Γιατί ΔΕΝ πρέπει να καταργηθούν τα ΤΕΙ Δημοσίων Σχέσεων .

ΤΕΙ 2

 • Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων και το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων προσφέρουν σε κάθε επιχείρηση αυθεντική επικοινωνία με τις ομάδες που αυτή επικοινωνεί και όχι σκηνοθετημένη εμπορική επικοινωνία απο την οποία δεν πείθεται κανένας .
 • Οι επιστήμονες επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τις ομάδες επικοινωνίας και συνεργασίας των επιχειρήσεων , δημιουργώντας κλίμα ειλικρινούς συνεργασίας . Οι σχέσεις βασίζονται σε πραγματικές Αξίες .
 • Τα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων απο τους ειδικούς επαγγελματίες φέρνουν τους ανθρώπους σε συνεχή διάλογο μεταξύ ανθρώπων και όχι μέσω εμπορικών μηνυμάτων τα οποία φλυαρούν και αφήνουν αδιάφορες τις σύγχρονες κοινωνίες .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η μοναδική εφαρμογή της επικοινωνίας που έχει Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας , τον Κώδικα των Αθηνών .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η μοναδική επιστήμη στον τομέα της επικοινωνίας που διέπεται απο τις θεμελιώδεις αξίες της Ηθικής , της Συνέπειας , της Ειλικρίνειας , της Αξιοπιστίας , της Διαφάνειας .

Γιατί οι Επιχειρήσεις έχουν ανάγκη ειδικών επαγγελματιών – επιστημόνων των Δημοσίων Σχέσεων :

 • Γιατί το Όραμα για τη Νέα Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό που υπηρετούν οι Δημόσιες Σχέσεις .Μία κοινωνία βασισμένη στις Αξίες του Ήθους , της Συνέπειας , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας . Καμμία κοινωνία δεν ευημερεί όταν απουσιάζει η εμπιστοσύνη μεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων μεταξύ πολιτών και κράτους .
 • Για να δημιουργήσουν αυθεντική εικόνα .
 • Για να προσφέρουν στρατηγικά μοναδικές εμπειρίες .
 • Για να υπάρχει εσωτερικά στις επιχειρήσεις εξαιρετικό κλίμα και Ανάπτυξη Σχέσεων μεταξύ των Ανθρώπων αυτής ώστε να προσφέρουν επίσης εξαιρετικές υπηρεσίες και προιόντα .
 • Για να δημιουργείται αυθεντική Κοινωνική Υπευθυνότητα βασισμένη στο καθήκον της επιχείρησης και όχι στην ιδιοτέλεια του κέρδους .

Γιατί οι Απόφοιτοι των Δημοσίων Σχέσεων είναι μία Γενιά Απαραίτητη στη Νέα Κοινωνία :

 • Γιατί εκπαιδεύονται πρακτικά , στο να παράγουν δημοσιότητα και να δημιουργούν μία Ειλικρινή Εικόνα για την επιχείρηση .
 • Γιατί μελετούν και διεισδύουν στην επιστήμη των Κοινωνικών Δομών ώστε να κατανοούν τις αλλαγές στην κοινωνία και να δημιουργούν Σχέσεις Ανθρωποκεντρικές .
 • Γιατί σπουδάζουν στους τομείς αυτούς ακριβώς που πρέπει να επιτευχθούν οι σημαντικότερες τομές και Αλλαγές . Στην άμεση – γρήγορη – ειλικρινή ενημέρωση και επικοινωνία , στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης , στη δημιουργία Αξιών σε κάθε επιχείρηση .
 • Γιατί η γενιά αυτή των φοιτητών των Δημοσίων Σχέσεων θα έρθει να αλλάξει στις επιχειρήσεις την Ανηθικότητα , την Ανιλεικρίνεια , την Ασυνέπεια , την Αδιαφάνεια , την Αναξιοπιστία .

Αυτή η γενιά των επαγγελματιών – επιστημόνων των Δημοσίων Σχέσεων έρχεται για να Αλλάξει τα συνηθισμένα αναποτελεσματικά μοντέλα επικοινωνίας .

Μην τους καθυστερήσετε , γιατί αυτό θα γίνει Οπωσδήποτε .

Όλοι μαζί ας βοηθήσουμε το έργο τους γιατί Αυτή η Γενιά είναι το Μέλλον .

Γεώργιος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  )  Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Why NOT to remove the TEI Public Relations.

The Science of Public Relations and Public Relations profession offer every business authentic communication with the groups she communicates rather contrived commercial communications by not convince anyone.
Scientists Public Relations professionals build relationships with groups of communication and cooperation among enterprises, creating a climate of genuine cooperation. Relationships are based on actual values.
The programs of the Public Relations practitioners bring people in dialogue between people rather than through commercial messages that chatter and leave indifferent modern societies.
Public Relations is the only application of communication Code of Ethics, Code of Athens.
Public Relations is the only science in the field of communication covered by the core values ​​of ethics, consistency, honesty, reliability, transparency.

Why businesses need special professionals – scientists of Public Relations:

Why New Vision for Greece is just that serving public relations. A society based on the values ​​of ethics, Consistency, reliability, honesty and transparency. No society can not prosper in the absence of trust between people and businesses between citizens and the state.
To create an authentic picture.
To provide strategically unique experiences.
To provide excellent internal business climate and develop relations between the people of this that also offer exceptional services and products.
To create an authentic Social Responsibility based on the task of business and not in self-interest of profit.

Why Alumni Public Relations is a New Generation Essential Society:

Why educated minutes to generate publicity and create an honest picture for the company.
Why study and penetrate the science of social structures to understand the changes in society and to build relationships anthropocentric.
Why study in these areas exactly where to achieve major cuts and changes. In direct – fast – update and honest communication, build trust, create securities in any business.
Why this generation of students of Public Relations will come to change companies immorality, the Anileikrineia, inconsistency, opacity, unreliable.

This generation of professionals – scientists of Public Relations is to change the usual ineffective communication patterns.

Do not delay, because it will be definitely.

Together let us help their work because this generation is the future.

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) teaches Public Relations and Business executives businesses and students gpappr@gmail.com
George Papatriantafyllou,
teaches Public Relations and Business Administration, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides advanced training to business executives worldwide and generally helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999. http://goo.gl/b4SIA our Seminars

Καταγγελία μου σχετικά με τη κατάργηση των Πανεπιστημιακών Σχολών των Δημοσίων Σχέσεων .

Καταγγέλω την απόφαση της κατάργησης των δύο Τ.Ε.Ι Δημοσίων Σχέσεων σε Κεφαλονιά και Καστοριά και αιτιολογώ το σκεπτικό μου :

public relations tei 4

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη που προηγείται όλων των υπολοίπων της επικοινωνίας .
 • Η ιστορική διαδρομή της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων ξεκινά το 1903 απο τον Άιβη Λή και θεμελιώνεται με την σημερινή ονομασία της ( Public Relations ) απο τον Έντουαρντ Μπερνάις στα μέσα της δεκαετίας του 1910 .
 • Είναι η μοναδική ανθρωποκεντρική εφαρμογή της επικοινωνίας .
 • Το Marketing ερχόμενο 6 δεκαετίες μετά , «κατέκλεψε» την Ηθική δομή της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων για να δημιουργήσει έναν άκρατο ανταγωνισμό μεταξύ των ανθρώπων των επιχειρήσεων .
 • Μοναδικό αντιστάθμισμα ήταν και θα είναι η Ηθική,  Αξιακή Δομή και Βάση των Δημοσίων Σχέσεων .

Γνωστοποιώ πρός όλους τους Αρμόδιους τα ακόλουθα :

 • Το 1965 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Συνέδριο της I.P.R.A ( International Public Relations Association ) . Στην Αθήνα υπογράφηκε ο Κώδικας των Αθηνών , ο λαμπρός Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων , ο οποίος παραμένει σε απόλυτη Ισχύ και εφαρμόζεται απο όλα τα επιστημονικά σωματεία και τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων Παγκοσμίως . Παραμένει ως ένα μνημιώδες έργο Πολιτισμού – Ανθρωπισμού και Επαγγελματισμού .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη εφαρμοσμένη της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας .
 • Στα Πανεπιστήμια όλων σχεδόν των Ευρωπαικών χωρών και σε αυτά της Αμερικανικής Ηπείρου όχι απλά υπάρχουν αυτόνομα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων αλλά και πλήθος Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Η Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων είναι το δεύτερο παλαιότερο σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ευρώπη και όμως απο το εκπαιδευτικό  σύστημα της χώρας μας  απουσιάζει πλέον η επιστήμη αυτή .

Η σύγχηση :

 • Η εμπειρία μου στο επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στη χώρα μας ,  δηλαδή στην Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων , μου έδειξε πως όχι μόνο ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης έχει μία λανθάνουσα άποψη για την επιστήμη αυτή , τοποθετώντας την στο πλαίσιο των προσωπικών ή εταιρικών γνωριμιών ή θεωρεί πως πρόκειται για τους υποδοχείς των νυχτερινών κέντρων ή διάφορες άλλες ανιστόρητες και αστείες αντιλήψεις αλλά δυστυχώς ανάλογες απόψεις έχει και μερίδα του πολιτικού κόσμου και μάλιστα πολιτικοί οι οποίοι στο παρελθόν πέρασαν απο το Υπουργείο Τύπου . Και ενώ ήταν στο χέρι τους να αναβαθμίσουν τον επαγγελματικό και θεσμικό ρόλο του επαγγέλματος αυτού , επέδειξαν παγερή αδιαφορία αναφέροντας πως : « ……. τι να θεσμοθετήσουμε το επάγγελμα που είναι για την αποστολή των δώρων της επιχείρησης ;…..» τέτοια ΑΓΝΟΙΑ απο κυβερνώντα στελέχη .
 • Εκτιμώ πως ανάλογες εισηγήσεις κατέφθασαν  και στα στελέχη που σχεδίασαν την κατάργηση των δύο Τ.Ε.Ι των Δημοσίων Σχέσεων .

Όμως ΤΟΝΙΖΩ .

Οι Απόφοιτοι των Σχολών Δημοσίων Σχέσεων :

 • Είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες της Επικοινωνίας .
 • Έχουν διεισδύσει σους κλάδους της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας .
 • Αναπτύσουν κάθε επικοινωνιακό σχεδιασμό , στρατηγικά και βασιζόμενοι στις θεμελιώδεις αξίες αυτής της επιστήμης δηλαδή του Ήθους – της Συνέπειας – της Αξιοπιστίας – της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας .
 • Καταργώντας αυτές τις σχολές αυτομάτως στερείται απο τις Ελληνικές και όχι μόνο επιχειρήσεις τη δυνατότητα  να «οικοδομούνται» αυτές πάνω σε πρότυπα Ηθικής και Αξιών τα οποία μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μόνο οι εξειδικευμένοι ειδικοί σύμβουλοι των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Ειδικά απο τώρα και για τις επόμενες δεκαετίες όπου η Ελλάδα επιχειρεί με μία νέα αντίληψη , μία άλλη λογική Αξιών – Συνέπειας – Εμπιστοσύνης .
 • Οι Επιχειρήσεις έχουν απόλυτη ανάγκη να είναι απο εδώ και πέρα , απόλυτα Ηθικές – Αξιόπιστες – Συνεπείς και να δημιουργούν κλίμα Εμπιστοσύνης να εφαρμόζουν δηλαδή όλες τις δομικές αρχές της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων .

Κες και κοι , στελέχη – επιστήμονες – πολιτικοί , εμπλεκόμενοι με το Σχέδιο Αθηνά και την υλοποίηση αυτού , σας καλώ :

 • Να επανεξετάσετε με άλλη λογική τη διατήρηση των δύο ΤΕΙ Δημοσίων Σχέσεων .
 • Η πρόκληση είναι , επιστήμονες της Ηθικής Επικοινωνίας ή επικοινωνία «στο πόδι» όπως γίνεται μέχρι σήμερα με Ανηθικότητα , Ασυνέπεια , Αδιαφάνεια ;

Ας δώσουμε στην Ηθική επικοινωνία όχι απλά μία ευκαιρία αλλά τη θέση που της αξίζει .

Να παραμείνουν τα δύο ΤΕΙ Δημοσίων Σχέσεων και να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία ΑΕΙ Δημοσίων Σχέσεων και Μεταπτυχιακών Σπουδών στην επιστήμη αυτή .

Γεώργιος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  )  Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

—————————————————————————————————————————-

Denounce the decision to abolish the two TEI in Public Relations and Kastoria Kefalonia and rationalize my thinking:

Public Relations is the science that precedes all other communication.
The history of science PR starts in 1903 by Alan Lee and based on its current name (Public Relations) by Edward Bernais in mid 1910.
It is the only human-application communication.
Marketing The next 6 decades later, «kateklepse» Ethical structure of the science of public relations to create an excessive competition among business people.
Compensation was unique and will be the Ethics, Leverage Structure and Basis of Public Relations.
Informs all of the following Officers:

In 1965 in Athens held the World Conference of IPRA (International Public Relations Association). In Athens signed the Code of Athens, the brilliant Code of Ethics for Public Relations, which remains in full force and effect from all the scientific associations and professionals Public Relations Worldwide. Remains as a work mnimiodes Culture – Humanism and Professionalism.
Public Relations is the applied science of sociology and psychology.
Universities in almost all European countries and those of the American continent are not simply autonomous public relations department but also many Graduate Programs in Science of Public Relations.
The Greek Public Relations Society is the second oldest organization of public relations in Europe and yet the education system of our country is lacking now art.
The confusion:

My experience in scientific association of public relations in our country, that the Greek public relations firm showed me that not only a large part of public opinion has a latent view of the science, putting it in the context of personal or business acquaintances or considers that this is their receptors nightclub or various other unhistorical and funny ideas but unfortunately have similar views and serving the political world and even politicians who previously passed by the Ministry of Press. And while it was up to them to upgrade their professional and institutional role of the profession, icy indifference displayed stating that: «……. to postulate what the profession is about sending gifts of business? ….. «such ignorance ruling stems.
I consider such suggestions arrived and executives who planned the elimination of two TEI of Public Relations.
But she stresses.

Graduates of Schools of Public Affairs:

Are specialized communication sciences.
Sousse have infiltrated branches of Sociology and Psychology.
Develop any communication design, strategic and based on the fundamental values ​​of this science namely Ethos – Consistency – reliability – of openness and transparency.
Breaking these schools automatically deprived from the Greek, and not only businesses to «built» these standards on ethics and values ​​that can design and implement only the specialized consultants of Public Relations.
Especially since now and for decades to come when Greece tries a new concept, another logic Exchange – Consistency – Confidence.
Businesses are in dire need to be from now on, absolutely Ethical – Reliable – Consistent and build confidence to apply that all the structural principles of the science of Public Relations.
Tions and KCl particles – scientists – politicians involved with the Project Athena and the realization of this, I ask you:

To review a different approach to keeping the two TEI Public Relations.
The challenge is, scientists Ethics Contact or communication «on foot» as it is today with immorality, Inconsistency, Opacity?
Let’s give the Ethics communication not just an opportunity but the place it deserves.

Remain the two TEI Public Relations and begin planning for the creation Universities Public Relations and Graduate Studies in the art.

George Papatriantafyllou