Branding, το ακρωνύμιο A.I.D.A

Το επικοινωνιακό μήνυμα βασίζεται στις 4 βασικές σταθερές οι οποίες συνοψίζονται στο ακρωνύμιο AIDA  τα επίπεδα του οποίου ερμηνεύονται ως εξής:

A attention, στο πρώτο στάδιο το επικοινωνιακό μήνυμα πρέπει να τραβά την προσοχή.

I interest , στο δεύτερο στάδιο πρέπει να έχει ενδιαφέρον.

D desire , στο τρίτο στάδιο να δημιουργεί την επιθυμία του στρατηγικού μας διακυβεύματος.

A action, στο τελευταίο στάδιο το μήνυμα «ζητά», παρακινεί σε δράση , σε αγορά , σε ανάπτυξη σχέσης.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου, επικοινωνιολόγος.

Σωματική Επικοινωνία 2. Γλώσσα του σώματος.

Ιδανική προσωπικότητα :

 • Ξεχωριστή ακτινοβολία η οποία μας κάνει αναγνωρίσιμους .
 • Συνδυάζουμε αρμονικά τις 5 συνιστώσες του διαραγματευτή :
 • Γνώσεις .
 • Θέληση .
 • Εμφάνιση .
 • Επικοινωνιακή ικανότητα .
 • Ψυχοσωματική εμπειρία .
 • Συνολικό παρουσιατικό .
 • Θέτει υψηλούς στόχους .
 • Έχει πίστη .
 • Σέφτεται μόνιμα θετικά .
 • Έχει όραμα .
 • Προκαλεί θετικά συναισθήματα .

Τι δεν συγχωρούν οι άλλοι σε εμάς :

 • Εμφάνιση μη συμβατή με το κύρος της εταιρείας .
 • Αρνητική αναφορά στον ανταγωνισμό .
 • Υπεροψία και αλαζονεία .
 • Αναξιοπιστία .
 • Υπερβολική οικειότητα ή ψυχρότητα.
 • Ειρωνία .

Συμβουλές :

 1. Το 90% των ανθρώπων επηρρεάζετα από την εμφάνιση μας .
 2. Το 96% επηρρεάζεται από τη συνέργια λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας .
 3. Στοχεύετε πάντα σε ανώτατα κλιμάκια . Σε αυτύς που μπορούν να πάρουν αποφάσεις .
 1. Γνωρίστε καλά τις ανάγκες της επιχείρησης σας .
 2. Να λέτε πάντα κάτι σημαντικό .
 3. Να ξέρετε που και πως να το πείτε .

Εγκέφαλος :

 • 100 δις νευρώνων .
 • Ζυγίζι και ιεραρχεί μηνύματα με ιλιγιώδη ταχύτητα .
 • Εμφάνιση – φωνή – κίνηση σώματος .

Συνιστώσες της επικοινωνίας :

55%

 • Ένδυση .
 • Στύλ .
 • Περιποίηση προσώπου .
 • Μιμμητική , χειρονομίες , χειραψία .
 • Βλεμματική επαφή .

38% 

 • Φωνή – τόνος – ταχύτητα – μελωδία .
 • Αξάν .
 • Καθαρότητα φωνής / παύσεις .

7%

Λεξιλόγιο .

Χαιρετισμός .

Άνοιγμα συζήτησης .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου.

Επικοινωνιολόγος.

Σωματική Επικοινωνία 1. Image Making – Αυτός που κερδίζει τα πάντα .

 • Θυμηθείτε πως σε κάθε επιτυχημένη επικοινωνία πρέπει να έχετε γνω΄μονα το αμοιβαίο συμφέρον .
 • Η επιτυχημένη επικοινωνία :

Image Making – Αυτός που κερδίζει τα πάντα .

Η επιτυχημένη επικοινωνία είναι η γιορτή των αισθήσεων .

 • Χρησιμοποιήστε ισχυρά επιχειρήματα σε χαμηλούς τόνους .
 • Παραδεχτείτε το λάθος σας με θάρρος .
 • Έχετε σκοπό το μέλλον μιας σχέσης και όχι πρόσκαιρα οφέλη .

Συμβουλές :

 • Μην είστε προιοντοκεντρικοί .
 • Να είστε οι σύμβουλοι των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεστε .

Εξωστρεφής :

 • τρόπος με τον οποίο κατευθύνουμε τα ενδιαφέροντα μας και εκφράζουμε τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας .
 • Το άτομο σχετίζεται με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά . 
 • Δημιουργούν εύκολα τις προϋποθέσεις για ανεμπόδιστη επικοινωνία . 
 • Γίνονται αμέσως αντιληπτά από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται , τον τρόπο που κινούνται το περπάτημα τους .

Δημιουργικός :

 • Αυτός που συλλαμβάνει πρωτοποριακούς και ευφάνταστους τρόπους παρακίνησης των συνεργατών του .
 • Δεκτικοί στην αλλαγή 
 • Προσαρμοστικοί .
 • Επίμονοι .

Διαίσθηση :

 • Η ικανότητα αντίληψης των πραγμάτων χωρίς τη συμβολή της λογικής .
 • Μας βοηθά να σκεπτόμαστε εκτός των ορίων .
 • Μας βοηθά να αντιλαμβανόμαστε τον εξωτερικό κόσμο με τρόπο που διαφέρει από τα συνηθισμένα .

Ενσυναίσθηση :

 • Η Ικανότητα του ανθρώπου να ενστερνίζεται τα προβλήματα και τις αναστολές του άλλου και να ενεργεί ανάλογα.

Αυτοπεποίθηση :

 • Η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας η οποία γίνεται αμέσως αντιληπτή .
 • Εκφράζει σιγουριά και εμπιστοσύνη .
 • Χειριζόμαστε με άνεση τις αδυναμίες μας .
 • Σκηνοθετούμε τις ιδέες μας .
 • Κυριευόμαστε από θετικά συναισθήματα τα οποία εξωτερικεύουμε .
 • Οι άλλοι αμέσως αντιδρούν ανάλογα .

Πειθώ :

 • Έχει τελειώσει το μοντέλο της εξουσίας επάνω σε άλλους .
 • Υπάρχει μόνο η πειθώ .
 • Η εμφάνιση και η συμπεριφορά μας αποτελούν βασικό εργαλείο ενίσχυσης των επιχειρημάτων μας .
 • Η αλαζονεία προκαλεί αρνητισμό .
 • Η κατανόηση των άλλων και η μετριοπάθεια απέναντι στις θέσεις του οδηγούν σε αποδοχή .
 • Πρέπει να εκπέμπουμε αξιοπιστία .
 • Τα επιχειρήματα χωρίς το συναίσθημα είναι ανενεργά .
 • Σπανια μπορούμε να αλλάξουμε τη γνώμη κάποιου χωρίς να είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τη δική μας .

Ελκυστικότητα :

 • Συνδυασμός εξωτερικής εμφάνισης με λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία .

Ενθουσιασμός και αυτοεκτίμηση :

 • Με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά πείθουμε .
 • Είμαστε χαρισματικοί .
 • Κερδίζουμε αμέσως τις εντυπώσεις .
 • Δεν κρυβόμαστε πίσω από τίτλους σπουδών οι οποίοι διακοσμούν κυρίως τις κάρτες μας .
 • Αιφνιδιάζουμε διαρκώς με νέες ιδέες .
 • Εκμεταλλευόμαστε αμέσως τις ευκαιρίες .
 • Βλέπουμε τους συνεργάτες μας όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι .
 • Χειριζόμαστε τον χρόνο με τρόπο τέτοιο ώστε να είμαστε μπροστά από τα γεγονότα και όχι πίσω από αυτά .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου.

Επικοινωνιολόγος.

Ανάλυση στρατηγικού σχεδιασμού.

untitled

Το ακρωνύμιο POSTAR μας υποδεικνύει τις φάσεις του στρατηγικού σχε- διασμού:

P ositioning – από πού ξεκινάμε. Objectives – πού θέλουμε να πάμε.

S trategy – πώς θα φτάσουμε στον στόχο.
T actics – πώς θα υλοποιήσουμε τη στρατηγική.

A dministration – Διοίκηση στρατηγικής. R esults – Πώς θα μάθουμε πού φτάσαμε.

1. Positioning–απόπούξεκινάμε

Α. Εσωτερική ανάλυση:

 • Η εταιρεία
  • –  Ποια είναι
  • –  Σε ποιους ανήκει
  • –  Μέγεθος
  • –  Συντηρητική ή καινοτόμος
  • –  Ποια είναι η αποστολή της
 •  Οι αγορές που δραστηριοποιείται
 •  Οι πελάτες της
  Β. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος:
 •  Συμμέτοχοι
 • SLEPT Analysis:
  • –  Social: κοινωνία, τάσεις
  • –  Legal: νομοθεσία
  • –  Εnironmental: περιβάλλον ευρεία έννοια
  • –  Political: πολιτική δομή
  • –  Technological: τεχνολογική υποδομή 2. Objectives–πούθέλουμεναπάμε A. Αριθμητικά δεδομένα. Eάν μια επιχείρηση θέτει στόχο την αύξηση των πωλήσεών της πρέπει να υπάρχει ο αριθμός των επιθυμητών πωλήσεων.

Δοκίμιο A ́

Εταιρική Στρατηγική

 1. Χρονική διάρκεια. Σε ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να επιτευχθούν οι πωλήσεις αυτές.
 2. Εφικτοί. Ο αριθμός αύξησης των πωλήσεων θα πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί.
 3. Αποτελεσματικοί. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της στόχευσης, ο αριθμός της αύξησης των πωλήσεων θα πρέπει να είναι αυτός που έχει τεθεί ή υψηλότερος (οπότε και αναφερόμαστε σε μια εξαιρετική στρατηγική) ή πολύ κοντά στον αριθμό αυτό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες αναφερόμαστε σε αποτελεσματική στόχευση.

3. Strategy–πώςθαφτάσουμεστονστόχο

Η στρατηγική είναι ο κεντρικός πυλώνας στον σχεδιασμό κάθε επιχειρησι- ακού σχεδίου. Οι επιχειρησιακές επιδιώξεις, αλλά και όλοι οι επιμέρους τομείς, θα πρέπει να διαθέτουν σχέδιο για το πώς θα επιτευχθούν τα ζητούμενα.

Ως Overall Plan ορίζουμε τον σύνθετο αρχικό σχεδιασμό που περιλαμβά- νει την κεντρική στρατηγική που διαπερνά κάθε εταιρεία, καθώς και όλες τις επιμέρους δραστηριότητες με τις οποίες ο αρχικός σχεδιασμός είναι απόλυτα συνδεδεμένες.

Κάθε εταιρεία διέπεται από μια κεντρική στρατηγική η οποία ονομάζεται εταιρική στρατηγική και πρόκειται για τη μία και βασική κατεύθυνση η οποία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα με βάση την κερδοφορία.

Κάθε δομικός τομέας της εταιρείας διαθέτει μια αυτόνομη στρατηγική κατεύθυνση, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την εταιρική και ονο- μάζεται λειτουργική στρατηγική και επί της ουσίας οδηγεί τον τομέα (π.χ η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να διαθέτει μια αυτόνομη στρατηγική, απόλυτα όμως συνδεδεμένη με την εταιρική) για το πώς θα δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η λειτουργική στρατηγική εντοπίζει τις ευκαι- ρίες που υπάρχουν στις αγορές και τα μειονεκτήματα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επίσης, μετατρέπει τα πλεονεκτήματα των ανταγωνιστικών εταιρειών σε μειονεκτήματα.

4. Tactics – πώς θα υλοποιήσουμε τη στρατηγική

Οι τακτικές είναι οι δραστηριότητες οι οποίες υλοποιούν τη στρατηγική. Είναι βασικό και δομικό χαρακτηριστικό η υλοποίηση της στρατηγικής, καθώς,

61

Δοκίμιο A ́

62

Κεφάλαιο 4

εάν ο σχεδιασμός της στρατηγικής μείνει στη θεωρία, δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικότητα.

Για παράδειγμα, το 2009 η κυβέρνηση του Ομπάμα προσέλαβε εξειδι- κευμένους συμβούλους υλοποίησης στρατηγικής, καθώς παρατηρήθηκε το φαινόμενο της αναποτελεσματικότητας, ενώ υπήρχαν πολλαπλά στρατηγικά σχέδια τα οποία δεν υλοποιούνταν.

Όλες οι τακτικές πρέπει να απόλυτα συνδεδεμένες με τη στρατηγική και να μην παρεκκλίνουν καθόλου, καθώς εάν συμβεί αυτό το φαινόμενο δεν οδηγούμαστε προς υλοποίηση της στρατηγικής αλλά ξεφεύγουμε σε άλλους δρόμους, διοχετεύοντας λανθασμένα μηνύματα. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία έχει ως στρατηγική της την ποιότητα των προϊόντων της, δεν εγκρίνει καμιά δράση (τακτική,) η οποία φεύγει από τη στρατηγική. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να εγκρίνει δραστηριότητες μείωσης του κόστους, εάν αυτές απαιτούσαν μείωση της ποιότητας.

5. Administration–Διοίκησηστρατηγικής

Η διοίκηση της στρατηγικής είναι η διαδικασία, ελέγχου, συντονισμού και υλοποίησης της στρατηγικής. Λειτουργεί με ενεργοποίηση των προγραμ- μάτων, των προϋπολογισμών και όλων των απαραίτητων λειτουργιών προς ολοκλήρωση του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού.

Η εταιρική στρατηγική διοικείται από τα ανώτατα στελέχη, η λειτουργική στρατηγική από τους μάνατζερ των αντίστοιχων τομέων και τους υπεύθυνους των προγραμμάτων. Τα προγράμματα είναι οι λειτουργίες που ολοκληρώνουν ένα σχέδιο, έχουν αρχή, τέλος και χρονοδιαγραμματικό άξονα στον οποίο τοποθετούνται οι ενέργειες του προγράμματος.

Για παράδειγμα, ένας οργανισμός κατόπιν επιχειρησιακής έρευνας εντο- πίζει τις κακές σχέσεις που διατηρεί με τον Τύπο. Τότε θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ένα πρόγραμμα, γνωστό ως Media Relation, μέσα στο οποίο θα υπάρξουν πολλές ενέργειες απόλυτα στοχευμένες που θα αλλάξουν τον δείκτη κακής δομής και κακών σχέσεων με τους δημοσιογράφους.

Κάθε πρόγραμμα έχει ανάγκη από έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό, δηλαδή εγκεκριμένα ποσά για την ολοκλήρωσή του. Τα ποσά αυτά πρέπει να μπορούν να αποφέρουν πολλαπλάσια ποσά με την ολοκλήρωση του προγράμματος για το οποίο δαπανήθηκαν.

Για παράδειγμα, η General Motors, το 2000, σχεδίασε ένα τετραετές πρό- γραμμα (2000-2004), ύψους 4,3 δισεκ. δολαρίων για να επεκτείνει τη σειρά

Δοκίμιο A ́

Εταιρική Στρατηγική

των αυτοκινήτων Cadillac ώστε να γίνουν πιο σπορ, με πιο προχωρημένο στυλ, και στόχο να μειώσει τον ηλικιακό μέσο όρο των αγοραστών της (Μ.Ο. έως τότε 67 έτη) αυξάνοντας τις πωλήσεις της σε νεαρότερες ηλικίες.

6. Results–Πώςθαμάθουμεπούφτάσαμε

Η αποτελεσματικότητα είναι η διαδικασία παρακολούθησης υλοποίησης της στρατηγικής, ώστε να συγκρίνονται η απόδοση με τη στόχευση. Οδηγεί σε διορθωτικές κινήσεις επί της στρατηγικής και επίλυση των όποιων προ- βλημάτων μπορεί να προκύπτουν.

Η στρατηγική πρέπει να βελτιώνει την απόδοση της εταιρείας. Οι μάνατζερ ελέγχουν και συγκρίνουν διαρκώς την πορεία υλοποίησης της στρατηγικής. Σε πολλές περιπτώσεις αξιολόγησης της υλοποίησης της στρατηγικής έχουν εντοπιστεί αδύνατα σημεία τα οποία μπορούν να ενισχυθούν με τις κατάλ- ληλες διορθώσεις, σε βαθμό που να μην κινδυνεύσει καθόλου η στρατηγική και αντιθέτως να εφαρμοστούν νέες καινοτόμες διαδικασίες.

Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις.

Προσέγγιση της  Έννοιας των Δημοσίων Σχέσεων

Για την αγορά ενός αυτοκινήτου θα επηρεαστείτε περισσότερο από μια διαφημιστική καταχώριση ή από αυτά που θα σας πει για το αυτοκίνητο ένας φίλος σας;

Το πιθανότερο είναι πως θα επηρεαστείτε πιο πολύ από τα λεγόμενα του φίλου σας. Η πειθώ επομένως από το περιβάλλον του καταναλωτή είναι μια αξιόπιστη πηγή.

Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν το πλαίσιο γύρω από τον οργανισμό και τα πρόσωπα, ώστε να μπορεί να ασκηθεί από πλευράς τους η πειθώ που απαιτείται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το πλαίσιο των ιδεών, των ενεργειών και των μεθόδων, που καθιστούν την επιχείρηση, τον οργανισμό και τον ίδιο τον άνθρωπο πιο κοινωνικούς και ευσυνείδητους και παράλληλα τους εφοδιάζουν με ήθος, αξίες και σεβασμό προς την ανθρώπινη προσωπικότητα. Ξεχωρίζουν από κάθε άλλη επικοινωνιακή τακτική, γατί δε στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο κέρδος και τα εμπορικά πλεονεκτήματα, αλλά κοιτούν κατευθείαν μέσα στον συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα πεδίο αγάπης και συνεργασίας μεταξύ των ατόμων, των κοινωνιών και των λαών.

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το λειτούργημα και ταυτόχρονα η επιστήμη που μπορούν να δώσουν στον κόσμο όλες τις λύσεις για μια αληθινή επικοινωνία.

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων αναγνωρίζουν και σέβονται το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που διακηρύσσει την πίστη στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, στην αξία και στην αξιοπρέπεια της ανθρώπινης προσωπικότητας και με την εφαρμογή των προγραμμάτων των Δημοσίων Σχέσεων οδηγούν την επικοινωνία σε δρόμους ανθρώπινους και κοινωνικούς.

Η συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων σε κάθε επίπεδο της ζωής είναι ο θεμέλιος λίθος για την οικουμενική ευημερία και πρόοδο. Κοινωνίες που συνεργάστηκαν, πραγματοποίησαν θαυμαστά έργα, ενώ λαοί και άνθρωποι που οδηγήθηκαν στη σύγκρουση, δημιούργησαν τεράστια κενά στην εσωτερικότητά τους, οπισθοδρόμησαν και έχασαν την ευτυχία τους, βασικό συστατικό της καλής υγείας και της ζωής του ανθρώπου.

Από το Βιβλίο, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Στρατηγική και Εκτέλεση. Γιώργος Παπατριανταφύλλου. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης 2008.

Ποιοτική έρευνα.

Ποιοτική Έρευνα

Η ποιοτική έρευνα εντάσσεται στον τομέα των κοινωνικών ερευνών. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση με στόχευση και προσδοκία απαντήσεων συγκεκρι- μένων ερωτημάτων.

Η ποιοτική έρευνα προσφέρει πλούσιο υλικό σε σχέση με το ψυχογρα- φικό προφίλ των καταναλωτών, αλλά και την αποτύπωση και κατανόηση των τάσεων στην κοινωνία και πώς αυτές διαμορφώνουν το σκεπτικό και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Στην ποιοτική έρευνα προσπαθούμε να καταλάβουμε τις συνήθειες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου και όχι μόνον τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά του. Στην ποιοτική έρευνα δεν μας απασχολεί μόνον η γνώση της στάσης και της συμπεριφοράς, αλλά απαιτείται η σαφής αποκωδικοποίηση των μηχανισμών που συντέλεσαν στη διαμόρφωσή τους.

Μια ποιοτική ερευνητική διαδικασία περιλαμβάνει όμως και αριθμητικά στοιχεία. Ένα κλασικό παράδειγμα ποσοτικής έρευνας είναι οι πολιτικές δημο- σκοπήσεις. Εάν αυτή την Κυριακή είχαμε εκλογές, το ένα κόμμα θα λάμβανε το… % των ψήφων, το δεύτερο κόμμα το… % κ.ο.κ. Η ποιοτική έρευνα δεν μελετά το πόσοι (στο παράδειγμα της πολιτικής δημοσκόπησης) θα ψήφιζαν το ένα ή το άλλο κόμμα, αλλά γιατί οι ψηφοφόροι θα ψήφιζαν το ένα ή το άλλο κόμμα. Δηλαδή, διερευνά τη νοοτροπία, το σκεπτικό, τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις και τις τάσεις της κοινής γνώμης.

Η ποιοτική έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μορφή ομαδικής συζήτησης (focus group) ή ατομικής συνέντευξης (depth interview). Στις ομαδικές συνεντεύξεις αναπαρίσταται η κοινωνία με το δείγμα της.

Η σημαντικότητα των διαμορφωτών της κοινής γνώμης

από το βιβλίο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου, Εταιρική Εικόνα, εκδόσεις Σταμούλης 2011.

Η σημαντικότητα των διαμορφωτών της κοινής γνώμης

Οι άνθρωποι που επηρεάζουν τον περίγυρό τους απολαύουν ιδιαίτερης αποδοχής από την κοινωνία. Επηρεάζουν τους συναδέλφους, τους φίλους την οικογένειά τους για πολλά θέματα – από το τι να αγοράσουν ή πού να πάνε διακοπές μέχρι το τι να ψηφίσουν. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 45 χρόνια, είναι οικογενειάρχες, άντρες και γυναίκες, μερικοί έχουν αποκτήσει και κάποια περιουσία, οι περισσότεροι είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και επαγγελματικά αποκαταστημένοι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχουν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλή θέση στην εταιρεία τους. Είναι άνθρωποι που ακούν και ακούγονται, γνωρίζουν πολλούς ανθρώπους, διαδίδουν τα νέα σε πολλούς ανθρώπους, έχουν την ικανότητα να περιορίζουν ή να επιταχύνουν τις εξελίξεις, θεωρού- νται άνθρωποι-κλειδιά. Αφιερώνουν πολύ χρόνο ασχολούμενοι με τα κοινά. Παρακολουθούν κάθε συγκέντρωση της κοινότητας, εξυπηρετούν κόσμο, πολλές φορές αλλάζουν και το πρόγραμμά τους. Έχουν πολλές γνωριμίες σε διάφορα επίπεδα, έχουν επαφή με πολιτικούς, το σπίτι τους είναι πάντα ανοιχτό, διατηρούν φιλικές σχέσεις με όλους. Αυτό τους δίνει πρόσβαση στις απόψεις πολλών διαφορετικών ανθρώπων για θέματα κοινωνικά, πολιτικά ή θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Ενημερώνονται για τα πάντα κάτι που δεν συμβαίνει με τους υπόλοιπους πολίτες, διαβάζουν εφημερίδες και περιοδικά, ακούν ραδιόφωνο, βλέπουν τις ενημερωτικές εκπομπές στην τηλεόραση και γενικώς παρακολουθούν τα πάντα. Είναι ανήσυχα μυαλά που αντιλαμβάνονται γρήγορα τα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Δίνουν μεγάλη σημασία στα δικαιώματα του πολίτη, αλλά πιστεύουν και στην αξία της κοινό- τητας. Αισθάνονται, για παράδειγμα, ότι έχουν μια ευθύνη παραπάνω έναντι των γειτόνων ή της κοινότητας πέρα από την τυπική.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις μελετούν πολύ προσεκτικά αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Μελετούν τις συνήθειές τους – τι βλέπουν, τι ακούνε, τι διαβάζουν. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι απόψεις και η πολιτική κάθε εταιρείας πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτούς.

Οι επιχειρήσεις, που θέλουν να αποσπάσουν την προσοχή των κατανα- λωτών με επιρροή, πρέπει να ξεκινούν προσφέροντάς τους σωστή, υψηλής ποιότητας ενημέρωση. Αυτή η ενημέρωση μπορεί να διοχετευθεί μέσα από τον Τύπο, όχι με τη μορφή διαφήμισης, αλλά με τη μορφή ενός άρθρου σε μια εφημερίδα ή ενός αφιερώματος, μιας παρουσίασης σε ένα περιοδικό. Όταν

καταλήγει κανείς σε μια διαφήμιση, καλό είναι αυτή η διαφήμιση εκτός από ενημερωτική, εκτός δηλαδή από το να προσφέρει μια νέα πληροφορία, να είναι και διασκεδαστική.

Η επικοινωνία με αυτούς που επηρεάζουν

Ανοίξτε την πόρτα στην κριτική! Η κριτική κατά κανόνα προέρχεται από συνειδητούς, ενημερωμένους καταναλωτές. Οι περισσότεροι όταν είναι δυσαρεστημένοι κάνουν κάτι γι’ αυτό. Επιστρέφουν το προϊόν ή παραπο- νιούνται στη διεύθυνση. Το λένε σε όλους τους γνωστούς τους, συγγενείς και φίλους, και σταματούν να αγοράζουν το προϊόν ή την υπηρεσία. Γράφουν γράμματα, στέλνουν e-mail. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να προσπα- θήσετε να αποφύγετε την κριτική τους. Το αντίθετο, να προσπαθήσετε να επωφεληθείτε ή, τουλάχιστον, να προσποιηθείτε ότι επωφελείστε. Δείξτε ότι παίρνετε στα σοβαρά τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας ή στην άλλη άκρη της γραμμής.

Αποκτήστε επαφές με την κοινότητά σας. Ένας τρόπος να κερδίσετε την εύνοια των σημαντικών ανθρώπων είναι να δραστηριοποιηθείτε προς έναν κοινωφελή σκοπό. Για παράδειγμα, στη δημιουργία ενός γηπέδου ή στη δια- φύλαξη ενός χώρου με πράσινο. Ακόμα και με το να υποστηρίζετε την ομάδα των προσκόπων της περιοχής σας. Οι ενέργειες «καλών σκοπών» γενικότερα κερδίζουν την εύνοια των δραστήριων πολιτών και καλλιεργούν το έδαφος για να χωρέσει και η καμπάνια του μάρκετινγκ, στη συνέχεια. Όταν το προϊόν είναι κακής ποιότητας, βεβαίως, καμιά καμπάνια δεν το σώζει. Ενέργειες όμως, όπως οι ανωτέρω, κάνουν τη διαφορά όταν ο πελάτης καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο προϊόντα ίδιας τιμής και ποιότητας. Πολλοί πολίτες θα θελήσουν να αλλάξουν μάρκα προκειμένου να συμβάλουν σε έναν «καλό σκοπό».

Οι καταναλωτές με επιρροή θεωρούν ότι οι σοβαρές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση έναντι τεσσάρων ομάδων: στους καταναλωτές, στους εργαζομέ- νους, στην κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούνται και στους μετόχους. Θέλουν οι επιχειρήσεις να παρέχουν ασφαλή προϊόντα, να προστατεύουν την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, να διαφημίζονται με ειλικρίνεια, να πληρώνουν το μερίδιο των φόρων που τους αντιστοιχεί, να χρεώνουν δίκαιες τιμές και να παρέχουν καλούς μισθούς και προνόμια στους εργαζομένους. Με άλλα λόγια, έχουν την απαίτηση οι εταιρείες να

Η ∆ιαμόρφωση της Εικόνας μέσω της Αλλαγής στον Τρόπο Σκέψης

βάζουν πρώτους τους ίδιους, στη συνέχεια το καλό της χώρας γενικότερα και τέλος και το καλό των μετόχων. Κάντε τη ζωή τους ολοένα και πιο εύκολη Όταν οι άνθρωποι αυτοί μιλούν για μάρκες και επώνυμα προϊόντα, συνήθως τους ενδιαφέρει κατά πόσον κατάφεραν να διευκολύνουν τη ζωή τους. Δια- μορφώνουν σε σημαντικό βαθμό εικόνα για τα προϊόντα. Πώς τους βοήθησαν να γλιτώσουν χρήματα, κατά πόσο έπιασαν τα λεφτά τους τόπο. Είναι πολύ συχνά διατεθειμένοι να πληρώσουν και παραπάνω για να διευκολύνουν τη ζωή τους. Δεν είναι παρορμητικοί στις αγορές τους και δεν τους ενδιαφέρουν οι επώνυμες μάρκες για λόγους κύρους. Αγοράζουν μάρκες που γνωρίζουν και εμπιστεύονται.

Παρακολουθήστε το πείραμα «Σύνδρομο του δρος Φοξ» για να αντιλη- φθείτε τη δύναμη της πειθούς από έναν άνθρωπο που επηρεάζει τη σκέψη βάσει της ιδιότητάς του.

Κλινικοί ψυχολόγοι πραγματοποίησαν πείραμα που έμεινε γνωστό στην ιστορία ως Σύνδρομο του δρος Φοξ. Ένας ηθοποιός παρουσιάστηκε σε ένα συνέδριο εκπαιδευτικών ως ειδικός σε θέματα εφαρμογής των Μαθη- ματικών στην Ανθρώπινη Συμπεριφορά. Το ψευδώνυμό του ήταν δρ Μάρι- ον Φοξ και έδωσε μια εντελώς ανυπόστατη διάλεξη με θέμα «Η θεωρία των παιγνίων στις ιατρικές σπουδές». Από τους κλινικούς ψυχολόγους δόθηκε έμφαση στον τρόπο εκφώνησης που ήταν ζεστός με χιούμορ και έξυπνους νεολογισμούς. Με το τέλος της ομιλίας μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ερωτηματολόγια για να αξιολογήσουν τον δρ Μάριον Φοξ. Οι απαντήσεις ήταν πως πρόκειται για έναν ιδιοφυή επιστήμονα που έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση, ίσως λίγο υπερβολικά διανοουμενίστικη αλλά ιδιαίτερα διαφωτιστική για το έργο τους με μεγάλη ουσία.

Πραγματοποιήθηκε έρευνα σύμφωνα με την οποία εξετάστηκαν δώδεκα διαφορετικές επιλογές καταναλωτών που αφορούσαν εκδρομικούς προ- ορισμούς, κινηματογραφικές ταινίες, αγορά αυτοκινήτου και διακόσμηση σπιτιού. Στην κατηγορία «πηγή ενημέρωσης», «οι φίλοι», η «οικογένεια» και οι «άλλοι» συγκέντρωσαν τους περισσότερους βαθμούς, ενώ καθοριστικός παράγοντας επιλογής για τους ερωτώμενους είναι η φήμη που περιβάλλει τις πιο πάνω κατηγορίες, ενώ δήλωσαν πως δεν επηρεάζονται καθοριστικά από τη διαφήμιση των υπηρεσιών αυτών.

Το μυστικό είναι να μην υποτιμά κανείς ποτέ τη νοημοσύνη του κατανα- λωτή, το επίπεδο του δείκτη νοημοσύνης του. Οι εταιρείες που υπερβάλλουν στα προτερήματα του προϊόντος ή των υπηρεσιών τους και παρουσιάζουν άδικες ή παραπλανητικές συγκρίσεις, αργά ή γρήγορα γίνονται αντιληπτές και χάνουν έδαφος, τουλάχιστον ανάμεσα στους ανθρώπους για τους οποί- ους μιλάμε. Το ίδιο ισχύει και για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Η επικοινωνία μιας επιχείρησης πρέπει να συνδέεται πάντα στο μυαλό του καταναλωτή με ειδικές, υψηλού επιπέδου εκπομπές ή περιοδικά και εφημερίδες.

Τα 10 πεδία ελέγχου, για τη συνεργασία σας με εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων.

Όταν πρόκειται να συνεργαστείτε με εταιρεία επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, ελέγξτε εάν και κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις στα ακόλουθα πεδία:

 • Ποιά είναι η εμπειρία σε εφαρμογή Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων, των συβούλων που διευθύνουν την εταιρεία.
 • Ποιά είναι η φήμη και τι λέγεται για τους ιδιοκτήτες αλλά και για τα στελέχη που θα αναλάβουν το δικό σας project.
 • Την ποιότητα των συνεργατών που έχουν εμπιστευτεί την εταιρεία ως πελάτες της.
 • Τα επιτεύγματα που η εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων έχει πετύχει για τους συνεργάτες της.
 • Την ποιότητα των εγκαταστάσεων και των γραφείων της.
 • Το επίπεδο του Site και της ηλεκτρονικής της εικόνας.
 • Την ποιότητα εξυπηρέτησης των συνεργατών της εταιρείας, απο το τηλεφωνικό κέντρο έως τον Διευθύνων Σύμβουλο.
 • Διαπιστώστε έγκαιρα εάν λειτουργεί η εταρεία με στρατηγικό σχεδιασμό και αν προηγείται των εργασιών της έρευνα.
 • Το σύνολο της εικόνας, ανθρώπων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
 • Τη σαφήνεια των υπηρεσιών της.

Παπατριανταφύλλου Γιώργος

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Μέλος του ΔΣ της ΕΕΔΣ (Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων)

Συγγραφέας των βιβλίων «Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων» εκ.Σταμούλης 2008 κ’ «Εταιρική Εικόνα» εκ. Σταμούλης 2011.

Δημόσιες Σχέσεις. Η επιστήμη.

Ο τομέας των Δημοσίων Σχέσεων , ειδικά στη χώρα μας είναι παρεξηγημένος .

Η κακή εικόνα της επιστήμης αυτής δεν υπάρχει μόνο μεταξύ των απλών πολιτών οι οποίοι δεν εργάζονται στον τομέα αυτόν ή σε συγγενή τομέα της επικοινωνίας αλλά και στους περισσότερους “δήθεν” επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων .

Η αναφορά των Δημοσίων Σχέσεων ταυτίζεται εκ θεμελίων λανθασμένα με την εργασία των ανθρώπων που βρίσκονται στις εισόδους των νυχτερινών κέντρων ή ακόμα και με αυτούς που έχουν πολλές γνωριμίες .Συχνά μάλιστα θα συναντήσετε το φαινόμενο του ανθρώπου που προβάλλει με υπερηφάνεια τις γνωριμίες του να αναφέρει τη φράση “…… κάνω Δημόσιες Σχέσεις …” . Η φράση αυτή να σας οδηγεί αυτόματα στο συμπέρασμα πως δεν έχει απολύτως καμμία σχέση με το επάγγελμα και την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

Η κακή εικόνα των Δημοσίων Σχέσεων οφείλεται κυρίως στην ελάχιστη γνώση που υπάρχει για την επιστήμη αυτή, ακόμα και απο επαγγελματίες του χώρου . Πόσοι γνωρίζουν πως ο Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων παγκοσμίως, συγγράφηκε στην Αθήνα το 1965 , στο Παγκόσμιο συνέδριο της IPRA και είναι γνωστός ως Κώδικας των Αθηνών ;
Οι δήθεν “επαγγελματίες” των Δημοσίων Σχέσεων ( οι οποίοι κυρίως περιφέρονται σε ευτελούς περιεχομένου τηλεοπτικές εκπομπές ή εμφανίζονται ως στυλάτοι εκπρόσωποι των Δημοσίων Σχέσεων ) δεν έχουν απολύτως καμμία σχέση με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων και αντιθέτως παραφράζοντας τον επαγγελματικό όρο Public Relations , θεωρούν πως οι γνωριμίες , το χαμόγελο και οι φωνές , είναι οι σωστές Δημόσιες Σχέσεις .Επίσης τοποθετούν πάντα τη δική τους προβολή υψηλότερα από οποιαδήποτε δήθεν “επαγγελματική” δράση έχουν αναλάβει .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη η οποία «γέννησε» όλες τις εφαρμογές του σύγχρονου management .

Υπάρχουν ως επιστήμη από τις αρχές της δεκαετίας του 1900 και διδάσκεται στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης από το 1923 .

Στον πηρύνα των Δημοσίων Σχέσεων , βρίσκεται το Ήθος .

Οι Δημόσιες Σχέσεις δομικά και στρατηγικά δημιουργούν Ανθρώπινες Σχέσεις εμπιστοσύνης .

Οι πέντε βασικές αξίες των Δημοσίων Σχέσεων είναι : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ :

1. Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη των κλάδων της ψυχολογίας , της κοινωνιολογίας και των ανθρωπιστικών επιστημών .
2. Για το ποιός είναι επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων και πως ορίζεται με ακρίβεια η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων ορίζεται με σαφήνεια από όλα τα επαγγελματικά και επιστημονικά σωματεία παγκοσμίως και από το επιβλέπων αυτά IPRA – www.ipra.org
3. Επιβάλλεται και εκτιμώ πως σύντομα θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας η θεσμοθέτηση του επαγγέλματος ώστε την επαγγελματική ταυτότητα του συμβούλου των Δημοσίων Σχέσεων να κατέχουν μόνο πιστοποιημένοι επαγγελματίες .
4. Δράση Δημοσίων Σχέσεων είναι μόνο και μόνο αυτή που έχει σχεδιαστεί στρατηγικά , δηλαδή ΕΡΕΥΝΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΔΡΑΣΗ .
5. Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων καθιερώνει την αξιακή βάση σε κάθε επιχείρηση , δηλαδή των κώδικα των ανθρωποκεντρικών αξιών που κάθε οργανισμός οφείλει να εντάσσει στη δομή του και να υπηρετεί με συνέπεια .

Όραμα δικό μου και της ερευνητικής – επιστημονικής μου ομάδας είναι :

Να εργαστούμε με Ήθος και Πάθος ώστε να συνεργαστούμε με επαγγελματίες αντάξιους του ήθους και του κοινωνικού βάθους των Δημοσίων Σχέσεων για την άρτια εφαρμογή της επιστήμης μας .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

•Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν την εικόνα αυτή ώστε να επιδιώκουν οι ομάδες κοινού τη συνεργασία με τον οργανισμό. Δημιουργούν αρμονικές σχέσεις μεταξύ των στελεχών αυξάνοντας την αποδοτικότητα τους.

•Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ένας τομέας δράσης της διοίκησης, που με συγκεκριμένες ενέργειες βελτιώνουν την εικόνα ενός ατόμου μίας επιχείρησης ή ενός προϊόντος. Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι στην ουσία η εγγύηση πως θα φτάσει το κατάλληλο μήνυμα στο κοινό που στοχεύουμε. Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος.

•Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το τμήμα αυτό στην επιχείρηση που επηρεάζει άμεσα την κοινή γνώμη, αλλά και μεταφέρει τα μηνύματα αυτής στα τραπέζια των συναντήσεων των στελεχών.

Προσεγγίσεις :

•Οι Δημόσιες Σχέσεις ενισχύουν το κύρος του οργανισμού. Οι Harlow & Jerkins αναφέρουν με πολύ απλό αλλά εύστοχο τρόπο τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις: «ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ».

•Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν και διατηρούν θετικές σχέσεις με τους δημοσιογράφους, τα στελέχη, με την κοινωνία, με τους επενδυτές και με κάθε κοινωνική ομάδα στην οποία απευθύνει μηνύματα ο οργανισμός. Τα τμήματα των Δημοσίων Σχέσεων εισπράττουν και μεταδίδουν πληροφορίες.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

•Το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

ΕΕΔΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

•Η οργανωμένη και συνεχής προσπάθεια θεμελίωσης και διατήρησης καλής θέλησης και αμοιβαίας κατανόησης, ανάμεσα σε μία επιχείρηση και το κοινό της.

INSTITUTE OF PUBLIC RELATIONS-IPR

•Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία λειτουργία κατευθύνσεως με χαρακτήρα σταθερό και οργανωμένο, που με αυτήν μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός, προσπαθεί να επιτύχει και να διατηρήσει την κατανόηση, τη συμπάθεια και τη συνδρομή όλων εκείνων με τους οποίους σχετίζεται ή πρόκειται να σχετιστεί.

International Public Relations Association.1959.

Οι γνωριμίες δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις . Ούτε και η δωρεάν διαφήμιση είναι Δημόσιες Σχέσεις .
Πολλοί λένε πως ασχολούνται με τις Δημόσιες Σχέσεις , ελάχιστοι όμως είναι σε θέση να εξηγήσουν τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις .
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων

Μελετήστε τις πραγματικές δραστηριότητες του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων , άρθρο 3 .

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το έργο του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων συνίσταται:

Α/ Στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής ανάπτυξης σχέσεων και επικοινωνίας για τις οργανώσεις (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) με τις ομάδες του κοινού που βρίσκονται εκτός αυτών (εξωτερικές Δημόσιες Σχέσεις) και με τις ομάδες του κοινού που βρίσκονται εντός αυτών (εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις).

Β/ Στην εισήγηση, προγραμματισμό και εφαρμογή πρωτοβουλιών κοινωνικής ωφελιμότητας, οι οποίες καταξιώνουν τον κοινωνικό ρόλο των οργανώσεων που προαναφέρθηκαν και συμβάλλουν στην παρουσίαση και προβολή του συνόλου του έργου τους.

Γ/ Στην άμεση αντιμετώπιση και άρση των εμποδίων επικοινωνίας, προς διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής πληροφοριών ανάμεσα στις οργανώσεις που προαναφέρθηκαν και στις εντός και εκτός αυτών ομάδων του κοινού.

Δ/ Στην ανάπτυξη και εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος, με αντικειμενική πληροφόρηση και ελεύθερο διάλογο.

Καταστατικός Χάρτης Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

Ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων νοείται ο ιδιοκτήτης διευθυντής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων προς τρίτους ή ο ελεύθερος επαγγελματίας Δημοσίων Σχέσεων ή ο επαγγελματίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ο οποίος έχει ως κύρια επαγγελματική απασχόληση την εκπόνηση, εισήγηση ή και εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικών και εξωτερικών Δημοσίων Σχέσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

Νοείται ο ιδιοκτήτης ή ο μέτοχος Εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης που διατηρεί και διευθύνει ή συνδιευθύνει ανεξάρτητη και αμιγή επιχείρηση παροχής προς τρίτους και με αμοιβή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων σε ανεξάρτητη – από την κατοικία του ή επιχείρηση τρίτων- επαγγελματική στέγη.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ.

Νοείται ο ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος μόνος ή συμμετέχων σε κοινοπραξία συμβούλων και έχει ως κύρια απασχόληση του την προς τρίτους και με αμοιβή Δημοσίων Σχέσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (εξαρτημένης σχέσεως εργασίας), νοείται εκείνος που με υπαλληλική σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη διοίκηση δημόσιας υπηρεσίας ή επιχείρησης σε θέματα ή προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων, εσωτερικών και εξωτερικών καθώς και ο προϊστάμενος υπηρεσιακής μονάδας Δημοσίων Σχέσεων, δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού, επιχείρησης κλπ. κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων εσωτερικών και εξωτερικών.

Όσοι απλά εργάζονται σε Γραφεία και υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων γραφεία Τύπου και απασχολούνται σε θέματα των επιμέρους λειτουργιών Δημοσίων Σχέσεων και επομένως δεν κατέχουν θέση στελέχους και δεν έχουν γενική θεώρηση και ευθύνη του έργου των Δημοσίων Σχέσεων Δεν πληρούν την ιδιότητα του Συμβούλου των Δημοσίων Σχέσεων.

Καταστατικός Χάρτης της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων. Άρθρο 3.

Public Relations Manager :

Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων διαχειρίζεται και διαμορφώνει την εικόνα και την φήμη του οργανισμού με όλες τις ομάδες κοινού που αυτός επικοινωνεί και δημιουργεί σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος με αυτές.
Επικοινωνεί με όλες τις ομάδες επικοινωνίας της επιχείρησης .
Επιτυγχάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα για την επιχείρηση και ελέγχει το σύνολο της δημοσιότητας.
Συντάσει και αποστέλλει δελτία τύπου για τις δραστηριότητες της εταιρείας αλλά και εκπονεί το στρατηγικό επικοινωνιακό πλάνο του οργανισμού, μελετώντας και ερευνώντας τις ομάδες κοινού και σχεδιάζει το κατάλληλο κάθε φορά πρόγραμμα επικοινωνίας.
Επίσης εκπαιδεύει τις ομάδες των στελεχών πρός υλοποίηση των στόχων. Διατηρεί και ενημερώνει το βιβλίο συμβάντων – Fact Book, στο οποίο καταγράφονται στοιχεία που έχουν σχέση με την άποψη των ομάδων, στοιχεία έρευνας αγοράς, πορεία της εταιρείας διαχρονικά.
Πραγματοποιεί την κοινωνική έρευνα για επιχειρησιακούς λόγους, κυρίως ποιοτική έρευνα.
Μελετά τις τάσεις και τις στάσεις των ομάδων κοινού.
Εισηγείται τον στρατηγικό σχεδιασμό πρός τις ομάδες κοινού.
Είναι αρμόδιος για την εικόνα και την φήμη της εταιρείας.
Εφαρμόζει όλα τα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων.
Σχεδιάζει σενάρια κρίσεων πρός αποφυγή κρίσεων.
Οργανώνει τουλάχιστον μία συνέντευξη τύπου ανά έτος.
Οργανώνει συναντήσεις τύπου.
Σχεδιάζει στρατηγικά όλες τις εκδηλώσεις, αφού διαπιστώνει το γιατί πρέπει αυτές να γίνουν.
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων .

Στη διεύθυνση των Δημοσίων Σχέσεων ηγείται ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων ειδικότητα την οποία μπορεί να συναντήσετε ώς Public Relations Manager ή και ως Communication Manager .

Οι δύο βασικές κατηγορίες επαγγελματιών στις Δημόσιες Σχέσεις είναι :

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων .
Τεχνικός Δημοσίων Σχέσεων .
Ως πρός την άσκηση του επαγγέλματος τρείς είναι οι βασικές κατηγορίες :

In- House : Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων , στέλεχος εντός της επιχείρησης .
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων . Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων . Εργάζεται συμβουλευτικά και συνεργάζεται με πολλές επιχειρήσεις .
Freelance : Εργάζεται εντός ή εκτός επιχείρησης , για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , χωρίς συμβόλαιο ( συνήθως ) ολοκληρώνοντας συγκεκριμένα προγράμματα .
Δραστηριότητες του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .

Eσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις . Επικοινωνεί με τους εργαζόμενους και δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εργαζομένων και αυτών με τη διοίκηση . Μεριμνά ώστε να είναι όλοι οι εργαζόμενοι ενημερωμένοι επί παντός θέματος , της εταιρικής στρατηγικής , του οράματος και της κουλτούρας . Εκπαιδεύει σε επικοινωνιακά θέματα τους εργαζόμενους .
Eταιρική Επικοινωνία : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις ,σχεδιάζει και υλοποιεί όλο το πλαίσιο επικοινωνίας της εικόνας της επιχείρησης .
Media Relations : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , επικοινωνεί με τους δημοσιογράφους , τους αρχισυντάκτες και τα στελέχη των Μέσων Ενημέρωσης . «Χτίζει» σχέσεις εμπιστοσύνης και μεριμνά για τη διάχυση πληροφοριών πρός τα Μέσα Ενημέρωσης σε περιπτώσεις κρίσεων και μη .
Business to Business Communication : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις ,επικοινωνεί και δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με άλλες επιχειρήσεις και τους αθρώπους τους . Με επαγγελματικά ραντεβού , σε εκθέσεις και συναντήσεις σε συνεδριακές εκδηλώσεις – δεξιώσεις – και εκδηλώσεις γενικά .
Public Affairs : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , επικοινωνεί με πρόσωπα της κοινωνίας τα οποία ηγούνται , σωματείων , οργανισμών και πολιτικά πρόσωπα .
Lobbying : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , εκπροσωπεί κλαδικούς φορείς ή και επιχειρήσεις μεμονωμένες και επηρρεάζει τις αποφάσεις της νομοθεσίας πρός κοινό και κοινωνικό όφελος . Πείθει και κάνει προτάσεις .
Κοινωνική Ευθύνη : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , επικοινωνεί με την τοπική κοινωνία / φορείς / ιδρύματα / ακτιβιστικές οργανώσεις και αφού έχει πείσει την επιχείρηση να έχει ενσωματωμένη τη δράση πρός την κοινωνία , πράττει τις κοινωνικές υποχρεώσεις της επιχείρησης η οποία οφείλει να συμβάλει στο καλό των κοινωνιών , να είναι ανθρωποκεντρική .
Investor Relations : Οικονομικές Δημόσιες Σχέσεις . Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις ενημερώνει τους μετόχους αλλά και τα συμετέχοντα κοινά για τα οικονομικά μεγέθη και την οικονομική πορεία της επιχείρησης . Επικοινωνεί με οικονομικούς οργανισμούς – οικονομικούς συντάκτες – επενδυτές .
Strategic Management : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , ερευνά , μελετά και αναλύει τη θέση της επιχείρησης , εντοπίζει προβλήματα και παρατηρεί τις τάσεις και στάσεις της εταιρείας .
Issues Management : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , παρακολουθεί το πολιτικό – κοινωνικό – οικονομικό – τεχνολογικό περιβάλλον .Προετοιάζει για κάθε εξέλιξη την επιχείρηση .
Crisis Management : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , ερευνά και εντοπίζει πιθανά σενάρια κρίσεων . Προετοιμάζει την αντιμετώπιση των πιθανών κρίσεων , διαχειρίζεται επικοινωνιακά τις κρίσεις ( crisis communication management ) .
Publications Management : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις ,σχεδιάζει τις δημοσιεύσεις σε προωθητικό υλικό – site – και προγραμματισμένη επικοινωνία ( διαφημιστικά κείμενα , λεζάντες , κείμενα στα νέα μέσα ( social media ) .
Events Management : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις σχεδιάζει στρατηγικά κάθε εταιρική εκδήλωση , με σαφή αποστολή και στόχο .
Οι Δημόσιες Σχέσεις :

ΔΕΝ είναι Γνωριμίες – χαμόγελα – υποδοχή .
ΔΕΝ είναι δωρεάν διαφήμιση .
ΔΕΝ είναι MARKETING .
ΔΕΝ είναι πάρτι και νυχτερινά κέντρα .
ΔΕΝ είναι συναναστροφή και συζητήσεις με κόσμο .
ΔΕΝ είναι Εθιμοτυπία – δώρα και κλείσιμο ραντεβού .
ΔΕΝ είναι Προώθηση – Πώληση .
ΔΕΝ ανήκουν στο τμήμα MARKETING .
ΔΕΝ είναι μόνο το Δελτίο Τύπου .
ΔΕΝ είναι το Γραφείο Τύπου .
ΔΕΝ είναι ΨΕΥΔΗ .
ΔΕΝ χρησιμοποιούν την κοινωνικότητα ως πρόσθετο πρόγραμμα πρός εντυπωσιασμό .
Οι Δημόσιες Σχέσεις ΕΙΝΑΙ :
ΕΙΝΑΙ : Eφαρμοσμένη επιστήμη της Κοινωνικής Ψυχολογίας .
ΕΙΝΑΙ : Ανάπτυξη Σχέσεων με επιστημονικό τρόπο .
ΕΙΝΑΙ : Η παλαιότερη επιστήμη της επικοινωνίας στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων .
ΕΙΝΑΙ : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .
ΕΙΝΑΙ : Στρατηγικός σχεδιασμός σε κάθε πρόγραμμα , με έρευνα – στρατηγική – στόχο – τακτικές .
ΕΙΝΑΙ : Η επιστήμη η οποία σχεδιάζει τη βάση πάνω στην οποία “χτίζεται” κάθε επιχείρηση και επιχειρηματική δραστηριότητα .
ΕΙΝΑΙ : Οι εξαιρετικές σχέσεις με τις ομάδες επικοινωνίας κάθε επιχείρησης .
ΕΙΝΑΙ : Οι Σχέσεις εμπιστοσύνης .
ΕΙΝΑΙ : Επιστήμη που σε κάθε οργανόγραμμα αποτελεί ανεξάρτητη διεύθυνση και δεν υπάγεται στο τμήμα Marketing . Όποιος υποστηρίζει το αντίθετο δεν έχει καμμία σχέση με την επιστήμη της επικοινωνίας ( δείτε γιατί , εδώ http://bit.ly/Kq8OEO )
ΕΙΝΑΙ : Η εικόνα , η φήμη και οι αξίες που αποδίδουν οι άνθρωποι στους ανθρώπους των επιχειρήσεων .
ΕΙΝΑΙ : Η επιστήμη η οποία κάνει τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους να ξεχωρίζουν για τις αξίες που αντιπροσωπεύουν .
Οι Δημόσιες Σχέσεις παράγουν έργο υποδομής σε κάθε επιχείρηση .

Μία επιχείρηση διαφημίζεται και όταν οι άνθρωποι έρχονται σε αυτήν αντιμετωπίζουν τις κακές συμπεριφορές των ανθρώπων της επιχείρησης με αποτέλεσμα να φεύγουν απογοητευμένοι . Αυτό τοποθετούν οι Δημόσιες Σχέσεις . Την βάση των Αξιών σε κάθε επιχείρηση , δομικά , δηλαδή βαθιά μέσα στην ψυχή της επιχείρησης .

Του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου , είναι ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 και στην Kiss AE. Συγγραφέας των Best Seller βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων, εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα , εκδόσεις Σταμούλης 2011 , μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) .gpappr@gmail.com

Ανεπαρκής Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσης.

Η Επικοινωνιακή Διαχείριση της Κρίσης για τις πυρκαγιές δεν κινήθηκε στους σωστούς άξονες.

Υπήρχαν αρκετές αστοχίες.

Επιθετικογενές ύφος

Έλλειψη ενσυναίσθησης

Ελλιπής ενημέρωση

Ασαφή μηνύματα

Η Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων, απαιτεί:

 • εξειδικευμένο στέλεχος με υψηλή εξειδίκευση στην επικοινωνία και τη διαχείριση κρίσεων
 • διατήρηση ψυχραιμίας
 • ενσυναίσθηση
 • καλή επικοινωνία και ανάπτυξη σχέσεων
 • διάχυση πληροφοριών
 • παρουσιάσεις με παράθεση στοιχείων

Οι Δημόσιες Σχέσεις  δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνη ς και ήθους με τα  ΜΜΕ , τα οποία επιδιώκουν αμέσως με το ξέσπασμα μίας κρίσης ( ακόμα και στο στάδιο των φημών ) να αποσπάσουν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν .

Η αποτελεσματική επικοινωνία των Συμβούλων στις Δημόσιες Σχέσεις με τους δημοσιογράφους διευκολύνει τη διαχείριση της κρίσης .

Οι Φήμες .

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις γνωρίζει πως το φαινόμενο της φημολογίας και του ψιθυρισμού , πυροδοτούν τις κρίσεις και τις διευρύνουν .

 Για τις Δημόσιες Σχέσεις η ακριβής μετάδοση των γεγονότων και η συνεχής ροή των πληροφοριών είναι απαραίτητη λειτουργία η οποία κατευθύνεται δραστικά υπέρ της μείωσης των φημών και των ψιθύρων .

Σταδιακά μειώνονται ο πανικός και διασώζεται η εικόνα και η φήμη του οργανισμού και των προσώπων του .

Ο Τρόπος Σκέψης των Δημοσιογράφων .

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις γνωρίζει πως τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι μεταδίδουν γεγονότα τα οποία θεωρούν πως έχουν ενδιαφέρον για το κοινό .

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες για το Δημοσιογραφικό επάγγελμα , αυτά που οι περισσότεροι Δημοσιογράφοι παγκοσμίως επιλέγουν ως σπουδαιότερα γεγονότα προς μετάδοση είναι οι καταστροφές και τα καιρικά φαινόμενα .

Πραγματοποιήθηκε έρευνα –  μία από τις μεγαλύτερες – για το ποιές ειδήσεις ενδιαφέρουν διαχρονικά το κοινό και ο συνδυασμός των καταστροφών και καιρικών φαινομένων είναι αυτά που ανεβάζουν πωλήσεις και αριθμούς θεαματικότητας και ακροαματικότητας.

Την έρευνα πραγματοποίησε το ερευνητικό κέντρο Pew, που συγκέντρωσε 165 έρευνες για τις προτιμήσεις του κοινού σχετικά με τις ειδήσεις, από το 1986 μέχρι το 2007.Συμμετείχαν περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι.

Οι καταστροφές παραμένουν σταθερά πρώτες στο κατάλογο των ειδήσεων , που ενδιαφέρουν πιο πολύ.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνιας, Γκρέγκ Κόμπλι, ο οποίος αναφέρθηκε στα τραγικά γεγονότα με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα : « Οι μεγάλες καταστροφές σε δύο περιοχές στην Ελλάδα, έχουν όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που διδάσκουμε στους φοιτητές μας όταν θέλουμε να περιγράψουμε τα θέματα που αφορούν όλους τους ανθρώπους.Παρόμοιες ειδήσεις είναι οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και το τσουνάμ της Νοτιοανατολικής Ασίας».

Σύμφωνα με την έρευνα , οι ειδήσεις που προτιμούν περισσότερο οι Αμερικανοί πολίτες , είναι :

Καταστροφές 39%

Οικονομικά 34%

Συγκρούσεις 33%

Πολιτικές 22%

Κουτσομπολιά 18%

Διεθνείς 17 %.

Ο Spokes  person .

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων χαρακτιρίζεται Spokesperson ή Informative Manager ή Υπεύθυνος  Ενημέρωσης . Είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένος στην επικονωνία με τα ΜΜΕ και έχει ως αποστολή του την ενημέρωση των δημοσιογράφων αλλά και τη συνεχή ροή πληροφοριών σε περιπτώσεις Κρίσεων .

Η Εργασία του Συμβούλου στις Δημόσιες Σχέσεις στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων  .

Ο Σύμβουλος  στις Δημόσιες Σχέσεις στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων ,  

εκπαιδεύεται διαρκώς στην επικοινωνία με τα ΜΜΕ.

 ΜΕDIA TRAINING .

Πρέπει να είναι προετοιμασμένος για ενδεχόμενο κρίσεων .

Να αντέχει σε σκληρές συνθήκες υψηλότατης πίεσης .

Να μπορεί να διαχειρίζεται τις φήμες .

Να διοχετεύει ειδήσεις στους δημοσιογράφους ώστε αυτοί να ενημερώνουν την κοινή γνώμη .

Να προβλέπει ρεαλιστικά το μέλλον και την εξέλιξη της κρίσης .

Η Εργασία του Συμβούλου στις Δημόσιες Σχέσεις στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων  .

Ο Συμβούλος στις Δημόσιες Σχέσεις στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων  ,

 πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να οργανώσει Συνέντευξη Τύπου μέσα σε λίγες ώρες .

Θα πρέπει να δίνει αποτελεσματικά συνεντεύξεις στα ΜΜΕ κατόπιν σκληρής εκπαίδευσης του ( Media Training ) .

Ο Σύμβουλος  στις Δημόσιες Σχέσεις στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων  έχει προετοιμάσει το χώρο για τις Συνεντεύξεις Τύπου , με συμβόλαια με χώρους ώστε να μπορεί να τους χρησιμοποιήσει κάθε ώρα .

Έχει προετοιμαστεί ώστε να  έχει εγκαταστήσει ειδικό αριθμό κλήσεων ,χρήσεως αποκλειστικά για περιπτώσεις κρίσεων .

Έχει έτοιμο ειδικό φυλλάδιο απαντήσεων σε ερωτήσεις πληγέντων ή ατόμων που δίνουν πληροφορίες .

Έχει προνοήσει για εφεδρικές μονάδες τηλεπικοινωνιών , ώστε εάν καταρρεύσουν οι μονάδες κινητής τηλεφωνίας ( π. χ σε περιπτώσεις σεισμών ) να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας .

Ο Συμβούλος στις Δημόσιες Σχέσεις στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων  .

.

Είναι ηγετική φυσιογνωμία .

Συνεργάζεται ομαδικά και αρμονικά με τους ανθρώπους .

Πραγματοποιεί ασκήσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα , σε σενάρια κρίσεων .

Σχεδιάζει τη στρατηγική της Διαχείρισης και της επικοινωνιακής Διαχείρισης .

Συντονίζει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε αυτά να εργαστούν πρός έξοδο από την κρίση .

Διαθέτει λίστες δημοσιογράφων και ΜΜΕ .

Έχει στη διάθεση του όλα τα στοιχεία των συνεργατών του .

Προσδιορίζει χώρο για έκτακτη συνέντευξη τύπου .

Διασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη επικοινωνία και των Δημοσιογράφων με τον οργανισμό .

Με σεβασμό και ήθος δεν επιτρέπει την παρέμβαση στο εσωτερικό της κρίσης , παρά μόνο των ειδικών ομάδων .

Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους δημοσιογράφους .

Να διασφαλίσει την διοχέτευση των πληροφοριών στην κοινή γνώμη .

Να διαμορφώνει σύντομα , περικτικά σαφή μηνύματα .

Απαντά στα τηλεφωνήματα των δημοσιογράφων .

Δημιουργεί Κέντρο Τύπου .

Προγραμματίζει Συνέντευξη και ενημερώσεις Τύπου .

Ετοιμάζει Δελτία Τύπου σε ξένες γλώσσες .

Διατηρεί Ημερολόγιο επαφών με τα ΜΜΕ .

Δίνει στη δημοσιότητα την έκταση της κρίσης και τους αριθμούς των ζημιών .

Ελέγχει την απόδοση των πληροφοριών από τα ΜΜΕ , πως δημοσιεύονται .

Απαγορευμένη φράση : OYΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ .

Είναι ειλικρινής .

Ο Συμβούλος στις Δημόσιες Σχέσεις στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων  , όσον αφορά τη χρήση του λόγου του .

       Χρησιμοποιεί γλώσσα Απλή .

Κατανοητή .

Σύντομη .

Ειλικρηνής .

Ο Συμβούλος στις Δημόσιες Σχέσεις στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων  .

.

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ :

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποτελεί τον αρμόδιο για το πρωτόκολλο  εισερχόμενων και εξερχόμενων πληροφοριών , ενώ έχει την επιπρόσθετη ευθύνη για την εγκυρότητα των εισερχόμενων και την πειστικότητα των εξερχομένων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζεται ηθικά και με γνώμονα την αλήθεια στην ενημέρωση και την πληροφόρηση .

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαφυλάττει την ειδησεογραφία για τα εθνικά θέματα .

Προστατεύει το κύρος της κυβέρνησης .

Προφύλαξη του προσώπου του πρωθυπουργού.

Σεβασμό των ισορροπιών για την υπεράσπιση των οργάνων και στελεχών.

Πρέπει να γνωρίζει την πολιτική και πληροφοριακά στοιχεία των τομέων.

Να είναι έτοιμος σε 24ωρη βάση.

Να είναι αξιόπιστος .

Δεν πρέπει να συγκαλύπτει.

Να προσέχει την λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία .

Ο Συμβούλος στις Δημόσιες Σχέσεις στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων  .

. Συνέντευξη τύπου.

Ο Συμβούλος στις Δημόσιες Σχέσεις στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων ,

δίνει πληροφορίες στη δημοσιότητα .

Σχεδιάζει τα κατάλληλα μηνύματα .

Επιλέγει τους τρόπους επικοινωνίας .

Ετοιμάζει τα Δελτία Τύπου και τη συνέντυξη τύπου.

Εκτιμά την κατάσταση.

Ελέγχει τις πληροφορίες που διοχετεύονται .

Παρέχει προσωπικό και τηλέφωνα , ώστε να απαντά σε ΜΜΕ και κοινό.

Χρησιμοποιεί γλώσσα απλή και κατανοητή.

Είναι σύντομος .

Δείχνει ενσυναίσθηση .

Δείχνει γνώση .

Είναι ειλικρινής .

Αποφεύγει τους ετυπωσιασμούς .

Είναι ψύχραιμος .

Απαντά σε όλες τις ερωτήσεις .

Τα 5 Cs Του  Συμβούλου στις Δημόσιες Σχέσεις στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων  .

Concern – ανησυχία για το πρόβλημα, για τους ανθρώπους .

Clarity (διαύγεια) – οι οργανισμοί πρέπει να μιλούν ξεκάθαρα.Να εξηγούν την κρίση από την πρώτη της έκρηξη.

Control ( έλεγχος ) – όταν μιλά ο spokesperson στα Media πρέπει να έχει τον έλεγχο της κατάστασης .

Confidence ( εμπιστοσύνη ) – πρέπει να διατηρεί την αυτοπεποίθηση του και να εμπνέει εμπιστοσύνη.

Competence ( ικανότητες / δεξιότητες ) – o spokesperson πρέπει να διαθέτει ικανότητες εξόδου από την κρίση.