Τα Πάντα στις επιχειρήσεις και στις κοινωνίες είναι οι Άνθρωποι τους . Το Σπουδαιότερο και μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι το Ανθρώπινο .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Οι επιχειρήσεις δεν είναι ούτε τα κτίρια τους , ούτε οι υπολογιστές , ούτε τα γραφεία τους . Οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι τους .

 

Ο  “Διαφορετικός Κόσμος” τον οποίο πρέπει να δούμε για να οδηγηθούμε στην πρόοδο , είναι οι αλλαγές στις κοινωνικές δομές . Η εδώ και δεκαετίες πρακτική της ανταγωνιστικότητας με συγκρούσεις , ανηθικότητα , ασυνέπεια ,  αδιαφάνεια είναι αναποτελεσματικές αλλά πάνω απ’όλα καταστροφικές .

 

Ο “Διαφορετικός Κόσμος” είναι το Ήθος , η Συνέπεια , η Αξιοπιστία , η Ειλικρίνεια , η Διαφάνεια .

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη , χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να “γυαλίσουν” την εικόνα τους από όλες τις κακές και αντικοινωνικές τους πρακτικές .

Πράτουν διάφορες επιφανειακές δήθεν καλές πράξεις για να το βροντοφωνάξουν με πολυδάπανες διαφημιστικές καμπάνιες δηλώνοντας ευθέως , πως στρατηγικά πράτουν οτιδήποτε για να υποδυθούν τις καλές επιχειρήσεις  και ακολούθως να το κάνουν γνωστό .

Σε αυτή τη λογική δεν υπάρχει καμία απολύτως έννοια της Ηθικής , καθώς ως Ηθική νοείται η οποιαδήποτε ενέργεια πράτεται ως καθήκον χωρίς κανένα όφελος – κέρδος ή προσωπική ικανοποίηση .

 

Ο Ανθρώπινος παράγοντας κινεί τη μηχανή κάθε ανάπτυξης κάθε επένδυσης , της ευημερίας και της προοόδου .

Οι κυβερνήσεις και το σύνολο των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως calculators ( αριθμομηχανές ) .Προιόντα – πωλήσεις – αριθμοί – δείκτες είναι στην καθημερινότητα των κυβερνητικών σχεδιασμών και των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών αλλά είναι  εκκωφαντική η απουσία του ανθρώπινου παράγοντα .

 

Πρός Κυβερνώντες και Επιχειρηματίες – CeosManagers :

 

 

 • Πρώτοι σε κάθε επιχείρηση έρχονται οι άνθρωποι της .
 • Εάν θέλετε οι εργαζόμενοι σας να αγαπούν την επιχείρηση σας , πρέπει να αγαπήσετε τους εργαζόμενους σας .
 • Εάν θέλετε να έχουν πάθος με την εργασία τους , πρέπει να έχετε πάθος με τους ίδιους και την προσφορά τους .
 • Η εξυπηρέτηση και η δημιουργία της εμπειρίας δεν έρχεται μέσα από κάποιον οδηγό συμβουλών . «Βγαίνει» από την καρδιά του κάθε εργαζομένου .
 • Οι άνθρωποι των επιχειρήσεων δημιουργούν την εμπειρία , την εξυπηρέτηση .
 • Χωρίς εσωτερική ικανοποίηση δεν υπάρχει προσφορά εμπειρίας πρός τον πελάτη .
 • Οι εργαζόμενοι σας πρέπει να είναι υπερήφανοι για την εργασία τους  . Υπερήφανους μπορείτε μόνο εσείς να τους κάνετε .
 • Εάν είναι υπερήφανοι θα είναι και ενθουσιώδεις .

 

Τίποτα δεν μπορεί να γίνει μηχανικά από πλευράς εργαζομένων . Εάν δεν είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι στην επιχείρηση όπου εργάζονται τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά .

 

Το βασικό πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι πως ΔΕΝ επενδύουν στους ανθρώπους τους .Τα χρήματα και τα κέρδη , έρχονται από τους ανθρώπους .

 

Οι επιχειρήσεις όπως και οι κυβερνήσεις , αναζητούν χρήματα και επενδύσεις μηχανικά και λογιστικά , μη υπολογίζοντας τους ανθρώπους οι οποίοι όμως είναι ο πυρήνας κάθε δραστηριότητας .

 

Όλες “οι δουλειές” και οι επενδύσεις κινούνται από τους ανθρώπους . Εάν οι άνθρωποι αισθάνονται καλά είναι ικανοποιημένοι , συνεπώς ευτυχισμένοι τότε μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα τους .

 

Η καλή ψυχολογία των ανθρώπων είναι ο πυλώνας της ευημερίας των κοινωνιών . Οι διοικήσεις και οι κυβερνήσεις δεν επενδύουν στην καλή ψυχολογία των ανθρώπων τους από την οποία όμως ξεκινούν τα πάντα .

 

Η ανασφάλεια ,  η έλλειψη εμπιστοσύνης , ο τρόμος οδηγούν τους ανθρώπους σε φοβικές πράξεις και συμπεριφορές . Γίνονται καχύποπτοι – ανασφαλείς – απαισιόδοξοι . Το αποτέλεσμα αυτών των συναισθημάτων είναι να έχουν χαμηλό ηθικό – θυμό – άγχος και ως αποτέλεσμα δεν προάγουν το έργο τους .Αυτή η συμπεριφορά έχει αντίκτυπο σε όλη την κοινωνική αλυσίδα και δημιουργεί ένα ντόμινο μέσα στα κοινωνικά δίκτυα επηρρεάζοντας κάθε μορφή ανάπτυξης .

 

Μέσω των κοινωνικών δικτύων , δηλαδή των φιλικών – συγγενικών – συνεργατικών σχέσεων οι οποίες δημιουργούνται στο πραγματικό αλλά και στο εικονικό ( ηλεκτρονικό ) περιβάλλον , αναπτύσονται τάσεις και στάσεις οι οποίες οδηγούν σε κατάρρευση της ψυχολογίας , με αρνητικές σκέψεις , ανάπτυξη φοβικών συμπεριφορών , παρορμητικές – βιαστικές – αλόγιστες πράξεις και γενική απροθυμία συνεργασίας .

 

Οι επιχειρήσεις οδηγούνται στην ευημερία όταν επενδύουν στο Ανθρώπινο κεφάλαιο .Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει στην εσωτερική δομή κάθε επιχείρησης Σεβασμός – Ήθος – Αγάπη –Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Αξιοπιστία – Διαφάνεια .

 

Οι άνθρωποι οφείλουν να συνεργάζονται , να σέβονται τους ανθρώπους , να ζούν γιαυτούς , να τους βοηθούν και να εργάζονται με ομαδικό πνεύμα .

 

Όλα αυτά δεν μπορούν να διαταχθούν από καμία διοίκηση  αλλά πρέπει να τα πιστεύει βαθιά μέσα του σαν αρχές του κάθε εργαζόμενος . Πρέπει να εμπνέεται από τους ιδιοκτήτες , τον διευθύνοντα σύμβουλο τους managers .Εάν αυτοί δεν έχουν ενσωματωμένες τις ανθρώπινες αξίες , δεν πρόκειται ούτε και οι εργαζόμενοι να αισθάνονται καλά .

 

Οι άνθρωποι στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι ευτυχισμένοι με κάθε τρόπο . Να νιώθουν υπερήφανοι , να θέλουν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους .

 

Η επιχειρήσεις και τα κράτη τα οποία θα ευημερούν και θα προοδεύουν είναι αυτά τα οποία επενδύουν στους ανθρώπους τους . Αυτή είναι η σπουδαιότερη επένδυση η οποία θα φέρει σίγουρη ανάπτυξη .

 

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

 

 

Everything in business is the people. The People are the greatest asset.

 


Businesses are neither buildings, nor the computers or their offices. Businesses are often the people.

The «Different World» are changes in social structures. The decades of practical competitiveness conflicts, immorality, inconsistency, lack of transparency is ineffective, but above all devastating.

The «Different World» is the ethos, punctuality, reliability, honesty, transparency.

Corporate Social Responsibility, used by companies in their effort to «polish» their image from all evil and antisocial practices.
Prato various surface supposedly good deeds to the spoken with expensive advertising campaigns stating directly, that strategically doing anything to act out good and then to make it known.
Absolutely no sense of ethics, as well as moral means any action by doing the task without any benefit – gain or personal satisfaction.

The Human factor in the machinery of any development of any investment, prosperity and prooodou.
Governments and all companies treat people as calculators (calculators). Products – sales – numbers – markers are in routine government planning and business and operational strategies, but the deafening lack of human factors.


 

• Top each company are its people.
• If you want your employees to love your business, you must love your employees.
• If you are passionate about their work, you must be passionate about themselves and their offer.
• The service and the creation of the experience does not come through any driver advice. «Exits» from the heart of every employee.
• The business people create the experience, service.
• No inner contentment is not offered to the customer experience.
• Your employees should be proud of their work. Proud of you only you can do them.
• If you are proud and enthusiastic.

Nothing can be done mechanically by the employee’s perspective. If you are not happy people working in business where nothing can function properly.

The basic problem is that companies do not invest in people. The money and profits come from people.

Companies like governments, seeking money and invest mechanically and accounting, not counting people but who are the core of every activity.

All «do business» and investment driven by people. If people feel well satisfied, so happy you maximize their effectiveness.

Good psychology of people is the cornerstone of a prosperous societies. The administrations and governments do not invest in good psychology of people from the start but everything.

Insecurity, lack of confidence, fear leads people to acts and phobic behavior. They become suspicious – insecure – pessimistic. The result of these feelings is to have low morale – anger – anxiety and as a result do not promote their work. This behavior has an impact across the social chain and creates a domino effect within the social networks epirreazontas any form of development.

Through social networks, ie friendly – Related – collaborative relationships that are created in the real and the virtual (electronic) environment are growing trends and attitudes that lead to the collapse of psychology, with negative thoughts, develop phobic behavior, impulsive – Hasty – reckless acts and general unwillingness of cooperation.

Businesses are driven prosperity when investing in human capital. This means that there should be the internal structure of each company Respect – Ethics – Love-Honesty – Consistency – Credibility – Transparency.

People have to cooperate, to respect people, to live for them, help them and work with team spirit.

All this can not be ordered by any authority, but you must believe deep down as the beginning of every employee. Should be guided by the owners, chief executive of managers. If they have not built on human values, it is not, nor employees feel good.

People in business should be happy in every way. Feel proud to want to give their best.

The companies and countries that will prosper and thrive are those that invest in people. This is the most important investment that will bring safe development.

George J. Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

 

Η Κοινωνική Ευθύνη απο τον Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων .Πως προσέγγισε την Ηθική ο Ιμμάνουελ Κάντ . Ο Κώδικας των Αθηνών .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη η οποία δημιουργήθηκε και θεμελιώθηκε με γνώμονα το Κοινωνικό καλό από τις επιχειρήσεις . Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων έχει αυτό το καθήκον .

Οι φοιτητές μου και οι επαγγελματίες με ρωτούν πως είναι δυνατόν αυτό να πραγματοποιηθεί από τις επιχειρήσεις .

Το 1903 ο «πατέρας» των Δημοσίων Σχέσεων , Άιβη Λή έφερε σε διάλογο και συννενόηση εργαζόμενους και διοίκηση του Αμερικανικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων . Ο ίδιος ομολόγησε πως από εκείνη τη στιγμή αφήνει τη δημοσιογραφία και επαγγελματικός σκοπός του θα είναι ο εξανθρωπισμός των επιχειρήσεων .

 

Στις ημέρες μας η Κοινωνική Ευθύνη έχει μετατραπεί από καθήκον σε στρατηγικό στόχο των επιχειρήσεων .Αυτό είναι τεράστιο λάθος γιατί το καθήκον μετατρέπεται σε υποχρέωση κερδοφορίας .

 

Σύμφωνα με τον Ιμμάνουελ Κάντ στο αριστουργηματικό του έργο Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών ( εκδόσεις Δωδώνη 1984 ) :

 • «Η Ηθική βασίζεται στην καλή θέληση , πηγή της οποίας είναι το Καθήκον .»
 • «Η Ηθική δεν τείνει να πετύχει κάποιους εγωιστικούς σκοπούς αλλά προκύπτει από υπακοή στον Ηθικό νόμο .»
 • «Η υπακοή στην Ηθική προέρχεται απο το αίσθημα του σεβασμού.»
 • «Η καλή θέληση λάμπει σαν διαμάντι.»

 

Ο Ιμμάνουελ Κάντ , δίνει το ακόλουθο παράδειγμα ( σελίδα 39 , στην Ελληνική έκδοση ) :

 

«Εάν ένας έμπορος έχει απέναντι του ανήξερους αγοραστές ( ένα παιδί …) και παρόλα αυτά δεν τους ξεγελά στις τιμές , από το φόβο μήπως αυτό μαθευτεί και χάσει τους πελάτες του , τότε ο έμπορος έχει δράσει Ηθικά ;

 

Η απάντηση είναι πως ΟΧΙ .Δεν έχει πράξει Ηθικά διότι το έκανε απο εγωιστικό , συμφεροντολογικό υπολογισμό .

Ηθική θα ήταν η πράξη του , εάν έπρατε ούτως ή άλλως το ίδιο γιατί το θεωρούσε καθήκον του .»

 

Δίνοντας ένα ακόμα παράδειγμα , αναφέρει πώς :

 

«Εάν κάποιος φιλάνθρωπος χτυπηθεί από βαριά οδύνη η οποία διαλύει κάθε συμπάθεια για τη μοίρα των άλλων , και εντούτις αυτός διατηρήσει τη δύναμη να ευεργετεί τους πονεμένους , μολονότι η ανάγκη των άλλων δεν τον αγγίζει αλλά αυτός συνεχίσει τη φιλανθρωπία από καθήκον , τότε οι πράξεις του αποκτούν μία γνήσια Ηθική αξία .»

 

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις :

 

 • Πιστεύει βαθιά στον Ανθρωπισμό και την Ηθική .
 • Πείθει τους ανθρώπους των επιχειρήσεων να πράτουν το καθήκον τους ως άνθρωποι απέναντι σε κάθε άνθρωπο . Πελάτες – συνεργάτες – αγοραστές – προμηθευτές – κοινωνικό σύνολο .
 • Δεν προσπαθεί με πρόσκαιρες ενέργειες , να αποδείξει την δήθεν καλή διαγωγή της επιχείρησης .
 • Εργάζεται και σχεδιάζει τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της επιχείρησης ώστε αυτή να  πράτει οτιδήποτε γιατί το πιστεύει και το θεωρεί καθήκον της .
 • Οι ενέργειες που είναι της μόδας , ανακύκλωση , σβήσιμο λαμπτήρων , αναδάσωση , είναι κοινωνικές πράξεις αλλά από τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων πράττονται για να ξεγελάσουν οι επιχειρήσεις τις κοινωνίες και να πούν πόσο καλές και κοινωνικές είναι ( γιατί οι έρευνες δείχνουν πως οι κοινωνικές επιχειρήσεις πουλάνε ) ενώ στις περισσότερες εξ’αυτών των επιχειρήσεων,  οι εταιρικές απάτες ,απέναντι στους ανθρώπους τους και στην κοινωνία είναι αναρίθμητες .
 • Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων συμβουλεύει και οδηγεί την επιχείρηση στο να πράτει το καθήκον της πάντα .Και το καθήκον κάθε επιχείρησης είναι η Ηθική της υπόσταση και λειτουργία .

 

 

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων πράττει ακριβώς αυτά τα οποία υπαγορεύει ο Κώδικας των Αθηνών , ο Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων ο οποίος ασπάζεται και εφαρμόζεται από όλα τα στελέχη των Δημοσίων Σχέσεων Παγκοσμίως , συγγράφηκε και υπογράφηκε στην Αθήνα το 1965 με πρωτοβουλία της ΕΕΔΣ ( Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων )  κατά το παγκόσμιο συνέδριο της IPRA ( International Public Relations Association ) στην Αθήνα .

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ .
Άρθρο 1.
Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί ώστε , να συμβάλλει στην πραγμάτωση των ηθικών και πνευματικών προυποθέσεων που επιτρέπουν στον άνθρωπο να αναπτύσσει την προσωπικότητα του και να απολαμβάνει τα απαράγραπτα δικαιώματα του που αναγνωρίζονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Άρθρο 2.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί ώστε να καθιερώνει επικοινωνιακά πρότυπα και διαύλους επικοινωνίας , ώστε ενθαρρύνοντας την ελεύθερη ροή των ουσιωδών πληροφοριών , να καθιστά κάθε μέλος της κοινωνικής ομάδας ενημερωμένο και να του παρέχει τη συνειδητοποίηση της προσωπικής του συμμετοχής και ευθύνης αλλά και της αλληλεγγυότητας του πρός τα άλλα μέλη .
Άρθρο 3.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί να συμπεριφέρεται πάντα και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες , με τρόπο που να καταξιώνεται της εμπιστοσύνης εκείνων με τους οποίους έρχεται σε επαφή.
Άρθρο 4 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί ώστε να λαμβάνει υπόψη του , ότι επειδή η φύση του επαγγέλματος του αναφέρεται στο κοινό , η επαγγελματική του συμπεριφορά – συχνά και ιδιωτική – αντανακλάται στον τρόπο που κρίνεται το επάγγελμα στο σύνολο του.
Άρθρο 5.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων , είναι υποχρεωμένος , να τηρεί κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, τις αρχές και τους ηθικούς κανόνες της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Άρθρο 6.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων , είναι υποχρεωμένος , να σέβεται και να περιφρουρεί την αξιοπιστία της ανθρώπινης προσωπικότητας και να αναγνωρίζει σε κάθε άτομο το δικαίωμα να διαμορφώνει μόνο του την προσωπική του κρίση.
Άρθρο 7.
Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων είναι υποχρεωμένος να καθιερώνει τις ηθικές , πνευματικές και ψυχολογικές συνθήκες για ειλικρινή διάλογο και να αναγνωρίζει το δικαίωμα των συμμετεχόντων να θέτουν το θέμα τους και να εκφράζουν τις απόψεις τους.
Άρθρο 8 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων είναι υποχρεωμένος , να ενεργεί σε όλες τις περιπτώσεις με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα και των δύο συμμετοχόντων μερών : του Οργανισμού πρός τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του και του άμεσα ενδιαφερομένου κοινού.
Άρθρο 9 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων είναι υποχρεωμένος , να τηρεί τις υποσχέσεις και υποχρεώσεις του , οι οποίες πρέπει να διατυπώνονται πάντοτε με τρόπο που να μην αφήνει περιθώρια παρερμηνείας και να ενεργεί νομότυπα και με ακεραιότητα σε όλες τις περιπτώσεις , έτσι ώστε να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του παρελθόντων ή παρόντων , καθώς και όλων των ομάδων κοινού που αφορούν οι ενέργειες του .
Άρθρο 10 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων , πρέπει να αρνείται να υποτάσσει την αλήθεια σε άλλες επιταγές .
Άρθρο 11 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αρνείται , να μεταδίδει πληροφορίες που δεν βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και διαπιστωμένα γεγονότα.
Άρθρο 12 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αρνείται να δεσμεύεται ή να παίρνει μέρος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που προσβάλλει την ηθική , την τιμή ή την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης προσωπικότητας.
Άρθρο 13 .
Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αρνείται να χρησιμοποιεί σκόπιμα μεθόδους ή τεχνικές με σκοπό τη δημιουργία ασύνειδων κινήτρων , τα οποία στερούν το άτομο από την ελεύθερη κρίση του και συνεπώς από την ευθύνη των πράξεων του .

 

 

 

 

Δείτε και το άρθρο μας Η Γελοιοποίηση της Κοινωνικής Ευθύνης http://bit.ly/zNH9x7

 

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

 

 

The Social Responsibility of the Director of Public Relations. How approached the Social Responsibility by Immanuel Kant. Code of Athens.

The Director of Public Relations has this task.
My students and professionals to ask how can this be done by businesses.
In 1903, the «father» of Public Relations, Aivi Li brought in dialogue and concertation employees and management of the American Railway Agency.

In the days of our Social Responsibility has become a task of strategic business objectives. This is a huge mistake because the task becomes an obligation profitability.

According to Immanuel Kant in the masterly work The Foundations of the Metaphysics of Morals (versions Dodoni 1984):
• «The Ethics based on goodwill, source of which is the task.»
• «The Morality tends not to achieve some selfish purposes but, from obedience to moral law.»

• «The good will shine like a diamond.»

The Immanuel Kant gives the following example (page 39, the Greek version):

«If a trader has the face of ignorant buyers (a boy …) and yet they are not fooled by the prices, the fear is learned and lose customers, then the trader has acted Morally?

The answer is NO. Not so Ethical because he did by selfish, self-seeker calculation.
Morality would act, if eprate anyway so why consider his duty. »

Giving another example, says:

«If a charity hit by severe pain which dispels any sympathy for the fate of others, and he maintained it was considerably strength to benefactors sore, although the need of others touches him but he continues his charity of duty, then the operations acquire a genuine moral value. »

The Consultant in Public Relations:

• persuade business people to be doing their duty as human beings against any man. Clients – Partners – Buyers – Suppliers – society.
• It tries to temporary measures, to demonstrate the supposed good conduct of business.
• He is planning philosophy and business culture so that it Pradesh anything because he thinks and believes bargain.
• The effects of fashion, recycling, switching off light bulbs, reforestation, are social acts, but the vast majority of businesses doer to fool businesses and communities to tell how good and social requirements (because research shows that social enterprises sell) and in most Of these businesses, corporate fraud, towards people and society are numerous.
• The Director of Public Relations advises and leads the firm to who does the task of all. And the duty of each firm is the moral of the status and function.

The Director of Public Relations doing exactly that which dictates the Code of Athens, the Code of Ethics of Public Relations who embraced and applied by all members of the Public Relations Worldwide, was written and signed in Athens in 1965 at the initiative of AEIF (Greek Society for Public Relations) at the World Congress of IPRA (International Public Relations Association) in Athens.

CODE OF ATHENS.
Rule 1.
Professional Public Relations should try that, to contribute to the achievement of moral and spiritual conditions that allow man to develop his personality and to enjoy the inalienable rights recognized in the Universal Declaration of Human Rights.
Article 2.
The Professional Public Relations should attempt to establish communications patterns and channels of communication, so encouraging the free flow of essential information to make each member of the social group to date and provide an awareness of personal involvement and responsibility but also allilengyotitas to the other members.
Rule 3.
The Professional Public Relations should try to behave always and under all circumstances, in a way that honors the confidence of those with whom it comes into contact.
Rule 4.
The Professional Public Relations should attempt to take into account that because the nature of the profession referred to in public, his professional behavior – often private – reflected in the way that it is the profession as a whole.
Rule 5.
The Professional Public Relations, is obliged to keep in practice, the principles and precepts of the Universal Declaration of Human Rights.
Article 6.
The Professional Public Relations, is obliged to respect and safeguard the credibility of the human personality and gives every person the right to formulate its own personal discretion.

Professional Public Relations is required to establish the moral, spiritual and psychological conditions for genuine dialogue and recognizes the right of participants to raise the issue and express their views.
Rule 8.

Rule 9.
The Professional Public Relations is obliged to keep its promises and obligations, which must be made always a manner which leaves no room for misinterpretation and to act lawfully and with integrity in all cases, to retain customer loyalty or employers past or present, and all groups together on the actions.
Article 10.
The Professional Public Relations, should refuse to subordinate the truth to other requirements.
Article 11.
The Professional Public Relations should refuse to transmit information that is not based on evidence and established facts.

The Professional Public Relations should refuse to undertake or take part in any activity that offends morality, honor or dignity of human personality.
Article 13.
A professional PR need to deliberately refuse to use methods or techniques to create unconscious motives, which deprive a person of discretion and therefore the responsibility of its actions.

See our article ridicule Social Responsibility http://bit.ly/zNH9x7

George J. Papatriantafyllou gpappr@gmail.com