Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ελληνική πραγματικότητα . Ερευνητικά στοιχεία και ανάλυση . ΄Αρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

ΕΚΕ :
Διαβάστε ένα εξειδικευμένο κεφάλαιο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη , στο βιβλίο Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων του Γιώργου Παπατριανταφύλλου , εκδ. Σταμούλης ( φωτογραφία ) . Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία

ΤΟ ΟΡΑΜΑ .

Αποστολή , Αξίες και Όραμα της ΕΚΕ.
 Αποστολή της ΕΚΕ, είναι να μεταφέρει στον κόσμο τον κοινωνικό χαρακτήρα μιας επιχείρησης.

Η θεμελίωση της αποστολής ( κοινωνικής και ηθικής ) και η υποστήριξη των εταιρικών αξιών χαρακτηρίζουν μια επιχείρηση.
 Πολλοί διευθύνοντες πιστεύουν ότι δεν μπορούν να ηγηθούν μιας επχείρησης αν οι σκοποί και οι αξίες της δεν εκφράζονται με σαφή και εμπνευσμένο τρόπο.
 Οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρίες σχεδιάζουν τις αξίες και τα οράματά τους μαζί με εκείνους που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της και ενσωματώνουν οράματα και αξίες στις καθημερινές διαχειριστικές πρακτικές.

ΕΚΕ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ A.S.B.I. – 2008 .

 Το Κοινωνικό Βαρόμετρο A.S.B.I. είναι μία διαχρονική έρευνα για τις συμπεριφορές της κοινής γνώμης όσον αφορά στη εμβέλεια και την επιρροή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα καιθώς και των φοέων που την υιοθετούν .

 Υλοποιείται στη χώρα μας σε ετήσια βάση από το 2003.
 Την υλοποίηση του βαρόμετρου έχει αναλάβει το Ινστιτούτο ερευνών VPRC υπό τις κατευθύνσεις και το σχεδιασμό της MEDA Communication ..
 To υλικό προκύπτει από την ετήσια έρευνα πεδίου που πραγματοποιείται σε δείγμα 1500 πολιτών , 15 ετών και άνω .
 Χρησιμοποιέιται δομημένο ερωτηματολόγιο και προσωπικές συνεντεύξεις , πρόσωπο με πρόσωπο.
 Χρόνος διεξαγωγής , Μάρτιος – Απρίλιος 2008 .

 Η τάση των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια να υιοθετούν περισσότερο αποσπασματικά και λιγότερο δομημένα ενέργειες πρός την κοινωνία ή το περιβάλλον και να δημοσιοποιούν στο όνομα της ΕΚΕ, δημιουργεί λανθασμένη εικόνα στους πολίτες – καταναλωτές , αφού δεν είναι ορατές οι θετικές διαστάσεις και τα οφέλη της έννοιας αυτής τόσο για την επιχείρηση , όσο και στην κοινωνία γενικότερα.

Το Κράτος και η Πολιτεία χάνουνν συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια , στην αντίληψη των πολιτών ώς φορέων άμεσης ανταπόκρισης στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους προσδοκίες και απαιτήσεις .

 Ισχυροποιείται συνολικά η θέση των εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
 Οι επιχειρήσεις φαίνεται να μην επενδύουν ουσιαστικά στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης .

 Μόνο ένας στους δέκα δηλώνει να γνωρίζει την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης .
 Τρείς στους δέκα δηλώνουν ότι γνωρίζουν την ύπαρξη εταιρειών που υποστηρίζουν οικονομικά ή υλοποιούν δράσεις κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα .

 3 στους 10 πολίτες πιστεύουν πως το έργο των εταιρειών στην ΕΚΕ, είναι ταυτόσημο με τις έννοιες της φοροαπαλλαγής και του προσωπικού συμφέροντος.
 Το ίδιο ποσοστό πιστεύει πως οι εταιρείες πραγματοποιούν κοινωνικό έργο , για να διαφημιστούν .
 Και οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τα ποσοστά του βαρόμετρου του 2007.

 6 στους δέκα πολίτες , δηλώνουν πως η αγραστική τους συμπεριφορά θα επηρρεαζόταν αρκετά έως πολ΄εάν υπήρχε περισσότερη ενημέρωση για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες των εταιρειών.
 Περισσότερο επηρεάζονται οι γυναίκες απ’ότι οι άντρες και οι ηλικιακές κατηγορίες των πολιτών 25- 34 και 35 – 44 .

 Οι περισσότεροι πολίτες αναγνωρίζουν στις εταιρείες ενέργειες ΕΚΕ ,΄κυρίως σχετικές με το περιβάλλον.
 Η προστασία της παιδικής ηλικίας και ο αθλητισμός τομείς ΕΚΕ στς επιχειρήσεις βρίσκονται χαμηλά στην κατάταξη της σημαντικότητας που τους αποδίδουν οι πολίτες .

 Οι πολίτες κατατάσουν πολύ υψηλά στη σημαντικότητα τους τομείς , Ναρκωτικά / Αλκοολισμός / Φτώχεια / Κοινωνικός Αποκλεισμός , τομείς στους οποίους οι πολίτες δεν παρατηρούν να δραστηριοποιούνται οι εταιρείες και ανήκουν στο πλαίσιο της ΕΚΕ.
 Στην έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη , στην Ελλάδα το 2010 :
 To 70% των ερωτηθέντων απάντησαν πως οι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν επικοινωνούν με τιμιότητα και ειλικρίνια την Κοινωνική τους και Περιβαλλοντική τους ευθύνη .
 Μόνο το 19% έχει την αντίθετη άποψη .

 Στο ερώτημα ποιές είναι οι δράσεις που πρέπει μία εταιρεία να πράττει για να τη χαρακτηρίσουν Κοινωνικά Υπεύθηνη , απάντησηα :
1. Eιλικρίνεια – ηθική – αξιοπιστία διαφάνεια , 21%.
2. Καλή ποιότητα – υγιεινά – ασφαλή προιόντα , 14% .
3. Προστασία Περιβάλλοντος , 9% .
4. Ηθική στους υπαλλήλους της , 9% .

 Η έννοια της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας συνδέεται άρρηκτα με τη γενικότερη έννοια της ΕΚΕ και προσδιορίζεται από συμπεριφορές και δράσεις επιχειρήσεων ( ανεξαρτήτως ,μεγέθους , μορφής , αντικειμένου ή ιδιοκτησιακού καθεστώτος ) απέναντι στην κοινωνία και σε επιμέρους τομείς.

 Τα προνομιακά πεδία της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας είναι :
1. Της Αγοράς όπου εκδηλώνονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης .
2. Των εργασιακών σχέσεων και των διακαιωμάτων των εργαζομένων.
3. Του περιβάλλοντος .
4. Του κοινωνικού περιβάλλοντος και ειδικότερα της Κοινότητας .

 Οι ενέργειες ΕΚΕ και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας καταλήγουν υπέρ των επιχειρηματικών συμφερόντων.
 Επιπλέον ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων , συνεργατών και επενδυτών επιθυμούν να συνδέουν την τύχη τους με αυτήν των επιχειρήσεων που πράττουν ενέργειες ΕΚΕ.

 Η Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και η ΕΚΕ διαφέρουν με τη φιλανθρωπία και την χορηγία στο ότι οι πρώτες είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις επιλέγουν να παράγουν τα έσοδα τους, παρά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτά τα έσοδα και κυρίως τα κέρδη.

 Η διαφημιστική προβολή των ενεργειών ΕΚΕ μπορεί να φέρει αντίστροφα αποτελέσματα με σημαντικές απώλειες κερδών εάν ο καταναλωτής αντιληφθεί ότι η διαφημιζόμενη υπευθυνότητα δεν αντανακλά πραγματικές δράσεις και έτσι χάνει τηνν εμπιστοσύνη του πρός την επιχείρηση .

 Στο σύνολο των ερευνών οι πολίτες δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι η ΕΚΕ.
 Επιθυμούν να ενεργούν οι εταιρείες στους τομείς :
1. Περιβάλλον .
2. Ενίσχυση της παιδείας .
3. Βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες .
4. Προστασία της υγείας .
5. Στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

 Είναι τεράστιο το λάθος να αποτελεί η ΕΚΕ ένα πρόσθετο στοιχείο στην στρατηγική των επιχειρήσεων.
 Η ΕΚΕ πρέπει να είναι αναπόσπαστο στοιχείο στο όραμα και στηνν κουλτούρα των επιχειρήσεων.

 Οι ενέργειες ΕΚΕ συμβάλλουν διαρκώς στη βελτίωση της κοινωνικής ζωής.
 Η ΕΚΕ είναι ιδέες για μεγάλα κοινωνικά προβλήματα .

 Η ζήτηση για ενέγειες ΕΚΕ έχει εκτοξευθεί τα τελευταία τρία χρόνια , ενώ τα ράφια των πανεπιστημίων παγκοσμίως ξεχειλίζουν από βιβλία με τίτλους :
1. Corporation Be Good.
2. Beyond Good Company .
3. The A to Z Of Corporate Responsibility.

 Η ΤΝΤ o κολοσσός του κλάδου των Logistics , έχει ανά πάσα στιγμή 50 ανθρώπους σε ετοιμότητα , έτοιμους να επέμβουν εντός 48 ωρών σε οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης .
 Η ομάδα έχει παραστεί σε πάνω από 25 περιστατικά έκτακτης ανάγκης συμπεριλαμβανομένου και του Τσουνάμι στην Ασία το 2004 .

 Το πρόγραμμα αυτό λέγεται Moving The World και ενεργεί σε συνεργασία με τον ΟΗΕ το τμήμα καταπολέμησης της πείνας .
 Η TNT προσφέρει αναβάθμιση των κυλικείων στα σχολεία της Λιβερίας και του Κονγκό.
 Η ΤΝΤ συνεργάζεται με ΜΚΟ συναφείς με το αντικείμενο δράσης της που είναι διαχείριση και μεταφορές.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s