Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων .

Με την ευκαιρία της  Ημέρας για τα Δικαιώματα της Γυναίκας αφιερώνουμε το άρθρο αυτό στις γυναίκες που έχουν αποφασίσει με τη σειρά τους  να αφιερώσουν την επαγγελματική τους απασχόληση , την  καριέρα , τη σταδιοδρομία τους και τη ζωή τους στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

Η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσων έχει έναν πολύπλευρο και σημαντικό  ρόλο στην επιχείρηση , σοβαρό – κρίσιμο με κύρος και αξίες . Μέσα στην επιχείρηση εκπροσωπεί και υπηρετεί την επιστήμη που έχει ως επίκεντρο της τον Άνθρωπο .

Πρώτα απ’όλα είναι γυναίκα με όλες τις υποχρεώσεις της μητέρας , της συζύγου, της παιδαγωγού . Μέσα στην οικογένεια η παρουσία της είναι καθοριστική για τις ισορροπίες , την αγωγή των παιδιών , την καλή ψυχολογία και την άριστη συνεργασία με τον σύζυγο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας . Σαφώς και ανάλογο ρόλο έχει και ο σύζυγος και υποστηρίζουμε την άποψη πως ο γάμος ευρύτερα πρέπει να είναι γιορτή – χαρά – ευτυχία .

Εξίσου σημαντικό ρόλο σε μία οικογένεια έχει και η γυναίκα που δεν είναι παντρεμένη ή είναι διαζευγμένη με ακόμα πιό πολυσύνθετο ρόλο εάν είναι και μητέρα .

Η σύγχρονη γυναίκα είναι δραστήρια , με ανοιχτούς ορίζοντες , δραστηριοποιείται σε πολλά επίπεδα , δημιουργεί , παράγει ιδέες , καινοτομεί ,  διοικεί .

Η γυναίκα που εφαρμόζει την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων γνωρίζει πως τα πάντα για την ευτυχία των ανθρώπων κρίνονται στη δημιουργία των σχέσεων . Η επαγγελματική της ζωή εμπνέει την προσωπική της και η συμπεριφορά της μακριά απο τη δράση του επαγγέλματος κρίνει το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων  στο σύνολο του ( σύμφωνα με τον Κώδικα των Αθηνών , Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων , υπογράφηκε στην Αθήνα το 1965 , στο Παγκόσμιο Συνέδριο της IPRA ) .

Η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων :

Είναι ισότιμη επαγγελματίας με κάθε επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων .

Αντιμετωπίζεται από την επιχείρηση ισότιμα σε κάθε αξιολογική κρίση , προαγωγή , εξέλιξη και μισθολογική ανάπτυξη .

Δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζεται υποτιμητικά ή διαφορετικά από κανέναν εργαζόμενο .

Απο την επιχείρηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της γυναίκας εργαζόμενης π.χ  άδεια τοκετού – προστασίας και αγωγής τέκνων κ.λ.π

Η επιστήμων Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων :

Παράγει επιστημονική εργασία .

Στα καθήκοντα της δεν είναι οι γνωριμίες αλλά η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης .

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της είναι απόλυτα συγκεκριμένες και δεν προσλαμβάνεται με κριτήριο την καλαισθησία της αλλά με αποκλειστικό κριτήριο την επιστημονική ανάπτυξη Προγραμμάτων και Συμβουλών  Δημοσίων Σχέσεων .

Δεν προσλαμβάνεται για να χαμογελά και να υποδύεται την ευχάριστη . Παράγει επιστημονική επικοινωνία .

Η επιστήμων επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων δεν έχει καθήκοντα γραμματέως , ούτε απασχολείται με κλείσιμο ραντεβού και υπενθυμίσεις αυτών . Τα καθήκοντα της υποδοχής και της γραμματέως ανατίθονται σε εξειδικευμένη γραμματέα διοίκησης ειδικότητα που σε όλες τις προηγμένες επικοινωνιακά χώρες σπουδάζεται σε πανεπιστημιακού επιπέδου σχολές .

Η επαγγελματίας Σύμβουλος Διευθύντρια των Δημοσίων Σχέσεων :

Πραγματοποιεί κοινωνική – ποιοτική έρευνα πρός εντοπισμό των κοινωνικών τάσεων .

Συμβουλεύει τη διοίκηση σε θέματα ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης και ανάπτυξη ειλικρινώς κοινωνικών σχέσεων .

Σχεδιάζει το πλάνο των Δημοσίων Σχέσεων της επιχείρησης .

Αναπτύσσει τις σχέσεις επικοινωνίας και τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων της επιχείρησης εσωτερικά και με τα εξωτερικά κοινά .

Διαχειρίζεται επικοινωνιακά τις κρίσεις που προκύπτουν, με Ήθος – Αξιοπιστία – Συνέπεια – Ειλικρίνεια – Διαφάνεια .

Εκπαιδεύει επικοινωνιακά τους εργαζόμενους στην ανθρωποκεντρική επικοινωνία ώστε η κουλτούρα που θα προκύψει να είναι αυτή της ύψιστης υπηρεσίας πρός τους πελάτες , τους προμηθευτές , τους συνεργάτες και κάθε Άνθρωπο που συνεργάζεται με την επιχείρηση .

Σχεδιάζει στρατηγικά και μόνο στρατηγικά τις εκδηλώσεις της επιχείρησης χωρίς απαραίτητα να τις υλοποιεί , καθώς αυτό είναι καθήκον του » τεχνικού των Δημοσίων Σχέσεων » σύμφωνα με τον καταστατικό Χάρτη της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων .

Σχεδιάζει την επικοινωνιακή στρατηγική της επιχείρησης .

Αναπτύσει σχέσεις εμπιστοσύνης με ειλικρινή – ηθική – αξιόπιστη – συνεπή επικοινωνία με όλες τις ομάδες κοινού της επιχείρησης .

Σχεδιάζει και οργανώνει τις επικοινωνιακές καμπάνιες .

Είναι υπεύθυνη για την οπτική παραστατική εικόνα ( το σύνολο των υλικών κατασκευών ) και για την εταιρική εικόνα και εταιρική φήμη της επιχείρησης .

Σχεδιάζει το Branding , δηλαδή ενσωματώνει τις ανθρωποκεντρικές αξίες στους ανθρώπους της επιχείρησης και οδηγεί τη διοίκηση σε management με κύριο άξονα τον ανθρώπινο παράγοντα .

Σχεδιάζει το πρόγραμμα Lobbying , δηλαδή πως η επιχείρηση και ο κλάδος επηρρεάζουν τις νομοθετικές πράξεις .

Πραγματοποιεί τις επαγγελματικές επικοινωνιακές  παρουσιάσεις εντός και εκτός επιχείρησης .

Σχεδιάζει και επιμελείται το Image Making των εργαζομένων  πρός απόδοση της καλύτερης δυνατής εικόνας της επιχείρησης .

Σχεδιάζει , δημιουργεί και διαχειρίζεται την ανάπτυξη σχέσεων με τους δημοσιογράφους .

Συντάσει τα Δελτία Τύπου και τα άρθρα πρός τα Μέσα Ενημέρωσης .

Σχεδιάζει και οργανώνει Συνεντεύξεις και Συναντήσεις Τύπου .

Έχει συμβουλευτική δραστηριότητα στις διαφημιστικές καμπάνιες και συνεργάζεται με το τμήμα Marketing .

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων είναι η μοναδική ειδικότητα της επικοινωνίας με Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .

Το επάγγελμα και η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων οδηγούν και την προσωπική μας ζωή .

Αγαπητές κες συνάδελφοι των Δημοσίων Σχέσεων καλή συνέχεια σε όλα σας τα καθήκοντα .

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

English Edition :

 

Director of Public Relations.

On the occasion of this day for Women’s Rights dedicate this article to women who have decided to devote time to their professional career, their career and life science PR.

The Director of Public Relations is a versatile and important role in business, serious – with prestige and critical values. Within the company represents and serves the science is in the center of man.

First, it is a woman with all the obligations of  mother and wife. Within the family’s presence is crucial for balance, children’s, animal psychology and the excellent collaboration with her husband and other family members. Clearly, such a role has a husband and supports the view that marriage should be wider celebration – joy – happiness.

Equally important role in a family is the woman who is not married or divorced with even more complex role, and if the mother.

The modern woman is active, open-minded, active on many levels, creates, produces ideas, innovates, manages.

The woman who applies the science of Public Relations knows that everything for the happiness of the people considered in establishing such relationships. Her professional life inspires her personal behavior and away from the action of the profession considers the profession of public relations as a whole (in accordance with the Code of Athens, Code of Ethics of Public Relations, signed in Athens in 1965, in World Congress of IPRA).

The Director of Public Relations:

Is equal to any professional practitioner of public relations.
Treated by the company equal to any value judgment, promotion, progression and salary growth.
There should never be treated differently from disparaging or any employee.
From the firm should take into account the particularities of the woman’s maternity leave eg – child protection and education etc.

The scientist, Director of Public Relations:

Produces scientific work.
The tasks are not dating but to develop relationships of trust.
The role and responsibilities are quite specific and not recruited in terms of aesthetics but with the sole criterion of scientific development programs and public relations consultant.
There is hired to smile and pretends to be happy. Produces scientific communication.
The scientist practitioner of public relations secretary has not, nor be employed by closing these appointments and reminders. The functions of the host and the secretary entrusted to specialized secretaries specialty in all advanced countries studying communications at university level schools.

The professional Consultant Director of Public Relations:

Performs social – qualitative research to identify social trends.
Advise management on development of relations of trust and develop a true social relations.
Draws the foreground of public relations firm.
Develops relationships, communication and social relations between people of the business internally and with external audiences.
Manages communications crises that arise, with Morals – Reliability – Consistency – Honesty – Transparency.
Trains workers in communication centered communication culture that will emerge is that of utmost service to customers, suppliers, partners and everyone who works with the business.
Strategic plans and strategic events only the company but not necessarily implement them, as it is the duty of «technical Public Relations» in accordance with the Charter of the Greek Society of Public Relations.
Planning the communications strategy of the company.
Develops relationships of trust with honest – ethics – Reliable – consistent communication with all groups together the business.
Plans and organizes their communication campaigns.
It is responsible for visual graphic image (all the construction materials) and corporate image and corporate reputation of the company.
Draws the Branding, ie integrates anthropocentric values its people and leading the company into administration management by focusing on the human factor.
Designs the program Lobbying, namely that the company and the industry confounding legislative acts.
Performs professional presentations communication within and outside the company.
Designs and maintains the Image Making workers to yield the best possible image of the company.
Designs, creates and manages the development of relations with journalists.
Draw up the press releases and articles to the media.
Plans and organizes meetings and Synetefxeis Press.
Is counseling on promotional campaigns and work with the department Marketing.

The science of Public Relations is the only specialty communication with Ethos – Reliability – Honesty – Consistency – Transparency.

The science and profession of public relations and lead our personal lives.

Dear Colleagues tions of good PR then all of your tasks.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων .

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s