Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις – Η Πιο Περιζήτητη Ειδικότητα στην Επικοινωνία . 17 Μαρτίου 2012 .

Δημόσιες Σχέσεις – Public Relations Management 17 Μαρτίου 2012   

 

Παρακολουθώντας το σεμινάριο :

 • Διευθυντής ή Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων . Θα μάθετε τις αρμοδιότητες και θα μελετήσετε  περιπτώσεις διοίκησης διευθυντικών στελεχών Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα γνωρίσετε και θα εκπαιδευτείτε στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα μπορείτε να καταρτίσετε στρατηγικά πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα εκπαιδευτείτε στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .
 • Στη Χορηγία και πως θα συνεργάζεστε .
 • Να προσφέρετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επικοινωνίας .
 • Να εντοπίζετε το πελατολόγιο σας και τις ομάδες στις οποίες απευθύνονται τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .
 • Οι υπηρεσίες σας θα καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος σε κάθε επιχείρηση .
 • Θα δίνετε πρακτικά λύσεις σε όλα τα προβλήματα επικοινωνίας που προκύπτουν σε κάθε επιχείρηση .
 • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους συνεργάτες σας και τις ομάδες κοινού της επιχείρησης .
 • Θα σχεδιάζετε Brand επιχειρήσεις και ανθρώπους .
 • Θα κάνετε αναγνωρίσιμη χωρίς κόστος την επιχείρηση μέσω της εικόνας της και της δημοσιότητας.
 • Θα μάθετε να πραγματοποιείτε αοτελεσματικά ποιοτική έρευνα και συνεντεύξεις σε βάθος .
 • Θα εντοπίζετε B2B τις ομάδες κοινού οι οποίες ειναι οι πιό κατάλληλες για την επιχείρηση σας και θα καταθέτετε στρατηγικά προτάσεις .
 • Θα μπορείτε να καταρτίσετε το Business plan .
 • Να παρέχετε συμβουλές υψηλού επιπέδου .
 • Θα συμβουλεύετε για το οργανόγραμμα .
 • Θα αναπτύσετε με τα πιό συγχρονα επικοινωνιακά «εργαλεία» την επιχείρηση .
 • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους δημοσιογράφους .
 • Θα πραγματοποιείτε media training .
 • Θα εκπαιδεύετε τους συνεργάτες σας στην ανθρωποκεντρική νοοτροπία και επικοινωνία .
 • Θα συντάσετε αποτελεσματικά και θα μάθετε τρόπους αποστολής Δελτίου Τύπου .
 • Θα μάθετε να διοργανώνετε στρατηγικά Εκδηλώσεις .

Παρακολουθώντας το σεμινάριο θα μπορέσετε να ανοίξετε έναν νέο διαφορετικό δρόμο στην επικοινωνία , με δικό σας γραφείο ή ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων .

  

Σκεφτείτε διαφορετικά με την επιστήμη που είναι απαραίτητη σε κάθε επιχείρηση .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη της δημιουργίας των σχέσεων και της πραγματικής – εξαιρετικής εικόνας . Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη η οποία «γέννησε» όλες τις εφαρμογές του σύγχρονου management .

 

Υπάρχει ως επιστήμη από τις αρχές της δεκαετίας του 1900 και διδάσκεται στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης από το 1923 .

Στον πηρύνα των Δημοσίων Σχέσεων , βρίσκεται το Ήθος .

Οι Δημόσιες Σχέσεις δομικά και στρατηγικά δημιουργούν ανθρώπινες σχέσεις εμπιστοσύνης .

Οι πέντε βασικές αξίες των Δημοσίων Σχέσεων είναι : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

 •Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν την εικόνα αυτή ώστε να επιδιώκουν οι ομάδες κοινού τη συνεργασία με τον οργανισμό. Δημιουργούν αρμονικές σχέσεις μεταξύ των στελεχών αυξάνοντας την αποδοτικότητα τους.

•Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ένας τομέας δράσης της διοίκησης, που με συγκεκριμένες ενέργειες βελτιώνουν την εικόνα ενός ατόμου μίας επιχείρησης ή ενός προϊόντος. Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι στην ουσία η εγγύηση πως θα φτάσει το κατάλληλο μήνυμα στο κοινό που στοχεύουμε. Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος.

•Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το τμήμα αυτό στην επιχείρηση που επηρεάζει άμεσα την κοινή γνώμη, αλλά και μεταφέρει τα μηνύματα αυτής στα τραπέζια των συναντήσεων των στελεχών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

•Οι Δημόσιες Σχέσεις ενισχύουν το κύρος του οργανισμού. Οι Harlow & Jerkins αναφέρουν με πολύ απλό αλλά εύστοχο τρόπο τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις: «ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ».

•Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν και διατηρούν θετικές σχέσεις με τους δημοσιογράφους, τα στελέχη, με την κοινωνία, με τους επενδυτές και με κάθε κοινωνική ομάδα στην οποία απευθύνει μηνύματα ο οργανισμός. Τα τμήματα των Δημοσίων Σχέσεων εισπράττουν και μεταδίδουν πληροφορίες.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

•Το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

•Η οργανωμένη και συνεχής προσπάθεια θεμελίωσης και διατήρησης καλής θέλησης και αμοιβαίας κατανόησης, ανάμεσα σε μία επιχείρηση και το κοινό της.

    INSTITUTE OF PUBLIC RELATIONS-IPR

•Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία λειτουργία κατευθύνσεως με χαρακτήρα σταθερό και οργανωμένο, που με αυτήν μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός, προσπαθεί να επιτύχει και να διατηρήσει την κατανόηση, τη συμπάθεια και τη συνδρομή  όλων εκείνων με τους οποίους σχετίζεται ή πρόκειται να σχετιστεί. 

International Public Relations Association.1959.

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι ένα στρατηγικό σύστημα επικοινωνίας, απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό, κυβερνητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου «Βασικές αρχές Δημοσίων Σχέσεων», είναι να δώσει την πραγματική διάσταση του επαγγέλματος και του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων, να διεισδύσει στην ουσία τους αλλά και να παραθέσει με ακρίβεια τις επιστημονικές μεθόδους επίτευξης των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων.

Για να πετύχουμε το σκοπό μας:

 • Θα αναφέρουμε όλες τις ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων, με ακριβή παραδείγματα
 • Θα προσδιορίσουμε επαγγελματικά τις Δημόσιες Σχέσεις
 • Θα εργαστούμε σε παραδείγματα ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων
 • Θα ερευνήσουμε σύγχρονα μοντέλα και νέες τεχνογνωσίες ,Δημοσίων Σχέσεων
 • Θα δημιουργήσουμε εικονικά, το δικό μας τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, και θα αναλάβουμε την πλήρη εφαρμογή Δημοσίων Σχέσεων, ενός οργανισμού

Θεματολογία

Ακολουθεί η θεματολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του σεμιναρίου:

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .Πως πρακτικά ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει την Κοινωνική Δράση .
 • Eσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .Πως θα σχεδιάσετε την εσωτερική εικόνα η οποία εκπέμπει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις και η ιστορία τους στην Ελλάδα .
 • Ιστορική αναδρομή των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Ποιοτική έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Έρευνα τάσεων 
 • Δημιουργία Εταιρικής Εικόνας και Εταιρικής Φήμης .
 • Σχεδιασμός της αξιακής βάσης .
 • Σύνταξη του Business Plan .
 • Κουλτούρα και Όραμα στην επιχείρηση .
 • Η δράση του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων .
 • Πως σχεδιάζεται η Στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Καμπάνια Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης .
 • Στρατηγικός σχεδιασμός Δημοσιότητας στα Social Media ( στα site Κοινωνικής Δικτύωσης ) 
 • Ανάλυση των πιό γνωστών Social Media και τα οφέλη από μία σχεδιασμένη καμπάνια δημοσιότητας σε αυτά .
 • Σύνταξη Δελτίου Τύπου .
 • Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου και Συνάντησης Τύπου .
 • Ποιά είναι όλα τα ειδικά μέσα επικοινωνίας των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Media Training .Εκπαίδευση απέναντι στα ΜΜΕ με test και εργαστήρια .
 • Image Making . Διαμόφωση προσωπικότητας .
 • Εκπαίδευση σε όλα τα είδη γραπτού λόγου στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Σχεδιασμός προγράμματος Lobbying . Γιατί οι Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων στις Βρυξέλλες που σχεδιάζουν Lobbying είναι τα πιό ακριβοπληρωμένα στελέχη στην Ευρώπη ; 
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων , στρατηγικός σχεδιασμός . Πως θα αποφέρει η κάθε εκδήλωση οφέλη – κέρδη και θα διαμορφώσει θετική εικόνα .
 • Εσωτερικές εκδηλώσεις ( στην επιχείρηση ) .
 • Πράσινα event .
 • Check List , πρακτική σε περισσότερα από 20 είδη εκδηλώσεων , προτάσεις σε υποστηρικτές .
 • Πως θα κάνετε προτάσεις και θα σχεδιάσετε επιτυχημένες εκδηλωσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα .
 • Event Plan .
 • Xορηγία . Πως θα συντάξετε προτάσεις χορηγίας . Δεσμοί και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υποστηρικτές .
 • Eπικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων . 
 • Πρόληψη και Διαχείριση Κρίσεων . 
 • Social Media και e-crisis .
 • Risk Management . 
 • Δημόσιες Σχέσεις και Ψυχολογία . 
 • Εξυπηρέτηση Πελατών . Πρακτική και εργαστήρια .
 • Πως θα εκπαιδεύσετε στην επικοινωνία τους τα στελέχη στην επιχείρηση σας .
 • Πολιτική Επικοινωνία . Πως θα σχεδιάσετε μία πολιτική καμπάνια .

 Το σεμινάριο αναλυτικά στο http://bit.ly/w4GVM8 

 

Σεμινάριο Πολιτική Επικοινωνία / Πολιτικό Branding .

Το site μας www.papatriantafillou.com  σε συνεργασία με το www.kariera.gr και το kariera Business Seminars διοργανώνει ένα εξαιρετικά χρήσιμο σεμινάριο με θέμα την Πολιτική Επικοινωνία / Πολιτικό Branding , το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 10.00 – 18.00 στις αίθουσες του Κariera , στο Μαρούσι Αποστόλου Παύλου 10 . Δηλώστε συμμετοχή . Αυτή είναι η μόνη λύση για εκλογική επιτυχία . Ένα σεμινάριο απόλυτα επικερδές στην καλύτερη τιμή.  120 ευρώ ανά συμμετέχοντα .

Διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου , σύμβουλος Πολιτικής Επικοινωνίας . Έχει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό πολιτικής επικοινωνίας πολιτικών συνδυασμών και πολιτικών προσώπων .

Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων , εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδόσεις Σταμούλης 2011 .

Η Πολιτική Επικοινωνία είναι οτιδήποτε αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε κίνησης ενός υποψηφίου σε Εθνικές Βουλευτικές εκλογές και εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και τον στρατηγικό σχεδιασμό και υλοποίηση ενός κόμματος ή εκλογικού συνδυασμού .

Υπάρχει Μυστικό για την επιτυχία και την εκλογή των υποψηφίων και των συνδυασμών .

Το μυστικό αυτό είναι η επιστήμη της Πολιτικής Επικοινωνίας η οποία λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο . Όποιος υποψήφιος και όποιος συνδυασμός πατήσουν πάνω στον άξονα αυτό είναι δεδομένο πως εκλέγονται .

Η επιτυχία είναι σε βαθμό άνω του 90% με την εφαρμογή του μοντέλου EF .

Η διαφορά του σεμιναρίου αυτού από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο είναι σε τέσσερα σημεία τα οποία βασίζονται στο μοντέλο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου EF ( Elected First ) . Το μοντέλο αυτό :

1.Δεν εστιάζει στη διαφήμιση και πληρωμένη προβολή αλλά στην εμπειρία που βιώνουν οι άνθρωποι από τους υποψήφιους και τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ υποψηφίων και κοινωνίας .

2.Σας βοηθά να καταλαβαίνετε τη σκέψη των ανθρώπων στις κοινωνίες και συνεπώς την εκλογική τους συμπεριφορά δηλαδή γιατί ψηφίζουν όπως ψηφίζουν . Όχι θεωρητικά αλλά πρακτικά πως πετυχαίνετε κατανόηση και αλλαγή στον τρόπο σκέψης

3. Οδηγεί Στρατηγικά να ενσωματώσουν τις ανθρώπινες αξίες οι υποψήφιοι με τέτοιο τρόπο που θα πείθουν για κάθε μήνυμα τους .

4. Φέρνει έναν εντελώς διαφορετικό επιστημονικό τρόπο που βασίζεται σε ένα μοντέλο πρωτότυπο με ποσοστό επιτυχίας εξαιρετικά υψηλό για τον υποψήφιο και τον συνδυασμό .Μελετά την εσωτερική δομή των   κοινωνικών δικτύων  και εντοπίζει την έναρξη των εκλογικών αποφάσεων  .Στο πλάνο ακολουθεί η δημιουργία του Brand .

Για να σας αποδείξουμε τον βαθμό επιτυχίας που θα έχετε απο την εφαρμογή της Πολιτικής Επικοινωνίας θα σας παρουσιάσουμε τρείς σχεδιασμούς και την υλοποίηση αυτών σε ισάριθμες καμπάνιες η οποίες στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία και οι υποψήφιοι εξελέγησαν και οι συνδυασμοί νίκησαν .

Σε ποιούς απευθύνεται :

 • Σε κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα ως σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας .
 • Σε κάθε επαγγελματία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Management , καθώς το σεμινάριο παρέχει τον άξονα της διοικητικής στρατηγικής των επιχειρήσεων .
 • Σε στελέχη πολιτικών γραφείων .
 • Σε ομάδες εκλογικού αγώνα .
 • Σε επαγγελματίες στη πολιτική επικοινωνία.
 • Σε στελέχη συνεργάτες υποψηφίων σε βουλευτικές εκλογές και εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης .
 • Σε υποψήφιους πολιτικούς ή υποψήφιους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση .
 • Σε στελέχη Δημοσίων Σχέσεων / Marketing και Διαφήμισης

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ .

Ο Υποψήφιος

 • Στρατηγική . Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας .
 • Τι είναι η στρατηγική .
 • Τι είναι οι τακτικές .
 • Αποστολή .
 • Οι σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης / συνεντεύξεις / σχέσεις με δημοσιογράφους / δηλώσεις πότε και πώς ;
 • Media Training = Εκπαίδευση του υποψήφιου για αποτελεσματικότητα απέναντι στα Μέσα Ενημέρωσης .
 • Διαφοροποίηση του υποψήφιου και του συνδυασμού .
 • Μικρά σαφή μηνύματα .
 • Επικοινωνία .Ένα αλάνθαστο μοντέλο .
 • Πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος .
 • Ανάλυση της εκλογικής συμπεριφοράς .
 • Εκλογικό Σλόγκαν (Σύνθημα) .
 • Οργανόγραμμα Επικοινωνιακού Επιτελείου.
 • Ο Υποψήφιος και οι Αντίπαλοι του.
 • Ο Υποψήφιος και η συμπεριφορά του προς την κοινή γνώμη.
 • Πρόγραμμα Image Making .
 • CampaignManager
  Επικεφαλής Εκλογικής Εκστρατείας .
 • Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα.
 • Ποιοτική έρευνα – Depth Interview .
 • Οικονομική Επιτροπή.
 • Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας.
 • Υπεύθυνος Οργάνωσης.
 • Ομάδα Προγραμματικών Θέσεων.
 • Υπεύθυνος Προγραμματισμού και Διαχείρισης Χρόνου.
 • Υπεύθυνος Ειδικών Ομάδων.
 • Υπεύθυνος Ειδικών Ομάδων.
 • Hατμόσφαιρα του εκλογικού κέντρου .
 • Οργανωτικές Δομές
  Λίστες .
 • Οργανωτικές Δομές
  Πολύτιμα Έγγραφα .
 • Οργανωτικές Δομές
  Το Εκλογικό Κέντρο .
 • Οι Πόροι του Εκλογικού Αγώνα .
 • Η ανάλυση της κοινής γνώμης και οι δημοσκοπήσεις .
 • Εκλογικό Μήνυμα .
 • Ιδιαίτερα σημεία στη στρατηγική της πολιτικής επικοινωνίας .
 • Ιδιαίτερα σημεία στη στρατηγική της πολιτικής επικοινωνίας – Έλλειψη Αναγνωρησιμότητας .
 • Έρευνα Αντιπάλου .
 • Εκτέλεση στην πράξη
  Ομιλία .
 • Εκτέλεση στην πράξη
  Έντυπο Υλικό .
 • Εκτέλεση στην πράξη
  Διαφημιστική Επικοινωνία .
 • Εκτέλεση στην πράξη
  . Ιστοσελίδα .
 • Η Πολιτική επικοινωνία στο internetκαι Mobile επικοινωνία .

Δηλώστε τώρα συμμετοχή .

 • Το πιό χρήσιμο σεμινάριο στην καλύτερη τιμή . 120 ευρώ ανά άτομο .
 • Δηλώστε συμμετοχή στις κες Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

210-8115351 και Μαρία Κοροβέση mkorovesi@kariera.gr 210-8115355

και στο 2108115300

 • Καριέρα Business Seminars Αποστόλου Παύλου 10 Α Μαρούσι 15123

info@business-seminars.gr και seminars@kariera.gr 

 ————————————————————————————————————————

English version of the article .

Seminar in Political Communication / Political Branding.

Our site in cooperation with www.kariera.gr and kariera Business Seminars organized a very useful seminar on Political Communication / Political Branding.

George Papatriantafyllou teaching , Dconsultant of Political Communication. He has extensive experience in designing a communication policy political groupings and political parties.
He is the author of Public Relations Programs, Stamoulis publications 2008 and Corporate Image Stamoulis publications 2011.

The Political Communication is everything on the design and implementation of each movement a candidate in national parliamentary elections and elections for Local Government and the strategic planning and implementation of a party or electoral combination.

There is a secret to success and election of candidates and combinations.

The secret is the science of Political Communication, which operates a certain way. Anyone who combined candidate and step on the shaft is assumed that they were elected.

Success is far more than 90% with the implementation of the model EF.

The difference of this seminar than any other is equivalent to four points based on the model of George Papatriantafyllou EF (Elected First). The model is:

1. Not focuses on paid advertising and promotion but the experiences of people from the candidates and building relationships between candidates and society.
2. It helps you understand the thinking of people in communities and therefore their electoral behavior why voting as voting. Not in theory but in practice that you achieve understanding and a change in thinking
3. Strategic Leads to integrate human values ​​candidates in such a way that will convince all their message.
4. It brings a completely different scientific manner based on an original model with a success rate very high for the candidate and the combination. It studies the internal social networks and identifies the start of the electoral decisions. The plan follows the creation of the Brand.

To show you the success you get from the application of Political Communication will present three designs and implement them in as many campaigns which were crowned with complete success and the candidates elected and winning combinations.

Who should attend:
Executives political office.
In groups electoral race.
Professionals in political communication.
Executives associates candidates in parliamentary elections and local elections.
In political candidates or candidates in Local Government.
Executives of Public Relations / Marketing and Advertising
TOPICS.

The Applicant
Strategy. The cornerstone of success.
What is the strategy.
What are the tactics.
Send.
Relations with the Media / interviews / relationships with journalists / statements when and how?
Media Training = Training of the candidate for effectiveness against the media.
Differentiation of the candidate and the combination.
Small clear messages.
Contact. A flawless model.
Predicting election results.
Analysis of electoral behavior.
Election Slogans (Slogan).
Organization Chart Staff communication.
The candidate and the opponent.
The Applicant and his behavior to the public.
Project Image Making.
CampaignManager
Chief Election Campaign.
Electoral Commission race.
Qualitative research – Depth Interview.
Economic Commission.
Director of Strategy and Communications.
Responsible Organization.
Programming Team Positions.
Head of Planning and time management.
Special Teams Coordinator.
Special Teams Coordinator.
Atmosphere at the polling station.
Organisational Structures
Lists.
Organisational Structures
Valuable Documents.
Organisational Structures
The Election Center.
The Resources of the electoral struggle.
The analysis of public opinion polls.
Election Message.
Particular points in the strategy of political communication.
Particular points in the strategy of political communication – Lack Anagnorisimotitas.
Research opponent.
Implementation in practice
Speech.
Implementation in practice
Printed Material.
Implementation in practice
Contact advertising.
Implementation in practice
. Web page.
The Political communication in the internet and Mobile communication.

Register now participate.
The most useful seminar at the best price. 120 euros per person.
Join tions in Angela Panagiotou Angeliki.Panagiotou @ kariera.gr
210-8115351 and Mary Korovesis mkorovesi@kariera.gr 210-8115355
and 2108115300
Business Seminars Career Apostle Paul A 10 Maroussi 15123
info@business-seminars.gr and seminars@kariera.gr