Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων – Κατηγορίες Στελεχών – Συμβάσεις Εργασίας .

Pr manager 155

 

Σύμφωνα με τον ακριβή προσδιορισμό των στελεχών Δημοσίων Σχέσεων οι επαγγελματίες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες που είναι:

1. Οι Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων οι οποίοι είναι σύμβουλοι διοίκησης. Λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις της διοίκησης ως σύμβουλοι, καταστρώνουν το στρατηγικό σχεδιασμό της επικοινωνίας και παρακολουθούν την υλοποίησή του.

2. Οι Τεχνικοί των Δημοσίων Σχέσεων που είναι τα στελέχη τα οποία υλοποιούν το στρατηγικό σχεδιασμό.

 

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων δραστηριοποιούνται σε δύο κύριους τομείς:

1. Εσωτερικά στελέχη. Αυτά δραστηριοποιούνται εντός του οργανισμού. Είναι Managers ή Διευθυντές. Έχουν αντίληψη και άμεση επαφή με τον οργανισμό και γνωρίζουν καλά τα προβλήματα και τα πλεονεκτήματά του.

2. Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων που έχουν κυρίως συμβουλευτικό ρόλο στη διοίκηση. Έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν τα προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων και να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες με στελέχη που ανήκουν στο δυναμικό της εταιρείας τους.

 

Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων το έργο του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων συνίσταται:

α) Στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής ανάπτυξης σχέσεων και επικοινωνίας για τις οργανώσεις (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) με τις ομάδες του κοινού που βρίσκονται εκτός αυτών (εξωτερικές Δημόσιες Σχέσεις) και με τις ομάδες του κοινού που βρίσκονται εντός αυτών (εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις).

β) Στην εισήγηση, προγραμματισμό και εφαρμογή πρωτοβουλιών κοινωνικής ωφελιμότητας, οι οποίες καταξιώνουν τον κοινωνικό ρόλο των οργανώσεων που προαναφέρθηκαν και συμβάλλουν στην παρουσίαση και προβολή του συνόλου του έργου τους.

γ) Στην άμεση αντιμετώπιση και άρση των εμποδίων επικοινωνίας, προς διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής πληροφοριών ανάμεσα στις οργανώσεις που προαναφέρθηκαν και στις εντός και εκτός αυτών ομάδων του κοινού.

δ) Στην ανάπτυξη και εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος, με αντικειμενική πληροφόρηση και ελεύθερο διάλογο. [Καταστατικός Χάρτης Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων]

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων νοείται ο ιδιοκτήτης διευθυντής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων προς τρίτους ή ο ελεύθερος επαγγελματίας Δημοσίων Σχέσεων ή ο επαγγελματίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ο οποίος έχει ως κύρια επαγγελματική απασχόληση την εκπόνηση, εισήγηση ή και εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικών και εξωτερικών Δημοσίων Σχέσεων.

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων –

Ιδιοκτήτης Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων

Είναι ο ιδιοκτήτης ή ο μέτοχος Εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης που διατηρεί και διευθύνει ή συνδιευθύνει ανεξάρτητη και αμιγή επιχείρηση παροχής προς τρίτους και με αμοιβή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων σε ανεξάρτητη – από την κατοικία του ή επιχείρηση τρίτων- επαγγελματική στέγη.

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων –

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος μόνος ή συμμετέχων σε κοινοπραξία συμβούλων έχει ως κύρια απασχόλησή του την προς τρίτους και με αμοιβή άσκηση Δημοσίων Σχέσεων.

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων – Στέλεχος Οργάνωσης

(εξαρτημένης σχέσεως εργασίας)

Nοείται εκείνος που με υπαλληλική σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη διοίκηση δημόσιας υπηρεσίας ή επιχείρησης σε θέματα ή προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων, εσωτερικών και εξωτερικών, καθώς και ο προϊστάμενος υπηρεσιακής μονάδας Δημοσίων Σχέσεων, δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού, επιχείρησης κ.λπ., κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων εσωτερικών και εξωτερικών.

Όσοι απλώς εργάζονται σε γραφεία και υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων, σε γραφεία τύπου, και απασχολούνται σε θέματα των επιμέρους λειτουργιών Δημοσίων Σχέσεων, και επομένως δεν κατέχουν θέση στελέχους και δεν έχουν γενική θεώρηση και ευθύνη του έργου των Δημοσίων Σχέσεων, δεν πληρούν την ιδιότητα του Συμβούλου των Δημοσίων Σχέσεων. [Καταστατικός Χάρτης της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων. Άρθρο 3]

Δημόσιες Σχέσεις – Πρώτα ο Άνθρωπος .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Όσο δεν αισθάνονται καλά οι άνθρωποι δεν πρόκειται να ανακάμψει η οικονομία .

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι το Aνθρώπινο .

 • Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει κάθε πλάνο με επίκεντρο τον άνθρωπο .
 • Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι χαμηλού επιπέδου όταν οι άνθρωποι στον εργασιακό τους χώρο δεν έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους και με τη διοίκηση συνθήκες οι οποίες αντανακλώνται σε όλες τις ομάδες κοινού : πελάτες – συνεργάτες – προμηθευτές – επενδυτές …..
 • Για να υπάρξει παραγωγικότητα πρέπει οι άνθρωποι να έχουν εξαιρετική ψυχολογία .
 • Όσες επενδύσεις και αν πραγματοποιηθούν εάν οι άνθρωποι δεν έχουν πάθος για προσφορά λόγω της κακής ψυχολογίας , η παραγωγή θα είναι σε χαμηλά επίπεδα .
 • Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων κάνει τη δουλειά καλύτερη , τους ανθρώπους να εργάζονται με υπερηφάνεια να προσφέρουν περισσότερο και να είναι ευχαριστημένοι .
 • Το «κλειδί» της ανάπτυξης δεν είναι στις περικοπές , αυτό είναι ολέθριο για την οικονομία . Η ανάπτυξη έρχεται μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας .
 • Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων εκπαιδεύει τους ανθρώπους στην επιχειρηματικότητα με Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .
 • Κάτω απο αυτές τις συνθήκες οι Άνθρωποι απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη και την ανταποδίδουν . Συνεργάζονται , είναι ικανοποιημένοι από τις αμοιβές τους προσπαθούν για το καλύτερο σε ποιότητα και αποτελεσματικότητα .
 • Ο Διαφορετικός Κόσμος είναι ο κόσμος του Ανθρώπου , της Ανοιχτοσύνης , των Συνεργασιών , της Οργάνωσης των Κοινοτήτων , των Σχέσεων .

Τι έκαναν η Google , η Apple , το Facebook .

 • Αυτό έκαναν η Google – Apple – Facebook . Οι άνθρωποι που δημιούργησαν τις πιό επιτυχημένες επιχειρήσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας  είδαν έναν διαφορετικό κόσμο από αυτόν που βλέπουμε εμείς .
 • Έναν κόσμο γεμάτο Ανθρώπους – συνεργάτες , έναν κόσμο χωρίς ανταγωνισμό . Έναν κόσμο ανοιχτοσύνης .
 • Οι κοινότητες υπήρχαν και υπάρχουν . Αυτές οι επιχειρήσεις τις οργάνωσαν .
 • Οι αγορές είναι σχέσεις .
 • Οι οικονομίες είναι Σχέσεις και Άνθρωποι .
 • Η πιό αποτελεσματική επένδυση είναι στον Ανθρώπινο Παράγοντα .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία ακριβής επιστήμη .

 Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Για το www.papatriantafillou.comcopyright 2012

 

Public Relations – First People .

Until we feel good people are not going to recover the economy.
The greatest asset is human.

• The science of public relations planning every shot-centered man.

Our service is low when people in their workplace does not have good relations among themselves and with management conditions that are reflected in all audiences: customers – partners – suppliers – investors …..
• To be productive people have to have great psychology.
• Those investments if held unless people have a passion for offering faulty psychology, the output will be low.
• The science of public relations do their jobs better, people work proudly to offer more and be happy.
• The «key» of development are not cuts, this is devastating for the economy. The development comes from increased productivity.
• The Director of Public Relations educates people about entrepreneurship with Ethos – Credibility – Cincerity – Consistency – Transparency.
• Under these conditions people enjoy the trust and reciprocate. Together, are satisfied with their pay strive for the best in quality and efficiency.
• A Different World is the world of Man, the openness of cooperation, Organization of Communities, Relationships.

What did the Google, the Apple, and Facebook.

• What did the Google – Apple – Facebook. The people who created the most successful companies in history saw a different world than what we see.
• A world full of people – colleagues, a world without competition. A world of openness.
• The communities were also present. These business organizations.
• Markets are relationships.
• The economies are People and Relationships.
• The most effective investment is in people.

The Public Relations is an exact science.
 George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

For  www.papatriantafillou.com copyright 2012