Άρθρο του Γιάννη Λαβέτζη .Ο άνθρωπος σύμβολο των Δημοσίων Σχέσεων με τις περισσότερες προεδρικές θητείες στην Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων .

Ο Γιάννης Λαβέτζης , δίπλα στον κο Σταμούλη ( δεύτερος από δεξιά ) στην παρουσίαση του Βιβλίου του Γιώργου Παπατριανταφύλλου , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Ο Γιάννης Λαβέτζης είναι ο Σύμβουλος Επικοινωνίας με τις περισσότερες προεδρικές θητείες στην Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων . Από τα ιστορικά πρόσωπα της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα , έχει συμβάλει τα μέγιστα ώστε η Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων να καθιερωθεί παγκοσμίως .Περισσότερες πληροφορίες για το λαμπρό έργο του Γιάννη Λαβέτζη στην επιστήμη της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων , στη σελίδα μας Γ.Λαβέτζης http://bit.ly/Ss5gIU

——————————————————————————-

Άρθρο του Γιάννη Λαβέτζη .

Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη

Γεννημένες από μια επείγουσα πρακτική ανάγκη, οι Δημόσιες Σχέσεις αποτέλεσαν αρχικά μια πρακτική συμπεριφορά, μια προγραμματισμένη και σκόπιμη πολιτική. Σιγά – σιγά εξελίχθηκαν σε μια βαθύτερη αντίληψη και νοοτροπία, καθώς το νόημά τους άρχισε να συνειδητοποιείται από τους φορείς τους. Παράλληλα με την ανάπτυξη του “ενστερνισμού” αυτού του βαθύτερου νοήματός τους, οι Δημόσιες Σχέσεις αναπτύχθηκαν και σαν συστηματοποιημένο σύνολο γνώσεων, σχετικών ιδίως με την εργατική ψυχολογία και την ψυχολογία των μαζών. Έτσι σήμερα πολλές Ανώτατες Σχολές στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη και αναρίθμητες άλλες σχολές σ’ όλο τον κόσμο διδάσκουν τις Δημόσιες Σχέσεις σαν ένα αυτόνομο σύστημα γνώσεων.
Όμως οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι ούτε “καθαρή” επιστήμη, ούτε αυτόνομη. Είναι μια σύνθετη επιστήμη, που παράλληλα με τη δική της έρευνα, δανείζεται γνώσεις από άλλες καθαρές επιστήμες. Κυρίως την κοινωνιολογία και την ψυχολογία (ουσιαστικά με την Κοινωνική Ψυχολογία). Είναι μάλιστα πολύ μεγάλη η σχέση των Δημοσίων Σχέσεων με την Κοινωνική Ψυχολογία.

Οι Δημόσιες Σχέσεις ως τεχνική

Αλλά κυρίως οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μια εφαρμογή εμπειρικών και θεωρητικών γνώσεων. Είναι μια τεχνική που προϋποθέτει τη γνώση των κοινωνικών επιστημών, όπως προαναφέρθηκαν, αλλά κυρίως να γνωρίζει άριστα τη θεωρία και την πρακτική του προγραμματισμού και της στρατηγικής, αφού είναι γνωστό το αξίωμα ότι «οι Δημόσιες Σχέσεις είναι κατά ποσοστό 70% Προγραμματισμός και Στρατηγική και κατά 30% όλα τ΄ άλλα».
Πέρα όμως από αυτή τη βασική προϋπόθεση απαιτείται και η θεωρητική και εμπειρική γνώση μιας πρακτικής διαδικασίας, η γνώση δηλαδή μιας ορισμένης τεχνικής. Η τεχνική αυτή αναλύεται βασικά στη γνώση της ανθρώπινης ψυχολογίας και των κινήτρων της και στην ικανότητα ερεθισμού και κινητοποίησης της ψυχολογίας αυτής, σύμφωνα με τους στόχους που θέτουν οι Δημόσιες Σχέσεις να κατακτήσουν.

Οι Δημόσιες Σχέσεις ως τέχνη

Τέχνη να αποκαθιστάς γέφυρες επικοινωνίας, τέχνη να πληροφορείς και να επεξηγείς, τέχνη να δημιουργείς φιλίες και συμπάθειες, τέχνη να συμβιβάζεις τις αντιθέσεις, να δημιουργείς συνεργασία και σύνθεση, να δημιουργείς ενθουσιασμό. Η τέχνη αυτή της σύνθεσης, της συνεργασίας, της δημιουργίας κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης και συμπάθειας, η τέχνη του εξανθρωπισμού των σχέσεων, μέσα σε μια κοινωνία γεμάτη αντιθέσεις και δυσπιστίες, προϋποθέτει, ως ένα σημείο, ένα είδος ταλέντου που κι αυτό πηγάζει από τη βαθιά πίστη των Δημοσίων Σχέσεων στον Άνθρωπο και στις αξίες του. Προϋποθέτει δηλαδή ένα είδος ουμανισμού ή ακόμα και ιδεαλισμού.

Ι. Μ. Λαβέτζης
Ιεράπετρα, 15 Αυγούστου 2012

———————————————————————————————————————————————

John  Lavetzis is Communication Consultant with more presidential terms in Greek PR company. From the historical figures of science PR in Greece, has contributed greatly to the Hellenic Public Relations Society  be established worldwide. In our next article we will present in detail the work that has provided the science of Public Relations.

The Trinitarian DIMENSION OF PUBLIC RELATIONS

Public Relations as a discipline

Born of an urgent practical need, public relations were originally a practical attitude, a planned and deliberate policy. Slowly – slowly evolved into a deeper understanding and mentality, as their meaning began to realize from their bodies. Along with the development of «ownership» of this deeper meaning, the Public Relations developed as a systematized body of knowledge, particularly related to labor psychology and the psychology of the masses. So now many Higher Schools in the USA in Europe and countless other schools around the world teach public relations as an autonomous system of knowledge.
But PR is not «pure» science, nor autonomous. It is a complex science, along with its research, knowledge borrowed from other pure sciences. Mainly sociology and psychology (essentially Social Psychology). It is even great relationship between public relations and Social Psychology.

Public Relations as a technical

But mostly public relations is an application of empirical and theoretical knowledge. It’s a technique that requires knowledge of the social sciences, as mentioned above, but mainly have a thorough knowledge of the theory and practice of planning and strategy, as it is known axiom that «PR is 70% and Strategic Planning and 30% of all others. »
Apart from this basic premise requires the theoretical and empirical knowledge of a practical process, the knowledge that a certain technique. This technique is analyzed mainly on knowledge of human psychology and motivation and the ability to irritation and mobilization of psychology, in accordance with the objectives set by the Public Relations to conquer.

Public Relations as art

Art to restore bridges, art information and explained art to create friendships and sympathies, art can reconcile the contradictions, to create cooperation and composition, to create excitement. This art of composition, collaboration, creating a climate of mutual trust, understanding and empathy, the art of humanizing relations within a society full of contradictions and disbelief, involves to some extent, a kind talent and this stems from the deep faith of Public Relations in Man and values. Implies a kind of humanism or even idealism.

J.M.  Lavetzis
Ierapetra, August 15, 2012

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s