Η απλότητα της γνώσης . Σεμινάρια – προτάσεις .

IMG_6855

Σεμινάρια απο τον Γιώργο Παπατριανταφύλλου .

«Παλαιότερα οι μορφωμένοι της κοινωνίας ήταν οι γιατροί – οι δικηγόροι και άλλες παραδοσιακές ειδικότητες . Οι μορφωμένοι του παρόντος και του μέλλοντος είναι αυτοί που συνεχώς μαθαίνουν» καθηγητής Αμερικανικού Πανεπιστημίου .

Αλλαγές οι οποίες γίνονταν σε 20-30 χρόνια τώρα γίνονται σε 2-3 εβδομάδες .

Η γνώση τρέχει με απίστευτα μεγάλες ταχύτητες . Τίτλοι σπουδών είναι ανεπίκαιροι εάν δεν συνοδεύονται απο συνεχή μάθηση .

Εκπαιδεύω περισσότερα απο 15 χρόνια στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων – Δημόσιες Σχέσεις – Ανάπτυξη Σχέσεων – Διαχείριση Αλλαγών – Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – Branding .

Σας προτείνω τα τρία επόμενα σεμινάρια μου καθώς και ένα πρόγραμμα μεγάλο σε διάρκεια και γνώση το οποίο θα σας προσφέρει Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού .

 

Στο Σεμινάριο Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων συνεργάζομαι για πρώτη φορά σε κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το καλό μου φίλο και συν-εισηγητή Νίκο Τράντο – Ψυχολόγο , με τον οποίο παραδίδουμε σεμινάρια ( σε διπλανές αίθουσες πολλά χρόνια ) .

 

 

Αναλυτικά τα σεμινάρια μου :

 

 • Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων– 6 και 7 Οκτωβρίου http://goo.gl/X2FHTL
 • Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις– Νοέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016 http://goo.gl/hQyy3a

 

 

Βιογραφικό Γιώργου Παπατριανταφύλλου – http://goo.gl/Rk6pDz

Αξιολογήσεις πρός εμένα απο φοιτητές μου – http://goo.gl/WOAUR8

 

 

—————————————————–

 

Seminars by George Papatriantafyllou.

 

«Formerly educated society were doctors – lawyers and other traditional specialties. Educated the present and the future are those who continually learn» American University professor.

 

Changes which took place in 20-30 years now done in 2-3 weeks.

 

Knowing runs with incredibly high speeds. Qualifications are obsolete unless accompanied by continuous learning.

 

I train more than 15 years business executives and students in the fields of Business Administration – Public Relations – Relations Development – Change Management – Communications Crisis Management – Branding.

 

I suggest my next three seminars and a program long in duration and knowledge which will offer Diploma in Public Relations in cooperation with the University abroad.

 

In Seminar Developing Communication Skills for the first time I work in a joint training program with my good friend and co-rapporteur Nikos Trad – psychologist, with whom we deliver seminars (in adjacent rooms many years).

 

 

Let my seminars:

 

Public Relations – September 26 http://goo.gl/SxdUVd

Event Planning – October 3 http://goo.gl/3k0puh

Developing Communication Skills – October 6 and 7 http://goo.gl/X2FHTL

Diploma in Public Relations – November 2015 – March 2016 http://goo.gl/hQyy3a

George Biography Papatriantafyllou – http://goo.gl/Rk6pDz

Reviews to me from my students – http://goo.gl/WOAUR8

 

Τα θεμέλια της μεταφυσικής της τεχνολογίας .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου 2014

Ευημερία , πρόοδος και ανάπτυξη είναι η συνεχής ενασχόληση με τις ανθρώπινες ανάγκες .

 

Καμία κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει εάν δεν υπάρξει αλληλεγγύη και κάθε άνθρωπος να προσπαθεί μέσα απο τις πράξεις του και την εργασία του να κάνει καλύτερη την καθημερινότητα των ανθρώπων .

 

Η φιλοσοφία της τεχνολογίας είναι η μεταφορά των καθημερινών μας δραστηριοτήτων εντός των πλαισίων της οργάνωσης και της αυτοματοποίησης που μας επιτρέπει η τεχνολογία μέρα με τη μέρα , λεπτό με το λεπτό όλο και περισσότερο .

 

Αλλαγές οι οποίες γίνονταν σε δεκαετίες πλέον πραγματοποιούνται σε λίγες ημέρες .

 

Η Ανθρωποκεντρική λογική είναι η μόνη Ελπίδα για ευτυχία .

 

Τα δεδομένα και η ανάλυση αυτών μπορούν να προσφέρουν λύσεις και καινοτομία .

 

Κώδικες οι οποίοι είναι πιστή αντιγραφή του φυσικού κόσμου μπορούν να οργανώσουν την καθημερινότητα μας .

 

Ότι πράτουμε σήμερα σε μερικά χρόνια θα γίνεται απο εφαρμογές ή απο τα δίκτυα .

 

Το όραμα της γενιάς αυτής είναι ξεκάθαρο . Λύσεις για τους ανθρώπους μέσω της τεχνολογίας .

 

Η φιλοσοφία και η κουλτούρα της τεχνολογίας είναι μία λογική καθολική – ρεαλιστική και απαραίτητο να κατανοήσουν οι άνθρωποι πως μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία πρός όφελος των ανθρώπων .

 

Η τεχνολογία είναι οργάνωση , καλύτερες συνθήκες ζωής , περισσότερη πληροφόρηση , καλύτερες υπηρεσίες , ταχύτητα , έλεγχος , πρόοδος .

 

Πρώτα πρέπει να οργανωθεί το σχέδιο της οργάνωσης . Να είναι σαφές όπως και η αποστολή της τεχνολογίας .

 

Να μπορεί να “μιλά” στην ψυχή των ανθρώπων και να τους προσφέρει υπηρεσίες που θα αλλάζουν τη ζωή τους για πάντα και πρός το καλύτερο .

 

Τα δίκτυα και η ατομικοποίηση της ζωής μας είναι το απόλυτο μέλλον . Μέσω των εξατομικευμένων ιδιαιτεροτήτων και αναγκών τα δίκτυα θα μπορούν να προωθήσουν κάθε επιθυμία και ανάγκη μας .

 

Οι Αξίες πρέπει να είναι  στη δομή της τεχνολογίας ώστε το αποτέλεσμα να είναι απολύτως  χρήσιμο .

 

 

Κανέναν δεν πρέπει να τρομάζει η εξέλιξη και η πρόοοδος . Το Ανθρώπινο Γένος πάντα άλλαζε και θα συνεχίσει να εξελίσσεται , τόσο ώστε να ……………………………………………..

 

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com , και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

————————————————-

 

The foundations of the metaphysics of technology.

Prosperity, progress and development is the continuous preoccupation with human needs.

No society can prosper unless there is solidarity and any man trying through his actions and his work to make better the daily life of people.

The philosophy of technology is the transfer of our daily activities within the framework of the Organization and automation that allows us the technology day by day, minute by minute more and more.

Changes which were taking place in decades now made in a few days.

The Anthropocentric rational is the only hope for happiness.

The data and the analysis of these can offer solutions and innovation.

Codes which are faithful copy of the natural world can organize our day-to-day life.

They have today in some years will be done by applications or by the networks.

This generation’s vision is clear. Solutions for people through technology.

The philosophy and the culture of technology is a logical universal – realistic and more essential to understand people how they can use technology for the benefit of people.

The technology is set up, better living conditions, more information, better services, speed, control, progress.

First you need to set up the plan of the organization. To be clear as well as the Mission of the technology.

Can «speak» to the soul of the people and to offer them services that will change their lives forever and for the better.

The networks and the atomikopoiisi of our lives is the absolute future. Through personalized particularities and needs the networks will be able to promote our every wish and need.

The values must be in the structure of technology so that the result is absolutely useful.

No need to frighten the evolution and progress. The human race has always changed and will continue to evolve, so so……………………………………………..

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations Programs versions Stamoulis 2008 and corporate image ed. Stamoulis 2011 member of the Board of the EEDS (Greek PR firm/the Scientific Association of public relations in Greece) and a certified instructor by ekepis, supervision of the Ministry of education, culture and sport. He teaches public relations and business administration to business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

He teaches public relations and business administration, the company Careerbuilder http://www.kariera.gr member of international network of Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and helps wider strains to develop their careers. George Papatriantafyllou is in the area of Careerbuilder Business Seminars, since 1999 our Seminars http://goo.gl/b4SIA.

Conducts Lectures and speeches on every type and size organizations, Chambers and businesses, in every town in Greece and Cyprus.

Contact him at: gpappr@gmail.com, and by phone at 6974313052.

Καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων εταιρική , σε επιχείρηση μέσω Social Media .

public relations and social media

Οι ενέργειες των Δημοσίων Σχέσεων , περνούν σε ένα νέο επίπεδο σε κάθε επιχείρηση . Είναι αλλαγές δομικές τις οποίες πρέπει να γνωρίζει και να εξοικειωθεί με αυτές κάθε σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων .

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΟΛΥ το γεγονός πως ότι γίνεται στα Social Media προέρχεται από το κοινωνικό  πεδίο . Δηλαδή εάν ένας χρήστης γράψει εναντίον μίας επιχείρησης π.χ στο Facebook , λόγω μίας κακής του εμπειρίας , κατανοήστε πως η δράση αυτή ξεκινά από το πραγματικό κοινωνικό πεδίο .

Βασικά Χαρακτηριστικά :

 1. H δημοσιότητα των Δημοσίων Σχέσεων παλαιότερα περνούσε από το γραφείο τύπου στον δημοσιογράφο για να δημοσιευθεί . Τώρα περνά αμέσως στο κoινό μέσω των Social Media .
 2. Δεν χρειάζεται υπερέκθεση .
 3. Η επικοινωνία στα Social Media ξεπερνά τα στερεότυπα της διαφήμισης . Είναι πιό άμεση και διαδραστική , καθώς πετυχαίνει διάλογο .
 4. Παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να ανανεώνει τα μηνύματα της συνεχώς .
 5. Δημιουργία εικονικών κοινοτήτων , για συμμετοχή στην επιχειρησιακή σας εμπειρία .
 6. Οδηγεί την επιχείρηση στον χώρο που βρίσκεται το κοινό της .
 7. Δίνεται η δυνατότητα για προβολή μέσω video και πολυμέσων των μηνυμάτων της επιχείρησης σας .

 

Οδηγίες :

 1. Δημιουργήστε μία σελίδα της εταιρείας στο Facebook .Θα μπορείτε να παίρνετε σχόλια .
 2. Σε κάθε δραστηριότητα σας , θα μπορείτε μέσα σε λίγα λεπτά ανάλογα με τα Like να βλέπετε την αποδοχή του κοινού ή το αντίθετο .
 3. Θα δημιουργήσετε ένα δίκτυο «φίλων» τους οποίους θα μπορείτε να ενημερώνετε άμεσα .
 4. Μία καμπάνια δημοσιότητας μέσω Social Media απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή σε ποιό κοινό και γιατί ; ποιό είναι το μύνημα ……..

 

Δυνατότητες στο Facebook με εργαλεία Δημοσίων Σχέσεων  :

 1. Mπορείτε να κοινοποιήσετε στοιχεία τα οποία συντελούν στην εικόνα της επιχείρησης .
 2. Να εντοπίζετε προβλήματα ή απόψεις για την επιχείρηση σας και τις δραστηριότητες σας ή σε περιπτώσεις κρίσεων , από σχόλια στον τοίχο της σελίδας σας .
 3. Πετυχαίνετε δοκιμή κάποιων δραστηριοτήτων ή μελλοντικών σας σχεδιασμών ώστε να έχετε κάποιες πρώτες ενδείξεις .
 4. Λαμβάνετε πληροφορίες για τις δραστηριότητες των φίλων της επιχείρησης , ώστε να εντοπίζετε τάσεις και στάσεις .
 5. Μπορείτε να πετυχένετε άμεσα διάλογο τη στιγμή που το επιθυμείτε με τους συνδεδεμένους
 6. Με την επιλογή «ψάχνω για» μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τις επιθυμίες σας .

 

Μία επιχείρηση στο Facebook με καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων :

 1. Μπορείτε να έχετε δημοσιότητα μέσω του πρφίλ της εταιρείας σας .
 2. Μέσω στοχευμένης επικοινωνίας , αγοράζοντας χώρο και χρόνο .
 3. Δημιουργείστε μία ομάδα ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών της επιχείρησης .
 4. Μπορείτε να δημιουργήστε επαγγελματική σελίδα ή μία εφαρμογή .
 5. Με την εφαρμογή Facebook Conect , μπορείτε ως επιχείρηση να προσκαλείτε χρήστες με ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες σας οι οποίοι προσκαλούν τους φίλους τους .

 

Επιχείρηση και στελέχη Στο LinkedIn , μέσω ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων :

 1. Είναι site Κοινωνικής Δικτύωσης , «εργαλείο» για την επαγγελματική δικτύωση και την επικοινωνία των υπηρεσιών ατόμων και επιχειρήσεων .
 2. Δημιουργείτε το προφίλ της εταιρείας σας παράλληλα με το προσωπικό σας προφίλ .

Ανάλογα με τον όγκο των πληροφοριών που δίνετε αυξάνονται οι πιθανότητες να προσελκύσετε επαγγελματίες με κοινές με εσάς δραστηριότητες .

 1. Μπορείτε να επικοινωνήσετε το site σας και της εταιρείας σας στις «συζητήσεις» με τις ομάδες .
 2. Στο Company Buzz μπορείτε να εντοπίσετε σχόλια για την εταιρεία σας στο Twitter .

 

Eπιχείρηση στο You Tube μέσω ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων  :

 1. To you tube είναι video site .Μπορείτε να προβάλλετε τις υπηρεσίες σας .
 2. Με το you tube insight διαπιστώνετε πόση διεσδυτικότητα έχει η ανάρτηση σας .
 3. Κάθε εταιρεία στα στατιστικά στοιχεία που προσφέρονται στο you tube μπορεί να παίρνει τα δημογραφικά στοιχεία όσων αναζητούν τις αναρτήσεις σας .
 4. Λαμβάνετε σχόλια των χρηστών – επισκεπτών .
 5. Στα hot spots μπορείτε να δείτε πότε έφυγαν από το video σας οι χρήστες και ποιό σημείο επιλέγουν περισσότερο .

 

Επιχείρηση στο Twitter μέσω ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων  :

 1. Διαθέτει τα χαρακτηριστικα ενός sms .Είναι άμεσο και πετχαίνει γρήγορα τον σκοπότης επικοινωνίας του .
 2. Προσλαμβάνετε άμεσα σχόλια για την επιχείρηση σας και τις υπηρεσίες της .
 3. Μπορείτε να διοχετεύσετε μηνύματα για την επιχείρηση σας .
 4. Απαντάτε γρήγορα σε ερωτήματα για την επιχείρηση σας .

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ειδικός Επικοινωνιολόγος – Coacher – Trainer

Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων κ’

Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού .

 

E-mail :gpappr@gmail.com

E-mail :gpappr@icloud.com

Mobile : 6974313052

 

 

 

 

Στο LinkedIn για εύρεση εργασίας και συνεργασίες .

linked in and public relations

 

Το linkedIn διαθέτει διαφορετική φιλοσοφία απο αυτή του Facebook .

Είναι ένα “εργαλείο” για κάθε επαγγελματία .

Οι επιχειρήσεις αναζητούν μέσω του Linkedin στελέχη αλλά και οι εργαζόμενοι μέσω αυτoύ του Social media εργασία και συνεργασίες .

Μέσω του Linkedin μπορείτε να πετύχετε επαγγελματικές συνεργασίες ακόμα και χορηγίες ή κάθε τύπου επαγγελματικές συνέργειες .

 1. Δημιουργήστε το προφίλ σας www.linkedin.com το linkedin επιτρέπει τη δημιουργία προφίλ σε διαφορετικές γλώσσες . Συνδέστε το προφίλ σας και με άλλα social media .
 2. Τοποθετήστε μία καλή και επαγγελματική φωτογραφία . Η εικόνα πάιζει πολύ μεγάλο ρόλο στο συγκεκριμένο δίκτυο .
 3. Μη ξεχάσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας .
 4. Προσθέστε όλα τα επαγγέλματα απο τα οποία έχετε περάσει με αναλυτικές περιγραφές για το κάθε ένα απο αυτά .
 5. Προσθέστε εθελοντικές δράσεις .
 6. Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες – video και παρουσιάσεις στο κομμάτι Projects .
 7. Τα Endorsements είναι οι δεξιότητες τις οποίες έχει κάθε επαγγελματίες . Εάν 50 ακόμα μέλη επιβεβαιώνουν μία συγκεκριμένη δεξιότητα τότε ο επαγγελματίας την κατέχει με την “πιστοποίηση” και άλλων στελεχών .
 8. Τα Recommendations είναι συστάσεις οι οποίες συνοδεύουν εργαζόμενους και προέρχονται απο άλλους επαγγελματίες . Θεωρούνται μία αυθεντική αξιολόγηση και εκτιμάται ιδιαιτέρως απο τους εργοδότες .
 9. Το Infographic είναι ένα κείμενο το οποίο συνοψίζει τις πληροφορίες τις οποίες έχετε καταθέσει .
 10. Στο Search του Linkedin μπορείτε να αναζητήσετε εταιρείες για εύρεση εργασίας ή όποιας άλλης συνεργασίας .
 11. Προσπαθείτε να λαμβάνετε συστάσεις .
 12. Δικτυωθείτε όσο περισσότερο μπορείτε . Όσο περισσότερο δικτυώνεστε τόσο πιό πιθανό είναι να εντοπίσετε ή να εντοπιστείτε απο το εργασιακό περιβάλλον το οποίο επιθυμείτε .
 13. Χρησιμοποιείτε λέξεις κλειδιά του επαγγελματικού σας ενδιαφέροντος .
 14. Χρησιμοποιείστε τις εφαρμογές του Linkedin . Μία απο αυτές linkedin Search Jobs για εύρεση εργασίας εν κινήσει .
 15. Συντάξτε συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα .

Αναλυτικές συμβουλές απο τον ιστότοπο www.fpress.gr

Όταν οι συμβουλές για εξεύρεση μιας θέσης εργασίας έρχονται από την …Ευρωπαϊκή Ένωση, τις λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη. Όλο και κάτι θα γνωρίζουν περισσότερο. Οι επιστήμονες του δικτύου Eures –είναι η ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητας- έχουν καταρτίσει οδηγίες προς ανέργους που θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους να βρουν δουλειά μέσω και του Linked In. Ιδού λοιπόν τα οκτώ λάθη που πρέπει να αποφύγετε.

Το LinkedIn είναι το Facebook των επαγγελματιών και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που σας δίνει την ευκαιρία να δείξετε πόσο ενεργοί και δραστήριοι είστε σε έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο. Ωστόσο, υπάρχουν παγίδες που αν δεν τις αποφύγετε υπάρχει ο κίνδυνος να χάσετε σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης. Δείτε παρακάτω ορισμένα λάθη που πρέπει να διορθώσετε άμεσα στο προφίλ σας.

 1. Δεν έχετε προσθέσει φωτογραφία. Σκεφτείτε ότι, όταν ψάχνετε στις αγγελίες για να νοικιάσετε ένα διαμέρισμα, συνήθως επιλέγετε να δείτε αυτές που συνοδεύονται από φωτογραφίες. Στις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν διάφορες τάσεις όσον αφορά την προσθήκη ή μη φωτογραφίας σε ένα βιογραφικό σημείωμα. Ωστόσο, στο LinkedIn η προσθήκη φωτογραφίας φαίνεται να αποτελεί συνήθη πρακτική παγκοσμίως.
 2. Η φωτογραφία σας δεν είναι επαγγελματική. Μπορεί το LinkedIn να μοιάζει με το Facebook, ωστόσο δεν έχουν την ίδια φιλοσοφία. Συνεπώς, οι κανόνες για τις φωτογραφίες είναι διαφορετικοί. Αποφύγετε την ανάρτηση φωτογραφιών από πάρτι ή φωτογραφιών στις οποίες είναι εμφανές ότι έχει αφαιρεθεί ένα τμήμα τους ή και φωτογραφιών με ανεπαρκή φωτισμό. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ντυθείτε κομψά σαν να επρόκειτο να περάσετε από συνέντευξη και να ζητήσετε από έναν φίλο σας να σας βγάλει μια φωτογραφία. Προσπαθήστε να βγάλετε μια καλή φωτογραφία στην οποία θα δείχνετε αξιοπρεπείς και φιλικοί, αλλά όχι πολύ σοβαροί.
 3. Δεν έχετε συντάξει συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (summary). Πολλοί άνθρωποι ντρέπονται ή νιώθουν αμήχανα να αναρτούν πολλές πληροφορίες στο LinkedIn ή ίσως και να φοβούνται ότι οι άλλοι θα τους σχολιάσουν για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τον εαυτό τους. Είναι καιρός να αφήσετε στην άκρη τις αναστολές σας• ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα δείχνει σε έναν πιθανό εργοδότη ότι έχετε επίγνωση της πορείας σας και γνωρίζετε ποιος είναι ο στόχος σας.
 4. Δεν έχετε προσαρμόσει τη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) του προφίλ σας στο LinkedIn. Σύμφωνα με τον δικτυακό τόπο εύρεσης εργασίας AOL Jobs, πρόκειται για την πιο εμφανή ένδειξη ότι κάποιος είναι νέο μέλος του LinkedIn. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Profile» και επιλέξτε «Edit Profile». Κάτω από τη φωτογραφία του προφίλ σας υπάρχει μια διαδικτυακή διεύθυνση. Επιλέξτε «Edit» και, στη συνέχεια, στην πάνω δεξιά γωνία κάντε κλικ στην επιλογή «Customise your public profile URL». Έχετε υπόψη σας ότι, προσθέτοντας το πλήρες ονοματεπώνυμό σας στο URL, το προφίλ σας θα εμφανίζεται σε περισσότερες αναζητήσεις στο διαδίκτυο, οπότε θα πρέπει να αρχίσετε να το ενημερώνετε τακτικά. Δημιουργώντας το δικό σας προσωπικό URL, μπορείτε εύκολα να προσθέσετε τον σύνδεσμο στο βιογραφικό σας και στις επαγγελματικές σας κάρτες ή να τον αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση ένα προσεγμένο αποτέλεσμα.
 5. Δεν αναφέρετε λεπτομερώς την επαγγελματική σας πείρα. Η μη λεπτομερής καταγραφή της επαγγελματικής σας πείρας μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι δεν έχετε αφιερώσει τον χρόνο που έπρεπε για να φτιάξετε το προφίλ σας, αφήνοντας έναν πιθανό εργοδότη να αναρωτιέται τι ακριβώς κάνατε όσο εργαζόσασταν ως «δάσκαλος». Όταν γράφετε, φροντίστε να χρησιμοποιείτε πρώτο ενικό πρόσωπο (για παράδειγμα «Εργάστηκα για διάστημα πέντε μηνών ως γυμναστής σε δημοτικό σχολείο με παιδιά ηλικίας 5-6 ετών») ώστε το κείμενό σας να είναι πιο άμεσο και σαφές στους επισκέπτες του προφίλ σας.
 6. Δεν ακολουθείτε ομάδες ή εταιρείες. Σύμφωνα με το γραφείο εύρεσης εργασίας Graduate Recruitment Bureau http://www.grb.uk.com του Ηνωμένου Βασιλείου, «η σύνδεση με επαγγελματίες από τον επιχειρηματικό χώρο είναι μεν καίριας σημασίας, αλλά το κλειδί είναι να ακολουθεί κανείς εταιρείες και να γίνεται μέλος σε διάφορες ομάδες». Εάν ενδιαφέρεστε για μια συγκεκριμένη εταιρεία, μην διστάσετε να την ακολουθήσετε στο LinkedIn. Ένα απλό κλικ αρκεί για να δείξετε το ενδιαφέρον σας και να είστε πάντα ενήμεροι για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με αυτήν.
 7. Πιστεύετε ότι έχετε ισχυρό εσωτερικό κίνητρο και είστε υπεύθυνοι ή δημιουργικοί; Δυστυχώς, στο LinkedIn δεν είστε οι μόνοι. Σύμφωνα με το ιστολόγιο του LinkedIn, οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες λέξεις στο LinkedIn το 2012 ήταν η λέξη «υπεύθυνος» από τους Γάλλους, η λέξη «δημιουργικός» από τους Σουηδούς, τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς και η έκφραση «έχω ισχυρό εσωτερικό κίνητρο» από τους Άγγλους. Εάν πραγματικά θέλετε να δείξετε σε έναν εργοδότη ότι είστε δημιουργικοί, θα πρέπει να αποφύγετε τις κοινότοπες λέξεις και να βρείτε έναν πιο δημιουργικό τρόπο για να εκφραστείτε!
 1. Τέλος, μην ξεχνάτε το προφίλ σας. Όσο πιο συχνά το ενημερώνετε, τόσο πιο συχνά οι υπόλοιποι θα λαμβάνουν νέα σας. Αξιοποιήστε αυτή τη δυνατότητα και ενημερώνετε τακτικά τις δεξιότητές σας, τις γλωσσικές σας ικανότητες και τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες. Όπως εύστοχα αναφέρει η εφημερίδα The Guardian: «Όταν εγγράφεται κανείς στο LinkedIn χωρίς να ασχολείται ιδιαίτερα με αυτό είναι σαν να γράφεται στο γυμναστήριο και να περιμένει ότι θα αποκτήσει αυτομάτως καλή φυσική κατάσταση». Επομένως, δεν αρκεί να δημιουργήσετε ένα προφίλ στο LinkedIn. Για να επωφεληθείτε πραγματικά, θα πρέπει να προσπαθήσετε λίγο περισσότερο.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011. Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

In LinkedIn for finding work and collaborations.

LinkedIn has a different philosophy from that of Facebook.

It is a «tool» for every professional.

The companies seek through Linkedin executives and employees through this of Social media work and collaborations.

Via Linkedin you can achieve professional affiliations and even sponsoring or any type of professional synergies.

 1. create your profile http://www.linkedin.com linkedin allows creating profiles in different languages. Your profile and connect with other social media.
 2. place a good and professional photography. The image very large paizei role in this network.
 3. don’t forget your contact information.
 4. Add all occupations from which have passed with detailed descriptions for each one of them.
 5. Add voluntary actions.
 6. you can add images – video and presentations in the piece Projects.
 7. The Endorsements are the skills which every professional. If 50 members still confirm a specific skill then the professional ranks with the «certification» and other executives.
 8. The Recommendations are recommendations which accompany workers coming from other professionals. Considered to be an authentic assessment and appreciated particularly by employers.
 9. The Infographic is a text that summarizes the information that you have submitted.
 10. in Search of Linkedin you can search companies for finding a job or any other cooperation.
 11. you are trying to receive recommendations.
 12. Connect the longer you. The more diktywneste the more likely it is to locate or to diagnose yourself from the work environment you want.
 13. Use keywords of your professional interest.
 14. Use Linkedin applications. One of those linkedin Search Jobs for finding a job on the go.
 15. Write résumé.

 

Detailed advice from the website http://www.fpress.gr

When the tips for finding a job come from …European Union, taking more into account. Becoming something I know more. Scientists of the Eures network – is the European job mobility-have prepared guidance for unemployed people who want to try their luck to find work through and Linked in. so the eight mistakes that you should avoid.

LinkedIn is the Facebook of professionals and is a useful tool that gives you the opportunity to indicate how active and energetic you are in a specific profession. However, there are pitfalls if you don’t avoid the risk to miss important networking opportunities. See below some mistakes must correct directly in your profile.

 1. you didn’t add photo. Think that when looking at ads to rent an apartment, usually choose to see those that are accompanied by photographs. In European countries, there are various trends as regards the inclusion or not of photography in a CV. However, on LinkedIn adding photography seems to be standard practice worldwide.
 2. your photo is not professional. Can LinkedIn resembles Facebook, however does not have the same philosophy. Consequently, the rules for photos is different. Avoid posting photos from photo to which party or it is obvious that it has removed a photo section or with inadequate lighting. The best thing to do is to dress stylishly like they were going to go through an interview and ask a friend to take a photo. Try to take a good photo to look decent and friendly, but not too serious.
 3. you have not compiled a résumé (summary). Many people are embarrassed or feel embarrassed to post lots of information on LinkedIn, or perhaps they fear that others will comment on the manner in which they present themselves. It is time to leave aside your inhibitions • a résumé shows a potential employer that you are aware of your progress and you know who is your goal.
 4. you have not customized the Web address (URL) of your LinkedIn profile. According to the employment website AOL Jobs, this is the most obvious clue that someone is new Member of LinkedIn. Click on the tab «Profile» and select «Edit Profile». Beneath your profile photo there is a Web address. Select «Edit», and then, in the upper right corner click «Customise your public profile URL». Keep in mind that adding full name in the URL, your profile will appear in more searches on the Internet, so you should start to update it regularly. Creating your own personal URL, You can easily add a link to your resume and in your business cards or send it through e-mail, ensuring in every case a careful score.
 5. no report detailing your professional experience. The non-detailed record of your professional experience may give the impression that you did not devote the time needed to build your profile, leaving a potential employer wondering exactly what you did while you were as «teacher». When writing, be sure to use the first person singular (for example ‘ I worked for five months as a gymnast in elementary school children aged 5-6 years «) so that your text is more direct and clear your profile visitors.
 6. don’t follow teams or companies. In accordance with the employment office Graduate Recruitment Bureau of the United Kingdom, «connect with professionals from the business space is crucial, but the key is to follow companies and joins in various groups». If you are interested in a specific company, please don’t hesitate to follow on LinkedIn. A simple click is enough to show your interest and you’re always aware of the latest developments concerning this.
 7. do you believe that you have strong internal motivation and be responsible or creative? Unfortunately, in LinkedIn you’re not alone. According to the blog of LinkedIn, the most widely used words in LinkedIn in 2012 was the word «responsible» by the French, the word «creative» by the Swedes, the Germans and the Dutch, and the expression «I have strong internal motivation» by the British. If you really want to show an employer that you are creative, you should avoid the hackneyed words and to find a more creative way to express yourself!
 1. Finally, don’t forget your profile. As often as the update, the more often the rest will receive your news. Take advantage of this feature and regularly update your skills, your language skills and your professional activities. As aptly mentioned The Guardian: «When one subscribes to LinkedIn without dealing particularly with this is like written in the gym and waiting that will automatically gain fitness». Therefore, it is not enough to create a profile on LinkedIn. To benefit really, you should try a bit more.

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations Programs versions Stamoulis 2008 and corporate image ed. Stamoulis 2011. George Papatriantafyllou is member of d/s of EEDS (Greek PR firm/the Scientific Association of public relations in Greece) and a certified instructor by ekepis, supervision of the Minister of education, Lifelong learning and religious affairs. He teaches public relations and business administration to business executives and students gpappr@gmail.com

The company Careerbuilder teaches the Member of international network of http://www.kariera.gr Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and helps wider strains to develop their careers. George Papatriantafyllou is in the area of Careerbuilder Business Seminarshttp:///Mtu0AS bit.ly (diploma in public relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events), since 1999.

Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052.

Δημόσιες Σχέσεις και Social Media .

innovation 1

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΟΛΥ το γεγονός πως ότι γίνεται στα Social Media προέρχεται από το κοινωνικό  πεδίο . Δηλαδή εάν ένας χρήστης γράψει εναντίον μίας επιχείρησης π.χ στο Facebook , λόγω μίας κακής του εμπειρίας , κατανοήστε πως η δράση αυτή ξεκινά από το πραγματικό κοινωνικό πεδίο .

Βασικά Χαρακτηριστικά :

 1. H δημοσιότητα παλαιότερα περνούσε από το γραφείο τύπου στον δημοσιογράφο για να δημοσιευθεί . Τώρα περνά αμέσως στο κoινό μέσω των Social Media .
 2. Δεν χρειάζεται υπερέκθεση .
 3. Η επικοινωνία στα Social Media ξεπερνά τα στερεότυπα της διαφήμισης . Είναι πιό άμεση και διαδραστική , καθώς πετυχαίνει διάλογο .
 4. Παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να ανανεώνει τα μηνύματα της συνεχώς .
 5. Δημιουργία εικονικών κοινοτήτων , για συμμετοχή στην επιχειρησιακή σας εμπειρία .
 6. Οδηγεί την επιχείρηση στον χώρο που βρίσκεται το κοινό της .
 7. Δίνεται η δυνατότητα για προβολή μέσω video και πολυμέσων των μηνυματων της επιχείρησης σας .

 

Οδηγίες :

 1. Δημιουργήστε μία σελίδα της εταιρείας στο Facebook .Θα μπορείτε να παίρνετε σχόλια .
 2. Σε κάθε δραστηριότητα σας , θα μπορείτε μέσα σε λίγα λεπτά ανάλογα με τα Like να βλέπετε την αποδοχή του κοινού ή το αντίθετο .
 3. Θα δημιουργήσετε ένα δίκτυο «φίλων» τους οποίους θα μπορείτε να ενημερώνετε άμεσα .
 4. Μία καμπάνια δημοσιότητας μέσω Social Media απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή σε ποιό κοινό και γιατί ; ποιό είναι το μύνημα ……..

 

Δυνατότητες στο Facebook :

 1. Mπορείτε να κοινοποιήσετε στοιχεία τα οποία συντελούν στην εικόνα της επιχείρησης .
 2. Να εντοπίζετε προβλήματα ή απόψεις για την επιχείρηση σας και τις δραστηριότητες σας ή σε περιπτώσεις κρίσεων , από σχόλια στον τοίχο της σελίδας σας .
 3. Πετυχένετε δοκιμή κάποιων δραστηριοτήτων ή μελλοντικών σας σχεδιασμών ώστε να έχετε κάποιες πρώτες ενδείξεις .
 4. Λαμβάνετε πληροφορίες για τις δραστηριότητες των φίλων της επιχείρησης , ώστε να εντοπίζετε τάσεις και στάσεις .
 5. Μπορείτε να πετυχένετε άμεσα διάλογο τη στιγμή που το επιθυμείτε με τους συνδεδεμένους
 6. Με την επιλογή «ψάχνω για» μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τις επιθυμίες σας .

 

Μία επιχείρηση στο Facebook :

 1. Μπορείτε να έχετε δημοσιότητα μέσω του πρφίλ της εταιρείας σας .
 2. Μέσω στοχευμένης επικοινωνίας , αγοράζοντας χώρο και χρόνο .
 3. Δημιουργείστε μία ομάδα ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών της επιχείρησης .
 4. Μπορείτε να δημιουργήστε επαγγελματική σελίδα ή μία εφαρμογή .
 5. Με την εφαρμογή Facebook Conect , μπορείτε ως επιχείρηση να προσκαλείτε χρήστες με ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες σας οι οποίοι προσκαλούν τους φίλους τους .

 

Επιχείρηση και στελέχη Στο LinkedIn :

 1. Είναι site Κοινωνικής Δικτύωσης , «εργαλείο» για την επαγγελματική δικτύωση και την επικοινωνία των υπηρεσιών ατόμων και επιχειρήσεων .
 2. Δημιουργείτε το προφίλ της εταιρείας σας παράλληλα με το προσωπικό σας προφίλ .

Ανάλογα με τον όγκο των πληροφοριών που δίνετε αυξάνονται οι πιθανότητες να προσελκύσετε επαγγελματίες με κοινές με εσάς δραστηριότητες .

 1. Μπορείτε να επικοινωνήσετε το site σας και της εταιρείας σας στις «συζητήσεις» με τις ομάδες .
 2. Στο Company Buzz μπορείτε να εντοπίσετε σχόλια για την εταιρεία σας στο Twitter .

 

Eπιχείρηση στο You Tube :

 1. To you tube είναι video site .Μπορείτε να προβάλλετε τις υπηρεσίες σας .
 2. Με το you tube insight διαπιστώνετε πόση διεσδυτικότητα έχει η ανάρτηση σας .
 3. Κάθε εταιρεία στα στατιστικά στοιχεία που προσφέρονται στο you tube μπορεί να παίρνει τα δημογραφικά στοιχεία όσων αναζητούν τις αναρτήσεις σας .
 4. Λαμβάνετε σχόλια των χρηστών – επισκεπτών .
 5. Στα hot spots μπορείτε να δείτε πότε έφυγαν από το video σας οι χρήστες και ποιό σημείο επιλέγουν περισσότερο .

 

Επιχείρηση στο Twitter :

 1. Διαθέτει τα χαρακτηριστικα ενός sms .Είναι άμεσο και πετχαίνει γρήγορα τον σκοπότης επικοινωνίας του .
 2. Προσλαμβάνετε άμεσα σχόλια για την επιχείρηση σας και τις υπηρεσίες της .
 3. Μπορείτε να διοχετεύσετε μηνύματα για την επιχείρηση σας .
 4. Απαντάτε γρήγορα σε ερωτήματα για την επιχείρηση σας .

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com   και τηλεφωνικά στο 6974313052

————————————————————————————————————–

Take great care of the fact that it is in Social Media from the social field. That is, if a user written against a business for example in Facebook, because of one bad experience, understand how the action starts from the real social field.

Key Features:
1.H published previously passed by the Press journalist to be published. Now passes immediately interlining through Social Media.
2.Den need overexposed.
3.The communication in Social Media goes beyond the stereotypes of advertising. It is more direct and interactive dialogue achieves.
4.Parechei allow any company to renew the messages continuously.
5.Dimiourgia virtual communities for participation in operational experience.
6.Odigei now in place, which is the audience.
7.Dinetai able to view via video and multimedia business message.

Directions:
1.Dimiourgiste one company page on Facebook you WILL get comments.
2.If any activity, you will be within a few minutes depending on the Like watching public acceptance or otherwise.
3.Tha create a network of «friends» whom you can update directly.
4. A publicity campaign through Social Media requires strategic planning. That is, what audience and why? What is the message …… ..

Features in Facebook:
1.Mporeite to share elements which contribute to the company’s image.
2.Na locate problems or opinions for your business and your activities or crises, from comments on the wall of your page.
3.Petychenete test some activities or future plans that you may have some early indications.
4.Lamvanete information about the activities of the friends of the firm, to track trends and attitudes.
5.Mporeite petychenete to dialogue directly when desired with the associated
6.Me option «seeking» you can categorize your wishes.

A company Facebook:
1. You get publicity through prfil your company.
2.Meso targeted communication, buying time and space.
3.Dimiourgeiste a group depending on the kind of services the firm.
4. You can create professional page or application.
5.With implementing Facebook Conect, you can invite as business users with an interest in your services who invite their friends.

Enterprise and strain on LinkedIn:
1.Are Social Networking site, «tool» for professional networking and communications services individuals and businesses.
2.To build the profile of your company along with your personal profile.

Depending on the amount of information you give the better the chances to attract professionals with common activities with you.
1. You can contact your site and your company in «discussions» with groups.
2.The Company Buzz you can find comments about your company on Twitter.

Enterprise on You Tube:
1.To you tube video site is .You view services.
2.With the you tube insight diesdytikotita you see how much has your post.
3.Each company statistics offered on you tube can take the demographics of those seeking your posts.
4.Lamvanete User reviews ratings.
5.the hot spots you can see when they left the video your users and choose what extent further.

Business on Twitter:
1.Diathetei the features of a direct and sms .it petchainei quickly skopotis contacts.
2.Proslamvanete direct comments about your business and its services.
3.Can to route messages for your business.
4.Apantate quick questions for your business.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou.
_=+
George Papatriantafyllou is the author of books, programs Stamoulis Public Relations and Corporate Image 2008 ed. Stamoulis 2011 Board member EEDSA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision the Ministry of Education, Culture and Sport. He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

teaches Public Relations and Business Management, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 .Seminaria our http://goo.gl/b4SIA

Makes Lectures and Speeches on each type and size of organizations, Chambers of Commerce and Business, in every city in Greece and Cyprus.

Contact him at: gpappr@gmail.com and by phone at  6974313052

 

 

Καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων στα Site Κοινωνικής Δικτύωσης ( Social Media ) .

I Like

 

Καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων στα Site Κοινωνικής Δικτύωσης ( Social Media ) .

 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΟΛΥ το γεγονός πως ότι γίνεται στα Social Media προέρχεται από το κοινωνικό  πεδίο . Δηλαδή εάν ένας χρήστης γράψει εναντίον μίας επιχείρησης π.χ στο Facebook , λόγω μίας κακής του εμπειρίας , κατανοήστε πως η δράση αυτή ξεκινά από το πραγματικό κοινωνικό πεδίο .

Βασικά Χαρακτηριστικά :

 1. H δημοσιότητα παλαιότερα περνούσε από το γραφείο τύπου στον δημοσιογράφο για να δημοσιευθεί . Τώρα περνά αμέσως στο κoινό μέσω των Social Media .
 2. Δεν χρειάζεται υπερέκθεση .
 3. Η επικοινωνία στα Social Media ξεπερνά τα στερεότυπα της διαφήμισης . Είναι πιό άμεση και διαδραστική , καθώς πετυχαίνει διάλογο .
 4. Παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να ανανεώνει τα μηνύματα της συνεχώς .
 5. Δημιουργία εικονικών κοινοτήτων , για συμμετοχή στην επιχειρησιακή σας εμπειρία .
 6. Οδηγεί την επιχείρηση στον χώρο που βρίσκεται το κοινό της .
 7. Δίνεται η δυνατότητα για προβολή μέσω video και πολυμέσων των μηνυματων της επιχείρησης σας .

 

Οδηγίες :

 1. Δημιουργήστε μία σελίδα της εταιρείας στο Facebook .Θα μπορείτε να παίρνετε σχόλια .
 2. Σε κάθε δραστηριότητα σας , θα μπορείτε μέσα σε λίγα λεπτά ανάλογα με τα Like να βλέπετε την αποδοχή του κοινού ή το αντίθετο .
 3. Θα δημιουργήσετε ένα δίκτυο «φίλων» τους οποίους θα μπορείτε να ενημερώνετε άμεσα .
 4. Μία καμπάνια δημοσιότητας μέσω Social Media απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή σε ποιό κοινό και γιατί ; ποιό είναι το μύνημα ……..

 

Δυνατότητες στο Facebook :

 1. Mπορείτε να κοινοποιήσετε στοιχεία τα οποία συντελούν στην εικόνα της επιχείρησης .
 2. Να εντοπίζετε προβλήματα ή απόψεις για την επιχείρηση σας και τις δραστηριότητες σας ή σε περιπτώσεις κρίσεων , από σχόλια στον τοίχο της σελίδας σας .
 3. Πετυχένετε δοκιμή κάποιων δραστηριοτήτων ή μελλοντικών σας σχεδιασμών ώστε να έχετε κάποιες πρώτες ενδείξεις .
 4. Λαμβάνετε πληροφορίες για τις δραστηριότητες των φίλων της επιχείρησης , ώστε να εντοπίζετε τάσεις και στάσεις .
 5. Μπορείτε να πετυχένετε άμεσα διάλογο τη στιγμή που το επιθυμείτε με τους συνδεδεμένους
 6. Με την επιλογή «ψάχνω για» μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τις επιθυμίες σας .

 

Μία επιχείρηση στο Facebook :

 1. Μπορείτε να έχετε δημοσιότητα μέσω του πρφίλ της εταιρείας σας .
 2. Μέσω στοχευμένης επικοινωνίας , αγοράζοντας χώρο και χρόνο .
 3. Δημιουργείστε μία ομάδα ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών της επιχείρησης .
 4. Μπορείτε να δημιουργήστε επαγγελματική σελίδα ή μία εφαρμογή .
 5. Με την εφαρμογή Facebook Conect , μπορείτε ως επιχείρηση να προσκαλείτε χρήστες με ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες σας οι οποίοι προσκαλούν τους φίλους τους .

 

Επιχείρηση και στελέχη Στο LinkedIn :

 1. Είναι site Κοινωνικής Δικτύωσης , «εργαλείο» για την επαγγελματική δικτύωση και την επικοινωνία των υπηρεσιών ατόμων και επιχειρήσεων .
 2. Δημιουργείτε το προφίλ της εταιρείας σας παράλληλα με το προσωπικό σας προφίλ .

Ανάλογα με τον όγκο των πληροφοριών που δίνετε αυξάνονται οι πιθανότητες να προσελκύσετε επαγγελματίες με κοινές με εσάς δραστηριότητες .

 1. Μπορείτε να επικοινωνήσετε το site σας και της εταιρείας σας στις «συζητήσεις» με τις ομάδες .
 2. Στο Company Buzz μπορείτε να εντοπίσετε σχόλια για την εταιρεία σας στο Twitter .

 

Eπιχείρηση στο You Tube :

 1. To you tube είναι video site .Μπορείτε να προβάλλετε τις υπηρεσίες σας .
 2. Με το you tube insight διαπιστώνετε πόση διεσδυτικότητα έχει η ανάρτηση σας .
 3. Κάθε εταιρεία στα στατιστικά στοιχεία που προσφέρονται στο you tube μπορεί να παίρνει τα δημογραφικά στοιχεία όσων αναζητούν τις αναρτήσεις σας .
 4. Λαμβάνετε σχόλια των χρηστών – επισκεπτών .
 5. Στα hot spots μπορείτε να δείτε πότε έφυγαν από το video σας οι χρήστες και ποιό σημείο επιλέγουν περισσότερο .

 

Επιχείρηση στο Twitter :

 1. Διαθέτει τα χαρακτηριστικα ενός sms .Είναι άμεσο και πετχαίνει γρήγορα τον σκοπότης επικοινωνίας του .
 2. Προσλαμβάνετε άμεσα σχόλια για την επιχείρηση σας και τις υπηρεσίες της .
 3. Μπορείτε να διοχετεύσετε μηνύματα για την επιχείρηση σας .
 4. Απαντάτε γρήγορα σε ερωτήματα για την επιχείρηση σας .

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ειδικός Επικοινωνιολόγος – Coacher – Trainer

Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων κ’

Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού .

 

E-mail :gpappr@gmail.com

E-mail :gpappr@icloud.com

Mobile : 6974313052

 

 

 

Public relations campaign on the social networking Site (Social Media).

WATCH VERY the fact that that is done in Social Media comes from the social realm. I.e. If a user written against a business e.g. Facebook, due to a poor experience, understand that this action starts from the real social field.

Key Features:

The publicity previously passed from the newsroom to the journalist for the publication. Now passes immediately in common through Social Media.

Need not overexposed.

Communication in Social Media transcends stereotypes of advertising. It is more direct and interactive dialogue succeeds as well.

Enables any business to renew her messages constantly.

Creating virtual communities for participation in your business experience.

He leads the company in the space that is the audience.

Given the ability to view through multimedia messages and video of your business.

Instructions:

Create a company page on Facebook. You can get reviews.

In every activity, you’ll be able within a few minutes depending on the Like to see the public acceptance or otherwise.

Will create a network of «friends» whom will you can update directly.

A publicity campaign through Social Media requires strategic planning. That is what public and why? What is the message……..

Features in Facebook:

You can share items that contribute to the company’s image.

To locate problems or opinions about your business and your activities or in crisis situations, from comments on the wall of your page.

Petychenete test certain activities or your future plans to get some early indications.

Receive information on the activities of the friends of the company, in order to spot trends and attitudes.

You can directly petychenete dialogue when you are linked

With the option ‘ search for ‘ you can categorize your desires.

A business on Facebook:

You can get publicity through the profile of your company.

Through targeted communication, buying space and time.

Create a group depending on the type of operations of the company.

You can create professional page or an application.

With the Facebook application Conect, you as a company to invite users with an interest in your services who invite their friends.

Business and executives On LinkedIn:

Is social networking site, «tool» for professional networking and communication services for individuals and businesses.

Create your company profile alongside your personal profile.

Depending on the amount of information you give chances to attract professionals with common activities with you.

You can contact your site and your company in the «discussions» with groups.

The Company Buzz you can find reviews about your company on Twitter.

Afoi stergioti, OEE on You Tube:

To you tube video site. You may view your services.

With the you tube insight you find how much your post has diesdytikotita.

Every company in the statistics offered on you tube can get the demographics of those who are looking for your posts.

Receive feedback from users/visitors.

In the hot spots you can see when leave your video users and what point they choose more.

Business on Twitter:

It has the characteristics of an sms Is instant and petchainei communication skopotis of him quickly.

You hire direct feedback for your company and its services.

You can channel messages for your business.

Respond quickly to queries for your business.

 

 

George Papatriantafillou

Communication Specialist – Coacher – Trainer

Professor Business Administration

& Human Resources  .

 

E-mail :gpappr@gmail.com

E-mail :gpappr@icloud.com

Mobile : +0306974313052

Το Twitter στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Τα Social Media είναι επικοινωνιακά «εργαλεία» . Οι κοινωνίες τα χρησιμοποιούν και ενημερώνονται από αυτά .

 

Όταν αντιμετωπίζετε μία κρίση , ο σημαντικότερος τομέας είναι η διαχείριση της και το επίκεντρο η Επικοινωνιακή Διαχείριση της Κρίσης η οποία ανήκει στις αρμοδιότητες του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων .

 

Το Twitter ανήκει στα Social Media . Είναι γρήγορο , άμεσο και με το χαρακτηριστικό να συμπυκνώνει την επικοινωνία προσφέρει ενημέρωση μέσω σαφών , στοχευμένων μηνυμάτων .

 

Στην πραγματικότητα το Twitter είναι ένα πολυεργαλείο .

 

 • Η χρήση του μπορεί να συγκριθεί σαν την επικοινωνία του Sms ( γραπτά μηνύματα μέσω κινητών ) .
 • Με το Twitter προσεγγίζουμε τους ανθρώπους των επιχειρήσεων και των Μέσων Ενημέρωσης οι οποίοι αναζητούν πληροφόρηση στο Internet .
 • Προσφέρει άμεσα Feedback ( απόψεις – αντιλήψεις ) επί συγκεκριμένων θεμάτων και της διαχείρισης των κρίσεων .

 

 

Στο Twitter , οι Follower είναι αυτοί που ακολουθούν την επικοινωνία σας .

Όταν υπάρχει κατάσταση κρίσης σε μία επιχείρηση τότε οι ενδιαφερόμενοι για την εξέλιξη της ( δημοσιογράφοι – πελάτες – επιχειρήσεις – αγορές ) αναζητούν κάθε διαθέσιμη πληροφορία .

 

Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσης ( Crisis Communication Management ) είναι ο συντονισμός , η στρατηγική , το πλάνο και η διοίκηση της συνεχούς επικοινωνίας από την επιχείρηση πρός τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες .

 

 

Τα Social Media έχουν αλλάξει την εξέλιξη των κρίσεων αλλά και τον επικοινωνιακό σχεδιασμό .

 

Το Twitter παίζει έναν καθριστικό ρόλο στη στρατηγική και το επικοινωνιακό πλάνο ευρύτερα γιατί μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα .

 

 

Είναι σημαντικό να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Twitter , γρήγορα .

 

Τα απλά βήματα τα οποία πρέπει να έχετε υπόψιν σας είναι :

 

 

 • Μάθετε το Twitter πως λειτουργεί και πως μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που σας δίνει .
 • Μελετήστε τα πιό πιθανά σενάρια κρίσεων τα οποία μπορούν να «χτυπήσουν» την επιχείρηση σας και σχεδάστε τις ενέργειες της επικοινωνίας σας μέσω του Twitter . Δηλαδή σε  πιθανά σενάρια πως θα «μιλήσετε» μέσω Twitter , πόσο πυκνά θα μιλάτε , ποιές είναι οι πρώτες πληροφορίες τις οποίες θα δώσετε , ποιοί θα σας «παρακολουθούν» μέσω Twitter .
 • Στο Twitter πρέπει να προετοιμάζεστε να «εισπράτετε» τα μηνύματα των ανθρώπων . Να τα αξιολογείτε , να τα εκτιμάτε και να απαντάτε αφού έχετε κατανοήσει μέσω της συντομίας της επικοινωνίας ( 140 λέξεις ανά μήνυμα ) τι έχουν και τι θέλουν να σας πούν .
 • Αναπτύξτε τις δεξιότητες σας στην επικοινωνία του Twitter .
 • Έχετε πάντα πρόσβαση στους κωδικούς του λογαριασμού σας .
 • Εκπαδευτείτε ακόμα και σε πραγματικό χρόνο στο Twitter , στην τεχνική Short The Message , δηλαδή το πως θα καταφέρνετε να συντομεύετε τα μηνύματα σας .
 • Εκπαιδευτείτε στην τεχνική της σύνθεσης των μηνυμάτων , καθώς δεν θα μπορέσετε σε μία έκτακτη κατάσταση , στο μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνιακής της διαχείρισης να απευθύνεστε σε κάθε ομάδα ξεχωριστά αλλά θα πρέπει με κάθε μήνυμα σας να επικοινωνήτε με αρκετές ομάδες κοινών οι οποίες πρέπει να σας καταλαβαίνουν .

 

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

Twitter in The  Crisis Communication Management.

The Social Media are communication «tools». Societies and informed use of them.

When faced with a crisis, the most important area is to manage and focus the  Crisis Communication Management which is the responsibility of the Director of Public Relations.

The Twitter belongs to Social Media. It’s fast, direct and compacts to feature provides information communication through clear, targeted messages.

In fact, Twitter is an allrounder.

• The use may be compared as the communication Sms (text messages via mobile).
• With Twitter we approach business people and the Media who are seeking information on the Internet.
• Provides immediate Feedback (views – views) on specific issues and management of crises.

On Twitter, the Follower are those who follow your communication.
When a crisis situation in a company then the stakeholders in the development of (journalists – customers – businesses – markets) seeking all available information.

Crisis Communication Management (Crisis Communication Management) is to coordinate the strategy  the plan and the management of on going communication from the company with its social and professional groups.

The Social Media has changed the evolution of the crisis communication and planning.

The Twitter have important  role in the communication strategy and plan more broadly as within short periods can send and receive messages.

It is important that you can use Twitter, quickly.

Simple steps that should keep in mind are:

• Learn how Twitter works and how you can take advantage of the possibilities it gives.
• Consider the most likely crisis scenarios that can be «hit» your business plan and the actions of your communication via Twitter. In  possible scenarios that will «talk» via Twitter, how thick will speak, what are the first informations you give, what will «attend» via Twitter.
• On Twitter preparing to be «charged,» the messages of people. To evaluate, to appreciate and respond once you understand by the brevity of communication (140 words per message) What century are they like to tell you.
• Develop your skills in communicating Twitter.
• You always have access codes for your account.
• Training and Educate   even in real time on Twitter, to technical Short The Message, how do you shorten your posts.
• Educate the technique of composition of messages, and will not be able to an emergency situation, most of the communication management targeted to each group separately but will have every message to your communicator with several common groups that need to understand you .

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Σεμινάριο, Δημόσιες Σχέσεις το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page : Δηλώστε συμμετοχή στο σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου ,  για να μάθετε πως θα επικοινωνείτε καλύτερα και αποτελεσματικά .

 

Θα δημιουργείτε αληθινές σχέσεις .

 

Θα πείθετε και θα διαπραγματεύεστε με απόλυτη επιτυχία .

 

Θα γνωριστείτε με ανθρώπους με πάθος για τις δημόσιες σχέσεις .

 

Θα μπορείτε να δημιουργείτε υπέροχη εικόνα για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις .

 

Να ενσωματώνετε τις αξίες του ήθους , της αξιοπιστίας , της συνέπειας , της ειλικρίνειας , της διαφάνειας .

 

Θα σκέφτεστε με έναν διαφορετικό τρόπο και θα βλέπετε έναν διαφορετικό κόσμο , αισιόδοξο , πλούσιο και γεμάτο ευκαιρίες .

 

Θα μπορείτε να παρακινείτε τους ανθρώπους να εργάζονται με γνώμονα τον άνθρωπο .

 

Πρακτικά θα σχεδιάζετε όλα τα προγράμματα δημοσίων σχέσεων : Χορηγία – Κοινωνική Ευθύνη – Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – Δημιουργία Σχέσεων – Σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης – Δελτίο Τύπου – Συνεντεύξεις Τύπου – Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Lobbying – Πολιτική Επικοινωνία – Εξυπηρέτηση Συνεργατών – Παρουσιάσεις – Ρητορία – Image Making – Αρμοδιότητες Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων .

 

Θα κάνετε ευτυχισμένες τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους .

 

 

Το σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου , στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 .Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

 

 

 

 

 

Seminar in Public Relations Saturday, December 3.

Join the Public Relations Seminar to learn how to better communicator and effectively.

You can create real relationships.

You can  persuade and negotiate successfully.

Get acquainted with people with a passion for public relations.

You can create a wonderful image for people and businesses.

To embed the values ​​of good character, reliability, consistency, honesty, transparency.

We think in a different way and see a different world, optimistic, generous and full of opportunities.

You will be able to motivate people to work-oriented man.

Proceedings will be planning all programs PR: Chorigia  – Social Responsibility – Communication Crisis Management – Creating Relations – Relations with the Media – Press Releases – Press Conferences – Events – Lobbying – Political Communication – Service Partners – Presentations – Rhetor – Image Making .

You will make happy companies and their people.

Δημόσιες Σχέσεις σε Ραδιοφωνικό Σταθμό / Οι Δημόσιες Σχέσεις στη Δημιουργία Ραδιοφωνικής Εκπομπής .

The English version of the article , at the bottom of the page .Υψηλή Ακροαματικότητα – Χορηγίες – Δελτία Τύπου –Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – Social Media Campaign – Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Διαμόρφωση Εικόνας – Αναγνωρισιμότητα – Branding – Image Making παραγωγών και στελεχών – Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις –  Στρατηγική Ραδιοφωνικής Εκπομπής – Έρευνα Τάσεων , είναι τα βασικά προγράμματα που εφαρμόζει κάθε Ραδιοφωνική Επιχείρηση και τα οποία θα μάθετε στην πράξη να σχεδιάζετε και να εκτελείτε, στο σεμινάριο Ραδιοφωνική Παραγωγή και Δημόσιες Σχέσεις σε Ραδιοφωνική Επιχείρηση , το Σάββατο 19 Νοεμβρίου στις 10.00 στις αίθουσες του Kariera.gr , Αποστόλου Παύλου 10 Μαρούσι .

 

 

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου  παραγωγός Ραδιοφώνου απο το 1988 . Από το 1993 στον Kiss Fm 92,9 . Παράλληλα είναι στην Kiss A.E ο Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων .Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 .

 

Οι Ραδιοφωνικές Επιχειρήσεις στελεχώνονται με επαγγελματίες οι οποίοι στρατηγικά να μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν με αποτελεσματικότητα την επικοινωνιακή δομή της Ραδιοφωνικής Επιχείρησης και του Ραδιοφωνικού Προγράμματος και σε αυτό το σεμινάριο θα εκπαιδευτείτε να μπορείτε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε όλο το πλάνο σε έναν Ραδιοφωνικό Σταθμό αλλάζοντας με επιτυχία την πορεία του ή να προσεγγίσετε μία Ραδιοφωνική επιχείρηση καταθέτωντας μία καινοτόμο πρόταση ή και να σχεδιάζετε στρατηγικά με έναν συγκεκριμένο τρόπο Ραδιοφωνική Εκπομπή πετυχαίνοντας υψηλή ακροαματικότητα .

 

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

 

 

Θα παρακολουθήσετε :

 • Πως στρατηγικά θα δημιουργήσετε μία Ραδιοφωνική εκπομπή .
 • Τα μυστικά του Ραδιοφώνου .
 • Τη Γλώσσα του Ραδιοφώνου .
 • Πως θα μελετάτε και θα αναλύετε τις τάσεις στην κοινωνία , ώστε να σχεδιάζετε μία Ραδιοφωνική εκπομπή .
 • Πως θα σχεδιάσετε ένα πλάνο Δημοσίων Σχέσεων σε μία Ραδιοφωνική επιχείρηση .
 • Επικοινωνιακή εκπαίδευση των στελεχών και των παραγωγών .
 • Χορηγίες και sponsoring .
 • Image Making .
 • Κοινωνική Ευθύνη .
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων Ραδιοφωνικού σταθμού .

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :

 

 

Εισαγωγή:

Σύμφωνα με όλες τις πρόσφατες ερευνητικές διαδικασίες , το Ραδιόφωνο αναδεικνύεταιεται ως το πο αξιόπιστο Μέσο Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας . Παραγωγοί και στελέχη των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων αναζητούνται, χωρίς όμως οι υποψήφιοι να έχουν κατάρτιση και ιδιαίτερη γνώση του Μέσου. Το σεμινάριο στόχο έχει να αναλύσει τα μυστικά της Ραδιοφωνικής Τέχνης, για το στήσιμο μιας επιτυχημένης εκπομπής, κάνοντας εκτενείς αναφορές στην δύναμη των Μέσων Επικοινωνίας και τις πρακτικές που τα διέπουν.

Το σεμινάριο είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε η προσέγγιση να είναι όσο πιο πρακτική γίνεται, μέσα από τη χρήση παραδειγμάτων, ασκήσεων αλλά και την ανάλυση πρακτικών εφαρμογών.

Σε ποιούς απευθύνεται :

 • Σε διοικητικά στελέχη Ραδιοφωνικών Σταθμών
 • Σε παραγωγούς ραδιοφωνικών Σταθμών
 • Σε υποψήφιους παραγωγούς
 • Σε φοιτητές σχολών Επικοινωνίας και ΜΜΕ

Σε κάθε άνθρωπο που θέλει να μάθει καλύτερα το Ραδιοφωνικό μέσο .

Θεματολογία

Οι θεματικές ενότητες που θα ανλυθούν είναι οι εξής:

 •  Κοινωνική Ψυχολογία των ΜΜΕ .
 • Aποκωδικοποίηση των ακροατών . Πως σκέφτονται πως αντιλαμβάνονται τα μηνύματα του ραδιοφώνου .
 • Ο Ραδιοφωνικός Λόγος . Πρακτική εξάσκηση στο πως ένα ολοσέλιδο άρθρο , γίνεται μία φράση .
 • Εξάσκηση στην πειστική ομιλία.Τεχνικές με τις οποίες ο παρουσιαστής μετατρέπει σε πειστικά τα μηνύματα του.
 • Γνώση στην ανάλυση και ερμηνεία των ερευνητικών αποτελεσμάτων.Τι αποκαλύπτει μία έρευνα για την μέτρηση ακροαματικότητας;
 • Διαρκέστατη ενημέρωση για την επικαιρότητα.
 • Εάν πρόκειται για μουσικό παραγωγό,οπωσδήποτε χρειάζονται μουσικές γνώσεις και έρευνα στο μουσικό πεδίο.
 • Ιδιαίτερα καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.Ιδιώματα – συντακτικό – ετυμολογία – γραμματική.
 • Πρακτική εξάσκηση στην επικοινωνία με το κοινό, ζωντανή συνομιλία με τους ακροατές.
 • Γνώσεις στην ιδανική επικοινωνία.
 • Γνώσεις στην ψυχολογία και τη συμπεριφορά. 
 • Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού , ώστε να καταρτίζει τη θεματολογία και το σύνολο της εκπομπής όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται.Τίποτα στο ραδιόφωνο δεν είναι τυχαίο.
 • Η Ραδιοφωνική παραγωγή .
 • Η Γλώσσα του Ραδιοφώνου .
 • Μορφές έρευνας και ανάλυσης στο Ραδιοφωνικό Μέσο .
 • Η δομή της Ραδιοφωνικής Εκπομπής .
 • Τα είδη των Ραδιοφωνικών Σταθμών .
 • Η στόχευση και η στρατηγική της Ραδιοφωνικής επιχείρησης.
 • Η σύσταση της Ραδιοφωνικής επιχείρησης και η στελέχωση της .
 • Η θεματολογία των εκπομπών .
 • Μέθοδοι επιλογής θεμάτων .
 • Η στρατηγική της εκπομπής .
 • Η ανάλυση του κοινού .
 • Ανάλυση ερευνητικών διαδικασιών για το Ραδιόφωνο στην Ελλάδα .
 • Το ΕΣΡ .
 • Η τηλεφωνική επικοινωνία στο Ραδιόφωνο .
 • Οι ραδιοφωνικοί διαγωνισμοί .
 • Διαφήμιση και Ραδιόφωνο .
 • Sponsoring στο Ραδιόφωνο .
 • Η ορθοφωνία στο Ραδιόφωνο .
 • Τα ακαδημαικά προσόντα του παραγωγού του Ραδιοφώνου .
 • Η ποιοτική έρευνα στο Ραδιόφωνο .
 • Η μέτρηση ακροαματικότητας .
 • Η στρατηγική των εκδηλώσεων ενός Ραδιοφωνικού σταθμού

Βεβαιώσεις

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, ελεγχόμενες και εγκεκριμένες από το http://www.kariera.gr και τον παγκόσμιο leader στην αγορά εργασίας www.careerbuilder.com

 

 

Radio Station’s Public Relations  / The Public Relations created in radio broadcasting.

High ratings – Sponsorship-  Press and Press Release – Crisis Communication Management – Social Media Campaign- Events – Image Format – Awareness – Branding – Image Making producers and executives – Internal Public Relations – Strategic Radio Broadcast – Trend Research is the key programs each Radio Company, which you will learn in practice to design and run in a seminar Radio Production and Public Relations at Radio Company, Saturday, November 19 at 10.00 in the halls of Kariera.gr, St. Paul 10 Maroussi.

Presents and teaches George Papatriantafyllou radio producer since 1988. From 1993 on Kiss Fm 92,9. Alongside is the Kiss SA  the Director Communication and Public Relations. Author of the book, Public Relations Programs’  Stamoulis publications 2008 and Corporate Image Stamoulis publications  2011.

The Radio Operations staffed with professionals who can strategically plan and implement an efficient communication structure of the Radio Corporation and radio programs, and this seminar will educate you to plan and implement the entire plan in a radio station changing the course successfully a radio company and diposit  an innovative proposal or plan strategically and in a certain way Radio Broadcast achieving high ratings.

 

You will see:

• How to strategically create a radio broadcast.
• Secrets of Radio.
• The Radio’s Language.
• How to study and analyze trends in society in order to design a radio broadcast.
• How to design a plan for Public Relations in a radio company.
• Communications training for executives and producers.
• Sponsorships and sponsoring.
• Image Making.
• Social Responsibility.
• Organized events Radio station.
 

DETAILS:

 

 

Introduction:

According to all recent research procedures, radio is the most reliable of all media  of information and entertainment. Producers and executives of radio undertakings sought, but candidates should have training and special knowledge of the instrument. The seminar aims to analyze the secrets of Radio Art, for setting up a successful transmission, making extensive references to the power of Media and practices that govern them.

The seminar is designed so that the approach to be as practical as possible, through the use of examples, exercises and analysis of practical applications.

Who should attend:

• In the management of Radio Stations
• Producers Radio Stations
• In a prospective producers
• At school students Media
In any man who wants to learn better the radio medium.

Subject

The topics will analyze, are:

• Social Psychology of Media.
• Decodes  listeners. How do think that understanding the messages of the radio.
• The Word Radio. Practice on how a full-page article is a sentence.
• Training in convincing speak .Technikes with which the presenter turns in convincing messages.
• Knowledge of analysis and interpretation of research .What reveals a survey measuring audience?
•  Updated everytime on news.
• If it is a music producer, definitely need musical knowledge and research in the music field.
• Very good knowledge of Greek language .Idiomatic – editorial – Etymology – grammar.
• Practice communication with the public, live chat with listeners.
• Knowledge in perfect contact.
• Knowledge of psychology and behavior.
• Knowledge of strategic planning in order to establish the theme and the entire broadcast as efficiently .Nothing  is  accidental on radio .
• The radio production.
• Language Radio.
• Types of research and analysis and Radio Facility.
• The structure of radio broadcasting.
• The types of radio stations.
• The focus and strategy of the Radio business.
• The establishment of the Radio business and staffing.
• The subject of emissions.
• Methods of selection issues.
• The strategy of the show.
• The analysis of the public.
• Analysis of research procedures on the Radio in Greece.
• The FCC.
• The telephone communication with audience on Radio.
• The radio competitions.
• Advertising and Radio.
• Sponsoring Radio.
• The Voice on the Radio.
• The academic qualifications of the producer of Radio.
• Qualitative research in Radio.
• The audience measurement.
• The strategy of the events a Radio Station
Certificates .

Participants will be awarded certificates of participation, controlled and approved by the http://www.kariera.gr and world leader in the labor market www.careerbuilder.com

 

Καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων στα Site Κοινωνικής Δικτύωσης ( Social Media ) .

Τα Social Media ( Δίκτυα Ηλεκτρονικής Κοινωνικής Δικτύωσης ) , είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο .

Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού επηρρεάζεται – ενημερώνεται και αποφασίζει τη συμπεριφορά του από την επαφή του με τα Social Media .

 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΟΛΥ το γεγονός πως ότι γίνεται στα Social Media προέρχεται από το κοινωνικό  πεδίο . Δηλαδή εάν ένας χρήστης γράψει εναντίον μίας επιχείρησης π.χ στο Facebook , λόγω μίας κακής του εμπειρίας , κατανοήστε πως η δράση αυτή ξεκινά από το πραγματικό κοινωνικό πεδίο .

Βασικά Χαρακτηριστικά :

 1. H δημοσιότητα παλαιότερα περνούσε από το γραφείο τύπου στον δημοσιογράφο για να δημοσιευθεί . Τώρα περνά αμέσως στο κoινό μέσω των Social Media .
 2. Δεν χρειάζεται υπερέκθεση .
 3. Η επικοινωνία στα Social Media ξεπερνά τα στερεότυπα της διαφήμισης . Είναι πιό άμεση και διαδραστική , καθώς πετυχαίνει διάλογο .
 4. Παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να ανανεώνει τα μηνύματα της συνεχώς .
 5. Δημιουργία εικονικών κοινοτήτων , για συμμετοχή στην επιχειρησιακή σας εμπειρία .
 6. Οδηγεί την επιχείρηση στον χώρο που βρίσκεται το κοινό της .
 7. Δίνεται η δυνατότητα για προβολή μέσω video και πολυμέσων των μηνυματων της επιχείρησης σας .

 

Οδηγίες :

 1. Δημιουργήστε μία σελίδα της εταιρείας στο Facebook .Θα μπορείτε να παίρνετε σχόλια .
 2. Σε κάθε δραστηριότητα σας , θα μπορείτε μέσα σε λίγα λεπτά ανάλογα με τα Like να βλέπετε την αποδοχή του κοινού ή το αντίθετο .
 3. Θα δημιουργήσετε ένα δίκτυο «φίλων» τους οποίους θα μπορείτε να ενημερώνετε άμεσα .
 4. Μία καμπάνια δημοσιότητας μέσω Social Media απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή σε ποιό κοινό και γιατί ; ποιό είναι το μύνημα ……..

 

Δυνατότητες στο Facebook :

 1. Mπορείτε να κοινοποιήσετε στοιχεία τα οποία συντελούν στην εικόνα της επιχείρησης .
 2. Να εντοπίζετε προβλήματα ή απόψεις για την επιχείρηση σας και τις δραστηριότητες σας ή σε περιπτώσεις κρίσεων , από σχόλια στον τοίχο της σελίδας σας .
 3. Πετυχένετε δοκιμή κάποιων δραστηριοτήτων ή μελλοντικών σας σχεδιασμών ώστε να έχετε κάποιες πρώτες ενδείξεις .
 4. Λαμβάνετε πληροφορίες για τις δραστηριότητες των φίλων της επιχείρησης , ώστε να εντοπίζετε τάσεις και στάσεις .
 5. Μπορείτε να πετυχένετε άμεσα διάλογο τη στιγμή που το επιθυμείτε με τους συνδεδεμένους
 6. Με την επιλογή «ψάχνω για» μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τις επιθυμίες σας .

 

Μία επιχείρηση στο Facebook :

 1. Μπορείτε να έχετε δημοσιότητα μέσω του πρφίλ της εταιρείας σας .
 2. Μέσω στοχευμένης επικοινωνίας , αγοράζοντας χώρο και χρόνο .
 3. Δημιουργείστε μία ομάδα ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών της επιχείρησης .
 4. Μπορείτε να δημιουργήστε επαγγελματική σελίδα ή μία εφαρμογή .
 5. Με την εφαρμογή Facebook Conect , μπορείτε ως επιχείρηση να προσκαλείτε χρήστες με ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες σας οι οποίοι προσκαλούν τους φίλους τους .

 

Επιχείρηση και στελέχη Στο LinkedIn :

 1. Είναι site Κοινωνικής Δικτύωσης , «εργαλείο» για την επαγγελματική δικτύωση και την επικοινωνία των υπηρεσιών ατόμων και επιχειρήσεων .
 2. Δημιουργείτε το προφίλ της εταιρείας σας παράλληλα με το προσωπικό σας προφίλ .

Ανάλογα με τον όγκο των πληροφοριών που δίνετε αυξάνονται οι πιθανότητες να προσελκύσετε επαγγελματίες με κοινές με εσάς δραστηριότητες .

 1. Μπορείτε να επικοινωνήσετε το site σας και της εταιρείας σας στις «συζητήσεις» με τις ομάδες .
 2. Στο Company Buzz μπορείτε να εντοπίσετε σχόλια για την εταιρεία σας στο Twitter .

 

Eπιχείρηση στο You Tube :

 1. To you tube είναι video site .Μπορείτε να προβάλλετε τις υπηρεσίες σας .
 2. Με το you tube insight διαπιστώνετε πόση διεσδυτικότητα έχει η ανάρτηση σας .
 3. Κάθε εταιρεία στα στατιστικά στοιχεία που προσφέρονται στο you tube μπορεί να παίρνει τα δημογραφικά στοιχεία όσων αναζητούν τις αναρτήσεις σας .
 4. Λαμβάνετε σχόλια των χρηστών – επισκεπτών .
 5. Στα hot spots μπορείτε να δείτε πότε έφυγαν από το video σας οι χρήστες και ποιό σημείο επιλέγουν περισσότερο .

 

Επιχείρηση στο Twitter :

 1. Διαθέτει τα χαρακτηριστικα ενός sms .Είναι άμεσο και πετχαίνει γρήγορα τον σκοπότης επικοινωνίας του .
 2. Προσλαμβάνετε άμεσα σχόλια για την επιχείρηση σας και τις υπηρεσίες της .
 3. Μπορείτε να διοχετεύσετε μηνύματα για την επιχείρηση σας .
 4. Απαντάτε γρήγορα σε ερωτήματα για την επιχείρηση σας .