Η Κουλτούρα της Ευτυχίας κάθε Επιχείρησης . Πως Μπορεί Κάθε Επιχείρηση να Ευημερεί να Προοδεύει και να Κερδοφορεί .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι  Ευτυχισμένη  να ευημερεί και να προοδεύει .

 

Η δική μου έρευνα με οδήγησε στη δημιουργία ενός συστήματος το οποίο ονομάζω Αξιακή Βάση και είναι η μοναδική ελπίδα κάθε επιχείρησης να λειτουργεί με Ευτυχία και κέρδη σε όλους τους τομείς :

 

 

 1. Κάθε επιχείρηση πρέπει να «χτίζεται» στην πλατφόρμα της Αξιακής Βάσης ,  όπως ακριβώς κάθε οικοδόμημα χτίζεται σε γερά θεμέλια .Η Αξιακή Βάση περιλαμβάνει στον πυρήνα της πέντε αξίες . Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .
 2. Η Αξιακή Βάση πρέπει να ενσωματώνεται στο όραμα , στην κουλτούρα και στη στρατηγική της επιχείρησης . Ενσωμάτωση σημαίνει βαθιά πίστη στις αξίες αυτές τις οποίες πρέπει να υπηρετεί και να εφαρμόζει η επιχείρηση .

 

 

Πρακτικά :

 

 

 • Επένδυση στην εκπαίδευση των ανθρώπων της επιχείρησης . Με σαφέστατο τρόπο πρέπει να πεισθούν να υπηρετούν και να εφαρμόζουν την Αξιακή Βάση .
 • Η Διοίκηση της επιχείρησης να εφαρμόζει 100% Ανθρωποκεντρικό μοντέλο . Να λειτουργεί δείχνοντας εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της . Να τους σέβεται και όλες οι αποφάσεις και δράσεις να έχουν σκοπό την πνευματική ικανοποίηση τους .
 • Η μεγαλύτερη επένδυση κάθε επιχείρησης πρέπει να γίνεται στο ανθρώπινο δυναμικό της .
 • Κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει ένα σαφές όραμα και μία απολύτως ξεκάθαρη στρατηγική .
 • Η κουλτούρα , δηλαδή οι συνήθειες  και οι συμπεριφορά όλων των ανθρώπων σε μία επιχείρηση δεν πρέπει να βασίζεται στον φόβο αλλά στην Ελευθερία και το δημοκρατικό πνεύμα  .
 • Να λειτουργεί βασιζόμενη σε καλά σχεδιασμένο πλάνο , με προγραμματισμό και οργανωτικότητα .
 • Μία επιχείρηση ευημερεί , προοδεύει και κερδοφορεί όταν πρίν απο τους πελάτες και συνεργάτες  της έχουν ευτυχήσει οι άνθρωποι της .
 • Το χαμόγελο των ανθρώπων κάθε επιχείρησης είναι ο ασφελέστερος δείκτης επιτυχίας της .
 • Οι άνθρωποι κάθε επιχείρησης πρέπει να πιστεύουν σε αυτήν και να λειτουργούν ώς οι καλύτεροι διαφημιστές της .
 • Όλοι οι εργαζόμενοι κάθε επιχείρησης πρέπει να Υπηρετούν κάθε άνθρωπο ο οποίος συνεργάζεται μαζί τους . Να είναι ευγενικοί – συνεπείς – άμεσοι – αξιόπιστοι – ειλικρινείς – ηθικοί και κάθε πράξη τους , διαφανής .
 • Κάθε επιχείρηση έχει χρέος να ακούει προσεκτικά τους ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται μαζί της και να λύνει τα προβλήματα τους άμεσα και ειλικρινές ενδιαφέρον .
 • Οι άνθρωποι κάθε επιχείρησης να έχουν επαγγελματική φαντασία , δημιουργικότητα και να πράττουν συνεχώς νέες δραστηριότητες καινοτόμες .
 • Για να βιώσει κάθε επιχείρηση την Ευτυχία πρέπει να αγαπούν οι άνθρωποι τους ανθρώπους .

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

 

 

 

The Culture of Happy Business .

Each company may be happy to prosper and progress.

My research led me to create a system called value-based and the only hope for any business to operate with happiness and profits in all sectors:

1. Each company must be «built» on the platform of the value base, just as any structure built on solid foundations. The base value includes the five core values. Ethos – Reliability – Honesty – Consequence – Transparency.
2. The base value must be included in the vision, culture and business strategy. Integration means profound belief in those values ​​which should serve and implement the company.

Proceedings:

• Investing in educating people in the business. Very clearly to be persuaded to serve and to apply the value base.
• The management of the company to apply 100% anthropocentric model. To act in trusting people. Please respect them and all decisions and actions are designed to spiritual satisfaction.
• Increased investment each company should be in the workforce.
• Every company must have a clear vision and a perfectly clear strategy.
• The culture, that the habits and behavior of all people in a company should not be based on fear but on freedom and the democratic spirit.
• To act based on well-designed plan, with planning and organotikotita.
• An enterprise prosper, progress and profitability ago, when customers and partners are happy its people.
• The smile each company is asfelesteros indicator of success.
• People of any company must believe in it and act like the best advertisers.
• All employees of each company must serve every person who works with them. Be polite – consistent – direct – reliable – honest – and every moral act, transparent.
• Each company has a duty to listen carefully to people who cooperate with it to solve their problems directly and sincere interest.
• People of any business to have professional imagination, creativity and do new things constantly innovative.
• For every business to experience Happiness should love people people.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Δημόσιες Σχέσεις . Ευτυχισμένες επιχειρήσεις – Ευτυχισμένοι άνθρωποι .

English edition at the bottom of the page .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ( ειδικά στη χώρα μας ) ένας παρεξηγημένος τομέας με ασαφή εικόνα .

Η μελέτη μου με οδηγεί στο συμπέρασμα πως η ευημερία των κοινωνιών εξαρτάται από την Ευτυχία των Ανθρώπων τους και αυτή η Ευτυχία δημιουργείται σε ένα μεγάλο ποσοστό στο εργασιακό περιβάλλον .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη ( εφαρμοσμένη της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας ) .

 Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων δρά με έναν απόλυτα συγκεκριμένο τρόπο και το αποτέλεσμα της εφαρμογής των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων είναι να κάνουν Ευτυχισμένες τις Επιχειρήσεις και Ευτυχισμένους τους Ανθρώπους τους .

 Εδώ και πολλά χρόνια μελετώ τρόπους και μεθόδους καλυτέρευσης των επιχειρήσεων σε κάθε τομέα τους . Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι πως ανάλογα τον βαθμό ευτυχίας των ανθρώπων κάθε επιχείρησης είναι ευτυχισμένη και η επιχείρηση ευρύτερα .

 Όταν οι άνθρωποι στην εργασία τους ενσωματώσουν τις αξίες της Ηθικής – Αξιοπιστίας – Συνέπειας – Ειλικρίνειας – Ακεραιότητας τότε ένα μεγάλο πλήθος πελατών – συνεργατών – επενδυτών ακολουθούν πιστά την επιχείρηση προσφέροντας της χρήματα – την εμπιστοσύνη τους – τις γνωριμίες τους κάνοντας την επιχείρηση να κερδοφορεί να διατηρεί δυνατό όνομα και καλή εικόνα .

 Είναι πολύ απλό .

 Έχω καταλήξει σε ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο μπορεί κάθε επιχείρηση να φτάσει σε υψηλό ποσοστό Ευτυχίας , στην πράξη .

Υπολογίζω επτά μεταβλητές :

 1. Δομική Αξιακή Αρχιτεκτονική .

 2. Σαφές – ξεκάθαρο όραμα .

 3. Κοινωνιολογική Εκπαίδευση .

 4. Brand Management .

 5. Ανθρωποκεντρική νοοτροπία .

 6. Απόκτηση σχέσεων εμπιστοσύνης .

 7. Αλλαγές παντού και συνεχώς .

 

Η επικοινωνία του μέλλοντος αλλά και του παρόντος είναι οι συνομιλίες που έχουν οι άνθρωποι για υπηρεσίες και προιόντα και σαφώς η γνώμη και η άποψη που έχουν για τις επιχειρήσεις με τις οποίες επικοινωνούν .

 

 Η κοινωνία αλλάζει . Οι δομές επίσης . Ο κόσμος που γνωρίζουμε καταργείται μέρα με τη μέρα .

 Νέα λογική νέες πρακτικές έρχονται να πάρουν τη θέση οτιδήποτε παλαιού .

 Η τεχνολογία ενώνει την ανθρωπότητα . Τα cluster ( ομαδοποιημένες εργασίες και με ερευνητικό προορισμό ) κερδίζουν έδαφος .

 

Με ένα εταιρικό site μπορούμε να φτάσουμε στην άλλη άκρη του κόσμου και να πουλήσουμε υπηρεσίες και προιόντα .

 

Υπάρχουν νέες προοπτικές και ευκαιρίες . Ένας κόσμος που ανοίγεται μπροστά μας .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το επαγγελματικό μέσο .

Αυτό που συζητούν και αισθάνονται οι άνθρωποι για τις επιχειρήσεις είναι η νέα μέθοδος επικοινωνίας τους .

 Η επικοινωνία του μέλλοντος αλλά και του παρόντος είναι οι συνομιλίες που έχουν οι άνθρωποι για υπηρεσίες και προιόντα και σαφώς η γνώμη και η άποψη που έχουν για τις επιχειρήσεις με τις οποίες επικοινωνούν .

 Έχω εντοπίσει αυτό το μοντέλο επικοινωνίας το οποίο ονομάζω Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις – Ευτυχισμένοι Άνθρωποι ώς το πιο αποτελεσματικό “εργαλείο” για την απόλυτη ευημερία κάθε επιχείρησης .

 Η Ευτυχία φέρνει χρήματα , τα χρήματα δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία .

 Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

gpappr@gmail.com

 

English Version .

Public Relations. Happy Business – Happy People.

The Public Relations is (especially in our country), a misunderstood area with unclear picture.

The Public Relations is a science (Applied Sociology and Psychology).

 The science of PR actions in a certain way and entirely the result of the implementation of public relations program is to make you happy Businesses and their people happy.

 For many years studying ways and means of improvements in every business sector. What I noticed is that depending on the degree of happiness of people every firm is happy and the company generally.

 When people at work to integrate the values ​​of ethics – Reliability – Consistency – Honesty – Integrity since a large number of customers – partners – investors closely follow the company offering the money – their faith – their acquaintances by the company to maintain profitability strong brand name and good image.

 It is very simple.

 I’ve come up with a model whereby each company can be reached at a high rate of Happiness in practice.

I count seven variables:

1.Structural value Architecture.

2.Clear vision.

3.Sociological Education and Training.

4.Brand Management.

5.Humanization  mentality.

6.Trust  relationships.

7.Change  everywhere and constantly.

 

Society is changing. The structures also. The world we know is repealed by the day.

  New logical new practices come to take their place anything old.

  The technology unites humanity. The cluster (batch jobs and research destination) are gaining ground.

With a corporate site can get halfway around the world and sell services and products.

New perspectives and opportunities. A world that lies before us.

 

The Public Relations is a professional tool.

What we are discussing and feeling for businesses is the new method of communication.

  The communication of the future and this is the conversations that people have about services and products and a clear opinion and what they think about the businesses with which they communicate.

  I find this communication model called Happy Business – Happy People as the most effective «tool» for the ultimate prosperity of any business.

The Happiness brings money, money does not always bring happiness.

 

George Papatriantafillou .

gpappr@gmail.com