Χορηγία .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page

•Η χορηγία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα.
•Ο Κλεισθένης, θέσπισε νόμο με τον οποίο, οι πλούσιοι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να χορηγούν εκδηλώσεις, κυρίως στις διονυσιακές γιορτές.

ΟΡΙΣΜΟΣ: Xoρηγία είναι η χρηματοδότηση και η υποστήριξη με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικών και άλλων φορέων στη δημιουργία εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του χορηγού.

Ανήκει στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

 • Η χορηγία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα.
 • Ο Κλεισθένης, θέσπισε νόμο με τον οποίο, οι πλούσιοι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να χορηγούν εκδηλώσεις, κυρίως στις διονυσιακές γιορτές.
 •  Όσοι χορηγούσαν θεωρούσαν την πράξη τους όχι υποχρεωτική αλλά τιμητική.
 •  Ο παραγωγός πολιτισμικών αγαθών αναζητά χορηγία από μία επιχείρηση , σε χρήμα ή σε είδος ( εξοπλισμό , ανθρώπινο δυναμικό ή ειδικές γνώσεις) που θα του επιτρέψει να παράγει ένα πολιτισμικό αγαθό.
 • Η χορηγία μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή μέρος του κόστους χωρίς το οποίο η παραγωγή θα ήταν αδύνατη.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Από τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις :

 • Έρευνα για τη χαρτογράφηση της εταιρικής εικόνας του υποψήφιου χορηγού στη συνείδηση της κοινής γνώμης. Θα αναδειχθούν και οι ευκαιρίες από αυτή τη συνεργασία.
 •  Ένταξη της χορηγίας στον συνολικό στρατηγικό επικοινωνιακό σχεδιασμό.
 • Ποιός είναι ο στόχος της χορηγίας .
 • Ποιό είναι το μήνυμα.
 • Μορφές δημοσιότηας .
 • Υπογραφή σύμβασης με τους όρους της συνεργασίας.
 • Αντισταθμίσματα του χορηγού , κυρίως με δημοσιότητα .
 • Μέτρηση αποτελεσματικότητας.

  Αυτοί που προσφέρουν Χορηγία , αποκτούν καλή φήμη, και στην ουσία πρόκειται για ένα σημάδι έγκρισης , που προσδίδει η κοινή γνώμη στον Χορηγό. Η Χορηγία δίνει υπεραξία στον Οργανισμό. Ενδυναμώνει την εικόνα και τη φήμη ενέργειες υποδομής κάθε οργανισμού απο τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .

Χορηγικός φάκελος είναι ο φάκελος αυτός με όλα τα στοιχεία της συνεργασίας και τις προτάσεις μας για πρόσληψη χορηγίας.

Κατατίθεται στον Γενικό Διευθυντή και στον υπεύθυνο χορηγιών ή στον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .

 • Δώστε έμφαση στα οφέλη του χορηγού.
 • Επικοινωνία και τηλεφωνική με τους αποδέκτες των φακέλων .

ΠΡΑΚΤΙΚΑ.

 • Αυτοί που προσφέρουν Χορηγία , αποκτούν καλή φήμη, και στην ουσία πρόκειται για ένα σημάδι έγκρισης , που προσδίδει η κοινή γνώμη στον Χορηγό. Η Χορηγία δίνει υπεραξία στον Οργανισμό. Ενδυναμώνει την εικόνα και τη φήμη ενέργειες υποδομής κάθε οργανισμού απο τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Οι εταιρείες πραγματοποιούν χορηγίες για να ενισχύσουν τη φήμη τους αλλά και για να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους για τον πολιτισμό.
 • Οι Χορηγοί δημιουργούν ένα αίσθημα σεβασμού. Αποκτούν αίγλη, καλή φήμη και εικόνα.
 • Με τον τρόπο αυτόν προσεγγίζουν ένα ενδιαφέρον κοινό που τρέφει αγάπη για τον πολιτισμό.
 •  Η χορηγία δημιουργεί φήμη, θεσπέσια εικόνα, οικοδομεί καλές σχέσεις με το κοινό, καθιερώνει μία εικόνα για τον οργανισμό και τα προϊόντα του . Το πρόγραμμα σχεδιάζεται με σεβασμό στο κοινό το οποίο απευθύνεται , σοβαρότητα , αξιοπιστία , συνέπεια , ειλικρίνεια , διαφάνεια από τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Προσδίδει κοινωνική υπευθυνότητα, κύρος , υπεραξία.

Είναι πρόγραμμα των Συμβούλων στις Δημόσιες Σχέσεις .

ΕΙΔΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ.

Τα πιό διαδεδομένα είδη Χορηγιών είναι :

 •        Πολιτιστικές εκδηλώσεις ( θέατρο – όπερα ).
 •        Παιδεία – εκπαίδευση ( υποτροφίες )
 •        Τοπικές εκδηλώσεις ( εκθέσεις λουλουδιών – επιδείξεις ).
 •        Ιατρικές έρευνες.
 •        Εκδόσεις.
 •        Χρηματοδοτήσεις (ενός ντοκιμαντέρ για ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα….),
 •        Επαγγελματικά βραβεία.

Είναι πρόγραμμα των Συμβούλων στις Δημόσιες Σχέσεις .

Ο ΧΟΡΗΓΟΣ .

 • Ο Χορηγός , θα πρέπει να είναι βέβαιος για τους στόχους του και η χορηγία να ανταποκρίνεται σε αυτούς. Επίσης ο Χορηγός θα πρέπει να έχει υπολογίσει το κόστος.
 •  Μία Χορηγία μπορεί να στοιχίσει ακριβά αλλά μπορεί να είναι εξαιρετικά επιτυχημένη.
 •  Μία επιτυχημένη Χορηγία δημιουργεί καλές σχέσεις με την κοινωνία , βελτιώνει τη φήμη  και καθιερώνει μία εικόνα για τον οργανισμό.

Η ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 • Στην Ελλάδα υπήρχε ο ΟΜΕΠΟ – Όμιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος εισέπρατε αιτήσης Χορηγιών μελετούσε το ενδιαφέρον γιαυτές και τις διέθετε ανάλογα με τους φακέλους κατάθεσης.
 •  Το 1997  σύμφωνα με έναν νόμο , επιβλήθηκε φορολογία 20% επί δωρεών και χορηγιών που γίνονταν για φιλανθρωπικούς λόγους.
 • Το κράτος υπολόγιζε να εισπράττει σημαντικά ποσά από τις παρακρατήσεις επί των δωρεών αλλά το αποτέλεσμα ήταν να εξαφανιστούν οι χορηγοί και να παραμείνουν μόνο όσοι είχαν ώς σκοπό την διαφήμιση τους. Χαρακτηριστικό είναι πως την πρώτη χρονιά εφαρογής του νόμου οι Χορηγίες μειώθηκαν κατά 85%.
 • Ο ΟΜΕΠΟ ανέστειλε τη λειτουργία του.
 • Προκειμένου να αποφευχθεί το «ναυάγιο» στον τομέα των χορηγών στου Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 , ψηφίστηκε ειδικό καθεστώς (ω. 3091/2002) που όριζε φοροαπαλλαγή από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε επιχείρησης – χορηγού ίση με το ποσό της Χορηγίας του μόνο πρός την οργανωτική επιτροπή 2004.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΕΠΟ.

Το 1997 η επιχειρηματική χορηγία των τεχνών και του πολιτισμού στην Ελλάδα ήταν 6,5 δις δραχμές, τριπλάσια σχεδόν από τα μεγέθη του 1991.

 • Η αρχαιολογία και η πολιτιστική κληρονομιά κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα των χορηγικών κεφαλαίων όπου το 1997 ήταν της τάξεως του 30%.
 •  Εικαστικά 13,1%
 •  Μουσική 10,4%
 •  Μουσεία 7,7%
 •  Θέατρο / χορός 4,9 %
 •  Εκδόσεις 4,6 %
 •  Φεστιβάλ 2%
 •   Κινηματογράφος 0,7%

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , ΧΟΡΗΓΙΑΣ.

 • Η χορηγία δεν είναι εμπορική επικοινωνία και βέβαια ούτε sponsoring. Δεν είναι η προσφορά δώρων μέσω περιοδικών, ούτε βέβαια και η αναγραφή του οργανισμού στις φανέλες αθλητικού σωματείου.
 •  Δωρεές, ευεργεσίες και άλλες μορφές φιλανθρωπίας δεν είναι χορηγία. Δεν είναι διαφήμιση ούτε marketing.
 • Η χορηγία είναι η ενέργεια των Δημοσίων Σχέσεων που συντελεί στην διαμόρφωση του πολιτιστικού επιπέδου και της κοινωνικής αναβάθμισης του οργανισμού.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

 • Ενέργειες δημοσιότητας από τις Δημόσιες Σχέσεις  για την επικοινωνία του χορηγικού προγράμματος. Αποστολή Δελτίων Τύπου για το γεγονός. Σε άρθρα μας για τις εκδηλώσεις αναφέρουμε στοιχεία για την μορφή της Χορηγίας και της πράξης μας , ιστορική αναδρομή του γεγονότος, κτλπ.
 • Έρευνα και πρόσληψη πληροφοριών για το είδος της χορηγίας και αναγκαιότητα βαθμού διείσδυσης. Γνωρίζουμε πολύ καλά το είδος της Χορηγίας.
 •  Μη εμπορευματοποιημένες ενέργειες προώθησης. Ο Χορηγός δεν πρέπει να εκμεταλεύεται εμπορικά το γεγονός της ενέργειας του.
 • Ταύτιση της ενέργειας και σύνδεσης της με τα πρόσωπα ή τον οργανισμό για τα οποία πραγματοποιούμε τη χορηγία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αληθινή πίστη του Χορηγού στην ενέργεια που πραγματοποιεί.
 • Επιμονή στα υψηλά ιδανικά του θεσμού.
 • Πραγματικό ενδιαφέρον για την χορήγηση του προγράμματος, και τα ιδεώδη που εκπροσωπεί.
 • Αγάπη και ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του προγράμματος και των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό.
 • Είναι αποτελεσματικό να πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία να παρουσιάζεται το γεγονός  και η ταύτιση του χορηγού με αυτό.
 • Τα ποσά που διατίθονται από το sponsoring είναι κάθε χρόνο και περισσότερα .
 • Το βασικό ενδιαφέρον των sponsor είναι για τις  μεταδόσεις των ΜΜΕ.
 • Οι Marketers μέσω του Sponsoring βρίσκουν την ευκαιρία για αλληλεπίδραση προιόντος και ομάδων κοινού .
 •  Το Sponsorship είναι μία επένδυση , σε κάθε είδους εκδήλωση , αθλητική , καλλιτεχνική με εμπορικό όφελος για τον sponsor  .
 • Η επένδυση αυτή μπορεί να είναι οικονομική , υλική ή ακόμα και με προσφορά ανθρωπίνων πόρων .
 • Το sponsorship είναι μια εμπορική στρατηγική .
 • Το Sponsorship είναι επαγγελματική συνεργασία .
 •  Ο σκοπός είναι συμβολή στην προώθηση πωλήσεων  και δημιουργία εικόνας και αναγνωρισιμότητας των εταιρειών .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία ακριβής επιστήμη .

 

 Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

Για το www.papatriantafillou.com copyright 2012

 

 Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

 

———————————————————————————————————————————————–

DEFINITION: Chorigia is funding and supporting the provision of goods and services and other cultural institutions to create a non-profit events, to enhance the public image of the sponsor.

It belongs in the science of Public Relations.

Chorigia first appeared in ancient Greece.
Kleisthenes introduced a law, the wealthy citizens were obliged to grant activities, especially in the Dionysian festivals.
 Those who thought the act granted the honor, but not mandatory.
 The producer of cultural goods seeking chorigia from a company, in cash or in kind (equipment, manpower or expertise) to enable it to produce a cultural good.
The grant may cover all or part of the cost without which production would be impossible.
 

THE STEPS OF GRANT from the consultant in Public Relations:

Survey mapping of the corporate image of the candidate chorigia the consciousness of the common and opportunities emerge from this partnership.
 Integration of the total chorigia strategic communication planning.
What is the objective of the chorigia.
What is the message.
Forms of publicity.
Contract with the terms of cooperation.
Offs of the sponsor, especially with publicity.
Effectiveness measurement.
 

Chotigia folder is the folder that all the elements of cooperation and our proposals for employment .

 Deposited with the Director General and responsible to the Director’s Chorigia to Public Relations.

Emphasize the benefits of the sponsor.
Contact telephone and the recipients of the envelopes.
Proceedings.

  Those who offer chorigia, acquiring good reputation, and in essence it is a sign of approval, which gives the public the Chorigia’smember . Chorigiagives added value to the Agency.
       These companies make donations to enhance their reputation and to demonstrate their interest in culture.
        Chorigia create a love sense, prestige, reputation and image.
       In this way reach a common interest that nourishes love for culture.
      Chorigia  creates reputation, exquisite image, build good relations with the public, establish an image for the organization and its products.
       Provides social responsibility, respect, goodwill.
 

TYPES OF GRANTS.

The most prevalent forms of Chorigia are:

       Cultural events (theater – opera).
       Education – education (scholarships)
       Local events (exhibitions of flowers – demonstrations).
       Medical research.
       Publications.
       Financing (a documentary about a charity ….)
       Professional awards.
The SPONSOR.

       The staker will be sure of the objectives of the chorigia .Should have calculated the cost.
      A chrigia staker  can cost dearly, but can be extremely successful.
       A successful chorigia creates good relations with society, improve its reputation and creates an image for the organization.
 

The Cgorigia  INGREECE.

       In Greecethere was OMEPO – Cultural Activities Support Group, who studied  party grants the interest to them and had as filing folders.
       In 1997 under a law imposed a tax of 20% of donations and grants that were for charitable purposes.
       The state expects to receive significant amounts of the deductions of donations, but the effect was to disappear sponsors and remain only those who had intended to tous.Charaktiristiko advertising is that the first year of implementation of the law Sponsorships decreased by 85%.
       The OMEPO inhibit its function.
       To avoid the “shipwreck” in the issue to the 2004 Olympics, was voted a special status (h 3091/2002) stated that tax from the gross income of each company – sponsor of the amount of the Grant only for the organizing committee 2004.
 

INFORMATION OMEPO.

In 1997 the business chorigia of arts and culture inGreecewas 6.5 billion drachmas, almost three times the figures of 1991.

       The archeology and cultural heritage hold the bulk of sponsorship funds which in 1997 was around 30%.
       Visual 13.1%
       Music 10.4%
       Museums 7.7%
       Theater / Dance 4.9%
       Versions 4.6%
       Festival 2%
       Cinematographic 0.7%
DEVELOPMENT PROGRAM, GRANT.

       Chorigia  is not commercial communication and certainly not sponsoring. There are gifts through magazines, let alone an indication of the organization to the sports club jerseys.
       Donations, benefactions and other forms of chorigia is not philanthropy. It is not advertising or marketing.
      The chorigia is the action of PR that contributes to shaping the cultural level and social regeneration of the body.
 

ACTION.

       1 / Energy D / T for chorigia communication programm . Send Press Releases .Se our articles about the events mentioned items on the form of chorigia and document our history of the event, roundtrips.
       2 / Research and recruiting information on the type of sponsorship and necessity degree of penetration.We need know  very well the kind of chorigia.
       3 / Non-commodified actions promotion . Staker shall not be commercially exploits the fact that energy.
       4 / Matching energy and association with persons or organization for which they engage in chorigia. This  can be achieved with true faith  the energy out.
       5 / Persistence in the high ideals of the institution.
       6 / Actual interest in the administration of the program, and the ideals it represents.
       7 / Love and concern for the completion of the program and the people involved in it.
       8 / It is efficient to place press conference at which the event occurs and the identification of this donor.
       The amounts available from the sponsoring every year and more.
       The main interest is the chorigia for the broadcast media.
       The Marketers through the Chorigia find the opportunity for interaction and product teams together.
       Sponsoring  is an investment in any event, athletic, artistic and commercial benefit to the sponsor.
       This investment can be financial, material or even offer human resources.
       The sponsorship is a marketing strategy.
       There is a donation, charity or subsidy.

       Sponsorship is a business relationship.
       The aim is to contribute to marketing and image creation and recognition of companies.

The Public Relations is an exact science.
 George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com
For www.papatriantafillou.comcopyright 2012

Papatriantafyllou George is the author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religion. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

Δημόσιες Σχέσεις – Πρόγραμμα Χορηγία

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Xoρηγία είναι η χρηματοδότηση και η υποστήριξη με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικών και άλλων φορέων στη δημιουργία εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του χορηγού.

Ανήκει στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

 • Η χορηγία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα.
 • Ο Κλεισθένης, θέσπισε νόμο με τον οποίο, οι πλούσιοι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να χορηγούν εκδηλώσεις, κυρίως στις διονυσιακές γιορτές.
 •  Όσοι χορηγούσαν θεωρούσαν την πράξη τους όχι υποχρεωτική αλλά τιμητική.
 •  Ο παραγωγός πολιτισμικών αγαθών αναζητά χορηγία από μία επιχείρηση , σε χρήμα ή σε είδος ( εξοπλισμό , ανθρώπινο δυναμικό ή ειδικές γνώσεις) που θα του επιτρέψει να παράγει ένα πολιτισμικό αγαθό.
 • Η χορηγία μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή μέρος του κόστους χωρίς το οποίο η παραγωγή θα ήταν αδύνατη.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Από τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις :

 • Έρευνα για τη χαρτογράφηση της εταιρικής εικόνας του υποψήφιου χορηγού στη συνείδηση της κοινής γνώμης. Θα αναδειχθούν και οι ευκαιρίες από αυτή τη συνεργασία.
 •  Ένταξη της χορηγίας στον συνολικό στρατηγικό επικοινωνιακό σχεδιασμό.
 • Ποιός είναι ο στόχος της χορηγίας .
 • Ποιό είναι το μήνυμα.
 • Μορφές δημοσιότηας .
 • Υπογραφή σύμβασης με τους όρους της συνεργασίας.
 • Αντισταθμίσματα του χορηγού , κυρίως με δημοσιότητα .
 • Μέτρηση αποτελεσματικότητας.

Χορηγικός φάκελος είναι ο φάκελος αυτός με όλα τα στοιχεία της συνεργασίας και τις προτάσεις μας για πρόσληψη χορηγίας.

Κατατίθεται στον Γενικό Διευθυντή και στον υπεύθυνο χορηγιών ή στον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .

 • Δώστε έμφαση στα οφέλη του χορηγού.
 • Επικοινωνία και τηλεφωνική με τους αποδέκτες των φακέλων .

ΠΡΑΚΤΙΚΑ.

 • Αυτοί που προσφέρουν Χορηγία , αποκτούν καλή φήμη, και στην ουσία πρόκειται για ένα σημάδι έγκρισης , που προσδίδει η κοινή γνώμη στον Χορηγό. Η Χορηγία δίνει υπεραξία στον Οργανισμό. Ενδυναμώνει την εικόνα και τη φήμη ενέργειες υποδομής κάθε οργανισμού απο τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Οι εταιρείες πραγματοποιούν χορηγίες για να ενισχύσουν τη φήμη τους αλλά και για να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους για τον πολιτισμό.
 • Οι Χορηγοί δημιουργούν ένα αίσθημα σεβασμού. Αποκτούν αίγλη, καλή φήμη και εικόνα.
 • Με τον τρόπο αυτόν προσεγγίζουν ένα ενδιαφέρον κοινό που τρέφει αγάπη για τον πολιτισμό.
 •  Η χορηγία δημιουργεί φήμη, θεσπέσια εικόνα, οικοδομεί καλές σχέσεις με το κοινό, καθιερώνει μία εικόνα για τον οργανισμό και τα προϊόντα του . Το πρόγραμμα σχεδιάζεται με σεβασμό στο κοινό το οποίο απευθύνεται , σοβαρότητα , αξιοπιστία , συνέπεια , ειλικρίνεια , διαφάνεια από τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Προσδίδει κοινωνική υπευθυνότητα, κύρος , υπεραξία.

Είναι πρόγραμμα των Συμβούλων στις Δημόσιες Σχέσεις .

ΕΙΔΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ.

Τα πιό διαδεδομένα είδη Χορηγιών είναι :

 •        Πολιτιστικές εκδηλώσεις ( θέατρο – όπερα ).
 •        Παιδεία – εκπαίδευση ( υποτροφίες )
 •        Τοπικές εκδηλώσεις ( εκθέσεις λουλουδιών – επιδείξεις ).
 •        Ιατρικές έρευνες.
 •        Εκδόσεις.
 •        Χρηματοδοτήσεις (ενός ντοκιμαντέρ για ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα….),
 •        Επαγγελματικά βραβεία.

Είναι πρόγραμμα των Συμβούλων στις Δημόσιες Σχέσεις .

Ο ΧΟΡΗΓΟΣ .

 • Ο Χορηγός , θα πρέπει να είναι βέβαιος για τους στόχους του και η χορηγία να ανταποκρίνεται σε αυτούς. Επίσης ο Χορηγός θα πρέπει να έχει υπολογίσει το κόστος.
 •  Μία Χορηγία μπορεί να στοιχίσει ακριβά αλλά μπορεί να είναι εξαιρετικά επιτυχημένη.
 •  Μία επιτυχημένη Χορηγία δημιουργεί καλές σχέσεις με την κοινωνία , βελτιώνει τη φήμη  και καθιερώνει μία εικόνα για τον οργανισμό.

Η ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 • Στην Ελλάδα υπήρχε ο ΟΜΕΠΟ – Όμιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος εισέπρατε αιτήσης Χορηγιών μελετούσε το ενδιαφέρον γιαυτές και τις διέθετε ανάλογα με τους φακέλους κατάθεσης.
 •  Το 1997  σύμφωνα με έναν νόμο , επιβλήθηκε φορολογία 20% επί δωρεών και χορηγιών που γίνονταν για φιλανθρωπικούς λόγους.
 • Το κράτος υπολόγιζε να εισπράττει σημαντικά ποσά από τις παρακρατήσεις επί των δωρεών αλλά το αποτέλεσμα ήταν να εξαφανιστούν οι χορηγοί και να παραμείνουν μόνο όσοι είχαν ώς σκοπό την διαφήμιση τους. Χαρακτηριστικό είναι πως την πρώτη χρονιά εφαρογής του νόμου οι Χορηγίες μειώθηκαν κατά 85%.
 • Ο ΟΜΕΠΟ ανέστειλε τη λειτουργία του.
 • Προκειμένου να αποφευχθεί το «ναυάγιο» στον τομέα των χορηγών στου Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 , ψηφίστηκε ειδικό καθεστώς (ω. 3091/2002) που όριζε φοροαπαλλαγή από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε επιχείρησης – χορηγού ίση με το ποσό της Χορηγίας του μόνο πρός την οργανωτική επιτροπή 2004.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΕΠΟ.

Το 1997 η επιχειρηματική χορηγία των τεχνών και του πολιτισμού στην Ελλάδα ήταν 6,5 δις δραχμές, τριπλάσια σχεδόν από τα μεγέθη του 1991.

 • Η αρχαιολογία και η πολιτιστική κληρονομιά κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα των χορηγικών κεφαλαίων όπου το 1997 ήταν της τάξεως του 30%.
 •  Εικαστικά 13,1%
 •  Μουσική 10,4%
 •  Μουσεία 7,7%
 •  Θέατρο / χορός 4,9 %
 •  Εκδόσεις 4,6 %
 •  Φεστιβάλ 2%
 •   Κινηματογράφος 0,7%

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , ΧΟΡΗΓΙΑΣ.

 • Η χορηγία δεν είναι εμπορική επικοινωνία και βέβαια ούτε sponsoring. Δεν είναι η προσφορά δώρων μέσω περιοδικών, ούτε βέβαια και η αναγραφή του οργανισμού στις φανέλες αθλητικού σωματείου.
 •  Δωρεές, ευεργεσίες και άλλες μορφές φιλανθρωπίας δεν είναι χορηγία. Δεν είναι διαφήμιση ούτε marketing.
 • Η χορηγία είναι η ενέργεια των Δημοσίων Σχέσεων που συντελεί στην διαμόρφωση του πολιτιστικού επιπέδου και της κοινωνικής αναβάθμισης του οργανισμού.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

 • Ενέργειες δημοσιότητας από τις Δημόσιες Σχέσεις  για την επικοινωνία του χορηγικού προγράμματος. Αποστολή Δελτίων Τύπου για το γεγονός. Σε άρθρα μας για τις εκδηλώσεις αναφέρουμε στοιχεία για την μορφή της Χορηγίας και της πράξης μας , ιστορική αναδρομή του γεγονότος, κτλπ.
 • Έρευνα και πρόσληψη πληροφοριών για το είδος της χορηγίας και αναγκαιότητα βαθμού διείσδυσης. Γνωρίζουμε πολύ καλά το είδος της Χορηγίας.
 •  Μη εμπορευματοποιημένες ενέργειες προώθησης. Ο Χορηγός δεν πρέπει να εκμεταλεύεται εμπορικά το γεγονός της ενέργειας του.
 • Ταύτιση της ενέργειας και σύνδεσης της με τα πρόσωπα ή τον οργανισμό για τα οποία πραγματοποιούμε τη χορηγία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αληθινή πίστη του Χορηγού στην ενέργεια που πραγματοποιεί.
 • Επιμονή στα υψηλά ιδανικά του θεσμού.
 • Πραγματικό ενδιαφέρον για την χορήγηση του προγράμματος, και τα ιδεώδη που εκπροσωπεί.
 • Αγάπη και ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του προγράμματος και των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό.
 • Είναι αποτελεσματικό να πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία να παρουσιάζεται το γεγονός  και η ταύτιση του χορηγού με αυτό.
 • Τα ποσά που διατίθονται από το sponsoring είναι κάθε χρόνο και περισσότερα .
 • Το βασικό ενδιαφέρον των sponsor είναι για τις  μεταδόσεις των ΜΜΕ.
 • Οι Marketers μέσω του Sponsoring βρίσκουν την ευκαιρία για αλληλεπίδραση προιόντος και ομάδων κοινού .
 •  Το Sponsorship είναι μία επένδυση , σε κάθε είδους εκδήλωση , αθλητική , καλλιτεχνική με εμπορικό όφελος για τον sponsor  .
 • Η επένδυση αυτή μπορεί να είναι οικονομική , υλική ή ακόμα και με προσφορά ανθρωπίνων πόρων .
 • Το sponsorship είναι μια εμπορική στρατηγική .
 • Το Sponsorship είναι επαγγελματική συνεργασία .
 •  Ο σκοπός είναι συμβολή στην προώθηση πωλήσεων  και δημιουργία εικόνας και αναγνωρισιμότητας των εταιρειών .

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

———————————————————————————————————————————————–

DEFINITION: Chorigia is funding and supporting the provision of goods and services and other cultural institutions to create a non-profit events, to enhance the public image of the sponsor.

It belongs in the science of Public Relations.

Chorigia first appeared in ancient Greece.
Kleisthenes introduced a law, the wealthy citizens were obliged to grant activities, especially in the Dionysian festivals.
 Those who thought the act granted the honor, but not mandatory.
 The producer of cultural goods seeking chorigia from a company, in cash or in kind (equipment, manpower or expertise) to enable it to produce a cultural good.
The grant may cover all or part of the cost without which production would be impossible.
 

THE STEPS OF GRANT from the consultant in Public Relations:

Survey mapping of the corporate image of the candidate chorigia the consciousness of the common and opportunities emerge from this partnership.
 Integration of the total chorigia strategic communication planning.
What is the objective of the chorigia.
What is the message.
Forms of publicity.
Contract with the terms of cooperation.
Offs of the sponsor, especially with publicity.
Effectiveness measurement.
 

Chotigia folder is the folder that all the elements of cooperation and our proposals for employment .

 Deposited with the Director General and responsible to the Director’s Chorigia to Public Relations.

Emphasize the benefits of the sponsor.
Contact telephone and the recipients of the envelopes.
Proceedings.

  Those who offer chorigia, acquiring good reputation, and in essence it is a sign of approval, which gives the public the Chorigia’smember . Chorigiagives added value to the Agency.
       These companies make donations to enhance their reputation and to demonstrate their interest in culture.
        Chorigia create a love sense, prestige, reputation and image.
       In this way reach a common interest that nourishes love for culture.
      Chorigia  creates reputation, exquisite image, build good relations with the public, establish an image for the organization and its products.
       Provides social responsibility, respect, goodwill.
 

TYPES OF GRANTS.

The most prevalent forms of Chorigia are:

       Cultural events (theater – opera).
       Education – education (scholarships)
       Local events (exhibitions of flowers – demonstrations).
       Medical research.
       Publications.
       Financing (a documentary about a charity ….)
       Professional awards.
The SPONSOR.

       The staker will be sure of the objectives of the chorigia .Should have calculated the cost.
      A chrigia staker  can cost dearly, but can be extremely successful.
       A successful chorigia creates good relations with society, improve its reputation and creates an image for the organization.
 

The Cgorigia  IN GREECE.

       In Greece there was OMEPO – Cultural Activities Support Group, who studied  party grants the interest to them and had as filing folders.
       In 1997 under a law imposed a tax of 20% of donations and grants that were for charitable purposes.
       The state expects to receive significant amounts of the deductions of donations, but the effect was to disappear sponsors and remain only those who had intended to tous.Charaktiristiko advertising is that the first year of implementation of the law Sponsorships decreased by 85%.
       The OMEPO inhibit its function.
       To avoid the «shipwreck» in the issue to the 2004 Olympics, was voted a special status (h 3091/2002) stated that tax from the gross income of each company – sponsor of the amount of the Grant only for the organizing committee 2004.
 

INFORMATION OMEPO.

In 1997 the business chorigia of arts and culture in Greece was 6.5 billion drachmas, almost three times the figures of 1991.

       The archeology and cultural heritage hold the bulk of sponsorship funds which in 1997 was around 30%.
       Visual 13.1%
       Music 10.4%
       Museums 7.7%
       Theater / Dance 4.9%
       Versions 4.6%
       Festival 2%
       Cinematographic 0.7%
DEVELOPMENT PROGRAM, GRANT.

       Chorigia  is not commercial communication and certainly not sponsoring. There are gifts through magazines, let alone an indication of the organization to the sports club jerseys.
       Donations, benefactions and other forms of chorigia is not philanthropy. It is not advertising or marketing.
      The chorigia is the action of PR that contributes to shaping the cultural level and social regeneration of the body.
 

ACTION.

       1 / Energy D / T for chorigia communication programm . Send Press Releases .Se our articles about the events mentioned items on the form of chorigia and document our history of the event, roundtrips.
       2 / Research and recruiting information on the type of sponsorship and necessity degree of penetration.We need know  very well the kind of chorigia.
       3 / Non-commodified actions promotion . Staker shall not be commercially exploits the fact that energy.
       4 / Matching energy and association with persons or organization for which they engage in chorigia. This  can be achieved with true faith  the energy out.
       5 / Persistence in the high ideals of the institution.
       6 / Actual interest in the administration of the program, and the ideals it represents.
       7 / Love and concern for the completion of the program and the people involved in it.
       8 / It is efficient to place press conference at which the event occurs and the identification of this donor.
       The amounts available from the sponsoring every year and more.
       The main interest is the chorigia for the broadcast media.
       The Marketers through the Chorigia find the opportunity for interaction and product teams together.
       Sponsoring  is an investment in any event, athletic, artistic and commercial benefit to the sponsor.
       This investment can be financial, material or even offer human resources.
       The sponsorship is a marketing strategy.
       There is a donation, charity or subsidy.

       Sponsorship is a business relationship.
       The aim is to contribute to marketing and image creation and recognition of companies.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Δημόσιες Σχέσεις , η επιστήμη που αλλάζει και τους αθλητικούς συλλόγους .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

 Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη διαμορφώνουν όλο το πλαίσιο ώστε να αγαπιέται μία επιχείρηση , ένας άνθρωπος και βεβαίως ένα αθλητικό σωματείο .Οι Δημόσιες Σχέσεις ώς επιστήμη δημιουργούν τα σωματεία Brand .

Σε πολλές χώρες με άρτια επιχειρησιακή οργάνωση ο αθλητισμός ευρύτερα και ειδικά τα αθλητικά ποδοσφαιρικά σωματεία είναι μεγάλα Brand με διεθνή ακτινοβολία , τα οποία συμβάλουν στην “αφήγηση” της ιστορίας των χωρών στις οποίες αυτά βρίσκονται καθώς επί της ουσίας διηγούνται την ιστορία των ανθρώπων της χώρας αυτής , ως φιλάθλων , διοικήσεων , managers και management ευρύτερα .

Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη , ακολουθούν έναν στρατηγικό σχεδιασμό διαμόρφωσης της εικόνας , της δημιουργίας των σχέσεων , το Branding , τη δομή , τη φιλοσοφία , το όραμα και την ευρύτερη κουλτούρα που διέπει ένα αθλητικό σωματείο ( ποδοσφαίρου – μπάσκετ ή όποιου άλλου αθλήματος ) .

 • Η πρώτη αλλαγή πρέπει να επιτευχθεί στην αξιακή δομή των συλλόγων . Αυτό σημαίνει πως η κοινωνικότητα , η δημοκρατία στη διοίκηση , η ανάπτυξη σχέσεων , οι σχέσεις των ανθρώπων στον σύλλογο θα πρέπει να βασίζονται σε δομές αληθινές – βαθύτατες και όχι σε επίπλαστες πρόσθετες ενέργειες . Οι αληθινές δομές χαρακτηρίζονται από τις αξίες του ήθους , της αξιοπιστίας , της ειλικρίνειας , της συνέπειας και της διαφάνειας .

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη εγκαθιδρύουν τις δομές για διαρκή – ασταμάτητο διάλογο με όλα τα μέρη τα οποία εμπλέκονται στην ιδέα ενός συλλόγου . Τα μέρη που αποτελούν ένα σωματείο είναι οι άνθρωποι του . Οι άνθρωποι που διοικούν , οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό και οπωσδήποτε οι άνθρωποι που το στηρίζουν με κάθε τρόπο και με την ιδιότητα των φιλάθλων του . Κάθε σωματείο πρέπει να “ακούει” τους ανθρώπους του με προσοχή , από όποια ηλικιακή ή κοινωνική ομάδα και άν προέρχονται .

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη κρατούν πάντα ενημερωμένη πλήρως την κοινή γνώμη και όλες τις ομάδες των κοινών  που συνεργάζονται με τον σύλλογο , ώστε να αποφεύγονται οι φήμες , οι ανεξέλεγκτοι ψίθυροι και η διεστρέβλωση της πραγματικότητας . Όταν υπάρχει έκτακτο γεγονός ή περίπτωση κρίσης οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη δια του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων συγκαλούν εκτάκτως και εντός των πρώτων ωρών συνέντευξη τύπου ώστε να υπάρξει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση . Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη σχεδιάζουν το πρόγραμμα της Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων ( Crisis Communication Management ) . Η συνεχής ενημέρωση απο την επίσημη πηγή είναι η καλύτερη μέθοδος για τη δημιουργία της πραγματικής εικόνας του συλλόγου . Ο σύμβουλος των Δημοσίων Σχέσεων διατηρεί όπως σε κάθε δραστηριότητα του και στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων τις αξίες του Ήθους , της Συνέπειας , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας .

 • Τα μεγάλα σωματεία είναι πρώτα μεγάλα στις δημοκρατικές τους δομές . Ακούνε – συζητούν – καινοτομούν – είναι στραμένα πρός την κοινωνία και την υπηρετούν .

 • Αποτέλεσμα αυτού είναι η ύψιστη συνεργασία όλων των ανθρωπίνων μερών που αποτελούν ένα σωματείο και σε πνεύμα ομαδικό μοιράζονται την ίδια αθλητική – πολιτισμική κουλτούρα . Όλα τα μέρη έχουν ως οδηγό τους ένα κοινό όραμα το οποίο οδηγεί τους σκοπούς και τους στόχους τους .

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη όχι μόνο αναζητούν υποστηρικτές για τους αθλητικούς συλλόγους αλλά εκπαιδεύουν και πείθουν τους ανθρώπους του συλλόγου να είναι μόνιμα υποστηρικτές των ομάδων που πλαισιώνουν το σύλλογο , όχι ως εμπορική νοοτροπία αλλά από Καθήκον .Οι αθλητικοί σύλλογοι Brand έχουν το καθήκον ώς λέξη ιερή , όσο και το όνομα τους .

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη αναπτύσσουν ισχυρή παρουσία και εκπροσώπηση σε κάθε διαδικασία στην οποία πρέπει να ασκηθεί πίεση . Το πρόγραμμα αυτό των Δημοσίων Σχέσεων είναι γνωστό ως Lobbying , εφαρμόζεται όπου υπάρχει γνώση της ανάγκης για πίεση σε νομοθετικές και κρατικές αρχές . Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει στρατηγικά την επικοινωνιακή διείσδυση για να ενημερώσει , να κάνει γνωστά στοιχεία και παραμέτρους που αφορούν το σύλλογο , την πορεία του , την εικόνα του και τα μεγέθη του . Χαρακτηριστικό του προγράμματος η πρόταση ρεαλιστικής και εφικτής λύσης .Ο σύλλογος με τη στρατηγική αυτή είναι πάντα θωρακισμένος και προστατευμένος ενώ παράλληλα έχει πάντα παρουσία με κύρος , όποτε λαμβάνονται αποφάσεις γιαυτόν .

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη σε έναν αθλητικό σύλλογο καταγράφουν και κατανοούν πολύ καλά , όλες τις τμηματοποιημένες ομάδες ανθρώπων με τις οποίες αναπτύσσει σχέσεις ο σύλλογος . Υποστηρικτές – αθλητικοί σύλλογοι – συνεργάτες – προμηθευτές – επενδυτές – επιστημονικές , πολιτιστικές ενώσεις – οργανισμούς – αρχές – υπηρεσίες – επιβλέπουσες αρχές – φίλαθλοι . Σχεδιάζουν προγράμματα με πίστη στην αξιακή βάση του Ήθους , της Ειλικρίνειας , της Συνέπειας , της Αξιοπιστίας και της Διαφάνειας ισότιμα για όλες τις ομάδες μη εξαιρουμένης καμμίας .Όταν ένας σύλλογος δεν «συνομιλά» με τους φιλάθλους του είναι σα να προσπαθεί να απολύσει τους «πρεσβευτές» του .

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη , θα διαμορφώσουν και θα αποκαταστήσουν τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ του συλλόγου και της κοινωνίας , τις ανθρώπινες σχέσεις  και στη συνέχεια θα μεταφέρουν αυτή τη δημιουργία σχέσεων στους δημοσιογράφους με ειλικρίνεια – συνέπεια – αξιοπιστία – ήθος .Και με την δημοσιογραφική κοινότητα οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη «χτίζουν» σχέσεις εμπιστοσύνης , ειλικρίνειας , αξιοπιστίας , συνέπειας , διαφάνειας .

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη διαμορφώνουν την εικόνα ενός συλλόγου όσον αφορά σε πρώτο επίπεδο τους τρόπους , τη δημοκρατική συμπεριφορά , τον ενθουσιαμό , την υπερηφάνεια των ανθρώπων του .Με εκπαιδευτικές διαδικασίες πείθουν τους ανθρώπους των συλλόγων να υπηρετούν κάθε άνθρωπο με τον οποίο ο σύλλογος συνεργάζεται , έρχεται σε επικοινωνία – επαφή .

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη διαμορφώνουν σε επόμενο βήμα την Οπτική Παραστατική Εικόνα , δηλαδή την εικόνα των υλικοτεχνικών υποδομών κάθε συλλόγου . Κτιριακές εγκαταστάσεις , ρουχισμός , σύνολο εμφανίσεων των ανθρώπων του συλλόγου .

 • Οι σύλλογοι ως επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούνται απο ανθρώπους θα πρέπει να στηρίζουν με χορηγικά και όχι εμπορικά προγράμματα την κοινωνία γιατί το θεωρούν υποχρέωση τους – καθήκον τους  και όχι για διαφημιστικούς εμπορικούς λόγους . Αυτό σημαίνει πως θα μπορούσε ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος να δημιουργήσει σε μία γειτονιά ένα γήπεδο ποδοσφαίρου για τα νέα παιδιά που δεν έχουν που να αθληθούν . Αυτή είναι μία γνήσια Χορηγική πράξη και όχι εμπορική όπως το sponsoring , δηλαδή μία ομάδα να συνδέεται ακόμα και μέσω του ονόματος της με ένα μεγάλο προιόν ή μία μεγάλη επιχείρηση ( το παράδειγμα αυτό απο το βιβλίο του Θαλή Κουτούπη Πρακτικός Οδηγός για Χορηγούς , εκδόσεις Σάκουλα ) .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη θα διαμορφώσουν την εικόνα κύρους των ανθρώπων του συλλόγου με την εκπαίδευση τους στην επικοινωνία τους , τις συνεντεύξεις τους , την παρουσία τους σε δημόσιες εμφανίσεις .

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη εργάζονται ώστε ο σύλλογος να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης – αξιοπιστίας – συνεργασίας με τους συλλόγους οι οποίοι βρίσκονται μαζί του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και μαζί συναγωνίζονται για την κατάκτηση των πρωταθλημάτων ή άλλων επάθλων . Οι σχέσεις μεταξύ των συλλόγων είναι ακρογωνιαίο πεδίο συνεργασίας και ομαλής διεξαγωγής κάθε αθλητικού πεδίου .

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη φέρνουν την καινοτομία πρώτα στη δημιουργία σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων . Άριστες σχέσεις συνεργασίας με όλους τους ανθρώπους άλλων συλλόγων τους οποίους δεν πρέπει να βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά με πνεύμα συνεργασίας και προαγωγής του αθλητισμού .

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη , σε έναν σύλλογο θα σχεδίαζαν πολλαπλά προγράμματα διεθνών σχέσεων ώστε να ακτινοβολεί ο σύλλογος τις αξίες του αλλά και να δέχεται προτάσεις , ιδέες συνεργασίες από συλλόγους με διαφορετική κουλτούρα και πολιτισμό πρός ανταλλαγή οραμάτων και δημιουργία πλαισίου συνεργασίας .Σκεφτείτε οι αθλητές ενός συλλόγου νε περνούσαν κάποιες ώρες ή και ημέρες με τους αθλητές ενός παγκοσμίου ακτινοβολίας και φήμης σωματείου . Οραματιστείτε να συζητούν , να ανταλλάσουν απόψεις , να αλληλοεπηρεάζονται να γίνονται και οι μεν και οι δε καλύτεροι στους τομείς που είναι μπροστά . Τώρα οραματιστείτε τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας .Άλλος αέρας , νέα λογική , καινοτομία , νέες αντιλήψεις , προαγωγή του συλλόγου .

 • Παράλληλα τα στελέχη και οι διοικήσεις των σωματείων να «χτίζουν» σχέσεις συνεργασίας , εμπιστοσύνης και να ανταλάσσουν απόψεις να συζητούν και να αλλάζουν .

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη σε έναν αθλητικό σύλλογο δεν είναι οι γνωριμίες , η υποδοχή , οι ευγενικοί τρόποι . Είναι έρευνα , ανάλυση , σχεδιασμός , αποτελέσματα , δημιουργία σχέσεων , Branding .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη θα σχεδιάζουν με ακρίβεια και με γνώμονα το ανθρωποκεντρικό τους καθήκον , προγράμματα φιλοξενίας με στόχο την ανάπτυξη υγειών σχέσεων , ειλικρίνειας – ήθους – αξιοπιστίας – συνέπειας – διαφάνειας , πρός φορείς , άλλους συλλόγους , αθλητές και διοικήσεις τους . Το αποτέλεσμα θα ήταν η ανάπτυξη σχέσεων με οφέλη πολλαπλά σε όλα τα επίπεδα .

 • Απαραίτητο κεφάλαιο στον σχεδιασμό πλάνου Δημοσίων Σχέσεων σε αθλητικό σύλλογο η δημιουργία σχέσεων και δομών στις υποδομές , δηλαδή στα νέα παιδιά τα οποία θα ξεκινούσαν να αθλούνται στον σύλλογο . Η λογική θα ήταν στην εμπέδωση των ανθρωποκεντρικών δομών σε σχέση με τον σύλλογο και τον αθλητισμό .

Αυτός είναι ο Σύλλογος Brand , απο τις Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη .

 Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 
 
 
 
 

 ————————————————————————————

Public Relations, the science is changing and the athlets clubs.

The Public Relations as a discipline is increasingly shaping the framework for an enterprise to be loved, a man and certainly a sports club. Public Relations as science clubs create Brand.

In many countries with fully operational organization of sport generally, and especially sports clubs are large international Brand with radiation, which contribute to the «telling» the story of the countries where they are in substance as well tell the story of the people of this country as fans, administrations, managers and management in general.

The Public Relations as a discipline, following a strategic design configuration of the image, the creation of relations, Branding, structure, philosophy, vision and wider culture that governs a sports club (football – basketball or any other sport).

The first change must be achieved in the value structure of associations. This means that sociability, democracy in the management, develop contacts, relations of people in the club should be based on real – not artificial construction and additional values ethos, reliability, honesty, consistency and transparency.

The Public Relations as a science institute on permanent structures – non-stop dialogue with all parties involved in the idea of a club. The parties forming a corporation is its people. People running, people who work in it and certainly the people who support it in any way and in the capacity of fans. Each club must «hear» people with attention from whatever age or social group from which it comes.

The big clubs are the first major of democratic structures. Listen – talk – innovate – is  to society and serve.

The result of this collaboration is the highest of all human parties are a club and team spirit they share the same sports – cultural culture. All parties have as their guide a shared vision that drives the goals and objectives.

The Public Relations as a discipline always keep fully informed public opinion and all groups of joint working with the club to avoid the rumors, the whispers and uncontrollable and change reality. When there is an exceptional event or crisis Public Relations as a discipline through the Director of Public Relations shall convene within hours of the first press to be accurate and timely information. The Public Relations as a discipline plan the program of the Crisis Communication Management . The continuous updating of the official source is the best method to create the real image of the club. The Director of Public Relations reserves as in each activity and Communication Management Crisis of morals values, consistency, reliability, honesty and transparency.

The Public Relations as a discipline develop a strong presence and representation in each process that must be pressed. This program of public relations is known as Lobbying, applies where there is knowledge of the need for pressing legislative and government authorities. The Director of Public Relations, strategic communication plans to inform penetration, make known and parameters associated with the club, its path, its image and sizes. Feature of the project proposal realistic and feasible solution. The association with this strategy is always shielded and protected while always present with authority, when deciding for him.

The Public Relations as a discipline not only looking for supporters, but sporting organizations educate and convince people of the club be permanently supporters groups that surround the club, not as a commercial culture but from duty. Brand The clubs have a duty as a sacred word , and their names.

The Public Relations as a discipline in a sports club record and understand very well, all segmented groups of people with which relationships develop the club. Supporters – sports clubs – partners – suppliers – investors – scientific, cultural associations – organizations – principles – services – supervising authorities – fans. They design programs based on faith in the value of ethics, honesty, consistency, credibility and transparency equal for all groups except non-None. When a club does not «talk» with their fans is like trying to dismiss them «ambassadors «it.

The Public Relations as a discipline, will modify and restore the working relationship between the club and society, the people and then transfer this to the press building relationships with honesty – consistency – reliability – ethics.

The Public Relations as a discipline form the image of a club for first-level ways, democratic behavior, enthusiasm, pride of its people. With educational processes people convince clubs to serve each person with whom the association cooperates comes in contact – contact.

The Public Relations as a discipline in shaping the next step Descriptive Visual Image, ie the image of the logistics infrastructure of each club. Buildings, clothing, all appearances of people in the club.

The clubs are undertakings which consists of people should be supported with a grant rather than commercial software because the society feel an obligation and not for commercial advertising purposes. This could mean that a football club from one neighborhood to create a football pitch for young children who have no place to work out. This is a genuine act of Sponsorship and noncommercial such as sponsoring, say a team is even through the name of a great product or a large company (in this example from the book of Thales Koutoupis Practical Guide for Sponsors, publishing Sakoulas Publication’s ) .

The Public Relations as a discipline will shape the image of the prestigious club of people with training in communication, interviews, their presence in public appearances.

The Public Relations as a discipline to the club are working to create relationships of trust – credibility – cooperation with the clubs who are with him in racing obligations and compete together to win the tournament or other prizes. Relations between the clubs is a building area of cooperation and orderly conduct of each league.

The Public Relations as a discipline first bring innovation to create relationships between people. Excellent working relationships with all people of other clubs who do not have to look competitive but in a spirit of cooperation and promotion of sport.

The Public Relations as a discipline in a club will be planning several programs of international relations so as to radiate the club but his values and to accept suggestions, ideas, collaborations with associations from different cultures and civilizations to exchange visions and creating a framework for cooperation. Think athletes a Club NE spent some hours or days with athletes a world-renowned club and radiation. Envision to discuss, exchange views, interact and be true and not better in areas that are ahead. Now visualize the results of this cooperation. Another air, new logic, innovation, new ideas, promoting the club.

At the same time executives and union administrations to «build» cooperative relationships, trust, and to exchange views and discuss changes.

The Public Relations as a discipline in a sports club is not the match, the reception, the polite way. Is research, analysis, design, outcomes, relations, Branding.

The Public Relations as a discipline to design accurate and people-oriented tasks, hospitality programs to develop healthy relationships, honesty – ethos – credibility – consistency – transparency towards stakeholders, other clubs, athletes and their administrations. The result would be to develop relationships with multiple benefits at all levels.

Necessary capital plan to design public relations in sports club to create relationships and structures for infrastructure, ie new children who would start to work out the club. The logic would be the consolidation of human-centered structures in relation to the club and sport.

This is the Club Brand, by Public Relations as a discipline.

George J . Papatriantafyllou gpappr@gmail.com