Δημόσιες Σχέσεις – Marketing – Διαφήμιση – Προώθηση – Πωλήσεις . Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις και γιατί δεν ταυτίζονται με το Marketing και τη Διαφήμιση / Public Relations is not Marketing – Adv – Promotion – Sales .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page : Οι επιχειρήσεις , δαπανούν τεράστια ποσά – στην πραγματικότητα τα σπαταλούν και τα πετούν στο δρόμο – όταν διαφημίζουν τα προιόντα τους και τις υπηρεσίες και όταν οι άνθρωποι φτάσουν στις εγκαταστάσεις τους , οι εργαζόμενοι με τους κακούς τους τρόπους , την κάκιστη εξυπηρέτηση και την αδιαφορία τους  είναι σα να τους λένε : «…..α ! ήρθατε ;   ωραία τώρα ξεκουμπιστείτε » .

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Marketing , ούτε και εντάσσονται στο τμήμα Marketing και ούε βέβαια είναι μέρος του Marketing .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις Δεν είναι διαφήμιση , ούτε πωλήσεις , ούτε προώθηση πωλήσεων .

 

Το Marketing , είναι οι διαδικασίες προσαρμογής των οικονομικών μονάδων των επιχειρήσεων στις ανάγκες της αγοράς .Οι ανάγκες της αγοράς καλύπτονται απο το Marketing .Προσπαθεί να διαπιστώσει τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες , συνήθειες και τάσεις ώστε να προχωρήσει στην παραγωγή των ανάλογων προιόντων και υπηρεσιών .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις διερευνούν τον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων . Πείθουν τους ανθρώπους για την ενσωμάτωση των αξιών του Ήθους , της Συνέπειας , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας ώστε η επιχείρηση να είναι διαθέτει αληθινά εξαιρετική εικόνα – φήμη και να διαθέτει καλό όνομα με κύρος .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν πωλούν προιόντα αλλά κάνουν δεκτικούς τους ανθρώπους στα μηνύματα για τη διάθεση προιόντων και υπηρεσιών , εφόσον βεβαίως αυτή η δεκτικότητα είναι αποτέλεσμα ειλικρινούς πίστης στις ανθρώπινες αξίες .

Οι Δημόσιες Σχέσεις εξασφαλίζουν την επιτυχία των διαφημιστικών προγραμμάτων και της δράσης του marketing , με το να ανεβάζουν το γόητρο της επιχείρησης την εικόνα της και το σπουδαιότερο της εξαιρετικής συμπεριφοράς των ανθρώπων της .

 

 

Η Διαφήμιση ενημερώνει για θέματα τα οποία οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να μάθουν . Όως για παράδειγμα , την κυκλοφορία ενός νέου μοντέλου μάρκας αυτοκινήτου . Εάν όμως προσέλθει ένας αγοραστής στην έκθεση και ο πωλητής είναι αγενής ή κακότροπος ή έστω δεν δείχνει επιθυμία να δώσει κάθε απάντηση και λύση στον αγοραστή , τότε αυτός θα « απομακρυνθεί » από την αγορά του συγκεκριμένου αυτοκινήτου . Τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων πείθουν τον πωλητή – εργαζόμενο – άνθρωπο της επιχείρησης πως πρέπει να είναι συνεπής – αξιόπιστος-  ειλικρινής να υπηρετεί τους ανθρώπους .Τότε και μόνο τότε οι αγοραστές γίνονται συνεπείς και συνειδητοί υποστηρικτές της επιχείρησης και των προιόντων της .

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ :

 

 

 • Η εικόνα ενός οργανισμού σχηματίζεται από την δραστηριότητα και την πολιτική του οργανισμού.
 •      Η εικόνα είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης με τον οποίο πιστώνει η κοινή γνώμη τον οργανισμό.
 •      Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν σταθερές και παραγωγικές σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και των κοινών τους.
 •      Δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης , αναπτύσουν το ενδιαφέρον για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο οργανισμός.
 •      Αμοιβαία κατανόηση.
 •      Εκτελούν πρόγραμμα δράσης για να κερδίσουν το ενδιαφέρον και την αποδοχή του κοινού.
 •      Είναι μία μέθοδος συλλογής πληροφοριών ή μία μέθοδος συμπεριφοράς για δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης .
 •      Η τέχνη του να κατορθώνεις να βλέπει ο άλλος κάτω από το δικό σου πρίσμα.
 •      Οι οργανισμοί πρέπει να προσφέρουν κοινωνικό έργο για να υπάρξουν οι Δημόσιες Σχέσεις.
 •      Το έργο των Δημοσίων Σχέσεων είναι πάντα υπέρ του κοινωνικού συνόλου.
 •      Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται καλή φήμη και καλή εικόνα.
 •      Οι Δημόσιες Σχέσεις πολλαπλασιάζουν τις ανθρώπινες Σχέσεις.

 

 

 

 

n     Οι Δημόσιες Σχέσεις παρέχουν πληροφορίες , ειδήσεις , γεγονότα, τα οποία αξιοποιούν τα ΜΜΕ ή οι ομάδες κοινού.

n     Ένας οργανισμός για να μπορέσει να απευθυνθεί στην κοινή γνώμη πρέπει  τα θετικά του στοιχεία να υπερτερούν των αρνητικών.

n     Οι ενέργειες των Δημοσίων Σχέσεων είναι ταυτισμένες με την ηθική.

n     Οι Δημόσιες Σχέσεις σέβονται τις κοινωνικές ,οικονομικές , πολιτιστικές αρχές και συνθήκες στις κοινωνίες όπου απευθύνονται.

n     Στη Βάση των Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει ο διάλογος.

 

 

n     Οι Δημόσιες Σχέσεις σέβονται τις κοινωνικές ,οικονομικές , πολιτιστικές αρχές και συνθήκες στις κοινωνίες όπου απευθύνονται.

n     Στη Βάση των Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει ο διάλογος.

n     Οι ενέργειες των Δημοσίων Σχέσεων για να είναι αποτελεσματικές πρέπει να είναι προμελετημένες , συνεχείς και συνεπείς.

n     Οι Δημόσιες Σχέσεις ανήκουν στην κατηγορία των νεότερων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ( Human Sciences ) οι οποίες σχετίζονται με την οικονομική κοινωνική και ψυχολογική υπόσταση του ανθρώπου.

n     Ο σκοπός των Δημοσίων Σχέσεων είναι για το καλό του συνόλου και το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον.

n     Οι Δημόσιες Σχέσεις μελετούν και αναλύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα στην κοινωνία καθώς και τις αντιδράσεις των ομάδων και των ατόμων στα διάφορα ερεθίσματα που παρουσιάζονται .

 

MARKETING :

 

 

 

n     Με τον όρο Marketing εννοούμε τις διαδικασίες και δραστηριότητες αυτές που απαιτούνται για την τοποθέτηση των αγαθών στα χέρια των καταναλωτών , με εξαίρεση τις δραστηριότητες αυτές που περιλαμβάνον αλλαγή της μορφής και των ιδιοτήτων των αγαθών .

n     Το Marketing , είναι ένα γενικό σύστημα αλληλεξαρτημένων ενεργειών που αποσκοπούν στον προγραμματισμό , τηνν τιμολόγηση , την προώθηση , την τιμολόγηση ,την προώθηση και την τοποθέτηση προιόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες σημερινών και μελλοντικών πελατών .

n     Η πώληση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της επί των αναγκών του πωλητή.Το marketing επί των αναγκών του αγοραστή.

n     Το marketing υποβοηθά την παραγωγή των κατάλληλων αγαθών , στον κατάλληλο χρόνο και στον κατάλληλο τόπο , σύμφωνα  με τις ανάγκες του καταναλωτή για να εξασφαλίσει με αυτό τον τρόπο την καλύτερη διάθεση των παραγόμενων προιόντων .

Προώθηση πωλήσεων είναι κάθε πρόγραμμα ή και μεμονωμένη δραστηριότητα , μέσα στα πλαίσια της εμπορικής επικοινωνίας , με στόχο την αύξηση της πώλησης προιόντων – υπηρεσιών , με τρόπους άλλους πλήν της διαφήμισης που , κατά  κανόνα βασίζονται στην προσωπική επαφή με τον καταναλωτή , όπως προσφορές , διαγωνισμοί εκδηλώσεις , εμπορικές χορηγίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ :

Διαφήμιση είναι η δημιουργία μηνυμάτων , που αναφέρονται σε προιόντα ή εμπορικές υπηρεσίες και η δημοσίευση τους , με την αγορά χώρου ή και χρόνου στα μέσα επικοινωνίας , με τελικό στόχο την παρακίνηση των αποδεκτών των μηνυμάτων να αγοράζουν τα διαφημιζόμενα προιόντα – υπηρεσίες .

 

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ  :

 

Είναι η συστηματική προσπάθεια επηρεασμού των στάσεων ,πεποιθήσεων , αντιλήψεων και συμπεριφοράς ενός ατόμου , ομάδας ή κοινού , για την επιβολή με θεμιτά ή αθέμιτα μέσα μιας αρχής , ενός συστήματος μίας ιδέας ή ενός μύθου που αποσκοπεί σε όφελος του ασκούντος την προπαγάνδα.

 

 

 Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις :

 

 

Το σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου , στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 .Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

Public Relations – Marketing – Advertising – Promotions – Sales.

The PR is not Marketing, nor included in the Marketing Department and  isn’t  part of Marketing.

The PR is not advertising or sales, or sales promotion .

The Marketing, is the adjustment of their financial business units to market needs. The needs of the market covered by the Marketing. Trying to determine current and future needs, habits and trends to advance the production of similar products and services.

The Public Relations explore the inner world of humans. Convince people to integrate the values ​​of ethics, Consistency, Reliability, honesty and transparency to the business to be truly has excellent image – reputation and has a good name with prestige.

The Public Relations does not sell products but make them receptive to messages about products and services available,  if this openness is the result of sincere faith in human values.
The Public Relations ensure the success of promotional programs and the actions of marketing, to raise the prestige of the company’s image and most importantly the excellent behavior of people.

The companies spend huge amounts – in fact, waste and fly on the road – when they advertise their products and services and when people arrive at their premises, employees in bad ways is like to be told: ‘.. … ah! Welcome? Go out ..  now. »

Advertising informs about issues which people would not otherwise learn. But for example,  a new model car brand. But if you attend a buyer in the report and the seller is rude or crusty or at least shows no desire to give each answer and solution to the buyer, then he will be «removed» from the market of the car. Programs Public Relations convince the seller – worker – man of business that should be consistent – reliable, honest to serve people. Then and only then buyers are consistent and conscientious supporters of the company and its products.

 

PUBLIC RELATIONS:

n The image of an organization formed by business and political organization.
n The picture is the degree of confidence with which the public credit agency.
n The Public Relations creates stable and productive relations between organizations and their audiences.
n create trust, develop its interest in the efforts of the organization.
 Mutual understanding.n
n Perform Action Plan to earn interest and public acceptance.
n It is a method to collect information or conduct a method for creating mutual trust.
 The
n art of manage to see the other under your own light.
n Organizations must offer social work to be the Public Relations.
n The task of public relations is always in favor of society.
 This will
n create a good reputation and good image.
n The Public Relations multiply human relations.

n The Public Relations provide information, news and events, which take advantage of the media or the audiences.
n An organization in order to address the public needs to be positive aspects outweigh the negatives.
 The effects of PR is synonymous with morality.
n The Public Relations respecting the social, economic, cultural practices and conditions in the communities where they are addressed.
n The Basis of Public Relations is the dialogue.

n The Public Relations respecting the social, economic, cultural practices and conditions in the communities where they are addressed.
 The Basis of Public Relations is the dialogue.
n The effects of PR to be effective must be premeditated, persistent and consistent.
n The Public Relations category of the younger Social and Human Sciences (Human Sciences) related to the economic, social and psychological reality of man.
n The purpose of PR is for the good of all and the general social interest.
n The Public Relations study and analyze human behavior in society and the reactions of groups and individuals to stimuli presented.

MARKETING:

n By Marketing we mean the processes and activities required for the placement of goods in the hands of consumers, except those activities involving a change of form and qualities of goods.
n The Marketing, is a general system of interdependent activities aimed at planning, tinn pricing, promotion, pricing, promotion and positioning of products and services that meet the needs of current and future customers.
n The sale attracts the attention on the needs of salesman.Marketing on the needs of the buyer.
n The marketing encourages the production of appropriate goods at the right time and right place, according to the needs of the consumer to obtain in this way the best available products.
Sales promotion is any plan or individual activity within the purposes of commercial communications to increase sales of products – services in ways other than advertising, usually based on personal contact with the consumer, such as promotions, competitions, events , commercial sponsorship.
ADVERTISING:
Advertising is the creation of messages referring to products or commercial services and publishing, with the purchase of space or time and media, with the aim to motivate the recipients of the message to buy the advertised products – services.

PROPAGANDA :

It is a systematic attempt to influence attitudes, beliefs, attitudes and behavior of an individual, group or public, to enforce a lawful or unlawful means an authority, a system an idea or a myth designed to benefit the business of propaganda.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com