Δημόσιες Σχέσεις – Marketing – Διαφήμιση .Η μεγάλη Σύγχυση.

Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Marketing , ούτε και Δαφήμιση .Όσοι ταυτίζουν τις τρείς αυτές λειτουργίες της επικοινωνίας , εκτός του ότι δεν έχουν καταλάβει τι ρόλο έχει η κάθε μία , δεν έχουν μελετήσει τους ορισμούς που δίνουν τα επιστημονικά σωματεία και οι επαγγελματικές ενώσεις , παγκοσμίως και των τριών αυτών κλάδων , σύμφωμα με τους οποίους ορισμούς γίνεται σαφής διάκριση στις δράσεις και τους σκοπούς .

Δημόσιες Σχέσεις – Marketing – Διαφήμιση . Η μεγάλη Σύγχυση.

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι απαραίτητος τομέας σε κάθε επιχείρηση .

Η Διαφήμιση είναι πυλώνας της οικονομίας και επιτελεί έναν σπουδαιότατο ρόλο στην επικοινωνία .

Η Διαφήμιση έχει διαφορετικό προορισμό και ρόλο απο αυτόν των Δημοσίων Σχέσεων .
Η εφαρμογή των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων ενισχύουν το έργο της διαφήμισης η οποία έχει θεαματικά αποτελέσματα όταν δε συναντά εμπόδια στην εικόνα των επιχειρήσεων , των προιόντων τους και των υπηρεσιών τους .

Το Marketing , είναι η εμπορική πλευρά κάθε επιχείρησης με σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτής .

Οι ορισμοί των επιστημονικών σωματείων του Marketing παγκοσμίως συγκλίνουν στην δομή της επιστήμης αυτής : » Marketing είναι ο προσδιορισμός των αγοραστικών και καταναλωτικών αναγκών , η δημιουργία των προιόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν αυτές και η τοποθέτηση των προιόντων και υπηρεσιών στο σωστό σημείο , στη σωστή χρονκή διάρκεια ώστε να καταλήξουν ανά χείρας των καταναλωτών » .

Οι Δημόσιες Σχέσεις σε πολλές επιχειρήσεις, λανθασμένα  ταυτίζονται ή είναι ενταγμένες στο τμήμα Marketing ή στο Διαφημιστικό ή σε άλλες διευθύνσεις . Η ταύτιση των Δημοσίων Σχέσεων με το Marketing ή τη Διαφήμιση , είναι μεγάλο λάθος .

Οι Δημόσιες Σχέσεις , συνεργάζονται με το Marketing και τη Διαφήμιση αλλά δεν ταυτίζονται .

Για παράδειγμα είναι λανθασμένη και παραπλανητική η θέση ( επαγγελματικά , στο οργανόγραμμα ) Υπεύθυνος Marketing και Δημοσίων Σχέσεων .

Επίσης είναι λανθασμένη η αναφορά πως οι Δημόσιες Σχέσεις είναι «εργαλείο» του Marketing .

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι «εργαλείο» του Marketing ούτε και κανενός άλλου τομέα της επικοινωνίας καθώς είναι μία εντελώς ανεξάρτητη δράση και κατά συνέπεια μία αυτόνομη Διεύθυνση ( Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων ή τμήμα Δημοσίων Σχέσεων  ) .

Οι Δημόσιες Σχέσεις , το Marketing και η Διαφήμιση , επιτελούν ρόλους σημαντικούς σε κάθε επιχείρηση .

Οι Δημόσιες Σχέσεις παράγουν έργο υποδομής για κάθε άλλη επικοινωνία .

Ας πάρουμε το ακόλουθο παράδειγμα :

Υποθέτουμε πως δημιουργείται ένα κατάστημα ( ανεξάρτητα από τι προιόντα πουλά ) . Μπορεί να είναι ένα ζαχαροπλαστείο ή κατάστημα ένδυσης ή restaurant ή café ή ηλεκτρικών ειδών ή νέων τεχνολογιών ή οτιδήποτε άλλο ……

Οι Δημόσιες  Σχέσεις , θα παίξουν τον πρώτο ρόλο . Με το που ιδρύεται η επιχείρηση ή επανατοποθετείται ( repositioning ) οι Δημόσιες Σχέσεις την «χτίζουν»  επάνω σε μία βάση αξιών . Δηλαδή πείθουν όλα τα στελέχη και τη διοίκηση να είναι μία ανθρωποκεντρική επιχείρηση , με σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους η επιχείρηση συνεργάζεται ( πελάτες – συνεργάτες – προμηθευτές – μετόχους – επενδυτές – κ.λ.π ) .

Με τη δράση που θα αναλάβουν οι Δημόσιες Σχέσεις , οι εργαζόμενοι θα έχουν εξαιρετικούς τρόπους , θα εκπαιδευτούν στη επικοινωνία , θα έχουν ήθος , αξιοπρέπεια , ειλικρίνεια , συνέπεια . Έτσι σταδιακά θα αποκτούν την εμπιστοσύνη όλων των ανθρώπων με τους οποίους η επιχείρηση θα έρχεται σε επαφή .

Οι Δημόσιες Σχέσεις με  τον τρόπο αυτό θα δημιουργήσουν μία καλή εικόνα της επιχείρησης στην κοινωνία και θα προσφέρουν μία καλή φήμη σε αυτήν ( βιβλίο Εταιρική Εικόνα , Γιώργος Παπατριανταφύλλου , εκδ. Σταμούλης 2011 , τιμή 13 ευρώ ) .

Αυτή θα είναι μία  επιχείρηση με Κοινωνική Ευθύνη . Στη συνέχεια ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων θα σχεδιάσει τα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων , όπως  Εκπαίδευση Εργαζομένων , Εξυπηρέτησης Συνεργατών , Χορηγίας , Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων . Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεωνν ( αναλυτικά τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων στο ομώνυμο βιβλίο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου , εκδόσεις Σταμούλης 2008 ) .

Η Διαφήμιση που θα ακολουθήσει ( γιατί αυτή είναι η σειρά που πρέπει να ακολουθηθεί – πρώτα η δομή , εικόνα και φήμη και στη συνέχεια διαφημιστική επικοινωνία σε περιπτώσεις ίδρυσης ή repositioning ) « θα πιάσει τόπο » . Πολύ απλά γιατί σκεφτείτε πως αντιδράτε  και εσείς οι ίδιοι στην περίπτωση αυτή .

Εάν δείτε στην τηλεόραση ή ακούσετε στο ραδιόφωνο ή εντοπίσετε στο internet ή διαβάσετε σε ένα περιοδκό  μία διαφήμιση για ένα ……….. κατάστημα ενδυμάτων , πόσο θα επηρρεαστείτε από αυτή τη διαφήμιση , εάν εσείς είχατε πάει στο κατάστημα αυτό και ένας υπάλληλος σας είχε μιλήσει  με άσχημο τρόπο ; Δεν θα σας επηρρεάσει .

Αντίθετα , εάν είχατε μία θετική εμπειρία σε αυτό το κατάστημα , βλέποντας ή ακούγοντας ή ……. τη διαφήμιση γιαυτό το κατάστημα , θα επηρρεαστείτε και θα πάτε σε αυτό ή θα το προγραμματίσετε ή θα το συστήσετε σε γνωστούς ………

Αυτό ακριβώς συμβαίνει σε κάθε αγοραστική – καταναλωτική ή επενδυτική μας συμπεριφορά .

Η Διαφήμιση κάνει γνωστό ένα προιόν , μία επιχείρηση αλλά εάν δεν έχουμε καλή εικόνα γιαυτά , δεν επηρρεαζόμαστε .

Η Διαφήμιση αναμφισβήτητα ,  ενισχύει τις πωλήσεις .

Η καλή εικόνα , είναι η αληθινή εικόνα για την αξία και υλοποίηση της εργάζονται σε κάθε επιχείρηση οι Δημόσιες Σχέσεις .

Όποια επιχείρηση και αν σκεφτείτε ,  λειτουργεί ακριβώς με την ίδια λογική .

Οι επιχειρήσεις δεν είναι ούτε τα γραφεία τους , ούτε τα κτίρια τους , ούτε ο υλικοτεχνικός τους εξοπλισμός . Οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι τους .

Οι Δημόσιες Σχέσεις επικεντρώνονται στον ανθρώπινο παράγοντα .

Οι εργαζόμενοι σε κάθε επιχείρηση είναι ο παράγοντας που θα ξαναεπισκεφθούμε ή όχι :

Ένα supermarket .

Μία αντιπροσωπεία αυτοκινήτων .

Ένα café .

Ένα restaurant .

Ένα κατάστημα ενδυμάτων .

Ένα κατάστημα νέων τεχνολογιών

…………………………………….

……………………………………………….

Και όποια μα όποια επιχείρηση μπορείτε να σκεφτείτε .

Οι Δημόσιες Σχέσεις και τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων , διαμορφώνουν και διαχειρίζονται μέσω του ανθρώπινου παράγοντα την Εταιρική Φήμη και την Εταιρική Εικόνα .

Στα παραδείγματα που αναφέραμε , το Marketing , παράλληλα με τις δράσεις των Δημοσίων Σχέσεων και της Διαφήμισης , θα σχεδιάσει το ποιά προιόντα πρέπει να τοποθετηθούν , που και πως , την προώθηση τους και τελικώς πως αυτά θα καταλήξουν στα χέρια των αγοραστών ή καταναλωτών ή πελατών ( πως θα αγοράσουν )  .

Οι Δημόσιες Σχέσεις καταστέλουν τις αρνητικές απόψεις για την επιχείρηση ( μέσω πάντα και μόνο της αλήθειας ) .

Οι καταναλωτές δεν αγοράζουν μόνο ένα προιόν αλλά αγοράζουν και το όνομα , τη φήμη και τη εικόνα της επιχείρησης .

Η Διαφήμιση είναι σημαντικότατος παράγοντας της οικονομικής δραστηριότητας . Κάνει γνωστό ένα προιόν , βοηθά στο να ξεχωρίζει αυτό ανάμεσα σε άλλα όμοια .Με τη διαφήμιση ο καταναλωτής κατατοπίζεται .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι κοινωνική επικοινωνία , ενώ η διαφήμιση εμπορική .

Οι Δημόσιες Σχέσεις απευθύνονται στον εσωτερικό κοινωνικό κόσμο των ανθρώπων ενω η διαφήμιση απευθύνεται στη λογική των ανθρώπων προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα των προιόντων .

Οι Δημόσιες Σχέσεις καθιερώνουν κοινωνικά την επιχείρηση , εδραιώνοντας την καλή της φήμη .

Η διαφημιστική εκστρατεία έχει αρχή και τέλος ενώ οι Δημόσιες Σχέσεις δεν έχουν τέλος δεν σταματούν ποτέ . Καθιερώνουν κοινωνικά την επιχείρηση ( Μάνος Παυλίδης ) .

Οι Δημόσιες Σχέσεις «ανοίγουν» τον δρόμο για να περάσει αποτελεσματικά κάθε ενέργεια διαφημιστική και marketing .

 

Ορισμοί :

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ :

  • Το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  • Θεσμός των Δημοσίων Σχέσεων. Δημόσιες Σχέσεις είναι λειτούργημα αμφίδρομης επικοινωνίας που μετά από έρευνα και αντικειμενική πληροφόρηση, στοχεύει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, ανάμεσα σε μια οργανωμένη ομάδα ή άτομο και στο κοινό τους, για να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

     Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων

  • «Δημόσιες Σχέσεις είναι η οργανωμένη και διαρκής προσπάθεια για τη δημιουργία και διατήρηση καλής θέλησης και αμοιβαίας κατανόησης, μεταξύ ενός οργανισμού και των διαφόρων κατηγοριών του κοινού του».

     Βρετανικό Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων (αναθεώρηση 1987).

  • «Δημόσιες Σχέσεις, είναι η τέχνη και η κοινωνική επιστήμη της ανάλυσης των τάσεων, της πρόληψης των συνεπειών τους, της προσφοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους υπεύθυνους οργανισμών και της υλοποίησης προγραμμάτων δράσης, που θα εξυπηρετούν τόσο το συμφέρον του οργανισμού, όσο και του κοινού.

      Διακήρυξη του Μεξικού 1978

MARKETING :

  •  Με τον όρο Marketing εννοούμε τις διαδικασίες και δραστηριότητες αυτές που απαιτούνται για την τοποθέτηση των αγαθών στα χέρια των καταναλωτών , με εξαίρεση τις δραστηριότητες αυτές που περιλαμβάνον αλλαγή της μορφής και των ιδιοτήτων των αγαθών .
  •  Το Marketing , είναι ένα γενικό σύστημα αλληλεξαρτημένων ενεργειών που αποσκοπούν στον προγραμματισμό , τηνν τιμολόγηση , την προώθηση , την τιμολόγηση ,την προώθηση και την τοποθέτηση προιόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες σημερινών και μελλοντικών πελατών .

n      Η πώληση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της επί των αναγκών του πωλητή.Το marketing επί των αναγκών του αγοραστή.

Το marketing υποβοηθά την παραγωγή των κατάλληλων αγαθών , στον κατάλληλο χρόνο και στον κατάλληλο τόπο , σύμφωνα  με τις ανάγκες του καταναλωτή για να εξασφαλίσει με αυτό τον τρόπο την καλύτερη διάθεση των παραγόμενων προιόντων .

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ :

Προώθηση πωλήσεων είναι κάθε πρόγραμμα ή και μεμονωμένη δραστηριότητα , μέσα στα πλαίσια της εμπορικής επικοινωνίας , με στόχο την αύξηση της πώλησης προιόντων – υπηρεσιών , με τρόπους άλλους πλήν της διαφήμισης που , κατά  κανόνα βασίζονται στην προσωπική επαφή με τον καταναλωτή , όπως προσφορές , διαγωνισμοί εκδηλώσεις , εμπορικές χορηγίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ :

Διαφήμιση είναι η δημιουργία μηνυμάτων , που αναφέρονται σε προιόντα ή εμπορικές υπηρεσίες και η δημοσίευση τους , με την αγορά χώρου ή και χρόνου στα μέσα επικοινωνίας , με τελικό στόχο την παρακίνηση των αποδεκτών των μηνυμάτων να αγοράζουν τα διαφημιζόμενα προιόντα – υπηρεσίες .

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ :

Προπαγάνδα , είναι η συστηματική προσπάθεια επηρεασμού των στάσεων ,πεποιθήσεων , αντιλήψεων και συμπεριφοράς ενός ατόμου , ομάδας ή κοινού , για την επιβολή με θεμιτά ή αθέμιτα μέσα μιας αρχής , ενός συστήματος μίας ιδέας ή ενός μύθου που αποσκοπεί σε όφελος του ασκούντος την προπαγάνδα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s