Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις : Πως θα Συντάσετε Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Τύπου – Άρθρα – Συνέντευξη Τύπου – Συνάντηση Τύπου – Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – Εικόνα – Φήμη – Ανάπτυξη Σχέσεων – Εταιρική Ευθύνη – Σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης – Image Making …….

Συνέχεια