Δημόσιες Σχέσεις . Πρωτόκολλο – Εθιμοτυπία .

Εθιμοτυπία .

protocol 4

Μάθετε τα Πάντα για την Εθιμοτυπία και το Πρωτόκολλο των Εκδηλώσεων , στα σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA 

Εθιμοτυπία είναι το σύνολο των κατά παράδοση και κατά συνθήκη κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς μεταξύ των ατόμων .

Παράγοντες που επηρρεάζουν τη διαμόρφωση της Εθιμοτυπίας είναι :

 • Τα υπάρχοντα ήθη και έθιμα ( τοπικά , επαγγελματικά , θρησκευτικά ).
 • Η πίεση που ασκεί η κοινωνική ομάδα με στόχο την εφαρμογή των δικών της κανόνων συμπεριφοράς .
 • Το είδος και ο τύπος της συμπεριφοράς του ατόμου .
 • Το είδος και ο τύπος της κοινωνικής δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει το άτομο.

 Διακρίνουμε δύο είδη εθιμοτυπίας :

 • Την κοινωνική εθιμοτυπία , που περιλαμβάνει το σύνολο εθιμικών κανόνων κοινωνικής ευπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς , οι οποίοι τηρούνται στις κάθε είδους εκδηλώσεις μεταξύ των ατόμων .
 • Την επίσημη εθιμοτυπία , που περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων υποχρεωτικής συμπεριφοράς , οι οποίοι τηρούνται είτε από ιδιώτες πρός επίσημα πρόσωπα , είτε μεταξύ επισήμων , σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο , στις γενικότερες σχέσεις τους ή κατά τις επίσημες εκδηλώσεις .

 Πρωτόκολλο .

Η απόδοση των εθιμοτυπικών κανόνων συμπεριφοράς σε γραπτό λόγο, η ιεραρχία και η εξειδίκευση του τρόπου εφαρμογής τους για τη διεκπεραίωση των διαπροσωπικών και των κοινωνικών σχέσεων στο πλαίσιο της επίσημης εθιμοτυπίας , συνιστούν το πρωτόκολλο .

Το επίσημο πρωτόκολλο είναι κατά κανόνα ένα σύνολο αυστηρά προσδιορισμένων και ιεραρχημένων συμπεριφορών και τύπων που επιβάλλεται να τηρούνται από διακεκριμένα άτομα , υψηλόβαθμους αξιωματούχους , Υπουργεία , Πνευματικά Ιδρύματα , Οργανισμούς , Εταιρείες .

Το τμήμα Πρωτοκόλλου – Εθιμοτυπίας :

 • Διοργανώνει τις εθιμοτυπικές δραστηριότητες .
 • Είναι αρμόδιο για την υποδοχή , προπομπή και απόδοση τιμών προσωπικοτήτων ( πολιτικών , διπλωματικών , επιχειρηματικών , στρατιωτικών κλπ ) που επισκέπτονται τον χώρο ευθύνης τους.
 • Οργανώνει τις ενέργειες φιλοφρονήσεων  και κοινωνικών εκδηλώσεων .
 • Μεριμνά για την εκπροσώπηση σε τελετές συναντήσεις , συνέδρια και γενικότερα εκδηλώσεις.
 • Διατηρεί την εθιμοτυπική αλληλογραφία .
 • Χειρίζεται θέματα πρωτοκόλλου – εθιμοτυπίας .

Το νόημα των εθιμοτυπικών δραστηριοτήτων .

Οι εθιμοτυπικές δραστηριότητες :

 • Προβάλλουν τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς .
 • Διαμορφώνουν την εικόνα των οργανισμών .
 • Είναι μία μορφή εταιρικής επικοινωνίας .
 • Αναπτύσσουν σχέσεις , μεταξύ του οργανισμού και της κοινής γνώμης.
 • Εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο των οργανισμών.

 Επίσημες Επισκέψεις .

Επίσημη είναι η επίσκεψη ενός σημαντικού προσώπου , υπό τη θεσμική του ιδιότητα η οποία επιβάλλει την εφαρμογή ενός συνόλου αυστηρά προσδιορισμένων και ιεραρχημένων συμπεριφορών και τύπων .

 Στο σχεδιασμό των επίσημων επισκέψεων :

 • Πρέπει να έχει προυπάρξει αλληλογραφία ,πρόσκλησης και αποδοχής αυτής .
 • Καθορίζονται οι ημερομηνίες της εκδήλωσης .
 • Πραγματοποιούνται συναντήσεις με τις αρχές που εκπροσωπεί ο προσκεκλημένος .
 • Διερευνάται το ενδεχόμενο να προσκληθούν και φορείς που ενδιαφέρουν τον προσκεκλημένο.
 • Καθορίζονται οι συνθέσεις των αντιπροσωπειών .
 • Καθορίζεται ο διερμηνέας .
 • Δημιουργείται ο φάκελος της επίσκεψης που περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες για τις συνομιλίες , τα σχέδια συμφωνιών που θα υπογραφούν , σχέδια συμφωνιών που θα υπογραφούν .
 • Δημιουργείται το χρονοδιάγραμμα εκδήλωσης ενεργειών.
 • Καταρτίζεται προυπολογισμός κόστους.

Από την πλευρά του επίσημου προσκεκλημένου , προσπαθούμε να μάθουμε :

 • Εάν επιθυμεί να συναντηθεί με άλλες αρχές .
 • Πόσοι και ποιοί θα τον συνοδεύουν .
 • Εάν θα συνοδεύεται από άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος .
 • Ποιά μέλη της αντιπροσωπείας θα συνοδεύσουν τον επίσημο στις συναντήσεις του .
 • Εάν υπάρχει προτίμηση στον χώρο διαμονής .
 • Εάν τυχόν υπάρχουν προβλήματα υγείας του ιδίου ή κάποιου μέλους της συνοδείας του.
 • Εάν υπάρχει επιθυμία για συγκεκριμένες επισκέψεις.
 • Εάν επιθυμεί ο προσκεκλημένος επιθυμεί συνέντευη τύπου .
 • Εάν μιλά ξένες γλώσσες και ποιές ;
 • Σε ποιά γλώσσα θα γίνει η συνομιλία .
 • Ποιός θα είναι ο τρόπος μετακίνησης της αποστολής από και πρός την Ελλάδα .
 • Εάν υπάρχουν ενδείξεις για λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας .
 • Εάν θα συνοδεύεται από δημοσιογράφους , φωτορεπόρτερ .
 • Εάν συνοδεύεται από εκπροσώπους άλλων φορέων .
 • Εάν υπάρχουν ειδικά οικονομικά ζητήματα .
 • Θα πρέπει να εφοδιαστούμε με το βιογραφικό του .
 • Συλλέγουμε κάθε χρήσιμη πληροφορία για το πρόσωπο αυτό.U.S. Secret Service officers escort the presidential limousine down Pennsylvania Avenue enroute to the White House

 

Το πρόγραμμα της επίσκεψης πρέπει να περιλαμβάνει :

 • Υποδοχή .
 • Ενημέρωση .
 • Επίσημες συνομιλίες .
 • Επισκέψεις και συναντήσεις με αρχές ( πολιτικές – θρησκευτικές ..)
 • Εθιμοτυπικές επισκέψεις .
 • Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους .
 • Παροχή φιλοφρονήσεων.
 • Προπομπή .

Το τμήμα Πρωτοκόλλου – Εθιμοτυπίας μεριμνά :

 • Τις κρατήσεις ανάλογου αριθμού δωματίων σε κατάλληλο για την περίσταση ξενοδοχείο .
 • Στο δωμάτιο του υψηλού προσκεκλημένου , τοποθέτηση ανθοδέσμης ή καλαθιού με φιάλες κρασιών ή φρούτων και την προσωπική κάρτα του προσκαλούντος .
 • Εάν υπάρξει κατάθεση στεφάνου , θα πρέπει να μεριμνήσουμε για τις κορδέλες αυτού .Σε αυτές αναγράφεται το όνομα του υψηλού επισκέπτη και τα χρώματα είναι των χωρών , επισκέπτη και προσκαλούντος.
 • Την οργάνωση των μετακινήσεων , και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν ( αυτοκίνητα – αεροπλάνα – ελικόπτερα ) .
 • Το πρόγραμμα των επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους .
 • Την τοποθέτηση ξεναγών .
 • Την αγορά αναμνηστικών δώρων.
 • Την εξασφάλιση χρήσεως VIP αιθουσών στο αεροδρόμιο .
 • Την επιλογή χώρων γευμάτων και δείπνων .
 • Την κατάρτιση του φακέλου με το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης .
 • Ενημέρωση των αστυνομικών αρχών για λήψη μέτρων ασφαλείας .
 • Οργάνωση των χώρων συνομιλιών , υπογραφής των συμφωνιών.
 • Την εξασφάλιση σημαιών για την αυτοικινητοπομπή και των σημείων συνομιλιών .
 • Την επιλογή συνοδών και συντονιστών μετακινήσεων για την πιστή τήρηση του προγράμματος και άμεση επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν .

 Επισκέψεις στο Εξωτερικό.

  Όταν σχεδιάζουμε επισκέψεις επισήμων στο εξωτερικό:

 • Επικοινωνούμε με την εταιρεία μας ή με την πρεσβεία μας στη χώρα επίσκεψης.Ζητούμε πληροφορίες και δειυκρινίσεις για τον σχεδιασμό του προγράμματος .
 • Ενημερώνουμε διαρκώς τον φιλοξενούμενο μας για την πορεία των συννενοήσεων μέχρι την τελική έγκριση του προγράμματος.
 • Μεταφέρουμε τις πληροφορίες αυτές στους φιλοξενούμενους .Τους προτείνουμε το πρόγραμμα και τους ενημερώνουμε για τις ανάγκες της επίσκεψης .

 Μετά την οριστική έγκριση του προγράμματος :

 • Φροντίζουμε για την έκδοση Visa ή των απαραίτητων εγγράφων για τη μετάβαση των μελών της συνοδείας.
 • Τον τρόπο μετάβασης και μετακινήσεων.
 • Εθιμοτυπικό δώρο.
 • Ενημερωτικό φάκελο με το πρόγραμμα της επίσκεψης / βιογραφικά σημειώματα / καταστάσεις συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις / θέματα συνομιλιών / κείμενα συμφωνιών / χάρτες / χρήσιμα τηλέφωνα / γενικές πληροφορίες για την χώρα / προβλέψεις καιρικών συνθηκών.

Ο Συντονιστής Κινήσεων.

Ο Συντονιστής κινήσεων είναι υπέυθυνος για την αυτοκινητοπομπή στις περιπτώσεις επισκέψεων πολιτικών και υψηλών προσώπων.Αυτός επιβλέπει και συντονίζει :

 • Toν αριθμό των μελών της αντιπροσωπείας .
 • Τη σειρά προβαδίσματος .
 • Τη ρύθμιση θεμάτων ασφαλείας κατά τις μετακινήσεις .
 • Τη συμμετοχή μοτοσικλετιστών ασφαλείας .
 • Τα οχήματα μετακίνησης των δημοσιογράφων .
 • Τα οχήματα μεταφοράς των αποσκευών.
 • Οι οδηγοί να γνωρίζουν το ππρόγραμμα και να είναι κατάλληλα ντυμένοι.
 • Τα αυτοκίνητα να είναι άριστα συντηρημένα.

 Πρίν από κάθε επίσκεψη προηγούνται συναντήσεις όλων των εμπλεκόμενων σε αυτές .

Καταρτίζεται λεπτομερώς το πρόγραμμα επίσκεψης.

 Πρωτόκολλο .

Κατά τις επισκέψεις στην Ελλάδα Πολιτικών και Εκκλησιαστικών Προσωπικοτήτων οργανώνεται υποδοχή – προπομπή και αποδίδονται τιμές

Οι επισκέψεις αυτές χωρίζονται σε :

 • Επίσημες επισκέψεις .
 • Ανεπίσημες Επισκέψεις.
 • Πρωτόκολλο .

Απόδοση τιμών δικαιούνται :

 • Aρχηγοί Κρατών .Πρόεδροι Δημοκρατιών / Εξομοιούμενοι με Αρχηγό Κράτους / Πρωθυπουργοί και εξομοιούμενοι με αυτούς .
 • Εκκλησιαστικές προσωπικότητες .Οικουμενικός Πατριάρης / Αρχηγός Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ( Πάππας ) / Πατριάρχες / Αρχιεπίσκοποι Προκαθήμενοι Εκκλησιών.
 • Η τιμητική θέση είναι αυτή που βρίσκεται στο δεξιό του οικοδεσπότη ή της προϊστάμενης αρχής.
 • Μέσα στο αυτοκίνητο η τιμητική θέση βρίσκεται στο δεξιό του πίσω καθίσματος.
 • Στο αριστερό κάθεται ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ή εκείνος που εκτελεί χρέη προσκαλούντων.
 • Επί τριών ατόμων ο τρίτος κατά σειρά ιεραρχίας κάθεται στο μέσο του οπισθίου οχήματος.
 • Το τέταρτο πρόσωπο δίπλα στον οδηγό (κατώτερης ιεραρχίας).
 • Η σειρά προβαδίσματος των Εθνικών Αρχών, ρυθμίζεται από τους εσωτερικούς κανονισμούς κάθε χώρας.
 • Στη Γαλλία, οι πρέσβεις έπονται του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού.
 • Στη Μεγάλη Βρετανία οι Πρέσβεις καταλαμβάνουν τη 12η θέση.
 • Στην Ελλάδα τη 16η θέση μετά τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Στην Ελλάδα η σειρά προβαδίσματος είναι η ακόλουθη:

 • Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, Πρόεδρος της Βουλής, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Αρχηγός της Αξιωατικής Αντιπολίτευσης, Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας…..
 • Επί τριών ή περισσοτέρων σημαιών η εθνική σημαία καταλαμβάνει το κέντρο.
 • Οι υπόλοιπες σημαίες των κρατών καταλαμβάνουν, ακολουθώντας την αλφαβητική σειρά στη γλώσσα της χώρας όπου αναρτώνται.
 • Στις παρελάσεις στις Ελληνικές Εθνικές εορτές, δίδονται οι ακόλουθες θέσεις.
 • Όπως κοιτάζουμε, αριστερά Πρωθυπουργός – Πρόεδρος της Βουλής – Κυβέρνηση – Εθνικές Αρχές.
 • Στο κέντρο, Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
 • Δεξιά, Αρχηγοί Διπλωματικών Αποστολών με τις συζύγους τους.
 • Η απονομή παρασήμων σε αλλοδαπούς προάγει τις σχέσεις μίας χώρας, γιατί αποτελεί πράξη επιβραβεύσεως δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα στο εξωτερικό και ηθικό κίνητρο ανάλογης συμπεριφοράς.

 ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ.

 • Η παράσταση είναι η κοινωνική ή επαγγελματική εμφάνιση του επαγγελματία σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις που συμμετέχει λόγω της ιδιότητας του.
 • Στη δεκαετία αυτή χρησιμοποιείται η αστική ενδυμασία, κοστούμι με γραβάτα.
 • Πρωινές και μεσημεριανές ώρες ανοικτού χρώματος κοστούμι και τις βραδινές σκούρου χρώματος.
 • Κοστούμι μονόχρωμο, βαθύχρωμο επιβάλλεται, σε υποδοχή για δεξίωση Εθνικής Εορτής, συμμετοχή σε δοξολογία, επίσημο γεύμα ή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο.
 • Ο επιθυμητός τύπος  ενδύματος  είναι καλό να αναγράφεται στην πρόσκληση.
 • Στη γυναικεία ενδυματολογία μελετάτε τις τάσεις της μόδας αλλά θα πρέπει να αποφεύγονται ακραίες καταστάσεις.
 • Σπορ αμφίεση σε άνδρες και γυναίκες μόνο αν αυτό αναγράφεται στην πρόσκληση.
 • Δεξίωση είναι η εθιμοτυπική εκδήλωση φιλοξενίας κατά την οποία οι καλεσμένοι προσέρχονται και αποχωρούν σε συγκεκριμένη ώρα (συνήθως δύο ωρών), συνομιλούν με άλλους προσκεκλημένους και καταναλώνουν όρθιοι ποτά και εδέσματα.
 • Κοκτέιλ είναι η δεξίωση ανεπίσημου χαρακτήρα, ουσιαστικού περιεχομένου.
 • Οι δεξιώσεις δίνονται μεσημβρινές ώρες (12.00 – 14.00) ή στις εσπερινές (19.00 – 21.00). Συνήθως διαρκούν 2 – 2,5 ώρες.
 • Γεύμα είναι η συνεστίαση ορισμένων προσωπικά καλεσμένων ατόμων τοποθετημένων στο τραπέζι κατά σειρά προβαδίσματος.

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

——————————————————————————————————————————————-

Etiquette.

Etiquette is all traditionally and conventionally rules of social behavior among individuals.

Factors that affect the formation of the Protocol are:

Existing customs (local, professional, religious).
The pressure exerted by the social group to implement its own rules of conduct.
The nature and type of personal conduct.
The nature and type of social activity in which the individual participates.
 We distinguish two kinds of etiquette:

Social etiquette, which includes all customary rules of dignified and respectful social behavior are held in all kinds of events among individuals.
Formal etiquette, which includes all the mandatory rules of conduct, which are held either by individuals to official persons, or between formal, individually or collectively, to general relationships or at official events.
 Protocol.

Performance etiquette in writing, hierarchy and specialization of how they apply to the handling of interpersonal and social relations in the formal etiquette, constitute the protocol.

The official protocol is typically a set of strictly defined and prioritized behaviors and styles which must be held by distinguished individuals, senior officials, Ministries, Spiritual Foundations, Organizations, Companies.

The department Protocol – Protocol:

Organizes ceremonial activities.
It is responsible for receiving, precursors and honors personalities (politicians, diplomats, businessmen, military, etc.) who visit their fields.
It organizes actions compliments and social events.
Arrange for representation at meetings ceremonies, conferences and large events.
Maintains correspondence etiquette.
Handles protocol issues – etiquette.
The meaning of ceremonial activities.

The ceremonial activities:

Promote their services and agencies.
Shape the image of organizations.
It is a form of corporate communication.
Develop relationships between the agency and the public.
Part of the strategic plan of organisms.
 Official Visits.

Official visit is an important person in the institutional role which requires the application of a set of strictly defined and prioritized behaviors and types.

 In planning official visits:

We always obtain correspondence, invitation and acceptance thereof.
Determine the dates of the event.
Conducted meetings with the authorities representing the guest.
Investigated the possibility of being invited players that interest the guest.
Determine the composition of delegations.
Determine the interpreter.
The folder of the visit that includes data and information on the talks, the draft agreements to be signed, draft agreements to be signed.
Timing create event actions.
Budgeted cost.
From the perspective of the official guests, trying to learn:

If you would like to meet with other authorities.
How many and who will accompany him.
If accompanied by a household environment.
Which members of the delegation will accompany the official meetings.
If there is a preference in the living space.
If there are any health problems himself or any member of his escort.
If there is a desire for specific visits.
If the guest wishes wishes synentefi type.
If lingual and what?
In what language will become the conversation.
Who will be the mode of transport of the mission and from Greece.
If there is evidence for emergency security measures.
If accompanied by journalists, photojournalists.
If accompanied by representatives of other agencies.
If there are specific economic issues.
Should be equipped with CV.
Collect any information about this person.
 The program of the visit should include:

Reception.
Information.
Official talks.
Visits and meetings with authorities (political – religious ..)
Ceremonial visits.
Visits to archaeological sites.
Providing compliments.
Precursor.
The department Protocol – Protocol shall:

Reservations similar number of rooms at a suitable hotel for the occasion.
In the guest room high, placing the bouquet or basket with a bottle of wine or fruit and a personal card of the host.
If there is a wreath, you should care about the bands automatically. Them the name of the high visitor and colors are countries, guest and invitee.
Organization of movements, and the means used (cars – aircraft – helicopters).
The program of visits to archaeological sites.
Installation guides.
Buying souvenirs.
Ensuring use of VIP lounges at the airport.
Selecting sites and dinner.
Compiling the file with the full program of the visit.
Update for police security measures.
Organize chat rooms, signing agreements.
Ensuring flags for aftoikinitopompi and talking points.
Choosing escorts and travel coordinators for adherence to the program and promptly resolve problems that arise.
 Visits abroad.

  When planning official visits abroad:

We communicate with our company or our embassy in the country and deiykriniseis episkepsis.Zitoume information for program planning.
Constantly inform our guests about the course of concertation until final approval of the program.
Transfer this information to visitors. Proposers program and inform them of the needs of the visit.
 After final approval of the project:

Caring for issuing Visa or documents necessary for the transition of members of the convoy.
How to move and travel.
Ceremonial gift.
Fact file on the program of the visit / CVs / statements of participants in events / issues talks / texts agreements / maps / useful phone / general information about the country / forecast weather.
Transaction Coordinator.

Motion Coordinator is responsible for the motorcade when political visits and high prosopon.Aftos oversees and coordinates:

Ton number of members of the delegation.
The order of precedence.
Setting of safety when traveling.
Participation motorcycle safety.
Vehicles travel journalists.
Vehicles transporting luggage.
Drivers should know pprogramma and be appropriately dressed.
The cars are well maintained.
 Before each visit prior to meetings of all involved in them.

Develop detailed program visit.

 Protocol.

During visits to Greece Civil and Ecclesiastical Personalities organized reception – precursor and honors

These visits are divided into:

Official visits.
Unofficial Visits.
Protocol.
Honors receive:

Archigoi States. President of the Republic / assimilated Head of State / Prime Ministers and treated as such.
Ecclesiastical dignitaries. Ecumenical Patriaris / Chief Roman Catholic Church (Pope) / Patriarchs / Primates Primates Churches.
The honorary position is located at the right of the host or its supervisory authority.
Inside the car, the place of honor is in the right rear seat.
On the left sits the car owner or the one who acts as the host.
For three people in the third row hierarchy sits in the middle of the rear vehicle.
The fourth person beside the driver (lower level).
The order of precedence of national authorities, regulated by the internal regulations of each country.
In France, the ambassadors post of President and Prime Minister.
In Great Britain the ambassadors occupy the 12th position.
In Greece in 16th place after the Prosecutor of the Supreme Court.
In Greece, the order of precedence is as follows:

President of the Republic, Prime Minister, Speaker, Archbishop of Athens and All Greece, Leader of Opposition officers, former presidents of the Republic …..
For three or more flags national flag occupies the center.
The rest of the flags of Member occupy, following the alphabetical order in the language of the country where posted.
Parades in the Greek National Day, given the following positions.
As we look to the left Prime Minister – Chairman of the House – Government – National Authorities.
At center, President of the Republic.
Right, heads of missions with their wives.
Awarding medals to foreign relations promotes one country, because an act of loyalty business serving national interests abroad and moral motivation of such behavior.
 Costume.

The show is social or professional look of a professional to specific events involved due status.
In this decade used urban attire, suit and tie.
Morning and midday light-colored suit and evening dark.
Monochrome suit, dark levied at reception for National Day reception, participation in thanksgiving, luncheon or reception at the Presidential Palace.
The desired type of clothing is good to appear on the invitation.
Study in female costume fashion trends but should avoid extremes.
Sports apparel for men and women if it shall appear to the invitation.
Reception is hosting ceremonial event where the guests arrive and leave at a certain time (usually two hours), chatting with other guests standing and consume food and drinks.
Cocktail reception is informal in nature, substance.
The receptions given midday (12.00 – 14.00) or Vespers (19.00 – 21.00). Usually last from 2 to 2.5 hours.
Lunch is gathering some personal guests of people placed on the table in order of precedence.
George J. Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

teaches Public Relations and Business Administration, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides advanced training to business executives worldwide and generally helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999. http://goo.gl/b4SIA our Seminars