Ας σκεφτούμε διαφορετικά . Και όμως μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Συζητώ με πολλούς ανθρώπους καθημερινά σχετικά με το ότι επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο και στην κοινωνία ευρύτερα ένα πνεύμα εμπορικοκεντρικό με κύριο άξονα την άκρατη κερδοφορία και διάφορα απρεπή όπως ασυνέπεια , αδιαφάνεια , ανηθικότητα , ανειλικρίνεια , αναξιοπιστία .

Αυτά πρέπει να αλλάξουμε και πρέπει να κάνουμε στροφή 180ο . Πρέπει να στρέψουμε κάθε δράση μας στον ανθρωποκεντρισμό , όχι για να παράγουμε κέρδη αλλά γιατί αυτό είναι το καθήκον μας . Το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και όχι για τον πελάτη όπως ονομάζει το Marketing τους ανθρώπους , είναι η πηγή της ευτυχίας , της ευημερίας και της προόδου κάθε κοινωνίας .

Οι επιχειρήσεις πρέπει να κερδοφορούν διαφορετικά δεν μπορούν να παράγουν έργο . Το κέρδος όμως πρέπει να είναι προιόν ηθικών και κοινωνικών διεργασιών – πρακτικών και δομών . Ηθική είναι η πράξη η οποία πράττεται απο καθήκον και όχι από προσανατολισμό στο κέρδος .

Το κέρδος έρχεται όταν μία επιχείρηση είναι Ηθική – Συνεπής – Αξιόπιστη – Ειλικρινής – Διαφανής .

Εδώ είναι η λεπτή κόκκινη γραμμή . Δεν πρέπει να είναι μία επιχείρηση  Ηθική με σκοπό το κέρδος γιατί τότε η Ηθική δεν είναι από  καθήκον αλλά από ιδιοτέλεια .

Πολλές φορές οι συνομιλητές μου με κοιτούν με απορία και μου απευθύνουν ερωτήσεις που σχετίζονται με την κοινωνία μας και πως μπορούμε να πετύχουμε αλλαγές αφού τα πάντα είναι λάθος ή δεν έχουμε την υποδομή ή πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να βρεθούμε σε αυτό τον δρόμο . Το κύριο ερώτημα είναι , ΜΠΟΡΟΥΜΕ ;

Ναι ΜΠΟΡΟΥΜΕ , αρκεί να το πιστέψουμε και να το θέλουμε .

Δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε .

Δεν πρέπει να χάνουμε το θάρρος μας , γιατί ο δρόμος των αξιών βοηθά τον κάθε άνθρωπο να ξεπερνά όλα τα προβλήματα .

Πρέπει να δούμε έναν καινούργιο , διαφορετικό κόσμο μέσα στον οποίο :

  • Στην εργασία μας βρισκόμαστε για να υπηρετούμε τους ανθρώπους ως Ανθρώπους γατί το θεωρούμε καθήκον μας , και όχι τους ανθρώπους  ως πελάτες μας . Γιατί όσο βλέπουμε τους ανθρώπους σαν πελάτες δηλαδή σαν παρουσίες που θα αφήσουν  χρήματα , θα είμαστε ψεύτικοι , δήθεν , προπαγανδιστές. Την όποια εξυπηρέτηση θα την πράττουμε όχι γιατί πραγματικά το θέλουμε αλλά γιατί αυτή η λογική της εξυπηρέτησης  , πουλάει  .Οι άνθρωποι είναι Άνθρωποι και όχι πελάτες . Αυτό ας το αλλάξουμε ακόμα και στην ορολογία .
  • Μέσα στις επιχειρήσεις πρέπει να επικρατήσει το πνεύμα της δημοκρατίας , της συνεργασίας , της ομαδικότητας .Οι άνθρωποι να χαίρονται με την εργασία τους και να προσφέρουν όσα περισσότερα μπορούν για τους ανθρώπους . Δεν εννοώ να εργαζόμαστε με εξαντλητικά ωράρια αλλά να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με αληθινή αγάπη για τους ανθρώπους .Με αυτή τη διαφορετική απο τη σημερινή λογική , οι συνεργασίες θα μας οδηγούν στην πρόοδο , σε νέες καινοτόμες υπηρεσίες ακόμα πιό χρήσιμες πάντα για τον άνθρωπο για το καλό του .
  • Οι διοικητές , οι managers , οι προιστάμενοι πρέπει να συνεργάζονται να εμπνέουν , να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται υπερήφανοι γιαυτό που παράγουν .
  • Ότι πράτταμε μέχρι σήμερα πρέπει να κατανοήσουμε πως ανήκει στο παρελθόν . Να ξεχάσουμε οτιδήποτε μας οδηγεί στο μίσος , την αδιαφορία , τον ανταγωνισμό . Να συνεργαστούμε ,με κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα απο τη χώρα καταγωγής του , να αφήσουμε μακριά τις προκαταλήψεις , να δούμε και να επηρρεαστούμε από άλλους ανθρώπους , άλλων πολιτισμών , με άλλες κουλτούρες και να δημιουργήσουμε νέες αντιλήψεις , νέες δομές , νέα προιόντα , νέες υπηρεσίες .
  • Να είμαστε αποτελεσματικοί και όχι το αντίθετο . Να σχεδιάζουμε τα επαγγελματικά μας βήματα με σαφείς στόχους και όχι να λειτουργούμε «στο πόδι» , πρόχειρα , απρογραμμάτιστα .
  • Με απλότητα και πάθος μπορούμε να αλλάξουμε τις ζωές μας . Να κινεί τις πράξεις μας το καθήκον μας απέναντι στην ανθρωπότητα και όχι η ιδιοτέλεια μας . Τότε μόνο θα δούμε τον διαφορετικό κόσμο του αλτρουισμού , της συνέπειας , της ειλικρίνειας , της διαφάνειας , της ηθικής , της αξιοπιστίας .
  • Οι επιχειρήσεις δεν είναι ούτε τα κτίρια τους , ούτε οι υπολογιστές τους , ούτε ο φωτισμός , η διακόσμηση ,τα γραφεία . Οι επιχειρήσεις είναι οι Άνθρωποι τους . Εάν θέλετε κέρδη , επενδύστε στο ανθρώπινο κεφάλαιο όχι γιατί θα κερδοφορήσετε αλλά γιατί αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους ανθρώπους .
  • Ας μην καθυστερούμε να εξυπηρετούμε ή καλύτερα να υπηρετούμε . Μην αδιαφορούμε για τον κάθε άνθρωπο που έρχεται στην επιχείρηση μας για να αγοράσει,  να δεί , να επιλέξει , να διασκεδάσει ή για οποιονδήποτε λόγο . Ας σταθούμε δίπλα του και ας τον υπηρετήσουμε .
  • Ας μην βλέπουμε ανταγωνιστές αλλά μόνο συνεργάτες .

Δεν χρειάζεται να περάσουν 40 – 50 – 100 χρόνια για να συμβούν όλα αυτά .

Πρέπει να ξεκνήσουμε όλοι , αυτή τη στιγμή με πάθος και πίστη στον Άνθρωπο , τον συνάνθρωπο , τον συνεργάτη , τον συνάδελφο .

Ας σκεφτούμε πως δεν πάμε για να πουλήσουμε προιόντα , αλλά για να κάνουμε τους ανθρώπους ευτυχισμένους  .

Γιαυτούς τους λόγους υπηρετώ τις Δημόσιες Σχέσεις . Γιατί η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων είναι όλα αυτά .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

We think differently. But we can change the world.

I talk with many people every day about that prevails in the business world and in society at large a marketsales spirit  by focusing on the extreme profitability and various as inconsistency indecent, opacity, immorality, dishonesty, unreliability.

This must change and we must do turn 180ο . We must turn all our action in anthropocentrism, not to generate profits but because it is our duty. Concern for man and not as the client calls the Marketing people are the source of happiness, prosperity and progress of any society.

Businesses must be profitable otherwise they can not produce work. The gain, however, must be the product of moral and social processes – structures and practices. Ethics is the practice which it has done since the task rather than a profit orientation.
The profit comes when a company is ethical – Consistent – Reliable – Honest – Transparent.

Here is the thin red line. There must be a business ethics for profit because then morality is not out of duty but from selfishness.
Many times my interlocutors look at me in amazement and I address questions related to our society and how we can achieve change because everything is wrong or do not have the infrastructure or how many years must go to find ourselves in this way. The main question is, can I?

Yes you can, as long as you believe and what we want.
No need to despair.
We must not lose our courage, because the way the values helps each person to overcome all problems.

We need to see a new, different world in which:

• In our work we are to serve the people and not our customers. Because as we see people as customers, we will be false, supposedly propagandists. What ugly word, the word customer.
• Media companies must prevail the spirit of democracy, cooperation, teamwork. People can enjoy their work and can offer as much for people. I do not mean to work with exhausting schedules but to offer our services with true love for people. With this different from the current logic, partnerships will lead us to progress, new innovative services even more useful for people always on the own good.
• The administrators, managers, heads must work to inspire, make people feel proud because of who they generate.
• That it does now need to understand how the past. Forget everything leads us to hatred, indifference, competition. To work with each person regardless of country of origin, to let off their prejudices, to see and be influenced by other people, other cultures, other cultures and create new ideas, new structures, new products, new services.
• To be effective and not vice versa. Do we plan our business steps with clear objectives and not to operate «in the leg,» casual, unplanned.
• With simplicity and passion we can change our lives. To initiate our actions our duty to humanity and not our self-interest. Only then will see a different world of altruism, consistency, honesty, transparency, ethics, reliability.
• Businesses are neither buildings, nor computers, nor the lighting, the decor, offices. Businesses are the People. If it wants profits, invest in human capital will not because kerdoforisete but because it is our duty to the people.
• Let us not wait to serve or better serve. Do not indifferent to each person who comes to our business to buy, see, choose, have fun, or for any reason. We stand by and let him serve.
• Let’s memory as you see competitors just colleagues.

No need to spent 40 – 50 – 100 years for all this to happen.

You must xeknisoume all, this time with passion and faith in man, neighbor, your partner, colleague.
We think that there’re going to sell products, but to make people happy.

The reasons for them to serve Public Relations. Because the science of Public Relations is all about.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s