Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Ηλεκτρονικής Φήμης .

Businessman using touch screen device

 ( απο το βιβλίο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου , Εταιρική Εικόνα εκδ . Σταμούλης 2011 )

Η εξάπλωση της χρήσης του Διαδικτύου προσδίδει χαρακτήρα παγκοσμιοποίησης και στην επικοινωνία. Με την ηλεκτρονική επικοινωνία ταξιδεύουν διάφορες πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορεί να μαγνητοσκοπηθεί ένα γεγονός και σε λίγα λεπτά να δημοσιοποιηθεί παγκοσμίως.

Στις πρώτες κοινωνίες οι φήμες διαδίδονταν πολύ γρήγορα, έπλητταν το προφίλ των ανθρώπων, αλλά δεν είχαν διάρκεια. Στη σύγχρονη κοινωνία, το παγκόσμιο χωριό –το Διαδίκτυο– διευρύνει τις φήμες, τις εξαπλώνει σε όλο τον κόσμο και τις διατηρεί πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το παγκόσμιο χωριό όχι μόνον αναβιώνει τον τρόπο δημιουργίας των φημών της πρώτης κοινωνίας, αλλά εμβαθύνει σε νέους τρόπους διάδοσης των φημών.

Η εικόνα που δημιουργείται για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα στον χώρο του Διαδικτύου μπορεί να είναι είτε σχεδιασμένη, είτε απρόβλεπτη. Το Διαδίκτυο με τις πληροφορίες μέσω των διάφορων δικτύων του διαμορφώνει την εικόνα επιχειρήσεων ή προσώπων. Κάθε είδους πληροφορία μπορεί να εμφανιστεί σε ένα τεράστιο πληθυσμικά κοινό. Οι εντυπώσεις μένουν σε ένα κοινό το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί και πάλι. Τα όποια σχόλια στο Διαδίκτυο είναι γραπτά ή οπτικά και άρα αποτελούν αποδεικτικό υλικό.

Στον επιχειρηματικό κόσμο, γίνονται όλο και περισσότεροι έλεγχοι στο Διαδίκτυο για να διαπιστωθούν η εικόνα και το προφίλ εταιρειών και φυσικών προσώπων. Όλο και περισσότερο η ψηφιακή φήμη συνοδεύει την κοινωνική. Το 2009, το 45% των εργοδοτών παγκοσμίως ανέτρεξαν σε site κοινωνικής δικτύωσης για να ελέγξουν το προφίλ υποψηφίων εργαζομένων. Ο δείκτης παρουσίασε αύξηση κατά 23% από την προηγούμενη χρονιά. Το 35% των εργοδοτών δήλωσαν πως αυτά τα οποία είδαν για τους υποψηφίους τους στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τους οδήγησαν στην άρνηση πρόσληψης των συγκεκριμένων ατόμων.

Οι πηγές πληροφόρησης του Διαδικτύου είναι:

Μηχανές αναζήτησης

Blog

Κοινωνικά δίκτυα

Επίσημες ιστοσελίδες

Ενημερωτικές ιστοσελίδες

Σελίδες σχολιασμού

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

1. Μηχανές Αναζήτησης

Με λέξεις-κλειδιά εμφανίζονται αποτελέσματα για κάθε επιθυμητή αναζήτηση. Με τη διαδικασία αυτή μπορούμε να διαπιστώσουμε τι ακριβώς μπορεί να αναφέρεται από επίσημες ή ανεπίσημες πηγές σχετικά με πρόσωπα και εταιρείες, εφόσον βέβαια έχουν αναρτηθεί πληροφορίες γι’ αυτούς κάποια στιγμή.

2. Blogs

Τα blogs είναι ιστοχώροι όπου εκφράζονται απόψεις από οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου. Η εξάπλωση των blogs είναι ραγδαία. Το 1999, ήταν καταχωρημένα 50 blogs, το 2000 έγιναν μερικές χιλιάδες, περισσότερα από 1 εκατομμύριο το 2004 και περισσότερα από 30 εκατομμύρια το 2005. Στα τέλη του Ιουλίου του 2006, ξεπερνούσαν τα 50 εκατομμύρια. Παράλληλα με τα blogs, στην παγκόσμια επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου συμβάλλουν οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Social Network Websites), που επιτρέπουν σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες.

3. Social Network

Τα πρώτα Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Network Website) εμφανίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ενώ σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 200. Τα πιο δημοφιλή είναι τα Myspace, LinkedIn, Facebook, Xanga, LiveJournal and Friendster.

4. Επίσημες ιστοσελίδες εταιρειών

Είναι η ηλεκτρονική παρουσία της κάθε εταιρείας στην οποία παρέχονται επίσημες πληροφορίες για την εταιρεία. Στην ουσία, είναι το ηλεκτρονικό εταιρικό προφίλ της εταιρείας και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εταιρικής εικόνας. Στην ιστοσελίδα μπορεί να οδηγηθεί ένας επισκέπτης και μέσω μιας μηχανής αναζήτησης. Μια ιδανική ιστοσελίδα θα πρέπει να προσφέρει άνεση στην πλοήγηση, δηλαδή οι πληροφορίες να δίνονται με σχετική άνεση και όχι να δυσκολεύει τον επισκέπτη, αρκετές πληροφορίες αλλά να δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να επιλέξει τι είδους πληροφορίες θα πάρει.

5. Ενημερωτικές ιστοσελίδες

Είναι οι εξειδικευμένες σε συγκεκριμένα θέματα ιστοσελίδες οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη θεματική περιοχή στην οποία αναφέρονται. Με διασυνδέσεις (links) οδηγούν τον επισκέπτη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

6. Σελίδες σχολιασμού

Είναι τα ηλεκτρονικά δίκτυα τα οποία είναι προσβάσιμα στο κοινό για σχολιασμό διαφόρων θεμάτων, κυρίως ειδικών. Σελίδες σχολιασμού υπάρχουν και εντός των Ηλεκτρονικών Κοινωνικών Δικτύων. Αρκετές αναζητήσεις οδηγούνται στις σελίδες σχολιασμού οι οποίες πρέπει να ελέγχονται διαρκώς, ώστε να εντοπίζονται σχόλια που μπορεί να αφορούν άμεσα την εταιρεία με σκοπό τη διόρθωση υπηρεσιών ή προϊόντων και τα οποία να αποτελούν ευκαιρίες ανάπτυξης.

7. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εξελισσόμενη τάση αποτελεί η ομαδική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία αναφέρουν λεπτομέρειες, αναλύσεις και απόψεις ειδικών ή/και ομάδων πίεσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, ομαδική αποστολή μηνυμάτων πραγματοποιείται και για λόγους ψυχαγωγίας ή ενημέρωσης.

 

Το 25% προσπαθούν να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη με ψευδείς πληροφορίες.

Το 18% είναι φανταστικά.

18% είναι προωθητικά, διαφημιστικά, ενημερωτικά.

Το 17% είναι αστικοί μύθοι.

15% είναι εντελώς αληθινά (στα περισσότερα στοιχεία τους).

7% είναι ψυχαγωγικά ή συνδυασμός αλήθειας και ψεύδους.

Τα ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα, ακόμα και αν δεν αποτελούν επίσημα έγγραφα, επηρεάζουν οπωσδήποτε τους παραλήπτες τους.

 

Πολύ/πάρα πολύ το 40% των παραληπτών

Αρκετά το 35%

Λίγο έως καθόλου το 25%.

Κρίσεις στην εταιρική εικόνα από το Διαδίκτυο

Η εταιρική εικόνα και η φήμη μπορούν να πληγούν από τον ηλεκτρονικό χώρο. Η ηλεκτρονική κρίση (e-crisis) ακολουθεί την εξής διαδρομή:

 

  • Δημιουργία Συμβάντος .
  • Απόφαση Αντιμετώπισης .
  • Σχεδιασμός και επιλογή καναλιών .
  • Σχολιασμός – ανάρτηση άρθρων και σχολίων .
  • Επιβράβευση ( like ) απο κοινωνικές ομάδες .
  • Ρήγμα στην εικόνα .
  • Παγιωμένες απόψεις – πεποιθήσεις ( στάσεις ) .

 

Όλο και περισσότερες εταιρείες αντιλαμβάνονται την τεράστια καταστροφή που μπορεί να υποστεί η εικόνα τους και αναζητούν συμβούλους δημοσίων σχέσεων για να την προστατεύσουν. Ο σύμβουλος παρακολουθεί τις αναφορές καθημερινά στο Διαδίκτυο, κάνει ηλεκτρονική αποδελτίωση και αντιμετωπίζει τα δημοσιεύματα online.

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 . Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA 

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

————————————————————————————————

e – public relations :

From the book by George Papatriantafyllou, Corporate Image versions. Stamoulis 2011)

The spread of Internet use a character of globalization and communication. With electronic communications traveling various information. For example, it can be a taped event and in minutes be made public worldwide.

In early societies, rumors have spread very quickly, it affected the profile of the people, but not during. In modern society, the global village-the Internet-expand the rumors, the spreads worldwide and maintains a much longer time. The Global Village not only revives how to create rumors of the first society, but delved into new ways of disseminating rumors.

The image created for companies and individuals in the Internet space can be either planned or unforeseen. The Internet with information through various networks forms the image or business persons. Every kind of information can be displayed on a huge population public. The impressions left in a joint which is extremely difficult to detect again. Any comments on the Internet are written or visual and therefore constitute proof material.

In the business world, are becoming more and more controls on the Internet to reveal the image and profile companies and individuals. Increasingly digital reputation accompanying social. In 2009, 45% of employers worldwide went back on social networking site to check the profile prospective employees. The index increased by 23% from the previous year. 35% of employers indicated that those who saw to their candidates on social networking sites led them to refuse to appoint specific individuals.

The sources of information on the Internet is:

Search Engines

Blog

Social Networks

Official sites

Informational websites

Pages commentary

Email.

1. Search Engines

By keywords show results for each desired search. With this process we can see what can be referred from official or unofficial sources on persons and companies, provided that they have posted information about them sometime.

Two. Blogs

Blogs are websites where opinions expressed by any Internet user. The proliferation of blogs is booming. In 1999, it was registered 50 blogs, in 2000 made a few thousand, more than one million in 2004 and more than 30 million in 2005. In late July 2006, exceeded 50 million. Along with blogs, global communication via the Internet contribute social networking sites (Social Network Websites), allowing people from around the world to exchange views and information.

Three. Social Network

The first social networks (Social Network Website) appeared in the mid-1990s, and today there are more than 200. The most popular are Myspace, LinkedIn, Facebook, Xanga, LiveJournal and Friendster.

4. Official websites of companies

Is the online presence of any company engaged in providing official information about the company. In essence, it is the electronic corporate profile of the company and an important part of the corporate image. The website can drive a visitor through a search engine. An ideal website should offer comfort to navigate, that information shall be given in relative comfort rather than hinders the visitor, but enough information to enable visitors to choose what kind of information you get.

5. Informational websites

They are specialized in specific topics websites which contain information about the subject area to which they refer. With links (links) lead the visitor to the company’s official website.

6. Pages commentary

Are electronic networks that are accessible to the public for comment various issues, especially specialists. Pages commenting exist within the online social networking. Several driver search pages annotation which must be continuously monitored to identify comments that may directly affect the company to correct services or products and which constitute development opportunities.

7. Email

Evolving trend is the group sending electronic messages that indicate details, analyzes and expert views and / or lobbying. In many cases, group messaging and performed for entertainment or media.

25% try to shape public opinion with false information.

18% are fictitious.

18% are promotional, advertising, newsletters.

17% are urban legends.

15% is completely true (most items).

7% are entertaining or combination of truth and falsehood.

The team emails, even though they are not official documents of necessity affects the addressees.

Much / too 40% of recipients

Several 35%

Little to no 25%.

Crises in the corporate image of the Internet

Corporate image and reputation may be affected by the electronic space. Electronic crisis (e-crisis) use the following path:

More and more companies realize the tremendous destruction that can be caused to the image and public relations consultants seeking to protect it. The consultant tracking reports daily on the Internet, make online indexing and treats reports online.

George Papatriantafyllou,

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations program Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision the Ministry of Education, Culture and Sports. He teaches Public Relations and Business Management to business executives and students gpappr@gmail.com

teaches Public Relations and Business Administration, in company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides advanced training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999. Our seminars http://goo.gl/b4SIA

Conducts lectures and speeches in all types and sizes Organizations, Chambers and Businesses in every city in Greece and Cyprus.