Η Κουλτούρα της Ευτυχίας κάθε Επιχείρησης . Πως Μπορεί Κάθε Επιχείρηση να Ευημερεί να Προοδεύει και να Κερδοφορεί .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι  Ευτυχισμένη  να ευημερεί και να προοδεύει .

 

Η δική μου έρευνα με οδήγησε στη δημιουργία ενός συστήματος το οποίο ονομάζω Αξιακή Βάση και είναι η μοναδική ελπίδα κάθε επιχείρησης να λειτουργεί με Ευτυχία και κέρδη σε όλους τους τομείς :

 

 

 1. Κάθε επιχείρηση πρέπει να «χτίζεται» στην πλατφόρμα της Αξιακής Βάσης ,  όπως ακριβώς κάθε οικοδόμημα χτίζεται σε γερά θεμέλια .Η Αξιακή Βάση περιλαμβάνει στον πυρήνα της πέντε αξίες . Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .
 2. Η Αξιακή Βάση πρέπει να ενσωματώνεται στο όραμα , στην κουλτούρα και στη στρατηγική της επιχείρησης . Ενσωμάτωση σημαίνει βαθιά πίστη στις αξίες αυτές τις οποίες πρέπει να υπηρετεί και να εφαρμόζει η επιχείρηση .

 

 

Πρακτικά :

 

 

 • Επένδυση στην εκπαίδευση των ανθρώπων της επιχείρησης . Με σαφέστατο τρόπο πρέπει να πεισθούν να υπηρετούν και να εφαρμόζουν την Αξιακή Βάση .
 • Η Διοίκηση της επιχείρησης να εφαρμόζει 100% Ανθρωποκεντρικό μοντέλο . Να λειτουργεί δείχνοντας εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της . Να τους σέβεται και όλες οι αποφάσεις και δράσεις να έχουν σκοπό την πνευματική ικανοποίηση τους .
 • Η μεγαλύτερη επένδυση κάθε επιχείρησης πρέπει να γίνεται στο ανθρώπινο δυναμικό της .
 • Κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει ένα σαφές όραμα και μία απολύτως ξεκάθαρη στρατηγική .
 • Η κουλτούρα , δηλαδή οι συνήθειες  και οι συμπεριφορά όλων των ανθρώπων σε μία επιχείρηση δεν πρέπει να βασίζεται στον φόβο αλλά στην Ελευθερία και το δημοκρατικό πνεύμα  .
 • Να λειτουργεί βασιζόμενη σε καλά σχεδιασμένο πλάνο , με προγραμματισμό και οργανωτικότητα .
 • Μία επιχείρηση ευημερεί , προοδεύει και κερδοφορεί όταν πρίν απο τους πελάτες και συνεργάτες  της έχουν ευτυχήσει οι άνθρωποι της .
 • Το χαμόγελο των ανθρώπων κάθε επιχείρησης είναι ο ασφελέστερος δείκτης επιτυχίας της .
 • Οι άνθρωποι κάθε επιχείρησης πρέπει να πιστεύουν σε αυτήν και να λειτουργούν ώς οι καλύτεροι διαφημιστές της .
 • Όλοι οι εργαζόμενοι κάθε επιχείρησης πρέπει να Υπηρετούν κάθε άνθρωπο ο οποίος συνεργάζεται μαζί τους . Να είναι ευγενικοί – συνεπείς – άμεσοι – αξιόπιστοι – ειλικρινείς – ηθικοί και κάθε πράξη τους , διαφανής .
 • Κάθε επιχείρηση έχει χρέος να ακούει προσεκτικά τους ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται μαζί της και να λύνει τα προβλήματα τους άμεσα και ειλικρινές ενδιαφέρον .
 • Οι άνθρωποι κάθε επιχείρησης να έχουν επαγγελματική φαντασία , δημιουργικότητα και να πράττουν συνεχώς νέες δραστηριότητες καινοτόμες .
 • Για να βιώσει κάθε επιχείρηση την Ευτυχία πρέπει να αγαπούν οι άνθρωποι τους ανθρώπους .

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

 

 

 

The Culture of Happy Business .

Each company may be happy to prosper and progress.

My research led me to create a system called value-based and the only hope for any business to operate with happiness and profits in all sectors:

1. Each company must be «built» on the platform of the value base, just as any structure built on solid foundations. The base value includes the five core values. Ethos – Reliability – Honesty – Consequence – Transparency.
2. The base value must be included in the vision, culture and business strategy. Integration means profound belief in those values ​​which should serve and implement the company.

Proceedings:

• Investing in educating people in the business. Very clearly to be persuaded to serve and to apply the value base.
• The management of the company to apply 100% anthropocentric model. To act in trusting people. Please respect them and all decisions and actions are designed to spiritual satisfaction.
• Increased investment each company should be in the workforce.
• Every company must have a clear vision and a perfectly clear strategy.
• The culture, that the habits and behavior of all people in a company should not be based on fear but on freedom and the democratic spirit.
• To act based on well-designed plan, with planning and organotikotita.
• An enterprise prosper, progress and profitability ago, when customers and partners are happy its people.
• The smile each company is asfelesteros indicator of success.
• People of any company must believe in it and act like the best advertisers.
• All employees of each company must serve every person who works with them. Be polite – consistent – direct – reliable – honest – and every moral act, transparent.
• Each company has a duty to listen carefully to people who cooperate with it to solve their problems directly and sincere interest.
• People of any business to have professional imagination, creativity and do new things constantly innovative.
• For every business to experience Happiness should love people people.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s