί της επιτυχίας των επιχειρήσεων . Την Ανάπτυξη των Σχέσεων .

 • Κανένας άλλος τομέας των επιχειρήσεων δεν μπορεί να σχεδιάσει την εικόνα , τη φήμη και τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και των ανθρώπων που αυτή επικοινωνεί, παρά μόνο ο Σύμβουλος των Δημοσίων Σχέσεων .

 • Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων , πράτει απο καθήκον και όχι απο ιδιοτέλεια .

 

 

 

 

 

 New Communication

Το Μέλλον :

 

 

 • Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων , εκπαιδεύεται στο Machine Learning .
 • Στο Data Mining .

 • Στο Data Communication .

 • Ανοίγει μέσω της έρευνας νέους δρόμους , στην Κοινωνική Ψυχολογία – στην Κοινωνική Επικοινωνία – στην Ανάπτυξη Σχέσεων , στις επιστήμες της συμπεριφοράς .

 

 

 

Value For Money :

 

 

 • Ερευνά και εντοπίζει τον βαθμό προσφοράς της αξίας των υπηρεσιών του .

 • Πράτει μόνο παρουσιάζοντας αποτελέσματα αριθμητικά – συγκεκριμένα .

 • Διεισδύει στα Κοινωνικά Δίκτυα , φυσικά και ηλεκτρονικά γιατί εκεί ακριβώς παράγονται οι μελλοντικές συμπεριφορές .

 • Αναπύσει Σχέσεις .

 

 

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις – Public Relations Management – Σάββατο 27 Απριλίου 2013 .

Public Relations Training 3

 

Public Relations Management / Δημόσιες Σχέσεις – Σάββατο 27 Απριλίου 2013 

Διευθυντής ή Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων . Θα μάθετε τις αρμοδιότητες και θα μελετήσετε  περιπτώσεις διοίκησης διευθυντικών στελεχών Δημοσίων Σχέσεων .
Θα γνωρίσετε και θα εκπαιδευτείτε στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .
Θα μπορείτε να καταρτίσετε στρατηγικά πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
Θα εκπαιδευτείτε στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .

 Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόναεκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

 Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία  Maria.Korovesi@careerbuilder.com και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@careerbuilder.com Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  .

Παρακολουθώντας το σεμινάριο :

 • Διευθυντής ή Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων . Θα μάθετε τις αρμοδιότητες και θα μελετήσετε  περιπτώσεις διοίκησης διευθυντικών στελεχών Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα γνωρίσετε και θα εκπαιδευτείτε στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα μπορείτε να καταρτίσετε στρατηγικά πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα εκπαιδευτείτε στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .
 • Στη Χορηγία και πως θα συνεργάζεστε .
 • Να προσφέρετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επικοινωνίας .
 • Να εντοπίζετε το πελατολόγιο σας και τις ομάδες στις οποίες απευθύνονται τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .
 • Οι υπηρεσίες σας θα καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος σε κάθε επιχείρηση .
 • Θα δίνετε πρακτικά λύσεις σε όλα τα προβλήματα επικοινωνίας που προκύπτουν σε κάθε επιχείρηση .
 • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους συνεργάτες σας και τις ομάδες κοινού της επιχείρησης .
 • Θα σχεδιάζετε Brand επιχειρήσεις και ανθρώπους .
 • Θα κάνετε αναγνωρίσιμη χωρίς κόστος την επιχείρηση μέσω της εικόνας της και της δημοσιότητας.
 • Θα μάθετε να πραγματοποιείτε αοτελεσματικά ποιοτική έρευνα και συνεντεύξεις σε βάθος .
 • Θα εντοπίζετε B2B τις ομάδες κοινού οι οποίες ειναι οι πιό κατάλληλες για την επιχείρηση σας και θα καταθέτετε στρατηγικά προτάσεις .
 • Θα μπορείτε να καταρτίσετε το Business plan .
 • Να παρέχετε συμβουλές υψηλού επιπέδου .
 • Θα συμβουλεύετε για το οργανόγραμμα .
 • Θα αναπτύσετε με τα πιό συγχρονα επικοινωνιακά “εργαλεία” την επιχείρηση .
 • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους δημοσιογράφους .
 • Θα πραγματοποιείτε media training .
 • Θα εκπαιδεύετε τους συνεργάτες σας στην ανθρωποκεντρική νοοτροπία και επικοινωνία .
 • Θα συντάσετε αποτελεσματικά και θα μάθετε τρόπους αποστολής Δελτίου Τύπου .
 • Θα μάθετε να διοργανώνετε στρατηγικά Εκδηλώσεις .

 Παρακολουθώντας το σεμινάριο θα μπορέσετε να ανοίξετε έναν νέο διαφορετικό δρόμο στην επικοινωνία , με δικό σας γραφείο ή ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων .Σκεφτείτε διαφορετικά με την επιστήμη που είναι απαραίτητη σε κάθε επιχείρηση .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη της δημιουργίας των σχέσεων και της πραγματικής – εξαιρετικής εικόνας . Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας .

 Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη η οποία «γέννησε» όλες τις εφαρμογές του σύγχρονου management .

 Υπάρχει ως επιστήμη από τις αρχές της δεκαετίας του 1900 και διδάσκεται στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης από το 1923 .

Στον πυρήνα των Δημοσίων Σχέσεων , βρίσκεται το Ήθος .

 Οι Δημόσιες Σχέσεις δομικά και στρατηγικά δημιουργούν ανθρώπινες σχέσεις εμπιστοσύνης .

 Οι πέντε βασικές αξίες των Δημοσίων Σχέσεων είναι : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .

Public Relations Training 10

Εισαγωγή

Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι ένα στρατηγικό σύστημα επικοινωνίας, απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό, κυβερνητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου «Βασικές αρχές Δημοσίων Σχέσεων», είναι να δώσει την πραγματική διάσταση του επαγγέλματος και του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων, να διεισδύσει στην ουσία τους αλλά και να παραθέσει με ακρίβεια τις επιστημονικές μεθόδους επίτευξης των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων.

Για να πετύχουμε το σκοπό μας:

 • Θα αναφέρουμε όλες τις ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων, με ακριβή παραδείγματα
 • Θα προσδιορίσουμε επαγγελματικά τις Δημόσιες Σχέσεις
 • Θα εργαστούμε σε παραδείγματα ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων
 • Θα ερευνήσουμε σύγχρονα μοντέλα και νέες τεχνογνωσίες ,Δημοσίων Σχέσεων
 • Θα δημιουργήσουμε εικονικά, το δικό μας τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, και θα αναλάβουμε την πλήρη εφαρμογή Δημοσίων Σχέσεων, ενός οργανισμού .

Θεματολογία

Ακολουθεί η θεματολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του σεμιναρίου:

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .Πως πρακτικά ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει την Κοινωνική Δράση .
 • Eσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .Πως θα σχεδιάσετε την εσωτερική εικόνα η οποία εκπέμπει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις και η ιστορία τους στην Ελλάδα .
 • Ιστορική αναδρομή των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Ποιοτική έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Έρευνα τάσεων 
 • Δημιουργία Εταιρικής Εικόνας και Εταιρικής Φήμης .
 • Σχεδιασμός της αξιακής βάσης .
 • Σύνταξη του Business Plan .
 • Κουλτούρα και Όραμα στην επιχείρηση .
 • Η δράση του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων .
 • Πως σχεδιάζεται η Στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Καμπάνια Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης .
 • Στρατηγικός σχεδιασμός Δημοσιότητας στα Social Media ( στα site Κοινωνικής Δικτύωσης ) 
 • Ανάλυση των πιό γνωστών Social Media και τα οφέλη από μία σχεδιασμένη καμπάνια δημοσιότητας σε αυτά .
 • Σύνταξη Δελτίου Τύπου .
 • Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου και Συνάντησης Τύπου .
 • Ποιά είναι όλα τα ειδικά μέσα επικοινωνίας των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Media Training .Εκπαίδευση απέναντι στα ΜΜΕ με test και εργαστήρια .
 • Image Making . Διαμόφωση προσωπικότητας .
 • Εκπαίδευση σε όλα τα είδη γραπτού λόγου στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Σχεδιασμός προγράμματος Lobbying . Γιατί οι Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων στις Βρυξέλλες που σχεδιάζουν Lobbying είναι τα πιό ακριβοπληρωμένα στελέχη στην Ευρώπη ; 
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων , στρατηγικός σχεδιασμός . Πως θα αποφέρει η κάθε εκδήλωση οφέλη – κέρδη και θα διαμορφώσει θετική εικόνα .
 • Εσωτερικές εκδηλώσεις ( στην επιχείρηση ) .
 • Πράσινα event .
 • Check List , πρακτική σε περισσότερα από 20 είδη εκδηλώσεων , προτάσεις σε υποστηρικτές .
 • Πως θα κάνετε προτάσεις και θα σχεδιάσετε επιτυχημένες εκδηλωσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα .
 • Event Plan .
 • Xορηγία . Πως θα συντάξετε προτάσεις χορηγίας . Δεσμοί και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υποστηρικτές .
 • Eπικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων . 
 • Πρόληψη και Διαχείριση Κρίσεων . 
 • Social Media και e-crisis .
 • Risk Management . 
 • Δημόσιες Σχέσεις και Ψυχολογία . 
 • Εξυπηρέτηση Πελατών . Πρακτική και εργαστήρια .
 • Πως θα εκπαιδεύσετε στην επικοινωνία τους τα στελέχη στην επιχείρηση σας .
 • Πολιτική Επικοινωνία . Πως θα σχεδιάσετε μία πολιτική καμπάνια

Public Relations Management / Δημόσιες Σχέσεις – Σάββατο 27 Απριλίου 2013 

διαθέτει εξαιρετικά πολύ και σημαντικότατο υλικό .

Δημόσιες Σχέσεις και Εικόνα – Image Making .

iamagemaking12

Η εικόνα των Ανθρώπων και των επιχειρήσεων είναι καθοριστικός παράγοντας για την πρόοδο και την ευημερία τους .

 • Δεν έχουμε ποτέ δεύτερη ευκαιρία για την πρώτη εντύπωση .
 • Στα 4 πρώτα λεπτά κάθε επαγγελματικής συνάντησης ( για επενδυτικούς λόγους , ομιλίες – παρουσιάσεις , συνεντεύξεις βιογραφικού ) σχηματίζουμε το 90% της άποψης μας για τους ανθρώπους τους οποίους γνωρίζουμε , άποψη η οποία διαρκεί για όλο το υπόλοιπο της σχέσης .
 • Η σωματική επικοινωνία , ο τρόπος ομιλίας , το στύλ , το status , η εμφάνιση , το ντύσιμο είναι τα στοιχεία της εικόνας τα οποία επηρρεάζουν κάθε διείσδυση μυνήματος κατά 84% .
 • Οι τρόποι , η συμπαθητικότητα , η ελκυστικότητα καθορίζουν τον βαθμό επαγγελματικής επιτυχίας  κάθε ανθρώπου .
 • Οι άνθρωποι μας ταυτίζουν για πάντα με το συναίσθημα το οποίο τους προκαλέσαμε στην πρώτη συνάντηση – εντύπωση .

Στις επιχειρήσεις :

 • Η Οπτική Παραστατική Εικόνα είναι η εικόνα την οποία κρατά ( φωτογραφίζει ο ανθρώπινος εγκέφαλος ) και αφορά τα υλικά δεδομένα μίας επιχείρησης , τα οποία εν συνεχεία δημιουργούν μία αντίληψη για την επιχείρηση η οποία καθορίζει τη συμπεριφορά και τον τρόπο αντιμετώπισης της επιχείρησης από τον άνθρωπο που διατηρεί αυτή την αντίληψη .
 • Εταιρική Εικόνα είναι η άποψη και η γνώμη που έχει η κοινή γνώμη για μία επιχείρηση .
 • Εταιρική Φήμη είναι οι αξίες που αποδίδει η κοινή γνώμη στους ανθρώπους των επιχειρήσεων .
 • Εταιρική Εικόνα και Εταιρική Φήμη συνθέτουν ( προστιθέμενες ) την επιχείρηση Super Brand .

Η επιτυχία  κρίνεται από τη δημιουργία συναισθημάτων .

 

 • Σύμφωνα με τη θεωρία του Emotionomics τα συναισθήματα είναι αυτά που καθορίζουν κάθε επιτυχία μας και κάθε επιλογή μας .
 • Σύμφωνα με τις πιό πρόσφατες επιστημονικές μελέτες τα συναισθήματα προηγούνται των σκέψεων .
 • Οι άνθρωποι Αισθάνονται πρίν σκεφτούν .
 • Τα συναισθήματα οδηγούν τους λόγους των επιλογών μας και όχι οι λόγοι τα συναισθήματα .
 • Τα συναισθήματα τρέχουν με ιλλιγιώδεις ταχύτητες .

 

 

 

Η χαρτογράφηση του εγκεφάλου .

 

 

 • Τα τρία βασικά μέρη του εγκεφάλου ώς πρός τη δημιουργία των σκέψεων είναι :
  1. Το συναισθηματικό .
  2. Το λογικό – ορθολογικό .
  3. Του οραματισμού .

Γενικά :

 • Οι άνθρωποι στις  επιχειρήσεις πιστεύουν πως η επιτυχία τους κρίνεται στην τεχνολογική υποδομή τους , ενώ στην πραγματικότητα η επιτυχία τους κρίνεται από τη δημιουργία συναισθημάτων .
 • Τα συναισθήματα και κατά συνέπεια η επιρροή δημιουργούνται από φαινομενικά άσχετα γεγονότα όπως επί παραδείγματι οι τρόποι ή η εμφάνιση ή η εικόνα των ανθρώπων της επιχείρησης .
 • Οι άνθρωποι δεν είναι λογικοί στις αποφάσεις τους . Όσο και άν φαίνεται πως αποφασίζουμε ορθολογικά , αυτό δεν είναι αλήθεια . Αποφασίζουμε συναισθηματικά .

Facial Coding :

 • Το ανθρώπινο πρόσωπο έχεις τους περισσότερους μύες στο πρόσωπο από οποιοδήποτε άλλο πλάσμα στον πλανήτη .
 • Το πρόσωπο είναι το μόνο σημείο στο ανθρώπινο σώμα όπου οι μύες ακουμπούν απευθείας το πρόσωπο .
 • Το πρόσωπο είναι ένα παράθυρο των συναισθημάτων των ανθρώπων και μάλιστα αβίαστα και αυθόρμητα .
 • Η κύρια έκραση των συναισθημάτων γίνεται στο πρόσωπο και όχι στο σώμα .
 • Ότι συναίσθημα παράγεται στον εγκέφαλο αποτυπώνεται στο πρόσωπο .
 • Στο πρόσωπο μπορούν άμεσα να εκφραστούν : Θυμός – έκπληξη – φόβος – λύπη – αηδία – ευτυχία – διάφοροι τύποι χαμόγελου .

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

The images of people and businesses is key to progress and prosperity.

 We haveñ never second chance for first impression.
ñ In 4 minutes of each business meeting (for investment purposes, speeches – presentations, interviews CV) form 90% of our opinions about people whom we know, aspect which lasts for the rest of the relationship.
ñ The physical communication, the way of speaking, style, status, appearance, dressing are picture elements which affect every message penetration by 84%.
ñ The manners sympathitikotita, attractiveness determine the degree of professional success of every man.
ñ Our people forever associate with the feeling that their cause in the first meeting – impression.
In business:
ñ The Descriptive Visual Image is the image that keeps (photographing the human brain) and relates to the physical aspects of a company, which then creates a perception of the company, which determines the behavior and how to deal with the business of the man who maintain this perception.
ñ Corporate Image is the opinion and the opinion is public opinion about a company.
ñ Reputation are the values ​​that the public attaches to business people.
ñ Corporate Image and Corporate Reputation parts (added) now Super Brand.

Success is judged by creating emotions.
 
• According to the theory of Emotionomics feelings that determine our success each and every choice.
• According to the latest scientific studies emotions precede thought.
• People feel before thinking.
• Emotions are leading reasons for our choices and not the reasons feelings.
• Emotions run with illigiodeis speeds.
 
 
 
The mapping of the brain.
 
 
• The three main parts of the brain to create thoughts are:
 
1. Emotional.
2. The logic – rational.
3. Of vision.
 
 
General:
 
• People in businesses believe that their success is the technological infrastructure, when in fact their success is the creation of emotions.
• Emotions and consequently the influence caused by seemingly unrelated events like for example how or appearance or the image of business people.
• People are not rational in their decisions. While it may seem that deciding rationally, this is not true. Decide emotionally.
 
 
Facial Coding:
 
 
• The human person has more muscles in the face than any other creature on the planet.
• The face is the only place in the body where the muscles directly touching the face.
• The face is a window of human emotions and even effortlessly and spontaneously.
• The main ekrasi feelings to the person, not the body.
• That feeling produced in the brain is reflected in the face.
• The person can directly express: Anger – surprise – fear – sadness – disgust – happiness – various types of smile.

George J. Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
George Papatriantafyllou,
teaches Public Relations and Business Administration, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides advanced training to business executives worldwide and generally helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999. Http://goo.gl/b4SIA  our Seminars