Δημόσιες Σχέσεις . Με ποιούς τρόπους ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων προσφέρει τις υπηρεσίες του .

Δημόσιες Σχέσεις . Με ποιούς τρόπους ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων προσφέρει τις υπηρεσίες του .

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί άμεσα με τη διοίκηση χωρίς την παρεμβολή τρίτων .Αυτό είναι απαραίτητο γιατί συνήθως για λόγους προσωπικούς , δηλαδή προσωπικής στρατηγικής κάποιων στελεχών ή προσωπικών επιδιώξεων , σημαντικά ζητήματα για την επιχείρηση αποκρύπτωνται ή φθάνουν με ελλειπή στοιχεία ή παραποιημένα στη διοίκηση της επιχείρησης με αποτέλεσμα λανθασμένες επιλογές .

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

Ο κος Γιώργος Παπατριανταφύλλου, είναι συγγραφέας των βιβλίων :

 

  1.  Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων , εκδόσεις Σταμούλης 2008
  2.  Εταιρική Εικόνα , εκδόσεις Σταμούλης 2011.

Παραδίδει εισηγήσεις και ομιλίες  εντός  επιχειρήσεων και σε συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδος .

Η θεματολογία του είναι στις Δημόσιες Σχέσεις και στη διοίκηση επιχειρήσεων .Όραμα του ο εξανθρωπισμός των επιχειρήσεων και η Ευτυχία αυτών και των ανθρώπων τους .Για επικοινωνία μαζί του , δείτε τη σελίδα μας επικοινωνία .

 

  • Ως Στέλεχος με υπαλληλική ιδιότητα :

 

Ο Σύμβουλος στις δημόσιες Σχέσεις μπορεί να είναι υπάλληλος της επιχείρησης .

Έργο του είναι η έρευνα , η ανάλυση και η πραγματοποίηση των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων εντός και εκτός οργανισμού  ( βλέπετε βιβλίο Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων – Γιώργος Παπατριανταφύλλου, εκδόσεις Σταμούλης 2008 http://bit.ly/jFSkEG  )  .

Μπορεί να είναι μόνος του ή στην αρμόδια υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων ή ακόμα και να συνεργάζεται με εταιρεία εξωτερικών Συμβούλων στις Δημόσιες Σχέσεις π.χ στη διοργάνωση μίας εκδήλωσης – μίας συνέντευξης τύπου …..

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις πρέπει να είαι ιδιαίτερα προσεκτικός στην τοποθέτηση του ιεραρχικά και μισθολογικά , γιατί από την αρχική συμφωνία θα εξαρτηθεί η πορεία του στα επίπεδα αυτά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με την επιχείρηση .

Στο οργανόγραμμα ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις είναι στο αμέσως επόμενο επίπεδο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον επικεφαλής της επιχείρησης ή στη διοίκηση με άμεση πρόσβαση στις αποφάσεις και τις συμβουλές .

ΠΡΟΣΟΧΗ !  Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί άμεσα με τη διοίκηση χωρίς την παρεμβολή τρίτων .

Αυτό είναι απαραίτητο γιατί συνήθως για λόγους προσωπικούς , δηλαδή  προσωπικής στρατηγικής κάποιων στελεχών ή προσωπικών επιδιώξεων , σημαντικά ζητήματα για την επιχείρηση αποκρύπτωνται ή φθάνουν με ελλειπή στοιχεία ή παραποιημένα στη διοίκηση της επιχείρησης με αποτέλεσμα λανθασμένες επιλογές .

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις έχει ως ιερό καθήκον να μεταφέρει στη διοίκηση κάθε περιστατικό , ανάλυση , τάση , δραστηριότητα με ήθος και ειλικρίνεια ακόμα και όταν οι εξελίξεις είναι δυσάρεστες .

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις πρέπει να γνωρίζει καλά και τον χαρακτήρα του Διευθύνοντος Συμβούλου ώστε να επικοινωνεί  μαζί του αποτελεσματικά , χωρίς έγγραφες ή διαδικαστικού τύπου μορφές επικοινωνίας αλλά σε επίπεδο συμβουλευτικής .

Ο μισθός του Συμβούλου στις Δημόσιες Σχέσεις , ο οποίος εργάζεται εντός της επιχείρησης , είναι στο ίδιο επίπεδο ή και σε ανώτερο με τον μισθό του νομικού συμβούλου ή οποιουδήποτε άλλου ανωτάτου συμβούλου .

 

 

 

Δημόσιες Σχέσεις . Με ποιούς τρόπους ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων προσφέρει τις υπηρεσίες του .

 

 

  • Με συμβουλευτική ιδιότητα – Consultant :

 

Με την ιδιότητα του αυτή ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις μπορεί να είναι στέλεχος εντός της επιχείρησης ή συνεργάτης ανά περίσταση .

Ο Consultant , πραγματοποιεί την έρευνα των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων ( βλέπετε βιβλίο Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων – Γιώργος Παπατριανταφύλλου, εκδόσεις Σταμούλης 2008 http://bit.ly/jFSkEG  )  την ανάλυση , τον σχεδιασμό αλλά όχι την εκτέλεση τους .

ΠΡΟΣΟΧΗ : O Consultant , πρέπει να διασαφηνίσει εξ’αρχής με τη διοίκση τα καθήκοντα του και την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του .

Επίσης έχει την ευθύνη ελέγχου της ποιότητας εργασίας των εργαζομένων στην εκτέλεση των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων , τις δυνατότητες τους και τον τρόπο εργασίας τους .

Κάθε Προγράμματος στις Δημόσιες Σχέσεις η επιτυχία εξαρτάται από την ποιότητα εκτέλεσης του .

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις ελέγχει και εγκρίνει τα στελέχη που θα υλοποιήσουν τα προγράμματα στις Δημόσιες Σχέσεις .

 

 

 

 

Δημόσιες Σχέσεις . Με ποιούς τρόπους ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων προσφέρει τις υπηρεσίες του .

 

 

  • Με Συμβουλευτική και Εκτελεστική ιδιότητα :

 

Με την ιδιότητα του αυτή ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις μπορεί να είναι στέλεχος εντός της επιχείρησης ή συνεργάτης ανά περίσταση .

Εάν είναι στέλεχος εντός της επιχείρησης δεν έχει υπαλληλικές ιδιότητες ή υποχρεώσεις ωράριο – ασφάλιση , είναι εξωτερικός ανεξάρτητος επαγγελματίας .

Ερευνά – αναλύει – σχεδιάζει , παράγει στρατηγική – εκτελεί ή παρακολουθεί την εκτέλεση των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων .

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις μπορεί να εκτελεί χρησιμοποιώντας ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης ή του δικού του γραφείου ή συνεργαζόμενου γραφείου .

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις με την σχέση του αυτή με την επιχείρηση μπορεί να συναργάζεται και με άλλες επιχειρήσεις οι οποίες όμως δεν θίγουν τα συμφέροντα η μία της άλλης .

 

 

 

 

 

Δημόσιες Σχέσεις . Με ποιούς τρόπους ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων προσφέρει τις υπηρεσίες του .

 

 

  • Ανάληψη Εργασίας ανά περίσταση – AdHoc :

 

Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση αναθέτει σε εξωτερικό Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων την έρευνα – ανάλυση και τον σχεδιασμό των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων καθώς και την εκτέλεση τους .

Ο Σύμβουλος χρειάζεται λεπτομερέστατη ενημέρωση για το Πρόγραμμα . Χρειάζονται συναντήσεις και «χτίσιμο» εξαιρετικά καλών σχέσεων μεταξύ ανθρώπων της επιχείρησης και του εξωτερικού Συμβούλου .

 

 

 

Είναι επιτακτική η ανάγκη τμήματος Δημοσίων Σχέσεων εντός κάθε επιχείρησης ή η συναργασία της συστηματικά και μόνιμα με ένα αξιόλογο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων .

Η περιστασιακή συνεργασία παρόλο είναι οικονομικότερη δεν είναι αποτελεσματική .

 

 

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις εκπαιδεύει το κοινό στρατηγικά πρός μία κατεύθυνση .

 

Ο ανεξάρτητος Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις έχει μία σημαντική εμπειρία από την ενασόληση του με αρκετές επιχειρήσεις , περισσότερες ιδέες μακριά απότην καθημερινή ρουτίνα εντός της επιχείρησης , αντικειμενικότητα ως πρός τα θέματα της επιχείρησης και οι απόψεις του τυγχάνουν μεγαλύτερης αποδοχής απο τη διοίκηση η οποία μπορεί να αντιμετωπίζει πιό τυπικά έναν Σύμβουλο υπάλληλο της εντός της επιχείρησης .

Βέβαια στα σημαντικά μειονεκτήματα είναι η μη εξοικίωση του με τα δεδομένα της επιχείρησης και τους ειδικούς χειρισμούς θεμάτων .

 

Συμπεράσματα :

 

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις έχει έναν ρόλο σημαντικότατο και δύσκολο.

Χρειάζεται γνώση και ταλέντο .

Πρέπει να αγαπά τους ανθρώπους και να μπορεί να τους κάνει να τον εμπιστευτούν .

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις προσφέρει Κοινωνικό έργο , αρκεί βεβαίως να λειτουργεί πάντα με γνώμονο το καλό και την ηθική .

 

Σύμφωνα με λαμπρούς ανθρώπους του πνεύματος και της επιστήμης οι Δημόσιες Σχέσεις βάζουν την επιχείρηση να μιλήσει με την κοινωνία για το καλό και των δύο .

Με τις Δημόσιες Σχέσεις , δημιουργούμε Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις και Ευτυχισμένους Ανθρώπους .

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s