Πρακτικά οι Δημόσιες Σχέσεις . Πως συντάσουμε Δελτίο Τύπου , πως εκπαιδεύουμε τα στελέχη , πως διαμορφώνουμε την Εταιρική Εικόνα , λογότυπο , κουλτούρα , Image Making , πως συντάσουμε προτάσεις για Χορηγία , δράσει Κοινωνικής Ευθύνης, πως εμφανιζόμαστε στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων …Εκπαιδευτείτε στις Δημόσιες Σχέσεις . Διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

 

 
 

Σεμινάριο 8 ωρών στο οποίο θα μάθετε πως θα κάνετε Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις και Ευτυχισμένους τους Ανθρώπους τους .Διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

 

 

Η θεωρία είναι η βάση της επιστήμης . Στην κατάρτιση των Δημοσίων Σχέσεων μετουσιώνουμε τη θεωρία σε πράξη . Διαρκείς εργασίες και πρακτικά role play ( παιχνίδια ρόλων ) θα εφοδιάσουν τους συμμετέχοντες με όλες τις γνώσεις για μία  δυναμική παρουσία στο γραφείο των Δημοσίων Σχέσεων .

 

Σεμινάριο 8 ωρών στο οποίο θα μάθετε πως θα κάνετε Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις και Ευτυχισμένους τους Ανθρώπους τους .

 

Αναβαθμίστε το ρόλο σας στην εταιρεία που εργάζεστε και αποκτήστε τις γνώσεις για να σχεδιάζετε στρατηγικά μία τέλεια Εταιρική Εικόνα και Εταιρική Φήμη ώστε να μπορείτε να προσφέρετε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στις Δημόσιες Σχέσεις .

Σεμινάριο . Διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Κατάρτιση – εκπαίδευση – εξειδίκευση στις Δημόσιες Σχέσεις . Εργαστείτε σε ένα θαυμάσιο επάγγελμα.

Public Relations Management
26/2/2011
Αθήνα

Εισαγωγή

Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι ένα στρατηγικό σύστημα επικοινωνίας, απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό, κυβερνητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου «Βασικές αρχές Δημοσίων Σχέσεων», είναι να δώσει την πραγματική διάσταση του επαγγέλματος και του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων, να διεισδύσει στην ουσία τους αλλά και να παραθέσει με ακρίβεια τις επιστημονικές μεθόδους επίτευξης των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων.

Για να πετύχουμε το σκοπό μας:

Θα αναφέρουμε όλες τις ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων, με ακριβή παραδείγματα
Θα προσδιορίσουμε επαγγελματικά τις Δημόσιες Σχέσεις
Θα εργαστούμε σε παραδείγματα ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων
Θα ερευνήσουμε σύγχρονα μοντέλα και νέες τεχνογνωσίες ,Δημοσίων Σχέσεων
Θα δημιουργήσουμε εικονικά, το δικό μας τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, και θα αναλάβουμε την πλήρη εφαρμογή Δημοσίων Σχέσεων, ενός οργανισμού

Θεματολογία

Ακολουθεί η θεματολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του σεμιναρίου:

Θεματολογία :

• Ο πραγματικός ρόλος του Public Relations Management .
• Η ιστορία των Δημοσίων Σχέσεων παγκοσμίως και στην Ελλάδα .
• Ο κώδικας των Αθηνών – ο κώδικας δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων .
• Πρακτική Εφαρμογή . Τι είναι και τι δεν είναι οι Δημόσιες Σχέσεις .
• Στρατηγική Δημοσίων Σχέσεων .
• H ερευνητική διαδικασία στις Δημόσιες Σχέσεις .
• Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
• Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .
• Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης .
• Πρόγραμμα Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ .
• Πρόγραμμα Image Making .
• Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρίσεων .
• Πρόγραμμα Εξυπηρέτησης Πελατών .
• Πρόγραμμα Χορηγίας .
• Πρόγραμμα Δημόσιες Σχέσεις – Lobbying .
• Πρόγραμμα Διογάνωσης Εκδηλώσεςων .
• Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικών Δημοσίων Σχέσεων .
• Πρόγραμμα Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .
• Πρόγραμμα Δημόσιες Σχέσεις και Ψυχολογία .
• Εταιρική εικόνα – Εταιρική Φήμη – Εταιρική Ταυτότητα .
• Ακριβής ορισμός και ανάλυση του επαγγέλματος και του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων.
• Οι Δημόσιες Σχέσεις μέσα στον οργανισμό.
• Συναντήσεις και οριοθέτηση στόχων σε συνεργασία με το management.
• Μελέτη, και προσωπική έρευνα για τη διαπίστωση των στόχων.
• Κατάρτιση στρατηγικού πλάνου διαμόρφωσης προφίλ.
• Δημιουργία άρτιας εσωτερικής εικόνας.
• Επικοινωνιακή στρατηγική, με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στόχοι και επίτευξή τους.
• Μέθοδοι επίτευξης μέγιστης δημοσιότητας, και αποδοτικής επικοινωνίας.
• Δελτίο τύπου: έλεγχος, δημοσιότητα, αξιολόγηση – Ανακοινώσεις τύπου.
• Πλήρης οργάνωση γραφείου τύπου. Αρχεία, αποθηκεύσεις, πρωτόκολλο.
• Συναντήσεις τύπου. Υλικό των δημοσιογράφων.
• Συνεντεύξεις τύπου. Folder με πληροφορίες.
• Χορηγία. Πραγματικός της ορισμός μακριά από την εμπορευματοποίηση του όρου.
• Crisis Communication Management – Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων.
• Spokesperson. Επικοινωνιακή προσωπικότητα.
• Μελέτη και έρευνα του κοινού στο οποίο απευθύνονται οι ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων.
• Η θέση των Δημοσίων Σχέσεων στον οργανισμό.
• Δεοντολογία των Δημοσίων Σχέσεων. Κώδικας των Αθηνών.
• Μελέτη της αποτελεσματικότητας των Δημοσίων Σχέσεων.
• Ακριβής σχεδιασμός ενεργειών και υπηρεσιών, Δημοσίων Σχέσεων.
• Οι Δημόσιες Σχέσεις σε κυβερνητικά σχήματα και οργανισμούς Δημόσιας Διοίκησης.
• Δημιουργία του προφίλ της επιχείρησης, και των στελεχών της.
• Δημιουργία ατομικού προφίλ, και ενέργειες επίτευξης.
• Έργο του στελέχους ή του συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων.
• Υψηλής παροχής Δημόσιες Σχέσεις.
• Άσκηση του επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων και διάφορες μορφές του.
• Οργάνωση εκδηλώσεων και ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων.
• Δημόσιες Σχέσεις και ελληνική πραγματικότητα.
• Άνοδος των εργασιών των εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων

Βεβαιώσεις

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, ελεγχόμενες και εγκεκριμένες από το http://www.kariera.gr και τον παγκόσμιο leader στην αγορά εργασίας http://www.careerbuilder.com

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Σάββατο.

Ώρα προσέλευσης: 9:30
Ώρα έναρξης: 10:00
Ώρα λήξης: 18:00
Χώρος διεξαγωγής

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο City Unity College στην οδό Θησέως 15 στο Σύνταγμα.

Business Seminars
Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Εξειδίκευσης!
Απ. Παύλου 10Α, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι, Αθήνα΄
Τηλέφωνo: 210 81.15.300
Φαξ: 210 81.15.359
E-mail: info@business-seminars.gr

http://www.business-seminars.gr/%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1.mvc/%CE%9B%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/340

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s