Πως το Marketing παραποίησε και κακοποίησε τη θεωρία των Δημοσίων Σχέσεων .5 θεμελιώδη προγράμματα τα οποία έχουν παραποιηθεί .

  • Η Κοινωνική Ευθύνη . Η βασική αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι η κοινωνικότητα και η Ηθική υπόσταση κάθε επιχείρησης . Ειλικρινώς όμως . Γιατί όπως υποστήριξε ο Ιμμάνουελ Κάντ , Ηθική είναι οτιδήποτε πράτεται από καθήκον . Οι Δημόσιες Σχέσεις θεωρούν καθήκον τους την Ηθική . Το Marketing , σχεδιάζει στρατηγικά κάθε κοινωνική πράξη , δηλώνοντας ευθέως πως κάθε κοινωνική ενέργεια επιλέγεται ανάλογα από το τι «πουλάει» στο κοινό το οποίο στοχεύει η καμπάνια Marketing . Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργήθηκαν το 1903 από το δημοσιογράφο Άιβη Λή με όραμα του να εξανθρωπίζει τις επιχειρήσεις και να αφαιρεί από αυτές τις αναρίθμητες απάτες τους , όπως την ανειλικρίνεια – ασυνέπεια – ανήθικο κέρδος – αδιαφάνεια . Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η μοναδική επιστήμη της επικοινωνίας που έχει κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής , το περίφημο Κώδικα των Αθηνών που συγγράφηκε και υπογράφηκε στο παγκόσμιο συνέδριο της IPRA ( International Public Relations Association ) σην Αθήνα το 1965 .Το Marketing , καταπατά το ιερό καθήκον των επιχειρήσεων να είναι ηθικές και προσποιείται μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης την πρόσθετη ηθικότητα πρός συγκίνηση και πρόκληση συναισθημάτων συμπάθειας . Μάλιστα το Marketing κινεί πάντα την ΕΚΕ ανάλογα με τις τάσεις που συγκινούν τις κοινωνίες ( green marketing – social marketing ) επενδύοντας τεράστια ποσά στη διαφήμιση των ενεργειών ΕΚΕ κάτι που απροκάλυπτα δηλώνει πως δεν νιώθουν οι επαγγελματίες του Marketing την κοινωνικότητα ως καθήκον αλλά ως μπίζνα που θα φέρει χρήματα και γιαυτό πρέπει να τη μάθει ο κόσμος !!!!!!!!!
  • Η Χορηγία : Οι Δημόσιες Σχέσεις επιλέγουν και πραγματοποιούν Χορηγικά Προγράμματα κα όχι Sponsoring . Η διαφορά είναι τεράστια . Η Χορηγία είναι η παροχή – προσφορά ως καθήκον πολιτισμού απέναντι στην κοινωνία . Το Sponsoring είναι η εμπορική υποστήριξη στην οποία ο sponsor απαιτεί την προβολή του με κάθε μέσο ώστε να παραχωρήσει πόρους για κάποιο γεγονός .To Marketing ονομάζει Χορηγίες όλες τις εμπορικές συμφωνίες Sponsoring !!!!!!!!!!!!!
  • Η Εξυπηρέτηση Ανθρώπων : Στο μνηνιώδες έργο του Crystallizing Public Opinion ( 1922 ) ο πρώτος στην ιστορία καθηγητής Δημοσίων Σχέσεων στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (το 1923 ) , Έντουαρντ Μπερνάις αναφέρει πως ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων έχει καθήκον να «υπηρετεί» τους πελάτες , τους προμηθευτές και κάθε άνθρωπο ο οποίος συνεργάζεται με την επιχείρηση . Το Marketing ονόμασε αυτή τη θεωρία του Μπερνάις ( ο «πατέρας» των Δημοσίων Σχέσεων ) στα μέσα της δεκαετίας του ’80 , Εξυπηρέτηση Πελατών ή αλλιώς CRM !!!!!
  • Αρθρογραφία, αφήγηση ιστορίας : Ο Μπερνάις είναι ο επιστήμονας που επινόησε το Δελτίο Τύπου , την έννοια των Opinion Leader και μεταξύ άλλων το άρθρο . Υποστήριξε και απέδειξε πως μέσω των άρθρων μία επιχείρηση μπορεί να αφηγηθεί την ιστορία της και να προκαλέσει τη συμπάθεια την οποία αξίζει και όχι να την εκβιάσει για να πουλήσει δια της συγκινήσεως . Το Marketing , παρέλαβε τα πορίσματα αυτά τα οποία ανάγονται στη δεκαετία του 1920 , και στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ονόμασε την τεχνική αυτή Storytelling . !!!!!!!!! Μάλιστα , δυστυχώς χωρίς ίχνος έρευνας και γνώσης του τι υποστηρίζουν τα στελέχη του Marketing κάνουν λόγο για επιρροή του συναισθήματος , επιρροή της συμπεριφοράς στην ουσία κάνουν αναφορά στο πιό σκληρό πρόσωπο της προπαγάνδας , αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε πρός υποταγή των λαών . Δυστυχώς είναι οι ίδιες μέθοδοι .
  • Ηθική Εσωτερική Λειτουργία Επιχείρησης και επένδυση στο Ανθρώπινο κεφάλαιο : Ο Άιβη Λή ( ο πατέρας του επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων ) το 1905 υποστήριξε πως η αρχή της ευημερίας κάθε επιχείρησης είναι η ευημερία και ευτυχία των ανθρώπων της . Δημοκρατική διοίκηση , επιβραβεύσεις , διάλογος , καλή εργασία σωστές τοποθετήσεις στελεχών . Το Marketing , έβαλε υπό τη σκέπη του στις αρχές της δεκαετίας του ’90 τα τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων ή πιό γνωστά ως Human Resources !!!!!!!!!!!!!!!! η δράση των οποίων έχει όλες τις ρίζες της στη θεωρία και πρακτική των Δημοσίων Σχέσεων και στην επιστημονική εργασία των δύο πρωτοπόρων των Δημοσίων Σχέσεων , Άιβη Λή και Έντουαρντ Μπερνάις .Ο Άιβη Λή υλοποίησε τη θεωρία του με τη συμβουλευτική του το 1903 στην περίπτωση της διαμάχης διοίκησης και εργαζομένων στον Οργανισμό Αμερικανικών Σιδηροδρόμων , όταν έφερε στο ίδιο τραπέζι διοίκηση και εργαζόμενους . Μόνο τότε βρέθηκε λύση .

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

 

 

What is Public Relations and strains of Marketing, call Marketing.

• The Social Responsibility. The basic mission of Public Relations is the sociability and moral status of each company. But honestly. Because, as Immanuel Kant argued, Ethics is doing anything out of duty. The Public Relations consider their duty ethics. The Marketing, strategic planning every social act, stating directly that every social action is chosen depending on what «sells» to the public that the campaign aims Marketing. The Public Relations was formed in 1903 by the journalist Ivy Lee with a vision to humanise business and removes them from the myriad of scams such as

insicerity – inconsistency – immoral earnings – opacity. The Public Relations is the only science of communication and Ethics Code of Ethics, the famous Code of Athens that was written and signed at the World Congress of IPRA (International Public Relations Association) underside Athens in 1965. In Marketing, violating the sacred duty of businesses be ethical and pretends through Corporate Social Responsibility towards morality extra thrill and challenge feelings of sympathy. Indeed, the Marketing pushes CSR according to the trends that moves societies (green marketing – social marketing) investing huge amounts in advertising CSR actions which openly declares that he feels Marketing professionals socializing, but as a duty to get jobs bring money and should therefore be to teach people!!!

 


• The Sponsorship: The Public Relations select and sponsor programs make u not Sponsoring.
The difference is large . The Grant is to provide – offer a duty towards society culture. The Sponsoring is commercial support in which the sponsor perry viewing by any means in order to allocate resources to an event. To Marketing Sponsorships calls all trade agreements Sponsoring!!!!!!!!!!!!!
• The Human Services: In historical work – book Crystallizing Public Opinion (1922), the first ever professor of Public Relations at the University of New York (in 1923), Edward Bernays says the Director of Public Relations has a duty to «serve» customers, suppliers, and anybody who works with the business. The Marketing named this theory
Bernays (the «father» of Public Relations) in the mid 80s, customer service or else CRM!!!!!

 


Columnists, story telling: Edward Bernays is the scientist who invented the press release, the meaning of Opinion Leader and including article. Argued and demonstrated that through the articles one may venture to tell her story and the cause which deserves sympathy, not to blackmail to sell da of emotion. The Marketing, received the findings of these dating back to late 1920 and late 1980’s this technique called Storytelling. !!! Yes, unfortunately, no trace of research and knowledge of what support the Marketing executives speak of the influence of emotion, behavior eprroi essentially refer to the toughest face of propaganda that was used by fascist regimes towards the subjugation of peoples. Unfortunately (definitely agnosticism, using the same methods).

 


• Operation Mode Internal Ethics and investment in human capital: The
Ivy Lee (the father of the profession of Public Relations) in 1905 argued that the principle of prosperity any business is the welfare and happiness of its people. Democratic administration, rewards, dialogue, good job right placements executives. The Marketing, put under the umbrella of the early 90s the Human Resources departments or later known as Human Resources!!!!!!!!!!!!!!!! action which has all its roots in the theory and practice of public relations and scientific work of two pioneers of Public Relations, Edward Bernays and IvyLee implemented the theory of the Advisory in 1903 in the event of conflict management and employees in the Organization of American Railways, when brought to the table management and employees. Only then found a solution.

George J. Papatriantafyllou gpappr@gmail.com 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s