Δημόσιες Σχέσεις . Αυτοί που πετυχαίνουν , βλέπουν έναν διαφορετικό κόσμο .

English edition at the bottom of the page .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη που λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο .

 

Διαφήμιση , είναι πλέον αυτό που λένε οι άνθρωποι για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους .

Οι Δημόσιες Σχέσεις εδώ και δεκαετίες ανοίγουν το δρόμο για να προσαρμόζονται οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις όσο καλύτερα γίνεται στις καινούργιες κοινωνικές συνθήκες .

 

Αλλάζουν οι δομές . Τίποτα δεν χάθηκε , αντίθετα τώρα «χτίζουμε» το μέλλον μας .

 

Για να προχωρήσει κάθε επιχείρηση και κάθε επαγγελματίας πρέπει να κατανοήσουν τις αλλαγές .

 

Στις Δημόσιες Σχέσεις πιστεύουμε εδώ και δεκαετίες  σε αυτό που τώρα κατακτά την παγκόσμια επικοινωνία .

 

Στον διάλογο .

 

Η εμπορικοκεντρική νοοτροπία δύει .

 

Διαφήμιση , είναι πλέον αυτό που λένε οι άνθρωποι για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους .

 

Οι πληροφορίες μεταφέρονται με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς .

 

Η συνεργασία καλλιεργεί την εμπιστοσύνη .

 

Πραγματοποιώ εδώ και χρόνια έρευνα πάνω στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και τις σχέσεις που δημιουργούνται .

 

Όσο καλύτερη είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων μίας επιχείρησης τόσο πιό καλής ποιότητας σχέσεις δημιουργούνται με τους ανθρώπους με τους οποίους αυτή επικοινωνεί .

 

Η έρευνα  με οδήγησε στη δημουργία της ιδέας της αξιακής βάσης . Κάθε επιχείρηση πρέπει να δημιουργείται πάνω στις ακόλουθες αξίες :

 

 • Ήθος .
 • Συνέπεια .
 • Αξιοπιστία .
 • Ειλικρίνεια .

 

Κάθε επιχείρηση που «οικοδομείται» πάνω στις αξίες αυτές είναι σε μόνιμη ευημερία .

 

Αυτή είναι μία δομική κοινωνική αλλαγή η οποία πλέον είναι απαραίτητη  . Δεν μπορεί να επιβιώσει καμμία επιχείρηση μακριά από αυτή τη λογική .

 

 

 

 

 

Αλλάξτε τη ζωή σας

 

 • Δείτε τις αλλαγές και κατανοήστε τις . Μην επηρρεάζεστε από το αρνητικό πνεύμα .
 • Μπορείτε να επικοινωνήτε σε όλο τον κόσμο με άτομα τα οποία ούτε καν γνωρίζετε .
 • Μία επιχείρηση μπορεί να δημιουργηθεί από τον κάθε άνθρωπο .
 • Το μόνο που χρειάζεστε είναι έναν υπολογιστή και σύνδεση στο internet .
 • Μοιραστείτε εμπειρίες και γνώση .
 • Συνεργαστείτε με τους πάντες .
 • Ανοιχθείτε σε έναν νέο κόσμο πολυπολιτισμικό .
 • Βοηθήστε τους ανθρώπους να κινηθούν – να πετύχουν .
 • Προσφέρετε τα πάντα στους ανθρώπους .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

gpappr@gmail.com

Public Relations. Those who succeed, they see a different world.

The Public Relations is a science that works with a certain way.

The Public Relations decades paved the way for tailored professional and business as well as possible in the new social conditions.

Changing structures. Nothing was lost, however now «build» our future.

To move every business and every trader must understand the changes.

In PR we believe for decades in what is now conquering the global communication.

In the dialogue.

The market center culture is over .

Advertising is no longer what people are saying about businesses and their people.

The information carried by incredibly fast.

The cooperation fosters trust.

I realize many years research on the behavior of firms and the relationships created.

The better the behavior of a people business, so most good relationships established with people with whom she communicates.

The investigation led to the creation of the idea of ​​the value base. Each company must be created over the following values:

• Ethos.
• Consistency.
• Reliability.
• Sincerity.

Any company that «builds» on these values ​​is a permanent prosperity.

This is a structural social change which is now required. Can not survive any business away from this Logan.

Change Your Life

• Look at the changes and understand them. Not influenced by the negativity.
• You can communicator around the world with people who are not even aware of.
• A company can be created by any man.
• All you need is a computer and connect to the internet.
• Share experiences and knowledge.
• Collaborate with everyone.
• opened in a new multicultural world.
• Help people to move – to succeed.
• offer everything to the people.

George Papatriantafyllou .

gpappr@gmail.com